Hurtigtaster for OneNote 2010

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Denne hjelpeartikkelen inneholder informasjon om hurtigtaster for vanlige oppgaver i Microsoft OneNote 2010. Disse hurtigtastene refererer til det norske tastaturoppsettet. Taster på andre oppsett tilsvarer kanskje ikke tastene på det norske tastaturet.

Hurtigtaster som krever at du trykker to eller flere taster samtidig, er atskilt med et plusstegn (+). Hurtigtaster der du tykker én tast etterfulgt av en annen tast, er atskilt med komma ( , ).

Merknad: Det kan hende du ikke kan vise den nyeste versjonen av denne artikkelen. Hvis det står Frakoblet på statuslinjen nederst i dette vinduet, kobler du datamaskinen til Internett og klikker Frakoblet-knappen i visningsprogrammet for Hjelp, og deretter klikker du Vis innhold fra Office.com på hurtigmenyen. Du kan også gå til Office.com og se etter den siste dokumentasjonen på siden Hjelp og Slik gjør du det for Microsoft OneNote 2010.

Hurtigkoblinger

Ta og formatere notater

Organisere og administrere notatblokken

Dele notater

Beskytte notater

Ta og formatere notater

Skrive og redigere notater

Hvis du vil

Trykk

Åpne et nytt OneNote-vindu.

CTRL+M

Åpne et lite OneNote-vindu for å opprette et sidenotat.

CTRL+SKIFT+M

Forankre OneNote-vinduet.

CTRL+ALT+D

Angre forrige handling.

CTRL+Z

Gjøre om siste handling.

CTRL+Y

Merke alle elementer på gjeldende side.

Merknad: Trykk CTRL+A mer enn én gang for å utvide det merkede området.

CTRL+A

Klippe ut merket tekst eller element.

CTRL+X

Kopiere merket tekst eller element til utklippstavlen.

CTRL+C

Lime inn innholdet fra utklippstavlen.

CTRL+V

Gå til begynnelsen av linjen.

HOME

Gå til slutten av linjen.

END

Flytte ett tegn til venstre.

PIL VENSTRE

Flytte ett tegn til høyre.

PIL HØYRE

Flytte ett ord til venstre.

CTRL+PIL VENSTRE

Flytte ett ord til høyre.

CTRL+PIL HØYRE

Slette ett tegn til venstre.

TILBAKE

Slette ett tegn til høyre

DEL

Slette ett ord til venstre.

CTRL+TILBAKE

Slette ett ord til høyre.

CTRL+DEL

Sette inn et linjeskift uten å starte et nytt avsnitt.

SKIFT+ENTER

Kjøre stavekontroll.

F7

Åpne synonymordboken for det merkede ordet.

SKIFT+F7

Åpne hurtigmenyen for et hvilken som helst notat, kategori eller annet objekt som har fokus.

SKIFT+F10

Utføre handlingen som er foreslått på informasjonslinjen hvis den vises øverst på en side.

CTRL+SKIFT+W

Formatere notater

Hvis du vil

Trykk

Utheve merket tekst i gult.

CTRL+SKIFT+H
eller CTRL+ALT+H

Sette inn en hyperkobling.

CTRL+I

Kopiere formateringen til den merkede teksten (Kopier format).

CTRL+SKIFT+C

Lime inn formateringen på den merkede teksten (Kopier format).

CTRL+SKIFT+V

Åpne en hyperkobling.

Merknad: Markøren må være plassert et sted i den formaterte hyperkoblingsteksten.

ENTER

Bruke eller fjerne fet formatering fra den merkede teksten.

CTRL+F

Bruke eller fjerne kursiv formatering fra den merkede teksten.

CTRL+K

Bruke eller fjerne understreking på merket tekst.

CTRL+U

Bruke eller fjerne gjennomstreking på merket tekst.

CTRL+BINDESTREK

Bruke eller fjerne hevet skrift fra den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+=

Bruke eller fjerne senket skrift fra den merkede teksten.

CTRL+=

Bruke eller fjerne formatering av punktlister fra det merkede avsnittet.

CTRL+PUNKTUM

Bruke eller fjerne en nummerert liste fra det merkede avsnittet.

CTRL+SKRÅSTREK

Bruke en Overskrift 1-stil i gjeldende notat.

CTRL+ALT+1

Bruke en Overskrift 2-stil i gjeldende notat.

CTRL+ALT+2

Bruke en Overskrift 3-stil i gjeldende notat.

CTRL+ALT+3

Bruke en Overskrift 4-stil i gjeldende notat.

CTRL+ALT+4

Bruke en Overskrift 5-stil i gjeldende notat.

CTRL+ALT+5

Bruke en Overskrift 6-stil i gjeldende notat.

CTRL+ALT+6

Bruke Normal-stilen i gjeldende notat.

CTRL+SKIFT+N

Sette inn et avsnittsinnrykk fra venstre.

ALT+SKIFT+PIL HØYRE

Fjerne et avsnittsinnrykk fra venstre.

ALT+SKIFT+PIL VENSTRE

Høyrejustere det merkede avsnittet.

CTRL+R

Venstrejustere det merkede avsnittet.

CTRL+L

Øke skriftstørrelsen for den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+>

Redusere skriftstørrelsen for den merkede teksten.

Ctrl+<

Fjerne all formatering brukt på den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+N

Vise eller skjule hjelpelinjer på gjeldende side.

CTRL+SKIFT+R

Legge til elementer på en side

Hvis du vil

Trykk

Sette inn et dokument eller en fil på gjeldende side.

ALT+N, F

Sette inn et dokument eller en fil som en utskrift på gjeldende side.

ALT+N, O

Vise eller skjule dokumentutskrifter på gjeldende side (når OneNote kjøres i modus for høy kontrast).

ALT+SKIFT+P

Sette inn et bilde fra en fil.

ALT+N, P

Sette inn et bilde fra en skanner eller et kamera.

ALT+N, S

Sette inn et skjermutklipp.

Merknad: OneNote-ikonet må være aktivt i systemstatusområdet lengst til høyre på Windows-oppgavelinjen.

Windows-tasten+S

Sette inn gjeldende dato.

ALT+SKIFT+D

Sette inn gjeldende dato og klokkeslett.

ALT+SKIFT+F

Sette inn gjeldende klokkeslett.

ALT+SKIFT+T

Sette inn et linjeskift.

SKIFT+ENTER

Starte en matematisk formel, eller konvertere merket tekst til en matematisk formel.

ALT+=

Opprette en tabell ved å legge til en ny kolonne til allerede skrevet tekst.

TAB

Opprette en ny kolonne i en tabell med én enkelt rad.

TAB

Opprette en ny rad når du er i siste celle i en tabell.

Merknad: Trykk ENTER en gang til for å fullføre tabellen.

ENTER

Opprette en rad under gjeldende rad i en tabell.

CTRL+ENTER

Opprette et nytt avsnitt i den samme cellen i en tabell.

ALT+ENTER

Opprette en kolonne til høyre for gjeldende kolonne i en tabell.

CTRL+ALT+R

Opprette en kolonne til venstre for gjeldende kolonne i en tabell.

CTRL+ALT+E

Opprette en rad ovenfor den gjeldende i en tabell (når markøren er i begynnelsen av en hvilken som helst rad).

ENTER

Slette gjeldende tomme rad i en tabell (når markøren er i begynnelsen av raden).

DEL (trykk to ganger)

Merke notater og objekter

Hvis du vil

Trykk

Merke alle elementer på gjeldende side.

Merknad: Trykk CTRL+A mer enn én gang for å utvide det merkede området.

CTRL+A

Merke til slutten av linjen.

SKIFT+END

Merke hele linjen (når markøren er ved begynnelsen av linjen).

SKIFT+PIL NED

Hoppe til tittelen på siden og merke den.

CTRL+SKIFT+T

Avbryte disposisjonen eller siden som er merket.

ESC

Flytte gjeldende avsnitt eller flere merkede avsnitt opp.

ALT+SKIFT+PIL OPP

Flytte gjeldende avsnitt eller flere merkede avsnitt ned.

ALT+SKIFT+PIL NED

Flytte gjeldende avsnitt eller flere merkede avsnitt mot venstre (redusere innrykket).

ALT+SKIFT+PIL VENSTRE

Flytte gjeldende avsnitt eller flere merkede avsnitt mot høyre (øke innrykket).

ALT+SKIFT+PIL HØYRE

Merke gjeldende avsnitt og underordnede avsnitt.

CTRL+SKIFT+BINDESTREK

Slette det merkede notatet eller objektet.

DEL

Gå til begynnelsen av linjen.

HOME

Gå til slutten av linjen.

END

Flytte ett tegn til venstre.

PIL VENSTRE

Flytte ett tegn til høyre.

PIL HØYRE

Gå tilbake til den siste siden du besøkte.

ALT+PIL VENSTRE

Gå fremover til den neste siden du besøkte.

ALT+PIL HØYRE

Starte avspilling av en valgt lyd- eller videoinnspilling.

CTRL+ALT+P

Starte avspilling av en valgt lyd- eller videoinnspilling.

CTRL+ALT+S

Spole tilbake gjeldende lyd- eller videoinnspillingen noen sekunder.

CTRL+ALT+Y

Spole fremover gjeldende lyd- eller videoinnspillingen noen sekunder.

CTRL+ALT+U

Kodenotater

Hvis du vil

Trykk

Bruke, merke av for eller fjerne merket for Gjøremål-koden.

CTRL+1

Bruke eller fjerne Viktig-koden.

CTRL+2

Bruke eller fjerne Spørsmål-koden.

CTRL+3

Bruke eller fjerne koden Husk til senere.

CTRL+4

Bruke eller fjerne Definisjon-koden.

CTRL+5

Bruke eller fjerne en egendefinert kode.

CTRL+6

Bruke eller fjerne en egendefinert kode.

CTRL+7

Bruke eller fjerne en egendefinert kode.

CTRL+8

Bruke eller fjerne en egendefinert kode.

CTRL+9

Fjerne alle notatkoder fra de merkede notatene.

CTRL+0

Bruke disposisjoner

Hvis du vil

Trykk

Vise til og med nivå 1.

ALT+SKIFT+1

Utvide til nivå 2.

ALT+SKIFT+2

Utvide til nivå 3.

ALT+SKIFT+3

Utvide til nivå 4.

ALT+SKIFT+4

Utvide til nivå 5.

ALT+SKIFT+5

Utvide til nivå 6.

ALT+SKIFT+6

Utvide til nivå 7.

ALT+SKIFT+7

Utvide til nivå 8.

ALT+SKIFT+8

Utvide til nivå 9.

ALT+SKIFT+9

Vise alle nivåer.

ALT+SKIFT+0

Øke innrykk med ett nivå.

TAB

Redusere innrykk med ett nivå.

SKIFT+TAB

Utvide en skjult disposisjon.

ALT+SKIFT+PLUSSTEGN

Skjule en utvidet disposisjon.

ALT+SKIFT+MINUSTEGN

Angi språkinnstillinger

Merknad: Hvis du vil endre skriveretningen for notatene, må du først aktivere språk med tekstretning fra høyre mot venstre i verktøyet Språkinnstillinger for Microsoft Office 2010.

Hvis du vil

Trykk

Sette skriveretning til fra venstre mot høyre.

CTRL+VENSTRE SKIFT

Sette skriveretning til fra høyre mot venstre.

CTRL+HØYRE SKIFT

Øke innrykk med ett nivå i tekst fra høyre mot venstre.

TAB

Redusere innrykk med ett nivå i tekst fra høyre mot venstre.

SKIFT+TAB

Til toppen av siden

Organisere og administrere notatblokken

Arbeide med sider og sidenotater

Hvis du vil

Trykk

Aktivere eller deaktivere full sidevisning.

F11

Åpne et nytt OneNote-vindu.

CTRL+M

Åpne et lite OneNote-vindu for å opprette et sidenotat.

CTRL+SKIFT+M

Vise eller skjule kategoriene i en sidegruppe.

CTRL+SKIFT+*

Skrive ut gjeldende side.

CTRL+P

Legge til en ny side på slutten av den merkede inndelingen.

CTRL+N

Øke bredden på sidekategoristolpen.

CTRL+SKIFT+[

Redusere bredden på sidekategoristolpen.

CTRL+SKIFT+]

Opprette en ny side under gjeldende sidekategori på samme nivå.

CTRL+ALT+N

Redusere innrykksnivået til gjeldende sidekategorietikett.

CTRL+ALT+[

Øke innrykksnivået til gjeldende sidekategorietikett.

CTRL+ALT+]

Opprette en ny underside under gjeldende side.

CTRL+SKIFT+ALT+N

Merke alle elementer.

Trykk CTRL+A flere ganger for å utvide det merkede området.

CTRL+A

Merke gjeldende side.

CTRL+SKIFT+A
Hvis den merkede siden er en del av en gruppe, trykker du CTRL+A for å merke alle sidene i gruppen.

Flytte den merkede siden opp.

ALT+SKIFT+PIL OPP

Flytte den merkede siden ned.

ALT+SKIFT+PIL NED

Flytte innsettingspunktet til tittelen på siden.

CTRL+SKIFT+T

Gå til den første siden i settet med sidefaner som er synlig for øyeblikket.

ALT+PGUP

Gå til den siste siden i settet med sidefaner som er synlig for øyeblikket.

ALT+PGDN

Rulle oppover på gjeldende side.

PGUP

Rulle nedover på gjeldende side.

PGDN

Rulle til øverst på gjeldende side.

CTRL+HOME

Rulle til nederst på gjeldende side.

CTRL+END

Gå til neste avsnitt.

CTRL+PIL NED

Gå til forrige avsnitt.

CTRL+PIL OPP

Flytte innsettingspunktet opp på gjeldende side, eller utvide siden oppover.

CTRL+ALT+PIL OPP

Flytte innsettingspunktet ned på gjeldende side, eller utvide siden nedover.

CTRL+ALT+PIL NED

Flytte innsettingspunktet til venstre på gjeldende side, eller utvide siden til venstre.

CTRL+ALT+PIL VENSTRE

Flytte innsettingspunktet til høyre på gjeldende side, eller utvide siden til høyre.

CTRL+ALT+PIL HØYRE

Gå til neste notatbeholder.

ALT+PIL NED

Gå til begynnelsen av linjen.

HOME

Gå til slutten av linjen.

END

Flytte ett tegn til venstre.

PIL VENSTRE

Flytte ett tegn til høyre.

PIL HØYRE

Gå tilbake til den siste siden du besøkte.

ALT+PIL VENSTRE

Gå fremover til den neste siden du besøkte.

ALT+PIL HØYRE

Zoome inn.

ALT+CTRL+PLUSSTEGN (på det numeriske tastaturet)
eller
ALT+CTRL+SKIFT+PLUSSTEGN

Zoome ut.

ALT+CTRL+MINUSTEGN (på det numeriske tastaturet)
eller
ALT+CTRL+SKIFT+BINDESTREK

Lagre endringer

Når OneNote kjører, lagres notatene automatisk når du endrer dem. Du trenger ikke tenke på å lagre notater manuelt.

CTRL+S

Arbeide med notatblokker og inndelinger

Hvis du vil

Trykk

Opprette en ny inndeling.

CTRL+T

Åpne en notatblokk.

CTRL+O

Åpne en inndeling.

CTRL+ALT+SKIFT+O

Gå til neste inndeling.

CTRL+TAB

Gå til forrige inndeling.

CTRL+SKIFT+TAB

Gå til neste side i inndelingen.

CTRL+PGDN

Gå til forrige side i inndelingen.

CTRL+PGUP

Gå til den første siden i inndelingen.

ALT+HOME

Gå til den siste siden i inndelingen.

ALT+END

Gå til den første siden i settet med sidefaner som er synlig for øyeblikket.

ALT+PGUP

Gå til den siste siden i settet med sidefaner som er synlig for øyeblikket.

ALT+PGDN

Flytte eller kopiere gjeldende side.

CTRL+ALT+M

Plassere fokus på gjeldende sidekategori.

CTRL+ALT+G

Merke gjeldende sidekategori.

CTRL+SKIFT+A

Plassere fokus på gjeldende inndelingskategori.

CTRL+SKIFT+G

Flytte gjeldende inndeling.

CTRL+SKIFT+G, SKIFT+F10, M

Bytte til en annen notatblokk i navigasjonsfeltet.

CTRL+G, trykk deretter PIL NED eller PIL OPP for å velge en annen notatblokk, og trykk deretter ENTER

Søke i notater

Hvis du vil

Trykk

Flytte innsettingspunktet til Søk-boksen for å søke etter alle notatblokker.

CTRL+E

Forhåndsvise neste resultat mens du søker etter alle notatblokker.

PIL NED

Gå til valgte resultat og lukke Søk mens du søker etter alle notatblokker.

ENTER

Endre søkeomfanget.

CTRL+E, TABULATOR, MELLOMROM

Åpne Søkeresultater-ruten.

ALT+O etter å ha søkt

Søke bare på gjeldende side.

Merknad: Du kan når som helst bytte mellom å søke overalt og søke bare på gjeldende side ved å trykke CTRL+E eller CTRL+F.

CTRL+B

Flytte til neste søkeresultat mens du søker på gjeldende side.

ENTER eller F3

Flytte til forrige søkeresultat mens du søker på gjeldende side.

SKIFT+F3

Lukke Søk, og gå tilbake til siden.

ESC

Til toppen av siden

Dele notater

Dele notater med andre

Hvis du vil

Trykk

Sende de valgte sidene i en e-postmelding.

CTRL+SKIFT+E

Dele notater med andre programmer

Hvis du vil

Trykk

Sende de valgte sidene i en e-postmelding.

CTRL+SKIFT+E

Opprette en I dag-oppgave i Outlook fra gjeldende valgte notat.

CTRL+SKIFT+1

Opprette en I morgen-oppgave i Outlook fra gjeldende valgte notat.

CTRL+SKIFT+2

Opprette en Denne uken-oppgave i Outlook fra gjeldende valgte notat.

CTRL+SKIFT+3

Opprette en Neste uke-oppgave i Outlook fra gjeldende valgte notat.

CTRL+SKIFT+4

Opprette en Ingen dato-oppgave i Outlook fra gjeldende valgte notat.

CTRL+SKIFT+5

Åpne den valgte Outlook-oppgaven.

CTRL+SKIFT+K

Merke den valgte Outlook-oppgaven som fullført.

CTRL+SKIFT+9

Slette den valgte Outlook-oppgaven.

CTRL+SKIFT+0

Synkronisere endringer i gjeldende delte notatblokk.

SKIFT+F9

Synkronisere endringer i alle delte notatblokker.

F9

Merke gjeldende side som ulest.

CTRL+Q

Til toppen av siden

Beskytte notater

Beskytte inndelinger med passord

Hvis du vil

Trykk

Låse alle passordbeskyttede inndelinger.

CTRL+ALT+L

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×