Hurtigtaster i Word Online

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Hurtigtastene som er beskrevet i dette hjelpeemnet, er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

Hvis du vil ha en oversikt over tilgjengelighet i Word Online, kan du se Tilgjengelighetsfunksjoner i Word Online.

I denne artikkelen

Vanlige hurtigtaster

Denne tabellen itemizes mest brukte hurtigtastene i Word Web App:

Hvis du vil

Trykk

Åpne en PDF-baserte visning som er merket for å arbeide med skjermlesere i lesevisning,

TAB til kommandoen Generer mer tilgjengelig visning (nytt vindu), ENTER

Søke etter tekst i lesevisning

CTRL + B eller F3

Søke etter tekst i redigeringsvisning

CTRL + F eller Ctrl + H

Skjule søkeruten

ESC

Bytte til zoomkontroll

Ctrl+Z

Bytte til sidetallkontroll

Skriv inn sidetall (i sidetallkontrollen)

Gå til en bestemt side

Ctrl+G

Skrive ut

CTRL+P

Gå til neste landemerker område

CTRL+F6

Gå til boksen Fortell meg det

ALT+Q

Komme i gang

Trykk Alt + Q for å hoppe til Fortell meg som en snarvei til kommandoer, og skriv deretter kommandoen du vil bruke (bare tilgjengelig i redigeringsvisning). Bruk opp og pil ned for å velge en kommando, og trykk deretter Enter.

Word Online kjører i nettleseren, og hurtigtastene er derfor forskjellige fra dem i Word-skrivebordsprogrammet. Du bruker for eksempel CTRL+F6 i stedet for F6 for å gå inn og ut av kommandoer. Også vanlige snarveier som F1 (Hjelp) og CTRL+O (Åpne) fungerer for nettleseren, men ikke for Word Online.

Navigere ved å bare bruke tastaturet

I lesevisning, er en vannrett liste over kommandoer øverst på skjermen. Trykk Tab til du kommer til raden over kommandoer, og trykk deretter Tab for å gå gjennom kommandoene. Hvis du vil velge en kommando, trykker du Enter.

Hvis du vil bytte til redigeringsvisning, Flytt til menyen Rediger dokument-knappen Rediger trykker Enter, og velg deretter i Word Online. I redigeringsvisning vises en fanestripen av kategoriene over dokumentet. Hver kategori viser en unik båndet består av grupper med én eller flere beslektede kommandoer.

Hvis du vil bruke båndet, trykk Ctrl + F6 flere ganger til du kommer til fanene (for eksempel fil eller Hjem). Trykk Tab og Skift + Tab for å flytte mellom kategorier på båndet, og trykk deretter Enter for å velge en kategori, og Skriv inn på båndet.

Merknad: Tillegg og andre programmer kan legge til nye faner på båndet, og kan gi tilgangstaster for disse kategoriene.

Tilgangstaster er spesielt snarveier som lar deg bruke en kommando på båndet raskt ved å trykke noen få tastetrykk, uansett hvor du er i Word Web App. Har tilgang til alle kommandoer i Word Web App ved hjelp av en hurtigtast.

  • Bruk Tab og Skift + Tab for å flytte mellom kategorier.

  • Hvis du vil angi båndet for den valgte kategorien, trykker du Enter.

  • Bruk Tab og Skift + Tab for å flytte mellom kommandoer på båndet.

Kontroller er aktivert på forskjellige måter, avhengig av hvilken type kontroll:

  • Hvis den valgte kommandoen er en knapp eller del-knappen, trykker du mellomrom for å aktivere den.

  • Hvis den valgte kommandoen er en liste (for eksempel skrift-listen), trykk Pil ned-tasten for å åpne listen. For å flytte mellom elementer, kan du deretter bruke pil opp- eller pil ned-tasten.

  • Hvis den valgte kommandoen er et galleri, tab til kommandoen More for galleriet, og trykk deretter Enter for å åpne galleriet. Bla gjennom elementene, og trykk Enter for å velge ett.

Lesevisning

Hvis du vil

Trykk

Gå til en visning som er tilgjengelig for skjermleserprogramvare, og som støtter merking av innhold med tastaturet (krever PDF-leser)

TAB til kommandoen Generer mer tilgjengelig visning (nytt vindu), ENTER

Søke etter tekst

CTRL+B eller F3

Skjule søkeruten

ESC

Bytte til zoomkontroll

CTRL+Z

Bytte til sidetallkontroll

CTRL+G

Gå til en bestemt side

Skriv inn sidetallet (i sidetallkontrollen).

Skrive ut

CTRL+P

Redigeringsvisning

Hvis du vil

Trykk

Flytte mellom båndet og dokumentinnhold

CTRL+F6

Gå fra redigering av dokument til Hjem-fanen

CTRL+[

Gå fra redigering av dokument til den sist brukte kommandoen på båndet

CTRL+]

Aktivere en annen båndfane

TAB, ENTER

Flytte mellom kommandoer på båndet

TAB

Utføre den valgte kommandoen på båndet

ENTER

Skjule eller vise båndet

CTRL+F3

Flytte innsettingspunktet

Hvis du vil

Trykk

Ett tegn til høyre

PIL HØYRE

Ett tegn til venstre

PIL VENSTRE

Ett ord til høyre

CTRL+PIL HØYRE

Ett ord til venstre

CTRL+PIL VENSTRE

Opp én linje

PIL OPP

Ned én linje

PIL NED

Opp ett avsnitt

CTRL+PIL OPP

Ned ett avsnitt

CTRL+PIL NED

Begynnelsen av linjen

HOME

Slutten av linjen

END

Begynnelsen av siden

CTRL+HOME

Slutten av siden

CTRL+END

Merke innhold: Utvide merket område

Hvis du vil

Trykk

Ett tegn til høyre

SKIFT+PIL HØYRE

Ett tegn til venstre

SKIFT+PIL VENSTRE

Ett ord til høyre

SKIFT+CTRL+PIL HØYRE

Ett ord til venstre

SKIFT+CTRL+PIL VENSTRE

Opp én linje

SKIFT+PIL OPP

Ned én linje

SKIFT+PIL NED

Opp ett avsnitt

SKIFT+CTRL+PIL OPP

Ned ett avsnitt

SKIFT+CTRL+PIL NED

Til begynnelsen av linjen

SKIFT+HOME

Til slutten av linjen

SKIFT+END

Til begynnelsen av dokumentet

SKIFT+CTRL+HOME

Til slutten av dokumentet

SKIFT+CTRL+END

Hele dokumentet

CTRL+A

Redigere innhold

Hvis du vil

Trykk

Klippe ut

CTRL+X

Kopiere

CTRL+C

Lime inn

CTRL+V

Sette inn hyperkobling

CTRL+K

Angre

CTRL+Z

Gjøre om

CTRL+Y

Flytte fra ett feilstavet ord til et annet

ALT+F7

Forstørre skriftstørrelse

CTRL+SKIFT+>

Redusere skriftstørrelse

CTRL+SKIFT+<

Formatere tekst

Hvis du vil

Trykk

Fet

CTRL+B

Kursiv

CTRL+I

Understreking

CTRL+U

Punktliste

CTRL+PUNKTUM

Nummerert liste

CTRL+/

Venstrejustere

CTRL+L

Høyrejustere

CTRL+R

Midtstille loddrett

CTRL+E

Windows-hurtigtaster og tilsvarende Mac-hurtigtaster

Tast

Endringstast

Windows

Mac

TILBAKE

ALT

Gå tilbake ett ord om gangen

END

ALT

Flytte innsettingspunktet til bunnen av dokumentet eller disposisjonen

ENTER

ALT

Internet Explorer: vise sideegenskaper

TAB

CTRL-ALT

Veksle mellom oppgaver

HOME

ALT

Gå til startsiden

Flytte innsettingspunktet til toppen av dokumentet eller disposisjonen

PIL VENSTRE

ALT

I Internet Explorer: gå bakover

Gå til venstre ett ord om gangen

PGDN

ALT

Flytte innsettingspunktet til slutten av dokumentet

PGUP

ALT

Flytte innsettingspunktet til begynnelsen av dokumentet

PIL HØYRE

ALT

I Internet Explorer: gå fremover

Gå til høyre ett ord om gangen

TAB

ALT

Veksle mellom programmer

Flytte fokus mellom nettleser og sideelementer (tilgjengelighetsløkke)

PIL NED

ALT-SKIFT

Flytte gjeldende side én posisjon ned i navigasjonsruten

Merke fra innsettingspunktet til slutten av avsnittet.

ENTER

ALT-SKIFT

Internet Explorer: bytte til fullskjerm

TAB

CTRL-ALT-SKIFT

Veksle mellom oppgaver

PIL VENSTRE

ALT-SKIFT

Fjerne ett innrykksnivå

Merke mot venstre ett ord om gangen

PIL HØYRE

ALT-SKIFT

Innrykk

Merke mot venstre ett ord om gangen

TAB

ALT-SKIFT

Veksle mellom programmer

Flytte fokuset mellom nettleser og sideelementer (tilgjengelighetsløkke)

PIL OPP

ALT-SKIFT

Flytte gjeldende side én posisjon ned i navigasjonsruten

Merke fra innsettingspunktet til slutten av avsnittet.

TILBAKE

Gå tilbake ett ord om gangen

DEL

Slette ett ord om gangen

PIL NED

Flytte innsettingspunktet nedover ett avsnitt om gangen

END

Flytte innsettingspunktet til bunnen av dokumentet eller disposisjonen

HOME

Gå til toppen av dokumentet eller disposisjonen (i Safari: gå til startsiden for nettleseren)

PIL VENSTRE

Flytte innsettingspunktet til begynnelsen av linjen (i Firefox: gå til forrige side)

PIL HØYRE

Flytte innsettingspunktet til slutten av linjen (i Firefox: gå fremover)

TAB

Bytte oppgaver (lik Windows ALT+TAB)

PIL OPP

Flytte innsettingspunktet oppover ett avsnitt om gangen

ESC

⌘-ALT

Åpne oppgavebehandling (tvungen avslutning)

HOME

⌘-ALT

I Safari: gå til startsiden for nettleseren

PIL VENSTRE

⌘-ALT

I Chrome: veksle mellom faner i nettleseren

DEL

⌘-SKIFT

I Firefox: tømmer leserens hurtigbuffer

PIL NED

⌘-SKIFT

Merke nedover ett avsnitt om gangen

END

⌘-SKIFT

Merke til slutten av dokumentet eller siden

HOME

⌘-SKIFT

Merke til begynnelsen av dokumentet eller siden (i Safari: gå til startsiden for nettleseren)

PIL VENSTRE

⌘-SKIFT

Merke til begynnelsen av linjen

PIL HØYRE

⌘-SKIFT

Merke til slutten av linjen

TAB

⌘-SKIFT

Bytte oppgaver (lik Windows ALT+TAB)

PIL OPP

⌘-SKIFT

Merke oppover ett avsnitt om gangen

ESC

CTRL-SKIFT

Åpne oppgavebehandling

PIL HØYRE

CTRL-SKIFT

Merke mot høyre ett ord om gangen

PIL NED

CTRL

Flytte innsettingspunktet nedover ett avsnitt om gangen

Flytte innsettingspunktet til slutten av linjen

PIL VENSTRE

CTRL-SKIFT

Merke mot venstre ett ord om gangen

ESC

CTRL

Åpne startmenyen eller startskjermbildet

DEL

CTRL-ALT

Åpne låseskjermmenyen

PIL VENSTRE

CTRL

Flytte innsettingspunktet mot venstre ett ord om gangen

Vise et widget-instrumentbord

PGDN

CTRL

I Firefox og Chrome: veksle mellom åpne faner

PGUP

CTRL

Flytte innsettingspunktet til slutten av dokumentet eller disposisjonen

I Firefox og Chrome: veksle mellom åpne faner

END

CTRL

Flytte innsettingspunktet til slutten av dokumentet eller disposisjonen

TAB

CTRL

Veksle mellom åpne faner

Veksle mellom åpne faner

PIL OPP

CTRL

Flytte innsettingspunktet oppover ett avsnitt om gangen

Flytte innsettingspunktet til begynnelsen av linjen

TILBAKE

CTRL-ALT

Gå bakover én bokstav om gangen

Gå bakover én bokstav om gangen

HOME

CTRL

Flytte innsettingspunktet til begynnelsen av dokumentet eller disposisjonen

PIL NED

CTRL-ALT

I Internet Explorer: rulle ned siden

END

CTRL-ALT

I Internet Explorer: rulle til bunnen på siden

HOME

CTRL-ALT

I Internet Explorer: rulle til toppen på siden

PGDN

CTRL-ALT

I Internet Explorer: rulle ned

PGUP

CTRL-ALT

I Internet Explorer: rulle opp

PIL HØYRE

CTRL

Flytte innsettingspunktet mot venstre ett ord om gangen

PIL OPP

CTRL-ALT

I Internet Explorer: rulle ned siden

TILBAKE

CTRL-ALT-SKIFT

Gå tilbake ett ord om gangen

Gå tilbake ett ord om gangen

END

CTRL-ALT-SKIFT

I Internet Explorer: rulle til bunnen på siden

HOME

CTRL-ALT-SKIFT

I Internet Explorer: rulle til toppen på siden

PGDN

CTRL-ALT-SKIFT

I Internet Explorer: rulle ned

PGUP

CTRL-ALT-SKIFT

I Internet Explorer: rulle opp

ESC

ALT

Minimere vinduet

PIL NED

CTRL-SKIFT

Merke nedover ett avsnitt om gangen

Merke til slutten av linjen

ESC

ALT-SKIFT

Minimere vinduet

HOME

CTRL-SKIFT

Merke oppover ett avsnitt om gangen

Merke til begynnelsen av linjen

INS

Ingen

Starte overskrivingsmodus

TAB

CTRL-SKIFT

Veksle mellom åpne faner

Veksle mellom åpne faner

PIL OPP

CTRL-SKIFT

Merke oppover ett avsnitt om gangen

Merke til begynnelsen av linjen

TILBAKE

Ingen

Gå bakover én bokstav om gangen

Gå bakover én bokstav om gangen

DEL

Ingen

Gå bakover én bokstav om gangen

Gå bakover én bokstav om gangen

PIL NED

Ingen

Flytte innsettingspunktet nedover én linje om gangen

Flytte innsettingspunktet nedover én linje om gangen

END

Ingen

Flytte innsettingspunktet til slutten av linjen

Flytte innsettingspunktet til slutten av linjen

ENTER

Ingen

Sette inn ny linje

Sette inn ny linje

TILBAKE

CTRL

Gå tilbake ett ord om gangen

HOME

Ingen

Flytte innsettingspunktet til begynnelsen av linjen

I Safari og Chrome: flytte innsettingspunktet til begynnelsen av avsnittet

PIL VENSTRE

Ingen

Flytte innsettingspunktet mot venstre én bokstav om gangen

Flytte innsettingspunktet mot venstre én bokstav om gangen

PGDN

Ingen

Flytte innsettingspunktet nedover ett skjermbilde om gangen

Flytte innsettingspunktet nedover ett skjermbilde om gangen

PGUP

Ingen

Flytte innsettingspunktet oppover ett skjermbilde om gangen

Flytte innsettingspunktet oppover ett skjermbilde om gangen

PIL HØYRE

Ingen

Flytte innsettingspunktet mot høyre én bokstav om gangen

Flytte innsettingspunktet mot høyre én bokstav om gangen

TAB

Ingen

Sette inn innrykk, eller gå til neste tabellcelle

Sette inn innrykk, gå til neste tabellcelle eller sett inn en tabell

PIL OPP

Ingen

Flytte innsettingspunktet oppover én linje om gangen

Flytte innsettingspunktet oppover én linje om gangen

TILBAKE

SKIFT

Gå bakover én bokstav om gangen

Gå bakover én bokstav om gangen

PIL NED

SKIFT

Merke nedover én linje om gangen

Merke nedover én linje om gangen

END

SKIFT

Merke til slutten av linjen

Merke til slutten av linjen

ENTER

SKIFT

Sette inn et mykt linjeskift

Sette inn et mykt linjeskift

HOME

SKIFT

Merke til begynnelsen av linjen

Merke til begynnelsen av linjen

PIL VENSTRE

SKIFT

Merke mot venstre én bokstav om gangen

Merke mot venstre én bokstav om gangen

PIL HØYRE

SKIFT

Merke mot høyre én bokstav om gangen

Merke mot høyre én bokstav om gangen

TAB

SKIFT

Fjerne ett innrykksnivå, gå til forrige tabellcelle

Fjerne ett innrykksnivå, gå til forrige tabellcelle

PIL OPP

SKIFT

Merke oppover én linje om gangen

Merke oppover én linje om gangen

Flere hurtigtaster for Word

Hurtigtastene i Word Online ligner svært mye på hurtigtastene i Microsoft Word. Denne artikkelen inneholder hurtigtastene for de vanligste oppgavene i Word Online. Hvis du vil ha en liste over hurtigtastene i Word-skrivebordsprogrammet, kan du se følgende:

Vanlige oppgaver i Word Online

Følgende artikler inneholder fremgangsmåter for å utføre bestemte oppgaver i Word Online:

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvordan kan vi forbedre det?

Hvordan kan vi forbedre det?

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!