Hurtigtaster i Word for nettet

Hurtigtaster i Word for nettet

Mange brukere føler at de jobber mer effektivt når de bruker et eksternt tastatur med hurtigtaster for Word for nettet i Windows. Hurtigtaster kan være enklere å bruke enn en berøringsskjerm for brukere med fysiske funksjonshemninger eller synshemning, og de er et viktig alternativ til mus. Denne artikkelen spesifiserer hurtigtastene for Word for nettet i Windows.

Obs!: 

  • Hurtigtastene i dette emnet er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

  • Kommandoer som krever at du trykker og slipper flere taster samtidig, er angitt med et plusstegn (+). Kommandoer som krever at du kan trykke på flere taster i rekkefølge, angis med et kommategn (,).

I dette emnet

Vanlige hurtigtaster

Denne tabellen viser de vanligste hurtigtastene i Word for nettet:

Hvis du vil

Trykk

I lesevisning åpner du en visning basert på PDF som er kodet for å brukes med skjermlesere

Trykk på TAB til du kommer til Tilgjengelighetsmodus-knappen, og trykk deretter på ENTER.

Finn tekst i lesevisning

CTRL+F eller F3

Finn tekst i redigeringsvisning

CTRL+F eller CTRL+H

Skjul Navigasjon-ruten

Esc

Bytt til Zoom-kontroll

På et Windows-tastatur trykker du på ALT+WIN+W, og deretter på Q

Åpne Søk-boksen i Navigasjon-ruten

CTRL+G

Skrive ut

CTRL+P

Gå til neste landemerkeområde

Ctrl+F6

Gå til Fortell meg det-boksen

Alt+Q

Tilgangstaster: Hurtigtaster for bruk av båndet

Word for nettet tilbyr nå tilgangstaster, som er hurtigtaster for å navigere i båndet. Hvis du har brukt tilgangstastene for å spare tid i Word for stasjonære datamaskiner, vil du oppleve at tilgangstastene er svært like i Word for nettet

I Word for nettet begynner alle tilgangstaster med ALT+WIN, og deretter en bokstav for båndfanen. For eksempel, for å gå til Se gjennom-fanen, trykker du på ALT+WIN+R.

Båndet i redigeringsvisningen i WordOnline viser tilgangstaster.

Hvis du vil gå direkte til en fane på båndet, trykker du en av følgende tilgangstaster:

Hvis du vil

Trykk på

Åpne boksen Fortell meg det på båndet, og skriv inn et søkeord.

ALT+WIN, Q

Åpne Fil-menyen for å få tilgang til Ny, Åpne, Lagre som og Skriv ut. Du kan også åpne Om for informasjon eller Hjelp å få hjelp.

ALT+WIN, F

Åpne Hjem-fanen for å formatere tekst og tall, eller bruk andre verktøy, som for eksempel Finn.

ALT+WIN, H

Åpne Sett inn-fanen og sett inn et bilde, kobling, kommentar, topptekst eller bunntekst, eller et sidetall eller en fotnote. Du kan også få tilgang til Symbol-galleriet.

ALT+WIN, N

Åpne Sideoppsett -fanen og angi marger, papirretning, størrelse og avstand.

ALT+WIN, A

Åpne Se gjennom-fanen for Stavekontroll, Kontroller tilgjengelighet, arbeide med kommentarer eller Vis redigeringsaktivitet.

ALT+WIN, R

Åpne Visning-fanen for å velge en visning, åpne Navigasjon-ruten, se Topptekster og Bunntekster, og for Zoom.

ALT+WIN, W

Hurtigtastene i denne tabellen kan spare deg for tid når du arbeider med båndfanene og båndmenyene

Hvis du vil

Trykk

Velg den aktive fanen på båndet og aktiver tilgangstastene.

ALT+WIN. Hvis du vil flytte til en annen fane, kan du bruke en tilgangstast eller TAB-tasten.

Flytt fokuset til kommandoer på båndet.

ENTER, deretter TAB eller SKIFT+TAB

Aktiver en valgt knapp.

MELLOMROM eller ENTER

Åpne listen for en valgt kommando

MELLOMROM eller ENTER

Åpne menyen for en valgt knapp.

ALT + PIL NED

Flytt til neste kommando når en meny eller undermeny er åpen.

ESC

Arbeide med innhold i redigeringsvisning

Hvis du vil

Trykker du

Klipp ut

CTRL+X

Kopier

Ctrl+C

Lime inn

Ctrl+V

Angre

CTRL+Z

gjøre om

CTRL+Y

Flytte mellom båndet og dokumentinnhold

CTRL+F6

Redusere skriftstørrelsen

CTRL+[

øke skriftstørrelsen

CTRL+]

Aktivere en annen båndfane

TAB, ENTER

Flytte mellom kommandoer på båndet

TAB

Utføre den valgte kommandoen på båndet

ENTER

Skjule eller vise båndet

CTRL+F3

Arbeide med kommentarer

Hurtigtastene for kommentarer fungerer bare når kommentarruten er åpen og valgt (eller «i fokus» hvis du bruker en skjermleser).

Hvis du vil

Trykk

Legge til en ny kommentar

CTRL+ALT+M

Gå til den neste kommentartråden

Pil ned

Gå til den forrige kommentartråden

PIL OPP 

vise en kommentartråd når fokus er på den 

PIL HØYRE 

Skjuler en kommentartråd

PIL VENSTRE 

gå til neste svar i en kommentartråd 

PIL NED 

gå til forrige svar i en tråd eller i den overordnede kommentaren 

PIL OPP 

lukke ruten  

TAB

gå til Svar-boksen 

TAB 

redigere en overordnet kommentar eller et svar

TAB når fokus er på den overordnede kommentaren eller svaret

legge inn en kommentar eller et svar eller lagre en redigering 

CTRL+ENTER

forkaste kladd til en kommentar eller et svar eller en redigering 

ESC

vise en kommentartråd via knappen Vis flere svar, i tråden 

TAB 

Spor og se gjennom endringer

Hvis du vil

Trykk på disse tastene

Aktivere eller deaktivere sporing av endringer

CTRL+SKIFT+E

Godta en endring

CTRL+ALT+= (likhetstegn)

Avvis en endring

CTRL+ALT+- (bindestrek)

Gå til forrige endring

CTRL+ALT+9

Gå til neste endring

CTRL+ALT+0 (null)

Flytte innsettingspunktet

Hvis du vil

Trykk

Ett tegn til høyre

Pil høyre

Ett tegn til venstre

Pil venstre

Ett ord til høyre

CTRL+ Pil høyre

Ett ord til venstre

CTRL+Pil venstre

Opp én linje

Pil opp

En linje ned

Pil ned

Opp ett avsnitt

CTRL+Pil opp

Ned ett avsnitt

CTRL+Pil ned

Begynnelsen av linjen

HOME

Slutten av linjen

END

Begynnelsen av siden

CTRL+HOME

Slutten av siden

CTRL+END

Formatere tekst

Hvis du vil

Trykk

Bruk fet

CTRL+B

bruke kursiv

CTRL+I

Bruk understrek

CTRL+U

Punktliste

CTRL+PUNKTUM

Nummerert liste

CTRL+/

Venstrejustere

CTRL+L

Høyrejustere

CTRL+R

Midtstille loddrett

CTRL+E

Merke innhold eller utvide merket område

Hvis du vil

Trykk

Ett tegn til høyre

SKIFT+Pil høyre

Ett tegn til venstre

SKIFT+Pil venstre

Ett ord til høyre

SKIFT+CTRL+Pil høyre

Ett ord til venstre

SKIFT+CTRL+Pil venstre

Opp én linje

SKIFT+Pil opp

En linje ned

SKIFT+Pil ned

Opp ett avsnitt

SKIFT+CTRL+Pil opp

Ned ett avsnitt

SKIFT+CTRL+Pil ned

Til begynnelsen av linjen

SKIFT+HOME

Til slutten av linjen

SKIFT+END

Til begynnelsen av dokumentet

SKIFT+CTRL+HOME

Til slutten av dokumentet

SKIFT+CTRL+END

Hele dokumentet

CTRL+A

Se også

Finne ut hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Word

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×