Office
Logg på

Hurtigtaster i PowerPoint Online

Mange brukere føler at de jobber mer effektivt når de bruker et eksternt tastatur med hurtigtaster for PowerPoint Online i Windows. Hurtigtaster kan være enklere å bruke enn en berøringsskjerm for brukere med fysiske funksjonshemninger eller synshemning, og de er et viktig alternativ til mus. Denne artikkelen inneholder en liste over hurtigtaster som er tilgjengelige for PowerPoint Online i Windows.

Obs!: 

 • Hurtigtastene i dette emnet er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

 • Hvis en hurtigtast krever at du trykker to eller flere taster samtidig, er tastene adskilt med et plusstegn (+) i dette emnet. Hvis du må trykke en tast rett etter en annen, er tastene adskilt med et komma (,).

I dette emnet

Vanlige hurtigtaster

Tabellen nedenfor inneholder hurtigtastene du sannsynligvis kommer til å bruke ofte i PowerPoint Online.

Hvis du vil

Trykk

Sett inn et nytt lysbilde

Når fokus er i miniatyrbilderuten, trykker du CTRL + M.

Slett merket tekst, objekt eller lysbilde.

Slette nøkkel

Flytt en figur.

PILTASTENE

Gå til neste lysbilde.

PgDn-tasten

Gå til forrige lysbilde.

PgUp-tasten

Avslutt lysbildefremvisningen.

ESC

Komme i gang

Hurtigtastene i dette emnet er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

Hvis en hurtigtast krever at du trykker to eller flere taster samtidig, er tastene adskilt med et plusstegn (+) i dette emnet. Hvis du må trykke en tast rett etter en annen, er tastene adskilt med et komma (,).

PowerPoint Online kjører i nettleseren, så den bruker ikke samme tilgangstaster som i skrivebordsversjonen av PowerPoint. Hvis du for eksempel trykker ALT, flyttes fokus til nettlesermenylinjen, og vanlige hurtigtaster, som for eksempel CTRL + P (Skriv ut) og F1 (Hjelp), kjører nettleserkommandoer i stedet for PowerPoint Online-kommandoer.

Hvis du vil flytte fokus til forskjellige deler av grensesnittet i PowerPoint Online (for eksempel fra båndet til miniatyrbilderuten), trykker du CTRL + F6 for å flytte fremover eller CTRL + SKIFT + F6 for å flytte bakover, og for å flytte ut og ut av innholdet i et lysbilde. Hvis du vil navigere gjennom kommandoer i PowerPoint Online, trykker du TABULATOR-tasten for å gå fremover, SKIFT+TAB for å flytte bakover, og ENTER for å velge.

Tips!: Hvis du vil gi en rask kommando i redigeringsvisning, trykker du ALT+Q for å flytte fokus til Fortell med det-boksen, og deretter skriver du inn kommandoen du vil bruke. Hvis du vil velge en kommando, trykker du PIL OPP- eller PIL NED-tasten, og trykker deretter ENTER.

Navigere ved å bare bruke tastaturet

I Les-visning finner du en vannrett liste med kommandoer over dokumentet, øverst på skjermen. Trykk TABULATOR-tasten til raden med kommandoer har fokus, og trykk deretter TABULATOR-tasten for å flytte gjennom kommandoene. Hvis du vil velge en kommando, trykker du ENTER.

Hvis du vil bytte til Redigering-visning, går du til kommandoen Rediger presentasjon, trykker ENTER og velger Rediger i PowerPoint Online.

I Redigeringsvisning er båndet stripen øverst i PowerPoint Online-vinduet. Båndet er organisert med faner. Hver fane viser et eget sett med verktøy og funksjoner, bestående av grupper, og hver gruppe inneholder én eller flere kommandoer. Hvis du vil bruke båndet, trykker du CTRL + F6 flere ganger til båndet har fokus.

Andre snarveier for bruk av båndet omfatter følgende:

 • Hvis du vil flytte mellom faner, trykker du TABULATOR-tasten eller SKIFT + TAB.

 • Hvis du vil gå til båndet for den gjeldende fanen, trykker du ENTER.

 • Hvis du vil flytte mellom kommandoer på båndet, trykker du TABULATOR-tasten eller SKIFT + TAB.

Kontroller aktiveres på forskjellige måter, avhengig av kontrolltypen:

 • Hvis den valgte kommandoen er en knapp eller del-knappen, trykker du MELLOMROM-tasten for å aktivere den.

 • Hvis den valgte kommandoen er en liste (for eksempel Skriftttype-listen), trykker du PIL NED-tasten for å åpne listen. Trykk så PIL OPP- eller PIL NED-tasten for å flytte mellom elementer. Når ønsket element er valgt, trykker du ENTER.

 • Hvis den valgte kommandoen er et galleri, trykker du TABULATOR-tasten til Mer-kommandoen for galleriet, og deretter trykker du ENTER for å åpne galleriet. Trykk TABULATOR-tasten for å flytte gjennom elementene, og trykk ENTER for å velge ett.

Navigere i lesevisning

Hvis du vil

Trykk

Gå til neste lysbilde.

N

Gå til forrige lysbilde.

P

Gå til et bestemt lysbilde.

G, skriv inn lysbildenummeret, trykk TABULATOR-tasten og trykk deretter ENTER

Navigere i lysbildefremvisning

Hvis du vil

Trykk

Gå til neste lysbilde.

N

Gå til forrige lysbilde.

P

Gå til et bestemt lysbilde.

G, skriv inn lysbildenummeret, trykk TABULATOR-tasten og trykk deretter ENTER

Avslutt lysbildefremvisning.

ESC

Navigere i redigeringsvisning

Navigere i båndet og ruter

Trykk CTRL+F6 for å gå gjennom tastekommandoområder i PowerPoint Online. Dette er rekkefølgen den går gjennom lysbilderuten, oppgaveruten og linjene i:

 1. Lysbilderuten

 2. Kommentarruten (hvis den er åpen)

 3. Notatruten (hvis den er åpen)

 4. Statuslinje

 5. Topplinjen

 6. Bånd

 7. Miniatyrbilderuten

  CTRL+F6-sløyfe

Hvis du vil

Trykker du

Flytt fra lysbilderuten, kommentarruten, notatruten, statuslinjen, tittellinjen, båndet og miniatyrbilderuten.

CTRL + F6

Flytt i motsatt rekkefølge fra lysbilderuten, miniatyrbilderuten, båndet, tittellinjen, statuslinjen, notatruten, og kommentarruten.

SKIFT + CTRL + F6

Gå til en annen båndfane.

TABULATOR-tasten, ENTER

Utføre den valgte kommandoen på båndet.

ENTER

Flytt mellom kommandoer på båndet.

TABULATOR-tasten

Flytt mellom funksjonsgrupper på båndet.

CTRL + PIL VENSTRE eller PIL HØYRE

Redigere lysbilder

Hvis du vil

Trykk

Opprett et nytt lysbilde etter det valgte miniatyrbildet.

CTRL + M

Flytt fra venstre mot høyre gjennom plassholderne på et lysbilde.

TABULATOR-tasten

Velg eller rediger gjeldende plassholder.

ENTER eller F2

Avslutt redigering av tekst i en plassholder.

F2

Merk flere enkeltobjekter.

CTRL + klikk eller SKIFT + klikk

Merk flere objekter.

Klikk + dra, SKIFT + dra eller CTRL + dra

Merk alle objekter på siden.

CTRL + A

Merk all tekst i den aktive tekstboksen

CTRL + A

Kopiere lysbilde

CTRL + C

Lime inn lysbilde

CTRL + V

Angre

CTRL + Z

Gjør om

CTRL+Y

Endre rekkefølgen på miniatyrbilder når miniatyrbilderuten er aktiv:

 • Flytte lysbildet opp én posisjon

 • Flytte lysbildet ned én posisjon

 • Flytte lysbildet til første posisjon

 • Flytte lysbildet til siste posisjon

CTRL+PIL OPP

CTRL+PIL NED

Ctrl+Skift+Pil opp

Ctrl+Skift+Pil ned

Redusere skriftstørrelsen

CTRL+[

Øke skriftstørrelse

CTRL+]

Flytte innsettingspunktet i plassholdere og notater

Hvis du vil

Trykk

Flytt ett tegn mot høyre.

PIL HØYRE

Flytt ett tegn mot venstre.

Pil venstre

Flytt ett ord mot høyre.

CTRL + PIL HØYRE

Flytt ett ord mot venstre.

CTRL + PIL VENSTRE

Gå én linje oppover.

Pil opp

Gå én linje nedover.

Pil ned-tast

Flytt opp ett avsnitt.

CTRL + PIL OPP

Flytt ned ett avsnitt.

CTRL + PIL NED

Flytte til begynnelsen av en linje.

HOME-tasten

Flytte til slutten av en linje.

END

Flytt til begynnelsen av en plassholder eller notater.

CTRL + HOME-tasten

Flytt til slutten av en plassholder eller notater.

CTRL + END

Merke innhold: Utvide merket område

Hvis du vil

Tastetrykk

Merk ett tegn til høyre.

SKIFT+PIL HØYRE

Merk ett tegn til venstre.

SKIFT+PIL VENSTRE

Merk ett ord til høyre.

SKIFT+CTRL+PIL HØYRE

Merk ett ord til venstre.

SKIFT+CTRL+PIL VENSTRE

Merk én linje opp.

SKIFT+PIL OPP

Merk én linje ned.

SKIFT+PIL NED

Merk ett avsnitt opp.

SKIFT+CTRL+PIL OPP

Merk ett avsnitt ned.

SKIFT+CTRL+PIL NED

Merk til begynnelsen av et avsnitt.

SKIFT + HOME-tasten

Merk til slutten av et avsnitt.

SKIFT + END

Velg til begynnelsen av en plassholder eller notater.

SKIFT + CTRL + HOME-tasten

Velg til slutten av en plassholder eller notater.

SKIFT + CTRL + END

Merk alt innenfor plassholderen eller notater.

CTRL + A

Redigere tekst

Hvis du vil

Trykk

Lagre endringer

PowerPoint Online lagrer endringer automatisk.

Klippe ut merket tekst.

CTRL+X

Kopiere merket tekst.

CTRL + C

Lim inn utklipt eller kopiert tekst.

CTRL + V

Sette inn hyperkobling

CTRL + K

Angre den siste endringen.

CTRL + Z

Gjør om den siste handlingen.

CTRL+Y

Blokkjuster valgt avsnitt til venstre.

CTRL + J

Flytte en merket figur

Hvis du vil

Trykk

Skyv figuren mot høyre.

PIL HØYRE

Skyv figuren mot venstre.

Pil venstre

Skyv figuren opp.

Pil opp

Skyv figuren ned.

Pil ned-tast

Ordne en merket figur

Plasser figuren lengst bak.

CTRL + SKIFT + VENSTRE HAKEPARENTES ( [ )

Flytt figuren bakover.

CTRL + VENSTRE HAKEPARENTES ( [ )

Plasser figuren lengst frem.

CTRL + SKIFT + HØYRE HAKEPARENTES ( ] )

Flytt figuren fremover.

CTRL + HØYRE HAKEPARENTES ( ] )

Formatere tekst

Hvis du vil

Trykk

Gjør merket tekst fet.

CTRL + B

Gjør merket tekst kursiv.

CTRL + I

Understrek merket tekst.

CTRL+U

Venstrejuster merket tekst.

CTRL + L

Høyrejuster merket tekst.

CTRL + R

Midtstill merket tekst.

CTRL + E

Arbeide med kommentarer

Hurtigtastene for kommentarer fungerer bare når kommentarruten er aktiv og i fokus.

Hvis du vil

Trykk

Legg til en ny kommentar.

ALT + N

Svar på en kommentar.

ALT + R

Flytt fra en kommentar til neste kommentar.

TABULATOR-tasten

Se også

Finne ut hvordan du navigerer i PowerPoint ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×