Hva du kan gjøre med en regnearkspørring

La oss si at du vil sammenligne versjoner av en arbeidsbok, analysere en arbeidsbok for å finne problemer eller inkonsekvenser, eller se koblinger mellom arbeidsbøker eller regneark. Hvis Microsoft Office 365 eller Office Professional Plus 2013 er installert på datamaskinen, er trolig tillegget Regnearkspørring tilgjengelig i Excel.

Du kan bruke kommandoene på fanen Spørring til å utføre alle disse oppgavene og mye mer. Fanen Spørring på båndet inneholder knapper for kommandoene som er beskrevet nedenfor.

Forespørselsfane i Excel

Hvis fanen Spørring ikke vises på båndet i Excel, kan du se Aktivere Spørring-tillegget.

Sammenligne to arbeidsbøker

Med Sammenlign filer-kommandoen kan du se forskjellene mellom to arbeidsbøker, celle for celle. Du må ha to arbeidsbøker åpne i Excel for å kunne kjøre denne kommandoen.

Resultatene er fargekodet etter innholdstypen, for eksempel innlagte verdier, formler, navngitte områder og formater. Det finnes også et vindu der du kan vise VBA-kodeendringer linje for linje. Forskjeller mellom celler vises i et oversiktlig oppsett som dette:

Sammenligningsresultater

Kommandoen Sammenlign filer bruker Microsoft-verktøyet for regnearksammenligning til å sammenligne de to filene. I Windows 8 kan du starte verktøyet for regnearksammenligning utenfor Excel ved å klikke Spreadsheet CompareApper-skjermen. I Windows 7 kan du klikke Start-knappen i Windows og deretter > Alle programmer > Microsoft Office 2013 > Office 2013-verktøy > Spreadsheet Compare 2013.

Hvis du vil ha mer informasjon om verktøyet for regnearksammenligning og sammenligning av filer, kan du lese Sammenligne to versjoner av en arbeidsbok.

Analysere en arbeidsbok

Kommandoen Arbeidsbokanalyse oppretter en interaktiv rapport som viser detaljert informasjon om arbeidsbokens struktur, formler, celler, områder og advarsler. Dette bildet viser en enkel arbeidsbok som inneholder to formler og datatilkoblinger til en Access-database og en tekstfil.

Arbeidsbokanalyserapport

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Analysere en arbeidsbok.

Til toppen av siden

Vise arbeidsbokkoblinger

Arbeidsbøker som er koblet til andre arbeidsbøker gjennom cellereferanser, kan være forvirrende. Bruk diagrammet Arbeidsbokrelasjon til å opprette en interaktiv, grafisk oversikt over arbeidsbokavhengigheter generert av koblinger mellom filer. Koblingene i diagrammet kan være til andre arbeidsbøker, Access-databaser, tekstfiler, HTML-sider, SQL Server-databaser og andre datakilder. I relasjonsdiagrammet kan du velge elementer og få mer informasjon om dem, og dra koblingslinjer for å endre formen på diagrammet.

Dette diagrammet viser arbeidsboken til venstre, med koblinger mellom den og andre arbeidsbøker og datakilder. Det viser også flere nivåer med arbeidsbokkoblinger, slik at du ser hvor dataene i arbeidsboken kommer fra.

Diagrammet Arbeidsbokrelasjon

Du finner mer informasjon om dette i artikkelen Se koblinger mellom arbeidsbøker.

Vise regnearkkoblinger

Har du mange regneark som er avhengige av hverandre? Bruk Regnearkrelasjon-diagrammet til å opprette en interaktiv, grafisk oversikt over koblinger mellom regneark både i samme arbeidsbok og i andre arbeidsbøker. Dette kan gi deg et klarere bilde av hvordan dataene avhenger av celler andre steder.
Dette diagrammet viser relasjonene mellom regneark i fire forskjellige arbeidsbøker, med avhengigheter mellom regneark i samme arbeidsbok samt koblinger mellom regneark i andre arbeidsbøker. Når du plasserer pekeren over en node i diagrammet, for eksempel i regnearket West i diagrammet, vises en boble med informasjon.

Diagrammet Regnearkrelasjon

Du finner mer informasjon om dette i artikkelen Se koblinger mellom regneark.

Vise cellerelasjoner

Hvis du vil ha et detaljert, interaktivt diagram over alle koblinger fra en merket celle til celler i andre regneark eller til andre arbeidsbøker, kan du bruke verktøyet Cellerelasjon. Disse relasjonene med andre celler kan finnes i formler eller referanser til navngitte områder. Diagrammet kan dekke flere regneark og arbeidsbøker.

Dette diagrammet viser to nivåer med cellerelasjoner for celle A10 i Ark5 i Bok1.xlsx. Denne cellen er avhengig av celle C6 i Ark 1 i en annen arbeidsbok, Bok2.xlsx. Denne cellen er overordnet flere celler i andre regneark i samme fil.

Diagrammet Cellerelasjon

Hvis du vil vite mer om hvordan du viser cellerelasjoner, kan du lese Se koblinger mellom celler.

Til toppen av siden

Fjern overflødig celleformatering

Har det hendt at det har tatt veldig lang tid å åpne en arbeidsbok, eller at den har blitt svært stor? Dette kan skyldes at det er brukt formatering på rader eller kolonner uten at du er klar over det. Du kan bruke kommandoen Fjern overflødig celleformatering til å fjerne overflødig formatering og redusere filstørrelsen betraktelig. Dette er med på å forbedre hastigheten i Excel.

Viktig!:  Ta gjerne en sikkerhetskopi av filen før du rengjør overflødig celleformatering, fordi i noen tilfeller kan denne prosessen føre til at størrelsen på filen øker, og det er ikke mulig å angre endringen.

Du finner mer informasjon om dette i artikkelen Fjerne overflødig celleformatering i et regneark.

Behandle passord

Hvis du bruker Spørring-funksjonene til å analysere og sammenligne arbeidsbøker som er passordbeskyttet, må du legge til arbeidsbokpassordet i passordlisten, slik at den lagrede kopien av arbeidsboken kan åpnes i Spørring. Bruk kommandoen Arbeidsbokpassord i Spørring-fanen til å legge til passord, som lagres på datamaskinen. Disse passordene krypteres og er bare tilgjengelige for deg.

Du finner mer informasjon om hvordan du bruker passord til å analysere arbeidsbøker, i artikkelen Behandle passord som brukes til å åpne filer for analyse og sammenligning.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×