Hva er nytt i Microsoft Office Excel 2007

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Ikke sikker på hvilken versjon du vil oppgradere til? Excel 2010 har noen viktige forbedringer sammenlignet med Excel 2007, inkludert forbedringer av funksjoner og pivottabeller og nye funksjoner for å visualisere data, for eksempel slicere og sparkline.
Prøv Office 365!

Hva er nytt-banner for Excel 12-emne

Microsoft Office Excel 2007 har et nytt, resultatorientert brukergrensesnitt med kraftige verktøy og funksjoner som gjør det lett å analysere, dele og behandle data.

I denne artikkelen

Resultatorientert brukergrensesnitt

Flere rader og kolonner, og andre nye grenser

Office-temaer og Excel-stiler

Omfattende betinget formatering

Enkel formelskriving

Nye OLAP-formler og kubefunksjoner

Bedre sortering og filtrering

Forbedringer i Excel-tabell

Nytt utseende for diagrammer

Delte diagrammer

Brukervennlige pivottabeller

Hurtigtilkoblinger til eksterne data

Nye filformater

Bedre utskriftsfunksjonalitet

Nye måter å dele arbeid på

Hurtigtilgang til flere maler

Resultatorientert brukergrensesnitt

Det nye, resultatorienterte brukergrensesnittet gjør det lett å arbeide i Microsoft Office Excel. Kommandoer og funksjoner som ofte var gravd langt ned i menyer og på verktøylinjer, er nå lett tilgjengelige i oppgaveorienterte faner der kommandoer og funksjoner er ordnet i logiske grupper. Mange dialogbokser er erstattet med rullegardingallerier som viser alternativene som er tilgjengelige. Beskrivende verktøytips eller eksempelbilder hjelper deg med å velge riktig alternativ.

Uansett hvilken aktivitet du utfører i det nye grensesnittet, det være seg formatering eller analyse av data, så viser Excel de verktøyene som er mest nyttige for å utføre oppgaven.

Til toppen av siden

Flere rader og kolonner, og andre nye grenser

Hvis du vil gjøre det mulig for deg å undersøke omfattende datamengder i regneark, støtter Office Excel 2007 opptil 1 million rader og 16 tusen kolonner per regneark. Nærmere bestemt består Office Excel 2007-rutenettet av 1 048 576 rader og 16 384 kolonner, det vil si 1 500 % flere rader og 6 300 % flere kolonner enn i Microsoft Office Excel 2003. For spesielt interesserte nevner vi at kolonner nå slutter ved XFD i stedet for IV.

I stedet for 4 tusen formateringstyper kan du nå bruke et ubegrenset i den samme arbeidsboken, og antallet cellereferanser per celle er økt fra 8 tusen til en grense som bare fastsettes av ledig minne.

Ytelsen er forbedret ved at Excels minnebehandling er økt fra 1 GB i Microsoft Office Excel 2003 til 2 GB i Office Excel 2007.

Du vil også oppdage at beregningen av store, formelintensive regneark går raskere fordi Office Excel 2007 støtter flere prosessorer og flertrådede brikkesett.

Office Excel 2007 støtter også opptil 16 millioner farger.

Til toppen av siden

Office-temaer og Excel-stiler

I Office Excel 2007 kan du raskt formatere dataene i et regneark ved hjelp av et tema og en bestemt stil. Temaene kan deles mellom 2007 Office-utgivelse-programmer, som Microsoft Office Word og Microsoft Office PowerPoint, mens stilene er beregnet for formatering av Excel-spesifikke elementer, som tabeller, diagrammer, pivottabeller, figurer eller diagrammer.

Bruke et tema     Et tema er et forhåndsdefinert sett bestående av farger, skrifter, streker og fylleffekter som kan brukes på hele regnearket eller på bestemte elementer, for eksempel diagrammer eller tabeller. Bruk et tema til å lage dokumenter som ser stilige ut. Firmaet ditt har kanskje et bedriftstema som de vil at du bruker, eller du kan velge blant de forhåndsdefinerte temaene som følger med Excel. Du kan også lage ditt eget tema som kan brukes til å gi alle Excel-arbeidsbøker og andre 2007 Office-utgivelse-dokumenter et ensartet og profesjonelt utseende. Når du lager et tema, kan fargen, skriften og fylleffektene endres hver for seg. Du kan dermed endre ett av eller alle disse alternativene.

Bruke stiler     En stil er et forhåndsdefinert, temabasert format som du kan bruke til å endre utseende på tabeller, diagrammer, pivottabeller eller figurer i Excel. Hvis de innebygde, forhåndsdefinerte stilene ikke er helt slik du vil ha dem, kan du tilpasse en stil. For diagrammer kan du velge blant mange forhåndsdefinerte stiler, men du kan ikke lage dine egne diagramstiler.

På samme måte som i Excel 2003, brukes cellestiler til å formatere merkede celler, men du kan nå raskt bruke en forhåndsdefinert cellestil. De fleste cellestiler er ikke basert på temaet som brukes i arbeidsboken, og du kan lett lage din egen stil.

Til toppen av siden

Omfattende betinget formatering

I 2007 Office-utgivelse kan du bruke betinget formatering til å sette inn en visuell merknad for å fremheve data som skal analyseres eller presenteres. Hvis du vil gjøre det lettere å se avvik og oppdage viktige tendenser i dataene kan du implementere og behandle regler for betinget formatering. Disse reglene kan bruke omfattende visuell formatering i form av graderingsfarger, datastolper og ikonsett på data. Betinget formatering er også lett å bruke. Med noen få klikk kan du se datarelasjoner som du kan bruke i analyser.

Til toppen av siden

Enkel formelskriving

Følgende forbedringer gjør det mye enklere å skrive formler i Office Excel 2007.

Formellinje med størrelse som kan endres     Størrelsen på formellinjen endres automatisk for å tilpasses lange, komplekse formler, noe som forhindrer at formlene dekker andre data i regnearket. Du kan også skrive lange formler med flere nestenivåer enn du kunne i tidligere versjoner av Excel.

Autofullfør-funksjon     Med Autofullfør-funksjonen kan du raskt skrive riktig formelsyntaks. Fra enkelt å oppdage funksjonene som du vil bruke til å få hjelp med å fullføre formelargumenter. Du vil kunne få formlene riktig første gang, og hver gang.

Strukturerte referanser     I tillegg til cellereferanser som A1 og R1C1 bruker Office Excel 2007 strukturerte referanser som refererer til navngitte områder og tabeller i en formel.

Enkel tilgang til navngitte områder     Ved hjelp navnebehandling i Office Excel 2007 kan du organisere, oppdatere og administrere flere navngitte områder i en sentral plassering, noe som hjelper dem som skal jobbe med regnearket med å tolke formlene og dataene.

Til toppen av siden

Nye OLAP-formler og kubefunksjoner

Når du arbeider med flerdimensjonale databaser (for eksempel SQL Server Analysis Services) i Office Excel 2007, kan du bruke OLAP-formler til å bygge komplekse, egendefinerte, databundne OLAP-rapporter. Nye kubefunksjoner brukes til å trekke ut OLAP-data (sett og verdier) fra Analysis Services og vise dataene i en celle. OLAP-formler kan genereres når du konverterer pivottabellformler til celleformler, eller når du bruker Autofullfør for kubefunksjonsargumenter under skriving av formler.

Til toppen av siden

Bedre sortering og filtrering

Med den forbedrede filtreringen og sorteringen i Office Excel 2007 kan du raskt ordne regnearkdata for å finne de svarene du trenger. Du kan for eksempel sortere data etter farge og mer enn 3 (og opptil 64) nivåer. Du kan også filtrere data etter farge eller datoer, vise mer enn 1000 elementer i Autofilter-listen, velge flere elementer for filtrering og filtrere data i pivottabeller.

Til toppen av siden

Forbedringer i Excel-tabell

I det nye brukergrensesnittet i Office Excel 2007 kan du raskt opprette, formatere og utvide en Excel-tabell (kalt Excel-liste i Excel 2003) for å organisere dataene i regnearket slik at det blir lettere å arbeide med dem. De nye eller forbedrede tabellfunksjonene er beskrevet nedenfor.

Tabelloverskriftsrader     Tabelloverskriftsrader kan slås av og på. Når tabelloverskriftene er på, vises de hele tiden sammen med dataene i tabellkolonnene og erstatter regnearkoverskriftene når du flytter rundt i en lang tabell.

Beregnede kolonner     En beregnet kolonne bruker en enkeltformel som justeres for hver rad. Den utvides automatisk for å inkludere flere rader, slik at formelen umiddelbart utvides til disse radene. Du trenger bare å legge inn formelen én gang, og du trenger ikke å bruke kommandoene Fyll eller Kopier.

Automatiske autofiltre     Autofilter er på som standard i en tabell, slik at du kan sortere og filtrere tabelldata på en avansert måte.

Strukturerte referanser     Denne typen referanser gjør det mulig å bruke navn på tabellkolonneoverskrifter som referanser i formler i stedet for cellereferanser som A1 eller R1C1.

Totalrader     I totalrader kan du nå bruke egendefinerte formler og tekstoppføringer.

Tabellstiler     Du kan bruke en tabellstil til raskt å formatere tabeller slik at de får et profesjonelt utseende. Hvis en alternativ radstil er aktivert i en tabell, vil Excel bruke regelen for den alternative stilen i alle handlinger som normalt ville ødelagt oppsettet, for eksempel filtrering, skjuling av rader eller manuell omordning av rader og kolonner.

Til toppen av siden

Nytt utseende for diagrammer

Med de nye diagramverktøyene i Office Excel 2007 kan du enkelt lage profesjonelle diagrammer som kommuniserer informasjon på en effektiv måte. Det nye, moderne diagramutseendet baseres på temaet du bruker i arbeidsboken, og omfatter spesialeffekter som 3D, gjennomsiktighet og myke skygger.

Det nye brukergrensesnittet gjør det lett å gå gjennom de tilgjengelige diagramtypene og finne det riktige diagrammet for dataene. Du kan velge mellom flere forhåndsdefinerte diagramstiler og -oppsett som raskt kan brukes til å formatere diagrammet og inkludere de detaljene du vil ha med.

Valg av visuelle diagramelementer     I tillegg til hurtigoppsett og hurtigformatering kan du nå bruke det nye brukergrensesnittet til raskt å endre hvert element i diagrammet for å presentere dataene på en best mulig måte. Med noen få klikk kan du legge til eller fjerne titler, forklaringer, dataetiketter, trendlinjer og andre diagramelementer.

Et moderne utseende med OfficeArt     Ettersom diagrammene i Office Excel 2007 er tegnet med OfficeArt, kan du gjøre omtrent det samme i et diagram og diagramelementer som du kan gjøre i en OfficeArt-figur. Du kan for eksempel legge til en myk skygge eller skråeffekt for å fremheve et element, eller du kan bruke gjennomsiktighet for å gjøre elementer som er delvis usynlige i et diagramoppsett, synlige. Du kan også bruke realistiske 3D-effekter.

Klare linjer og skrifter     Linjer i diagrammer ser mindre hakkete ut, og ClearType-skrifter brukes for å gjøre teksten lettere å lese.

Flere farger enn noensinne     Du kan enkelt velge blant de forhåndsdefinerte temafargene og variere fargeintensiteten. Ønsker du større kontroll, kan du legge til dine egne farger ved å velge fra de 16 millioner fargene i dialogboksen Farger.

Diagrammaler     Det er mye enklere å lagre dine favorittdiagrammer som diagrammaler i det nye brukergrensesnittet.

Til toppen av siden

Delte diagrammer

Bruke Excel-diagrammer i andre programmer     I 2007 Office-utgivelse deles diagrammer mellom Excel, Word og PowerPoint. I stedet for å bruke diagramfunksjonene i Microsoft Graph, har Word og PowerPoint nå Excels kraftige diagramfunksjoner innebygd. Ettersom et Excel-regneark brukes som diagramdataark for Word- og PowerPoint-diagrammer, kan disse programmene bruke Excels rikholdige utvalg av funksjoner, som formler, filtrering og sortering. De kan også koble et diagram til eksterne datakilder, for eksempel Microsoft SQL Server eller Analysis Services (OLAP), for å oppdatere informasjonen i diagrammet. Excel-regnearket som inneholder diagramdataene, kan lagres i Word-dokumentet eller PowerPoint-presentasjonen, eller i en separat fil for å redusere dokumentstørrelsen.

Kopiere diagrammer til andre programmer    Diagrammer kan lett kopieres og limes inn mellom dokumenter eller fra ett program til et annet. Når du kopierer et diagram fra Excel til Word eller PowerPoint, tilpasses det automatisk til Word-dokumentet eller PowerPoint-presentasjonen, men du kan også beholde Excels diagramformat. Excel-regnedataene kan bygges inn i Word-dokumentet eller PowerPoint-presentasjonen, eller du kan la dataene bli værende i Excel-kildefilen.

Animerende diagrammer i PowerPoint     I PowerPoint kan du på en enklere måte bruke animasjon for å fremheve data i et Excel-basert diagram. Du kan animere hele diagrammet eller forklaringsteksten og akseetikettene. I et stolpediagram kan du også animere enkeltstolper for bedre å illustrere et bestemt punkt. Det er enklere å finne animasjonsfunksjoner, og du har mye større grad av kontroll. Du kan for eksempel endre individuelle animasjonstrinn, og bruke flere animasjonseffekter.

Til toppen av siden

Brukervennlige pivottabeller

I Office Excel 2007 er det mye lettere å bruke pivottabeller enn i tidligere versjoner av Excel. Med det nye grensesnittet for pivottabell er informasjonen du vil vise om dataene, bare noen klikk unna. Du trenger ikke lenger dra data til slippsoner, som ikke alltid er enkle mål. I stedet kan du ganske enkelt velge feltene du vil se, fra en ny feltliste for pivottabell.

Og etter at du har laget en pivottabell, kan du bruke de mange nye eller forbedrede funksjonene til å summere, analysere og formatere dataene i pivottabellen.

Bruke Angre i pivottabeller     Du kan nå angre de fleste handlinger du utfører for å opprette eller ordne en pivottabell.

Neddrillingsindikatorer for å vise eller skjule     Disse indikatorene brukes til å indikere om du kan vise eller skjule deler av pivottabellen for å se mer eller mindre informasjon.

Sortere og filtrere     Nå kan du sortere ganske enkelt ved å merke et element i kolonnen du vil sortere, og bruke sorteringsknapper. Du kan filtrere data ved hjelp av filtre for pivottabeller, for eksempel datofiltre, etikettfiltre, verdifiltre eller manuelle filtre.

Betinget formatering     Du kan bruke betinget formatering i en Office Excel 2007-pivottabell, enten basert på celle eller skjæringspunktet mellom celler.

Pivottabell-stiler og -oppsett     Akkurat som med Excel-tabeller og -diagrammer kan du raskt bruke en forhåndsdefinert eller egendefinert stil i en pivottabell. Det er også mye enklere å endre oppsettet for en pivottabell i det nye brukergrensesnittet.

Pivottabeller     I likhet med pivottabeller er det mye enklere å opprette pivotdiagrammer i det nye brukergrensesnittet. Alle filterforbedringene er også tilgjengelige for pivotdiagrammer. Når du lager et pivotdiagram, er spesielle verktøy og hurtigmenyer for pivotdiagrammer tilgjengelige, slik at du kan analysere dataene i diagrammet. Du kan også endre oppsettet, stilen og formateringen for diagrammet eller diagramelementene på samme måte som for et vanlig diagram. I Office Excel 2007 beholdes den valgte diagramformateringen når du endrer pivotdiagrammet. Dette er en forbedring sammenlignet med tidligere versjoner av Excel.

Til toppen av siden

Hurtigtilkoblinger til eksterne data

Med Office Excel 2007 trenger du ikke lenger vite navnet på servere eller databaser for bedriftens datakilder. I stedet kan du bruke Hurtigstart til å velge fra en liste over datakilder som administratoren eller arbeidsgruppeeksperten har gjort tilgjengelig for deg. En tilkoblingsbehandling i Excel gjør det mulig å vise alle tilkoblingene i en arbeidsbok, og gjør det lettere å bruke en tilkobling om igjen eller bytte ut en tilkobling med en annen.

Til toppen av siden

Nye filformater

XML-basert filformat     I 2007 Microsoft Office-system introduserer Microsoft nye filformater for Word, Excel og PowerPoint. Disse filformatene kalles Office Open XML-formater. De forenkler integreringen med eksterne datakilder og gir mindre filstørrelser og bedre muligheter til datagjenoppretting. I Office Excel 2007 er standardformatet for en Excel-arbeidsbok Office Excel 2007 XML-basert filformat (XLSX). Andre tilgjengelige XML-baserte formater er Office Excel 2007 XML-basert og makroaktivert filformat (XLSM), Office Excel 2007-filformat for Excel-mal (XLTX) og makroaktivert Office Excel 2007-filformat for Excel-mal (XLTM).

Office Excel 2007 Binært filformat     I tillegg til de nye XML-baserte filformatene introduserer Office Excel 2007 også en binær versjon av det segmenterte, komprimerte filformatet for store og komplekse arbeidsbøker. Dette filformatet, binært Office Excel 2007-filformat (eller BIFF12) (XLS), kan brukes for å oppnå optimal ytelse og bakoverkompatibilitet.

Kompatibilitet med tidligere versjoner av Excel     Du kan kontrollere om en Office Excel 2007-arbeidsbok inneholder funksjoner eller formatering som ikke er kompatible med en tidligere versjon av Excel, slik at du kan gjøre de endringene som er nødvendig for å oppnå bedre bakoverkompatibilitet. I tidligere versjoner av Excel kan du installere oppdateringer og konverteringsprogrammer som gjør det mulig å åpne en Office Excel 2007-arbeidsbok slik at du kan redigere den, lagre den og åpne den igjen i Office Excel 2007 uten å miste noen Office Excel 2007-spesifikke funksjoner.

Til toppen av siden

Bedre utskriftsfunksjonalitet

Sideoppsettvisning     I tillegg til visningene Normal og Sideskiftvisning inneholder Office Excel 2007 visningen Sideoppsett. Denne visningen kan du bruke til å opprette et regneark samtidig som du kan se hvordan det vil se ut i utskrevet format. Dessuten har du enkel tilgang til alle alternativene for sideoppsett, for eksempel papirretning, på Sideoppsett-fanen i det nye brukergrensesnittet. Du ser lett hva som vil skrives ut på hver side, og slipper dermed å skrive ut flere ganger eller oppleve at dataene kuttes på utskriften.

Lagre i PDF- og XPS-format   

Du kan lagre som en PDF- eller XPS-fil fra et 2007 Microsoft Office-system-program bare når du har installert tillegget. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Aktivere støtte for andre filformater, for eksempel PDF og XPS.

Til toppen av siden

Nye måter å dele arbeid på

Bruke Excel Services til å dele arbeidet ditt     Hvis du har tilgang til Excel Services, kan du bruke disse tjenestene til å dele Office Excel 2007-regnearkdata med andre, for eksempel overordnede og andre interessenter i organisasjonen. I Office Excel 2007 kan du lagre en arbeidsbok i Excel Services og angi regnearkdataene du vil at andre personer skal se. I en nettleser kan de deretter bruke Microsoft Office Excel Web Access til å vise, analysere, skrive ut eller trekke ut regnearkdataene. De kan også opprette et statisk utvalg av dataene med jevne mellomrom eller ved behov. Microsoft Office Excel Web Access gjør det lett å utføre aktiviteter, for eksempel rulle, filtrere, sortere og vise diagrammer eller drille ned i pivottabeller. I tillegg kan du koble nettdelen Excel Web Access til andre nettdeler for å vise data på alternative måter. Med riktige tillatelser kan brukere av Excel Web Access åpne en arbeidsbok i Office Excel 2007 og bruke ønskede Excel-funksjoner til å analysere og arbeide med dataene på sin egen datamaskin hvis de har Excel installert.

Med denne metoden for deling av arbeid kan du være sikker på at andre har tilgang til én versjon av dataene på ett sted, og denne versjonen kan du holde oppdatert med de siste detaljene. Hvis du vil at andre, for eksempel gruppemedlemmer, skal sende deg kommentarer og oppdatert informasjon, kan du dele en arbeidsbok på samme måte som i tidligere versjoner av Excel. Du kan samle inn informasjonen du trenger, før du lagrer den i Excel Services.

Bruke dokumentbehandlingsserver     Excel Services kan integreres med en dokumentbehandlingsserver for å opprette en prosess for validering av nye Excel-rapporter og arbeidsflythandlinger for arbeidsbokberegning, for eksempel cellebasert varsling eller en arbeidsflytprosess basert på en kompleks Excel-beregning. Du kan også bruke dokumentbehandlingsserveren til å planlegge nattlige omberegninger av en kompleks arbeidsbokmodell.

Til toppen av siden

Hurtigtilgang til flere maler

I Office Excel 2007 kan du basere en ny arbeidsbok på en rekke maler som installeres med Excel, eller du kan raskt få tilgang til og laste ned maler fra nettstedet Microsoft Office Online.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×