Hva er nytt i Microsoft Office Access 2007

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Hva er nytt i Microsoft Office Access 2007

Microsoft Office Access 2007 inneholder et kraftig sett med verktøy som hjelper deg med å komme raskt i gang med å spore, rapportere og dele informasjon. Du kan raskt lage attraktive og funksjonelle sporingsprogrammer ved å tilpasse en av flere forhåndsdefinerte maler, konvertere en eksisterende database, eller opprette en ny database. Dette kan du gjøre uten å ha inngående databasekunnskaper. Ved å bruke Office Access 2007 er det mulig å tilpasse databaseprogrammer og rapporter til endrede forretningsbehov. Den forbedrede støtten for Windows SharePoint Services 3.0 i Office Access 2007 hjelper deg med å dele, behandle, overvåke og sikkerhetskopiere dataene.

knapp for å laste ned en gratis prøveversjon

Kjøp Office nå

I denne artikkelen

Raskere måter å komme i gang på

Resultatorientert brukergrensesnitt

Kraftigere verktøy for objektoppretting

Nye datatyper og kontroller

Forbedrede utformings- og analyseverktøy

Forbedret sikkerhet

Nye måter å dele data og samarbeide med andre på

Bedre måter å feilsøke problemer på

Forbedrede korrekturverktøy

Raskere måter å komme i gang på

Office Access 2007 inneholder maler du kan bruke til enkelt å opprette databaser, tabeller og felt. I tillegg finnes det nye visninger og utformingsverktøy som gjør det lettere å opprette nye databaseobjekter og arbeide med data.

Databasemaler for å bygge fullstendige programmer

Office Access 2007 inneholder en rekke profesjonelt utformede databasemaler for sporing av kontakter, oppgaver, hendelser, studenter og aktiva i tillegg til andre datatyper. Du kan bruke dem med én gang eller forbedre og tilpasse dem for å spore informasjon akkurat slik du ønsker. Bruk siden Komme i gang med Microsoft Office Access, som vises hver gang du starter Office Access 2007, og kom raskt i gang med å opprette databasen ved å åpne én av malene.

Aktiva-malfilrute med foreslått filnavn

Hver mal er et fullstendig sporingsprogram som inneholder forhåndsdefinerte tabeller, skjemaer, rapporter, spørringer, makroer og relasjoner. Malene er utformet for å være umiddelbart nyttige slik at du kan komme i gang raskt. Hvis malutformingen dekker dine behov, er du klar til å gå i gang. Hvis ikke kan du bruke malen til å komme i gang med å opprette databasen som dekker dine spesifikke behov.

Aktivadetaljer-skjema

I tillegg til malene som er inkludert i Office Access 2007 kan du koble til Microsoft Office Online og laste ned flere maler.

Felt- og tabellmaler

Bruker du mye tid på feltutforming? Prøv i stedet de nye feltmalene, som er forhåndsdefinerte felt som har navn, datatype, lengde og forhåndsutfylte egenskaper. Du kan dra feltene du trenger, direkte fra Feltmaler-ruten og til et dataark. Feltmaler er basert på XSD-filer (XML Schema Definition), slik at du kan angi egne standarddefinisjoner for delt bruk i avdelingen eller arbeidsgruppen.

Feltmaler-ruten

I tillegg inneholder Office Access 2007 tabellmaler for tabeller som brukes ofte i databaser. Du kan for eksempel bruke tabellmalen Kontakter til å legge til en kontakttabell i databasen. Tabellen inneholder allerede vanlige felt, for eksempel Etternavn, Fornavn og Adresse. Feltegenskaper er allerede opprettet, slik at du kan begynne å bruke tabellen umiddelbart. Andre tabellmaler er tilgjengelige – Oppgaver, Problemer, Hendelser og Aktiva – som inneholder spesialiserte felt utformet for datatypen du vil lagre og spore.

Forbedret dataarkvisning

Det er nå enklere å opprette tabeller – bare klikk TabellOpprett-fanen, og start med å angi data. Office Access 2007 bestemmer automatisk den beste datatypen for hvert felt, slik at du kommer raskt i gang. Kolonnen Legg til nytt felt viser deg nøyaktig hvor du skal legge til et nytt felt,og hvis du vil endre datatypen eller visningsformatet for et nytt eller eksisterende felt, gjøres dette enkelt ved hjelp av kommandoene på båndet, som er en del av Microsoft Office Fluent-grensesnittet. Du kan også lime inn data fra Microsoft Office Excel-tabeller i et nytt dataark,og Office Access 2007 oppretter alle feltene og gjenkjenner datatypene automatisk.

Dataark i Access med kolonnen Legg til nytt felt

1. Kolonnen Legg til nytt felt

Anta at du må legge til et eksisterende felt fra en annen tabell i tabellen din. Bare dra feltet fra Feltliste-ruten og til dataarket. Alle nødvendige relasjoner opprettes automatisk i Access, eller du får varsler gjennom hele prosessen.

Ny oppsettsvisning gir raskere utforming av skjemaer og rapporter

Bruk oppsettsvisningen til å gjøre utformingsendringer mens du viser data i et skjema eller en rapport.

Skjema i oppsettvisning med direkte data

Du kan for eksempel legge til et felt i utformingsrutenettet ved å dra et felt fra Feltliste-ruten. Du kan også endre egenskaper ved å bruke egenskapsarket. Oppsettsvisning støtter de nye stabel- og tabelloppsettene – grupper med kontroller som du kan flytte og endre størrelse på som en enhet, slik at du enkelt kan ordne felter, kolonner, rader eller hele oppsett på nytt. Du kan også fjerne et felt eller legge til formatering på en enkel måte i oppsettsvisningen. Utformingsvisning er fortsatt tilgjengelig for mer detaljert arbeid, og denne visningen er også forbedret slik at den støtter stabel- og tabelloppsett.

Til toppen av siden

Resultatorientert brukergrensesnitt

Det nye resultatorienterte brukergrensesnittet, Brukergrensesnittet Microsoft Office Fluent, gjør det enkelt for deg å arbeide i Office Access 2007. Kommandoer og funksjoner som ofte var bortgjemt på avanserte menyer og verktøylinjer, er nå enklere å finne i oppgaveorienterte faner som inneholder logiske grupper med kommandoer og funksjoner. Mange dialogbokser er erstattet med gallerier som viser alternativene som er tilgjengelige, og informative skjermtips eller forhåndsvisninger av eksempler finnes også, slik at det er enklere for deg å velge riktig alternativ. Samme hvilken aktivitet du utfører i det nye brukergrensesnittet, om du oppretter en ny rapport eller registrerer data, vises verktøyene som er mest nyttige for å kunne fullføre den aktuelle oppgaven, i Access.

Brukergrensesnittet Microsoft Office Fluent    Den nye Office Fluent-brukergrensesnittet inneholder et standardområde kalt båndet, som inneholder grupper med kommandoer som er organisert etter funksjon og funksjonalitet. Båndet erstatter lagene med menyer og verktøylinjer fra tidligere versjoner av Access.

Access-båndet

Bruk Microsoft Office Fluent-båndet til å finne grupper med beslektede kommandoer raskere. Hvis du for eksempel skal opprette et skjema eller en rapport, kan du bruke en av kommandoene på fanen Opprett. Den nye utformingen gjør det enklere å finne kommandoene du trenger, og du vil oppdage funksjoner som du ellers ikke ville ha lagt merke til. Kommandoer er plassert nærmere overflaten, slik at du ikke trenger å lete etter dem på menyer eller huske hvor de var plassert.

De viktige funksjonene i Office Fluent-brukergrensesnittet omfatter:

 • Kommandofaner – Faner som viser kommandoer som vanligvis brukes sammen, slik at du kan finne kommandoene du trenger, når du trenger dem.

 • Kontekstavhengige kommandofaner, en kommandofane som vises avhengig av konteksten, det vil si objektet du jobber med, eller oppgaven du utfører. En kontekstavhengig kommandofane inneholder kommandoene som sannsynligvis gjelder for det du gjør.

 • Gallerier – Nye kontroller som gir deg en forhåndsvisning av en stil eller et alternativ, slik at du kan se resultatene før du tar et endelig valg. Gallerier brukes i hele 2007 Microsoft Office-system-grensesnittet.

 • Verktøylinje for hurtigtilgang – En standardverktøylinje som vises på båndet, og tilbyr rask tilgang med ett klikk til de mest nødvendige kommandoene, for eksempel Lagre og Angre.

Siden Komme i gang med Microsoft Office Access    Denne siden gir rask tilgang til et bibliotek med profesjonelt utformede databasemaler, i tillegg til databaser som du nylig åpnet og (hvis du er koblet til Internett) koblinger til populære Office Online artikler.

Siden Komme i gang med Microsoft Office Access

Navigasjonsrute    Denne ruten viser og gir enkel tilgang til alle objektene i databasen som er åpen for øyeblikket. Bruk navigasjonsruten til å organisere objektene etter objekttype, opprettelsesdato, endringsdato, relatert tabell (basert på objektavhengigheter), eller i egendefinerte grupper du oppretter. Trenger du mer plass til å arbeide med skjemautformingene? Du kan enkelt skjule navigasjonsruten, slik at den bruker lite plass, men fortsatt er tilgjengelig. Navigasjonsruten erstatter databasevinduet som ble brukt i tidligere versjoner av Access enn Access 2007.

Navigasjonsrute – Gastronor 2007

Objekter med faner    Tabeller, spørringer, skjemaer, rapporter og makroer vises som objekter med faner i Access-vinduet.

Objekt med fane i Access 2007

Du kan enkelt bytte mellom forskjellige objekter ved å klikke objektfanene.

Statuslinje    Linjen nederst i vinduet som viser statusinformasjon og inneholder knapper som lar deg bytte mellom visninger.

Miniverktøylinje    Et verktøylinjelignende element som vises gjennomsiktig over teksten du har merket, slik at du på en enkel måte kan angi formatering, for eksempel fet eller kursiv, eller endre skriften.

Hjelpevindu    I motsetning til tidligere versjoner av Access gir Office Access 2007 enkel tilgang til innhold både i Hjelp for Access og utviklerreferansen fra samme hjelpevindu. Du kan enkelt endre omfanget av søket til for eksempel å bare gjelde innholdet i utviklerreferansen. Uavhengig av innstillingene du velger i hjelpevinduet, er alltid alt innholdet i Hjelp for Access og utviklerreferansen tilgjengelig i Office Online.

Hjelpevinduet

Til toppen av siden

Kraftigere verktøy for objektoppretting

Office Access 2007 gir et intuitivt miljø for å opprette skjemaer og rapporter, slik at du raskt kan opprette skjemaer og rapporter som viser sortert, filtrert og gruppert informasjon.

Fanen Opprett

Bruk Opprett-fanen til raskt å opprette nye skjemaer, rapporter, tabeller, Windows SharePoint Services-lister, spørringer, makroer og moduler. Hvis du har valgt en tabell eller en spørring i navigasjonsruten, kan du opprette et nytt skjema eller en ny rapport basert på dette objektet med ett museklikk ved å bruke kommandoen Skjema eller Rapport. De nye skjemaene og rapportene som opprettes ved hjelp av ett klikk, er mer visuelt tiltalende og umiddelbart nyttige, ettersom utformingen er oppgradert. Automatisk genererte skjemaer og rapporter får utforming med profesjonelt utseende med topptekster som inkluderer logo og tittel. I tillegg inneholder en rapport som genereres automatisk, dato og klokkeslett samt informative bunntekster og oppsummeringer.

Delvis visning av kategorien Opprett på båndet

Du vil se at du kommer lenger med objekter som er opprettet ved hjelp av den nye hurtigopprettingsfunksjonen, og med mindre anstrengelse.

Nye visninger: Rapport- og oppsettsvisning

To nye visninger lar deg arbeide med skjemaer og rapporter interaktivt. Ved å bruke rapportvisningen kan du bla gjennom en nøyaktig gjengivelse av rapporten uten å måtte skrive den ut eller vise den med forhåndsvisningsfunksjonen. Du fokuserer på bestemte poster ved å bruke filterfunksjonen. Du kan også bruke en søkeoperasjon til å søke etter samsvarende tekst. Du kan bruke kommandoen Kopier til å kopiere tekst til utklippstavlen, eller klikke de aktive hyperkoblingene som vises i rapporten, for å følge en kobling i nettleseren.

I rapportvisningen kan du også bla, men i oppsettsvisningen kan du endre utforming mens du blar. Du kan bruke oppsettsvisningen til å gjøre mange av de vanligste utformingsendringene mens du viser data i et skjema eller en rapport. Du kan for eksempel legge til et felt ved å dra et feltnavn fra den nye Feltliste-ruten, eller du kan endre egenskaper ved hjelp av egenskapsarket. Oppsettsvisning støtter de nye stabel- og tabelloppsettene – grupper med kontroller du kan endre i én operasjon, slik at du enkelt kan omorganisere felter, kolonner, rader eller hele oppsett. Det er også lett å fjerne et felt eller legge til formatering i oppsettsvisningen. Utformingsvisning er fortsatt tilgjengelig for mer detaljert arbeid og er også utvidet til å støtte oppsett.

Rapport i oppsettvisning

Effektivisert oppretting av gruppering og sortering i rapporter

Nytt i Office Access 2007 er en bedre og mer tilgjengelig måte for å gruppere og sortere i rapporter og legge til summer. Du vil se at det nye brukergrensesnittet er enklere å navigere i og forstå, og når det brukes med den nye oppsettsvisningen, vises effekten av endringene umiddelbart.

Ruten Grupper, sorter og summer

Anta at du trenger å se det totale salget etter region i en rapport. Bruk oppsettsvisningen og den nye ruten Grupper, sorter og summer til å legge til et gruppenivå og be om en totalsum – og se endringene direkte i rapporten. Med den nye totalraden er det enkelt å legge til sum, gjennomsnitt, telling, maksimum eller minimum i topptekstene eller bunntekstene i rapporten. Enkle totalsummer krever ikke lenger at et beregnet felt opprettes manuelt. Nå trenger du bare å peke og klikke.

Opprette en total i en rapport

Nye kontrolloppsett som gjør det enklere å opprette flotte skjemaer og rapporter

Skjemaer og rapporter inneholder ofte tabellinformasjon, for eksempel en kolonne som inneholder kundenavn, eller en rad som inneholder alle feltene for en kunde. Du kan bruke Office Access 2007 til å gruppere disse kontrollene i et oppsett som enkelt kan endres som én enhet, inkludert etiketten.

Kommandoer i Kontrolloppsett-gruppen i kategorien Ordne

Ettersom du kan velge kontroller fra ulike inndelinger, for eksempel etiketten i toppteksten eller bunnteksten i inndelingen, er du svært fleksibel. Du kan enkelt gjøre følgende:

 • Flytte eller endre størrelse på et oppsett, for eksempel flytte en kolonne mot venstre eller høyre.

 • Formatere et oppsett, for eksempel angi en kolonne for kundenavn i fet skrift slik at den utheves.

 • Legge til en kolonne (et felt) i oppsett.

 • Slette en kolonne (et felt) fra oppsett.

Flytte kolonner i oppsettvisning

Oppsett lagres med utformingen, så de forblir tilgjengelige.

Nye delte skjemaer for rask søking i data

Bruk den nye funksjonen for å dele opp skjemaer til å opprette et skjema som kombinerer dataarkvisning og skjemavisning. Du kan angi en egenskap for å varsle Access om dataarket skal plasseres øverst, nederst, mot venstre eller mot høyre.

Delt skjema

Innebygde makroer i skjemaer og rapporter

Bruk de nye, klarerte, innebygde makroene for å unngå å måtte skrive kode. En innebygd makro lagres i en egenskap og er en del av objektet den hører til. Du kan endre utformingen til en innebygd makro uten å trenge å tenke på andre kontroller som kan bruke makroen – alle innebygde makroer er uavhengige. Innebygde makroer er klarerte, fordi de automatisk hindres i å utføre bestemte potensielt usikre operasjoner.

Tilordne en innebygd makro til hendelsen Ved dobbeltklikk

Til toppen av siden

Nye datatyper og kontroller

Office Access 2007 inneholder nye og forbedrede datatyper og kontroller som lar deg lagre flere typer data. Du kan også skrive dem enklere.

Flerverdifelt for komplekse data

Du kan opprette et felt som inneholder flere verdier, også kalt komplekse data. Anta at du trenger å tilordne en oppgave til én av de ansatte eller én av entreprenørene, men du vil tilordne den til mer enn én person. I de fleste databasebehandlingssystemer, og i tidligere versjoner av Access, måtte du opprette en mange-til-mange-relasjon for å kunne gjøre dette på riktig måte. I Office Access 2007 er det vanskelige arbeidet allerede gjort når du velger et felt du angir at skal godta flere verdier. Flerverdifelt er spesielt nyttige når du bruker Office Access 2007 til å arbeide med en SharePoint-liste som inneholder én av flerverdifelttypene som brukes i Windows SharePoint Services. Office Access 2007 er kompatibel med disse datatypene.

Flerverdifelt

Vedleggsfelt for filer

Den nye vedleggsdatatypen lar deg enkelt lagre alle typer dokumenter og binære filer i databasen uten unødvendig databaseutvidelse. Vedlegg komprimeres automatisk i Office Access 2007, når det er mulig, for å minimalisere plassbruken. Vil du legge ved et Microsoft Office Word 2007-dokument i en post eller lagre en serie med digitale bilder i databasen? Ved å bruke vedlegg blir disse oppgavene mye enklere. Du kan til og med legge til flere vedlegg i én post.

Dialogboksen Vedlegg

Notatfelt kan nå lagre rik tekst og støtter revisjonslogg

Med den nye støtten for rik tekst i Office Access 2007 er du ikke lenger begrenset til ren tekst i postene. Du kan formatere tekst ved hjelp av alternativer (for eksempel fet og kursiv skrift, i tillegg til forskjellige skrifter og farger samt andre vanlige formateringsalternativer) og lagre teksten i databasen. Tekst med rik tekstformatering lagres i et notatfelt i et HTML-basert format som er kompatibelt med den rike teksten, datatypen i Windows SharePoint Services. Du angir den nye Tekstformat-egenskapen til Rik tekst eller Ren tekst, og informasjonen formateres da på riktig måte i tekstbokskontroller og i dataarkvisning.

Notatfelt er nyttige for lagring av store mengder informasjon. Med Office Access 2007 kan du angi at egenskapen Bare tilføy skal beholde en historikk over alle endringer i et notatfelt. Du kan deretter vise en historikk over disse endringene. Denne funksjonen støtter også sporingsfunksjonen i Windows SharePoint Services, slik at du også kan bruke Access til å vise historikken for SharePoint-listeinnholdet.

Kalender for valg av datoer

Felt og kontroller som bruker datatypen Dato/klokkeslett, får automatisk en ny funksjon: støtte for en innebygd, interaktiv kalender for å velge en dato. Kalenderknappen vises automatisk til høyre for datoen. Vil du vite datoen for førstkommende fredag? Klikk knappen og kalenderen vises automatisk slik at du kan finne og velge datoen. Du kan deaktivere kalenderen for et felt eller en kontroll ved å bruke en egenskap.

Til toppen av siden

Forbedrede utformings- og analyseverktøy

Nye funksjoner i Office Access 2007 gjør det mulig å opprette databaseobjekter raskere og deretter analysere dataene på en enklere måte.

Forbedret Feltliste-rute

Den nye Feltliste-ruten går utover feltplukkeren fra tidligere versjoner av Access ved at den tar med felt fra andre tabeller. Du kan dra felt fra tabellen i postkilden, fra beslektede tabeller, eller fra tabeller som ikke er beslektet, i databasen. Office Access 2007 er klar til å opprette den nødvendige infrastrukturen, så hvis en relasjon mellom tabeller er nødvendig, opprettes den automatisk, eller du blir varslet gjennom hele prosessen.

Feltlisterute

Forbedrede sorterings- og filtreringsverktøy

Anta at du trenger å finne en samsvarende verdi raskt eller sortere en kolonne med data. Den nye Autofilter-funksjonen i Office Access 2007 forbedrer de kraftige filtreringsfunksjonene ytterligere slik at du raskt kan fokusere på dataene du trenger. Du kan enkelt velge mellom de unike verdiene i en kolonne, som er nyttig i situasjoner der du ikke husker navnet du trenger, eller du kan sortere verdiene ved å bruke alternativer på hurtigmenyen med enkelt språk, for eksempel Sorter fra eldste til nyeste eller Sorter fra minste til største.

Autofiltrer

De mest vanlige filtreringsalternativene er tilgjengelige i menykommandoer, eller du kan bruke hurtigfiltre til å begrense informasjon basert på dataene du angir. Hurtigfilteralternativer endres automatisk basert på datatypen, slik at du vil se fornuftige alternativer for tekst, dato og tall.

Datofiltre-menyen

Disse nye funksjonene for filtrering og sortering er utviklet for å gi deg en konsekvent opplevelse, uansett om du bruker Office Access 2007 eller Microsoft Office Excel 2007.

Totalsummer og skiftende bakgrunnsfarger i dataark

Nytt i dataarkvisningen er en totalrad, der du kan vise sum, telling, gjennomsnitt, maksimum, minimum, standardavvik eller varians. Når du har lagt til totalraden, peker du på pilen i kolonnecellen og velger beregningen du ønsker.

Totalrad i dataark

Dataark, rapporter og kontinuerlige skjemaer støtter en skiftende bakgrunnsfarge for rader som du kan angi uavhengig av standardbakgrunnsfargen. Du kan enkelt skyggelegge annenhver rad, og du kan velge en hvilken som helst farge.

Dataark med skiftende radfarge

Til toppen av siden

Forbedret sikkerhet

Forbedrede sikkerhetsfunksjoner i Office Access 2007 og sterk integrasjon med Windows SharePoint Services gjør at du kan styre og sikre informasjonssporingsprogrammene på en mer effektiv måte. Ved å lagre sporingsprogramdataene i lister på Windows SharePoint Services kan du overvåke revisjonslogger, gjenopprette slettet informasjon og angi datatilgangstillatelser.

Som hjelp til å gjøre Office Access 2007 sikrere og sikre konsekvens med andre 2007 Office-utgivelse-produkter, inneholder Office Access 2007 nye og forbedrede sikkerhetsfunksjoner. Samlede sikkerhetsbeslutninger er integrert med Microsoft Office-klareringssenteret. Klarerte plasseringer gjør at du kan stole på alle databaser i sikre mapper. Du kan laste et Office Access 2007-program med kode eller makroer som er deaktivert for å få en sikrere, innkapslet (sandboxed – det vil si at usikre kommandoer ikke kan kjøres) opplevelse. Klarerte makroer kjøres i sandkassemodus.

Til toppen av siden

Nye måter å dele data og samarbeide med andre på

Ved hjelp av de nye samarbeidsfunksjonene i Office Access 2007, kan du nå samle inn informasjon fra andre mer effektivt og dele den i en forbedret sikkerhetsmiljø på nettet.

Integrering med Windows SharePoint Services

Office Access 2007 Integreres med Windows SharePoint Services på en rekke måter. Dette hjelper deg med å benytte deg av de mange samarbeidsfunksjonene i Windows SharePoint Services.

Sporing av datarevisjon    Du kan vise revisjonslogger på postnivå ved hjelp av Windows SharePoint Services. Anta at du trenger å vite hvem som endret en rad eller når den ble endret. Du kan finne ut dette ved å vise revisjonsloggen.

Tillatelsesinnstilling    Du kan angi tilgangstillatelser til SharePoint-lister ved hjelp av Windows SharePoint Services. Du kan selektivt tillate eller nekte bestemte brukere tilgang. Du kan tilordne begrensede leserettigheter eller fulle redigeringsrettigheter.

Hente poster fra papirkurven    Du kan bruke den nye papirkurven i Windows SharePoint Services til enkelt å vise slettede poster og gjenopprette informasjon som ble slettet ved feil.

Åpne Access-skjemaer og -rapporter i Windows SharePoint Services    Windows SharePoint Services-brukere kan åpne lister i rikholdige Access-visninger direkte fra et SharePoint-nettsted. Office Access 2007-skjemaer, -rapporter og -dataark kan vises ved siden av andre visninger på et SharePoint-nettsted. Når du velger en Access-visning, starter Office Access 2007 og åpner skjemaet, rapporten eller dataarket som er forespurt. Det gjør det enklere for deg å kjøre en rik Office Access 2007-rapport på et SharePoint-nettsted uten at du først må starte Office Access 2007. Du kan også velge å åpne en liste i Access, og hvis en database ikke eksisterer, opprettes den automatisk og forhåndsutfylles med et sett med skjemaer og rapporter basert på listen.

Mulighet for flytte databasen til et SharePoint-nettsted    Du kan enkelt endre en frittstående database til en delt Windows SharePoint Services-løsning som lagrer data i koblede SharePoint-lister. Veiviseren for flytting til SharePoint-nettsted er godt forberedt og overfører primære nøkler og relasjoner automatisk på en måte som virker intuitiv.

De umiddelbare fordelene ved en delt Windows SharePoint Services-løsning inkluderer delt leserbasert tilgang, sentralisert sikkerhetskopiering, databasedistribusjon basert på et SharePoint-nettsted, og alle fordelene ved å bruke en rik, Access-basert klient i en serverbasert løsning. IT-avdelinger oppnår forutsigbarhet og kontroll ved å overføre databasetilgang på et SharePoint-nettsted. Brukere kan abonnere på e-postvarsler for når poster legges til, slettes eller endres i en SharePoint-liste.

Integrering med Windows SharePoint Services-arbeidsflyt    Office Access 2007 støtter arbeidsflyt ved hjelp av Windows Workflow Services som befinner seg i Windows SharePoint Services. Du kan for eksempel opprette løsninger som bruker ruting og godkjenning av arbeidsflyt, som tilordner oppgaver til andre brukere automatisk, som rapporterer prosjektstatus, og som sikrer at oppgaver fullføres i tide.

Bedre ytelse for tabeller som er koblet til SharePoint-lister.    Optimaliseringer du utfører i den interne behandlingen av tabeller koblet til SharePoint-lister muliggjør en raskere og jevnere funksjon.

Alle Windows SharePoint Services-datatyper er nå tilordnet til Access-datatyper    Med ny støtte for flerverdifelt og vedlegg, støtter Office Access 2007 nå alle datatypene som finnes i Windows SharePoint Services. Dette gjør det mye enklere å utforme og bygge delte Windows SharePoint Services-programmer.

Mulighet for å gjøre SharePoint-lister tilgjengelig frakoblet med Access    Hvis du må ta arbeidet med deg hjem, kan du koble fra SharePoint-listene med ett klikk. Du kan arbeide på dataene i Access og deretter synkronisere endringene eller koble til SharePoint-nettstedet på nytt senere.

Tips!:  Ikke sikker på hvilken versjon du vil oppgradere til? Husk å ta en kikk på de nye funksjonene i Access 2010, for eksempel databaser som kjører i nettleseren, beregnede felt i tabeller og datamakroer.

Datainnsamling ved å bruke InfoPath-skjemaer og Outlook

Ved hjelp av den nye datainnsamlingsfunksjonen kan et Microsoft Office InfoPath 2007-skjema eller et HTML-skjema opprettes automatisk i Office Access 2007 og bygges inn i brødteksten i en e-postmelding. Du kan deretter sende skjemaet til mottakere som velges fra Outlook-kontaktene, eller til navnene på mottakerne som er lagret i et felt i Access-databasen.

Bruke en e-postmelding til å samle inn data

Du kan velge om du vil samle inn ny informasjon eller oppdatere eksisterende informasjon. Mottakere fyller deretter ut skjemaet og returnerer det. Office Outlook 2007 gjenkjenner innkommende skjemaer og lagrer dataene automatisk i Office Access 2007-databasen. Det er ikke nødvendig å skrive inn noe på nytt.

Eksportere til PDF og XPS

Nå kan du eksportere data til filformatene PDF (Portable Document Format) eller XPS (XML Paper Specification) for å skrive ut, legge inn og distribuere via e-post, forutsatt at du først installerer tillegget Publiser som PDF eller XPS. Når du eksporterer et skjema, en rapport eller et dataark til en PDF- eller XPS-fil, kan du angi informasjon på et enkelt distribuert skjema som beholder alle de andre formateringsegenskapene, men som ikke krever at andre må installere Access på datamaskinene for å skrive ut eller vise utdataene.

 • Portable Document Format    PDF er et filformat med fast oppsett som bevarer dokumentformatering og hjelper til med fildeling. PDF-formatet sørger for at når filen vises på nettet eller skrives ut, beholder den det nøyaktige formatet du skapte, og dataene i filen kan ikke enkelt kopieres eller endres. PDF-formatet er også nyttig for dokumenter som skal trykkes.

 • XML Paper Specification    XPS er et filformat med fast oppsett som bevarer dokumentformatering og gjør det mulig å dele filer. XPS-formatet sørger for at filen beholder det nøyaktige formatet du skapte, når den vises på nettet eller skrives ut, og det er ikke enkelt å kopiere eller endre dataene i filen.

Du kan eksportere til en fil med PDF- eller XPS-format fra Office Access 2007 bare når du har installert tillegget. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Aktivere støtte for andre filformater, for eksempel PDF og XPS.

Enklere å arbeide med eksterne data

Nye funksjoner i Office Access 2007 gjør det enklere å importere og eksportere data. Du kan lagre en import- eller eksportoperasjon og deretter bruke den lagrede operasjonen på nytt neste gang du trenger å utføre den samme oppgaven. Veiviseren for regnearkimport lar deg overstyre datatypen som er valgt av Access, og du kan importere, eksportere og koble til de nye Office Excel 2007-filformatene.

Til toppen av siden

Bedre måter å feilsøke problemer på

Microsoft Office-diagnostikk er en serie med diagnosetester du kan bruke til å finne ut hvorfor datamaskinen krasjer. Diagnosetestene kan løse noen problemer umiddelbart, og i noen tilfeller gir de også informasjon om hvordan du kan løse andre problemer. Microsoft Office-diagnostikk erstatter følgende Microsoft Office 2003-funksjoner: Finn og reparer og Gjenoppretting av Microsoft Office-program.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke Office-diagnostikk til å diagnostisere og reparere Office-programmer som stopper.

Til toppen av siden

Forbedrede korrekturverktøy

Nedenfor finner du noen nye funksjoner i stavekontrollen.

 • Stavekontrollen er gjort mer konsekvent på tvers av 2007 Microsoft Office-system-programmer. Eksempler på denne endringen inkluderer følgende:

  • Flere stavekontrollalternativer er nå globale. Hvis du endrer et av disse alternativene i ett Office-program, endres også dette alternativet for alle andre Office-programmer.

  • I tillegg til å dele de samme egendefinerte ordlistene kan du behandle dem i samme dialogboks i alle programmene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke egendefinerte ordlister til å legge til ord i stavekontrollen.

 • En ordliste for utelukkelse opprettes automatisk for et språk første gang dette språket brukes. Du kan bruke ordlister for utelukkelse til å tvinge stavekontrollen til å flagge ord som du vil unngå å bruke. Ordlister for utelukkelse er praktiske for å unngå ord som er støtende eller som ikke passer for språklige retningslinjer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke ordlister for utelukkelse til å angi en foretrukket stavemåte for et ord.

knapp for å laste ned en gratis prøveversjon

Kjøp Office nå

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×