Hurtigtaster i Outlook på nettet og Outlook.com

Du kan bruke hurtigtastene fra Outlook.com, Yahoo Mail, Gmail eller Outlook i Outlook på nettet og Outlook.com. Denne artikkelen beskriver hurtigtastene som er tilgjengelige hvis du velger Outlook, og refererer til det amerikanske tastaturoppsettet. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

Slik endrer du hvilken versjon av hurtigtaster du bruker:

  • Velg Innstillinger Innstillinger > Vis alle Outlook-innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet i Outlook.com og den nye Outlook på nettet.

  • Velg Innstillinger Innstillinger > E-post > Generelt > Hurtigtaster i den klassiske versjonen av Outlook på nettet.

Hvis du vil se en fullstendig liste over hurtigtaster som er tilgjengelige i versjonen du velger, trykker du på SKIFT+? på tastaturet.

Vanlige hurtigtaster

Disse hurtigtastene er de som brukes oftest av personer som velger Outlook-versjonen av hurtigtastene i Outlook på nettet eller Outlook.com.

Hvis du vil ...

Trykk ...

Opprette ny e-postmelding eller element

CTRL+N eller N

Slett melding eller element

DELETE

Videresend melding

CTRL+SKIFT+F eller SKIFT+F

Gå til kalender

CTRL+SKIFT+2

Svare alle på e-postmelding

CTRL+SKIFT+R eller SKIFT+R

Svare på e-postmelding

CTRL+R eller R

Send e-postmelding

CTRL+ENTER

Søk

ALT+Q

Obs!: Hvis du vil skrive inn @ på en Mac, bruker du ALT+64.

Hurtigtaster for generelle handlinger

Du kan bruke disse hurtigtastene til å utføre grunnleggende handlinger.

Hurtigtast

Handling

CTRL+N eller N

Opprett et nytt element av samme type som modulen du er i, for eksempel et nytt møte i kalenderen.

E

Flytte e-postmeldinger til Arkivmappe.

CTRL+F6

Flytt fokus til neste landemerke. Dette er navigasjon på øverste nivå.

CTRL+SKIFT+F6

Flytt fokus til forrige landemerke. Dette er navigasjon på øverste nivå.

Hurtigmeny (eller SKIFT+F10)

Dette er det samme som å høyreklikke for å velge et alternativ. Hurtigmenytasten er plassert til høyre for mellomromtasten på Windows-kompatible tastaturer.

SKIFT+ENTER

Velge en melding, et kalenderelement, en kontakt eller oppgave, og åpne det uthevede alternativet i et nytt vindu.

ALT+Q

Gå til Søk-boksen.

Obs!: Hvis du vil skrive inn @ på en Mac, bruker du ALT+64.

Hurtigtaster for tekstredigering

Hurtigtastene for tekstredigering som er tilgjengelige i Outlook på nettet og Outlook.com, er de samme som er tilgjengelige i andre Microsoft-produkter.

Hurtigtast

Handling

CTRL+C

Kopiere det merkede området til utklippstavlen.

CTRL+X

Klippe ut teksten du har valgt.

TILBAKE

Slette merket tekst eller tegnene til venstre for markøren.

CTRL+TILBAKE

Slette ordet til venstre for markøren, men ikke mellomrommet foran ordet.

CTRL+K

Vis boksen for å sette inn en hyperkobling.

CTRL+V

Lime inn innhold fra utklippstavlen til gjeldende plassering.

CTRL+Y

Gjenta siste handling.

CTRL+Z

Angre siste handling.

Sett inn

Bytte mellom å sette inn og skrive over tekst.

Hurtigtaster for tekstformatering

Du er kanskje kjent med hurtigtastene for tekstformatering som du kan bruke i Outlook på nettet og Outlook.com. Microsoft har standardiserte hurtigtaster for tekstformatering i mange Microsoft-produkter.

Hurtigtast

Handling

CTRL+B

Bruk fet formatering

CTRL+I

Bruk kursiv formatering.

CTRL+U

Bruke understreking.

Hurtigtaster for e-post

Mappeliste

Her er de mest brukte hurtigtastene som brukes med en mappelisten.

Hurtigtast

Handling

Pil venstre

Skjule den merkede mappen.

Pil høyre

Utvide den merkede mappen.

F2

Gi nytt navn til den merkede mappen.

Meldings- og leseliste

Her er hurtigtaster som kan brukes til å utføre den samme handlingen uavhengig av om du arbeider i en meldingsliste eller en leseliste.

Hurtigtast

Handling

DELETE

Slett den valgte meldingen eller elementet.

CTRL+Q eller Q

Markere den merkede samtalen eller meldingen som lest.

CTRL+U eller U

Markere den merkede samtalen eller meldingen som ulest.

SKIFT+DELETE

Slette den valgte meldingen eller det valgte elementet for godt.

Sett inn

Bruk standardflagget på den merkede samtalen eller meldingen uten å åpne flaggmenyen.

Obs!: Hvis samtalen eller meldingen allerede er flagget, vil Sett inn merke samtalen eller meldingen som fullført. Dette fungerer også når flere samtaler eller meldinger er merket.

ESC

Avbryte et søk.

Obs!: Hvis hurtigmenyen er åpen, vil ESC lukke hurtigmenyen, men søket avbrytes ikke.

Meldingsliste

Hurtigtaster bruker ofte samme tastnavn eller samme kombinasjon av taster. Men hvordan handlingene utføres kan være forskjellig basert på området du arbeider i. Hurtigtastene som identifiseres i neste del, brukes med en meldingsliste.

Hurtigtast

Handling

SKIFT+PIL NED

Merke gjeldende og neste melding i listen. Bruk denne til å velge flere tilstøtende meldinger.

SKIFT+PIL OPP

Merke gjeldende og tidligere meldinger i listen. Bruk denne til å velge flere tilstøtende meldinger.

HOME eller CTRL+HOME

Merke første melding i mappen.

PGDN

Merke den første meldingen på neste side for meldingslister på to eller flere sider.

PGUP

Merke den første meldingen på forrige side for meldingslister på to eller flere sider.

END eller CTRL+END

Merke siste melding i en mappe.

ESC

Avbryte et søk.

Obs!: Hvis hurtigmenyen er åpen, vil ESC lukke hurtigmenyen, men søket avbrytes ikke.

Leseliste

Hvilken handling som utføres av en hurtigtast, kan være unik for området du arbeider i, til tross for den inneholder kjente tastenavn og tastekombinasjoner. Nedenfor finner du hurtigtaster som brukes med en leseliste.

Hurtigtast

Handling

ESC

Lukke en ny melding

CTRL+N eller N

Opprette en ny melding.

CTRL+SKIFT+F eller SKIFT+F

Videresende en merket melding.

END eller CTRL+END

Gå til bunnen av en samtale eller melding.

HOME eller CTRL+HOME

Gå til toppen av en samtale eller melding.

PGDN

Flytte ned én side i samtaler eller meldinger på to eller flere sider.

PGUP

Flytte opp én side i samtaler eller meldinger på to eller flere sider.

CTRL+R eller R

Svare på den merkede meldingen.

CTRL+SKIFT+R eller SKIFT+R

Svare avsenderen og alle mottakere av den merkede meldingen.

CTRL+ENTER

Sende en melding.

Aksenttegn og spesialtegn

Hvis du vil legge til aksenttegn eller spesialtegn, må du bruke det numeriske tastaturet med NUM LOCK aktivert.

  1. Trykk og hold nede ALT.

  2. Skriv inn den numeriske koden på det numeriske tastaturet, og slipp ALT-tasten.

Obs!: Hvis du vil skrive spesialtegn på en Mac, velger du K0MMANDO+KONTROLL+MELLOMROM.

Vokaler med aksenter

À

0192

È

0200

Ì

0204

Ò

0210

Ù

0217

à

0224

è

0232

ì

0236

ò

0242

ù

0249

Á

0193

É

0201

Í

0205

Ó

0211

Ú

0218

Ý

0221

á

0224

é

0233

í

0237

ó

0243

ú

0250

ý

0253

Â

0194

Ê

0202

Î

0206

Ô

0212

Û

0219

â

0226

ê

0234

î

0238

ô

0244

û

0251

Ã

0195

Ñ

0209

Õ

0213

ã

0227

ñ

0241

õ

0245

Ä

0196

Ë

0203

Ï

0207

Ö

0214

Ü

0220

Ÿ

0159

ä

0228

ë

0235

ï

0239

ö

0246

ü

0252

ÿ

0255

Tegnesetting og konsonanter

¡

0161

º

0186

æ

0230

0139

¿

0191

ª

0170

Þ

0222

0155

Ç

0199

Ø

0216

þ

0254

Š

0138

ç

0231

ø

0248

Ð

0208

š

0154

Œ

0140

Å

0197

ð

0240

Ž

0142

œ

0156

å

0229

«

0171

ž

0158

ß

0223

Æ

0198

»

0187

Spesialtegn

¢

0162

©

0169

0135

£

0163

®

0174

0150

0128

0153

0151

¥

0165

0149

0182

ƒ

0131

§

0167

¤

0164

0134

Hurtigtaster for kalenderen

Hurtigtastene i den neste delen er tilgjengelige når du arbeider i en Kalender-visning.

Hurtigtast

Handling

CTRL+N

Opprette et nytt kalenderelement.

DELETE

Slette det merkede elementet

CTRL+SKIFT+2

Gå til kalenderen.

SKIFT+PIL HØYRE

Gå til neste tidsperiode. Hvis du for eksempel er i Månedsvisning, vil CTRL+PIL HØYRE ta deg til neste måned.

SKIFT+PIL VENSTRE

Gå til forrige tidsperiode. Hvis du for eksempel er i Månedsvisning, vil CTRL+PIL VENSTRE ta deg til forrige måned.

SKIFT+ALT+Y

Gå til i dag

CTRL+F6

Gå til et annet område i kalenderen.

TAB

Gå til neste hendelse eller område i gjeldende visning.

SKIFT+TAB

Gå til en tidligere hendelse eller område i gjeldende visning.

ENTER

åpne det valgte elementet

SKIFT+ALT+1

Bytte til dagsvisning.

SKIFT+ALT+3

Bytte til visning av hel uke.

SKIFT+ALT+4

Bytte til månedsvisning.

SKIFT+ALT+2

Bytte til arbeidsukevisning.

Kalenderskjemaer

Hurtigtast

Handling

CTRL+S

Lagre en avtale.

CTRL+ENTER eller ALT+S

Sende et møte.

Hurtigtaster for oppgaver

Jobb deg gjennom oppgavene ved hjelp av noen grunnleggende hurtigtaster.

Hurtigtast

Handling

CTRL+N

Opprette en ny oppgave.

DELETE

Slette det merkede elementet

PGDN

For lister med over mer enn to sider merker du det første elementet på neste side.

PGUP

For lister med over mer enn to sider merker du det første elementet på forrige side.

HOME

Merk det første elementet i listen.

END

Merk det siste elementet i listen.

PIL NED

Merk det neste elementet i listen.

PIL OPP

Merk det forrige elementet i listen.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×