Hurtigtaster i Excel Online

Hurtigtaster i Excel Online

Mange brukere føler at de jobber mer effektivt når de bruker et eksternt tastatur med hurtigtaster for Excel Online i Windows. Hurtigtaster kan være enklere å bruke enn en berøringsskjerm for brukere med fysiske funksjonshemninger eller synshemning, og de er et viktig alternativ til mus. Denne artikkelen inneholder en liste over hurtigtaster som er tilgjengelig for Excel Online i Windows.

Obs!: 

 • Hurtigtastene i dette emnet er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

 • Hvis en hurtigtast krever at du trykker to eller flere taster samtidig, er tastene adskilt med et plusstegn (+) i dette emnet. Hvis du må trykke en tast rett etter en annen, er tastene adskilt med et komma (,).

I denne artikkelen

Raske tips for å bruke hurtigtaster i Excel Online

 • Excel Online kjører i nettleseren, så hurtigtastene er derfor forskjellige fra de i Excel-skrivebordsprogrammet. Du kan for eksempel bruke CTRL+F6 i stedet for F6 for å flytte til områder i appen.

  Du kan bruke vanlige nettlesersnarveier som F1 og CTRL+

 • Du finner raskt en kommando ved å trykke ALT+WIN+Q for å gå til Fortell meg det. I Fortell meg det skriver du ganske enkelt inn et ord eller navnet på en kommando som du vil bruke (bare tilgjengelig i redigeringsvisning). Fortell meg det søker etter relaterte alternativer, og gir deg en liste. Bruk PIL OPP- og PIL NED-tastene for å velge en kommando, og trykk deretter ENTER.

 • Hvis du vil hoppe til en bestemt celle, bruker du kommandoen Gå til: Trykk CTRL+G, skriv inn cellereferansen (for eksempel B14), og trykk deretter ENTER.

 • Hvis du bruker en skjermleser, les Vanlige oppgaver i Excel Online.

Vanlige hurtigtaster

Dette er de mest brukte snarveiene for Excel Online.

Hvis du vil

Trykk

Gå til en bestemt celle

CTRL+G

Flytt ned

PgDn eller Pil ned

Flytt opp

PgUp eller Pil opp

Skriv ut

Ctrl+P

Kopier

Ctrl+C

Lime inn

Ctrl+V

Klipp ut

Ctrl+X

Angre

Ctrl+Z

Lukk arbeidsbok

Ctrl+W

Finn

Ctrl+F

Bruk fet

Ctrl+B

Åpne hurtigmeny

 • Windows-tastatur: Windows-konteksttasten+F10. Windows-konteksttasten er mellom venstre Alt-tast og venstre Ctrl-tast

 • Andre tastatur: Skift+F10

Fortell meg det

Alt+Q

Finn

Ctrl+F eller Skift+F3

Gjenta Finn, nedover

SKIFT+F4

Gjenta Finn, oppover

CTRL+SKIFT+F4

Sett inn diagram

ALT+F1

Tilgangstaster: Hurtigtaster for bruk av båndet

Excel Online tilbyr nå tilgangstaster, som er hurtigtaster for å navigere i båndet. Hvis du har brukt tilgangstastene for å spare tid i Excel for stasjonære datamaskiner, vil du oppleve at tilgangstastene er svært like i Excel Online.

I Excel 2016 for Windows begynner tilgangstaster med ALT-tasten. I Excel Online begynner alle tilgangstaster med ALT+WIN, og deretter legg til en bokstav for båndfanen. Hvis du for eksempel vil gå til Se gjennom-fanen, trykker du ALT+WIN+R.

ExcelOnline-båndet viser Hjem-fanen og hurtigtasttips på alle faner
 • Hvis du vil gå til båndet, kan du trykke på ALT+WIN, eller du kan trykke på CTRL+F6 til du når Hjem-fanen

 • Hvis du vil flytte mellom fanene på båndet, trykker du på TAB.

 • Hvis du vil skjule båndet slik at du får mer plass å arbeide på, trykker du CTRL+F1. Gjenta for å vise båndet igjen.

Hvis du vil gå direkte til en fane på båndet, trykker du en av følgende tilgangstaster:

Hvis du vil

Trykk

Åpne boksen Fortell meg det på båndet, og skriv inn et søkeord.

ALT+WIN, Q

Åpne Fil-fanen og bruk Backstage-visningen

ALT+WIN, F

Åpne Hjem-fanen og formater tekst og tall, eller bruk andre verktøy, som for eksempel Finn.

ALT+WIN, H

Åpne Sett inn-fanen, og sett inn en funksjon, tabell, diagram, hyperkobling eller kommentar.

ALT+WIN, N

Åpne Data-fanen og oppdater datatilkoblinger eller bruk dataverktøy.

ALT+WIN, A

Åpne Se gjennom-fanen og bruk Tilgjengelighetskontroll eller arbeid med kommentarer.

ALT+WIN, R

Åpne Vise-fanen for å velge en visning, frys rader eller kolonner i regnearket eller vis rutenett og overskrifter

ALT+WIN, W

Hurtigtastene i denne tabellen kan spare deg for tid når du arbeider med båndfanene og båndmenyene

Hvis du vil

Trykk

Velg den aktive fanen på båndet og aktiver tilgangstastene.

ALT+WIN. Hvis du vil flytte til en annen fane, kan du bruke en tilgangstast eller TAB-tasten.

Flytt fokuset til kommandoer på båndet.

ENTER, deretter TAB eller SKIFT+TAB

Aktiver en valgt knapp.

MELLOMROM eller ENTER

Åpne listen for en valgt kommando

MELLOMROM eller ENTER

Åpne menyen for en valgt knapp.

ALT + PIL NED

Flytt til neste kommando når en meny eller undermeny er åpen.

ESC

Hurtigtaster for Excel Online-kommandoer i redigeringsvisning

Hvis et regneark åpnes i lesevisning i Excel Online, fungerer ikke redigeringskommandoene. For å bytte til redigeringsvisning flytter du fokus ut av regnearket ved å trykke CTRL+F6, og deretter tabulerer du til Rediger arbeidsbok-listen. Trykk MELLOMROM, trykk PIL NED, og velg deretter Rediger i Excel Online.

Hvis du vil

Trykker du

Sette inn en rad over den gjeldende raden

ALT+WINDOWS-TAST+H, I, R

Sett inn en kolonne til venstre for den gjeldende kolonnen

ALT+WINDOWS-TAST+H, I, C

Klippe ut

CTRL+X

Kopier

Ctrl+C

Lime inn

Ctrl+V

Angre

CTRL + Z

Gjør om

CTRL+Y

Starte en ny linje i samme celle

Alt+Enter

Sette inn hyperkobling

CTRL+K

Sette inn tabell

CTRL+L

Sett inn funksjon

SKIFT+F3

Øke skriftstørrelse

CTRL+SKIFT+>

Redusere skriftstørrelse

CTRL+SKIFT+<

Hvis du vil

Trykk

Avslutte registrering av data i cellen og gå til cellen under

Enter

Avslutte registrering av data i cellen og gå til cellen over

Skift+Enter

Avslutte registrering av data i cellen og gå til den neste cellen i raden

Tab

Avslutte registrering av data i cellen og gå til den forrige cellen i raden

Skift+Tab

Avbryte registrering av data i cellen

Esc

Hvis du vil

Trykk

Redigere merket celle

F2

Tømme merket celle

Slett

Tømme merket celle og begynne å redigere

TILBAKE

Gå til begynnelsen av cellelinjen

HJEM

Gå til slutten av cellelinjen

END

Merk høyre etter tegn

SKIFT+PIL HØYRE

Merke til begynnelsen av celledataene

Skift+Home

Merke til slutten av celledataene

SKIFT+END

Merk venstre etter tegn

SKIFT+PIL VENSTRE

Utvid det merkede celleområdet til den siste cellen som ikke er tom i samme kolonne eller rad som den aktive cellen, eller, hvis den neste cellen er tom, til den neste cellen som ikke er tom.

CTRL+SKIFT+PIL HØYRE eller CTRL+SKIFT+PIL VENSTRE

Hvis du vil

Trykk

Bruk fet

CTRL+B

Bruk kursiv

CTRL+I

Bruk understrek

CTRL+U

Lime inn formatering.

SKIFT+CTRL+V

Hvis du vil

Trykk

Én celle opp

PIL OPP eller SKIFT+ENTER

Én celle ned

PIL NED eller ENTER

Flytt én celle til høyre

PIL HØYRE eller TAB

Gå til begynnelsen av raden

Home

Gå til celle A1

CTRL+HOME

Gå til den siste cellen i det brukte området

CTRL+END

Flytte ett skjermbilde nedover (28 rader)

PAGE DOWN

Flytte ett skjermbilde oppover (28 rader)

PGUP

Flytte til kanten av gjeldende dataområde

CTRL+PIL HØYRE eller CTRL+PIL VENSTRE

Bevege deg mellom båndet og innholdet i arbeidsboken

Ctrl+F6

Gå til en annen båndfane

TAB.

Trykk ENTER for å gå til båndet for fanen.

Sett inn et nytt ark.

SKIFT+F11

Bytte til neste ark

ALT+CTRL+PGDN

Bytte til forrige ark

ALT+CTRL+PGUP

Hvis du vil

Trykk

Åpne meny/drille ned

ALT+PIL NED

Drille opp

ALT+PIL OPP

Følge hyperkobling

CTRL+ENTER

Åpne kommentarruten mens du redigerer

SKIFT+F2

Hvis du vil

Trykk

merke et celleområde

Skift+piltaster

Merk en hel kolonne

CTRL+MELLOMROM

Merk en hel rad

SKIFT+MELLOMROM

Utvid det merkede celleområdet til den siste cellen som ikke er tom i samme kolonne eller rad som den aktive cellen, eller, hvis den neste cellen er tom, til den neste cellen som ikke er tom.

CTRL+SKIFT+PIL HØYRE eller CTRL+SKIFT+PIL VENSTRE

Hvis du vil

Trykk

Fra øverst til nederst (eller fremover gjennom merket område)

Enter

Fra nederst til øverst (eller tilbake gjennom merket område)

Skift+Enter

Fremover gjennom en rad (eller ned gjennom et merket område på én kolonne)

Tab

Tilbake gjennom en rad (eller opp gjennom et merket område på én kolonne)

Skift+Tab

Hvis du vil

Trykk

Beregne arbeidsboken (oppdatering)

F9

Fullstendig beregning

Ctrl+Skift+Alt+F9

Oppdatere eksterne data

Alt+F5

Oppdater alle eksterne data

CTRL+ALT+F5

Automatisk summer

ALT+ er lik (=)

Meny for tilgjengelighetssnarveier for Excel Online (ALT+SKIFT+A)

Få enkel tilgang til vanlige funksjoner ved å bruke disse snarveiene:

Hvis du vil

Trykk

Flytte mellom landemerkeområder

CTRL+F6 eller CTRL+SKIFT+F6

Flytte inni landemerkeområdene

TAB eller SKIFT+TAB

Gå til Fortell meg det-boksen for å kjøre en kommando

Alt+Q

Vise eller skjule tastetips

ALT+WINDOWS

Redigere merket celle

F2

Gå til en bestemt celle

CTRL+G

Gå til et annet regneark i arbeidsboken

CTRL+ALT+PAGE UP eller CTRL+ALT+PAGE DOWN

Åpne hurtigmeny

SKIFT+F10

Les overskriften på raden

CTRL+ALT+SKIFT+T

Les rad til den aktive cellen

CTRL+ALT+SKIFT+HOME

Les rad fra den aktive cellen

CTRL+ALT+SKIFT+END

Les kolonneoverskrift

CTRL+ALT+SKIFT+H

Les kolonne til den aktive cellen

CTRL+ALT+SKIFT+PAGE UP

Les kolonne fra den aktive cellen

CTRL+ALT+SKIFT+PAGE DOWN

Alternativ for flytting av dialoger

CTRL+ALT+MELLOMROM

Se også

Les om hvordan du navigerer i Excel ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Excel

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×