Hurtigtaster i Word Online

Hurtigtastene som er beskrevet i dette hjelpeemnet, er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

I denne artikkelen

Vanlige hurtigtaster

Denne tabellen lister opp de vanligste snarveiene i Word Online:

Hvis du vil

Trykk

I lesevisning åpner du en PDF-basert visning kodet for bruk med skjermlesere

Trykk på TAB til du kommer til Tilgjengelighetsmodus-knappen, og trykk deretter på ENTER.

Finne tekst i lesevisning

CTRL+F eller F3

Finne tekst i redigeringsvisning

CTRL+F eller CTRL+H

Skjul Navigasjon-ruten

Esc

Bytte til Zoom-kontroll

På et Windows-tastatur trykker du på ALT+WIN+W, og deretter på Q

Åpne Søk-boksen i Navigasjon-ruten

Ctrl+G

Skriv ut

CTRL+P

Gå til neste landemerkeområde

Ctrl+F6

Gå til Fortell meg det-boksen

Alt+Q

Tilgangstaster: Hurtigtaster for bruk av båndet

Word Online tilbyr nå tilgangstaster, som er hurtigtaster for å navigere i båndet. Hvis du har brukt tilgangstastene for å spare tid i Word for stasjonære datamaskiner, vil du oppleve at tilgangstastene er svært like i Word Online.

I Word Online begynner tilgangstaster med ALT+WIN, og deretter en bokstav for båndfanen. For eksempel, for å gå til Se gjennom-fanen, trykker du på ALT+WIN+R.

Båndet i redigeringsvisningen i WordOnline viser tilgangstaster.

Hvis du vil gå direkte til en fane på båndet, trykker du en av følgende tilgangstaster:

Hvis du vil

Trykk på

Åpne boksen Fortell meg det på båndet, og skriv inn et søkeord.

ALT+WIN, Q

Åpne Fil-menyen for å få tilgang til Ny, Åpne, Lagre som og Skriv ut. Du kan også åpne Om for informasjon eller Hjelp å få hjelp.

ALT+WIN, F

Åpne Hjem-fanen for å formatere tekst og tall, eller bruk andre verktøy, som for eksempel Finn.

ALT+WIN, H

Åpne Sett inn-fanen og sett inn et bilde, kobling, kommentar, topptekst eller bunntekst, et sidetall eller fotnote. Du kan også få tilgang til Symbol-galleriet.

ALT+WIN, N

Åpne Sideoppsett -fanen og angi marger, papirretning, størrelse og avstand.

ALT+WIN, A

Åpne Se gjennom-fanen for Stavekontroll, Kontroller tilgjengelighet, arbeide med kommentarer eller Vise redigeringsaktivitet.

ALT+WIN, R

Åpne Visning-fanen for å velge en visning, åpne Navigasjon-ruten, se Topptekster og Bunntekster, og for Zoom.

ALT+WIN, W

Hurtigtastene i denne tabellen kan spare deg for tid når du arbeider med båndfanene og båndmenyene

Hvis du vil

Trykk

Velg den aktive fanen på båndet og aktiver tilgangstastene.

ALT+WIN. Hvis du vil flytte til en annen fane, kan du bruke en tilgangstast eller TAB-tasten.

Flytt fokuset til kommandoer på båndet.

ENTER, deretter TAB eller SKIFT+TAB

Aktiver en valgt knapp.

MELLOMROM eller ENTER

Åpne listen for en valgt kommando

MELLOMROM eller ENTER

Åpne menyen for en valgt knapp.

ALT + PIL NED

Flytt til neste kommando når en meny eller undermeny er åpen.

ESC

Arbeide med innhold i redigeringsvisning

Hvis du vil

Trykk

Klipp ut

Ctrl+X

Kopier

Ctrl+C

Lime inn

Ctrl+V

Angre

Ctrl+Z

Gjør om

CTRL+Y

Flytte mellom båndet og dokumentinnhold

CTRL+F6

Redusere skriftstørrelsen

CTRL+[

Øke skriftstørrelse

CTRL+]

Aktivere en annen båndfane

TAB, ENTER

Flytte mellom kommandoer på båndet

TAB

Utføre den valgte kommandoen på båndet

ENTER

Skjule eller vise båndet

CTRL+F3

Spor og se gjennom endringer

Hvis du vil

Trykk på disse tastene

Aktivere eller deaktivere sporing av endringer

CTRL+SKIFT+E

Godta en endring

CTRL+ALT+= (likhetstegn)

Avvis en endring

CTRL+ALT+- (bindestrek)

Gå til forrige endring

CTRL+ALT+9

Gå til neste endring

CTRL+ALT+0 (null)

Flytte innsettingspunktet

Hvis du vil

Trykker du

Ett tegn til høyre

PIL HØYRE

Ett tegn til venstre

PIL VENSTRE

Ett ord til høyre

CTRL+PIL HØYRE

Ett ord til venstre

CTRL+PIL VENSTRE

Opp én linje

PIL OPP

Ned én linje

PIL NED

Opp ett avsnitt

CTRL+PIL OPP

Ned ett avsnitt

CTRL+PIL NED

Begynnelsen av linjen

HOME

Slutten av linjen

END

Begynnelsen av siden

CTRL+HOME

Slutten av siden

CTRL+END

Formatere tekst

Hvis du vil

Trykk

Bruk fet

Ctrl+B

Bruk kursiv

Ctrl+I

Bruk understrek

CTRL+U

Punktliste

CTRL+PUNKTUM

Nummerert liste

CTRL+/

Venstrejustere

CTRL+L

Høyrejustere

CTRL+R

Midtstille loddrett

CTRL+E

Merke innhold eller utvide merket område

Hvis du vil

Trykker du

Ett tegn til høyre

SKIFT+PIL HØYRE

Ett tegn til venstre

SKIFT+PIL VENSTRE

Ett ord til høyre

SKIFT+CTRL+PIL HØYRE

Ett ord til venstre

SKIFT+CTRL+PIL VENSTRE

Opp én linje

SKIFT+PIL OPP

Ned én linje

SKIFT+PIL NED

Opp ett avsnitt

SKIFT+CTRL+PIL OPP

Ned ett avsnitt

SKIFT+CTRL+PIL NED

Til begynnelsen av linjen

SKIFT+HOME

Til slutten av linjen

SKIFT+END

Til begynnelsen av dokumentet

SKIFT+CTRL+HOME

Til slutten av dokumentet

SKIFT+CTRL+END

Hele dokumentet

CTRL+A

Mer informasjon

For hjelp med vanlige oppgaver i Word Online kan du se følgende artikler:

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×