Hurtigtaster i PowerPoint Online

PowerPoint Online kjører i nettleseren, og hurtigtastene er derfor forskjellige fra dem i skrivebordsversjoner av Office. Du bruker for eksempel CTRL+F6 i stedet for F6 for å gå inn og ut av båndet. Vanlige snarveier som F1 og CTRL+P fungerer også for nettleseren, men PowerPoint Online-kommandoer fungerer ikke.

Hvis du vil ha en oversikt over tilgjengelighet i PowerPoint Online, kan du se Tilgjengelighetsfunksjoner i PowerPoint Online.

Bruke hurtigtaster til å opprette en presentasjon

Tips

 • Som en snarvei til kommandoer trykker du CTRL+' (apostrof) for å gå til Fortell meg, og skriver deretter inn kommandoen du vil bruke (bare tilgjengelig i redigeringsvisning). Bruk pil opp og pil ned for å velge en kommando, og trykk deretter ENTER.

 • Hvis du vil se hurtigtaster for andre plattformer, for eksempel iPad eller Mac, eller for skrivebordsversjonen av PowerPoint 2013, kan du se Hurtigtaster for andre plattformer.

 • Hvis du bruker en skjermleser, kan du se Vanlige oppgaver du kan utføre ved hjelp av en skjermleser.

Lesevisning

Hvis du vil

Trykker du

Neste lysbilde

N

Forrige lysbilde

P

Gå til et bestemt lysbilde

G, skriv inn nummeret, TAB, ENTER

Lysbildefremvisning

Hvis du vil

Trykker du

Neste lysbilde

N

Forrige lysbilde

P

Gå til et bestemt lysbilde

G, skriv inn nummeret, TAB, ENTER

Avslutte lysbildefremvisning

ESC

Redigeringsvisning

Navigere i båndet og ruter

Trykk CTRL+F6 for å gå gjennom tastekommandoområder i PowerPoint Online. Dette er rekkefølgen den går gjennom lysbilderuten, oppgaveruten og linjene i:

 1. Lysbilderuten

 2. Kommentarruten (hvis den er åpen)

 3. Notatruten (hvis den er åpen)

 4. Statuslinje

 5. Øverste linje

 6. Båndet

 7. Miniatyrbilderuten

  CTRL+F6-sløyfe

Hvis du vil

Trykker du

Flytte fra venstre mot høyre mellom miniatyrbilderuten, båndet, lysbilderuten og notatruten

CTRL + F6

Omvendt: Flytt fra høyre mot venstre mellom notatruten, lysbilderuten, båndet og miniatyrbilderuten

SKIFT + CTRL + F6

Gå til en annen båndfane

TAB, ENTER

Utføre den valgte kommandoen på båndet

ENTER

Flytte mellom kommandoer på båndet

TAB

Flytte mellom grupper av funksjoner på båndet

CTRL + Pil VENSTRE eller HØYRE

Redigere lysbilder

Hvis du vil

Trykker du

Opprette et nytt lysbilde etter det valgte miniatyrbildet

CTRL + M

Flytte fra venstre mot høyre gjennom plassholdere på et lysbilde

TAB

Velge eller redigere gjeldende plassholder

ENTER eller F2

Avslutte redigering av tekst i en plassholder

F2

Kopiere lysbilde

CTRL + C

Lime inn lysbilde

CTRL + V

angre

CTRL + Z

gjøre om

CTRL + Y

Endre rekkefølgen på miniatyrbilder når miniatyrbilderuten er aktiv:

 • Flytte lysbildet opp én posisjon

 • Flytte lysbildet ned én posisjon

 • Flytte lysbildet til første posisjon

 • Flytte lysbildet til siste posisjon

CTRL + PIL OPP

CTRL + PIL NED

CTRL + SKIFT + PIL OPP

CTRL + SKIFT + PIL NED

Flytte innsettingspunktet i plassholdere og notater

Hvis du vil

Trykker du

Ett tegn til høyre

PIL HØYRE

Ett tegn til venstre

PIL VENSTRE

Ett ord til høyre

CTRL + PIL HØYRE

Ett ord til venstre

CTRL + PIL VENSTRE

Opp én linje

PIL OPP

Ned én linje

PIL NED

Opp ett avsnitt

CTRL + PIL OPP

Ned ett avsnitt

CTRL + PIL NED

Begynnelsen av linjen

HOME

Slutten av linjen

END

Begynnelsen av plassholder eller notater

Ctrl + Home

Slutten av plassholder eller notater

Ctrl + End

Merke innhold: Utvide merket område

Hvis du vil

Trykker du

Ett tegn til høyre

SKIFT + PIL HØYRE

Ett tegn til venstre

SKIFT + PIL VENSTRE

Ett ord til høyre

SKIFT + CTRL + PIL HØYRE

Ett ord til venstre

SKIFT + CTRL + PIL VENSTRE

Opp én linje

SKIFT + PIL OPP

Ned én linje

SKIFT + PIL NED

Opp ett avsnitt

SKIFT + CTRL + PIL OPP

Ned ett avsnitt

SKIFT + CTRL + PIL NED

Til begynnelsen av avsnittet

SKIFT + HOME

Til slutten av avsnittet

SKIFT + END

Til begynnelsen av plassholder eller notater

SKIFT + CTRL + HOME

Til slutten av plassholder eller notater

SKIFT + CTRL + END

Hele plassholderen eller notater

CTRL + A

Redigere tekst

Hvis du vil

Trykker du

Lagre

Klippe ut

Lagre automatisk

CTRL + X

Kopiere

CTRL + C

Lime inn

CTRL + V

Sette inn hyperkobling

CTRL + K

angre

CTRL + Z

gjøre om

CTRL + Y

Venstrejuster tekst

CTRL + J

Redigere figur

Hvis du vil

Trykker du

Flytte: Skyv figuren mot høyre

PIL HØYRE

Flytte: Skyv figuren mot venstre

PIL VENSTRE

Flytte: Skyv figuren opp

PIL OPP

Flytte: Skyv figuren ned

PIL NED

Ordne: Flytt figuren lengst bak

CTRL + SKIFT + [

Ordne: Flytt figuren bakover

CTRL + [

Ordne: Flytt figuren lengst frem

CTRL + SKIFT + ]

Ordne: Fytt figuren fremover

CTRL+]

Formatere tekst

Hvis du vil

Trykker du

Fet

CTRL + F

Kursiv

CTRL + K

Understreking

CTRL + U

Venstrejustere

CTRL + L

Høyrejustere

CTRL + R

Midtstille loddrett

CTRL + E

Kommentarer

Hurtigtastene for kommentarer fungerer bare når kommentarruten er aktiv og i fokus.

Hvis du vil

Trykker du

Legge til en ny kommentar

ALT + N

Svare på en kommentar

ALT + R

Flytte fra en kommentar til neste

TAB

Merknad  Hurtigtastene som er beskrevet i dette hjelpeemnet, er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

Hurtigtaster for andre plattformer

Vanlige oppgaver du kan utføre ved hjelp av en skjermleser

Gjelder for: PowerPoint OnlineVar denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Endre språk