Hurtigtaster i Excel Online

Denne artikkelen beskriver hurtigtaster for Excel Online. Disse hurtigtastene refererer til det norske tastaturoppsettet. Taster på andre tastaturoppsett samsvarer ikke nøyaktig med tastene på et amerikansk tastatur.

Merknad:  Hvis en hurtigtast krever at du trykker to eller flere taster samtidig, er tastene adskilt med et plusstegn (+) i dette emnet. Hvis du må trykke en tast rett etter en annen, er tastene adskilt med et komma (,).

Hvis du vil ha en oversikt over tilgjengelighet i Excel Online, kan du se Tilgjengelighetsfunksjoner i Excel Online.

Hurtigtips for bruk av hurtigtaster med Excel Online

  • Excel Online kjører i nettleseren og hurtigtastene er derfor forskjellige fra dem i Excel-skrivebordsprogrammet. Du bruker f.eks. CTRL+F6 i stedet for F6 til å gå inn i og ut av kommandoer, og du kan bruke vanlige hurtigtaster for nettlesere, slik som F1 og CTRL+P. Du finner en liste over hurtigtaster i andre versjoner i Flere hurtigtaster i Excel.

  • Du finner raskt en kommando ved å trykke ALT+Q for å gå til Fortell meg det. I Fortell meg det skriver du ganske enkelt inn et ord eller navnet på en kommando som du vil bruke (bare tilgjengelig i redigeringsvisning). Fortell meg det søker etter relaterte alternativer, og oppgir en liste. Bruk PIL OPP- og PIL NED-tastene for å velge en kommando, og trykk deretter ENTER.

  • Hvis du vil hoppe til en bestemt celle, bruker du kommandoen Gå til: Trykk CTRL+G, skriv inn cellereferansen (for eksempel B14), og trykk deretter ENTER.

  • Hvis du bruker en skjermleser, les Vanlige oppgaver i Excel Online.

Dette er de mest brukte snarveiene for Excel Online.

Hvis du vil

Trykker du

Gå til en celle

Ctrl+G

Flytt ned

PgDn eller Pil ned

Flytt opp

PgUp eller Pil opp

Skriv ut

Ctrl+P

Kopier

Ctrl+C

Lime inn

Ctrl+V

Klipp ut

Ctrl+X

Angre

Ctrl+Z

Lukk arbeidsbok

Ctrl+W

Finn

Ctrl+F

Bruk fet

Ctrl+B

Åpne hurtigmeny

  • Windows-tastatur: Windows-konteksttasten+F10. Windows-konteksttasten er mellom venstre Alt-tast og venstre Ctrl-tast

  • Andre tastatur: Skift+F10

Fortell meg det

Alt+Q

Finn

Ctrl+F eller Skift+F3

Gjenta finn ned

Skift+F4

Gjenta finn opp

Ctrl+Skift+F4

Hvis et regneark åpnes i lesevisning i Excel Online, fungerer ikke redigeringskommandoene. For å bytte til redigeringsvisning flytter du fokus ut av regnearket ved å trykke F6 eller Ctrl+F6, og deretter tabulerer du til Rediger arbeidsbok-listen. Trykk mellomromtasten, trykk pil ned-tasten, og velg deretter Rediger i Excel Online.

Hvis du vil

Trykk

Bevege deg mellom båndet og innholdet i arbeidsboken

Ctrl+F6

Gå til en annen båndfane

Tabulator og deretter Enter

Flytte mellom kommandoer på et bånd

Tab

Utføre den valgte kommandoen på båndet

Enter

Gå til begynnelsen av raden

Home

Gå til celle A1

Ctrl+Home

Gå til den siste cellen i brukt område

Ctrl+End

Flytt ett skjermbilde nedover

PGDN

Flytt ett skjermbilde oppover

PgUp

Flytt innenfor et merket område fra øverst til nederst (eller fremover gjennom merket område)

Enter

Flytt innenfor et merket område fra nederst til øverst (eller tilbake gjennom merket område)

Skift+Enter

Flytt innenfor et merket område fremover gjennom en rad (eller ned gjennom én merket kolonne)

Tab

Flytt innenfor et merket område tilbake gjennom en rad (eller opp gjennom én merket kolonne)

Skift+Tab

Hvis du vil

Trykk

Én celle opp

PIL OPP eller SKIFT+ENTER

Én celle ned

PIL NED eller ENTER

Høyre én celle

PIL HØYRE eller TAB

Venstre én celle

PIL VENSTRE eller SKIFT+TAB

Gå til A1

Ctrl+Home

Siste cellen i området som brukes

Ctrl+End

Flytte ett skjermbilde nedover

PGDN

Flytte oppover én blokk med rader

PGUP

Du kan få flere nyttige innholdstillegg for Excel Online i Windows store, for eksempel People Graph og Bing-kart. Hvis arbeidsboken bruker et innholdstillegg, kan du bruke følgende hurtigtaster.

  1. Trykk CTRL + F6 for å gå til båndet, og trykk deretter PIL VENSTRE eller PIL HØYRE til du kommer til tilleggsfanen.

  2. Trykk ENTER for å gå til tillegget, og bruk deretter TAB for å bla gjennom tilleggsalternativene.

  3. Trykk ESC for å avslutte tillegget når du er ferdig.

Hvis du vil

Trykk

Åpne meny/drille ned

ALT+PIL NED

Drille opp

ALT+PIL OPP

Følge hyperkobling

Ctrl+Enter

Åpne kommentarruten

Skift+F2

Hvis du vil

Trykk

merke et celleområde

Skift+piltaster

Merk en hel kolonne

Ctrl+MELLOMROM

Merk en hel rad

Skift+MELLOMROM

Gå til begynnelse av raden

Skift+Home

Flytt opp i celleblokktrinn i gjeldende kolonne

Skift+Side opp

Flytte ned i celleblokktrinn i gjeldende kolonne

Skift+Side ned

Hvis du vil

Trykk

Fra øverst til nederst (eller fremover gjennom merket område)

Enter

Fra nederst til øverst (eller tilbake gjennom merket område)

Skift+Enter

Fremover gjennom en rad (eller ned gjennom et merket område på én kolonne)

Tab

Tilbake gjennom en rad (eller opp gjennom et merket område på én kolonne)

Skift+Tab

Hvis du vil

Trykk

Beregne arbeidsboken (oppdatering)

F9

Fullstendig beregning

Ctrl+Skift+Alt+F9

Oppdatere eksterne data

Alt+F5

Oppdater alle eksterne data

Ctrl+Alt+F5

Hvis du vil

Trykk

Klipp ut

Ctrl+X

Kopier

Ctrl+C

Lime inn

Ctrl+V

Angre

Ctrl+Z

Gjør om

Ctrl+Y

Starte en ny linje i samme celle

Alt+Enter

Sette inn hyperkobling

Ctrl+K

Sette inn tabell

Ctrl+L

Hvis du vil

Trykk

Avslutte registrering av data i cellen og gå til cellen under

Enter

Avslutte registrering av data i cellen og gå til cellen over

Skift+Enter

Avslutte registrering av data i cellen og gå til den neste cellen i raden

Tab

Avslutte registrering av data i cellen og gå til den forrige cellen i raden

Skift+Tab

Avbryte registrering av data i cellen

Esc

Hvis du vil

Trykk

Redigere merket celle

F2

Tømme merket celle

Slett

Tømme merket celle og begynne å redigere

Tilbake

Flytte ett tegn mot høyre

PIL HØYRE

Flytte ett tegn mot venstre

PIL VENSTRE

Flytte ett ord mot høyre

CTRL+PIL HØYRE

Flytte ett ord mot venstre

CTRL+PIL VENSTRE

Gå til begynnelsen av celledataene

Home

Gå til slutten av celledataene

End

Merk høyre etter tegn

SKIFT+PIL HØYRE

Merk venstre etter tegn

SKIFT+PIL VENSTRE

Merk høyre etter ord

SKIFT+CTRL+PIL HØYRE

Merk venstre etter ord

SKIFT+CTRL+PIL VENSTRE

Merke til begynnelsen av celledataene

Skift+Home

Merke til slutten av celledataene

Skift+End

Kopier

Ctrl+C

Klipp ut

Ctrl+X

Lim inn

Ctrl+V

Hvis du vil

Trykk

Bruk fet

Ctrl+B

Bruk kursiv

Ctrl+I

Bruk understrek

CTRL+U

Vanlige oppgaver i Excel Online

Du finner oversikt over trinn for å utføre bestemte oppgaver i Excel Online ved bruk av hurtigtaster og en skjermleser i de følgende artiklene:

Hvis du vil ha mer informasjon om støtte for tilgjengelighet, se Tilgjengelighet for Office.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×