Hva er filblokkering?

Når du prøver å åpne filtyper som er opprettet i tidligere versjoner av Office (for eksempel et Word 95-dokument), åpnes filen i beskyttet visning som standard, og redigeringsfunksjonene vil bli deaktivert.

Filblokkering forhindrer åpning av filtyper som er foreldet, og fører til at filen åpnes i beskyttet visning og deaktiverer funksjonene Lagre og Åpne. Koden som brukes til å åpne og lagre disse gamle formatene, har sårbarheter som hackere kan utnytte.

Hvis innstillingene for filblokkering, som konfigureres av deg eller systemansvarlig, er angitt til Ikke åpne valgte filtyper, åpnes ikke filen i beskyttet visning, og det vises en feilmelding. Se avsnittet Forklaring av innstillinger for filblokkering for nærmere informasjon.

Følgende er eksempler på meldingsfeltet for filblokkering. Det gule skjoldet angir at filen kan redigeres, og det røde skjoldet angir at filen ikke kan redigeres.

Beskyttet visning fra filblokkering, som brukeren kan redigere

Beskyttet visning fra filblokkering, som brukeren ikke kan redigere

Til toppen av siden

Redigere en blokkert fil

Du kan utføre endringer i området for filblokkering i klareringssenteret, slik at du kan åpne, redigere og lagre den blokkerte filen.

  1. Klikk Fil > Alternativer.

  2. Klikk Klareringssenter > Innstillinger for klareringssenter > Innstillinger for filblokkering.

  3. Merk av for Åpne valgte filtyper i beskyttet visning og tillat redigering.

Området for filblokkering i klareringssenteret

Til toppen av siden

Vise eller endre innstillinger for filblokkering i klareringssenteret

  1. Åpne et Office-program.

  2. Klikk Fil > Alternativer.

  3. Klikk Klareringssenter > Innstillinger for klareringssenter > Innstillinger for filblokkering.

  4. Velg Åpne eller Lagre i Filtype-listen, for filtypene du vil blokkere eller aktivere.

Merknad  Du kan ikke velge Åpne uten å velge Lagre.

Til toppen av siden

Forklaring av innstillinger for filblokkering

  • Ikke åpne valgte filtyper     Filtypene det er merket av for, kan ikke åpnes eller åpnes og lagres. En feilmelding vises når dette er angitt.

  • Åpne valgte filtyper i beskyttet visning     De valgte filtypene åpnes i beskyttet visning. Aktiver redigering-knappen er deaktivert i meldingsfeltet og i Backstage-visningen.

  • Åpne valgte filtyper i beskyttet visning og tillat redigering De valgte filtypene åpnes i beskyttet visning. Aktiver redigering-knappen er aktivert i meldingsfeltet og i Backstage-visningen.

Merknad  Hvis du arbeider i en organisasjon, kan det hende at systemansvarlig har angitt en policy som ikke tillater redigering av filer som er blokkert.

Til toppen av siden

Gjelder for: Excel 2016, Word 2016, PowerPoint 2016, Excel 2013, Word 2013, PowerPoint 2013, Excel 2010, Word 2010, PowerPoint 2010, Office 2010Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Endre språk