Hurtigtaster for PowerPoint 2007

Viktig informasjon angående bruk av hurtigtaster

Hurtigtastene som beskrives i dette hjelpeemnet, er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

Hurtigtaster der du trykker to eller flere taster samtidig, er atskilt med et plusstegn (+). Hurtigtaster der du tykker én tast etterfulgt av en annen tast, er skilt med komma (,).

Merknad: Hvis du vil skrive ut dette emnet, trykker du TAB for å velge Vis alle. Trykk ENTER og deretter CTRL+P.

Elektronisk hjelp

Hurtigtaster til bruk i hjelpevinduet

Hjelpevinduet gir tilgang til alt innhold i Hjelp for Office. Hjelpevinduet viser emner og annet innhold i Hjelp.

I hjelpevinduet

Hvis du vil

Trykker du

Åpne hjelpevinduet.

F1

Lukke hjelpevinduet.

ALT+F4

Bytte mellom hjelpevinduet og det aktive programmet.

ALT+TAB

Gå tilbake til startsiden for PowerPoint.

ALT+HOME

Merke neste element i hjelpevinduet.

TAB

Merke forrige element i hjelpevinduet.

SKIFT+TAB

Utføre handlingen for det merkede elementet.

ENTER

Velge henholdsvis neste eller forrige element i inndelingen Bla gjennom Hjelp for PowerPoint i hjelpevinduet.

TAB, SKIFT+TAB

Henholdsvis utvide eller skjule valgt element i inndelingen Bla gjennom Hjelp for PowerPoint i hjelpevinduet.

ENTER

Merke den neste skjulte teksten eller hyperkoblingen, inkludert Vis alt eller Skjul alt øverst i et emne

TAB

Merke den forrige skjulte teksten eller hyperkoblingen.

SKIFT+TAB

Utføre handlingen for valgt Vis alle, Skjul alle, skjult tekst eller hyperkobling.

ENTER

Flytte tilbake til forrige emne i Hjelp (Tilbake-knappen).

ALT+PIL VENSTRE eller TILBAKE

Flytte frem til neste emne i Hjelp (Frem-knappen).

ALT+PIL HØYRE

Bla henholdsvis litt opp eller ned i gjeldende emne i Hjelp.

PIL OPP, PIL NED

Bla henholdsvis mye opp eller ned i gjeldende emne i Hjelp.

PGUP, PGDN

Vise en meny med kommandoer for hjelpevinduet. Dette forutsetter at hjelpevinduet er det aktive vinduet (klikk i hjelpevinduet).

SKIFT+F10

Stoppe den siste handlingen (Stopp-knappen).

ESC

Oppdatere vinduet (Oppdater-knappen).

F5

Skrive ut gjeldende hjelpeemne.

Merknad: Hvis markøren ikke er i gjeldende hjelpeemne, trykker du F6 og deretter CTRL+P.

CTRL+P

Endre tilkoblingstilstanden. Det kan hende at du må trykke F6 flere ganger.

F6 (til fokus er på boksen Skriv inn ordene det skal søkes etter), TAB, PIL NED

Skrive inn tekst i boksen Skriv inn ordene det skal søkes etter. Det kan hende at du må trykke F6 flere ganger.

F6

Bytte mellom områder i hjelpevinduet, for eksempel bytte mellom verktøylinjen, boksen Skriv inn ordene det skal søkes etter og listen Søk.

F6

Velge henholdsvis neste eller forrige element i en innholdsfortegnelse i trevisning.

PIL OPP, PIL NED

Henholdsvis vise eller skjule det valgte elementet i en innholdsfortegnelse i trevisning.

PIL VENSTRE, PIL HØYRE

Grunnleggende funksjoner i Microsoft Office

Vise og bruke vinduer

Hvis du vil

Trykker du

Bytte til neste vindu.

ALT+TAB

Bytte til forrige vindu.

ALT+SKIFT+TAB

Lukke det aktive vinduet.

CTRL+W eller CTRL+F4

Gjenopprette størrelsen på det aktive vinduet etter maksimering.

CTRL+F5

Flytte til en ppgaverute fra en annen rute i programvinduet (i retning med solen). Det kan bli nødvendig å trykke F6 flere ganger.

Merknad: Hvis ønsket oppgaverute ikke vises når du trykker F6, kan du prøve å trykke ALT for å rette fokus mot båndet, som er en del av Brukergrensesnittet Microsoft Office Fluent, og deretter trykke CTRL+TAB for å gå til oppgaveruten. Båndet er en del av det nye Brukergrensesnittet Microsoft Office Fluent, og bytter ut de mange menyene og verktøylinjene med ett sted der du enkelt kan finne alle kommandoene du trenger.

F6

Flytte til en rute fra en annen rute i programvinduet (mot klokken).

SKIFT+F6

Bytte til neste vindu når flere vinduer er åpne.

CTRL+F6

Bytte til forrige vindu.

CTRL+SKIFT+F6

Bruke Flytt-kommandoen (på systemmenyenfor vinduet) så lenge et dokumentvindu ikke er maksimert. Bruk piltastene til å flytte vinduet, og trykk ESC når du er ferdig.

CTRL+F7

Bruke Størrelse-kommandoen (på systemmenyenfor vinduet) så lenge dokumentvinduet ikke er maksimert. Bruk piltastene til å skalere vinduet, og trykk ESC når du er ferdig.

CTRL+F8

Minimere et vindu til et ikon (fungerer bare i enkelte Microsoft Office-programmer)

CTRL+F9

Maksimere eller gjenopprette det aktive vinduet.

CTRL+F10

Kopiere et bilde av skjermen til utklippstavlen.

PRINTSCRN

Kopiere et bilde av det aktive vinduet til utklippstavlen.

ALT+PRINTSCRN

Endre skriften eller skriftstørrelsen

Hvis du vil

Trykker du

Endre skriften.

CTRL+SKIFT+F

Endre skriftstørrelsen.

CTRL+SKIFT+P

Øke skriftstørrelsen for den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+>

Redusere skriftstørrelsen for den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+<

Flytte rundt i tekst eller celler

Hvis du vil

Trykker du

Flytte ett tegn til venstre.

PIL VENSTRE

Flytte ett tegn til høyre.

PIL HØYRE

Flytte én linje opp.

PIL OPP

Flytte én linje ned.

PIL NED

Flytte ett ord til venstre.

CTRL+PIL VENSTRE

Flytte ett ord til høyre.

CTRL+PIL HØYRE

Flytte til slutten av en linje.

END

Flytte til begynnelsen av en linje.

HOME

Flytte opp ett avsnitt.

CTRL+PIL OPP

Flytte ned ett avsnitt.

CTRL+PIL NED

Flytte til slutten av en tekstboks.

CTRL+END

Flytte til begynnelsen av en tekstboks.

CTRL+HOME

Flytte til neste plassholder for tittel eller brødtekst i Microsoft Office PowerPoint. Hvis det er den siste plassholderen på et lysbilde, settes det inn et nytt lysbilde med samme lysbildeoppsett som det opprinnelige lysbildet.

CTRL+ENTER

Gjenta den sistesøkehandlingen.

SKIFT+F4

Søke etter og erstatte

Hvis du vil

Trykker du

Åpne dialogboksen Søk.

CTRL+F

Åpne dialogboksen Erstatt.

CTRL+H

Gjenta siste Søk-handling.

SKIFT+F4

Flytte rundt i og arbeide i tabeller

Hvis du vil

Trykker du

Flytte til neste celle.

TAB

Flytte til forrige celle.

SKIFT+TAB

Flytte til neste rad.

PIL NED

Flytte til forrige rad.

PIL OPP

Sette inn en tabulator i en celle.

CTRL+TAB

Begynne et nytt avsnitt.

ENTER

Legge til en ny rad nederst i tabellen.

TAB på slutten av siste rad

Få tilgang til og bruke oppgaveruter

Hvis du vil

Trykker du

Flytte til en ppgaverute fra en annen rute i programvinduet. (Det kan hende du må trykke F6 flere ganger.)

F6

Velge henholdsvis neste eller forrige alternativ i oppgaveruten når en oppgaverute er aktivert.

TAB, SKIFT+TAB

Vise alle kommandoer på menyen i oppgaveruten.

CTRL+PIL NED

Flytte mellom valg på en valgt undermeny. Flytte mellom bestemte alternativer i en gruppe alternativer i en dialogboks.

PIL NED eller PIL OPP

Åpne valgt meny eller utføre handlingen som er tilordnet valgt knapp.

MELLOMROM eller ENTER

Åpne en hurtigmeny eller åpne en rullegardinmeny for det merkede gallerielementet.

SKIFT+F10

Velge henholdsvis første eller siste kommando på menyen eller undermenyen når en meny eller undermeny vises.

HOME, END

Rulle henholdsvis opp eller ned i den valgte gallerilisten.

PGUP, PGDN

Flytte til toppen eller bunnen av den valgte gallerilisten.

HOME, END

Lukke en oppgaverute.

CTRL+MELLOMROM, C

Åpne utklippstavlen.

ALT+H, F, O

Få tilgang til og bruke smartflagg

Hvis du vil

Trykker du

Vise menyen eller meldingen for et smartflagg. Hvis det finnes flere smartflagg, bytte til neste smartflagg og vise menyen eller meldingen for dette.

ALT+SKIFT+F10

Merke neste element på en smartflaggmeny.

PIL NED

Merke forrige element på en smartflaggmeny.

PIL OPP

Utføre handlingen for det valgte elementet på en smartflaggmeny.

ENTER

Lukke smartflaggmenyen eller -meldingen

ESC

Tips!

 • Du kan be om å bli varslet med et lydsignal hver gang det dukker opp et smartflagg. Du må ha et lydkort for å kunne høre lydsignaler. Du må også ha Microsoft Office Sounds installert på datamaskinen.

 • Hvis du har tilgang til Internett, kan du laste ned Microsoft Office Sounds fra webområdet for Microsoft Office Online. Når du har lastet ned lydfilene, gjør du følgende i Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 eller Microsoft Office Word 2007:

  1. Trykk ALT+F hvis du vil velge Microsoft Office-knappen Office-knappen , og trykk deretter bokstaven W for å velge Alternativer for program.

  2. Trykk A for å gå til Avansert eller bruk PIL OPP eller PIL NED for å finne det.

  3. Trykk ALT+G hvis du vil merke av for Gi tilbakemelding med lyd i kategorien Avansert under emnet Generelt, trykk tabulatortasten til du kommer til OK-knappen, og trykk deretter ENTER.

   Merknad: Når du merker av for eller fjerner merket for dette alternativet, gjelder innstillingen for alle Office-programmer som støtter lyd.

Endre størrelse på en oppgaverute

 1. Trykk CTRL+MELLOMROM i ppgaverute for å vise en meny med tilleggskommandoer.

 2. Bruk PIL NED til å merke kommandoen Størrelse, og trykk deretter ENTER.

 3. Bruk piltastene til å endre størrelsen på oppgaveruten. Bruk CTRL+piltastene til å endre størrelsen med én piksel om gangen.

Merknad: Når du er ferdig med å endre størrelsen, trykker du ESC.

Bruke dialogbokser

Hvis du vil

Trykker du

Flytte til neste alternativ eller alternativgruppe.

TAB

Flytte til forrige alternativ eller alternativgruppe.

SKIFT+TAB

Bytte til neste kategori i en dialogboks.

CTRL+TAB

Bytte til forrige kategori i en dialogboks.

CTRL+SKIFT+TAB

Åpne en valgt rullegardinliste.

ALT+PIL NED

Åpne listen hvis den er lukket, og flytt til et alternativ i listen.

Første bokstav i et alternativ i en rullegardinliste

Flytte mellom alternativer i en åpen rullegardinliste eller mellom alternativer i en alternativgruppe.

Piltaster

Lukke en valgt rullegardinliste. Avbryte en kommando og lukke en dialogboks.

ESC

Utføre handlingen som er tilordnet til valgt knapp. Merke av for eller fjerne merket for valgt alternativ.

MELLOMROM

Velge et alternativ. Merke av for eller fjerne merket for et alternativ.

ALT+ den understrekede bokstaven i et alternativ

Utføre handlingen som er tilordnet en standardknapp i en dialogboks.

ENTER

Bruke redigeringsbokser i dialogbokser

En redigeringsboks er en tom boks der du kan skrive eller lime inn en oppføring, for eksempel brukernavnet eller banen til en mappe.

Hvis du vil

Trykker du

Gå til begynnelsen av oppføringen.

HOME

Gå til slutten av oppføringen.

END

Flytte ett tegn til henholdsvis venstre eller høyre.

PIL VENSTRE, PIL HØYRE

Flytte ett ord til venstre.

CTRL+PIL VENSTRE

Flytte ett ord til høyre.

CTRL+PIL HØYRE

Merke eller oppheve merking ett tegn til venstre.

SKIFT+PIL VENSTRE

Merke eller oppheve merking ett tegn til høyre.

SKIFT+PIL HØYRE

Merke eller oppheve merking ett ord til venstre.

CTRL+SKIFT+PIL VENSTRE

Merke eller oppheve merking ett ord til høyre.

CTRL+SKIFT+PIL HØYRE

Merke fra markøren til begynnelsen av oppføringen.

SKIFT+HOME

Merke fra markøren til slutten av oppføringen.

SKIFT+END

Bruke dialogboksene Åpne og Lagre som

Hvis du vil

Trykker du

Gå til forrige mappe. Knapp

ALT+1

Knappen Opp ett nivå Knapp : Åpne mappen ett nivå opp fra den åpne mappen.

ALT+2

Slett-knappen Knapp : Slette merket mappe eller fil.

ALT+3 eller DEL

Knappen Opprett ny mappe Knapp : Opprette en ny mappe.

ALT+4

Visninger-knappen Knapp : Bytte mellom tilgjengelige mappevisninger.

ALT+5

Verktøy-knappen: Vise Verktøy-menyen. 

ALT+L

Vise en hurtigmeny for et merket element, for eksempel en mappe eller fil.

SKIFT+F10

Flytte mellom alternativer eller områder i dialogboksen.

TAB

Åpne Søk i-listen.

F4 eller ALT+Ø

Oppdatere fillisten.

F5

Navigere gjennom båndet, som er en del av det nye Office Fluent-brukergrensesnittet

Få tilgang til alle kommandoene med noen få tastetrykk

 1. Trykk ALT.

  Et tastetips vises over hver funksjon som er tilgjengelig i den gjeldende visningen. Følgende eksempel er fra Microsoft Office Word.

  Bånd der tastetipset vises

  Bildet ovenfor er hentet fra Opplæring på Microsoft Office Online.

 2. Trykk bokstaven som vises i tastetipset over funksjonen du vil bruke.

 3. Avhengig av hvilken bokstav du trykker, kan det vises flere tastetips. Hvis for eksempel kategorien Hjem er aktiv og du trykker N, vises kategorien Sett inn sammen med tastetipsene for gruppene i kategorien.

 4. Fortsett å trykke bokstaver til du trykker bokstaven for kommandoen eller kontrollen du vil bruke. I noen tilfeller må du først trykke bokstaven for gruppen som inneholder kommandoen. Eksempelvis ALT+H, F, S fører deg til Størrelse-listen i Skrifter-gruppen.

  Merknad: Hvis du vil avbryte handlingen du utfører, og skjule tastetipset, trykker du ALT.

Endre fokus på tastaturet uten å bruke musen

En annen måte du kan bruke tastaturet til å arbeide med båndet på, er å flytte fokus mellom kategoriene og kommandoene til du finner funksjonen du vil bruke. I tabellen nedenfor vises noen måter å flytte fokus på tastaturet uten å bruke musen.

Hvis du vil

Trykker du

Velge den aktive kategorien på båndet og aktivere tilgangstast.

ALT eller F10. Trykk en av disse tastene på nytt for å gå tilbake til dokumentet og avbryte tilgangstastene.

Flytte henholdsvis til venstre eller høyre til en annen kategori på båndet.

F10 for å velge den aktive kategorien og deretter PIL VENSTRE, PIL HØYRE

Skjule eller vise båndet.

CTRL+F1

Vise hurtigmenyen for den valgte kommandoen.

SKIFT+F10

Flytte fokus for å velge hvert av følgende områder i vinduet:

 • Aktiv kategori på båndet

 • Alle åpne ppgaverute

 • Dokumentet

F6

Flytte fokus til hver kommando på båndet henholdsvis fremover eller bakover.

TAB, SKIFT+TAB

Flytte henholdsvis ned, opp, til venstre eller til høyre mellom elementene på båndet.

PIL NED, PIL OPP, PIL VENSTRE, PIL HØYRE

Aktivere valgt kommando eller kontroll på båndet.

MELLOMROM eller ENTER

Åpne valgt meny eller galleri på båndet.

MELLOMROM eller ENTER

Aktivere en kommando eller kontroll på båndet, slik at du kan endre en verdi.

ENTER

Fullføre endring av en verdi i en kontroll på båndet, og flytte fokus tilbake til dokumentet.

ENTER

Få hjelp for valgt kommando eller kontroll på båndet. (Hvis det ikke er noe hjelpeemne knyttet til den valgte kommandoen, vises et generelt hjelpeemne om programmet i stedet.)

F1

Vanlige oppgaver i Microsoft Office PowerPoint

Flytte mellom ruter

Hvis du vil

Trykker du

Flytte med klokken blant ruter i normalvisning.

F6

Flytte mot klokken blant ruter i normalvisning.

SKIFT+F6

Bytte mellom kategoriene Lysbilder og Disposisjon i rutene Disposisjon og Lysbilder i normalvisning

CTRL+SKIFT+TAB

Arbeide i en disposisjon

Hvis du vil

Trykker du

Heve et avsnitt.

ALT+SKIFT+PIL VENSTRE

Senke et avsnitt.

ALT+SKIFT+PIL HØYRE

Flytte valgte avsnitt opp.

ALT+SKIFT+PIL OPP

Flytte valgte avsnitt ned.

ALT+SKIFT+PIL NED

Vise overskrift på nivå 1.

ALT+SKIFT+1

Vise tekst under en overskrift.

ALT+SKIFT+PLUSSTEGN

Skjule tekst under en overskrift.

ALT+SKIFT+MINUSTEGN

Arbeide med figurer, bilder, bokser, objekter og WordArt

Sette inn figurer

 1. Trykk og slipp ALT og deretter N, S og H for å velge Figurer.

 2. Bruk piltastene til å bla gjennom kategoriene med figurer, og merk ønsket figur.

 3. Trykk CTRL+ENTER for å sette inn figuren du merket.

Sette inn en boks

 1. Trykk og slipp ALT, og trykk deretter N.

 2. Trykk tabulatortasten for å flytte til Tekstboks, som er plassert i kategorien Sett inn i Tekst-gruppen.

 3. Trykk CTRL+ENTER for å sette inn tekstboksen.

Sette inn et objekt

 1. Trykk og slipp ALT og deretter Y1 og J for å velge Objekt.

 2. Bruk piltastene til å flytte gjennom objektene.

 3. Trykk CTRL+ENTER for å sette inn ønsket objekt.

Sette inn WordArt

 1. Trykk og slipp ALT og deretter N og W for å velge WordArt.

 2. Bruk piltastene til å velge ønsket WordArt-stil, og trykk deretter ENTER.

 3. Skriv inn ønsket tekst.

Merke figurer

Merknad: Hvis markøren står i teksten, trykker du ESC.

 • Hvis du vil merke én figur, trykker du TAB for å bla fremover (eller SKIFT+TAB for å bla bakover) i objektene til skaleringshåndtaket vises på objektet du vil merke.

 • Hvis du vil merke flere elementer, bruker du valgruten.

Gruppere eller dele opp grupper med figurer, bilder og WordArt-objekter

 • Hvis du vil gruppere figurer, bilder eller WordArt-objekter, merker du elementene du vil gruppere, og deretter trykker du CTRL+G.

 • Hvis du vil dele opp en gruppe, merker du en gruppe, og deretter trykker du CTRL+SHIFT+G.

Vise eller skjule rutenett eller støttelinjer

Hvis du vil

Trykker du

Vise eller skjule rutenettet.

SKIFT+F9

Vise eller skjule støttelinjer.

ALT+F9

Kopiere attributtene til en figur

 1. Merk figuren med attributtene du vil kopiere.

  Hvis du merker en figur med tilknyttet tekst, kopieres utseendet og stilen på teksten og attributtene til figuren.

 2. Trykk CTRL+SKIFT+C for å kopiere objektattributtene.

 3. Trykk TAB-tasten eller SKIFT+TAB for å merke objektet du vil kopiere attributtene til.

 4. Trykk CTRL+SKIFT+V.

Merke tekst og objekter

Hvis du vil

Trykker du

Merke ett tegn til høyre.

SKIFT+PIL HØYRE

Merke ett tegn til venstre.

SKIFT+PIL VENSTRE

Merke til slutten av et ord.

CTRL+SKIFT+PIL HØYRE

Merke til begynnelsen av et ord.

CTRL+SKIFT+PIL VENSTRE

Merke én linje opp.

SKIFT+PIL OPP

Merke én linje ned.

SKIFT+PIL NED

Merke et objekt (med merket tekst i objektet)

ESC

Merke et objekt (med et merket objekt).

TAB eller SKIFT+TAB til det aktuelle objektet er merket

Merke tekst i et objekt (med et merket objekt).

ENTER

Merke alle objekter.

CTRL+A (i kategorien Lysbilder)

Merke alle lysbilder.

CTRL+A (i Lysbildesortering)

Merke all tekst.

CTRL+A (i kategorien Disposisjon)

Slette og kopiere tekst og objekter

Hvis du vil

Trykker du

Slette ett tegn til venstre.

TILBAKE

Slette ett ord til venstre.

CTRL+TILBAKE

Slette ett tegn til høyre.

DEL

Slette ett ord til høyre.

CTRL+DEL

Klippe ut et merket objekt.

CTRL+X

Kopiere et merket objekt.

CTRL+C

Lime inn et utklipt eller kopiert objekt.

CTRL+V

Angre forrige handling.

CTRL+Z

Gjøre om siste handling.

CTRL+Y

Kopiere bare formatering.

CTRL+SHIFT+C

Lime inn bare formatering.

CTRL+SHIFT+V

Lime inn utvalg.

CTRL+ALT+V

Flytte rundt i tekst

Hvis du vil

Trykker du

Flytte ett tegn til venstre.

PIL VENSTRE

Flytte ett tegn til høyre.

PIL HØYRE

Flytte én linje opp.

PIL OPP

Flytte én linje ned.

PIL NED

Flytte ett ord til venstre.

CTRL+PIL VENSTRE

Flytte ett ord til høyre.

CTRL+PIL HØYRE

Flytte til slutten av en linje.

END

Flytte til begynnelsen av en linje.

HOME

Flytte opp ett avsnitt.

CTRL+PIL OPP

Flytte ned ett avsnitt.

CTRL+PIL NED

Flytte til slutten av en tekstboks.

CTRL+END

Flytte til begynnelsen av en tekstboks.

CTRL+HOME

Flytte til neste plassholder for tittel eller brødtekst. Hvis det er den siste plassholderen på et lysbilde, settes det inn et nytt lysbilde med samme lysbildeoppsett som det opprinnelige lysbildet.

CTRL+ENTER

Flytte til gjenta den sistesøkehandlingen.

SKIFT+F4

Flytte rundt i og arbeide med tabeller

Hvis du vil

Trykker du

Flytte til neste celle.

TAB

Flytte til forrige celle.

SKIFT+TAB

Flytte til neste rad.

PIL NED

Flytte til forrige rad.

PIL OPP

Sette inn en tabulator i en celle.

CTRL+TAB

Begynne et nytt avsnitt.

ENTER

Legge til en ny rad nederst i tabellen.

TAB på slutten av siste rad

Redigere et koblet eller innebygd objekt

 1. Trykk SKIFT+TAB for å velge ønsket objekt.

 2. Trykk SKIFT+F10 for å velge hurtigmenyen.

 3. Trykk PIL NED for å velge regnearkobjekt og deretter for å velge Rediger.

Formatere og justere tegn og avsnitt

Endre skriften eller skriftstørrelsen

Hvis du vil

Trykker du

Åpne dialogboksen Skrift for å endre skriften.

CTRL+SKIFT+F

Åpne dialogboksen Skrift for å endre skriftstørrelsen.

CTRL+SKIFT+P

Øke skriftstørrelsen.

CTRL+SKIFT+>

Redusere skriftstørrelsen.

CTRL+SKIFT+<

Bruke tegnformater

Hvis du vil

Trykker du

Åpne dialogboksen Skrift for å endre tegnformateringen.

CTRL+T

Endre bokstavtypen til setning, små bokstaver eller store bokstaver.

SKIFT+F3

Bruke fet formatering.

CTRL+F

Bruke understreking.

CTRL+U

Bruke kursiv formatering.

CTRL+K

Bruke senket tekstformatering (automatisk mellomrom).

CTRL+PLUSSTEGN

Bruke hevet tekstformatering (automatisk mellomrom).

CTRL+SKIFT+PLUSSTEGN

Fjerne manuell tegnformatering, for eksempel senket og hevet skrift.

CTRL+MELLOMROM

Sette inn en hyperkobling.

CTRL+I

Kopiere tekstformater

Hvis du vil

Trykker du

Kopiere formateringer.

CTRL+SKIFT+C

Lime inn formateringer.

CTRL+SKIFT+V

Justere avsnitt

Hvis du vil

Trykker du

Midtstille et avsnitt.

CTRL+E

Blokkjustere et avsnitt.

CTRL+J

Venstrejustere et avsnitt.

CTRL+L

Høyrejustere et avsnitt.

CTRL+R

Kjøre en presentasjon

Du kan bruke følgende hurtigtaster mens du kjører presentasjonen i fullskjermmodus.

Hvis du vil

Trykker du

Starte presentasjonen fra begynnelsen.

F5

Utføre neste animasjon eller gå til neste lysbilde.

N, ENTER, PGDN, PIL HØYRE, PIL NED eller MELLOMROM

Utføre forrige animasjon eller gå tilbake til forrige lysbilde.

P, PGUP, PIL VENSTRE, PIL OPP eller TILBAKE

Gå til lysbilde tall

tall+ENTER

Vise et tomt, svart lysbilde eller gå tilbake til presentasjonen fra et tomt, svart lysbilde.

M eller PUNKTUM

Vise et tomt, hvitt lysbilde eller gå tilbake til presentasjonen fra et tomt, hvitt lysbilde.

L eller KOMMA

Stoppe en automatisk presentasjon eller starte den på nytt.

S

Avslutte en presentasjon.

ESC eller BINDESTREK

Slette merknader på skjermen.

E

Gå til neste lysbilde, hvis neste lysbilde er skjult.

J

Angi nye tidsberegninger under innøving.

T

Bruke opprinnelige tidsberegninger under innøving.

O

Bruke et museklikk til å gå videre under innøving.

M

Gå tilbake til første lysbilde.

1+ENTER

Vise skjult peker på nytt eller endre pekeren til en penn.

CTRL+P

Vise skjult peker på nytt eller endre pekeren til en pil.

Ctrl+A

Skjule pekeren og navigeringsknappen øyeblikkelig.

Ctrl+H

Skjule pekeren og navigeringsknappen om 15 sekunder.

Ctrl+U

Vise hurtigmenyen.

SKIFT+F10

Gå til første eller neste hyperkobling på et lysbilde.

TAB

Gå til siste eller forrige hyperkobling på et lysbilde.

SKIFT+TAB

Utføre museklikkfunksjonen på den merkede hyperkoblingen.

ENTER mens en hyperkobling er merket

Tips!: Du kan trykke F1 under en presentasjon hvis du vil vise en liste over kontrollene.

Bla gjennom webpresentasjoner

Følgende taster gjelder når du skal vise webpresentasjonen i Microsoft Internet Explorer 4.0 eller senere.

Hvis du vil

Trykker du

Flytte fremover via hyperkoblingene i webpresentasjonen, adresselinjen og koblingslinjen.

TAB

Flytte bakover via hyperkoblingene i webpresentasjonen, adresselinjen og koblingslinjen.

SKIFT+TAB

Utføre museklikkfunksjonen på den merkede hyperkoblingen.

ENTER

Gå til neste lysbilde.

MELLOMROM

Gå til forrige lysbilde.

TILBAKE

Bruke valgrutefunksjonen

Du bruker følgende hurtigtaster i valgruten.

Hvis du vil

Trykker du

Åpne valgruten.

ALT, J, D, A og deretter P

Bla gjennom og flytte fokus til de forskjellige rutene.

F6

Vise hurtigmenyen.

SKIFT+F10

Flytte fokus til ett element eller én gruppe.

PIL OPP eller PIL NED

Flytte fokus fra et element i en gruppe til den overordnede gruppen.

PIL VENSTRE

Flytte fokus fra en gruppe til det første elementet i samme gruppe.

PIL HØYRE

Vise en fokusert gruppe og alle underordnede grupper.

* (bare på det numeriske tastaturet)

Vise en fokusert gruppe.

+ (bare på det numeriske tastaturet)

Skjule en fokusert gruppe.

- (bare på det numeriske tastaturet)

Flytte fokus til et element og merke det.

SKIFT+PIL OPP eller SKIFT+PIL NED

Merke et fokusert element.

MELLOMROM eller ENTER

Avbryte merking av et fokusert element.

SKIFT+MELLOMROM eller SKIFT+ENTER

Flytte et merket element fremover.

CTRL+SKIFT+F

Flytte et merket element bakover.

CTRL+SKIFT+B

Vise eller skjule et fokusert element.

CTRL+SKIFT+S

Gi nytt navn til et fokusert element.

F2

Bytte fokus på tastaturet i valgruten mellom trevisning og knappene Vis alle og Skjul alle.

TAB eller SKIFT+TAB 

Skjule alle grupper.

ALT+SKIFT+1

Vise alle grupper.

ALT+SKIFT+9

Hvis du vil tilordne hurtigtaster til menyelementer, registrerte makroer og Visual Basic for Applications (VBA)-kode i Office PowerPoint 2007, må du bruke et tillegg fra en tredjepart, for eksempel Shortcut Manager for PowerPoint, som er tilgjengelig fra OfficeOne Add-Ins for PowerPoint.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×