Hva er nytt: Endringer i Excel-funksjoner

For å få mer nøyaktige funksjoner, enhetlig funksjonalitet som svarer til forventningene, og funksjonsnavn som beskriver funksjonaliteten mer presist, er flere funksjoner oppdatert, omdøpt eller lagt til i funksjonsbiblioteket i Microsoft Excel 2010.

Funksjonene som har fått nye navn, er fremdeles tilgjengelige med det gamle navnet med tanke på bakoverkompatibilitet.

I denne artikkelen

Forbedringer av algoritmer og presisjon

Presise og konsekvente funksjonsnavn

Samsvar med anbefalte fremgangsmåter

Nye funksjoner

Bakoverkompatibilitet

Forbedringer av algoritmer og presisjon

I de følgende funksjonene er det implementert algoritmeendringer for å forbedre nøyaktigheten og ytelsen. Vi har for eksempel implementert en ny algoritme for funksjonen BETA.FORDELING for å forbedre nøyaktigheten til denne funksjonen. REST-funksjonen bruker nå nye algoritmer for å oppnå både nøyaktighet og hastighet, og TILFELDIG-funksjonen bruker nå en ny tilfeldig tallalgoritme.

Forbedret funksjon

Funksjonskategori

Formål

Funksjonen ARCSINH

Matematikk- og trigonometrifunksjoner

Returnerer den inverse hyperbolske sinus til et tall

Funksjonen BETA.FORDELING.N

Statistiske funksjoner

Returnerer den kumulative betafordelingsfunksjonen

Funksjonen BETA.FORDELING

Kompatibilitetsfunksjoner

Returnerer den kumulative betafordelingsfunksjonen

Funksjonen BETA.INV

Statistiske funksjoner

Returnerer den inverse verdien til fordelingsfunksjonen for en angitt betafordeling

Funksjonen INVERS.BETA.FORDELING

Kompatibilitetsfunksjoner

Returnerer den inverse verdien til fordelingsfunksjonen for en angitt betafordeling

Funksjonen BINOM.FORDELING.N

Statistiske funksjoner

Returnerer den individuelle binomiske sannsynlighetsfordelingen

Funksjonen BINOM.FORDELING

Kompatibilitetsfunksjoner

Returnerer den individuelle binomiske sannsynlighetsfordelingen

Funksjonen BINOM.INV

Statistiske funksjoner

Returnerer den minste verdien der den kumulative binomiske fordelingen er mindre enn eller lik en vilkårsverdi

Funksjonen AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM

Matematikk- og trigonometrifunksjoner

Runder av et tall til nærmeste heltall eller til nærmeste signifikante multiplum

Funksjonen GRENSE.BINOM

Kompatibilitetsfunksjoner

Returnerer den minste verdien der den kumulative binomiske fordelingen er mindre enn eller lik en vilkårsverdi

Funksjonen KJIKVADRAT.INV.H

Statistiske funksjoner

Returnerer den inverse av den ensidige sannsynligheten for den kjikvadrerte fordelingen

Funksjonen INVERS.KJI.FORDELING

Kompatibilitetsfunksjoner

Returnerer den inverse av den ensidige sannsynligheten for den kjikvadrerte fordelingen

Funksjonen KJIKVADRAT.TEST

Statistiske funksjoner

Utfører testen for uavhengighet

Funksjonen KJI.TEST

Kompatibilitetsfunksjoner

Utfører testen for uavhengighet

Funksjonen KONVERTER

Tekniske funksjoner

Konverterer et tall fra ett målsystem til et annet

Funksjonen SAMLET.RENTE

Økonomiske funksjoner

Returnerer den kumulative renten som er betalt mellom to perioder

Funksjonen SAMLET.HOVEDSTOL

Økonomiske funksjoner

Returnerer den kumulative hovedstolen som er betalt for et lån mellom to perioder

Funksjonen FEILF

Tekniske funksjoner

Returnerer feilfunksjonen

Funksjonen FEILFK

Tekniske funksjoner

Returnerer den komplementære feilfunksjonen

Funksjonen F.FORDELING.H

Statistiske funksjoner

Returnerer F-sannsynlighetsfordelingen

Funksjonen FFORDELING

Kompatibilitetsfunksjoner

Returnerer F-sannsynlighetsfordelingen

Funksjonen F.INV.H

Statistiske funksjoner

Returnerer den inverse av den sannsynlige F-fordelingen

Funksjonen FFORDELING.INVERS

Kompatibilitetsfunksjoner

Returnerer den inverse av den sannsynlige F-fordelingen

Funksjonen DOBBELFAKT

Matematikk- og trigonometrifunksjoner

Returnerer et talls doble fakultet

Funksjonen AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED

Matematikk- og trigonometrifunksjoner

Avrunder et tall nedover, mot null

Funksjonen GAMMA.FORDELING

Statistiske funksjoner

Returnerer gammafordelingen

Funksjonen GAMMAFORDELING

Kompatibilitetsfunksjoner

Returnerer gammafordelingen

Funksjonen GAMMA.INV

Statistiske funksjoner

Returnerer den inverse av den gammakumulative fordelingen

Funksjonen GAMMAINV

Kompatibilitetsfunksjoner

Returnerer den inverse av den gammakumulative fordelingen

Funksjonen GAMMALN

Statistiske funksjoner

Returnerer den naturlige logaritmen til gammafunksjonen G(x)

Funksjonen GJENNOMSNITT.GEOMETRISK

Statistiske funksjoner

Returnerer den geometriske middelverdien

Funksjonen HYPGEOM.FORDELING.N

Statistiske funksjoner

Returnerer den hypergeometriske fordelingen

Funksjonen HYPGEOM.FORDELING

Kompatibilitetsfunksjoner

Returnerer den hypergeometriske fordelingen

Funksjonen IMLOG2

Tekniske funksjoner

Returnerer logaritmen med grunntall 2 for et komplekst tall

Funksjonen IMOPPHØY

Tekniske funksjoner

Returnerer et komplekst tall opphøyd til en heltallspotens

Funksjonen RANNUITET

Økonomiske funksjoner

Returnerer betalte renter på en investering for en gitt periode

Funksjonen IR

Økonomiske funksjoner

Returnerer internrenten for en serie kontantstrømmer

Funksjonen RETTLINJE

Statistiske funksjoner

Returnerer parameterne til en lineær trend

Funksjonen LOGNORM.FORDELING

Statistiske funksjoner

Returnerer den kumulative lognormale fordelingen

Funksjonen LOGNORMFORD

Kompatibilitetsfunksjoner

Returnerer den kumulative lognormale fordelingen

Funksjonen LOGNORM.INV

Statistiske funksjoner

Returnerer den inverse lognormale kumulative fordelingen

Funksjonen LOGINV

Kompatibilitetsfunksjoner

Returnerer den inverse lognormale kumulative fordelingen

Funksjonen REST

Matematikk- og trigonometrifunksjoner

Returnerer resten fra en divisjon

Funksjonen NEGBINOM.FORDELING.N

Statistiske funksjoner

Returnerer den negative binomiske fordelingen

Funksjonen NEGBINOM.FORDELING

Kompatibilitetsfunksjoner

Returnerer den negative binomiske fordelingen

Funksjonen NORM.FORDELING

Statistiske funksjoner

Returnerer den kumulative normalfordelingen

Funksjonen NORMALFORDELING

Kompatibilitetsfunksjoner

Returnerer den kumulative normalfordelingen

Funksjonen NORM.INV

Statistiske funksjoner

Returnerer den inverse kumulative normalfordelingen

Funksjonen NORMINV

Kompatibilitetsfunksjoner

Returnerer den inverse kumulative normalfordelingen

Funksjonen NORM.S.FORDELING

Statistiske funksjoner

Returnerer standard kumulativ normalfordeling

Funksjonen NORMSFORDELING

Kompatibilitetsfunksjoner

Returnerer standard kumulativ normalfordeling

Funksjonen NORM.S.INV

Statistiske funksjoner

Returnerer den inverse av den den kumulative standard normalfordelingen

Funksjonen NORMSINV

Kompatibilitetsfunksjoner

Returnerer den inverse av den den kumulative standard normalfordelingen

Funksjonen ANNUITET

Økonomiske funksjoner

Returnerer periodisk betaling for en annuitet

Funksjonen AMORT

Økonomiske funksjoner

Returnerer betalingen på hovedstolen for en investering i en gitt periode

Funksjonen POISSON.FORDELING

Statistiske funksjoner

Returnerer Poissons sannsynlighetsfordeling

Funksjonen POISSON

Kompatibilitetsfunksjoner

Returnerer Poissons sannsynlighetsfordeling

Funksjonen TILFELDIG

Matematikk- og trigonometrifunksjoner

Returnerer et tilfeldig tall mellom 0 og 1

Funksjonen STDAV.S

Statistiske funksjoner

Estimere standardavvik på grunnlag av et utvalg

Funksjonen STDAV

Kompatibilitetsfunksjoner

Estimere standardavvik på grunnlag av et utvalg

Funksjonen T.FORDELING.H

Statistiske funksjoner

Returnerer en Student t-fordeling

Funksjonen TFORDELING

Kompatibilitetsfunksjoner

Returnerer en Student t-fordeling

Funksjonen T.FORDELING.2T

Statistiske funksjoner

Returnerer prosentpoengene (sannsynligheten) for student-t-fordelingen

Funksjonen T.INV.2T

Statistiske funksjoner

Returnerer den inverse Student t-fordelingen

Funksjonen TINV

Kompatibilitetsfunksjoner

Returnerer den inverse Student t-fordelingen

Funksjonen VARIANS.S

Statistiske funksjoner

Estimerer varians basert på et utvalg

Funksjonen VARIANS

Kompatibilitetsfunksjoner

Estimerer varians basert på et utvalg

Funksjonen XIR

Økonomiske funksjoner

Returnerer internrenten for en serie kontantstrømmer som ikke nødvendigvis er periodiske

Til toppen av siden

Presise og konsekvente funksjonsnavn

Følgende funksjoner har nye navn som samsvarer bedre med funksjonsdefinisjonene i det vitenskapelige miljøet og med andre funksjonsnavn i Excel. De nye funksjonsnavnene beskriver også funksjonaliteten mer presist. Eksempel: Fordi funksjonen GRENSE.BINOM returnerer den inverse binomiale fordelingen, er BINOM.INV et mer passende navn for denne funksjonen.

Noen av funksjonene med nye navn, for eksempel BETA.FORDELING.N, har en ekstra parameter slik at du kan angi typen fordeling (venstresidig kumulativ eller sannsynlig tetthet).

For å sikre bakoverkompatibilitet med tidligere versjoner av Excel er funksjonene fremdeles tilgjengelige med de gamle navnene i kategorien Kompatibilitetsfunksjoner. Men hvis bakoverkompatibilitet ikke er nødvendig, bør du begynne å bruke funksjonene med de nye navnene i stedet.

Funksjon med nytt navn

Funksjonskategori

Formål

Funksjonen BETA.FORDELING.N

Statistiske funksjoner

Returnerer den kumulative betafordelingsfunksjonen

Funksjonen BETA.INV

Statistiske funksjoner

Returnerer den inverse verdien til fordelingsfunksjonen for en angitt betafordeling

Funksjonen BINOM.FORDELING.N

Statistiske funksjoner

Returnerer den individuelle binomiske sannsynlighetsfordelingen

Funksjonen BINOM.INV

Statistiske funksjoner

Returnerer den minste verdien der den kumulative binomiske fordelingen er mindre enn eller lik en vilkårsverdi

Funksjonen AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.PRESIS

Matematikk- og trigonometrifunksjoner

Avrunder et tall til nærmeste heltall eller til nærmeste signifikante multiplum. Tallet avrundes opp, uavhengig av fortegnet til tallet.

Funksjonen KJIKVADRAT.FORDELING

Statistiske funksjoner

Returnerer den kumulative betafunksjonen for sannsynlig tetthet

Funksjonen KJIKVADRAT.FORDELING.H

Statistiske funksjoner

Returnerer den ensidige sannsynligheten for en kjikvadrert fordeling

Funksjonen KJIKVADRAT.INV

Statistiske funksjoner

Returnerer den kumulative betafunksjonen for sannsynlig tetthet

Funksjonen KJIKVADRAT.INV.H

Statistiske funksjoner

Returnerer den inverse av den ensidige sannsynligheten for den kjikvadrerte fordelingen

Funksjonen KJIKVADRAT.TEST

Statistiske funksjoner

Utfører testen for uavhengighet

Funksjonen KONFIDENS.NORM

Statistiske funksjoner

Returnerer konfidensintervallet til gjennomsnittet for en populasjon

Funksjonen KONFIDENS.T

Statistiske funksjoner

Returnerer konfidensintervallet til populasjonens middelverdi ved hjelp av en student-t-fordeling

Funksjonen KOVARIANS.P

Statistiske funksjoner

Returnerer kovariansen, gjennomsnittet av produktene av parvise avvik

Funksjonen KOVARIANS.S

Statistiske funksjoner

Returnerer utvalgets kovarians, som er gjennomsnittet av produktene av avvikene for hvert datapunktpar i to datasett

Funksjonen FEILF.PRESIS

Tekniske funksjoner

Returnerer feilfunksjonen

Funksjonen FEILFK.PRESIS

Tekniske funksjoner

Returnerer den komplementære funksjonen FEILF integrert mellom x og uendelig

Funksjonen EKSP.FORDELING.N

Statistiske funksjoner

Returnerer eksponentialfordelingen

Funksjonen F.FORDELING

Statistiske funksjoner

Returnerer F-sannsynlighetsfordelingen

Funksjonen F.FORDELING.H

Statistiske funksjoner

Returnerer F-sannsynlighetsfordelingen

Funksjonen F.INV

Statistiske funksjoner

Returnerer den inverse av den sannsynlige F-fordelingen

Funksjonen F.INV.H

Statistiske funksjoner

Returnerer den inverse av den sannsynlige F-fordelingen

Funksjonen F.TEST

Statistiske funksjoner

Returnerer resultatet av en F-test

Funksjonen AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.PRESIS

Matematikk- og trigonometrifunksjoner

Avrunder et tall til nærmeste heltall eller til nærmeste signifikante multiplum. Tallet avrundes opp, uavhengig av fortegnet til tallet.

Funksjonen GAMMA.FORDELING

Statistiske funksjoner

Returnerer gammafordelingen

Funksjonen GAMMA.INV

Statistiske funksjoner

Returnerer den inverse av den gammakumulative fordelingen

Funksjonen GAMMALN.PRESIS

Statistiske funksjoner

Returnerer den naturlige logaritmen til gammafunksjonen G(x)

Funksjonen HYPGEOM.FORDELING.N

Statistiske funksjoner

Returnerer den hypergeometriske fordelingen

Funksjonen LOGNORM.FORDELING

Statistiske funksjoner

Returnerer den kumulative lognormale fordelingen

Funksjonen LOGNORM.INV

Statistiske funksjoner

Returnerer den inverse lognormale kumulative fordelingen

Funksjonen MODUS.MULT

Statistiske funksjoner

Returnerer en vertikal matrise av den verdien som forekommer hyppigst, eller gjentatte verdier i en matrise eller et område av data

Funksjonen MODUS.SNGL

Statistiske funksjoner

Returnerer den vanligste verdien i et datasett

Funksjonen NEGBINOM.FORDELING.N

Statistiske funksjoner

Returnerer den negative binomiske fordelingen

Funksjonen NETT.ARBEIDSDAGER.INTL

Dato- og tidsfunksjoner

Returnerer antall hele arbeidsdager mellom to dager ved å bruke parametere til å angi hvilke og hvor mange dager som er fridager

Funksjonen NORM.FORDELING

Statistiske funksjoner

Returnerer den kumulative normalfordelingen

Funksjonen NORM.INV

Statistiske funksjoner

Returnerer den inverse kumulative normalfordelingen

Funksjonen NORM.S.FORDELING

Statistiske funksjoner

Returnerer standard kumulativ normalfordeling

Funksjonen NORM.S.INV

Statistiske funksjoner

Returnerer den inverse av den den kumulative standard normalfordelingen

Funksjonen PERSENTIL.EKS

Statistiske funksjoner

Returnerer den n-te persentil av verdiene i et område, der n er området 0..1, eksklusive

Funksjonen PERSENTIL.INK

Statistiske funksjoner

Returnerer den n-te persentil av verdiene i et område

Funksjonen PROSENTDEL.EKS

Statistiske funksjoner

Returnerer prosentdelen til en verdi (0..1, eksklusive) i et datasett

Funksjonen PROSENTDEL.INK

Statistiske funksjoner

Returnerer prosentrangeringen av en verdi i et datasett

Funksjonen POISSON.FORDELING

Statistiske funksjoner

Returnerer Poissons sannsynlighetsfordeling

Funksjonen KVARTIL.EKS

Statistiske funksjoner

Returnerer kvartilen til datasettet, basert på persentilverdier fra 0..1, eksklusive

Funksjonen KVARTIL.INK

Statistiske funksjoner

Returnerer kvartilen til et datasett

Funksjonen RANG.GJSN

Statistiske funksjoner

Returnerer rangeringen av et tall, eller plassen tallet har i en rekke

Funksjonen RANG.EKV

Statistiske funksjoner

Returnerer rangeringen av et tall, eller plassen tallet har i en rekke

Funksjonen STDAV.P

Statistiske funksjoner

Beregner standardavvik basert på hele populasjonen

Funksjonen STDAV.S

Statistiske funksjoner

Estimere standardavvik på grunnlag av et utvalg

Funksjonen T.FORDELING

Statistiske funksjoner

Returnerer prosentpoengene (sannsynligheten) for student-t-fordelingen

Funksjonen T.FORDELING.2T

Statistiske funksjoner

Returnerer prosentpoengene (sannsynligheten) for student-t-fordelingen

Funksjonen T.FORDELING.H

Statistiske funksjoner

Returnerer en Student t-fordeling

Funksjonen T.INV

Statistiske funksjoner

Returnerer t-verdien av student-t-fordelingen som en funksjon for sannsynligheten og frihetsgradene

Funksjonen T.INV.2T

Statistiske funksjoner

Returnerer en Student t-fordeling

Funksjonen T.TEST

Statistiske funksjoner

Returnerer sannsynligheten assosiert med en Student t-test

Funksjonen VARIANS.P

Statistiske funksjoner

Beregner varians basert på hele populasjonen

Funksjonen VARIANS.S

Statistiske funksjoner

Estimerer varians basert på et utvalg

Funksjonen WEIBULL.FORDELING

Statistiske funksjoner

Returnerer Weibull-fordelingen

Funksjonen ARBEIDSDAG.INTL

Dato- og tidsfunksjoner

Returnerer serienummeret for datoen før eller etter et angitt antall arbeidsdager, med parametre som angir hvilke og hvor mange dager som er helgedager

Funksjonen Z.TEST

Statistiske funksjoner

Returnerer den ensidige sannsynlighetsverdien for en z-test

Til toppen av siden

Samsvar med anbefalte fremgangsmåter

Følgende funksjoner er lagt til fordi de samsvarer bedre med anbefalte fremgangsmåter enn de eksisterende funksjonene. RANG.GJSN-funksjonen passer for eksempel bedre med hvordan statistikere forventer at funksjonen fungerer enn den eksisterende RANG-funksjonen.

Funksjon med nytt navn

Funksjonskategori

Formål

Funksjonen KJIKVADRAT.FORDELING

Statistiske funksjoner

Returnerer den kumulative betafunksjonen for sannsynlig tetthet

Funksjonen KJIKVADRAT.INV

Statistiske funksjoner

Returnerer den kumulative betafunksjonen for sannsynlig tetthet

Funksjonen KONFIDENS.T

Statistiske funksjoner

Returnerer konfidensintervallet til populasjonens middelverdi ved hjelp av en student-t-fordeling

Funksjonen KOVARIANS.S

Statistiske funksjoner

Returnerer utvalgets kovarians, som er gjennomsnittet av produktene av avvikene for hvert datapunktpar i to datasett

Funksjonen EKSP.FORDELING.N

Statistiske funksjoner

Returnerer eksponentialfordelingen

Funksjonen F.FORDELING

Statistiske funksjoner

Returnerer F-sannsynlighetsfordelingen

Funksjonen F.INV

Statistiske funksjoner

Returnerer den inverse av den sannsynlige F-fordelingen

Funksjonen MODUS.MULT

Statistiske funksjoner

Returnerer en vertikal matrise av den verdien som forekommer hyppigst, eller gjentatte verdier i en matrise eller et område av data

Funksjonen NETT.ARBEIDSDAGER.INTL

Dato- og tidsfunksjoner

Returnerer antall hele arbeidsdager mellom to dager ved å bruke parametere til å angi hvilke og hvor mange dager som er fridager

Funksjonen PERSENTIL.EKS

Statistiske funksjoner

Returnerer den n-te persentil av verdiene i et område, der n er området 0..1, eksklusive

Funksjonen PROSENTDEL.EKS

Statistiske funksjoner

Returnerer prosentdelen til en verdi (0..1, eksklusive) i et datasett

Funksjonen KVARTIL.EKS

Statistiske funksjoner

Returnerer kvartilen til datasettet, basert på persentilverdier fra 0..1, eksklusive

Funksjonen RANG.GJSN

Statistiske funksjoner

Returnerer rangeringen av et tall, eller plassen tallet har i en rekke

Funksjonen T.FORDELING

Statistiske funksjoner

Returnerer prosentpoengene (sannsynligheten) for student-t-fordelingen

Funksjonen T.INV

Statistiske funksjoner

Returnerer t-verdien av student-t-fordelingen som en funksjon for sannsynligheten og frihetsgradene

Funksjonen ARBEIDSDAG.INTL

Dato- og tidsfunksjoner

Returnerer serienummeret for datoen før eller etter et angitt antall arbeidsdager, med parametre som angir hvilke og hvor mange dager som er helgedager

Til toppen av siden

Nye funksjoner

Følgende funksjon er lagt til i funksjonsbiblioteket i Excel. Denne funksjonen kan brukes i gjeldende versjon av Excel, men er ikke kompatibel med Excel 2007 og Excel 97-2003. Hvis bakoverkompatibilitet er nødvendig, kan du kjøre kompatibilitetskontrollen, slik at du kan gjøre de nødvendige endringene i regnearket for å unngå feil.

Ny funksjon

Funksjonskategori

Formål

Funksjonen MENGDE

Matematikk- og trigonometrifunksjoner

Returnerer en mengde i en liste eller database

Til toppen av siden

Bakoverkompatibilitet

Hvis du skal dele regnearket med andre som ikke har Excel 2010, kan du bruke kompatibilitetsfunksjonene i stedet for funksjonene som har fått nye navn. Tidligere versjoner av Excel gjenkjenner de gamle navnene, og vil gi forventede resultater.

Finne kompatibilitetsfunksjoner

Slik finner du alle kompatibilitetsfunksjonene:

  1. Klikk Sett inn funksjon i Funksjonsbibliotek-gruppen i kategorien Formler.

  2. Klikk Kompatibilitet i boksen Eller velg en kategori.

    Sett inn funksjon, dialogboks

Tips!     Du har også tilgang til kompatibilitetsfunksjonene i Funksjonsbibliotek-gruppen (kategorien Formler , Funksjonsbibliotek-gruppen, Flere funksjoner, Kompatibilitet).

Velge den riktige funksjonen i regnearket

Når du begynner å legge inn en funksjon i regnearket, viser Autofullfør formel både funksjonene med nye navn og kompatibilitetsfunksjonene. Forskjellige ikoner som angir hva som er hva, gjør det enklere for deg å klikke den du vil bruke. Opprinnelige funksjoner vises med en gul trekant å varsle om at disse funksjonene er tilgjengelige for kompatibilitet med Excel 2007 og tidligere.

Eksempel på Autofullfør formel

Kontrollere kompatibilitetsproblemer

Som nevnt tidligere i denne artikkelen, er nye funksjoner (som MENGDE) eller funksjoner med forbedringer i algoritgme og nøyaktighet (som BETA.FORDELING.N) ikke kompatible med tidligere versjoner av Excel. Tidligere versjoner av Excel gjenkjenner ikke de nye funksjonene, og feilverdien #NAVN? vises i stedet for de forventede resultatene. Før du lagrer arbeidsboken, kan du kjøre kompatibilitetskontroll for å finne ut om arbeidsboken inneholder nye funksjoner. Da kan du gjøre endringene som er nødvendig for å unngå feil når arbeidsboken åpnes i en tidligere versjon av Excel (Excel 97-2003 eller Excel 2007).

Slik kjører du kompatibilitetskontrollen:

  1. Klikk Informasjon i kategorien Fil.

  2. Klikk Kontroller for problemer under Klargjør for deling, og klikk Kontroller kompatibilitet.

    Dialogboksen Kompatibilitetskontroll

Til toppen av siden

Gjelder for: Excel 2010Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Støtteressurser

Endre språk