Hurtigtaster og funksjonstaster for Excel

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Denne artikkelen beskriver hurtigtaster, funksjonstaster og noen andre vanlige hurtigtaster for Microsoft Excel. Dette omfatter hurtigtastene du kan bruke til å få tilgang til båndet.

Visste du at?

Hvis du ikke har et Office 365-abonnement eller den nyeste versjonen av Office, kan du prøve den nå:

Prøv Office 365 eller den siste versjonen av Excel

Klikk på en av kategoriene under for å få instruksjoner som er spesifikke for din versjon av Excel

Denne artikkelen beskriver hurtigtaster, funksjonstaster og noen andre vanlige hurtigtaster for Excel 2016. Dette omfatter hurtigtastene du kan bruke til å få tilgang til båndet.

Tips!: Skriv ut dette emnet hvis du vil ha listen for hånden når du arbeider. Trykk CTRL+P for å skrive ut.

Merknad: Hvis en handling du ofte bruker, ikke har noen hurtigtast, kan du registrere en makro for å opprette en hurtigtast.

Viktig: 

 • Disse hurtigtastene er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

 • Hvis en hurtigtast krever at du trykker to eller flere taster samtidig, er tastene adskilt med et plusstegn (+) i dette emnet. Hvis du må trykke en tast rett etter en annen, er tastene adskilt med et komma (,).

Fungerer de gamle hurtigtastene fortsatt?

Hurtigtaster som begynner med Ctrl fungerer fortsatt i Excel 2016. Hvis du for eksempel Ctrl + C kopierer fremdeles til utklippstavlen, og Ctrl + V fremdeles limer inn fra utklippstavlen.

De fleste av de gamle Alt + menyen hurtigtastene fortsatt fungerer, også. Men du må vite full snarveien fra minne – det finnes ingen skjermen påminnelser for hva startbokstaver for å trykke. Hvis du for eksempel prøve å trykke Alt, trykk en av de gamle menyen for E (Edit), V (visning) I (Insert), og så videre. En boks vises sier du bruker en hurtigtast fra en tidligere versjon av Microsoft Office. Hvis du vet hele tastekombinasjonen, gå fremover og starte kommandoen. Hvis du ikke vet hvilken rekkefølge, trykker du Esc og bruker tastetipsmerker i stedet.

Hurtigtaster for å navigere på båndet

Hvis du ikke har brukt på båndet, kan informasjonen i denne delen hjelpe deg med å forstå båndet tastaturet snarvei modellen. Båndet leveres med nye snarveier, kalt Tastetipssom du sikrer vises når du trykker Alt-tasten. Båndet grupperer beslektede kommandoer i kategoriene. I kategorien Hjem inneholder tall-gruppen for eksempel kommandoen tallformat.

Tastetips vises på båndet

Hvis du vil vise en fane på båndet, trykker du tasten for fanen, for eksempel Trykk bokstaven N for kategorien Sett inn eller M for kategorien formler. Dette gjør alle til tastetipsmerker for at tabulatorens knappene vises. Trykk deretter tasten for knappen du ønsker.

 • Å få tilgang til båndet, trykker du Alt og deretter bruker du tastene Pil høyre og pil venstre for å flytte mellom kategorier.

 • Hvis du vil skjule båndet slik at du trenger mer plass å arbeide, trykker du Ctrl + F1. Gjenta for å vise båndet igjen.

Gå til tilgangstastene for båndet

Hvis du vil gå direkte til en kategori på båndet, trykker du ett av følgende tilgangstastene:

Hvis du vil gjøre dette:

Trykker du:

Åpne på Fortell meg boksen på båndet, og Skriv inn et søkeord for hjelp eller Hjelp-innhold.

ALT+Q, og skriv deretter inn søkeordet.

Åpne Fil-siden og bruke Backstage-visningen.

ALT + F

Åpne Hjem-fanen og formater tekst og tall, og bruk Finn-verktøyet.

ALT + H

Åpne Sett inn-fanen og sett inn pivottabeller, diagrammer, tillegg, sparkline-grafikk, bilder, figurer, topptekster eller tekstbokser.

ALT + N

Åpne Sideoppsett-fanen og arbeide med temaer, sideoppsett, skalering og justering.

Alt + P

Åpne Formler-fanen og sette inn, spore og tilpasse funksjoner og beregninger.

Alt + M

Åpne Data-fanen og koble til, sortere, filtrere, analysere og arbeide med data.

ALT + A

Åpne Se gjennom-fanen og kontrollere stavemåten, legge til kommentarer og beskytte ark og arbeidsbøker.

Alt + R

Åpne Visning-fanen og forhåndsvise sideskift og oppsett, vise og skjule rutenett og overskrifter, angi zoom-forstørrelse, administrere vinduer og ruter og vise makroer.

ALT + W

Til toppen av siden

Arbeide i kategorier på båndet og menyer ved hjelp av tastaturet

Hvis du vil gjøre dette:

Trykker du:

Velge den aktive kategorien på båndet, og aktivere tilgangstastene.

ALT eller F10 Du kan bruke tilgangstastene eller piltastene til å flytte til en annen fane.

Flytte fokus til kommandoer på båndet.

TAB eller Skift + Tab

Flytte henholdsvis ned, opp, til venstre eller til høyre mellom elementene på båndet.

Tasten pil ned, pil opp, pil venstre eller pil høyre

Aktivere en valgt knapp.

Mellomrom eller Enter

Åpne listen for en valgt kommando.

Pil ned

Åpne menyen for en valgt knapp.

Alt + Pil ned

Flytte til neste kommando når en meny eller undermeny er åpen.

Pil ned

Vise eller skjule båndet.

CTRL + F1

Åpne en hurtigmeny.

Skift+F10 eller

Kontekstnøkkel

Flytte til undermenyen når en hovedmenyen er åpen eller merket.

Pil venstre

Til toppen av siden

Vanlige hurtigtaster

Denne tabellen viser de vanligste hurtigtastene i Excel 2016.

Hvis du vil gjøre dette:

Trykker du:

Lukke et regneark

CTRL + W

Åpne et regneark

CTRL + O

Gå til Hjem-fanen

ALT + H

Lagre et regneark

CTRL + S

Kopiere

CTRL + C

Lim inn

CTRL + V

Angre

CTRL + Z

Fjerne celleinnhold

Slette nøkkel

Velge en fyllfarge

ALT+H, H

Klippe ut

CTRL + X

Gå til Sett inn-fanen

ALT + N

Fet

CTRL + B

Midtstill celleinnholdet

ALT+H, A, og deretter C

Gå til Sideoppsett-fanen

Alt + P

Gå til Data-fanen

ALT + A

Gå til Visning-fanen

ALT + W

Formatere en celle fra hurtigmenyen

SKIFT+F10, eller

Kontekstnøkkel

Legge til kantlinjer

ALT+H, B

Slett kolonne

ALT + H, D, og deretter C

Gå til Formel-fanen

Alt + M

Til toppen av siden

Navigere i celler: hurtigtaster

Hvis du vil gjøre dette:

Trykker du:

Flytt til forrige celle i et regneark, eller til forrige alternativ i en dialogboks.

Skift + Tab

Flytte én celle opp i et regneark.

Pil opp

Flytte én celle ned i et regneark.

Pil ned

Flytte én celle til venstre i et regneark.

Pil venstre

Flytte én celle til høyre i et regneark.

Pil høyre

Flytte til kanten av gjeldende dataområde i et regneark.

CTRL + piltast

Angi sluttmodus, flytte til neste ikke-tomme celle i samme kolonne eller rad som den aktive cellen, og slå av sluttmodus. Hvis cellene er tomme, flytt til siste celle i raden eller kolonnen.

END, piltast

Flytte til siste celle i et regneark, til den nederste brukte raden i den brukte kolonnen lengst til høyre.

Ctrl + End

Utvider utvalget av celler til den siste cellen som er brukt i regnearket (nederst i høyre hjørne).

Ctrl + Skift + End

Gå til cellen i øvre venstre hjørne av vinduet når SCROLL LOCK er på.

Home + Scroll Lock

Gå til begynnelsen av en rad i et regneark. Home Gå til begynnelsen av et regneark.

Ctrl + Home

Gå ett skjermbilde ned i et regneark.

Side nedover

Gå til neste ark i en arbeidsbok.

Ctrl + PgDn

Gå ett skjermbilde til høyre i et regneark.

Alt + PgDn

Gå ett skjermbilde opp i et regneark.

Side oppover

Gå ett skjermbilde til venstre i et regneark.

Alt + PgUp

Gå til forrige ark i en arbeidsbok.

CTRL + PGUP

Gå én celle til høyre i et regneark. Eller flytte mellom ulåste celler i et beskyttet regneark.

Kategorien

Til toppen av siden

Merke og utføre handlinger: hurtigtaster

Hvis du vil gjøre dette:

Trykker du:

Merke hele regnearket.

CTRL + A eller Ctrl + Skift + mellomrom

Merke gjeldende og neste ark i en arbeidsbok.

Ctrl+Skift+Side ned

Merke gjeldende og forrige ark i en arbeidsbok.

Ctrl+Skift+Side opp

Utvide det merkede celleområdet med én celle.

Skift + Pil nøkkel

Utvid det merkede celleområdet til siste ikke-tomme celle i samme kolonne eller rad som den aktive cellen, eller til neste ikke-tomme celle.

CTRL + SKIFT + piltast

Aktivere utvidelsesmodus og bruke piltastene til å utvide et merket område. Trykk på nytt for å slå av.

Aktivere utvidelsesmodus og bruke piltastene til å utvide et merket område. Trykk på nytt for å slå av. F8

Legge til ikke-sammenhengende celler eller områder i et område av celler ved hjelp av piltastene.

SKIFT + F8

Starte en ny linje i samme celle.

Alt + angi

Fylle merket celleområde med gjeldende inntasting.

Ctrl + Enter

Avslutte registrering av data i en celle og gå til cellen over

Skift + Enter

Merke en hel kolonne i et regneark.

Ctrl + mellomrom

Merke en hel rad i et regneark.

SKIFT + mellomrom

Merke alle objektene i et regneark når et objekt merkes.

CTRL + SKIFT + mellomrom

Utvide det merkede celleområdet til begynnelsen av regnearket.

Ctrl + Skift + Home

Merke gjeldende område hvis regnearket inneholder data. Trykk en gang til for å merke gjeldende område og sammendragsrader. Trykk en tredje gang for å merke hele regnearket.

CTRL + A eller Ctrl + Skift + mellomrom

Merke det gjeldende området rundt den aktive cellen, eller merke en hel pivottabellrapport.

Ctrl+Skift+Stjerne (*)

Merke den første kommandoen på menyen når en meny eller undermeny er åpen.

Hjem

Gjenta om mulig siste kommando eller handling.

CTRL + Y

Angre siste handling.

CTRL + Z

Til toppen av siden

Formatere i celler: hurtigtaster

Hvis du vil gjøre dette:

Trykker du:

Formatere en celle ved hjelp av dialogboksen Formater celler.

CTRL + 1

Formatere skrifter i en celle i dialogboksen Formater celler.

CTRL + SKIFT + F eller Ctrl + Skift + P

Rediger den aktive cellen og plassere innsettingspunktet på slutten av innholdet. Hvis redigering er deaktivert for cellen, kan du i stedet flytte innsettingspunktet til formellinjen. Hvis det er en formel du redigerer, deaktiverer du punkt-modus slik at du kan bruke PILTASTER til å opprette en referanse.

F2

Sette inn eller redigere en cellekommentar.

SKIFT + F2

Sette inn tomme celler med dialogboksen Sett inn.

CTRL + SKIFT + plusstegn (+)

Vise dialogboksen Slett for å slette merkede celler.

CTRL + minustegn (-)

Angi gjeldende klokkeslett.

CTRL + SKIFT + kolon (:)

Angi gjeldende dato.

CTRL + semikolon (;)

Bytte mellom å vise celleverdier og formler i regnearket.

Ctrl + grav aksent (')

Kopiere en formel fra cellen over den aktive cellen til cellen eller formellinjen.

CTRL + apostrof (')

Flytte de merkede cellene.

CTRL + X

Kopiere de merkede cellene.

CTRL + C

Lime inn innholdet på innsettingspunktet, som erstatter et eventuelt merket område.

CTRL + V

Lime inn innhold ved hjelp av dialogboksen Lim inn utvalg.

Ctrl + Alt + V

Kursivere tekst eller fjerne kursiv formatering.

Ctrl+I eller Ctrl+3

Fet tekst eller fjerne fet formatering.

Ctrl+B eller Ctrl+2

Understreke tekst eller fjerne understreking.

Ctrl+U eller Ctrl+4

Bruke eller fjerne gjennomstreking.

CTRL + 5

Veksle mellom å skjule objekter, vise objekter og vise plassholdere for objekter.

CTRL + 6

Legge til en kantlinje rundt de merkede cellene.

Ctrl+Skift+ampersand (&)

Fjerne kantlinjen fra de merkede cellene.

Ctrl+Skift+understrek (_)

Vise eller skjule disposisjonssymboler.

CTRL + 8

Skjule de merkede radene.

CTRL + 9

Skjule de merkede kolonnene.

Ctrl + 0

Bruke kommandoen Fyll ned til å kopiere innholdet og formatet i den øverste cellen i et merket område til cellene under.

CTRL + D

Bruke kommandoen Fyll mot høyre til å kopiere innholdet og formatet i den venstre cellen i et merket område til cellene til høyre.

CTRL + R

Bruke standard tallformat.

Ctrl+Skift+tilde (~)

Bruke valutaformatet med to desimaler (negative tall i parentes).

Ctrl+Skift+dollartegn ($)

Bruke prosentformatet uten desimaler.

Ctrl+Skift+prosent (%)

Bruke tallformatet Eksponentielt med to desimaler.

Ctrl+Skift+cirkumflekstegn (^)

Bruke datoformatet med dag, måned og år.

Ctrl+Skift+nummertegn (#)

Bruke klokkeslettformatet med time og minutt og AM eller PM.

Ctrl+Skift+krøllalfa (@)

Bruke tallformatet med to desimaler, tusenskilletegn og minustegn (-) for negative verdier.

Ctrl+Skift+utropstegn (!)

Opprette eller redigere en hyperkobling.

CTRL + K

Bruke stavekontroll på det aktive regnearket eller det merkede området.

F7

Vise alternativer for Hurtiganalyse for merkede celler som inneholder data.

CTRL + Q

Vise dialogboksen Opprett tabell.

Ctrl+L eller Ctrl+T

Til toppen av siden

Arbeide med data, funksjoner og formellinjen: hurtigtaster

Hvis du vil gjøre dette:

Trykker du:

Merke en hel pivottabellrapport.

CTRL+SKIFT+STJERNE (*)

Redigere den aktive cellen og plassere innsettingspunktet på slutten av innholdet. Hvis redigering er deaktivert for cellen, kan du i stedet flytte innsettingspunktet til formellinjen. Hvis det er en formel du redigerer, deaktiverer du punkt-modus slik at du kan bruke PILTASTER til å opprette en referanse.

F2

Vise eller skjule formellinjen.

CTRL + SKIFT + U

Avbryte en inntasting i cellen eller på formellinjen.

ESC

Fullføre en oppføring i formellinjen og merke cellen nedenfor.

Skriv inn

Flytte markøren til slutten av teksten i formellinjen.

Ctrl + End

Merke all tekst på formellinjen fra markørposisjonen til slutten.

Ctrl + Skift + End

Beregne alle regneark i alle åpne arbeidsbøker.

F9

Beregne det aktive regnearket.

SKIFT + F9

Beregne alle regneark i alle åpne arbeidsbøker uavhengig av om de er endret siden forrige beregning.

Ctrl + Alt + F9

Kontrollere avhengige formler på nytt og beregner deretter alle celler i alle åpne arbeidsbøker, inkludert celler som ikke er merket for nødvendig beregning.

Ctrl+Alt+Skift+F9

Vise menyen eller meldingen for Feilkontroll-knappen.

ALT + SKIFT + F10

Vise dialogboksen Funksjonsargumenter når innsettingspunktet står til høyre for et funksjonsnavn i en formel.

CTRL + A

Sette inn argumentnavn og parenteser når innsettingspunktet står til høyre for et funksjonsnavn i en formel.

CTRL + SKIFT + A

Aktiver Rask utfylling for automatisk å gjenkjenne mønstre i nærliggende kolonner og fylle ut den gjeldende kolonnen.

Ctrl + E

Veksle mellom alle de forskjellige kombinasjonene av absolutte og relative referanser hvis en cellereferanse eller et område merkes.

F4

Sette inn en funksjon.

SKIFT + F3

Kopiere verdien fra cellen over den aktive cellen til cellen eller formellinjen.

Ctrl+Skift+tommesymbolet (")

Opprette et innebygd diagram av dataene i gjeldende område.

ALT + F1

Opprette et diagram av dataene i gjeldende område i et separat diagramark.

F11

Definere et navn som skal brukes i referanser.

Alt+M, M, D

Lime inn et navn fra dialogboksen Lim inn navn (hvis det er definert navn i arbeidsboken.

F3

Gå til første felt i neste post i et dataskjema.

Skriv inn

Opprette, kjøre, redigere eller slette en makro.

ALT + F8

Åpne redigeringsprogrammet Microsoft Visual Basic For Applications.

ALT + F11

Til toppen av siden

Funksjonstaster

Tast

Beskrivelse

F1

Viser oppgaveruten Hjelp for Excel.

CTRL + F1 viser eller skjuler båndet.

ALT + F1 genererer et innebygd diagram av dataene i det gjeldende området.

ALT + SKIFT + F1 setter inn et nytt regneark.

F2

Rediger den aktive cellen og plassere innsettingspunktet på slutten av innholdet. Hvis redigering er deaktivert for cellen, kan du i stedet flytte innsettingspunktet til formellinjen. Hvis det er en formel du redigerer, deaktiverer du punkt-modus slik at du kan bruke PILTASTER til å opprette en referanse.

SKIFT + F2 legger til eller redigerer en cellemerknad.

CTRL + F2 viser forhåndsvisningsområdet i kategorien Skriv ut i Backstage-visning.

F3

Viser dialogboksen Lim inn navn. Bare tilgjengelig hvis det er definert navn i arbeidsboken (kategorien Formler, Definerte navn-gruppen, Definer navn).

SKIFT + F3 viser dialogboksen Sett inn funksjon.

F4

Gjentar om mulig siste kommando eller handling.

Når en cellereferanse eller et område merkes i en formel, veksler F4 mellom alle de forskjellige kombinasjonen av absolutte og relative referanser.

CTRL + F4 lukker det valgte arbeidsbokvinduet.

ALT + F4 lukker Excel.

F5

Viser dialogboksen Gå til.

CTRL + F5 gjenoppretter størrelsen på det valgte arbeidsbokvinduet.

F6

Bytter mellom regnearket, båndet, oppgaveruten og zoomekontrollene. F6 omfatter de delte rutene i et regneark som er delt ( Behandle dette vinduet, Frys ruter, Delingsvinduet-kommandoen påVis-menyen) når du bytter mellom ruter og båndet.

SKIFT + F6 bytter mellom regnearket, zoomekontrollene, oppgaveruten og båndet.

CTRL + F6 bytter til neste arbeidsbokvindu når flere arbeidsbokvinduer er åpne.

F7

Viser dialogboksen Stavekontroll for å stavekontrollere det aktive regnearket eller det merkede området.

CTRL + F7 utfører kommandoen Flytt til arbeidsbokvinduet når det ikke er aktivert. Bruk piltastene til å flytte vinduet, og når du er ferdig trykk Enter eller Esc for å avbryte.

F8

Aktiverer eller deaktiverer utvidelsesmodus. I utvidelsesmodus vises Utvidet merking på statuslinjen, og piltastene utvider det merkede området.

SKIFT + F8 gjør det mulig å legge til et ikke-tilstøtende celle eller et celleområde i et utvalg av celler ved hjelp av piltastene.

CTRL + F8 utfører kommandoen Størrelse (på systemmenyen for arbeidsbokvinduet) når en arbeidsbok ikke er aktivert.

ALT + F8 viser dialogboksen makro for å opprette, kjøre, redigere eller slette en makro.

F9

Beregner alle regneark i alle åpne arbeidsbøker.

SKIFT + F9 beregner det aktive regnearket.

Ctrl + Alt + F9 beregner alle regneark i alle åpne arbeidsbøker uansett om de er endret siden forrige beregning.

Ctrl + Alt + Skift + F9 kontrollerer avhengige formler på nytt og beregner deretter alle celler i alle åpne arbeidsbøker, inkludert celler som ikke er merket som måtte beregnes.

CTRL + F9 minimerer et arbeidsbokvindu til et ikon.

F10

Slår tastetips på eller av. (Når du trykker Alt gjør samme.)

SKIFT + F10 viser hurtigmenyen for et merket element.

ALT + SKIFT + F10 viser menyen eller meldingen for feilkontroll-knappen.

CTRL + F10 maksimerer eller gjenoppretter det valgte arbeidsbokvinduet.

F11

Lager et diagram av dataene i gjeldende område i et separat diagramark.

SKIFT + F11 setter inn et nytt regneark.

ALT + F11 åpner Microsoft Visual Basic For Applications-redigering, der du kan opprette en makro ved hjelp av Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Viser dialogboksen Lagre som.

Til toppen av siden

Andre nyttige hurtigtaster

Tast

Beskrivelse

Alt

Viser tastetipsene (nye snarveier) på båndet.

Hvis du for eksempel

Alt, W, P viser regnearket i sideoppsettvisning.

Alt, W, L viser regnearket i normalvisning.

Alt, W, I viser regnearket i sideskiftvisning.

Piltaster

Går én celle opp, ned, til venstre eller til høyre i et regneark.

CTRL + piltast flytter til kanten av gjeldende dataområde i et regneark.

SKIFT + piltast utvider merkede celleområdet med én celle.

CTRL + SKIFT + piltast utvider merkede celleområdet til den siste cellen med innhold i samme kolonne eller rad som den aktive cellen, eller hvis den neste cellen er tom, utvider det merkede området til den neste cellen med innhold.

Pil venstre eller pil høyre velger du kategorien til venstre eller høyre når båndet er valgt. Når en undermeny er åpen eller merket, bytter disse piltastene mellom hovedmenyen og undermenyen. Når en båndkategori er valgt, vil disse tastene mellom knappene i kategorien.

Pil ned eller pil opp velger du den neste eller forrige kommandoen når en meny eller undermeny er åpen. Når en båndkategori er valgt, går disse tastene opp eller ned i kategorigruppen.

I en dialogboks flytter piltastene mellom alternativer i en åpen rullegardinliste, eller mellom alternativer i en gruppe med alternativer.

Pil ned eller Alt + Pil ned åpner en valgt rullegardinliste.

Tilbake

Sletter ett tegn til venstre på formellinjen.

Fjerner også innholdet i den aktive cellen.

I celleredigeringsmodus slettes tegnet til venstre for innsettingspunktet.

Slette

Fjerner celleinnholdet (data og formler) i merkede celler uten at det påvirker celleformater eller -merknader.

I celleredigeringsmodus slettes tegnet til høyre for innsettingspunktet.

Slutt

END slår på eller av Slutt på modus. I Slutt på modus kan du trykke en piltast for å flytte til neste celle som ikke er tom, i samme kolonne eller rad som den aktive cellen. Slutt på modus slås automatisk av etter at du har trykket piltasten. Pass på å trykke END igjen før du trykker neste piltast. Slutt på modus vises på statuslinjen når den er på.

Hvis cellene er tomme, flytter du til siste celle i raden eller kolonnen når du trykker END fulgt av en piltast.

End velger også den siste kommandoen på menyen når en meny eller undermeny er synlig.

Ctrl + End går til siste celle i et regneark, til den nederste brukte raden for kolonnen lengst til høyre brukes. Hvis markøren er i formellinjen, flytter Ctrl + End markøren til slutten av teksten.

Ctrl + Skift + End utvider merkede celleområdet til den siste brukte cellen i regnearket (nederste høyre hjørne). Hvis markøren er i formellinjen, merker Ctrl + Skift + End all tekst på formellinjen fra markøren til slutten – dette påvirker ikke høyden på formellinjen.

Skriv inn

Fullfører en celleinntasting fra cellen eller formellinjen og merker cellen under (som standard).

I et dataskjema flytter ENTER til første felt i neste post.

Åpner en valgt meny (trykk F10 for å aktivere menylinjen) eller utfører handlingen for en valgt kommando.

I en dialogboks utføres handlingen for standardkommandoknappen i dialogboksen (knappen med fet ramme, ofte OK-knappen).

Alt + Enter starter en ny linje i samme celle.

Ctrl + Enter fyller det valgte celleområdet med gjeldende inntasting.

Skift + Enter fullfører en celleinntasting og merker cellen over.

ESC

Avbryter en inntasting i cellen eller på formellinjen.

Lukker også en åpen meny eller undermeny, dialogboks eller meldingsvindu.

Den lukker også fullskjermmodus når denne modusen er brukt, og returnerer til normal skjermmodus for å vise båndet og statuslinjen på nytt.

Hjem

Går til begynnelsen av en rad i et regneark.

Gå til cellen i øvre venstre hjørne av vinduet når Scroll Lock er.

Velger den første kommandoen på menyen når en meny eller undermeny er åpen.

Ctrl + Home går til begynnelsen av et regneark.

Ctrl + Skift + Home utvider merkede celleområdet til begynnelsen av regnearket.

Side nedover

Går ett skjermbilde ned i et regneark.

Alt + PgDn går ett skjermbilde til høyre i et regneark.

CTRL + PGDN går til neste ark i en arbeidsbok.

CTRL + SKIFT + PGDN merker gjeldende og neste ark i en arbeidsbok.

Side oppover

Går ett skjermbilde opp i et regneark.

Alt + PgUp går ett skjermbilde til venstre i et regneark.

CTRL + PGUP går til forrige ark i en arbeidsbok.

CTRL + SKIFT + PGUP merker gjeldende og forrige ark i en arbeidsbok.

Mellomrom

I en dialogboks utføres handlingen for den valgte knappen, eller det merkes av for eller merket fjernes i en avmerkingsboks.

CTRL + MELLOMROM merker en hel kolonne i et regneark.

SKIFT + MELLOMROM merker en hel rad i et regneark.

CTRL + SKIFT + MELLOMROM merker hele regnearket.

 • Hvis regnearket inneholder data, merker Ctrl + Skift + mellomrom gjeldende område. Trykk Ctrl + Skift + mellomrom en gang merker gjeldende område og sammendragsrader. Trykk Ctrl + Skift + mellomrom en tredje gang merker hele regnearket.

 • Når et objekt er merket, merker Ctrl + Skift + mellomrom alle objektene i et regneark.

Alt + mellomrom viser systemmenyen for Excel-vinduet.

Kategori

Går én celle til høyre i et regneark.

Flytter mellom ulåste celler i et beskyttet regneark.

Går til neste alternativ eller alternativgruppe i en dialogboks.

Skift + Tab går til forrige celle i et regneark eller forrige alternativ i en dialogboks.

Ctrl + Tab bytter til neste kategori i dialogboksen.

CTRL + SKIFT + Tab bytter til forrige kategori i en dialogboks.

Til toppen av siden

Denne artikkelen beskriver hurtigtaster, funksjonstaster og noen andre vanlige hurtigtaster for Excel 2013. Dette omfatter hurtigtastene du kan bruke til å få tilgang til båndet.

Tips!: Skriv ut dette emnet hvis du vil ha listen for hånden når du arbeider. Trykk CTRL+P for å skrive ut.

Merknad: Hvis en handling du ofte bruker, ikke har noen hurtigtast, kan du registrere en makro for å opprette en hurtigtast.

Viktig: 

 • Disse hurtigtastene er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

 • Hvis en hurtigtast krever at du trykker to eller flere taster samtidig, er tastene adskilt med et plusstegn (+) i dette emnet. Hvis du må trykke en tast rett etter en annen, er tastene adskilt med et komma (,).

Tastaturtilgang til båndet

Hvis du ikke har brukt på båndet, kan informasjonen i denne delen hjelpe deg med å forstå båndet tastaturet snarvei modellen. Båndet leveres med nye snarveier, kalt Tastetipssom du sikrer vises når du trykker Alt-tasten.

Tastetips vises på båndet

Hvis du vil vise en fane på båndet, trykker du tasten for fanen, for eksempel Trykk bokstaven N for kategorien Sett inn eller M for kategorien formler. Dette gjør alle til tastetipsmerker for at tabulatorens knappene vises. Trykk deretter tasten for knappen du ønsker.

Fungerer de gamle hurtigtastene fortsatt?

Hurtigtaster som begynner med CTRL, fungerer fortsatt i Microsoft Excel 2013. Du kan for eksempel fortsatt bruke CTRL+C til å kopiere til utklippstavlen og CTRL+V til å lime inn fra utklippstavlen.

De fleste av de gamle Alt + menyen hurtigtastene fortsatt fungerer, også. Men du må vite full snarveien fra minne – det finnes ingen skjermen påminnelser for hva startbokstaver for å trykke. Hvis du for eksempel prøve å trykke Alt, trykk en av de gamle menyen for E (Edit), V (visning) I (Insert), og så videre. En boks vises sier du bruker en hurtigtast fra en tidligere versjon av Microsoft Office. Hvis du vet hele tastekombinasjonen, gå fremover og starte kommandoen. Hvis du ikke vet hvilken rekkefølge, trykker du Esc og bruker tastetipsmerker i stedet.

CTRL-tasten

Tast

Beskrivelse

Ctrl + PgDn

Bytter mellom regnearkfaner fra venstre mot høyre.

Ctrl + PgUp

Bytter mellom regnearkfaner fra høyre mot venstre.

CTRL + SKIFT + &

Legger til en kantlinje rundt de merkede cellene.

CTRL + Shift_

Fjerner kantlinjen fra de merkede cellene.

CTRL + SKIFT + ~

Bruker standard tallformat.

CTRL + SKIFT + $

Bruker valutaformatet med to desimaler (negative tall i parentes).

CTRL + SKIFT + %

Bruker prosentformatet uten desimaler.

CTRL + SKIFT + ^

Bruker tallformatet Eksponentielt med to desimaler.

CTRL + SKIFT + #

Bruker datoformatet med dag, måned og år.

CTRL + SKIFT + @

Bruker klokkeslettformatet med time og minutt og AM eller PM.

CTRL + SKIFT +!

Bruker tallformatet med to desimaler, tusenskilletegn, og minustegn (-) for negative verdier.

CTRL + SKIFT + *

Merker det gjeldende området rundt den aktive cellen (dataområdet som er omgitt av tomme rader og tomme kolonner).

Merker hele pivottabellrapporten i en pivottabell.

CTRL + SKIFT +:

Setter inn gjeldende klokkeslett.

CTRL + SKIFT + "

Kopierer verdien fra cellen over den aktive cellen, til cellen eller formellinjen.

CTRL + SKIFT + plusstegn (+)

Viser dialogboksen Sett inn for å sette inn tomme celler.

CTRL + minustegn (-)

Viser dialogboksen Slett for å slette de merkede cellene.

CTRL +;

Setter inn gjeldende dato.

CTRL +'

Bytter mellom å vise celleverdier og formler i regnearket.

CTRL +'

Kopierer en formel fra cellen over den aktive cellen, til cellen eller formellinjen.

CTRL + 1

Viser dialogboksen Formater celler.

CTRL + 2

Bruker eller fjerner fet formatering.

CTRL + 3

Bruker eller fjerner kursiv formatering.

CTRL + 4

Bruker eller fjerner understreking.

CTRL + 5

Bruker eller fjerner gjennomstreking.

CTRL + 6

Bytter mellom å skjule objekter og vise objekter.

CTRL + 8

Viser eller skjuler disposisjonssymboler.

CTRL + 9

Skjuler de merkede radene.

Ctrl + 0

Skjuler de merkede kolonnene.

CTRL + A

Merker hele regnearket.

Hvis regnearket inneholder data, merker Ctrl + A gjeldende område. Trykk Ctrl + A en gang merker hele regnearket.

Viser dialogboksen Funksjonsargumenter når innsettingspunktet står til høyre for et funksjonsnavn i en formel.

CTRL + SKIFT + A setter inn argumentnavn og parenteser når innsettingspunktet står til høyre for et funksjonsnavn i en formel.

CTRL + B

Bruker eller fjerner fet formatering.

CTRL + C

Kopierer de merkede cellene.

CTRL + D

Bruker kommandoen Fyll ned til å kopiere innholdet og formatet i den øverste cellen i et merket område til cellene under.

Ctrl + E

Aktiver Rask utfylling for automatisk å gjenkjenne mønstre i nærliggende kolonner og fylle ut den gjeldende kolonnen.

CTRL + F

Viser dialogboksen Søk og erstatt, med kategorien Søk valgt.

SKIFT + F5 viser også denne kategorien, mens SKIFT + F4 Gjentar siste Søk-handling.

CTRL + SKIFT + F åpner dialogboksen Formater celler med kategorien Skrift valgt.

CTRL + G

Viser dialogboksen Gå til.

F5 viser også denne dialogboksen.

Ctrl + H

Viser dialogboksen Søk og erstatt, med kategorien Erstatt valgt.

CTRL + k

Bruker eller fjerner kursiv formatering.

CTRL + K

Viser dialogboksen Sett inn hyperkobling for nye hyperkoblinger, eller dialogboksen Rediger hyperkobling for valgte eksisterende hyperkoblinger.

CTRL + L

Viser dialogboksen Opprett tabell.

CTRL + N

Oppretter en ny, tom arbeidsbok.

CTRL + O

Viser dialogboksen Åpne for å åpne eller søke etter en fil.

CTRL + SKIFT + O merker alle celler som inneholder merknader.

CTRL + P

Viser fanen Skriv ut i Microsoft Office Backstage-visning.

CTRL + SKIFT + F åpner dialogboksen Formater celler med kategorien Skrift valgt.

CTRL + Q

Viser alternativer for Hurtiganalyse for dataene når du har merket celler som inneholder dataene.

CTRL + R

Bruker kommandoen Fyll mot høyre til å kopiere innholdet og formatet i den venstre cellen i et merket område til cellene til høyre.

CTRL + S

Lagrer den aktive filen med gjeldende filnavn, plassering og filformat.

CTRL + T

Viser dialogboksen Opprett tabell.

CTRL + U

Bruker eller fjerner understreking.

CTRL + SKIFT + U veksler mellom å vise og skjule formellinjen.

CTRL + V

Setter inn innholdet på utklippstavlen ved innsettingspunktet og erstatter et eventuelt merket område. Bare tilgjengelig etter at du har klippet ut eller kopiert et objekt, tekst eller celleinnhold.

Ctrl + Alt + V Viser dialogboksen Lim inn utvalg. Tilgjengelig når du har utklipt eller kopiert et objekt, tekst eller celleinnhold i et regneark eller i et annet program.

CTRL + W

Lukker det valgte arbeidsbokvinduet.

CTRL + X

Klipper ut de merkede cellene.

CTRL + Y

Gjentar om mulig siste kommando eller handling.

CTRL + Z

Bruker kommandoen Angre til å gjøre om den siste kommandoen, eller til å slette den siste inntastingen.

Tips!: CTRL-kombinasjonen CTRL+M er foreløpig ikke tilordnet noe.

Til toppen av siden

Funksjonstaster

Tast

Beskrivelse

F1

Viser oppgaveruten Hjelp for Excel.

CTRL + F1 viser eller skjuler båndet.

ALT + F1 genererer et innebygd diagram av dataene i det gjeldende området.

ALT + SKIFT + F1 setter inn et nytt regneark.

F2

Redigerer den aktive cellen og plasserer innsettingspunktet på slutten av celleinnholdet. Flytter også innsettingspunktet til formellinjen når redigering i en celle er deaktivert.

SKIFT + F2 legger til eller redigerer en cellemerknad.

CTRL + F2 viser forhåndsvisningsområdet i kategorien Skriv ut i Backstage-visning.

F3

Viser dialogboksen Lim inn navn. Bare tilgjengelig hvis det er definert navn i arbeidsboken (kategorien Formler, Definerte navn-gruppen, Definer navn).

SKIFT + F3 viser dialogboksen Sett inn funksjon.

F4

Gjentar om mulig siste kommando eller handling.

Når en cellereferanse eller et område merkes i en formel, veksler F4 mellom alle de forskjellige kombinasjonen av absolutte og relative referanser.

CTRL + F4 lukker det valgte arbeidsbokvinduet.

ALT + F4 lukker Excel.

F5

Viser dialogboksen Gå til.

CTRL + F5 gjenoppretter størrelsen på det valgte arbeidsbokvinduet.

F6

Bytter mellom regnearket, båndet, oppgaveruten og zoomekontrollene. I et regneark som er delt (Vis-menyen, Behandle dette vinduet, Frys, kommandoen Del vindu), inkluderer F6 de delte rutene ved bytting mellom ruter og båndområdet.

SKIFT + F6 bytter mellom regnearket, zoomekontrollene, oppgaveruten og båndet.

CTRL + F6 bytter til neste arbeidsbokvindu når flere arbeidsbokvinduer er åpne.

F7

Viser dialogboksen Stavekontroll for å stavekontrollere det aktive regnearket eller det merkede området.

CTRL + F7 utfører kommandoen Flytt til arbeidsbokvinduet når det ikke er aktivert. Bruk piltastene til å flytte vinduet, og når du er ferdig trykk Enter eller Esc for å avbryte.

F8

Aktiverer eller deaktiverer utvidelsesmodus. I utvidelsesmodus vises Utvidet merking på statuslinjen, og piltastene utvider det merkede området.

SKIFT + F8 gjør det mulig å legge til et ikke-tilstøtende celle eller et celleområde i et utvalg av celler ved hjelp av piltastene.

CTRL + F8 utfører kommandoen Størrelse (på systemmenyen for arbeidsbokvinduet) når en arbeidsbok ikke er aktivert.

ALT + F8 viser dialogboksen makro for å opprette, kjøre, redigere eller slette en makro.

F9

Beregner alle regneark i alle åpne arbeidsbøker.

SKIFT + F9 beregner det aktive regnearket.

Ctrl + Alt + F9 beregner alle regneark i alle åpne arbeidsbøker uansett om de er endret siden forrige beregning.

Ctrl + Alt + Skift + F9 kontrollerer avhengige formler på nytt og beregner deretter alle celler i alle åpne arbeidsbøker, inkludert celler som ikke er merket som måtte beregnes.

CTRL + F9 minimerer et arbeidsbokvindu til et ikon.

F10

Slår tastetips på eller av. (Når du trykker Alt gjør samme.)

SKIFT + F10 viser hurtigmenyen for et merket element.

ALT + SKIFT + F10 viser menyen eller meldingen for feilkontroll-knappen.

CTRL + F10 maksimerer eller gjenoppretter det valgte arbeidsbokvinduet.

F11

Lager et diagram av dataene i gjeldende område i et separat diagramark.

SKIFT + F11 setter inn et nytt regneark.

ALT + F11 åpner Microsoft Visual Basic For Applications-redigering, der du kan opprette en makro ved hjelp av Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Viser dialogboksen Lagre som.

Til toppen av siden

Andre nyttige hurtigtaster

Tast

Beskrivelse

Alt

Viser tastetipsene (nye snarveier) på båndet.

Hvis du for eksempel

Alt, W, P viser regnearket i sideoppsettvisning.

Alt, W, L viser regnearket i normalvisning.

Alt, W, I viser regnearket i sideskiftvisning.

Piltaster

Går én celle opp, ned, til venstre eller til høyre i et regneark.

CTRL + piltast flytter til kanten av gjeldende dataområde i et regneark.

SKIFT + piltast utvider merkede celleområdet med én celle.

CTRL + SKIFT + piltast utvider merkede celleområdet til den siste cellen med innhold i samme kolonne eller rad som den aktive cellen, eller hvis den neste cellen er tom, utvider det merkede området til den neste cellen med innhold.

Pil venstre eller pil høyre velger du kategorien til venstre eller høyre når båndet er valgt. Når en undermeny er åpen eller merket, bytter disse piltastene mellom hovedmenyen og undermenyen. Når en båndkategori er valgt, vil disse tastene mellom knappene i kategorien.

Pil ned eller pil opp velger du den neste eller forrige kommandoen når en meny eller undermeny er åpen. Når en båndkategori er valgt, går disse tastene opp eller ned i kategorigruppen.

I en dialogboks flytter piltastene mellom alternativer i en åpen rullegardinliste, eller mellom alternativer i en gruppe med alternativer.

Pil ned eller Alt + Pil ned åpner en valgt rullegardinliste.

Tilbake

Sletter ett tegn til venstre på formellinjen.

Fjerner også innholdet i den aktive cellen.

I celleredigeringsmodus slettes tegnet til venstre for innsettingspunktet.

Slette

Fjerner celleinnholdet (data og formler) i merkede celler uten at det påvirker celleformater eller -merknader.

I celleredigeringsmodus slettes tegnet til høyre for innsettingspunktet.

Slutt

END slår på eller av Slutt på modus. I Slutt på modus kan du trykke en piltast for å flytte til neste celle som ikke er tom, i samme kolonne eller rad som den aktive cellen. Slutt på modus slås automatisk av etter at du har trykket piltasten. Pass på å trykke END igjen før du trykker neste piltast. Slutt på modus vises på statuslinjen når den er på.

Hvis cellene er tomme, flytter du til siste celle i raden eller kolonnen når du trykker END fulgt av en piltast.

End velger også den siste kommandoen på menyen når en meny eller undermeny er synlig.

Ctrl + End går til siste celle i et regneark, til den nederste brukte raden for kolonnen lengst til høyre brukes. Hvis markøren er i formellinjen, flytter Ctrl + End markøren til slutten av teksten.

Ctrl + Skift + End utvider merkede celleområdet til den siste brukte cellen i regnearket (nederste høyre hjørne). Hvis markøren er i formellinjen, merker Ctrl + Skift + End all tekst på formellinjen fra markøren til slutten – dette påvirker ikke høyden på formellinjen.

Skriv inn

Fullfører en celleinntasting fra cellen eller formellinjen og merker cellen under (som standard).

I et dataskjema flytter ENTER til første felt i neste post.

Åpner en valgt meny (trykk F10 for å aktivere menylinjen) eller utfører handlingen for en valgt kommando.

I en dialogboks utføres handlingen for standardkommandoknappen i dialogboksen (knappen med fet ramme, ofte OK-knappen).

Alt + Enter starter en ny linje i samme celle.

Ctrl + Enter fyller det valgte celleområdet med gjeldende inntasting.

Skift + Enter fullfører en celleinntasting og merker cellen over.

ESC

Avbryter en inntasting i cellen eller på formellinjen.

Lukker også en åpen meny eller undermeny, dialogboks eller meldingsvindu.

Den lukker også fullskjermmodus når denne modusen er brukt, og returnerer til normal skjermmodus for å vise båndet og statuslinjen på nytt.

Hjem

Går til begynnelsen av en rad i et regneark.

Gå til cellen i øvre venstre hjørne av vinduet når Scroll Lock er.

Velger den første kommandoen på menyen når en meny eller undermeny er åpen.

Ctrl + Home går til begynnelsen av et regneark.

Ctrl + Skift + Home utvider merkede celleområdet til begynnelsen av regnearket.

Side nedover

Går ett skjermbilde ned i et regneark.

Alt + PgDn går ett skjermbilde til høyre i et regneark.

CTRL + PGDN går til neste ark i en arbeidsbok.

CTRL + SKIFT + PGDN merker gjeldende og neste ark i en arbeidsbok.

Side oppover

Går ett skjermbilde opp i et regneark.

Alt + PgUp går ett skjermbilde til venstre i et regneark.

CTRL + PGUP går til forrige ark i en arbeidsbok.

CTRL + SKIFT + PGUP merker gjeldende og forrige ark i en arbeidsbok.

Mellomrom

I en dialogboks utføres handlingen for den valgte knappen, eller det merkes av for eller merket fjernes i en avmerkingsboks.

CTRL + MELLOMROM merker en hel kolonne i et regneark.

SKIFT + MELLOMROM merker en hel rad i et regneark.

CTRL + SKIFT + MELLOMROM merker hele regnearket.

 • Hvis regnearket inneholder data, merker Ctrl + Skift + mellomrom gjeldende område. Trykk Ctrl + Skift + mellomrom en gang merker gjeldende område og sammendragsrader. Trykk Ctrl + Skift + mellomrom en tredje gang merker hele regnearket.

 • Når et objekt er merket, merker Ctrl + Skift + mellomrom alle objektene i et regneark.

Alt + mellomrom viser systemmenyen for Excel-vinduet.

Kategori

Går én celle til høyre i et regneark.

Flytter mellom ulåste celler i et beskyttet regneark.

Går til neste alternativ eller alternativgruppe i en dialogboks.

Skift + Tab går til forrige celle i et regneark eller forrige alternativ i en dialogboks.

Ctrl + Tab bytter til neste kategori i dialogboksen.

CTRL + SKIFT + Tab bytter til forrige kategori i en dialogboks.

Til toppen av siden

Denne artikkelen beskriver hurtigtaster, funksjonstaster og noen andre vanlige hurtigtaster for Excel 2010. Dette omfatter hurtigtastene du kan bruke til å få tilgang til båndet.

Merknad: Hvis du bruker Microsoft Excel Starter 2010, må du være oppmerksom på at det ikke er støtte for alle funksjonene som er oppført for Excel, i Excel Starter 2010.

Tips!: Skriv ut dette emnet hvis du vil ha listen for hånden når du arbeider. Trykk CTRL+P for å skrive ut.

Merknad: Hvis en handling du ofte bruker, ikke har noen hurtigtast, kan du registrere en makro for å opprette en hurtigtast.

Viktig: 

 • Disse hurtigtastene er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

 • Hvis en hurtigtast krever at du trykker to eller flere taster samtidig, er tastene adskilt med et plusstegn (+) i dette emnet. Hvis du må trykke en tast rett etter en annen, er tastene adskilt med et komma (,).

Tastaturtilgang til båndet

Hvis du ikke har brukt på båndet, kan informasjonen i denne delen hjelpe deg med å forstå båndet tastaturet snarvei modellen. Båndet leveres med nye snarveier, kalt Tastetipssom du sikrer vises når du trykker Alt-tasten.

Tastetips vises på båndet

Hvis du vil vise en fane på båndet, trykker du tasten for fanen, for eksempel Trykk bokstaven N for kategorien Sett inn eller M for kategorien formler. Dette gjør alle til tastetipsmerker for at tabulatorens knappene vises. Trykk deretter tasten for knappen du ønsker.

Fungerer de gamle hurtigtastene fortsatt?

Hurtigtaster som begynner med CTRL, fungerer fortsatt i Excel 2010. Du kan for eksempel fortsatt bruke CTRL+C til å kopiere til utklippstavlen og CTRL+V til å lime inn fra utklippstavlen.

De fleste av de gamle ALT+meny-snarveiene fungerer også fortsatt. Du må imidlertid huske hele snarveien siden det ikke vises noen påminnelser på skjermen om hvilke bokstaver du skal trykke. Du kan for eksempel prøve å trykke ALT og deretter en av de gamle menytastene: R (Rediger), V (Visning), I (Sett inn) og så videre. Det vises en melding om at du bruker en tilgangstast fra en tidligere versjon av Microsoft Office. Hvis du vet hele tastesekvensen, er det bare å starte kommandoen. Hvis du ikke vet tastesekvensen, trykker du ESC og bruker tastetipsene i stedet.

Hurtigtaster som brukes i kombinasjon med CTRL-tasten

Tips!:  Last ned eller skriv ut et hurtigreferansekort: Tastatursnarveier – Ctrl-taster. (PDF)

Tast

Beskrivelse

CTRL+PGUP

Bytter mellom regnearkfaner fra venstre mot høyre.

CTRL+PGDN

Bytter mellom regnearkfaner fra høyre mot venstre.

CTRL+SKIFT+(

Ta frem skjulte rader i det merkede området.

CTRL+SKIFT+&

Legger til en kantlinje rundt de merkede cellene.

CTRL+SKIFT_

Fjerner kantlinjen fra de merkede cellene.

CTRL+SKIFT+~

Bruker standard tallformat.

CTRL+SKIFT+$

Bruker valutaformatet med to desimaler (negative tall i parentes).

CTRL+SKIFT+%

Bruker prosentformatet uten desimaler.

CTRL+SKIFT+^

Bruker tallformatet Eksponentielt med to desimaler.

CTRL+SKIFT+#

Bruker datoformatet med dag, måned og år.

CTRL+SKIFT+@

Bruker klokkeslettformatet med time og minutt og AM eller PM.

CTRL+SKIFT+!

Bruker tallformatet med to desimaler, tusenskilletegn, og minustegn (-) for negative verdier.

CTRL+SKIFT+*

Merker det gjeldende området rundt den aktive cellen (dataområdet som er omgitt av tomme rader og tomme kolonner).

Merker hele pivottabellrapporten i en pivottabell.

CTRL+SKIFT+:

Setter inn gjeldende klokkeslett.

CTRL+SKIFT+"

Kopierer verdien fra cellen over den aktive cellen, til cellen eller formellinjen.

CTRL+SKIFT+Pluss (+)

Viser dialogboksen Sett inn for å sette inn tomme celler.

CTRL+Minus (-)

Viser dialogboksen Slett for å slette de merkede cellene.

CTRL+;

Setter inn gjeldende dato.

CTRL+`

Bytter mellom å vise celleverdier og formler i regnearket.

CTRL+'

Kopierer en formel fra cellen over den aktive cellen, til cellen eller formellinjen.

CTRL+1

Viser dialogboksen Formater celler.

CTRL+2

Bruker eller fjerner fet formatering.

CTRL+3

Bruker eller fjerner kursiv formatering.

CTRL+4

Bruker eller fjerner understreking.

CTRL+5

Bruker eller fjerner gjennomstreking.

Alt+,

Bytter mellom å skjule objekter og vise objekter.

Ctrl+Sh+§

Viser eller skjuler disposisjonssymboler.

CTRL+Ø

Skjuler de merkede radene.

CTRL+Æ

Skjuler de merkede kolonnene.

CTRL+A

Merker hele regnearket.

Hvis regnearket inneholder data, merkes gjeldende område når du trykker CTRL+A. Trykk CTRL+A én gang til for å merke hele regnearket.

Viser dialogboksen Funksjonsargumenter når innsettingspunktet står til høyre for et funksjonsnavn i en formel.

CTRL+SKIFT+A setter inn argumentnavn og parenteser når innsettingspunktet står til høyre for et funksjonsnavn i en formel.

CTRL+F

Bruker eller fjerner fet formatering.

CTRL+C

Kopierer de merkede cellene.

Ctrl+D

Bruker kommandoen Fyll ned til å kopiere innholdet og formatet i den øverste cellen i et merket område til cellene under.

CTRL+B

Viser dialogboksen Søk og erstatt, med kategorien Søk valgt.

SKIFT+F5 viser også denne kategorien, mens SKIFT+F4 gjentar siste Søk-handling.

CTRL+SKIFT+F åpner dialogboksen Formater celler, med kategorien Skrift valgt.

CTRL+G

Viser dialogboksen Gå til.

F5 viser også denne dialogboksen.

CTRL+H

Viser dialogboksen Søk og erstatt, med kategorien Erstatt valgt.

CTRL+K

Bruker eller fjerner kursiv formatering.

CTRL+I

Viser dialogboksen Sett inn hyperkobling for nye hyperkoblinger, eller dialogboksen Rediger hyperkobling for valgte eksisterende hyperkoblinger.

CTRL+L

Viser dialogboksen Opprett tabell.

CTRL+N

Oppretter en ny, tom arbeidsbok.

CTRL+O

Viser dialogboksen Åpne for å åpne eller søke etter en fil.

CTRL+SKIFT+O merker alle celler som inneholder merknader.

CTRL+P

Viser fanen Skriv ut i Microsoft Office Backstage-visning.

CTRL+SKIFT+P åpner dialogboksen Formater celler, med kategorien Skrift valgt.

CTRL+R

Bruker kommandoen Fyll mot høyre til å kopiere innholdet og formatet i den venstre cellen i et merket område til cellene til høyre.

Ctrl+S

Lagrer den aktive filen med gjeldende filnavn, plassering og filformat.

CTRL+T

Viser dialogboksen Opprett tabell.

CTRL+U

Bruker eller fjerner understreking.

CTRL+SKIFT+U veksler mellom å vise og skjule formellinjen.

CTRL+V

Setter inn innholdet på utklippstavlen ved innsettingspunktet og erstatter et eventuelt merket område. Bare tilgjengelig etter at du har klippet ut eller kopiert et objekt, tekst eller celleinnhold.

CTRL+ALT+V viser dialogboksen Lim inn utvalg. Den er bare tilgjengelig etter at du har klippet ut eller kopiert et objekt, tekst eller celleinnhold i et regenark eller i et annet program.

CTRL+W

Lukker det valgte arbeidsbokvinduet.

CTRL+X

Klipper ut de merkede cellene.

CTRL+Y

Gjentar om mulig siste kommando eller handling.

CTRL+Z

Bruker kommandoen Angre til å gjøre om den siste kommandoen, eller til å slette den siste inntastingen.

Tips!: Hurtigtastene CTRL+E og CTRL+Q er foreløpig ikke tilordnet noe.

Til toppen av siden

Funksjonstaster

Tips!:  Last ned eller skriv ut et hurtigreferansekort: Tastatursnarveier – funksjonstaster. (PDF)

Tast

Beskrivelse

F1

Viser oppgaveruten Hjelp for Excel.

CTRL + F1 viser eller skjuler båndet.

ALT+F1 genererer et innebygd diagram av dataene i gjeldende område.

ALT+SKIFT+F1 setter inn et nytt regneark.

F2

Redigerer den aktive cellen og plasserer innsettingspunktet på slutten av celleinnholdet. Flytter også innsettingspunktet til formellinjen når redigering i en celle er deaktivert.

SKIFT+F2 legger til eller redigerer en cellemerknad.

CTRL+F2 viser forhåndsvisning av utskriftsområdet på fanen Skriv ut i Backstage-visning.

F3

Viser dialogboksen Lim inn navn. Bare tilgjengelig hvis det allerede er navn i arbeidsboken.

SKIFT+F3 viser dialogboksen Sett inn funksjon.

F4

Gjentar om mulig siste kommando eller handling.

Når en cellereferanse eller et område merkes i en formel, veksler F4 mellom alle de forskjellige kombinasjonen av absolutte og relative referanser.

CTRL+F4 lukker det valgte arbeidsbokvinduet.

ALT+F4 lukker Excel.

F5

Viser dialogboksen Gå til.

CTRL+F5 gjenoppretter størrelsen på det valgte arbeidsbokvinduet.

F6

Bytter mellom regnearket, båndet, oppgaveruten og zoomekontrollene. I et regneark som er delt (Vis-menyen, Behandle dette vinduet, Frys, kommandoen Del vindu), inkluderer F6 de delte rutene ved bytting mellom ruter og båndområdet.

SKIFT+F6 bytter mellom regnearket, zoomekontrollene, oppgaveruten og båndet.

CTRL+F6 bytter til neste arbeidsbokvindu når mer enn ett arbeidsbokvindu er åpent.

F7

Viser dialogboksen Stavekontroll for å stavekontrollere det aktive regnearket eller det merkede området.

CTRL+F7 utfører kommandoen Flytt i arbeidsbokvinduet når vinduet ikke er maksimert. Bruk piltastene til å flytte vinduet, og trykk ENTER når du er ferdig, eller ESC for å avbryte.

F8

Aktiverer eller deaktiverer utvidelsesmodus. I utvidelsesmodus vises Utvidet merking på statuslinjen, og piltastene utvider det merkede området.

SKIFT+F8 gjør det mulig å legge til ikke-sammenhengende celler eller områder i et område av celler ved hjelp av piltastene.

CTRL+F8 utfører kommandoen Størrelse (på systemmenyen for arbeidsbokvinduet) når en arbeidsbok ikke er maksimert.

ALT+F8 viser dialogboksen Makro for å opprette, kjøre, redigere eller slette en makro.

F9

Beregner alle regneark i alle åpne arbeidsbøker.

SKIFT+F9 beregner det aktive regnearket.

CTRL+ALT+F9 beregner alle regneark i alle åpne arbeidsbøker, uavhengig av om de er endret siden forrige beregning.

CTRL+ALT+SKIFT+F9 kontrollerer avhengige formler på nytt og beregner deretter alle celler i alle åpne arbeidsbøker, inkludert celler som ikke er merket for nødvendig beregning.

CTRL+F9 minimerer et arbeidsbokvindu til et ikon.

F10

Aktiverer eller deaktiverer tastetips. (Du kan gjøre det samme ved å trykke ALT.)

SKIFT+F10 viser hurtigmenyen for et merket element.

ALT+SKIFT+F10 viser menyen eller meldingen for Feilkontroll-knappen.

CTRL+F10 maksimerer eller gjenoppretter det valgte arbeidsbokvinduet.

F11

Lager et diagram av dataene i gjeldende område i et separat diagramark.

SKIFT+F11 setter inn et nytt regneark.

ALT+F11 åpner Microsoft Visual Basic for Applications Editor, der du kan opprette en makro ved hjelp av Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Viser dialogboksen Lagre som.

Til toppen av siden

Andre nyttige hurtigtaster

Merknad:  Last ned eller skriv ut et hurtigreferansekort: Tastatursnarveier – diverse. (PDF)

Tast

Beskrivelse

ALT

Viser tastetipsene (nye snarveier) på båndet.

Hvis du for eksempel

ALT, W, P viser regnearket i sideoppsettvisning.

ALT, W, L viser regnearket i normalvisning.

ALT, W, I viser regnearket i sideskiftvisning.

PILTASTER

Går én celle opp, ned, til venstre eller til høyre i et regneark.

CTRL+PILTAST går til kanten av gjeldende dataområde i et regneark.

SKIFT+PILTAST utvider det merkede celleområdet med én celle.

CTRL+SKIFT+PILTAST utvider det merkede celleområdet til siste ikke-tomme celle i samme kolonne eller rad som den aktive cellen, eller til neste ikke-tomme celle hvis den neste cellen er tom.

PIL VENSTRE eller PIL HØYRE velger kategorien til venstre eller høyre når båndet er merket. Når en undermeny er åpen eller merket, bytter disse piltastene mellom hovedmenyen og undermenyen. Når en båndkategori er merket, bytter tastene mellom knappene i kategorien.

PIL NED eller PIL OPP merker neste eller forrige kommando når en meny eller undermeny er åpen. Når en båndkategori er merket, går disse tastene opp eller ned i kategorigruppen.

I en dialogboks flytter piltastene mellom alternativer i en åpen rullegardinliste, eller mellom alternativer i en gruppe med alternativer.

PIL NED eller ALT+PIL NED åpner en valgt rullegardinliste.

TILBAKE

Sletter ett tegn til venstre på formellinjen.

Fjerner også innholdet i den aktive cellen.

I celleredigeringsmodus slettes tegnet til venstre for innsettingspunktet.

DELETE

Fjerner celleinnholdet (data og formler) i merkede celler uten at det påvirker celleformater eller -merknader.

I celleredigeringsmodus slettes tegnet til høyre for innsettingspunktet.

END

END aktiverer Slutt på modus. I Slutt på modus kan du deretter trykke en piltast for å flytte til neste celle som ikke er tom, i samme kolonne eller rad som den aktive cellen. Hvis cellene er tomme, flytter du til siste celle i raden eller kolonnen når du trykker END fulgt av en piltast.

END velger også den siste kommandoen på menyen når en meny eller undermeny er åpen.

CTRL+END går til den siste cellen i et regneark, til den nederste brukte raden i den brukte kolonnen som er lengst til høyre. Hvis markøren står på formellinjen, flytter CTRL+END markøren til slutten av teksten.

CTRL+SKIFT+END utvider det merkede celleområdet til den sist brukte cellen i regnearket (nedre høyre hjørne). Hvis markøren står på formellinjen, merker CTRL+SKIFT+END all tekst på formellinjen fra markørposisjonen til slutten av linjen uten at det påvirker høyden på formellinjen.

ENTER

Fullfører en celleinntasting fra cellen eller formellinjen og merker cellen under (som standard).

I et dataskjema flytter ENTER til første felt i neste post.

Åpner en valgt meny (trykk F10 for å aktivere menylinjen) eller utfører handlingen for en valgt kommando.

I en dialogboks utføres handlingen for standardkommandoknappen i dialogboksen (knappen med fet ramme, ofte OK-knappen).

ALT+ENTER starter en ny linje i samme celle.

CTRL+ENTER fyller det valgte celleområdet med gjeldende inntasting.

SKIFT+ENTER fullfører en celleinntasting og merker cellen over.

ESC

Avbryter en inntasting i cellen eller på formellinjen.

Lukker også en åpen meny eller undermeny, dialogboks eller meldingsvindu.

Den lukker også fullskjermmodus når denne modusen er brukt, og returnerer til normal skjermmodus for å vise båndet og statuslinjen på nytt.

HOME

Går til begynnelsen av en rad i et regneark.

Går til cellen i øvre venstre hjørne av vinduet når SCROLL LOCK er på.

Velger den første kommandoen på menyen når en meny eller undermeny er åpen.

CTRL+HOME går til begynnelsen av et regneark.

CTRL+SKIFT+HOME utvider det merkede celleområdet til begynnelsen av regnearket.

PGDN

Går ett skjermbilde ned i et regneark.

ALT+PGDN går ett skjermbilde til høyre i et regneark.

CTRL+PGDN går til neste ark i en arbeidsbok.

CTRL+SKIFT+PGDN merker gjeldende og neste ark i en arbeidsbok.

PGUP

Går ett skjermbilde opp i et regneark.

ALT+PGUP går ett skjermbilde til venstre i et regneark.

CTRL+PGUP går til forrige ark i en arbeidsbok.

CTRL+SKIFT+PGUP merker gjeldende og forrige ark i en arbeidsbok.

MELLOMROM

I en dialogboks utføres handlingen for den valgte knappen, eller det merkes av for eller merket fjernes i en avmerkingsboks.

CTRL+MELLOMROM merker en hel kolonne i et regneark.

SKIFT+MELLOMROM merker en hel rad i et regneark.

CTRL+SKIFT+MELLOMROM merker hele regnearket.

 • Hvis regnearket inneholder data, merker CTRL+SKIFT+MELLOMROM gjeldende område. Trykk CTRL+SKIFT+MELLOMROM en gang til for å merke gjeldende område og sammendragsrader. Trykk CTRL+SKIFT+MELLOMROM en tredje gang for å merke hele regnearket.

 • Når et objekt er valgt, merker CTRL+SKIFT+MELLOMROM alle objektene i et regneark.

ALT+MELLOMROM viser systemmenyen for Excel-vinduet.

TAB

Går én celle til høyre i et regneark.

Flytter mellom ulåste celler i et beskyttet regneark.

Går til neste alternativ eller alternativgruppe i en dialogboks.

SKIFT+TAB går til forrige celle i et regneark, eller til forrige alternativ i en dialogboks.

CTRL+TAB bytter til neste kategori i en dialogboks.

CTRL+SKIFT+TAB bytter til forrige kategori i en dialogboks.

Denne artikkelen beskriver hurtigtaster, funksjonstaster og noen andre vanlige hurtigtaster for Excel 2007. Dette omfatter hurtigtastene du kan bruke til å få tilgang til båndet.

Tips!: Skriv ut dette emnet hvis du vil ha listen for hånden når du arbeider. Trykk CTRL+P for å skrive ut.

Merknad: Hvis en handling du ofte bruker, ikke har noen hurtigtast, kan du registrere en makro for å opprette en hurtigtast.

Viktig: 

 • Disse hurtigtastene er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

 • Hvis en hurtigtast krever at du trykker to eller flere taster samtidig, er tastene adskilt med et plusstegn (+) i dette emnet. Hvis du må trykke en tast rett etter en annen, er tastene adskilt med et komma (,).

Hurtigtaster som brukes i kombinasjon med CTRL-tasten

Tast

Beskrivelse

CTRL+PGUP

Bytter mellom regnearkfaner fra venstre mot høyre.

CTRL+PGDN

Bytter mellom regnearkfaner fra høyre mot venstre.

CTRL+SKIFT+(

Ta frem skjulte rader i det merkede området.

CTRL+SKIFT+)

Ta frem skjulte kolonner i det merkede området.

CTRL+SKIFT+&

Legger til en kantlinje rundt de merkede cellene.

CTRL+SKIFT_

Fjerner kantlinjen fra de merkede cellene.

CTRL+SKIFT+~

Bruker standard tallformat.

CTRL+SKIFT+$

Bruker valutaformatet med to desimaler (negative tall i parentes).

CTRL+SKIFT+%

Bruker prosentformatet uten desimaler.

CTRL+SKIFT+^

Bruker eksponentialformatet med to desimaler.

CTRL+SKIFT+#

Bruker datoformatet med dag, måned og år.

CTRL+SKIFT+@

Bruker klokkeslettformatet med time og minutt og AM eller PM.

CTRL+SKIFT+!

Bruker tallformatet med to desimaler, tusenskilletegn, og minustegn (-) for negative verdier.

CTRL+SKIFT+*

Merker det gjeldende området rundt den aktive cellen (dataområdet som er omgitt av tomme rader og tomme kolonner).

Merker hele pivottabellrapporten i en pivottabell.

CTRL+SKIFT+:

Setter inn gjeldende klokkeslett.

CTRL+SKIFT+"

Kopierer verdien fra cellen over den aktive cellen, til cellen eller formellinjen.

CTRL+SKIFT+Pluss (+)

Viser dialogboksen Sett inn for å sette inn tomme celler.

CTRL+Minus (-)

Viser dialogboksen Slett for å slette de merkede cellene.

CTRL+;

Setter inn gjeldende dato.

CTRL+`

Bytter mellom å vise celleverdier og formler i regnearket.

CTRL+'

Kopierer en formel fra cellen over den aktive cellen, til cellen eller formellinjen.

CTRL+1

Viser dialogboksen Formater celler.

CTRL+2

Bruker eller fjerner fet formatering.

CTRL+3

Bruker eller fjerner kursiv formatering.

CTRL+4

Bruker eller fjerner understreking.

CTRL+5

Bruker eller fjerner gjennomstreking.

Alt+,

Bytter mellom å skjule objekter, vise objekter og vise plassholdere for objekter.

Ctrl+Sh+§

Viser eller skjuler disposisjonssymboler.

CTRL+Ø

Skjuler de merkede radene.

CTRL+Æ

Skjuler de merkede kolonnene.

CTRL+A

Merker hele regnearket.

Hvis regnearket inneholder data, merker CTRL+A gjeldende område. Trykk CTRL+A en gang til for å merke gjeldende område og sammendragsrader. Trykk CTRL+A en tredje gang for å merke hele regnearket.

Viser dialogboksen Funksjonsargumenter når innsettingspunktet står til høyre for et funksjonsnavn i en formel.

CTRL+SKIFT+A setter inn argumentnavn og parenteser når innsettingspunktet står til høyre for et funksjonsnavn i en formel.

CTRL+F

Bruker eller fjerner fet formatering.

CTRL+C

Kopierer de merkede cellene.

CTRL+C etterfulgt av CTRL+C viser utklippstavlen.

Ctrl+D

Bruker kommandoen Fyll ned til å kopiere innholdet og formatet i den øverste cellen i et merket område til cellene under.

CTRL+B

Viser dialogboksen Søk og erstatt, med kategorien Søk valgt.

SKIFT+F5 viser også denne kategorien, mens SKIFT+F4 gjentar siste Søk-handling.

CTRL+SKIFT+F åpner dialogboksen Formater celler, med kategorien Skrift valgt.

CTRL+G

Viser dialogboksen Gå til.

F5 viser også denne dialogboksen.

CTRL+H

Viser dialogboksen Søk og erstatt, med kategorien Erstatt valgt.

CTRL+K

Bruker eller fjerner kursiv formatering.

CTRL+I

Viser dialogboksen Sett inn hyperkobling for nye hyperkoblinger, eller dialogboksen Rediger hyperkobling for valgte eksisterende hyperkoblinger.

CTRL+N

Oppretter en ny, tom arbeidsbok.

CTRL+O

Viser dialogboksen Åpne for å åpne eller søke etter en fil.

CTRL+SKIFT+O merker alle celler som inneholder merknader.

CTRL+P

Viser dialogboksen Skriv ut.

CTRL+SKIFT+P åpner dialogboksen Formater celler, med kategorien Skrift valgt.

CTRL+R

Bruker kommandoen Fyll mot høyre til å kopiere innholdet og formatet i den venstre cellen i et merket område til cellene til høyre.

Ctrl+S

Lagrer den aktive filen med gjeldende filnavn, plassering og filformat.

CTRL+T

Viser dialogboksen Opprett tabell.

CTRL+U

Bruker eller fjerner understreking.

CTRL+SKIFT+U veksler mellom å vise og skjule formellinjen.

CTRL+V

Setter inn innholdet på utklippstavlen ved innsettingspunktet og erstatter et eventuelt merket område. Bare tilgjengelig etter at du har klippet ut eller kopiert et objekt, tekst eller celleinnhold.

CTRL+ALT+V viser dialogboksen Lim inn utvalg. Den er bare tilgjengelig etter at du har klippet ut eller kopiert et objekt, tekst eller celleinnhold i et regenark eller i et annet program.

CTRL+W

Lukker det valgte arbeidsbokvinduet.

CTRL+X

Klipper ut de merkede cellene.

CTRL+Y

Gjentar om mulig siste kommando eller handling.

CTRL+Z

Bruker kommandoen Angre til å gjøre om den siste kommandoen, eller til å slette den siste inntastingen.

CTRL+SKIFT+Z bruker kommandoen Angre eller Gjør om til å gjøre om eller gjenopprette den siste automatiske rettingen når smartflaggene for Autokorrektur vises.

Til toppen av siden

Funksjonstaster

Tast

Beskrivelse

F1

Viser oppgaveruten Hjelp for Microsoft Office Excel.

CTRL+F1 viser eller skjuler båndet, som er en komponent i Brukergrensesnittet Microsoft Office Fluent.

ALT+F1 lager et diagram av dataene i gjeldende område.

ALT+SKIFT+F1 setter inn et nytt regneark.

F2

Redigerer den aktive cellen og plasserer innsettingspunktet på slutten av celleinnholdet. Flytter også innsettingspunktet til formellinjen når redigering i en celle er deaktivert.

SKIFT+F2 legger til eller redigerer en cellemerknad.

CTRL+F2 viser forhåndsvisningsvinduet.

F3

Viser dialogboksen Lim inn navn.

SKIFT+F3 viser dialogboksen Sett inn funksjon.

F4

Gjentar om mulig siste kommando eller handling.

Når en cellereferanse eller et område merkes i en formel, veksler F4 mellom de forskjellige kombinasjonen av absolutte og relative referanser.

CTRL+F4 lukker det valgte arbeidsbokvinduet.

F5

Viser dialogboksen Gå til.

CTRL+F5 gjenoppretter størrelsen på det valgte arbeidsbokvinduet.

F6

Bytter mellom regnearket, båndet, oppgaveruten og zoomekontrollene. I et regneark som er delt (Vis-menyen, Behandle dette vinduet, Frys, kommandoen Del vindu), inkluderer F6 de delte rutene ved bytting mellom ruter og båndområdet.

SKIFT+F6 bytter mellom regnearket, zoomekontrollene, oppgaveruten og båndet.

CTRL+F6 bytter til neste arbeidsbokvindu når mer enn ett arbeidsbokvindu er åpent.

F7

Viser dialogboksen Stavekontroll for å stavekontrollere det aktive regnearket eller det merkede området.

CTRL+F7 utfører kommandoen Flytt i arbeidsbokvinduet når vinduet ikke er maksimert. Bruk piltastene til å flytte vinduet, og trykk ENTER når du er ferdig, eller ESC for å avbryte.

F8

Aktiverer eller deaktiverer utvidelsesmodus. I utvidelsesmodus vises Utvidet merking på statuslinjen, og piltastene utvider det merkede området.

SKIFT+F8 gjør det mulig å legge til ikke-sammenhengende celler eller områder i et område av celler ved hjelp av piltastene.

CTRL+F8 utfører kommandoen Størrelse (på systemmenyen for arbeidsbokvinduet) når en arbeidsbok ikke er maksimert.

ALT+F8 viser dialogboksen Makro for å opprette, kjøre, redigere eller slette en makro.

F9

Beregner alle regneark i alle åpne arbeidsbøker.

SKIFT+F9 beregner det aktive regnearket.

CTRL+ALT+F9 beregner alle regneark i alle åpne arbeidsbøker, uavhengig av om de er endret siden forrige beregning.

CTRL+ALT+SKIFT+F9 kontrollerer avhengige formler på nytt og beregner deretter alle celler i alle åpne arbeidsbøker, inkludert celler som ikke er merket for nødvendig beregning.

CTRL+F9 minimerer et arbeidsbokvindu til et ikon.

F10

Aktiverer eller deaktiverer tastetips.

SKIFT+F10 viser hurtigmenyen for et merket element.

ALT+SKIFT+F10 viser menyen eller meldingen for et smartflagg. Hvis det finnes mer enn ett smartflagg, bytter denne tastekombinasjonen til neste smartflagg og viser den tilhørende menyen eller meldingen.

CTRL+F10 maksimerer eller gjenoppretter det valgte arbeidsbokvinduet.

F11

Lager et diagram av dataene i gjeldende område.

SKIFT+F11 setter inn et nytt regneark.

ALT+F11 åpner Microsoft Visual Basic Editor, der du kan opprette en makro ved hjelp av Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Viser dialogboksen Lagre som.

Til toppen av siden

Andre nyttige hurtigtaster

Tast

Beskrivelse

PILTASTER

Går én celle opp, ned, til venstre eller til høyre i et regneark.

CTRL+PILTAST går til kanten av gjeldende dataområde i et regneark.

SKIFT+PILTAST utvider det merkede celleområdet med én celle.

CTRL+SKIFT+PILTAST utvider det merkede celleområdet til siste ikke-tomme celle i samme kolonne eller rad som den aktive cellen, eller til neste ikke-tomme celle hvis den neste cellen er tom.

PIL VENSTRE eller PIL HØYRE velger kategorien til venstre eller høyre når båndet er merket. Når en undermeny er åpen eller merket, bytter disse piltastene mellom hovedmenyen og undermenyen. Når en båndkategori er merket, bytter tastene mellom knappene i kategorien.

PIL NED eller PIL OPP merker neste eller forrige kommando når en meny eller undermeny er åpen. Når en båndkategori er merket, går disse tastene opp eller ned i kategorigruppen.

I en dialogboks flytter piltastene mellom alternativer i en åpen rullegardinliste, eller mellom alternativer i en gruppe med alternativer.

PIL NED eller ALT+PIL NED åpner en valgt rullegardinliste.

TILBAKE

Sletter ett tegn til venstre på formellinjen.

Fjerner også innholdet i den aktive cellen.

I celleredigeringsmodus slettes tegnet til venstre for innsettingspunktet.

DELETE

Fjerner celleinnholdet (data og formler) i merkede celler uten at det påvirker celleformater eller -merknader.

I celleredigeringsmodus slettes tegnet til høyre for innsettingspunktet.

END

Går til cellen i nedre høyre hjørne av vinduet når SCROLL LOCK er på.

Velger også den siste kommandoen på menyen når en meny eller undermeny er åpen.

CTRL+END går til den siste cellen i et regneark, i den nederste brukte raden i den brukte kolonnen som er lengst til høyre. Hvis markøren står på formellinjen, flytter CTRL+END markøren til slutten av teksten.

CTRL+SKIFT+END utvider det merkede celleområdet til den sist brukte cellen i regnearket (nedre høyre hjørne). Hvis markøren står på formellinjen, merker CTRL+SKIFT+END all tekst på formellinjen fra markørposisjonen til slutten av linjen uten at det påvirker høyden på formellinjen.

ENTER

Fullfører en celleinntasting fra cellen eller formellinjen og merker cellen under (som standard).

I et dataskjema flytter ENTER til første felt i neste post.

Åpner en valgt meny (trykk F10 for å aktivere menylinjen) eller utfører handlingen for en valgt kommando.

I en dialogboks utføres handlingen for standardkommandoknappen i dialogboksen (knappen med fet ramme, ofte OK-knappen).

ALT+ENTER starter en ny linje i samme celle.

CTRL+ENTER fyller det valgte celleområdet med gjeldende inntasting.

SKIFT+ENTER fullfører en celleinntasting og merker cellen over.

ESC

Avbryter en inntasting i cellen eller på formellinjen.

Lukker også en åpen meny eller undermeny, dialogboks eller meldingsvindu.

Den lukker også fullskjermmodus når denne modusen er brukt, og returnerer til normal skjermmodus for å vise båndet og statuslinjen på nytt.

HOME

Går til begynnelsen av en rad i et regneark.

Går til cellen i øvre venstre hjørne av vinduet når SCROLL LOCK er på.

Velger den første kommandoen på menyen når en meny eller undermeny er åpen.

CTRL+HOME går til begynnelsen av et regneark.

CTRL+SKIFT+HOME utvider det merkede celleområdet til begynnelsen av regnearket.

PGDN

Går ett skjermbilde ned i et regneark.

ALT+PGDN går ett skjermbilde til høyre i et regneark.

CTRL+PGDN går til neste ark i en arbeidsbok.

CTRL+SKIFT+PGDN merker gjeldende og neste ark i en arbeidsbok.

PGUP

Går ett skjermbilde opp i et regneark.

ALT+PGUP går ett skjermbilde til venstre i et regneark.

CTRL+PGUP går til forrige ark i en arbeidsbok.

CTRL+SKIFT+PGUP merker gjeldende og forrige ark i en arbeidsbok.

MELLOMROM

I en dialogboks utføres handlingen for den valgte knappen, eller det merkes av for eller merket fjernes i en avmerkingsboks.

CTRL+MELLOMROM merker en hel kolonne i et regneark.

SKIFT+MELLOMROM merker en hel rad i et regneark.

CTRL+SKIFT+MELLOMROM merker hele regnearket.

 • Hvis regnearket inneholder data, merker CTRL+SKIFT+MELLOMROM gjeldende område. Trykk CTRL+SKIFT+MELLOMROM en gang til for å merke gjeldende område og sammendragsrader. Trykk CTRL+SKIFT+MELLOMROM en tredje gang for å merke hele regnearket.

 • Når et objekt er valgt, merker CTRL+SKIFT+MELLOMROM alle objektene i et regneark.

ALT+MELLOMROM viser systemmenyen for Microsoft Office Excel-vinduet.

TAB

Går én celle til høyre i et regneark.

Flytter mellom ulåste celler i et beskyttet regneark.

Går til neste alternativ eller alternativgruppe i en dialogboks.

SKIFT+TAB går til forrige celle i et regneark, eller til forrige alternativ i en dialogboks.

CTRL+TAB bytter til neste kategori i en dialogboks.

CTRL+SKIFT+TAB bytter til forrige kategori i en dialogboks.

Til toppen av siden

Har du spørsmål om en bestemt funksjon?

Legg inn spørsmål i Excel-forumet

Hjelp oss med å forbedre Excel

Har du forslag til hvordan vi kan forbedre neste versjon av Excel? I så fall kan du se emnene på Excel User Voice.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Se også

Oversikt over formler i Excel

Unngå formler med feil

Finne og rette feil i formler

Hurtigtaster i Excel for Windows

Hurtigtaster i Excel for Mac

Excel-funksjoner (alfabetisk)

Excel-funksjoner (etter kategori)

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×