Hurtigtaster i Excel Online

Denne artikkelen beskriver tastatursnarveier for Excel Online.

Kommentarer: 

 • Disse hurtigtastene refererer til det norske tastaturoppsettet. Taster på andre tastaturoppsett samsvarer kanskje ikke nøyaktig med tastene på et amerikansk tastatur.

 • Hvis en hurtigtast krever at du trykker to eller flere taster samtidig, er tastene adskilt med et plusstegn (+) i dette emnet. Hvis du må trykke en tast rett etter en annen, er tastene adskilt med et komma (,).

Ha en oversikt over tilgjengelighet i Excel Online, velg fanen Online i Tilgjengelighet i Excel.

I denne artikkelen

Raske tips for å bruke hurtigtaster i Excel Online

 • Excel Online kjører i nettleseren, så hurtigtastene er derfor forskjellige fra de i Excel-skrivebordsprogrammet. Du kan for eksempel bruke CTRL+F6 i stedet for F6 for å flytte til områder i appen.

  Du kan bruke vanlige nettlesersnarveier som F1 og CTRL+

 • Du finner raskt en kommando ved å trykke ALT+WIN+Q for å gå til Fortell meg det. I Fortell meg det skriver du ganske enkelt inn et ord eller navnet på en kommando som du vil bruke (bare tilgjengelig i redigeringsvisning). Fortell meg det søker etter relaterte alternativer, og gir deg en liste. Bruk PIL OPP- og PIL NED-tastene for å velge en kommando, og trykk deretter ENTER.

 • Hvis du vil hoppe til en bestemt celle, bruker du kommandoen Gå til: Trykk CTRL+G, skriv inn cellereferansen (for eksempel B14), og trykk deretter ENTER.

 • Hvis du bruker en skjermleser, les Vanlige oppgaver i Excel Online.

Vanlige hurtigtaster

Dette er de mest brukte snarveiene for Excel Online.

Hvis du vil

Trykk

Gå til en bestemt celle

CTRL+G

Flytt ned

PgDn eller Pil ned

Flytt opp

PgUp eller Pil opp

Skriv ut

Ctrl+P

Kopier

Ctrl+C

Lime inn

Ctrl+V

Klipp ut

Ctrl+X

Angre

Ctrl+Z

Lukk arbeidsbok

Ctrl+W

Finn

Ctrl+F

Bruk fet

Ctrl+B

Åpne hurtigmeny

 • Windows-tastatur: Windows-konteksttasten+F10. Windows-konteksttasten er mellom venstre Alt-tast og venstre Ctrl-tast

 • Andre tastatur: Skift+F10

Fortell meg det

Alt+Q

Finn

Ctrl+F eller Skift+F3

Gjenta Finn, nedover

SKIFT+F4

Gjenta Finn, oppover

CTRL+SKIFT+F4

Sett inn diagram

ALT+F1

Tilgangstaster: Hurtigtaster for bruk av båndet

Excel Online tilbyr nå tilgangstaster, som er hurtigtaster for å navigere i båndet. Hvis du har brukt tilgangstastene for å spare tid i Excel for stasjonære datamaskiner, vil du oppleve at tilgangstastene er svært like i Excel Online.

I Excel 2016 for Windows begynner tilgangstaster med ALT-tasten. I Excel Online begynner alle tilgangstaster med ALT+WIN, og deretter legg til en bokstav for båndfanen. Hvis du for eksempel vil gå til Se gjennom-fanen, trykker du ALT+WIN+R.

ExcelOnline-båndet viser Hjem-fanen og hurtigtasttips på alle faner
 • For å gå til båndet trykker du ALT+WIN – eller trykk CTRL+F6 til du når Hjem-fanen

 • Hvis du vil flytte mellom fanene på båndet, trykker du TAB-tasten.

 • Hvis du vil skjule båndet slik at du får mer plass å arbeide på, trykker du CTRL+F1. Gjenta for å vise båndet igjen.

Hvis du vil gå direkte til en fane på båndet, trykker du en av følgende tilgangstaster:

Hvis du vil

Trykk

Åpne boksen Fortell meg det på båndet, og skriv inn et søkeord.

ALT+WIN, Q

Åpne Fil-fanen og bruk Backstage-visningen

ALT+WIN, F

Åpne Hjem-fanen og formater tekst og tall, eller bruk andre verktøy, som for eksempel Finn.

ALT+WIN, H

Åpne Sett inn-fanen, og sett inn en funksjon, tabell, diagram, hyperkobling eller kommentar.

ALT+WIN, N

Åpne Data-fanen og oppdater datatilkoblinger eller bruk dataverktøy.

ALT+WIN, A

Åpne Se gjennom-fanen og bruk Tilgjengelighetskontroll eller arbeid med kommentarer.

ALT+WIN, R

Åpne Vise-fanen for å velge en visning, frys rader eller kolonner i regnearket eller vis rutenett og overskrifter

ALT+WIN, W

Hurtigtastene i denne tabellen kan spare deg for tid når du arbeider med båndfanene og båndmenyene

Hvis du vil

Trykk

Velg den aktive fanen på båndet og aktiver tilgangstastene.

ALT+WIN. Hvis du vil flytte til en annen fane, kan du bruke en tilgangstast eller TAB-tasten.

Flytt fokuset til kommandoer på båndet.

ENTER, deretter TAB eller SKIFT+TAB

Aktiver en valgt knapp.

MELLOMROM eller ENTER

Åpne listen for en valgt kommando

MELLOMROM eller ENTER

Åpne menyen for en valgt knapp.

ALT + PIL NED

Flytt til neste kommando når en meny eller undermeny er åpen.

ESC

Hurtigtaster for Excel Online-kommandoer i redigeringsvisning

Hvis et regneark åpnes i lesevisning i Excel Online, fungerer ikke redigeringskommandoene. For å bytte til redigeringsvisning flytter du fokus ut av regnearket ved å trykke CTRL+F6, og deretter tabulerer du til Rediger arbeidsbok-listen. Trykk MELLOMROM, trykk PIL NED, og velg deretter Rediger i Excel Online.

Hvis du vil

Trykk

Klipp ut

Ctrl+X

Kopier

Ctrl+C

Lime inn

Ctrl+V

Angre

Ctrl+Z

Gjør om

Ctrl+Y

Starte en ny linje i samme celle

Alt+Enter

Sette inn hyperkobling

Ctrl+K

Sette inn tabell

CTRL+L

Sett inn funksjon

SKIFT+F3

Øke skriftstørrelse

CTRL+SKIFT+>

Redusere skriftstørrelse

CTRL+SKIFT+<

Hvis du vil

Trykk

Avslutte registrering av data i cellen og gå til cellen under

Enter

Avslutte registrering av data i cellen og gå til cellen over

Skift+Enter

Avslutte registrering av data i cellen og gå til den neste cellen i raden

Tab

Avslutte registrering av data i cellen og gå til den forrige cellen i raden

Skift+Tab

Avbryte registrering av data i cellen

Esc

Hvis du vil

Trykk

Redigere merket celle

F2

Tømme merket celle

Slett

Tømme merket celle og begynne å redigere

TILBAKE

Gå til begynnelsen av cellelinjen

HJEM

Gå til slutten av cellelinjen

END

Merk høyre etter tegn

SKIFT+PIL HØYRE

Merke til begynnelsen av celledataene

Skift+Home

Merke til slutten av celledataene

SKIFT+END

Merk venstre etter tegn

SKIFT+PIL VENSTRE

Utvid det merkede celleområdet til den siste cellen som ikke er tom i samme kolonne eller rad som den aktive cellen, eller, hvis den neste cellen er tom, til den neste cellen som ikke er tom.

CTRL+SKIFT+PIL HØYRE eller CTRL+SKIFT+PIL VENSTRE

Hvis du vil

Trykk

Bruk fet

Ctrl+B

Bruk kursiv

Ctrl+I

Bruk understrek

CTRL+U

Lime inn formatering.

SKIFT+CTRL+V

Hvis du vil

Trykk

Én celle opp

PIL OPP eller SKIFT+ENTER

Én celle ned

PIL NED eller ENTER

Flytt én celle til høyre

PIL HØYRE eller TAB

Gå til begynnelsen av raden

Home

Gå til celle A1

Ctrl+Home

Gå til den siste cellen i brukt område

CTRL+END

Flytte ett skjermbilde nedover (28 rader)

PGDN

Flytte ett skjermbilde oppover (28 rader)

PgUp

Flytte til kanten av gjeldende dataområde

CTRL+PIL HØYRE eller CTRL+PIL VENSTRE

Bevege deg mellom båndet og innholdet i arbeidsboken

Ctrl+F6

Gå til en annen båndfane

TAB.

Trykk ENTER for å gå til båndet for fanen.

Sett inn et nytt ark.

SKIFT+F11

Bytte til neste ark

ALT+CTRL+PGDN

Bytte til forrige ark

ALT+CTRL+PGUP

Hvis du vil

Trykk

Åpne meny/drille ned

ALT+PIL NED

Drille opp

ALT+PIL OPP

Følge hyperkobling

CTRL+ENTER

Åpne kommentarruten mens du redigerer

SKIFT+F2

Hvis du vil

Trykk

merke et celleområde

Skift+piltaster

Merk en hel kolonne

CTRL+MELLOMROM

Merk en hel rad

SKIFT+MELLOMROM

Utvid det merkede celleområdet til den siste cellen som ikke er tom i samme kolonne eller rad som den aktive cellen, eller, hvis den neste cellen er tom, til den neste cellen som ikke er tom.

CTRL+SKIFT+PIL HØYRE eller CTRL+SKIFT+PIL VENSTRE

Hvis du vil

Trykk

Fra øverst til nederst (eller fremover gjennom merket område)

Enter

Fra nederst til øverst (eller tilbake gjennom merket område)

Skift+Enter

Fremover gjennom en rad (eller ned gjennom et merket område på én kolonne)

Tab

Tilbake gjennom en rad (eller opp gjennom et merket område på én kolonne)

Skift+Tab

Hvis du vil

Trykk

Beregne arbeidsboken (oppdatering)

F9

Fullstendig beregning

Ctrl+Skift+Alt+F9

Oppdatere eksterne data

Alt+F5

Oppdater alle eksterne data

CTRL+ALT+F5

Automatisk summer

ALT+ er lik (=)

Se også

Du finner oversikt over trinn for å utføre bestemte oppgaver i Excel Online ved bruk av hurtigtaster og en skjermleser i de følgende artiklene:

Hvis du vil ha mer informasjon om støtte for tilgjengelighet, se Tilgjengelighet for Office.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×