Hva er nødsteder, adresser og samtaleruting?

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Når du konfigurerer ringealternativer i Office 365, kreves det at en nødsfall adresse tilordnes til hver telefonnummer når du enten få telefonnummeret eller når den som er tilordnet en bruker til å støtte nødsfall ringer. Før du tilordner en nødsfall adresse til et telefonnummer, må en nødsfall adresse opprettet og godkjent. Validering sikrer at nødsfall adressen gjenkjennes at den er i riktig format som kan brukes ved nødsfall svar tjenester. Du kan eventuelt kan et annet sted i nødsfall adressen legges til å gi en mer spesifikk plassering for brukeren. Hvis du for eksempel kan nødsfall plasseringen være en etasje, vinge eller office som er koblet til en bestemt nødsfall adresse. Selv om nødsfall adressen som godkjennes, ikke plasseringer.

Hva er nødadresser?

En nødadresse kreves for aktive telefonnumre, men dette avhenger av landet og området du bor i. I USA er en nødadresse påkrevd når et nummer tildeles en bruker. For andre land, som i Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA), er en nødadresse påkrevd når du får et telefonnummer fra Office 365, eller når det blir overført fra en annen tjenesteleverandør eller operatør.

En nødadresse kalles ofte en geografisk adresse, gateadresse eller fysisk adresse. Det er gateadressen eller den geografiske adressen til organisasjonens forretningssted, for eksempel 12345 North Main Street, Redmond, WA 98052. Denne adressen brukes til å rute nødanrop til riktig nødsentral og til å gjøre det lettere å finne innringeren. Du trenger sannsynligvis mer enn én nødadresse hvis bedriften har mer enn én fysisk plassering.

Validering av en nødadresse innebærer å sikre at den er legitim og riktig formatert for beredskapsresponstjenestene. Selv om det er mulig å opprette og lagre en nødadresse som ikke er validert, er det bare validerte adresser som kan knyttes til en bruker. Når en nødadresse er validert og lagret, kan den tilordnes til en bruker. Hvis du vil endre en lagret validert nødadresse, må du opprette en ny.

Hva er nødsteder?

Nødsteder er knyttet til en nødadresse for å angi en mer nøyaktig plassering innen en bygning. Et nødsted er vanligvis etasjen, bygningen, fløyen eller kontornummeret der brukeren befinner seg. Du kan knytte et ubegrenset antall steder til en nødadresse.

Når du tilordner en bruker en nødadresse, er det faktisk en plasserings-ID som det refereres til når du tildeler adressen. Plasserings-ID-en inneholder den refererte nødadressen (gateadressen eller den geografiske adressen). Det er inkludert et standard nødsted for hver nødadresse i tilfelle det ikke er nødvendig med en stedsangivelse i bygningen.

Hva er ruting av nødanrop?

Nødadresser og plasseringer brukes under prosessen med ruting av nødanrop til riktig ekspedisjonssentral ved utsending av utrykningspersonell for nødsituasjoner. Når en Skype for Business-bruker ringer et nødnummer, vil måten samtalen rutes til den vakthavende nødsentralen, variere etter land/område. I noen land, som USA og Storbritannia, vil samtalene først bli filtrert for å fastslå den nåværende plasseringen til brukeren før samtalen kobles til den aktuelle ekspedisjonssentralen. I andre land/områder vil samtalene rutes direkte til ekspedisjonssentralen som betjener telefonnummeret som er knyttet til den som starter nødsamtalen.

Opprette, legge til og tilordne nødsteder og -adresser til brukerne

  1. Planlegge nødsteder Det neste trinnet er å planlegge nødstedene. Du må liste opp alle de fysiske adressene dine. Deretter, basert på dette, bør det fastslås om nødsteder kreves for nødadressene, og hva de i så fall er. Hvis en virksomhet for eksempel har tre kontorbygninger med fire etasjer hver, er det sannsynlig at det trengs tre nødadresser, med etasje 1–4 oppført som nødsted for hver av dem.

  2. Opprette og validere nødstedene Neste trinn er å opprette og validere nødadressene. Når du oppretter en nødadresse, kan du validere den. Hvis du vil opprette en nødadresse, kan du se Legge til eller fjerne en nødadresse for organisasjonen.

    Viktig: Validering av en gate- eller offentlig adresse innebærer å sørge for at den er riktig, og korrekt formatert. Det er mulig at en delvis riktige nødadresse som et feilstavet navn på byen, fortsatt kan passere validering. Valideringsprosessen bruker alle deler av en gitt adresse for å finne ut om den inneholder nok informasjon til å rute samtalen til riktig nødutrykning. I så fall vil den bli sendt tilbake som validert og deretter tildelt et telefonnummer.

  3. Få telefonnumre Neste trinn er å få telefonnumre for brukere. Du kan gjøre dette ved å få nye telefonnumre fra Office 365 eller ved "Portering" eller overføre telefonnummeret ditt eksisterende over til Office 365. Hvis du vil se fullført trinnene, kan du se overføre telefonnumre til Office 365.

  4. Tilordne telefonnumre Siste trinn er å gi brukerne muligheten til å foreta og motta anrop. For å gjøre dette må du tilordne et telefonnummer til hver bruker. Se Tilordne, endre eller fjerne et telefonnummer for en bruker for å se hvordan du tilordner et telefonnummer.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Se også

Skype for Business Online: Emergency ringe ansvarsfraskrivelse etikett

Emergency kalle vilkår og betingelser

Bruke uttrykk for Skype for Business Online PSTN-tjenester

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×