Hva er automatisk lagring?

Automatisk lagring

«Lagre tidlig, lagre ofte» hører nå fortiden til. Nå finnes det automatisk lagring som lagrer med noen få sekunders mellomrom, slik at du slipper.

Automatisk lagring aktiveres når en fil lagres på OneDrive, OneDrive for Business eller SharePoint Online. Filen lagrer endringene automatisk i skyen når du arbeider. Hvis andre personer arbeider på den samme filen, lar automatisk lagring dem se endringene dine i løpet av sekunder.

Obs!: Bruker du Fil > Lagre som når du har gjort endringer i et opprinnelig dokument eller en mal? Hvis du gjør det, anbefaler vi at du bruker Fil> Lagre en kopi før du gjør endringene. Da vil ikke Automatisk lagring overskrive den opprinnelige filen sammen med endringene. Hvis Automatisk lagring overskrev filen sammen med endringene, kan du se inndelingen under «Jeg ville ikke ha mine endringer lagret, hvordan går jeg tilbake?»

Automatisk lagring er tilgjengelig i Excel, Word og PowerPoint for Office 365-abonnenter i Windows. Her kan du se noen vanlige spørsmål om det.

Automatisk lagring i Windows er en ny funksjon som er tilgjengelig i Excel, Word og PowerPoint for Office 365-abonnenter. Funksjonen lagrer filen for deg, slik at du slipper det.

Automatisk lagring lagrer med noen sekunders mellomrom. Men tiden kan variere avhengig av hva du arbeider med.

Du kan gjenopprette en tidligere versjon av filen. Dette oppretter den eldre versjonen som den gjeldende versjonen.

Markøren klikker på filnavnet, se alle versjoner

Klikk på filnavnet øverst i vinduet, og klikk deretter på Se alle versjoner. Se gjennom datoer og klokkeslett for å finne versjonen du vil gjenopprette, og klikk deretter på Åpne versjon. Et nytt vindu åpnes. Hvis du vil rulle tilbake til denne versjonen, klikker du på Gjenopprett-knappen. Hvis du vil ha mer informasjon om versjonshistorikk, se Vis versjonshistorikk for Office-filer.

Hvis du har eierskap til filen, kan du legge til en innstilling i Excel- og Word-filer som kalles «Skrivebeskyttelse anbefales». Når personer åpner en fil med denne innstillingen, får de straks opp en melding som forteller dem at forfatteren anbefaler at de åpner filen som skrivebeskyttet. Hvis du vil aktivere denne innstillingen for en fil, kan du gå til Fil > Lagre en kopi > Bla gjennom. Klikk deretter på Verktøy > Generelle alternativer, og velg avmerkingsboksen Skrivebeskyttelse anbefales. Klikk på OK, lagre filen med et annet navn, og overskriv den gjeldende filen.

Det finnes også andre måter du kan beskytte filen fra endringer på. Hvis filen er på OneDrive, kan du endre tillatelsene til filen. Hvis filen ligger på SharePoint, kan du sette opp et bibliotek som krever utsjekking.

Fil > Lagre en kopi

Lagre som er ikke på Fil-menyen når du åpner et dokument fra OneDrive, OneDrive for Business eller SharePoint Online. I disse tilfellene vises Lagre en kopi-kommandoen på Fil-menyen i stedet.

Bruker du Lagre som ofte? Mange er vant til å jobbe i en fil og bruke Fil > Lagre som for å beholde endringene i kopien og ikke i originalen. Når automatisk lagring er aktivert, lagres imidlertid endringene kontinuerlig i originalen. Du bør bruke Fil > Lagre som umiddelbart hvis du vil at endringene skal lagres i kopien og ikke i originalen.

Lagre er ikke på Fil-menyen når du åpner et dokument fra OneDrive, OneDrive for Business eller SharePoint Online. I disse tilfellene er automatisk lagring deaktivert på som standard, slik at det ikke er nødvendig å gå til Fil > Lagre. I stedet lagrer automatisk lagring for deg.

Automatisk lagring vises øverst i venstre hjørne hvis du abonnerer på Office 365 og har installert de nyeste versjonene av Excel, Word og PowerPoint for Windows. Vær oppmerksom på at hvis du har en jobb- eller skolekonto, kan systemansvarlig styre hvilken versjon av Office du kan installere, og det er ikke nødvendigvis den nyeste versjonen. Se Når får jeg de nyeste funksjonene i Office?.

Hvis du ikke er abonnent, er det ingen grunn til bekymring. Du har fortsatt automatisk gjenoppretting. Automatisk gjenoppretting beskytter filene i tilfelle krasj. Hvis du åpner filen på nytt etter krasj, vises en versjon av filen med de siste endringene i en dokumentgjenopprettingsrute. Se Beskytt filene i tilfelle krasj for mer informasjon om hvordan du aktiverer funksjonen.

Automatisk lagring aktiveres når du jobber på en fil som lagres på OneDrive, OneDrive for Business eller SharePoint Online. Hvis filen er lagret på et annet sted, er automatisk lagring deaktivert. Dette vil skje hvis filen er på et SharePoint-lokalområde, en filserver, eller lagret i en lokal bane som C:\.

Det finnes også andre årsaker til at automatisk lagring kan være deaktivert. Her er en liste over vanlige årsaker til at det blir deaktivert:

 • Filen er i et eldre filformat som for eksempel .xls, .ppt, eller .doc.

 • Filen er i en lokal mappe i OneDrive og OneDrive er midlertidig stanset.

 • Filen blir synkronisert med en eldre versjon av synkroniseringsklienten for OneDrive. Hvis du vil ha mer informasjon om oppdatering av OneDrive, kan du se Komme i gang med synkroniseringsklienten for OneDrive i Windows.

 • Filen er innebygd i en annen Office-fil.

 • Presentasjonen er i lysbildefremvisningsmodus.

Hvis du bruker Excel og har prøvd det ovenstående, kan det være at du har en fil som inneholder funksjoner som ikke er støttet av automatisk lagring. Gjør ett eller flere av følgende for å aktivere det:

 • Slå av Delt arbeidsbok-funksjonen. Denne funksjonen er en eldre metode for deling. Det har mange begrensninger, og er erstattet med samtidig redigering.

 • Hvis det er mulig, fjern passordkryptering fra filen: Gå til Fil > Informasjon > Beskytt arbeidsbok. Deretter sletter du passordet og klikker på OK.

 • Hvis det er mulig, fjern begrenset tilgang: Gå til Fil > Informasjon > Beskytt arbeidsbok > Begrens tilgang og klikk på Ubegrenset tilgang.

 • Hvis du åpner et øyeblikksbilde av arbeidsboken fra SharePoint, bør du velge å åpne filen i stedet for øyeblikksbildet.

 • Slå av innstillingen Oppdater data når filen blir åpnet på alle tabeller og pivottabeller i filen. Velg tabellen eller pivottabellen, og gå deretter til Verktøy for tabellutforming > Oppdater > Egenskaper for tilkobling. Fjern deretter merket for Oppdater data når filen blir åpnet.

 • Deaktivere et tillegg som gjør at automatisk lagring deaktiveres. Velg Fil > Alternativer > Tillegg > Excel-tillegg > , og fjern deretter merket for tillegget.

Dette kan gjøres på to måter. Én måte er å velge Fil > Lagre som, og lagre filen på en annen plassering. Dermed kan du arbeide på en egen kopi av filen.

Den andre måten er å deaktivere automatisk lagring før du gjør endringene. Hvis endringene er ment å være midlertidige og ikke skal lagres, lukker du filen. Klikk deretter på Nei når du blir bedt om å lagre.

Hvis du ikke vil lagre kontinuerlig og ikke vil at andre skal se endringene, kan du deaktivere automatisk lagring. Når du er klar, klikker du på Lagre for å vise endringene til andre personer som arbeider på filen. (Du kan også aktivere automatisk lagring igjen for å lagre og dele endringene.)

Standardinnstillingen for automatisk lagring er alltid skal være for filer som ligger i skyen. Hvis du slår automatisk lagring Av for en fil, husker programmet det og vil holde det avslått hver gang du åpner filen. Hvis du slår det for en fil, vil det holdes påslått for den filen.

Nei. Når automatisk lagring er deaktivert, fungerer fortsatt automatisk gjenoppretting. Hvis du vil ha mer informasjon, se Beskytte filene dine tilfelle krasj. Når automatisk lagring er aktivert, er ikke automatisk gjenoppretting aktivert, men bare slapp av. Filen lagres i skyen med noen sekunders mellomrom. Så hvis du krasjer mens du redigerer en fil i skyen, kan du bare åpne filen igjen.

Når du slår Av automatisk lagring for en fil, husker programmet dette og holder funksjonen deaktivert hver gang du åpner filen. Hvis du slår funksjonen for en fil , holdes funksjonen på for den aktuelle filen.

Hvis du vil slå automatisk lagring av som standard for alle filer, går du til Fil > Alternativer > Lagre og fjerner merket i boksen ved siden av Automatisk lagre OneDrive- og SharePoint Online-filer som standard i Word.

Dialogboksen Fil > Alternativer > Lagre viser avmerkingsboksen for å aktivere eller deaktivere automatisk lagring

Start Word på nytt (eller det programmet du er i), og endringen trer i kraft.

Obs!: 

 • Hvis du vil slå av automatisk lagring som standard for alle Office-programmene, for eksempel PowerPoint og Excel også, må du gjenta disse trinnene for hvert program.

 • Hvis du vil bruke automatisk lagring på enkeltfiler, kan du åpne slike filer og slå på automatisk lagring manuelt for de filene.

Beslektede emner

Samarbeide på Excel-arbeidsbøker
Samarbeide på PowerPoint-presentasjoner
Samarbeide på Word-dokumenter

Automatisk lagring på Mac er tilgjengelig i Excel, Word og PowerPoint for Office 365-abonnenter. Her kan du se noen vanlige spørsmål om det.

Automatisk lagring er en ny funksjon på Mac som er tilgjengelig i Excel, Word og PowerPoint for Office 365-abonnenter. Funksjonen lagrer filen for deg, slik at du slipper.

Automatisk lagring lagrer med noen sekunders mellomrom. Men tiden kan variere avhengig av hva du arbeider med.

Du kan gjenopprette en tidligere versjon av filen. Dette oppretter den eldre versjonen som den gjeldende versjonen. Klikk på Fil > Bla gjennom versjonsloggen. Se gjennom datoer og klokkeslett i versjonsloggruten for å finne versjonen du vil gjenopprette, og klikk deretter på Åpne versjon. Et nytt vindu åpnes. Hvis du vil rulle tilbake til denne versjonen, klikker du på Gjenopprett-knappen.

Hvis filen er i OneDrive, kan du endre tillatelsene for filen. Hvis filen ligger i SharePoint, kan du konfigurere et bibliotek for å kreve utsjekking.

Lagre som er ikke på Fil-menyen når du åpner et dokument fra OneDrive, OneDrive for Business eller SharePoint Online. I disse tilfellene vises Lagre en kopi-kommandoen på Fil-menyen i stedet.

Bruker du Lagre som ofte? Mange er vant til å jobbe i en fil og bruke Fil > Lagre som for å beholde endringene i kopien og ikke i originalen. Når automatisk lagring er aktivert, lagres imidlertid endringene kontinuerlig i originalen. Du bør bruke Fil > Lagre som umiddelbart hvis du vil at endringene skal lagres i kopien og ikke i originalen.

Automatisk lagring vises øverst i venstre hjørne hvis du abonnerer på Office 365 og har de nyeste versjonene av Excel, Word og PowerPoint for Office 365 installert. Vær oppmerksom på at hvis du har en jobb- eller skolekonto, kan systemansvarlig styre hvilken versjon av Office du kan installere, og det er ikke nødvendigvis den nyeste versjonen. Se Når får jeg de nyeste funksjonene for Office 365? for å få mer informasjon.

Hvis du ikke er abonnent, er det ingen grunn til bekymring. Du har fortsatt automatisk gjenoppretting. Automatisk gjenoppretting beskytter filene i tilfelle krasj. Hvis du åpner filen på nytt etter en krasj, vises en versjon av filen med de siste endringene i en dokumentgjenopprettingsrute. Se Lagre og gjenopprett filer automatisk.

Automatisk lagring aktiveres når du arbeider med en fil som lagres i OneDrive, OneDrive for Business eller SharePoint Online. Hvis filen lagres et annet sted, blir automatisk lagring deaktivert. Dette skjer hvis filen er på et SharePoint-lokalområde, på en filserver eller er lagret i en lokal mappe på datamaskinen.

I tillegg må du åpne filen fra Fil-menyen i Word, Excel eller PowerPoint, slik at automatisk lagring aktiveres.

Obs!: Hvis Fil > Åpne ser ut som bildet nedenfor, må du klikke på knappen Plasseringer på Internett. Deretter velger du OneDrive- eller SharePoint-filen derfra, slik at automatisk lagring kan fungere. Åpne fil-menyen som ser på På min Mac-visningen.

Det finnes også andre årsaker til at automatisk lagring kan være deaktivert. Her er en liste over vanlige årsaker til at det blir deaktivert:

 • Filen er i et eldre filformat som for eksempel .xls, .ppt, eller .doc.

 • Filen er i en lokal mappe i OneDrive og OneDrive er midlertidig stanset.

 • Filen er innebygd i en annen Office-fil.

 • Presentasjonen er i lysbildefremvisningsmodus.

Hvis du bruker Excel og har prøvd det ovenstående, kan det være at du har en fil som inneholder funksjoner som ikke er støttet av automatisk lagring. Gjør ett eller flere av følgende for å aktivere det:

 • Slå av Delt arbeidsbok-funksjonen. Denne funksjonen er en eldre metode for deling. Det har mange begrensninger, og er erstattet med samtidig redigering.

 • Hvis det er mulig, bør du fjerne passordkryptering fra filen: Klikk på Beskytt arbeidsbokSe gjennom-fanen. Slett deretter passordet og klikk på OK.

 • Hvis det er mulig, bør du fjerne begrenset tilgang: Gå til Fil > Begrense tillatelser > Ingen begrensninger.

 • Hvis du åpner et øyeblikksbilde av arbeidsboken fra SharePoint, bør du velge å åpne filen i stedet for øyeblikksbildet.

 • Slå av innstillingen Oppdater data når filen åpnes på alle tabeller og pivottabeller i filen. Velg tabellen eller pivottabellen, og gå deretter til Tabell-fanen. Klikk på Oppdater > Egenskaper for tilkobling og fjern merket for Oppdater data når filen åpnes.

 • Deaktivere et tillegg som gjør at automatisk lagring deaktiveres. Velg Verktøy > Excel-tillegg, og fjern merket for tillegget.

Dette kan gjøres på to måter. Én måte er å velge Fil > Lagre som, og lagre filen på en annen plassering. Dermed kan du arbeide på en egen kopi av filen.

Den andre måten er å deaktivere automatisk lagring før du gjør endringene. Hvis endringene er ment å være midlertidige og ikke skal lagres, lukker du filen. Klikk deretter på Nei når du blir bedt om å lagre.

Hvis du ikke vil lagre kontinuerlig og ikke vil at andre skal se endringene, kan du deaktivere automatisk lagring. Når du er klar, klikker du på Lagre for å vise endringene til andre personer som arbeider på filen. (Du kan også aktivere automatisk lagring igjen for å lagre og dele endringene.)

Standardinnstillingen for automatisk lagring er alltid skal være for filer som ligger i skyen. Hvis du slår automatisk lagring Av for en fil, husker programmet det og vil holde det avslått hver gang du åpner filen. Hvis du slår det for en fil, vil det holdes påslått for den filen.

Nei. Når automatisk lagring er deaktivert, fungerer automatisk gjenoppretting fremdeles. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Lagre og beskytte filer automatisk. Når automatisk lagring er aktivert, er ikke automatisk gjenoppretting aktivert, men ikke bekymre deg. Filen lagres i skyen med noen sekunders mellomrom. Hvis du krasjer mens du redigerer en fil i skyen, kan du bare åpne filen igjen.

Nei. Men når du deaktiverer automatisk lagring for en fil, husker programmet dette og holder funksjonen deaktivert hver gang du åpner filen. Hvis du aktiverer funksjonen på nytt, holdes funksjonen aktivert for den aktuelle filen.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×