Hurtigtaster i Excel Online

Hurtigtastene som er beskrevet i dette hjelpeemnet, er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

Hvis du vil ha en oversikt over tilgjengelighet i Excel Online, kan du se Tilgjengelighetsfunksjoner i Excel Online.

Tips

  • Excel Online kjører i nettleseren, og hurtigtastene er derfor forskjellige fra dem i Excel-skrivebordsprogrammet. Du bruker for eksempel CTRL+F6 i stedet for F6 for å gå inn og ut av kommandoer. Også vanlige snarveier som F1 og CTRL+P fungerer for nettleseren, men ikke for Excel Online.

  • Som en snarvei til kommandoer trykker du CTRL+' (apostrof) for å gå til Fortell meg, og skriver deretter inn kommandoen du vil bruke (bare tilgjengelig i redigeringsvisning). Bruk pil opp og pil ned for å velge en kommando, og trykk deretter ENTER.

  • Hvis du vil hoppe til en bestemt celle, bruker du kommandoen Gå til: Trykk CTRL+G, skriv inn cellereferansen (for eksempel B14), og trykk deretter ENTER.

  • Hurtigtaster i Excel Online ligner svært mye på hurtigtastene i Microsoft Excel. Hvis du vil se en liste over hurtigtaster i andre versjoner av Excel, kan du se Flere hurtigtaster for Excel.

  • Hvis du bruker en skjermleser, kan du se Vanlige oppgaver i Excel Online.

Kommandoer i Excel Online

Hvis du vil

Trykk

Bevege deg mellom båndet og innholdet i arbeidsboken

CTRL+F6

Aktivere en annen båndfane

Tabulator og deretter Enter

Flytte mellom kommandoer på båndet

TAB

Utføre den valgte kommandoen på båndet

ENTER

Arbeide med regneark

Hvis du vil

Trykk

Søke

CTRL+B eller SKIFT+F5

Gjenta søk ned

SKIFT+F4

Gjenta søk opp

CTRL+SKIFT+F4

Flytte og rulle i regneark

Hvis du vil

Trykk

Én celle opp

PIL OPP eller SKIFT+ENTER

Én celle ned

PIL NED eller ENTER

Høyre én celle

PIL HØYRE eller TAB

Venstre én celle

PIL VENSTRE eller SKIFT+TAB

Begynnelsen av raden

HOME

Gå til A1

CTRL+HOME

Siste cellen i området som brukes

CTRL+END

Flytte ett skjermbilde nedover

PGDN

Flytte oppover én blokk med rader

PGUP

Arbeide med objekter

Hvis du vil

Trykk

Åpne meny/drille ned

ALT+PIL NED

Drille opp

ALT+PIL OPP

Følge hyperkobling

CTRL+ENTER

Åpne kommentarruten

SKIFT+F2

Merke celler, rader, kolonner og objekter

Hvis du vil

Trykk

Celleområde

SKIFT+piltaster

Hele kolonnen

CTRL+MELLOMROM

Hele raden

SKIFT+MELLOMROM

Til begynnelsen av raden

SKIFT+HOME

Opp blokk med celler i gjeldende kolonne

SKIFT+PGUP

Ned blokk med celler i gjeldende kolonne

SKIFT+PGDN

Flytte innenfor et merket område

Hvis du vil

Trykk

Fra øverst til nederst (eller fremover gjennom merket område)

ENTER

Fra nederst til øverst (eller tilbake gjennom merket område)

SKIFT+ENTER

Fremover gjennom en rad (eller ned gjennom et merket område på én kolonne)

TAB

Tilbake gjennom en rad (eller opp gjennom et merket område på én kolonne)

SKIFT+TAB

Beregne data

Hvis du vil

Trykk

Beregne arbeidsboken (oppdatering)

F9

Fullstendig beregning

CTRL+SKIFT+ALT+F9

Oppdatere eksterne data

Hvis du vil

Trykk

Oppdatere

ALT+F5

Oppdatere alle

CTRL+ALT+F9

Redigere celler

Hvis du vil

Trykk

Klippe ut

CTRL+X

Kopiere

CTRL+C

Lime inn

CTRL+V

Angre

CTRL+Z

Gjøre om

CTRL+Y

Skrive inn data

Hvis du vil

Trykk

Avslutte registrering av data i cellen og gå til cellen under

ENTER

Avslutte registrering av data i cellen og gå til cellen over

SKIFT+ENTER

Avslutte registrering av data i cellen og gå til den neste cellen i raden

TAB

Avslutte registrering av data i cellen og gå til den forrige cellen i raden

SKIFT+TAB

Avbryte registrering av data i cellen

ESC

Starte en ny linje i samme celle

ALT+ENTER

Sette inn hyperkobling

CTRL+K

Sette inn tabell

CTRL+L

Redigere data i en celle

Hvis du vil

Trykk

Redigere merket celle

F2

Tømme merket celle

DEL

Tømme merket celle og begynne å redigere

TILBAKE

Flytte ett tegn mot høyre

PIL HØYRE

Flytte ett tegn mot venstre

PIL VENSTRE

Flytte ett ord mot høyre

CTRL+PIL HØYRE

Flytte ett ord mot venstre

CTRL+PIL VENSTRE

Gå til begynnelsen av celledataene

HOME

Gå til slutten av celledataene

END

Merk høyre etter tegn

SKIFT+PIL HØYRE

Merk venstre etter tegn

SKIFT+PIL VENSTRE

Merk høyre etter ord

SKIFT+CTRL+PIL HØYRE

Merk venstre etter ord

SKIFT+CTRL+PIL VENSTRE

Merke til begynnelsen av celledataene

SKIFT+HOME

Merke til slutten av celledataene

SKIFT+END

Kopiere

CTRL+C

Klippe ut

CTRL+X

Lime inn

CTRL+V

Formatere celler

Hvis du vil

Trykk

Fet

CTRL+B

Kursiv

CTRL+K

Understreking

CTRL+U

Flere hurtigtaster for Excel

Hurtigtastene i Excel Online ligner svært mye på hurtigtastene i Microsoft Excel. Denne artikkelen inneholder hurtigtastene for de vanligste oppgavene i Excel Online. Hvis du vil ha en liste over hurtigtastene i Excel-skrivebordsprogrammet, kan du se følgende:

Vanlige oppgaver i Excel Online

Følgende artikler inneholder fremgangsmåter for å utføre bestemte oppgaver i Excel Online:

Gjelder for: Excel OnlineVar denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Endre språk