Hurtigtaster for Outlook

Noe av innholdet i dette emnet gjelder kanskje ikke for alle språk.

Hvis du vil skrive ut dette emnet, trykker du TAB for å merke Vis alle øverst på emnet, trykker ENTER, og deretter trykker du CTRL+P.

Merknad: Outlook har ikke alternativet for å endre eller tilpasse hurtigtaster. Se denne TechCenter-artikkelen for noen alternativer.

Hurtigtaster for Microsoft Office Outlook

Grunnleggende navigering

Hvis du vil

Trykk

Bytte til E-post.

CTRL+1

Bytte til kalender.

CTRL+2

Bytte til kontakter.

CTRL+3

Bytte til oppgaver.

CTRL+4

Bytte til notater.

CTRL+5

Bytte til mappelisten i navigasjonsruten.

CTRL+6

Bytte til snarveier.

CTRL+7

Bytte til neste melding (med åpen melding).

CTRL+PUNKTUM

Bytte til forrige melding (med åpen melding).

CTRL+KOMMA

Flytte mellom navigasjonsruten, hovedvinduet i Outlook, leseruten og gjøremålsfeltet.

F6 eller CTRL+SKIFT+TAB

Flytte mellom Outlook-vinduet, de mindre rutene i Navigasjonsruten, Leseruten og inndelingene i Gjøremålsfeltet.

TAB

Flytte rundt i navigasjonsruten.

Piltaster

Gå til en annen mappe.

CTRL+Y

Gå til Søk-boksen.

F3 eller CTRL+E

Gå til forrige melding i leseruten.

ALT+PIL OPP eller CTRL+KOMMA eller ALT+SIDE OPP

Bla ned gjennom teksten i leseruten.

MELLOMROM

Bla opp gjennom teksten i leseruten.

SKIFT+MELLOMROM

Vise eller skjule en gruppe (med en valgt gruppe) i navigasjonsruten.

SKIFT+PLUSSTEGN eller MINUSTEGN

Vise eller skjule en gruppe i listen over e-postmeldinger.

PIL VENSTRE eller PIL HØYRE

Flytte til neste felt i leseruten.

SKIFT+TAB

Flytte til forrige felt i leseruten.

CTRL+TAB

Gå tilbake til forrige visning i hovedvinduet i Outlook.

ALT+B, ALT+PIL VENSTRE eller ALT+TILBAKE

Gå frem til neste visning i hovedvinduet i Outlook.

ALT+PIL HØYRE

Velge informasjonslinjen og vise menyen med kommandoer hvis tilgjengelig.

CTRL+SKIFT+W

Søk

Hvis du vil

Trykk

Søke etter en melding eller et annet element.

CTRL+E

Fjerne søkeresultatene.

ESC

Utvide søket til å inkludere Alle e-postelementer, Alle kalenderelementer eller Alle kontaktelementer, avhengig av modulen du er i.

CTRL+ALT+A

Utvide spørringsverktøyet for søk.

CTRL+ALT+W

Bruke Avansert søk.

CTRL+SKIFT+F

Opprette en ny søkemappe.

CTRL+SKIFT+P

Søke etter tekst i en melding eller et annet element.

F4

Søke etter neste under tekstsøk i en melding eller et annet element.

SKIFT+F4

Søke etter og erstatte tekst, symboler eller enkelte formateringskommandoer i åpne elementer. Fungerer i leseruten på et åpent element.

CTRL+H

Utvide søket til å inkludere skrivebordet.

CTRL+ALT+K

Flagg

Hvis du vil

Trykk

Åpne dialogboksen Flagg for oppfølging for å tilordne et flagg.

CTRL+SKIFT+G

Fargekategorier

Hvis du vil

Trykk

Slette den valgte kategorien fra listen i dialogboksen Fargekategorier.

ALT+D

Opprette et element eller en fil

Hvis du vil

Trykk

Opprette en avtale.

CTRL+SKIFT+A

Opprette en kontakt.

CTRL+SKIFT+C

Opprette en distribusjonsliste.

CTRL+SKIFT+L

Opprette en telefaks.

CTRL+SKIFT+X

Opprette en mappe.

CTRL+SKIFT+E

Opprette en loggoppføring.

CTRL+SKIFT+J

Opprette en møteinnkallelse.

CTRL+SKIFT+Q

Opprette en melding.

CTRL+SKIFT+M

Opprette et notat.

CTRL+SKIFT+N

Opprette et nytt Microsoft Office-dokument.

CTRL+SKIFT+H

Legge inn i denne mappen.

CTRL+SKIFT+S

Legge inn et svar i denne mappen.

CTRL+T

Opprette en søkemappe.

CTRL+SKIFT+P

Opprette en oppgave.

CTRL+SKIFT+K

Opprette en oppgaveforespørsel

CTRL+SKIFT+U

Alle elementer

Hvis du vil

Trykk

Lagre

CTRL+S eller SKIFT+F12

Lagre og lukke.

ALT+S

Lagre som.

F12

Angre.

CTRL+Z eller ALT+TILBAKE

Slette et element.

CTRL+D

Skriv ut.

CTRL+P

Kopiere et element.

CTRL+SKIFT+Y

Flytte et element.

CTRL+SKIFT+V

Kontrollere navn.

CTRL+K

Stavekontroll.

F7

Flagg for oppfølging.

CTRL+SKIFT+G

Videresende et element.

CTRL+F

Sende, legge inn eller invitere alle.

ALT+S

Aktivere redigering i et felt (unntatt i ikonvisning).

F2

Venstrejustere tekst.

CTRL+L

Midtstille tekst.

CTRL+E

Høyrejustere tekst.

CTRL+R

E-post

Hvis du vil

Trykk

Bytte til Innboks.

CTRL+SKIFT+I

Bytte til Utboks.

CTRL+SKIFT+O

Velge kontoen som det skal sendes en melding fra.

CTRL+TAB (med fokus på Til-boksen) og deretter TAB til Kontoer-knappen

Kontrollere navn.

CTRL+K

Send.

ALT+S

Svare på en melding.

CTRL+R

Svare alle på en melding.

CTRL+SKIFT+R

Videresende en melding.

CTRL+F

Merke en melding som ikke søppel.

CTRL+ ALT+J

Vise blokkert eksternt innhold (i en melding).

CTRL+SKIFT+I

Legge inn i en mappe.

CTRL+ SKIFT+S

Bruke stilen Normal.

CTRL+SKIFT+N

Se etter nye meldinger.

CTRL+M eller F9

Gå til den forrige meldingen.

PIL OPP

Gå til den neste meldingen.

PIL NED

Opprette en ny melding (i E-post).

CTRL+N

Opprette en ny melding (fra en hvilken som helst Outlook-visning).

CTRL+SKIFT+M

Åpne en mottatt melding.

CTRL+O

Åpne adresseboken.

CTRL+SKIFT+B

Konvertere en HTML- eller RTF-melding til ren tekst.

CTRL+SKIFT+O

Legge til hurtigflagg i en uåpnet melding.

INS

Vise dialogboksen Flagg for oppfølging.

CTRL+SKIFT+G

Markere som lest.

CTRL+Q

Markere som ulest.

CTRL+U

Vise menyen for å laste ned bilder, endre innstillingene for automatisk nedlasting, eller legge til en avsender i listen Avsendere du stoler på.

CTRL+SKIFT+W

Søke etter eller erstatte.

F4

Søk etter neste.

SKIFT+F4

Send.

CTRL+ENTER

Skriv ut.

CTRL+P

Videresende et element.

CTRL+F

Videresende som vedlegg.

CTRL+ALT+F

Vise egenskapene for det merkede elementet.

ALT+ENTER

Markere for nedlasting.

CTRL+ALT+M

Fjerne markeringen for nedlasting.

CTRL+ALT+U

Vise fremdrift for sending/mottak.

CTRL+B (når sending/mottak pågår)

Kalender

Hvis du vil

Trykk

Opprette en ny avtale (i Kalender).

CTRL+N

Opprette en ny avtale (i en hvilken som helst Outlook-visning).

CTRL+SKIFT+A

Opprette en ny møteinnkallelse.

CTRL+SKIFT+Q

Videresende en avtale eller møte.

CTRL+F

Svare på en møteinnkallelse med en melding.

CTRL+R

Svare alle på en møteinnkallelse med en melding.

CTRL+SKIFT+R

Vise 10 dager i kalenderen.

ALT+0

Vise 1 dag i kalenderen.

ALT+1

Vise 2 dager i kalenderen.

ALT+2

Vise 3 dager i kalenderen.

ALT+3

Vise 4 dager i kalenderen.

ALT+4

Vise 5 dager i kalenderen.

ALT+5

Vise 6 dager i kalenderen.

ALT+6

Vise 7 dager i kalenderen.

ALT+7

Vise 8 dager i kalenderen.

ALT+8

Vise 9 dager i kalenderen.

ALT+9

Gå til en dato.

CTRL+G

Bytte til månedsvisning.

ALT+= eller CTRL+ALT+4

Går til neste dag.

CTRL+PIL HØYRE

Gå til neste uke.

ALT+PIL NED

Gå til neste måned.

ALT+PGDN

Går til dagen før.

CTRL+PIL VENSTRE

Gå til forrige uke.

ALT+PIL OPP

Gå til forrige måned.

ALT+PGUP

Gå til starten av uken.

ALT+HOME

Gå til slutten av uken.

ALT+END

Bytte til visning av hel uke.

ALT+MINUSTEGN eller CTRL+ALT+3

Bytte til visning av arbeidsuke.

CTRL+ALT+2

Gå til forrige avtale.

CTRL+KOMMA eller CTRL+SKIFT+KOMMA

Gå til neste avtale.

CTRL+PUNKTUM eller CTRL+SKIFT+PUNKTUM

Angi regelmessighet for en avtale eller oppgave.

CTRL+G

Se også under Visninger, Dag-/Uke-/Måned-visning for kalender og Datovelger

Kontakter

Hvis du vil

Trykk

Foreta en ny samtale.

CTRL+SKIFT+D

Søke etter en kontakt eller et annet element.

F3 eller CTRL+E

Skrive inn et navn i boksen Søk i adressebøker.

F11

Gå til den første kontakten som begynner med en bestemt bokstav, i tabell- eller listevisning av kontakter.

SKIFT+bokstav

Merke alle kontaktene.

CTRL+A

Opprette en ny melding adressert til valgt kontakt.

CTRL+F

Opprette en loggoppføring for den valgte kontakten.

CTRL+J

Opprette en ny kontakt (i Kontakter).

CTRL+N

Opprette en ny kontakt (fra en hvilken som helst Outlook-visning).

CTRL+SKIFT+C

Åpne en kontakt for den valgte kontakten.

CTRL+O eller CTRL+SKIFT+ENTER

Opprette en ny distribusjonsliste.

CTRL+SKIFT+L

Skriv ut.

CTRL+P

Oppdatere en liste over distribusjonslistemedlemmer.

F5

Gå til en annen mappe.

CTRL+Y

Åpne adresseboken.

CTRL+SKIFT+B

Bruke Avansert søk.

CTRL+SKIFT+F

Åpne den neste kontakten som vises, i en åpen kontakt.

CTRL+SKIFT+PUNKTUM

Lukke en kontakt.

ESC

Åpne en webside for den valgte kontakten (hvis det er tatt med en).

CTRL+SKIFT+X

Åpne dialogboksen Kontroller adresse.

ALT+D

Vise informasjon om E-post 1 under Internett i kontaktskjemaet.

ALT+SKIFT+1

Vise informasjon om E-post 2 under Internett i kontaktskjemaet.

ALT+SKIFT+2

Vise informasjon om E-post 3 under Internett i kontaktskjemaet.

ALT+SKIFT+3

I dialogboksen Elektroniske visittkort

Hvis du vil

Trykk

Åpne Legg til-listen.

ALT+A

Merke teksten i Etikett-boksen når det er merket av i feltet med en tilordnet etikett.

ALT+B

Åpne dialogboksen Legg til kortbilde.

ALT+C

Plassere markøren i begynnelsen av Rediger-boksen.

ALT+E

Velge Felt-boksen.

ALT+F

Velge rullegardinlisten Bildejustering.

ALT+G

Velge en fargepalett for bakgrunn.

ALT+K, deretter ENTER

Velge rullegardinlisten Oppsett.

ALT+L

Fjerne et valgt felt fra Felt-boksen.

ALT+R

Oppgaver

Hvis du vil

Trykk

Vise eller skjule gjøremålsfeltet.

ALT+F2

Godta en oppgaveforespørsel.

ALT+C

Avslå en oppgaveforespørsel.

ALT+D

Søke etter en oppgave eller et annet element.

CTRL+E

Åpne dialogboksen Gå til mappe.

CTRL+Y

Opprette en ny oppgave (i Oppgaver).

CTRL+N

Opprette en ny oppgave (fra en hvilken som helst Outlook-visning).

CTRL+SKIFT+K

Opprette en ny oppgaveforespørsel

CTRL+SKIFT+U

Åpne valgt element.

CTRL+O

Skrive ut valgt element.

CTRL+P

Merke alle elementer.

CTRL+A

Slette valgt element.

CTRL+D

Videresende en oppave som et vedlegg.

CTRL+F

Veksle mellom navigasjonsruten, oppgavelisten og gjøremålsfeltet.

SKIFT+TAB

Åpne valgt element som et loggelement.

CTRL+J

Angre siste handling.

CTRL+Z

Flagge et element eller markere som fullført.

INS

Formater tekst

Hvis du vil

Trykk

Vise Format-menyen.

ALT+O

Vise dialogboksen Skrift.

CTRL+SKIFT+P

Bytte bokstavtype (med valgt tekst).

SKIFT+F3

Formatere bokstaver til kapitéler.

CTRL+SKIFT+K

Fet formatering.

CTRL+B

Legge til punktlister.

CTRL+SKIFT+L

Kursiv formatering.

CTRL+I

Øke innrykket.

CTRL+T

Minske innrykket.

CTRL+SKIFT+T

Venstrejustere.

CTRL+L

Midtstille.

CTRL+E

Understreke.

CTRL+U

Øke skriftstørrelse.

CTRL+] eller CTRL+SKIFT+>

Redusere skriftstørrelse.

CTRL+[ eller CTRL+SKIFT+<

Klippe ut.

CTRL+X eller SKIFT+DEL

Kopiere.

CTRL+C eller CTRL+INS

Merknad: CTRL+INSERT er ikke tilgjengelig i leseruten.

Lime inn.

CTRL+V eller SKIFT+INS

Fjerne formatering.

CTRL+SKIFT+Z eller CTRL+MELLOMROM

Slette det neste ordet.

CTRL+SKIFT+H

Strekke et avsnitt slik at det passer mellom margene.

CTRL+SKIFT+J

Bruke stiler.

CTRL+SKIFT+S

Opprette et hengende innrykk.

CTRL+T

Sette inn en hyperkobling.

CTRL+K

Venstrejustere et avsnitt.

CTRL+L

Høyrejustere et avsnitt.

CTRL+R

Redusere et hengende innrykk.

CTRL+SKIFT+T

Fjern avsnittsformatering.

CTRL+Q

Legge til nettinformasjon i elementer

Hvis du vil

Trykk

Redigere en URL-adresse i tekstdelen av et element.

Hold nede CTRL og klikk museknappen.

Angir en webleser.

Hold nede SKIFT og klikk museknappen.

Sette inn en hyperkobling.

CTRL+K

Forhåndsvisning

Hvis du vil

Trykk

Åpne Forhåndsvisning.

Trykk ALT+F og trykk deretter V

For å skrive ut et element i et åpent vindu, trykker du ALT+F, trykk W, og trykk deretter V

Skrive ut en forhåndsvisning.

ALT+P

Åpne Utskriftsformat fra Forhåndsvisning.

ALT+S eller ALT+U

Zoome.

ALT+Z

LukkeForhåndsvisning.

ALT+C

Sende/motta

Hvis du vil

Trykk

Starte sending/mottak for alle definerte grupper for sending/mottak når det er merket av for Inkluder denne gruppen i sending/mottak (F9). Denne kan inneholde meldingshoder, hele elementer, bestemte mapper, elementer mindre enn en bestemt størrelse eller en hvilken som helst kombinasjon du definerer.

F9

Starte sending/mottak for gjeldende mappe som henter hele elementer (meldingshode, element og eventuelle vedlegg).

SKIFT+F9

Starte sending/mottak.

CTRL+M

Definere grupper for sending/mottak.

CTRL+ALT+S

Visual Basic Editor

Hvis du vil

Trykk

Åpne Visual Basic Editor.

ALT+F11

Makroer

Hvis du vil

Trykk

Spille av makro.

ALT+F8

Skjemaer

Hvis du vil

Trykk

Lagre skjemautforming.

CTRL+ALT+SKIFT+F12

Lagre skjemadata.

CTRL+SKIFT+F11

Opprette et nytt Microsoft Office InfoPath-skjema.

Klikk i en InfoPath-mappe, og deretter CTRL+N.

Til toppen av siden

Visninger

Tabellvisning

Generell bruk

Hvis du vil

Trykk

Åpne et element.

ENTER

Merke alle elementer.

CTRL+A

Går til elementet nederst på skjermen.

PGDN

Går til elementet øverst på skjermen.

PGUP

Utvide eller redusere de valgte elementene med ett element.

Henholdsvis SKIFT+PIL OPP eller SKIFT+PIL NED

Går til neste eller forrige element uten å utvide det merkede området.

Henholdsvis CTRL+PIL OPP eller CTRL+PIL NED

Merke eller fjerne merkingen av det aktivere elementet.

CTRL+MELLOMROM

Oppdatere visning.

F5

Med en valgt gruppe

Hvis du vil

Trykk

Vise alle grupper.

CTRL+SKIFT+PLUSSTEGN

Skjule gruppen.

CTRL+MINUSTEGN

Vise én enkelt valgt gruppe.

SKIFT+PLUSSTEGN

Skjule én enkelt valgt gruppe.

MINUSTEGN

Velge den forrige gruppen.

PIL OPP

Velge den neste gruppen.

PIL NED

Velge den første gruppen.

HOME

Velge den siste gruppen.

END

Velge det første elementet på skjermen i en utvidet gruppe eller det første elementet som ikke vises på skjermen til høyre.

PIL HØYRE

Alle grupper

Hvis du vil

Trykk

Skjule alle grupper.

CTRL+MINUSTEGN

Vise alle grupper.

CTRL+SKIFT+PLUSSTEGN

Dag-/Uke-/Måned-visning for kalender

Alle tre

Hvis du vil

Trykk

Vise fra 1 til 9 dager.

ALT+tast for antall dager

Vise 10 dager.

ALT+0 (NULL)

Bytte til uker.

ALT+MINUSTEGN

Bytte til måneder.

ALT+=

Flytte mellom kalenderen, oppgaveblokken og mappelisten.

CTRL+TAB eller F6

Velge forrige avtale.

SKIFT+TAB

Gå til dagen før.

PIL VENSTRE

Gå til neste dag.

PIL HØYRE

Gå til samme dag i uken etter.

ALT+PIL NED

Gå til samme dag i forrige uke.

ALT+PIL OPP

Dagsvisning

Hvis du vil

Trykk

Velge tidspunktet arbeidsdagen begynner.

HOME

Velge tidspunktet arbeidsdagen slutter.

END

Velge forrige tidsområde.

PIL OPP

Velge neste tidsområde.

PIL NED

Velge tidsområdet øverst på skjermen.

PGUP

Velger tidsområdet nederst på skjermen

PGDN

Utvide eller redusere det valgte tidspunktet.

Henholdsvis SKIFT+PIL OPP eller SKIFT+PIL NED

Flytte en avtale opp eller ned.

ALT+PIL OPP eller ALT+PIL NED med markøren i avtalen

Endre start- eller sluttidspunkt for en avtale.

ALT+SKIFT+PIL OPP eller ALT+SKIFT+PIL NED med markøren i avtalen

Flytte valgt element til den samme dagen i neste uke.

ALT+PIL NED

Flytte valgt element til den samme dagen i forrige uke.

ALT+PIL OPP

Ukevisning

Hvis du vil

Trykk

Gå til begynnelsen av arbeidsdagen for den valgte dagen.

HOME

Gå til slutten av arbeidsdagen for den valgte dagen.

END

Gå opp én sidevisning på den valgte dagen.

PGUP

Gå ned én sidevisning på den valgte dagen.

PGDN

Flytte avtalen opp, ned, til venstre eller høyre.

ALT+PIL OPP, ALT+PIL NED, ALT+PIL VENSTRE eller ALT+PIL HØYRE

Endre varigheten til det valgte tidsområdet.

SKIFT+PIL VENSTRE, SKIFT+PIL HØYRE, SKIFT+PIL OPP eller SKIFT+PIL NED, eller SKIFT+HOME eller SKIFT+END

Månedvisning

Hvis du vil

Trykk

Gå til den første dagen i uken.

HOME

Gå til samme dag i uken på forrige side.

PGUP

Gå til samme dag i uken på neste side.

PGDN

Datovelger

Hvis du vil

Trykk

Gå til den første dagen i den gjeldende uken.

ALT+HOME

Gå til den siste dagen i den gjeldende uken.

ALT+END

Gå til samme dag i forrige uke.

ALT+PIL OPP

Gå til samme dag i uken etter.

ALT+PIL NED

Visittkort- eller adressekortvisning

Generell bruk

Hvis du vil

Trykk

Velge et bestemt kort i listen.

Én eller flere bokstaver i navnet som kortet er arkivert under, eller navnet på feltet du sortere etter

Velge det forrige kortet.

PIL OPP

Velge det neste kortet.

PIL NED

Velge det første kortet i listen.

HOME

Velger det siste kortet i listen.

END

Velge det første kortet på den gjeldende siden.

PGUP

Velge det første kortet på den neste siden.

PGDN

Velge det nærmeste kortet i den neste kolonnen.

PIL HØYRE

Velge det nærmeste kortet i den forrige kolonnen.

PIL VENSTRE

Merke eller fjerne merkingen av det aktive kortet.

CTRL+MELLOMROM

Utvide det merkede området til det forrige kortet, og oppheve merkingen av kort etter utgangspunktet.

SKIFT+PIL OPP

Utvide det merkede området til det neste kortet, og oppheve merkingen av kort før utgangspunktet.

SKIFT+PIL NED

Utvide det merkede området til det forrige kortet, uavhengig av utgangspunktet.

CTRL+SKIFT+PIL OPP

Utvide det merkede området til det neste kortet, uavhengig av utgangspunktet.

CTRL+SKIFT+PIL NED

Utvide det merkede området til det første kortet i listen.

SKIFT+HOME

Utvide det merkede området til det siste kortet i listen.

SKIFT+END

Utvide det merkede området til det første kortet på den forrige siden.

SKIFT+PGUP

Utvide det merkede området til det siste kortet på den siste siden.

SKIFT+PGDN

Flytte mellom felt i et åpent kort

Hvis du vil bruke følgende taster, må du sørge for at et felt på et kort er valgt. Klikk feltet eller trykk F2 for å velge et felt når et kort er valgt.

Hvis du vil

Trykk

Flytte til det neste feltet, og flytte til det første feltet på det neste kortet fra det siste feltet på et kort.

TAB

Flytte til det forrige feltet, og flytte til det siste feltet på det forrige kortet fra det første feltet på et kort.

SKIFT+TAB

Flytte til det neste feltet, eller legge til en linje i et flerlinjet felt.

ENTER

Flytte til det forrige feltet uten å gå ut av det aktive kortet.

SKIFT+ENTER

Vise innsettingspunktet i det aktive feltet for å redigere tekst.

F2

Flytte mellom tegn i et felt

Hvis du vil bruke følgende taster, må du sørge for at et felt på et kort er valgt. Klikk feltet eller trykk F2 for å velge et felt når et kort er valgt.

Hvis du vil

Trykk

Legge til en linje i et flerlinjet felt.

ENTER

Flytte til begynnelsen av en linje.

HOME

Flytte til slutten av en linje.

END

Flytte til begynnelsen av et flerlinjet felt.

PGUP

Flytte til slutten av et flerlinjet felt.

PGDN

Flytte til den forrige linjen i et flerlinjet felt.

PIL OPP

Flytte til den neste linjen i et flerlinjet felt.

PIL NED

Flytte til det forrige tegnet i et felt.

PIL VENSTRE

Flytte til det neste tegnet i et felt.

PIL HØYRE

Tidslinjevisning (oppgaver eller logg)

Når et element er valgt

Hvis du vil

Trykk

Velge det forrige elementet.

PIL VENSTRE

Velge det neste elementet.

PIL HØYRE

Velge flere tilstøtende elementer.

SKIFT+PIL VENSTRE eller SKIFT+PIL HØYRE

Velge flere elementer som ikke tilstøter hverandre.

CTRL+PIL VENSTRE+MELLOMROM eller CTRL+PIL HØYRE+MELLOMROM

Åpne de valgte elementene.

ENTER

Vise elementene én skjerm over elementene på skjermen.

PGUP

Vise elementene én skjerm under elementene på skjermen.

PGDN

Velge det første elementet på tidslinjen (hvis elementene ikke er gruppert) eller det første elementet i gruppen.

HOME

Velge det siste elementet på tidslinjen (hvis elementene ikke er grupperte) eller det siste elementet i gruppen.

END

Vise (uten å velge) det første elementet på tidslinjen (hvis elementene ikke er grupperte) eller det første elementet i gruppen.

CTRL+HOME

Vise (uten å velge) det siste elementet på tidslinjen (hvis elementene ikke er grupperte) eller det første elementet i gruppen.

CTRL+END

Når en gruppe er valgt

Hvis du vil

Trykk

Utvide gruppen.

ENTER eller PIL HØYRE

Skjule gruppen.

ENTER eller PIL VENSTRE

Velge den forrige gruppen.

PIL OPP

Velge den neste gruppen.

PIL NED

Velge den første gruppen på tidslinjen.

HOME

Velge den siste gruppen på tidslinjen.

END

Velge det første elementet på skjermen i en utvidet gruppe eller det første elementet som ikke vises på skjermen til høyre.

PIL HØYRE

Når en tidsenhet for dager er valgt på tidsskalaen

Hvis du vil

Trykk

Flytte tilbake i tidsintervaller som er de samme som dem som vises på tidsskalaen.

PIL VENSTRE

Flytte fremover i tidsintervaller som er de samme som dem som vises på tidsskalaen.

PIL HØYRE

Velge den øvre tidsskalaen når den nedre tidsskalaen er valgt.

SKIFT+TAB

Velge den nedre tidsskalaen når den øvre tidsskalaen er valgt.

TAB

Velge det første elementet på skjermen eller den første gruppen på skjermen hvis elementene er gruppert, når den nedre tidsskalaen er valgt.

TAB

Til toppen av siden

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×