Hurtigtaster i Outlook på nettet

Hurtigtastene som beskrives i denne artikkelen, er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

Du kan velge den versjonen av hurtigtastene du kjenner best, i innstillingene for Outlook på nettet. Denne artikkelen inneholder informasjon om hurtigtastene som er tilgjengelige hvis du velger Outlook som den versjonen av hurtigtastene du vil bruke.

Obs!: 

  • Hvis du vil se en fullstendig liste over hurtigtaster som er tilgjengelige i versjonen du velger, trykker du på spørsmålstegnet (?) på tastaturet når du bruker Outlook på nettet.

  • Hurtigtastene som er tilgjengelige for Outlook på nettet, er de samme hurtigtastene som er tilgjengelige på Outlook.com.

Vanlige hurtigtaster

Følgende hurtigtaster er de som brukes oftest av personer som velger Outlook-versjonen av hurtigtastene i Outlook på nettet .

Hvis du vil ...

Trykk ...

Opprette ny e-postmelding eller element

CTRL+N eller N

Slett melding eller element

DELETE

Videresend melding

CTRL+SKIFT+F eller SKIFT+F

Gå til kalender

CTRL+SKIFT+2

Svare alle på e-postmelding

CTRL+SKIFT+R eller SKIFT+R

Svare på e-postmelding

CTRL+R eller R

Søk

ALT+Q

Send e-postmelding

CTRL+ENTER

Gå til E-post, Kalender, Personer og Oppgaver

Du kan gå til forskjellige verktøy og funksjoner i Outlook på nettet ved hjelp av de vanlige kommandoene og knappene i navigasjonsfeltene, eller du kan bruke en rekke ulike hurtigtaster. Vi har delt opp hurtigtastene etter område for enkelhets skyld.

Diverse hurtigtaster

Du kan bruke en kombinasjon av taster for å bevege deg mellom elementene øverst i vinduet i Outlook på nettet.

  • Bruk PIL HØYRE og PIL VENSTRE til å bytte mellom E-post, Kalender, Kontakter og Oppgaver.

  • Bruk TAB til å gå til informasjonen din, Alternativer, Søk og Hjelp.

  • Trykk på ENTER for å gå til et område du har uthevet ved å merke det.

Trykk på ESC for å lukke alle åpne skjemaer eller bokser. Hvis du gjør dette, kan det imidlertid hende at informasjon du legger til skjemaet eller boksen, ikke lagres.

Hurtigtaster for generelle handlinger

Nå som du har lært hvilke hurtigtaster du skal bruke for å flytte rundt i Outlook på nettet, kan du se på hurtigtaster som kan hjelpe deg utføre noen grunnleggende handlinger.

Hurtigtast

Handling

CTRL+N eller N

Opprette et nytt element av samme type som modulen du er i. For eksempel et nytt møte i Kalender.

E

Flytte e-postmeldinger til Arkivmappe.

ALT+Q

Gå til Søk-boksen.

CTRL+F6

Flytte fra ett område til et annet. Dette er navigasjon på øverste nivå.

Obs!: 

  • Når du har nådd ønsket område, bruker du TAB-tasten og piltastene til å navigere til ønsket element, og trykker deretter på ENTER for å utføre en handling på elementet.

  • CTRL+F6 brukes til å bytte mellom det øverste navigasjonsfeltet, personlig status, nye elementer, mapper og leseruten i E-post.

Hurtigmeny (eller SKIFT+F10)

Dette er det samme som å høyreklikke for å velge et alternativ. Hurtigmenytasten er plassert til høyre for mellomromtasten på Windows-kompatible tastaturer.

ENTER

Velge en melding, et kalenderelement, en kontakt eller oppgave, og åpne det uthevede alternativet i et nytt vindu.

Hurtigtaster for tekstredigering

Du vil se at hurtigtastene for tekstredigering som er tilgjengelige i Outlook på nettet, er de samme som er tilgjengelige i andre Microsoft-produkter.

Hurtigtast

Handling

CTRL+C

Kopiere det merkede området til utklippstavlen.

CTRL+X

Klippe ut teksten du har valgt.

TILBAKE

Slette merket tekst eller tegnene til venstre for markøren.

CTRL+TILBAKE

Slette ordet til venstre for markøren, men ikke mellomrommet foran ordet.

CTRL+K

Vise boksen for å sette inn en hyperkobling.

CTRL+V

Lime inn innhold fra utklippstavlen til gjeldende plassering.

CTRL+Y

Gjenta siste handling.

CTRL+Z

Angre siste handling.

Sett inn

Bytte mellom å sette inn og skrive over tekst.

Hurtigtaster for tekstformatering

Du er kanskje kjent med hurtigtastene for tekstformatering som du kan bruke i Outlook på nettet. Microsoft har standardiserte hurtigtaster for tekstformatering i mange Microsoft-produkter.

Hurtigtast

Handling

CTRL+B

Bruk fet formatering

CTRL+I

Bruk kursiv formatering.

CTRL+U

Bruke understreking.

E-post

Hurtigtaster for mappeliste

Her er de mest brukte hurtigtastene som brukes med en mappelisten.

Hurtigtast

Handling

Pil venstre

Skjule den merkede mappen.

Pil høyre

Utvide den merkede mappen.

F2

Gi nytt navn til den merkede mappen.

Hurtigtaster for melding- og leseliste

Her er hurtigtaster som kan brukes til å utføre den samme handlingen uavhengig av om du arbeider i en meldingsliste eller en leseliste.

Hurtigtast

Handling

Sett inn

Bruk standardflagget på den merkede samtalen eller meldingen uten å åpne flaggmenyen.

Obs!: Hvis samtalen eller meldingen allerede er flagget, vil Sett inn merke samtalen eller meldingen som fullført. Dette fungerer også når flere samtaler eller meldinger er merket.

ESC

Avbryte et søk.

Obs!: Hvis hurtigmenyen er åpen, vil ESC lukke hurtigmenyen, men søket avbrytes ikke.

DELETE

Slett den valgte meldingen eller elementet.

CTRL+Q eller Q

Markere den merkede samtalen eller meldingen som lest.

CTRL+U eller U

Markere den merkede samtalen eller meldingen som ulest.

SKIFT+DELETE

Slette den valgte meldingen eller det valgte elementet for godt.

Hurtigtaster for meldingsliste

Hurtigtaster bruker ofte samme tastnavn eller samme kombinasjon av taster. Men hvordan handlingene utføres kan være forskjellig basert på området du arbeider i. Hurtigtastene som identifiseres i neste del, brukes med en meldingsliste.

Hurtigtast

Handling

ESC

Avbryte et søk.

Obs!: Hvis hurtigmenyen er åpen, vil ESC lukke hurtigmenyen, men søket avbrytes ikke.

SKIFT+PIL NED

Merke gjeldende og neste melding i listen. Bruk denne til å velge flere tilstøtende meldinger.

SKIFT+PIL OPP

Merke gjeldende og tidligere meldinger i listen. Bruk denne til å velge flere tilstøtende meldinger.

HOME eller CTRL+HOME

Merke første melding i mappen.

PGDN

Merke den første meldingen på neste side for meldingslister på to eller flere sider.

PGUP

Merke den første meldingen på forrige side for meldingslister på to eller flere sider.

END eller CTRL+END

Merke siste melding i en mappe.

Hurtigtaster for leseliste

Hvilken handling som utføres av en hurtigtast, kan være unik for området du arbeider i, selv om den inneholder kjente tastenavn og tastekombinasjoner. Nedenfor finner du hurtigtaster som brukes med en leseliste.

Hurtigtast

Handling

ESC

Lukke en ny melding

CTRL+N eller N

Opprette en ny melding.

CTRL+SKIFT+F eller SKIFT+F

Videresende en merket melding.

END eller CTRL+END

Gå til bunnen av en samtale eller melding.

HOME eller CTRL+HOME

Gå til toppen av en samtale eller melding.

PGDN

Flytte ned én side i samtaler eller meldinger på to eller flere sider.

PGUP

Flytte opp én side i samtaler eller meldinger på to eller flere sider.

CTRL+R eller R

Svare på den merkede meldingen.

CTRL+SKIFT+R eller SKIFT+R

Svare avsenderen og alle mottakere av den merkede meldingen.

CTRL+ENTER

Sende en melding.

Kalender

Hurtigtastene i den neste delen er tilgjengelige når du arbeider i en Kalender-visning.

Hurtigtast

Handling

CTRL+N

Opprette et nytt kalenderelement.

DELETE

Slette det merkede elementet

CTRL+SKIFT+2

Gå til kalenderen.

SKIFT+PIL HØYRE

Gå til neste tidsperiode. Hvis du for eksempel er i Månedsvisning, vil CTRL+PIL HØYRE ta deg til neste måned.

SKIFT+PIL VENSTRE

Gå til forrige tidsperiode. Hvis du for eksempel er i Månedsvisning, vil CTRL+PIL VENSTRE ta deg til forrige måned.

SKIFT+ALT+Y

Gå til i dag

CTRL+F6

Gå til et annet område i kalenderen.

TAB

Gå til neste hendelse eller område i gjeldende visning.

SKIFT+TAB

Gå til en tidligere hendelse eller område i gjeldende visning.

ENTER

åpne det valgte elementet

SKIFT+ALT+1

Bytte til dagsvisning.

SKIFT+ALT+3

Bytte til visning av hel uke.

SKIFT+ALT+4

Bytte til månedsvisning.

SKIFT+ALT+2

Bytte til arbeidsukevisning.

Kalenderskjemaer

Hurtigtast

Handling

CTRL+S

Lagre en avtale.

CTRL+ENTER eller ALT+S

Sende et møte.

Oppgaver

Jobb deg gjennom oppgavene ved hjelp av noen grunnleggende hurtigtaster.

Hurtigtast

Handling

CTRL+N

Opprette en ny oppgave.

DELETE

Slette det merkede elementet

PGDN

For lister med over mer enn to sider merker du det første elementet på neste side.

PGUP

For lister med over mer enn to sider merker du det første elementet på forrige side.

HOME

Merk det første elementet i listen.

END

Merk det siste elementet i listen.

PIL NED

Merk det neste elementet i listen.

PIL OPP

Merk det forrige elementet i listen.

Relaterte emner

Hurtigtaster i Outlook.com

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×