Hva du må vite før du oppretter en mal

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Når du tenker på maltypen du vil bygge, og hvem som kanskje kan bruke den, må du ta hensyn til vurderingene nedenfor.

I denne artikkelen

Geopolitiske spørsmål

Tiltenkt publikum

Brukervennlighet (tilgjengelighet)

Teknisk nøyaktighet

Redaksjonsmessige standarder

Juridiske navnekrav

Rettigheter til å distribuere innhold

Tips og verktøy for å arbeide i Microsoft Office

Geopolitiske spørsmål

Det er vanskelig å utvikle en mal til alle som kanskje kan bruke den. For at malene skal være akseptable for flere kunder, hjelper det å være klar over og unngå vanlige geopolitiske spørsmål.

Bruk:

  • En variasjon av etnisiteter, aldersgrupper og kjønn i malene

  • Religiøse bilder og språk bare i kontekst, for eksempel feriekort eller invitasjoner til religiøse festivaler

Vær klar over at:

  • Bilder, grafikk og kunst med håndbevegelser kan være støtende for enkelte kunder

  • Kart og flagg kan være følsomme bilder

Til toppen av siden

Tiltenkt publikum

Sørg for at innholdet passer til det tiltenkte publikumet. Dagligtale, henvisninger til valuta og indikasjoner om tidspunkt og andre målenheter må overholde de lokale konvensjonene der du har tenkt at malen skal publiseres.

Til toppen av siden

Brukervennlighet (tilgjengelighet)

Enkelte kunder vil arbeide med malene ved å bruke tilgjengelighetsfunksjoner, som for eksempel skjermlesere og innstillinger for høy kontrast. Hvordan du utvikler malene (for eksempel valg av skriftfarge, bakgrunnsfarge og oppsett) kan virke inn på hvor enkle de er å bruke for enkelte kunder.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se gjør malene dine mer tilgjengelig for brukere med funksjonshemninger.

Til toppen av siden

Teknisk nøyaktighet

All informasjon du oppgir i en mal, må være så nøyaktig som mulig. Tekniske funksjoner, for eksempel makroer eller beregninger, må virke korrekt. Hvis en mal inneholder feil, eller hvis den ikke virker som den er tenkt, kan den fjernes fra webområdet.

Til toppen av siden

Redaksjonsmessige standarder

Sørg for at all informasjon i malene overholder anerkjente redaksjonsmessige standarder for stavekontroll, grammatikk, tegnsetting og tekniske aspekter. Se de siste utgavene av bredt anerkjente redaksjonskilder, for eksempel stilhåndbøker og ordbøker.

Hvis du oppretter en dokumentmal som skal brukes i en bestemt bransje eller i et bestemt yrke, for eksempel et forretningsbrev, en teknisk rapport eller juridisk materiale, må du sørge for at dokumentstilen overholder de siste publiserte standardene. Det er ditt ansvar å oppdatere disse malene hvis stiler eller krav endres.

Til toppen av siden

Juridiske navnekrav

Viktig: På grunn av opphavsretter, varemerker og personvern må du sørge for at alle person- og firmanavn, adresser, telefonnumre, URL-adresser til webområder og e-postadresser i malene overholder Microsofts juridiske navnekrav. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se den elektroniske plassholderen og retningslinjer for eksempeltekst for hvert produkt som du oppretter maler for.

Til toppen av siden

Rettigheter til å distribuere innhold

Hvis du har spørsmål eller vil ha mer informasjon om hvordan du eller Microsoft kan omdistribuere maler, kan du kontakte en Microsoft-representant.

Til toppen av siden

Tips om lagring av Office 2010-malene

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du lagrer en Office 2010-fil som en mal, kan du se:

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvordan kan vi forbedre det?

Hvordan kan vi forbedre det?

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!