Hurtigtaster for Project 2010

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hurtigtastene som er beskrevet i dette hjelpeemnet, refererer til et norsk tastatur. Taster på andre oppsett tilsvarer kanskje ikke tastene på et norsk tastatur.

Hurtigtaster der du trykker to eller flere taster samtidig, er atskilt med et plusstegn (+) i Hjelp for Microsoft Project. Hurtigtaster der du trykker én tast etterfulgt av en annen tast, er atskilt med komma (,).

Du kan bruke tastaturet til å få tilgang til kommandoer på båndet og å navigere og flytte rundt i hjelpevinduet. Trykk ALT hvis du vil vise et tastetips over funksjonene som er tilgjengelige i den gjeldende visningen. Følgende eksempel er fra Microsoft Office Word.

Obs!: Trykk TAB for å merke Vis alt, og trykk ENTER og deretter CTRL+P hvis du vil skrive ut dette emnet.

Elektronisk hjelp

Bruke Hjelp-vinduet

Hjelp-vinduet gir tilgang til all hjelp i Office. Hjelp-vinduet viser emner og annet innhold i Hjelp.

I hjelpevinduet

Hvis du vil

Trykk

Åpne hjelpevinduet.

F1

Lukke hjelpevinduet.

ALT+F4

Bytte mellom hjelpevinduet og det aktive programmet.

ALT+TAB

Gå tilbake til Programnavn Hjem.

ALT+HOME

Merke neste element i hjelpevinduet.

TAB

Merke forrige element i hjelpevinduet.

SKIFT+TAB

Utføre handlingen for det merkede elementet.

ENTER

I Bla gjennom programnavnhjelp-delen av Hjelp-vinduet, velger du henholdsvis neste eller forrige element.

TAB eller SKIFT+TAB

Vise eller skjule det valgte elementet i delen Bla gjennom Hjelp for programnavn i hjelpevinduet.

ENTER

Merk den neste skjulte teksten eller hyperkoblingen, inkludert Vis alt eller Skjul alt øverst i et emne.

TAB

Merke den forrige skjulte teksten eller hyperkoblingen.

SKIFT+TAB

Utføre handlingen for valgt Vis alle, Skjul alle, skjult tekst eller hyperkobling.

ENTER

Gå tilbake til forrige emne i Hjelp (Tilbake-knappen).

ALT+PIL VENSTRE eller TILBAKE

Gå frem til neste emne i Hjelp (Frem-knappen).

ALT+PIL HØYRE

Rulle henholdsvis litt opp eller ned i gjeldende emne i Hjelp.

PIL OPP eller PIL NED

Rulle henholdsvis mye opp eller ned i gjeldende emne i Hjelp.

PGUP eller PGDN

Endre om Hjelp-vinduet skal vises tilkoblet til (side ved side) eller atskilt fra det aktive programmet.

ALT+U

Vise en meny med kommandoer for Hjelp-vinduet. Dette forutsetter at Hjelp-vinduet er det aktive vinduet (klikk i Hjelp-vinduet).

SKIFT+F10

Stoppe den siste handlingen (Stopp-knappen).

ESC

Oppdatere vinduet (Oppdater-knappen).

F5

Skrive ut gjeldende hjelpeemne.

Obs!: Hvis markøren ikke er i gjeldende emne i Hjelp, trykker du F6 og deretter CTRL+P.

CTRL+P

Endre tilkoblingsstatusen.

F6, PIL NED

Skrive inn tekst i boksen Skriv inn ord å søke etter.

F6, PIL NED

Bytte mellom områder i hjelpevinduet, for eksempel bytte mellom verktøylinjen, boksen Skriv inn ordene det skal søkes etter og listen Søk.

F6

Velge henholdsvis neste eller forrige element i en innholdsfortegnelse i trevisning.

PIL NED eller PIL OPP

Henholdsvis vise eller skjule det valgte elementet i en innholdsfortegnelse i trevisning.

PIL VENSTRE eller PIL HØYRE

Grunnleggende funksjoner i Microsoft Office

Tastaturtilgang til Office Fluent-båndet

 1. Trykk ALT.

  Et tastetips vises over hver funksjon som er tilgjengelig i den gjeldende visningen.

 2. Trykk bokstaven som vises i tastetipset over funksjonen du vil bruke.

 3. Avhengig av hvilken bokstav du trykker, kan det hende at det vises flere tastetips. Hvis for eksempel kategorien Hjem er aktiv, og du trykker W, vises kategorien Vis sammen med tastetipsene for gruppene i denne kategorien.

 4. Fortsett å trykke bokstaver til du trykker bokstaven for kommandoen eller kontrollen du vil bruke. I noen tilfeller må du først trykke bokstaven for gruppen som inneholder kommandoen.

  Obs!: Hvis du vil avbryte handlingen du utfører, og skjule tastetipset, trykker du ALT.

  Tips!: Hvis overvåkingsvinduet ikke får fokus etter at du har valgt det ved hjelp av tastetipset, trykker du ALT og deretter CTRL+TAB.

Vise og bruke vinduer

Hvis du vil

Trykk

Bytte til neste vindu.

ALT+TAB

Bytte til forrige vindu.

ALT+SKIFT+TAB

Lukke det aktive vinduet.

CTRL+W eller CTRL+F4

Gjenopprette størrelsen på det aktive vinduet etter maksimering.

CTRL+F5

Flytte til en oppgaverute fra en annen rute i programvinduet (i retning med solen). Det kan bli nødvendig å trykke F6 flere ganger.

Obs!: Hvis ønsket oppgaverute ikke vises når du trykker F6, kan du prøve å trykke ALT for å aktivere menylinjen eller båndet, som er en del av Office Fluent-båndet, og deretter trykke CTRL+TAB for å gå til oppgaveruten.

F6

Flytte til en rute fra en annen rute i programvinduet (mot klokken).

SKIFT+F6

Bytte til neste vindu når flere vinduer er åpne.

CTRL+F6

Bytte til forrige vindu.

CTRL+SKIFT+F6

Utføre kommandoen Flytt (på systemmenyen for vinduet) når et dokumentvindu ikke er maksimert. Trykk piltastene for å flytte vinduet, og trykk ESC når du er ferdig.

CTRL+F7

Utføre kommandoen Størrelse (på systemmenyen for vinduet) når et dokumentvindu ikke er maksimert. Trykk piltastene for å endre størrelsen på vinduet, og trykk ESC når du er ferdig.

CTRL+F8

Minimere et vindu til et ikon (fungerer bare i enkelte Microsoft Office-programmer).

CTRL+F9

Maksimere eller gjenopprette det aktive vinduet.

CTRL+F10

Kopiere et bilde av skjermen til utklippstavlen.

PRINTSCRN

Kopiere et bilde av det aktive vinduet til utklippstavlen.

ALT+PRINTSCRN

Endre skriften eller skriftstørrelsen

Hvis du vil

Trykk

Endre skriften.

CTRL+SKIFT+F

Endre skriftstørrelsen.

CTRL+SKIFT+P

Øke skriftstørrelsen for den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+>

Redusere skriftstørrelsen for den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+<

Flytte rundt i tekst eller celler

Hvis du vil

Trykk

Flytte ett tegn til venstre.

PIL VENSTRE

Flytte ett tegn til høyre.

PIL HØYRE

Flytte én linje opp.

PIL OPP

Flytte én linje ned.

PIL NED

Flytte ett ord til venstre.

CTRL+PIL VENSTRE

Flytte ett ord til høyre.

CTRL+PIL HØYRE

Flytte til slutten av en linje.

END

Flytte til begynnelsen av en linje.

HOME

Flytte ett avsnitt opp.

CTRL+PIL OPP

Flytte ett avsnitt ned.

CTRL+PIL NED

Flytte til slutten av en tekstboks.

CTRL+END

Flytte til begynnelsen av en tekstboks.

CTRL+HOME

Gjenta siste Søk-handling.

SKIFT+F4

Flytte rundt i og arbeide i tabeller

Hvis du vil

Trykk

Flytte til neste celle.

TAB

Flytte til forrige celle.

SKIFT+TAB

Flytte til neste rad.

PIL NED

Flytte til forrige rad.

PIL OPP

Sette inn en tabulator i en celle.

CTRL+TAB

Starte et nytt avsnitt.

ENTER

Legge til en ny rad nederst i tabellen.

TAB på slutten av siste rad

Åpne og bruke handlinger

Hvis du vil

Trykk

Vise menyen eller meldingen for en handling. Hvis det finnes flere handlinger, bytter du til neste handling og viser den tilhørende menyen eller meldingen.

ALT+SKIFT+F10

Merke neste element på handlingsmenyen.

PIL NED

Merke forrige element på handlingsmenyen.

PIL OPP

Utføre handlingen for det merkede elementet på handlingsmenyen.

ENTER

Lukke handlingsmenyen eller -meldingen.

ESC

Tips!

 • Du kan be om å få et lydsignal hver gang en handling vises. I så fall må du ha et lydkort. Du må også ha Microsoft Office Sounds installert på datamaskinen.

 • Hvis du har tilgang til Internett, kan du laste ned Microsoft Office Sounds fra webområdet for Microsoft Office.com.

Bruke dialogbokser

Hvis du vil

Trykk

Gå til neste alternativ eller alternativgruppe.

TAB

Gå til forrige alternativ eller alternativgruppe.

SKIFT+TAB

Bytte til neste kategori i en dialogboks.

CTRL+TAB

Bytte til forrige kategori i en dialogboks.

CTRL+SKIFT+TAB

Flytte mellom alternativer i en åpen rullegardinliste, eller mellom alternativer i en alternativgruppe.

Piltaster

Utføre handlingen som er tilordnet til valgt knapp. Merke av for eller fjerne merket for valgt alternativ.

MELLOMROM

Åpne listen hvis den er lukket, og flytte til dette alternativet i listen.

Første bokstav i et alternativ i en rullegardinliste

Velge et alternativ, eller merke av for eller fjerne merket for et alternativ.

ALT+ understreket bokstav i et alternativ

Åpne en aktiv rullegardinliste.

ALT+PIL NED

Lukke en valgt rullegardinliste. Avbryte en kommando og lukke en dialogboks.

ESC

Utføre handlingen som er tilordnet en standardknapp i en dialogboks.

ENTER

Bruke redigeringsbokser i dialogbokser

En redigeringsboks er en tom boks der du kan skrive eller lime inn en oppføring, for eksempel brukernavnet eller banen til en mappe.

Hvis du vil

Trykk

Gå til begynnelsen av teksten.

HOME

Gå til slutten av teksten.

END

Flytte ett tegn til henholdsvis venstre eller høyre.

PIL VENSTRE eller PIL HØYRE

Flytte ett ord til venstre.

CTRL+PIL VENSTRE

Flytte ett ord til høyre.

CTRL+PIL HØYRE

Merke eller oppheve merking ett tegn til venstre.

SKIFT+PIL VENSTRE

Merke eller oppheve merking ett tegn til høyre.

SKIFT+PIL HØYRE

Merke eller oppheve merking ett ord til venstre.

CTRL+SKIFT+PIL VENSTRE

Merke eller oppheve merking ett ord til høyre.

CTRL+SKIFT+PIL HØYRE

Merke alt fra innsettingspunktet til begynnelsen av teksten.

SKIFT+HOME

Merke alt fra innsettingspunktet til slutten av teksten.

SKIFT+END

Bruke dialogboksene Åpne og Lagre som

Hvis du vil

Trykk

Gå til forrige mappe.

ALT+1

Åpne mappen ett nivå over den åpne mappen.

ALT+2

Lukke dialogboksen og åpne websøkesiden.

ALT+3

Slette valgt mappe eller fil.

ALT+3

Opprette en ny mappe.

ALT+4

Bytte mellom tilgjengelige mappevisninger.

ALT+5

Vise Verktøy-menyen.

ALT+L

Vise en hurtigmeny for et merket element, for eksempel en mappe eller fil.

SKIFT+F10

Flytte mellom alternativer eller områder i dialogboksen.

TAB

Åpne listen.

F4 eller ALT+I

Oppdatere fillisten.

F5

Microsoft Project 2010

Bruke visningen Nettverksdiagram

Hvis du vil

Trykk

Gå til en annen nettverksdiagramboks.

Piltaster

Legge til nettverksdiagrambokser i det merkede området.

SKIFT+piltaster

Flytte en nettverksdiagramboks.

Obs!: Du må først angi manuell plassering. Merk boksen du vil flytte. Klikk Oppsett i Format-gruppen i kategorien Format. Klikk Tillat manuell plassering av boksene.

CTRL+piltaster

Gå til den øverste nettverksdiagramboksen i visningen eller prosjektet.

CTRL+HOME eller SKIFT+CTRL+HOME

Gå til den nederste nettverksdiagramboksen i prosjektet.

CTRL+END eller SKIFT+CTRL+END

Gå til nettverksdiagramboksen lengst til venstre i prosjektet.

HOME eller SKIFT+HOME

Gå til nettverksdiagramboksen lengst til høyre i prosjektet.

END eller SKIFT+END

Flytte én vindushøyde opp.

PGUP eller SKIFT+PGUP

Flytte én vindushøyde ned.

PGDN eller SKIFT+PGDN

Flytte én vindusbredde til venstre.

CTRL+PGUP eller SKIFT+CTRL+PGUP

Flytte én vindusbredde til høyre.

CTRL+PGDN eller SKIFT+CTRL+PGDN

Velge neste felt i en nettverksdiagramboks.

ENTER eller TAB

Velge forrige felt i en nettverksdiagramboks.

SKIFT+ENTER

Navigere i visninger og vinduer

Hvis du vil

Trykk

Aktivere systemmenyen.

ALT+MELLOMROM

Aktivere innskrivingslinjen for å redigere tekst i et felt.

F2

Aktivere menylinjen.

F10 eller ALT

Aktivere prosjektkontrollmenyen.

ALT+BINDESTREK

Aktivere delelinjen.

SKIFT+F6

Lukke programvinduet.

ALT+F4

Vise alle filtrerte aktiviteter eller alle filtrerte ressurser.

F3

Vise dialogboksen Feltinnstillinger.

ALT+F3

Åpne et nytt vindu.

SKIFT+F11

Redusere et merket område til ett enkelt felt.

SKIFT+TILBAKE

Tilbakestille sorteringsrekkefølgen til ID-rekkefølge og deaktivere gruppering.

SKIFT+F3

Merke et tegnet objekt.

F6

Vise aktivitetsinformasjon.

SKIFT+F2

Vise ressursinformasjon.

SKIFT+F2

Vise tilordningsinformasjon.

SKIFT+F2

Aktivere eller deaktivere modusen Legg til i merket område.

SKIFT+F8

Aktivere eller deaktivere Beregn automatisk.

CTRL+F9

Aktivere eller deaktivere modusen Utvid utvalg.

F8

Flytte til venstre, til høyre, opp eller ned for å vise forskjellige sider i forhåndsvisningsvinduet.

ALT+piltaster

Disponere et prosjekt

Hvis du vil

Trykk

Skjule delaktiviteter.

ALT+SKIFT+BINDESTREK eller ALT+SKIFT+MINUSTEGN (minustegnet på det numeriske tastaturet)

Rykke inn den valgte aktiviteten.

ALT+SKIFT+PIL HØYRE

Vise delaktiviteter.

ALT+SKIFT+= eller ALT+SKIFT+PLUSSTEGN (plusstegnet på det numeriske tastaturet)

Vise alle aktiviteter.

ALT+SKIFT+* (stjernen på det numeriske tastaturet)

Redusere innrykk for den valgte aktiviteten.

ALT+SKIFT+PIL VENSTRE

Legge til og redigere i en dialogboks

Hvis du vil

Trykk

Flytte mellom felt nederst i et skjema.

Piltaster

Gå inn i tabeller nederst i et skjema.

ALT+1 (venstre) eller ALT+2 (høyre)

Gå til neste aktivitet eller ressurs.

ENTER

Gå til forrige aktivitet eller ressurs.

SKIFT+ENTER

Merke og redigere i en arkvisning

Redigere i en visning

Hvis du vil

Trykk

Avbryte en innskriving.

ESC

Tømme eller tilbakestille det merkede feltet.

CTRL+DEL

Kopiere de merkede dataene.

CTRL+C

Klippe ut de merkede dataene.

CTRL+X

Slette de merkede dataene.

DEL

Slette raden som har en merket celle.

CTRL+MINUSTEGN (på det numeriske tastaturet)

Fylle nedover.

CTRL+D

Vise dialogboksen Søk.

CTRL+F eller SKIFT+F5

Fortsette til neste forekomst i søkeresultatene i dialogboksen Søk.

SKIFT+F4

Bruke kommandoen Gå til (Rediger-menyen).

F5

Koble aktiviteter

CTRL+F2

Lime inn kopierte eller utklipte data.

CTRL+V

Redusere det merkede området til ett felt.

SKIFT+TILBAKE

Angre forrige handling.

CTRL+Z

Fjerne kobling mellom aktiviteter.

CTRL+SKIFT+F2

Sette aktiviteten til manuell planlegging

CTRL+SKIFT+M

Sette aktiviteten til automatisk planlegging

CTRL+SKIFT+A

Flytte i en visning

Hvis du vil

Trykk

Gå til begynnelsen av et prosjekt (tidsskala).

ALT+HOME

Gå til slutten av et prosjekt (tidsskala).

ALT+END

Flytte tidsskalaen til venstre.

ALT+PIL VENSTRE

Flytte tidsskalaen til høyre.

ALT+PIL HØYRE

Gå til første felt i en rad.

HOME eller CTRL+PIL VENSTRE

Gå til første rad.

CTRL+PIL OPP

Gå til første felt i første rad.

CTRL+HOME

Gå til siste felt i en rad.

END eller CTRL+PIL HØYRE

Gå til siste felt i siste rad.

CTRL+END

Gå til siste rad.

CTRL+PIL NED

Flytte i sideruten

Hvis du vil

Trykk

Flytte fokus mellom sideruten og visningen på høyre side.

CTRL+TAB eller CTRL+SKIFT+TAB

Velge andre kontroller i sideruten hvis fokuset er i sideruten.

TAB

Merke av for eller fjerne merket for alternativer og alternativknapper hvis fokuset er i sideruten.

MELLOMROM

Merke i en visning

Hvis du vil

Trykk

Utvide det merkede området én side ned.

SKIFT+PGDN

Utvide det merkede området én side opp.

SKIFT+PGUP

Utvide det merkede området én rad ned.

SKIFT+PIL NED

Utvide det merkede området én rad opp.

SKIFT+PIL OPP

Utvide det merkede området til første felt i en rad.

SKIFT+HOME

Utvide det merkede området til siste felt i en rad.

SKIFT+END

Utvide det merkede området til begynnelsen av informasjonen.

CTRL+SKIFT+HOME

Utvide det merkede området til slutten av informasjonen.

CTRL+SKIFT+END

Utvide det merkede området til første rad.

CTRL+SKIFT+PIL OPP

Utvide det merkede området til siste rad.

CTRL+SKIFT+PIL NED

Utvide det merkede området til første felt i første rad.

CTRL+SKIFT+HOME

Utvide det merkede området til siste felt i siste rad.

CTRL+SKIFT+END

Merke alle rader og kolonner.

CTRL+SKIFT+MELLOMROM

Merke en kolonne.

CTRL+MELLOMROM

Merke en rad.

SKIFT+MELLOMROM

Flytte ett felt ned i et merket område.

ENTER

Flytte ett felt opp i et merket område.

SKIFT+ENTER

Flytte ett felt til høyre i et merket område.

TAB

Flytte ett felt til venstre i et merket område.

SKIFT+TAB

Legge til og redigere på innskrivingslinjen

Hvis du vil

Trykk

Godta en innskriving.

ENTER

Avbryte en innskriving.

ESC

Slette ett tegn til venstre.

TILBAKE

Slette ett tegn til høyre

DEL

Slette ett ord til høyre.

CTRL+DEL

Utvide det merkede området til slutten av teksten.

SKIFT+END

Utvide det merkede området til begynnelsen av teksten.

SKIFT+HOME

Aktivere eller deaktivere overskrivingsmodus.

INS

Bruke en tidsskala

Hvis du vil

Trykk

Flytte tidsskalaen én side til venstre.

ALT+PGUP

Flytte tidsskalaen én side til høyre.

ALT+PGDN

Flytte tidsskalaen til begynnelsen av prosjektet.

ALT+HOME

Flytte tidsskalaen til slutten av prosjektet.

ALT+END

Rulle tidsskalaen til venstre.

ALT+PIL VENSTRE

Rulle tidsskalaen til høyre.

ALT+PIL HØYRE

Vise mindre tidsenheter.

CTRL+/ (skråstreken på det numeriske tastaturet)

Vise større tidsenheter.

CTRL+* (stjernen på det numeriske tastaturet)

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×