Hurtigtaster og funksjonstaster i Excel for Mac

Denne artikkelen beskriver noen hurtigtaster og funksjonstaster for Microsoft Excel for Mac. Det inkluderer tilgangstaster som du kan bruke for båndkommandoer. Hvis du bruker Windows, kan du se Hurtigtaster og funksjonstaster i Excel for Windows.

Hurtigtastene i Excel 2016 for Mac er oppført her. Hvis du bruker Excel på en Windows-datamaskin, fungerer mange av hurtigtastene som bruker CTRL-tasten også i Excel 2016 for Mac. Men ikke alle. Når du er i tvil, kan du sjekke denne listen. Vær oppmerksom på at hurtigtastene som er oppført i dette emnet refererer til det norske tastaturoppsettet.

Vanlige hurtigtaster

Hvis du vil

Tastetrykk

Lim inn

KOMMANDO + V
eller
CTRL + V

Kopier

KOMMANDO + C
eller
CTRL + C

Fjern

SLETT

Lagre

KOMMANDO + S
eller
CTRL + S

Angre

KOMMANDO + Z
eller
CTRL + Z

Gjøre om

KOMMANDO + Y
eller
CTRL + Y eller
KOMMANDO + SKIFT + Z

Klippe ut

KOMMANDO + X
eller
CTRL + X

Bruke fet

KOMMANDO + B
eller
CTRL + B

Skriv ut

KOMMANDO + P
eller
CTRL + P

Åpne Visual Basic

TILVALG + F11

Fylle nedover

KOMMANDO + D
eller
CTRL + D

Fylle høyre

KOMMANDO + R
eller
CTRL + R

Sette inn celler

CTRL + SKIFT + =

Slette celler

KOMMANDO + BINDESTREK
eller
CTRL + BINDESTREK

Beregne alle åpne arbeidsbøker

KOMMANDO + =
eller
F9

Lukke vindu

KOMMANDO + W
eller
CTRL + W

Avslutte Excel

KOMMANDO + Q

Vise dialogboksen Gå til

CTRL + G
eller
F5

Vise dialogboksen Formater celler

KOMMANDO + 1
eller
CTRL + 1

Vis dialogboksen Erstatt med

CTRL + H
eller
KOMMANDO + SKIFT + H

Lim inn utvalg

KOMMANDO + CTRL + V
eller
CTRL + TILVALG + V
eller
KOMMANDO + TILVALG + V

Understreke

KOMMANDO + U

Bruke kursiv

KOMMANDO + I
eller
CTRL + I

Ny, tom arbeidsbok

KOMMANDO + N
eller
CTRL + N

Ny arbeidsbok fra mal

KOMMANDO + SHIFT + P

Vise dialogboksen Lagre som

KOMMANDO + SKIFT + S
eller
F12

Vis Hjelp-vinduet

F1
eller
KOMMANDO + /

merke alt

KOMMANDO + A
eller
KOMMANDO + SKIFT + MELLOMROM

Legge til eller fjern et filter

KOMMANDO + SKIFT + F
eller
CTRL + SKIFT + L

Minimer eller maksimer båndfanene

KOMMANDO + TILVALG + R

Vise dialogboksen Åpne.

KOMMANDO + O
eller
CTRL + O

Kjøre stavekontroll

F7

Åpne synonymordboken

SKIFT+F7

Vise Formelverktøy

SHIFT+F3

Åpne dialogboksen Definer navn

KOMMANDO + F3

Åpne dialogboksen Lag navn

KOMMANDO + SKIFT + F3

Sette inn et nytt ark *

SKIFT+F11

Skriv ut

KOMMANDO + P eller CTRL + P

Forhåndsvisning

KOMMANDO + P eller CTRL + P

** Denne snarveien er i konflikt med en standard Mac OS-tastetilordning. Hvis du vil bruke denne snarveien, må du endre innstillingene for Mac-tastatur. Gå til Apple > Systemvalg > Tastatur >Snarveier. Klikk Mission Control, og klikk deretter for å velge bort Vis skrivebord-alternativet.

Til toppen av siden

Funksjonstaster

Merknad: Merknad: Hvis en funksjonstast ikke fungerer som forventet, trykker du FN-tasten i tillegg til funksjonstasten. Hvis du ikke vil trykke FN-tasten hver gang, kan du endre systemvalgene i Apple. Gå til Apple > Systemvalg > Tastatur. Deretter velger du avmerkingsboksen for Bruk alle F1, F2, osv. som standard funksjonstaster.

Hvis du vil

Trykk

Vis Hjelp-vinduet

F1

Redigere merket celle

F2

Sette inn eller redigere en cellekommentar

Skift+F2

Åpne Lagre-dialogboksen

Tilvalg + F2

Åpne Formelverktøy

Skift+F3

Åpne Definer navn-dialogboksen

KOMMANDO + F3

Lukk

KOMMANDO + F4

Vise Gå til-dialogboksen

F5

Vise Søk-dialogboksen

Skift + F5

Gå til Søk i ark-dialogboksen

Ctrl + F5

Kjøre stavekontroll

F7

Åpne synonymordboken

Skift + F7 eller Ctrl + Tilvalg + KOMMANDO + R

Utvide utvalget

F8

Legge til i utvalget

Skift + F8

Vise Makro-dialogboksen

Tilvalg + F8

Beregne alle åpne arbeidsbøker

F9

Beregne det aktive arket

Skift + F9

Minimere det aktive vinduet

Ctrl + F9

Vise en hurtigmeny eller en høyreklikkmeny

Skift + F10

Maksimere eller gjenopprette det aktive vinduet

Ctrl + F10 eller KOMMANDO + F10

Sette inn et nytt diagramark*

F11

Sette inn et nytt ark*

Skift + F11

Sette inn et Excel 4.0-makroark

KOMMANDO + F11

Åpne Visual Basic

Tilvalg + F11

Vise Lagre som-dialogboksen

F12

Vise Åpne-dialogboksen

KOMMANDO + F12

Til toppen av siden

Flytte og rulle i et ark eller en arbeidsbok

Hvis du vil

Tastetrykk

gå én celle opp, ned, til venstre eller til høyre

En piltast

Flytte til kanten av gjeldende dataområde

KOMMANDO + piltast

Flytte til begynnelsen av raden

HOME

Flytte til begynnelsen av arket

CTRL + HOME

Flytte til siste celle i bruk på arket

CTRL + END

Flytte ett skjermbilde nedover

PGDN
Trykk FN + PIL NED på en MacBook

Flytte ett skjermbilde oppover

PGUP
Trykk FN + PIL OPP på en MacBook

Flytte ett skjermbilde til høyre

TILVALG + PGDN

Flytte ett skjermbilde til venstre

TILVALG + PGUP

Flytte til neste ark i arbeidsboken

CTRL + PGDN
eller
ALT + PIL HØYRE

Flytte til forrige ark i arbeidsboken

CTRL + PGDN
eller
ALT + PIL VENSTRE

Rulle for å vise den aktive cellen

CTRL + DEL

Vise dialogboksen Gå til

CTRL + G

Vise dialogboksen Søk.

CTRL + F
eller
SKIFT + F5

Access-søk (når du er i en celle eller når en celle er merket)

KOMMANDO + F

Flytte mellom ulåste celler i et beskyttet ark

TAB

Til toppen av siden

Skriv ut

Hvis du vil

Trykk

Skriv ut

KOMMANDO + P eller CTRL + P

Forhåndsvisning

KOMMANDO + P eller CTRL + P

Til toppen av siden

Skrive inn data i et ark

Merknad: Merknad: Hvis en funksjonstast ikke fungerer som forventet, trykker du FN-tasten i tillegg til funksjonstasten. Hvis du ikke vil trykke FN-tasten hver gang, kan du endre systemvalgene i Apple. Gå til Apple > Systemvalg > Tastatur. Deretter velger du avmerkingsboksen for Bruk alle F1, F2, osv. som standard funksjonstaster.

Hvis du vil

Tastetrykk

Redigere merket celle

F2

Fullføre en registrering av data i cellen og flytte fremover i utvalget

ENTER

Starte en ny linje i samme celle

CTRL + TILVALG + ENTER

Fylle ut det valgte celleområdet med teksten du skriver inn

KOMMANDO + ENTER
eller
KONTROLL + ENTER

Fullfør en registrering av data i cellen og flytt oppover i merket område

SKIFT + ENTER

Fullføre en registrering av data i cellen og flytte til høyre i utvalget

TAB

Fullføre en registrering av data i cellen og flytte til venstre i utvalget

SKIFT+TAB

Avbryte registrering av data i cellen

ESC

Slette tegnet til venstre for innsettingspunktet eller slette utvalget

SLETT

Slette tegnet til høyre for innsettingspunktet, eller slette det merkede området
Obs! Enkelte mindre tastaturer har ikke denne tasten

Slett

Slette tekst på slutten av linjen
Obs! Enkelte mindre tastaturer har ikke denne tasten

CTRL + Slett

Flytte ett tegn opp, ned, til venstre eller til høyre

En piltast

Gå til begynnelsen av linjen.

HOME

Sette inn en merknad

SKIFT+F2

Åpne og redigere en cellekommentar

SKIFT+F2

Fylle nedover.

CTRL + D
eller

KOMMANDO + D

Fyll mot høyre

CTRL + R
eller

KOMMANDO + R

Definere et navn

CTRL + L

Til toppen av siden

Arbeide i celler i formellinjen

Merknad: Merknad: Hvis en funksjonstast ikke fungerer som forventet, trykker du FN-tasten i tillegg til funksjonstasten. Hvis du ikke vil trykke FN-tasten hver gang, kan du endre systemvalgene i Apple. Gå til Apple > Systemvalg > Tastatur. Deretter velger du avmerkingsboksen for Bruk alle F1, F2, osv. som standard funksjonstaster.

Hvis du vil

Tastetrykk

Redigere merket celle

F2

Redigere den aktive cellen og deretter tømme den, eller slette det foregående tegnet i den aktive cellen når du redigerer celleinnholdet

SLETT

Fullføre en registrering av data i cellen

ENTER

Legge inn en formel som en matriseformel

KOMMANDO + SKIFT + ENTER eller
CTRL + SKIFT + ENTER

Avbryte en inntasting i cellen eller på formellinjen

ESC

Vise Formelverktøy etter at du har skrevet inn et gyldig funksjonsnavn i en formel

CTRL + A

Sette inn en hyperkobling

KOMMANDO + K
eller
CTRL + K

Redigere den aktive cellen og plassere innsettingspunktet på slutten av linjen

CTRL + U

Åpne Formelverktøy

SHIFT+F3

Beregne det aktive arket

SKIFT+F9

Vise en hurtigmeny

SKIFT+F10

Starte en formel

=

Veksle formelreferansestilen mellom absolutt, relativ og blandet

KOMMANDO + T
eller
F4

Sette inn Autosummer-formelen

KOMMANDO + SKIFT + T

Skrive inn datoen

CTRL + SEMIKOLON (;)

Angi klokkeslettet

KOMMANDO + SEMIKOLON (;)

Kopiere verdien fra cellen over den aktive cellen til cellen eller formellinjen

CTRL + SKIFT + TOMMEMERKE (")

Veksle mellom å vise celleverdier og celleformler

CTRL + J

Kopiere en formel fra cellen over den aktive cellen til cellen eller formellinjen

CTRL + APOSTROF (')

Vise Autofullfør-listen

CTRL + TILVALG + PIL NED

Definere et navn

CTRL + L

Åpne Smart søk-ruten

CTRL + TILVALG + KOMMANDO + L

Til toppen av siden

Formatere og redigere data

Hvis du vil

Tastetrykk

Redigere merket celle

F2

Lage en tabell

KOMMANDO + T
eller
CTRL + T

Sette inn et linjeskift i en celle

KOMMANDO + TILVALG + ENTER eller
CTRL + TILVALG + ENTER

Sette inn spesialtegn, som symboler, inkludert emoji

CTRL + KOMMANDO + MELLOMROM

Øke skriftstørrelse

KOMMANDO + SKIFT + >

Redusere skriftstørrelse

KOMMANDO + SKIFT + <

Midtstille loddrett

KOMMANDO + E

Venstrejustere

KOMMANDO + L

Vise dialogboksen Endre cellestil

KOMMANDO + SKIFT + L

Vise dialogboksen Formater celler

KOMMANDO + 1

Bruke standard tallformat

CTRL + SKIFT + ~

Bruke valutaformatet med to desimaler (negative tall vises i rødt med parentes)

CTRL + SKIFT + $

Bruke prosentformatet uten desimaler

CTRL + SKIFT + %

Bruke tallformatet Eksponentielt med to desimaler

CTRL + SKIFT + ^

Bruke datoformatet med dag, måned og år

CTRL + SKIFT + #

Bruke klokkeslettformatet med time og minutt og AM eller PM

CTRL + SKIFT + @

Bruke tallformatet med to desimaler, tusenskilletegn og minustegn (-) for negative verdier

CTRL + SKIFT + !

Legger til en kantlinje rundt de merkede cellene

KOMMANDO + TILVALG + NULL

Legge til en kantlinje til høyre for utvalget

KOMMANDO + TILVALG + PIL HØYRE

Legge til en kantlinje til venstre for utvalget

KOMMANDO + TILVALG + PIL VENSTRE

Legge til en kantlinje over utvalget

KOMMANDO + TILVALG + PIL OPP

Legge til en kantlinje under utvalget

KOMMANDO + TILVALG + PIL NED

Fjerne kantlinjer

KOMMANDO + TILVALG + BINDESTREK

Bruke eller fjerne fet formatering

KOMMANDO + B

Bruke eller fjerne kursiv formatering

KOMMANDO + I

Bruke eller fjerne understreking

KOMMANDO + U

Bruke eller fjerne gjennomstrekingsformatering

KOMMANDO + SKIFT + X

Skjule en kolonne

KOMMANDO + )
eller
CTRL + )

Ta frem en kolonne

KOMMANDO + SKIFT + )
eller
CTRL + SKIFT + )

Skjule en rad

KOMMANDO + (
eller
CTRL+ (

Vise en rad

KOMMANDO + SKIFT + (
eller
CTRL + SKIFT + (

Redigere den aktive cellen

CTRL + U

Avbryte en inntasting i cellen eller på formellinjen

ESC

Redigere den aktive cellen og deretter tømme den, eller slette det foregående tegnet i den aktive cellen når du redigerer celleinnholdet

SLETT

Lime inn tekst i den aktive cellen

KOMMANDO + V

Fullføre en registrering av data i cellen

ENTER

Sette inn oppføringen i den gjeldende cellen i de merkede cellene

KOMMANDO + ENTER eller
CTRL + ENTER

Legge inn en formel som en matriseformel

KOMMANDO + SKIFT + ENTER eller
CTRL + SKIFT + ENTER

Vise Formelverktøy etter at du har skrevet inn et gyldig funksjonsnavn i en formel

CTRL + A

Til toppen av siden

Arbeide med et utvalg

Hvis du vil

Tastetrykk

Kopier

KOMMANDO + C
eller
CTRL + V

Lim inn

KOMMANDO + V
eller
CTRL + V

Klippe ut

KOMMANDO + X
eller
CTRL + X

Fjern

SLETT

Slette utvalget

CTRL + BINDESTREK

angre den siste handlingen

KOMMANDO + Z

Skjule en kolonne

KOMMANDO + )
eller
CTRL + )

Ta frem en kolonne

KOMMANDO + SKIFT + )
eller
CTRL + SKIFT + )

Skjule en rad

KOMMANDO + (
eller
CTRL+ (

Vise en rad

KOMMANDO + SKIFT + (
eller
CTRL + SKIFT + (

Flytte fra øverst til nederst i merket område (ned) *

ENTER

Flytte fra nederst til øverst i merket område (opp) *

SKIFT + ENTER

Flytte fra venstre til høyre i merket område,
eller flytte ned én celle hvis bare én kolonne er merket

TAB

Flytte fra høyre til venstre i utvalget,
eller flytte opp én celle hvis bare én kolonne er valgt

SKIFT+TAB

Flytte med klokken til neste hjørne av utvalget

CTRL + PUNKTUM

Gruppere merkede celler

KOMMANDO + SKIFT + K

Dele opp en gruppe med merkede celler

KOMMANDO + SKIFT + J

Til toppen av siden

Merke celler, kolonner eller rader

Merknad: Merknad: Hvis en funksjonstast ikke fungerer som forventet, trykker du FN-tasten i tillegg til funksjonstasten. Hvis du ikke vil trykke FN-tasten hver gang, kan du endre systemvalgene i Apple. Gå til Apple > Systemvalg > Tastatur. Deretter velger du avmerkingsboksen for Bruk alle F1, F2, osv. som standard funksjonstaster.

Hvis du vil

Tastetrykk

Utvide utvalget med én celle

SKIFT+ piltast

Utvide utvalget til siste celle som ikke er tom,
i samme kolonne eller rad som den aktive cellen

KOMMANDO + SKIFT + piltast

Utvide utvalget til begynnelsen av raden

SKIFT+HOME

Utvide utvalget til begynnelsen av arket

CTRL + SKIFT + HOME

Utvide utvalget til siste celle som brukes
på arket (nederst i høyre hjørne)

CTRL + SKIFT + END

Merke hele kolonnen

CTRL + MELLOMROM

Merke hele raden

SKIFT+MELLOMROM

Merke hele arket

KOMMANDO + A

Velge bare celler som vises

KOMMANDO + SKIFT + * (stjerne)

Velge bare den aktive cellen når flere celler er valgt

SKIFT+DELETE

Utvide utvalget ett skjermbilde ned

SKIFT+PGDN

Utvide utvalget ett skjermbilde opp

SKIFT+PGUP

Veksle mellom å skjule objekter, vise objekter
og vise plassholdere for objekter

KONTROLL + 6

Aktivere muligheten til å utvide et utvalg
ved hjelp av piltastene

F8

Legg til et annet celleområde i valget

SKIFT+F8

Velge gjeldende matrise, som er matrisen den
aktive cellen tilhører

CTRL + /

Merke celler i en rad som ikke samsvarer med verdien
i den aktive cellen i den raden.
Du må velge raden, og starte med den aktive cellen.

CTRL + \

Bare velge celler som det refereres direkte til i formler i utvalget

CTRL + SKIFT + [

Velge alle celler som det refereres direkte eller indirekte til i formler i utvalget

CTRL + SKIFT + {

Bare velge celler med formler som henviser direkte til den aktive cellen

KONTROLL + ]

Velge alle celler med formler som henviser direkte eller indirekte til den aktive cellen

CTRL + SKIFT + }

Til toppen av siden

Bruke diagrammer

Merknad: Merknad: Hvis en funksjonstast ikke fungerer som forventet, trykker du FN-tasten i tillegg til funksjonstasten. Hvis du ikke vil trykke FN-tasten hver gang, kan du endre systemvalgene i Apple. Gå til Apple > Systemvalg > Tastatur. Deretter velger du avmerkingsboksen for Bruk alle F1, F2, osv. som standard funksjonstaster.

Hvis du vil

Tastetrykk

Sette inn et nytt diagramark. *

F11

Bla gjennom diagramobjektutvalget

En piltast

Til toppen av siden

** Denne snarveien er i konflikt med en standard Mac OS-tastetilordning. Hvis du vil bruke denne snarveien, må du endre innstillingene for Mac-tastatur. Gå til Apple > Systemvalg > Tastatur >Snarveier. Klikk Mission Control, og klikk deretter for å fjerne Vis skrivebord-alternativet.

Sortere, filtrere og bruke pivottabellrapporter

Hvis du vil

Tastetrykk

Åpne dialogboksen Sorter

KOMMANDO + SKIFT + R

Legge til eller fjern et filter

KOMMANDO + SKIFT + F
eller
CTRL + SKIFT + L

Vise hurtigmenyen for Filter-liste eller Pivottabell-sidefelt
for den valgte cellen

ALT + PIL NED

Til toppen av siden

Disponere data

Hvis du vil

Tastetrykk

Vise eller skjule disposisjonssymboler

CTRL + 8

Skjule de merkede radene

CTRL + 9

Vise de merkede radene

CTRL + SKIFT + innledende parentes ( ( )

Skjule de merkede kolonnene

CTRL + NULL

Vise de merkede kolonnene

CTRL + SKIFT + avsluttende parentes ( ) )

Til toppen av siden

Arbeide i vinduer

For å

Trykk

Utvide eller minimere båndet

KOMMANDO + TILVALG + R

Bytte til fullskjermvisning

KOMMANDO + KONTROLL+ F

Gå til det neste programmet

KOMMANDO + TAB

Gå til det forrige programmet

KOMMANDO + SKIFT + TAB

Lukke det aktive arbeidsbokvinduet

KOMMANDO + W

Kopiere bildet på skjermen og lagre det i en
skjermbildefil på skrivebordet.

KOMMANDO + SKIFT + 3

minimere det aktive vinduet

CTRL + F9

Maksimere eller gjenopprette det aktive vinduet

CTRL + F10
eller
KOMMANDO + F10

Skjule Excel.

KOMMANDO +H

Til toppen av siden

Arbeide i dialogbokser

Hvis du vil

Trykk

Flytte til neste tekstboks

TAB

Flytte til forrige boks, alternativ, kontroll eller kommando

SKIFT+TAB

Avslutte en dialogboks, eller avbryte en handling

ESC

Utføre handlingen som er tilordnet standardkommandoknappen
(knappen med fet ramme, ofte OK-knappen)

ENTER

Avbryte kommandoen og lukke

ESC

Relatert informasjon

Tilgjengelighet i Excel 2016 for Mac

Hurtigtaster som er oppført i dette emnet refererer til et norsk tastatur. Det kan være at taster på andre tastaturoppsett ikke samsvarer nøyaktig med tastene på et norsk tastatur. Hurtigtaster for bærbare datamaskiner kan også variere.

Noen funksjonshurtigtaster kan være i konflikt med standardinnstillinger for taster i Mac OS X versjon 10.3 eller senere. Hvis du vil bruke dem, må du endre innstillingene for funksjonstaster. Klikk SystemvalgApple-menyen. Under Maskinvare klikker du Tastatur > Tastatur og merker deretter av Bruk alle F1, F2, osv. som standard funksjonstaster.

For å

Trykk

Åpne Formelverktøy

SKIFT + F3
eller
FN+ SKIFT + F3

Gjenta siste Søk-handling (Søk etter neste)

SKIFT + F4
eller
FN+ SKIFT + F4

Lukke vinduet.

KOMMANDO + F4
eller
FN + KOMMANDO + F4

Vise dialogboksen Gå til

F5

Vise dialogboksen Søk.

SKIFT + F5

Flytte til neste rute i en arbeidsbok som er delt

F6

Flytte til forrige rute i en arbeidsbok som er delt

SKIFT+F6

Flytte til neste arbeidsbokvindu

KOMMANDO + F6

Flytte til forrige arbeidsbokvindu

KOMMANDO + SKIFT + F6

kjøre stavekontroll

F7
eller
FN + F7

Legge til i utvalget

SKIFT+F8

Vise dialogboksen Makro

TILVALG + F8
eller
FN + TILVALG + F8

Beregne alle ark i alle åpne arbeidsbøker.

F9

Beregne det aktive arket.

SKIFT+F9

Vise en hurtigmeny.

SKIFT+F10

Sette inn et nytt diagramark.

F11

Sette inn et nytt ark.

SKIFT+F11

Sette inn et Excel 4.0-makroark

KOMMANDO + F11
eller
FN + KOMMANDO + F11

Vise dialogboksen Lagre som.

F12

Vise dialogboksen Åpne.

KOMMANDO + F12
eller
FN + KOMMANDO + F12

Til toppen av siden

Flytte og rulle i et ark eller en arbeidsbok

For å

Trykk

gå én celle opp, ned, til venstre eller til høyre

En piltast

Flytte til kanten av gjeldende dataområde

CTRL + piltast

Flytte til begynnelsen av raden

HOME

Flytte til begynnelsen av arket

CTRL + HOME

Flytte til siste celle i bruk på arket, som er cellen i skjæringspunktet mellom kolonnen lengst til høyre og den nederste raden (nederst i høyre hjørne), eller cellen vis-a-vis grunnbunken, som vanligvis er A1

CTRL + END

Flytte ett skjermbilde nedover

PGDN

Flytte ett skjermbilde oppover

PGUP

Flytte ett skjermbilde til høyre

TILVALG + PGDN

Flytte ett skjermbilde til venstre

TILVALG + PGUP

Flytte til neste ark i arbeidsboken

CTRL + PGDN

Flytte til forrige ark i arbeidsboken

CTRL + PGUP

Flytte til neste arbeidsbok eller vindu

CTRL + TAB

Flytte til forrige arbeidsbok eller vindu

CTRL + SKIFT + TAB

Flytte til neste rute i en arbeidsbok som er delt

F6

Flytte til forrige rute i en arbeidsbok som er delt

SKIFT+F6

Rulle for å vise den aktive cellen

CTRL + DEL

Vise dialogboksen Gå til

CTRL + G

Vise dialogboksen Søk.

KOMMANDO + F

Gjenta siste Søk-handling (samme som Søk etter neste)

KOMMANDO + G

Flytte mellom ulåste celler i et beskyttet ark

TAB

Til toppen av siden

Forhåndsvise og skrive ut

For å

Trykk

Vise dialogboksen Skriv ut

KOMMANDO + P

Skrive inn data i et ark

For å

Trykk

Fullføre en registrering av data i cellen og flytte fremover i utvalget

ENTER

Starte en ny linje i samme celle

CTRL + TILVALG + ENTER

Fylle ut det valgte celleområdet med teksten du skriver inn

CTRL + ENTER

Fullføre en registrering av data i cellen og flytte bakover i utvalget

SKIFT + ENTER

Fullføre en registrering av data i cellen og flytte til høyre i utvalget

TAB

Fullføre en registrering av data i cellen og flytte til venstre i utvalget

SKIFT+TAB

Avbryte registrering av data i cellen

ESC

Slette tegnet til venstre for innsettingspunktet eller slette utvalget

SLETT

Slette tegnet til høyre for innsettingspunktet eller slette utvalget

Slett

Slette tekst til slutten av linjen

CTRL + Slett

Flytte ett tegn opp, ned, til venstre eller til høyre

En piltast

Gå til begynnelsen av linjen.

HOME

gjenta siste handling

KOMMANDO + Y

Redigere en cellemerknad

SKIFT+F2

Fylle nedover.

CTRL + D

Fyll mot høyre

CTRL + R

Definere et navn

CTRL + L

Til toppen av siden

Arbeide i celler eller formellinjen

For å

Trykk

Redigere den aktive cellen og deretter tømme den, eller slette det foregående tegnet i den aktive cellen når du redigerer celleinnholdet

SLETT

Fullføre en registrering av data i cellen

ENTER

Legge inn en formel som en matriseformel

CTRL + SKIFT + ENTER

Avbryte en inntasting i cellen eller på formellinjen

ESC

Vise Formelverktøy etter at du har skrevet inn et gyldig funksjonsnavn i en formel

CTRL + A

Sette inn en hyperkobling

KOMMANDO + K

Redigere den aktive cellen og plassere innsettingspunktet på slutten av linjen

CTRL + U

Åpne Formelverktøy

SKIFT + F3
eller
FN+ SKIFT + F3

Beregne alle ark i alle åpne arbeidsbøker

KOMMANDO + =

Beregne det aktive arket

KOMMANDO + SKIFT + =

Starte en formel

=

Veksle formelreferansestilen mellom absolutt, relativ og blandet

KOMMANDO + T

Sette inn Autosummer-formelen

KOMMANDO + SKIFT + T

Skrive inn datoen

CTRL + SEMIKOLON (;)

Angi klokkeslettet

KOMMANDO + SEMIKOLON (;)

Kopiere verdien fra cellen over den aktive cellen til cellen eller formellinjen

CTRL + SKIFT + TOMMEMERKE (")

Veksle mellom å vise celleverdier og celleformler

CTRL + J

Kopiere en formel fra cellen over den aktive cellen til cellen eller formellinjen

CTRL + APOSTROF (')

Vise Autofullfør-listen

CTRL + TILVALG + PIL NED

Definere et navn

CTRL + L

Til toppen av siden

Formatering og redigering av data

For å

Trykk

Vise dialogboksen Stil

KOMMANDO + SKIFT + L

Vise dialogboksen Formater celler

KOMMANDO + 1

Bruke standard tallformat

CTRL + SKIFT + ~

Bruke valutaformatet med to desimaler (negative tall vises i rødt med parentes)

CTRL + SKIFT + $

Bruke prosentformatet uten desimaler

CTRL + SKIFT + %

Bruke tallformatet Eksponentielt med to desimaler

CTRL + SKIFT + ^

Bruke datoformatet med dag, måned og år

CTRL + SKIFT + #

Bruke klokkeslettformatet med time og minutt og AM eller PM

CTRL + SKIFT + @

Bruke tallformatet med to desimaler, tusenskilletegn og minustegn (-) for negative verdier

CTRL + SKIFT + !

Legger til en kantlinje rundt de merkede cellene

KOMMANDO + TILVALG + NULL

Legge til en kantlinje til høyre for utvalget

KOMMANDO + TILVALG + PIL HØYRE

Legge til en kantlinje til venstre for utvalget

KOMMANDO + TILVALG + PIL VENSTRE

Legge til en kantlinje over utvalget

KOMMANDO + TILVALG + PIL OPP

Legge til en kantlinje under utvalget

KOMMANDO + TILVALG + PIL NED

Fjerne kantlinjer

KOMMANDO + TILVALG + BINDESTREK

Bruke eller fjerne fet formatering

KOMMANDO + B

Bruke eller fjerne kursiv formatering

KOMMANDO + I

Bruke eller fjerne understreking

KOMMANDO + U

Bruke eller fjerne gjennomstrekingsformatering

KOMMANDO + SKIFT + X

Skjule rader

CTRL + 9

Vis rader

CTRL + SKIFT + (

Skjule kolonner

CTRL + NULL

Ta frem kolonner

CTRL + SKIFT + )

Legge til eller fjerne skyggeskriftstil

KOMMANDO + SKIFT + W

Legge til eller fjerne konturskriftstil

KOMMANDO + SKIFT + D

Redigere den aktive cellen

CTRL + U

Avbryte en inntasting i cellen eller på formellinjen

ESC

Redigere den aktive cellen og deretter tømme den, eller slette det foregående tegnet i den aktive cellen når du redigerer celleinnholdet

SLETT

Lime inn tekst i den aktive cellen

KOMMANDO + V

Fullføre en registrering av data i cellen

ENTER

Legge inn en formel som en matriseformel

CTRL + SKIFT + ENTER

Vise Formelverktøy etter at du har skrevet inn et gyldig funksjonsnavn i en formel

CTRL + A

Til toppen av siden

Arbeide med et utvalg

For å

Trykk

Kopiere utvalget

KOMMANDO + C

Klippe ut utvalget

KOMMANDO + X

Lime inn utvalget

KOMMANDO + V

Fjerne innholdet i utvalget

SLETT

Slette utvalget

CTRL + BINDESTREK

Kopiere tekst eller grafikk til utklippsboken

CTRL + TILVALG + C

Lim inn i utklippsboken

CTRL + TILVALG + V

angre den siste handlingen

KOMMANDO + Z

Flytte fra øverst til nederst i utvalget (ned), eller i retningen som er valgt i Rediger i dialogboksen Innstillinger (Excel-menyen, Innstillinger-kommandoen)

ENTER

Flytte fra nederst til øverst i utvalget (opp), eller i den motsatte retningen av den som er valgt i Rediger i dialogboksen Innstillinger (Excel-menyen, Innstillinger-kommandoen)

SKIFT + ENTER

Flytte fra venstre til høyre i utvalget, eller flytte ned én celle hvis bare én kolonne er valgt

TAB

Flytte fra høyre til venstre i utvalget, eller flytte opp én celle hvis bare én kolonne er valgt

SKIFT+TAB

Flytte med klokken til neste hjørne av utvalget

CTRL + PUNKTUM

Sette inn grafikk ved hjelp av medieleseren

KOMMANDO + CTRL + M

Til toppen av siden

Merke celler, kolonner eller rader

For å

Trykk

Utvide utvalget med én celle

SKIFT+ piltast

Utvide utvalget til siste celle som ikke er tom, i samme kolonne eller rad som den aktive cellen

KOMMANDO + SKIFT + piltast

Utvide utvalget til begynnelsen av raden

SKIFT+HOME

Utvide utvalget til begynnelsen av arket

CTRL + SKIFT + HOME

Utvide utvalget til siste celle som brukes på arket (nederst i høyre hjørne)

CTRL + SKIFT + END

Merke hele kolonnen

CTRL + MELLOMROM

Merke hele raden

SKIFT+MELLOMROM

Merke hele arket

KOMMANDO + A

Velge bare den aktive cellen når flere celler er valgt

SKIFT+DELETE

Utvide utvalget ett skjermbilde ned

SKIFT+PGDN

Utvide utvalget ett skjermbilde opp

SKIFT+PGUP

Veksle mellom å skjule objekter, vise objekter og vise plassholdere for objekter

KONTROLL + 6

Vise eller skjule standardverktøylinjen

CTRL + 7

Aktivere muligheten til å utvide et utvalg ved hjelp av piltastene

F8

Legge til et annet område av celler til utvalget, eller bruke piltastene til å flytte til starten av området du vil legge til, og deretter trykke F8 og piltastene for å velge neste område

SKIFT+F8

Velge gjeldende matrise, som er matrisen den aktive cellen tilhører

CTRL + /

Merke celler i en rad som ikke samsvarer med verdien i den aktive cellen i den raden. Du må velge raden, og starte med den aktive cellen.

CTRL + \

Bare velge celler som det refereres direkte til i formler i utvalget

CTRL + SKIFT + [

Merke celler i en kolonne som ikke samsvarer med verdien i den aktive cellen i den kolonnen. Du må velge kolonnen, og starte med den aktive cellen.

CTRL + |

Velge alle celler som det refereres direkte eller indirekte til i formler i utvalget

CTRL + SKIFT + {

Bare velge celler med formler som henviser direkte til den aktive cellen

KONTROLL + ]

Velge alle celler med formler som henviser direkte eller indirekte til den aktive cellen

CTRL + SKIFT + }

Bare velge synlige celler i gjeldende utvalg

KOMMANDO + SKIFT + Z

Til toppen av siden

Diagrammer

For å

Trykk

Sette inn et nytt diagramark.

F11

Bla gjennom diagramobjektutvalget

En piltast

Til toppen av siden

Dataskjemaer

For å

Trykk

Flytte til samme felt i neste post

PIL NED

Flytte til samme felt i forrige post

PIL OPP

Flytte til neste felt du kan redigere i posten

TAB

Flytte til forrige felt du kan redigere i posten

SKIFT+TAB

Flytte til første felt i neste post

ENTER

Flytte til første felt i forrige post

SKIFT + ENTER

Flytte til samme felt 10 poster fremover

PGDN

Flytte til samme felt 10 poster bakover

PGUP

Flytte ett tegn mot venstre i et felt

PIL VENSTRE

Flytte ett tegn mot høyre i et felt

PIL HØYRE

Merke tegnet til venstre

SKIFT+PIL VENSTRE

Merke tegnet til høyre

SKIFT+PIL HØYRE

Til toppen av siden

Filtre og pivottabellrapporter

For å

Trykk

Vise hurtigmenyen for Filter-liste eller Pivottabell-sidefelt for den valgte cellen

ALT + PIL NED

Til toppen av siden

Disponere data

For å

Trykk

Vise eller skjule disposisjonssymboler

CTRL + 8

Skjule de merkede radene

CTRL + 9

Vise de merkede radene

CTRL + SKIFT + (

Skjule de merkede kolonnene

CTRL + NULL

Vise de merkede kolonnene

CTRL + SKIFT + )

Til toppen av siden

Verktøylinjer

For å

Trykk

Gjøre den første knappen på en flytende verktøylinje aktiv

TILVALG + F10

Når en verktøylinje er aktiv, velger du den neste knappen eller menyen på verktøylinjen

TAB

Når en verktøylinje er aktiv, velger du den forrige knappen eller menyen på verktøylinjen

SKIFT+TAB

Utføre handlingen som er tilordnet den merkede knappen

ENTER

Til toppen av siden

Windows

For å

Trykk

Utvide eller minimere båndet

KOMMANDO + TILVALG + R

Gå til det neste programmet

KOMMANDO + TAB

Gå til det forrige programmet

KOMMANDO + SKIFT + TAB

Lukke det aktive arbeidsbokvinduet

KOMMANDO + W

Gjenopprette størrelsen på det aktive arbeidsbokvinduet

KOMMANDO + F5

Flytte til neste rute i en arbeidsbok som er delt

F6

Flytte til forrige rute i en arbeidsbok som er delt

SKIFT+F6

Gå til neste arbeidsbokvindu

KOMMANDO + F6

Gå til forrige arbeidsbokvindu

KOMMANDO + SKIFT + F6

Kopiere bilde av skjermen til utklippstavlen

KOMMANDO + SKIFT + 3

Kopiere et bilde av det aktive vinduet til utklippstavlen (etter å trykke og slippe tastekombinasjonen, klikker du vinduet du vil ta et bilde av).

KOMMANDO + SKIFT + 4

Til toppen av siden

Dialogbokser

For å

Trykk

Flytte til neste tekstboks

TAB

Flytte til forrige boks, alternativ, kontroll eller kommando

SKIFT+TAB

Avslutte en dialogboks, eller avbryte en handling

ESC

Bytte til neste fane.

CTRL + TAB

Bytte til forrige fane.

CTRL + SKIFT + TAB

Utføre handlingen som er tilordnet standardkommandoknappen
(knappen med fet ramme, ofte OK-knappen)

ENTER

Avbryte kommandoen og lukke

ESC

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Se også

Hurtigtaster og funksjonstaster i Excel for Windows

Excel-funksjoner (alfabetisk)

Excel-funksjoner (etter kategori)

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×