Hurtigtaster for Word

Om hurtigtaster

Du kan utføre oppgaver raskt ved hjelp av hurtigtaster – trykk en eller flere taster på tastaturet hvis du vil fullføre en oppgave. Når du for eksempel trykker KOMMANDO + P, åpnes dialogboksen Skriv ut.

Kommentarer: 

  • Hurtigtastbeskrivelser refererer til et norsk tastatur. Det kan være at taster på andre tastaturoppsett ikke samsvarer nøyaktig med tastene på et norsk tastatur. Hurtigtaster for bærbare datamaskiner kan også variere.

  • Innstillingene i enkelte versjoner av Macintosh-operativsystemet og enkelte tilleggsprogrammer kan komme i konflikt med hurtigtaster og funksjonstaster i Office. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer tastetilordning av en hurtigtast, kan du se Mac-hjelpen for Macintosh-operativsystemet ditt eller tilleggsprogrammet.

  • Listen nedenfor inneholder bare hurtigtaster for de vanligste oppgavene. Pek på Makro på menyen Verktøy og klikk deretter Makroer for å liste opp alle kommandoer og hurtigtaster i Word. Klikk Word-kommandoer, skriv inn VisKommando i boksen Makronavn, klikk Kjør og merk deretter ønskede alternativer på Makroer i hurtigmenyen.

Funksjonstaster

Merknad: Du må trykke tasten Fn (nederst til venstre på tastaturet) samtidig for å bruke en funksjonstast på MacBook.

Hvis du vil

Trykk

Angre den siste handlingen

F1

Klippe ut tekst eller grafikk

F2

Kopiere tekst eller grafikk

F3

Lime inn innholdet fra utklippstavlen

F4

Bruke kommandoen Gå til (Rediger-meny)

F5

Gå til neste rute eller ramme

F6

Velg kommandoen Stavekontroll og grammatikk (menyen Verktøy)

F7

Utvid et merket område

Denne hurtigtasten er i konflikt med en standard Mac OS X-tastetilordning. Hvis du vil bruke denne Office-hurtigtasten, må du først deaktivere av Mac OS X-hurtigtasten for denne tasten. Klikk SystemvalgApple-menyen. Klikk Tastatur under Maskinvare. Klikk fanen Hurtigtaster og fjern avmerkingen for for tastetilordningen du vil deaktivere.

F8

Oppdatere valgte felter.

Denne hurtigtasten kan være i konflikt med standardinnstillinger for Exposé-taster i Mac OS X versjon 10.3 eller senere. Hvis du vil bruke denne Office-hurtigtasten, må du først deaktivere Exposé-hurtigtasten for denne tasten. Klikk SystemvalgApple-menyen. Under Personlige klikker du Exposé og mellomrom.    Klikk under Snarveier for tastatur og mus på hurtigmenyen for snarveien du vil deaktivere.

F9

Gå til neste felt.

Denne hurtigtasten kan være i konflikt med standardinnstillinger for Exposé-taster i Mac OS X versjon 10.3 eller senere. Hvis du vil bruke denne Office-hurtigtasten, må du først deaktivere Exposé-hurtigtasten for denne tasten. Klikk SystemvalgApple-menyen. Under Personlige klikker du Exposé og mellomrom.  Klikk under Snarveier for tastatur og mus på hurtigmenyen for snarveien du vil deaktivere.

F11

Velge kommandoen Lagre som (Fil-meny).

KOMMANDO + SKIFT + S

Kopiere tekst

SKIFT+F2

Endre bokstaver til store, små eller både store og små bokstaver

SKIFT+F3

Gjenta handlingen Søk eller Gå til

SKIFT+F4

Gå til forrige innsettingspunkt

SKIFT + F5

Gå til forrige rute eller ramme

SKIFT+F6

Velg kommandoen Synonymordbok (menyen Verktøy)

SKIFT+F7

Forminske et område

Denne hurtigtasten kan være i konflikt med standardinnstillinger for Exposé-taster i Mac OS X versjon 10.3 eller senere. Hvis du vil bruke denne Office-hurtigtasten, må du først deaktivere Exposé-hurtigtasten for denne tasten. Klikk SystemvalgApple-menyen. Under Personlige klikker du Exposé og mellomrom.  Klikk under Snarveier for tastatur og mus på hurtigmenyen for snarveien du vil deaktivere.

SKIFT+F8

Bytte mellom en feltkode og dens resultater.

Denne hurtigtasten kan være i konflikt med standardinnstillinger for Exposé-taster i Mac OS X versjon 10.3 eller senere. Hvis du vil bruke denne Office-hurtigtasten, må du først deaktivere Exposé-hurtigtasten for denne tasten. Klikk SystemvalgApple-menyen. Under Personlige klikker du Exposé og mellomrom.    Klikk under Snarveier for tastatur og mus på hurtigmenyen for snarveien du vil deaktivere.

SKIFT+F9

Vise en hurtigmeny.

Denne hurtigtasten kan være i konflikt med standardinnstillinger for Exposé-taster i Mac OS X versjon 10.3 eller senere. Hvis du vil bruke denne Office-hurtigtasten, må du først deaktivere Exposé-hurtigtasten for denne tasten. Klikk SystemvalgApple-menyen. Under Personlige klikker du Exposé og mellomrom.  Klikk under Snarveier for tastatur og mus på hurtigmenyen for snarveien du vil deaktivere.

SKIFT+F10

Gå til forrige felt.

Denne hurtigtasten kan være i konflikt med standardinnstillinger for Exposé-taster i Mac OS X versjon 10.3 eller senere. Hvis du vil bruke denne Office-hurtigtasten, må du først deaktivere Exposé-hurtigtasten for denne tasten. Klikk SystemvalgApple-menyen. Under Personlige klikker du Exposé og mellomrom.    Klikk under Snarveier for tastatur og mus på hurtigmenyen for snarveien du vil deaktivere.

SKIFT+F11

Klippe ut Pigg

KOMMANDO + F3

Lukke vinduet

KOMMANDO + F4

Gå til neste vindu

KOMMANDO + F6

Utvide eller minimere båndet

ALT + KOMMANDO + R

Sette inn et tomt felt

KOMMANDO + F9

Låse et felt

KOMMANDO + F11

Sette inn innholdet fra Pigg

KOMMANDO + SKIFT + F3

Gjenta handlingen Søk eller Gå til

KOMMANDO + SKIFT + F4

Redigere et bokmerke

KOMMANDO + SKIFT + F5

Gå til forrige vindu

KOMMANDO + SKIFT + F6

Oppdatere koblet informasjon i et kildedokument fra Word

KOMMANDO + SKIFT + F7

Utvide et merket område eller en blokk (og trykk en piltast)

KOMMANDO + SKIFT + F8

Koble fra et felt

KOMMANDO + SKIFT + F9

Låse opp et felt

KOMMANDO + SKIFT + F11

Opprette en Autotekst-oppføring

ALT + F3

Gå til neste vindu

ALT + F6

Søke etter neste stavefeil eller grammatiske feil. Avmerkingsboksen Fortløpende stavekontroll må være merket (menyen Word, kommandoen Innstillinger, kommandoen Stavekontroll og grammatikk).

ALT + F7

Kjøre en makro

ALT + F8

Bytte mellom alle feltkodene og tilhørende resultater

ALT + F9

Gå til forrige vindu

ALT + SKIFT + F6

Åpne ordlisten

ALT + SKIFT + F7

Kjøre GOTOBUTTON eller MACROBUTTON fra feltet som viser feltresultatene

ALT + SKIFT + F9

Flytte markøren

Flytting

Trykker du

Ett tegn mot venstre

PIL VENSTRE

Ett tegn mot høyre

PIL HØYRE

Ett ord mot venstre

ALT + PIL VENSTRE

Ett ord mot høyre

ALT + PIL HØYRE

Ett avsnitt opp

KOMMANDO + PIL OPP

Ett avsnitt ned

KOMMANDO + PIL NED

Én celle mot venstre (i en tabell)

SKIFT+TAB

Én celle mot høyre (i en tabell)

TAB

Opp én linje

PIL OPP

Ned én linje

PIL NED

Til slutten av en linje

KOMMANDO + PIL HØYRE eller END

Til begynnelsen av en linje

KOMMANDO + PIL VENSTRE eller HOME

Opp ett skjermbilde (rulling)

PGUP

Ned ett skjermbilde (rulling)

PGDN

Til øverst på neste side

KOMMANDO + PGDN

KOMMANDO + FN + PIL NED (på et MacBook-tastatur)

Til øverst på forrige side

KOMMANDO + PGUP

KOMMANDO + FN + PIL OPP (på et MacBook-tastatur)

Til slutten av et dokument

KOMMANDO + END

KOMMANDO + FN + PIL HØYRE (på et MacBook-tastatur)

Til begynnelsen av et dokument

KOMMANDO + HOME

KOMMANDO + FN + PIL VENSTRE (på et MacBook-tastatur)

Til forrige innsettingspunkt

SKIFT + F5

Velge tekst og grafikk

Tips!: Hvis du vet hva tastekombinasjonen er for å flytte markøren, kan du vanligvis merke teksten ved hjelp av den samme tastekombinasjonen mens du holder SKIFT nede. KOMMANDO + PIL HØYRE flytter for eksempel markøren til det neste ordet, og KOMMANDO + SKIFT + PIL HØYRE velger tekst fra markøren til begynnelsen av det neste ordet.

Utvide et merket område

Trykk

Ved å merke flere elementer som ikke er ved siden av hverandre

Merk det første elementet du vil ha, hold KOMMANDO nede og velg eventuelle ekstra elementer

Ett tegn mot høyre

SHIFT+PIL HØYRE

Ett tegn mot venstre

SKIFT+PIL VENSTRE

Ett ord mot høyre

SKIFT + ALT + PIL HØYRE

Ett ord mot venstre

SKIFT + ALT + PIL VENSTRE

Til slutten av en linje

KOMMANDO + SKIFT+PIL HØYRE eller SKIFT + END

Til begynnelsen av en linje

KOMMANDO + SKIFT + PIL VENSTRE eller SKIFT + HOME

Én linje ned

SKIFT+PIL NED

Én linje opp

SKIFT+PIL OPP

Til slutten av avsnittet

KOMMANDO + SKIFT + PIL NED

Til begynnelsen av avsnittet

KOMMANDO +SKIFT + PIL OPP

Ett skjermbilde ned

SKIFT+PGDN

Ett skjermbilde opp

SKIFT + PGUP

Til begynnelsen av et dokument

KOMMANDO + SKIFT + HOME

Til slutten av et dokument

KOMMANDO + SKIFT + END

Til slutten av et vindu

ALT + KOMMANDO + SKIFT + PGDN

Merke hele dokumentet

KOMMANDO + A

Til en loddrett tekstblokk

KOMMANDO + SKIFT + F8, og bruk deretter piltastene. Trykk KOMMANDO + PUNKTUM for å gå ut av merkemodus

Til et bestemt område i et dokument

F8, og bruk deretter piltastene. Trykk KOMMANDO + PUNKTUM for å gå ut av merkemodus

Merke tekst og grafikk i en tabell

Hvis du vil

Trykk

Merke innholdet i neste celle

TAB

Merke innholdet i forrige celle

SKIFT+TAB

Utvide et merket område til tilstøtende celler

Hold nede SKIFT, og trykk en piltast gjentatte ganger

Merke en kolonne

Klikk i øverste eller nederste celle i kolonnen. Hold SKIFT nede og trykk PIL OPP eller PIL NED gjentatte ganger

Utvide et merket område (eller en blokk)

KOMMANDO + SKIFT + F8, og bruk deretter piltastene. Trykk KOMMANDO + PUNKTUM for å gå ut av merkemodus

Redusere størrelsen på merket område

SKIFT+F8

Merke flere celler, kolonner eller rader som ikke er ved siden av hverandre

Merk det første elementet du vil ha, hold KOMMANDO nede og velg eventuelle ekstra elementer

Utvide et merket område

Hvis du vil

Trykk

Aktivere utvidet modus

F8

Denne hurtigtasten er i konflikt med en standard Mac OS X-tastetilordning. Hvis du vil bruke denne Office-hurtigtasten, må du først deaktivere av Mac OS X-hurtigtasten for denne tasten. Klikk SystemvalgApple-menyen. Klikk Tastatur under Maskinvare. Klikk fanen Hurtigtaster og fjern avmerkingen for for tastetilordningen du vil deaktivere.

Merk det nærmeste tegnet til venstre

F8, og trykk deretter PIL VENSTRE

Merk det nærmeste tegnet til høyre

F8, og trykk deretter PIL HØYRE

Utvide et merket område

Fortsett å trykke F8 for å utvide det merkede området til et helt ord, setning, avsnitt, inndeling og så videre.

Redusere størrelsen på et merket område

SKIFT+F8

Deaktivere utvidet modus

KOMMANDO + PUNKTUM

Redigere tekst og grafikk

Hvis du vil

Trykk

Kopiere tekst eller grafikk

KOMMANDO + C eller F3

Kopiere en stil

KOMMANDO + SKIFT + C

Lim inn en stil

KOMMANDO + SKIFT + V

Kopiere tekst eller grafikk til utklippsboken

CTRL + ALT + C

Flytte tekst eller grafikk

KOMMANDO + X eller F2 (flytt deretter markøren og trykk KOMMANDO + V eller F4 )

Sette inn grafikk ved hjelp av Medieleser

KOMMANDO + CTRL + M

Opprette Autotekst

ALT + F3

Sett inn Autotekst

KOMMANDO + ALT + SKIFT + V

Lime inn innholdet fra utklippstavlen

KOMMANDO + V eller F4

Lime inn valgt utklipp fra utklippsboken

CTRL + ALT + V

Lime inn utvalg

KOMMANDO + CTRL + C

Lim inn og tilpass formateringen av omkringliggende tekst

KOMMANDO + ALT + SKIFT + V

Lim inn til utklippsboken

CTRL + ALT + V

Lime inn Pigg-innholdet

KOMMANDO + SKIFT + F3

Slette ett tegn til venstre

DEL

Slette ett ord til venstre

KOMMANDO + DELETE

Slette ett tegn til høyre

Slette eller FJERN

Slette ett ord til høyre

KOMMANDO + Slette

Klippe ut merket tekst til utklippstavlen

KOMMANDO + X eller F2

Angre den siste handlingen

KOMMANDO + Z

Klippe ut Pigg

KOMMANDO + F3

Justere og formatere avsnitt

Hvis du vil

Trykk

Midtstille et avsnitt

KOMMANDO + E

Blokkjustere et avsnitt.

KOMMANDO + J

Venstrejustere et avsnitt.

KOMMANDO + L

Høyrejustere et avsnitt.

KOMMANDO + R

Sette inn et avsnittsinnrykk fra venstre

CTRL + SKIFT + M

Fjerne et avsnittsinnrykk fra venstre

KOMMANDO + SKIFT + M

Opprette et hengende innrykk

KOMMANDO + T

Fjerne et hengende innrykk

KOMMANDO + SKIFT + T

Starte Autoformat

KOMMANDO + ALT + K

Bruke stilen Normal

KOMMANDO + SKIFT + N

Bruke stilen Overskrift 1

KOMMANDO + ALT + 1

Bruke stilen Overskrift 2

KOMMANDO + ALT + 2

Bruke stilen Overskrift 3

KOMMANDO + ALT + 3

Bruk listestil

KOMMANDO + SKIFT + L

Sette inn et hardt mellomrom

ALT + MELLOMROM

Angi linjeavstand

Angi linjeavstand til

Trykk

Enkel linjeavstand

KOMMANDO + 1

Dobbel linjeavstand

KOMMANDO + 2

Halvannen linjeavstand

KOMMANDO + 5

Legge til eller fjerne én linjeavstand rett foran et avsnitt

KOMMANDO + 0 (null)

Formateringstegn

Hvis du vil

Trykk

Endre skriften

KOMMANDO + SKIFT + F

Øke skriftstørrelsen

KOMMANDO + SHIFT + >

Redusere skriftstørrelsen

KOMMANDO + SKIFT + <

Øke skriftstørrelsen med 1 punkt

KOMMANDO + ]

Redusere skriftstørrelsen med 1 punkt

KOMMANDO + [

Endre tegnformateringer (kommandoen Skrift, menyen Format)

KOMMANDO + D

Endre bokstavtypen

SKIFT+F3

Formater i alle store bokstaver

KOMMANDO + SKIFT + A

Bruke fet formatering

KOMMANDO + B

Bruke understreking.

KOMMANDO + U

Understreke ord, men ikke mellomrom

KOMMANDO + SKIFT + W

Bruke dobbel understreking

KOMMANDO + SKIFT + D

Bruke kursiv formatering

KOMMANDO + I

Formater i alle små store bokstaver

KOMMANDO + SKIFT + K

Bruke senket tekstformatering (automatisk mellomrom)

KOMMANDO + LIKHETSTEGN

Bruke hevet tekstformatering (automatisk mellomrom)

KOMMANDO + SKIFT + PLUSSTEGN

Fjerne manuell tegnformatering

KOMMANDO + SKIFT + Z

Bruke gjennomstreket formatering

KOMMANDO + SKIFT + X

Sette inn spesialtegn

Slik setter du inn:

Trykk

Et felt

KOMMANDO + F9

Sette inn et linjeskift

SKIFT + ENTER

Sette inn et sideskift

SKIFT + ENTER

Sette inn et spalteskift

KOMMANDO + SKIFT + ENTER

Sette inn en hard bindestrek

KOMMANDO + SKIFT + BINDESTREK

Sette inn symbolet for opphavsrett

ALT + G

Sette inn symbolet for registrert varemerke

ALT + R

Sette inn symbolet for varemerke

ALT + 2

Sette inn tre prikker

ALT + SEMIKOLON

Innsetting av felt

Slik setter du inn:

Trykk

ET DATO-felt

CTRL + SKIFT + D

ET LISTNUM-felt

KOMMANDO + ALT + SKIFT + L

ET SIDE-felt

CTRL + SKIFT + P

ET KLOKKESLETT-felt

CTRL + SKIFT + T

Et tomt felt

KOMMANDO + F9

Bruk av felter

Hvis du vil

Trykk

Oppdatere valgte felter

F9

Koble fra et felt

KOMMANDO + SKIFT + F9

Bytte mellom en feltkode og tilhørende resultater

SKIFT+F9

Bytte mellom alle feltkodene og tilhørende resultater

ALT + F9

Kjøre GOTOBUTTON eller MACROBUTTON fra feltet som viser feltresultatene

ALT + SKIFT + F9

Gå til neste felt

F11

Gå til forrige felt

SKIFT+F11

Låse et felt

KOMMANDO + F11

Låse opp et felt

KOMMANDO + SKIFT + F11

Dokumentdisposisjon

Hvis du vil

Trykk

Heve nivå på et avsnitt

CTRL + SKIFT + PIL VENSTRE

Senke nivå på et avsnitt

CTRL + SKIFT + PIL HØYRE

Senke nivå ned til brødtekst

KOMMANDO + SKIFT + N

Flytte opp merkede avsnitt

CTRL + SKIFT + PIL OPP

Flytte ned valgte avsnitt

CTRL + SKIFT + PIL NED

Utvide tekst under en overskrift

CTRL + SKIFT + plusstegn

Skjule tekst under en overskrift

Denne hurtigtasten er i konflikt med en standard Mac OS X-tastetilordning. Hvis du vil bruke denne Office-hurtigtasten, må du først deaktivere av Mac OS X-hurtigtasten for denne tasten. Klikk SystemvalgApple-menyen. Klikk Tastatur under Maskinvare. Klikk fanen Hurtigtaster og fjern avmerkingen for for tastetilordningen du vil deaktivere.

CTRL + SKIFT + minustegn

Utvid all brødtekst og alle overskrifter eller skjule all brødtekst

CTRL + SKIFT + A

Vise første linje av brødtekst eller hele brødteksten

CTRL + SKIFT + L

Vise alle overskrifter med det angitte overskriftsnivået

CTRL + SKIFT +<OVERSKRIFTSNIVÅ>

Gjennomsyn av dokumenter

Hvis du vil

Trykk

Sette inn en merknad

KOMMANDO + ALT + A

Aktivere eller deaktivere sporing av endringer

KOMMANDO + SKIFT + E

Gå til begynnelsen av en kommentar

HOME

Til slutten av en kommentar

END (END-tasten er ikke tilgjengelig på alle tastaturer)

Gå til begynnelsen av listen over kommentarer fra korrekturvinduet

KOMMANDO + HOME

Gå til slutten av listen over kommentarer fra korrekturvinduet

KOMMANDO + END

Skrive ut dokumenter

Hvis du vil

Trykk

Skrive ut et dokument

KOMMANDO + P

Flytte rundt i en tabell

Hvis du vil

Trykk

Flytte til neste celle

TAB (Hvis markøren er i den siste cellen i en tabell, legges det til en ny rad når du trykker TAB)

Flytte til forrige celle

SKIFT+TAB

Flytte til forrige eller neste rad

PIL OPP eller PIL NED

Flytte til første celle i raden

CTRL + HOME

Flytte til siste celle i raden

CTRL + END

Flytte til første celle i kolonnen

CTRL + PGUP

Flytte til siste celle i kolonnen

CTRL + PGDN

Begynne et nytt avsnitt

ENTER

Legge til en ny rad nederst i en tabell

TAB på slutten av siste rad

Legge til tekst før en tabell i begynnelsen av et dokument

ENTER til begynnelsen av den første cellen

Sette inn en rad

KOMMANDO + CTRL + I

Endring av størrelsen på tabellkolonner ved hjelp av linjalen

Hvis du vil

Trykk hurtigtastene, og dra deretter en markør på linjalen

Beholde kolonnestørrelsen til høyre

Endre tabellbredde

Ingen tast

Flytte én kolonnelinje

Beholde tabellbredde

SKIFT

Gi alle kolonner til høyre lik størrelse

Beholde tabellbredde

KOMMANDO + SKIFT

Gi alle kolonner til høyre lik proporsjonal størrelse

Beholde tabellbredde

KOMMANDO

Endre størrelse på tabellkolonner direkte i en tabell

Tips: 

  • Trykk ALT med disse hurtigtastene for å vise en kolonnes mål i linjalen når du endrer størrelsen på kolonnen.

  • Deaktiver funksjonaliteten «fest til» ved å trykke ALT med hurtigtaster for å finjustere kolonnebredden.

Hvis du vil

Trykk hurtigtastene, og deretter dra en kolonnegrense

Flytte én kolonnelinje

Beholde tabellbredde

Ingen tast

Beholde kolonnestørrelsen til høyre

Endre tabellbredde

SKIFT

Gi alle kolonner til høyre lik størrelse

Beholde tabellbredde

KOMMANDO + SKIFT

Gi alle kolonner til høyre lik proporsjonal størrelse

Beholde tabellbredde

KOMMANDO

Sette inn avsnitt og tabulatortegn i en tabell

Slik setter du inn:

Trykker du

Nye avsnitt i en celle

ENTER

Sette inn tabulatortegn i en celle

ALT + TAB

Datafletting

Du må først konfigurere datafletting for å bruke følgende hurtigtaster.

Hvis du vil

Trykk

Flette et dokument

CTRL + SKIFT + N

Redigere et dataflettet datadokument

CTRL + SKIFT + E

Se etter feil

CTRL + SKIFT + K

Sette inn et flettefelt

CTRL + SKIFT + F

Fotnoter og sluttnoter

Slik setter du inn:

Trykk

En fotnote

KOMMANDO + ALT + F

En sluttnote

KOMMANDO + ALT + E

Se også

Vanlige hurtigtaster for Office

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×