Hurtigtaster for Microsoft Word

Hurtigtastene som er beskrevet i dette hjelpeemnet, er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

Kommentarer: 

 • Denne artikkelen dekker ikke tilpassing av hurtigtaster eller oppretting av hurtigtaster for makroer eller Autotekst. Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du en kobling under Se også.

 • Hvis du bruker Microsoft Word Starter, må du være oppmerksom på at Word Starter ikke støtter alle funksjonene som er oppført for Word. Hvis du vil ha mer informasjon om funksjonene som er tilgjengelige i Word Starter, kan du se Funksjoner som støttes i Word Starter.

I denne artikkelen

Finne og bruke hurtigtaster

Grunnleggende funksjoner i Microsoft Office

Navigere på båndet

Hurtigreferanse for Microsoft Word

Referanse for funksjonstaster

Finne og bruke hurtigtaster

For hurtigtaster der du trykker to eller flere taster samtidig, er de to tastene som skal trykkes, atskilt med et plusstegn (+) i Hjelp for Microsoft Word 2010. For hurtigtaster der du trykker én tast som følges like etterpå av en annen tast, er tastene som skal trykkes, atskilt med et komma (,).

Bruke tastaturet til å utvide inndelinger

 • Hvis du vil utvide alle inndelingene i artikkelen, trykker du TAB til Vis alle er merket, og deretter trykker du ENTER. Trykk ENTER igjen for å skjule alle inndelingene.

 • Hvis du vil utvide bare én inndeling, trykker du TAB til inndelingsoverskriften og plusstegnet er merket, og deretter trykker du ENTER. Trykk ENTER igjen for å skjule inndelingen.

Søke i denne artikkelen

Viktig: Før du begynner å søke, trykker du TAB til Vis alle er merket, og deretter trykker du ENTER.

 1. Trykk CTRL+F.

  Dialogboksen Søk åpnes, og markøren er klar for innskriving.

 2. Skriv inn søketeksten i boksen.

 3. Trykk ENTER.

Skriv ut denne artikkelen

Hvis du vil skrive ut dette emnet, trykker du TAB til Vis alle er merket, og deretter trykker du ENTER og CTRL+P.

Til toppen av siden

Grunnleggende funksjoner i Microsoft Office

Vise og bruke vinduer

Hvis du vil

Trykk

Bytte til neste vindu.

ALT+TAB

Bytte til forrige vindu.

ALT+SKIFT+TAB

Lukke det aktive vinduet.

CTRL+W eller CTRL+F4

Gjenopprette størrelsen på det aktive vinduet etter maksimering.

ALT+F5

Flytte til en oppgaverute fra en annen rute i programvinduet (i klokkens retning). Det kan hende du må trykke F6 flere ganger.

F6

Flytte til en oppgaverute fra en annen rute i programvinduet (i retning mot klokken).

SKIFT+F6

Bytte til neste vindu når flere vinduer er åpne.

CTRL+F6

Bytte til forrige vindu.

CTRL+SKIFT+F6

Maksimere eller gjenopprette det aktive vinduet.

CTRL+F10

Kopiere et bilde av skjermen til utklippstavlen.

PRINTSCRN

Kopiere et bilde av det aktive vinduet til utklippstavlen.

ALT+PRINTSCR

Bruke dialogbokser

Hvis du vil

Trykk

Gå til neste alternativ eller alternativgruppe.

TAB

Gå til forrige alternativ eller alternativgruppe.

SKIFT+TAB

Bytte til neste kategori i en dialogboks.

CTRL+TAB

Bytte til forrige kategori i en dialogboks.

CTRL+SKIFT+TAB

Flytte mellom alternativer i en åpen rullegardinliste, eller mellom alternativer i en alternativgruppe.

Piltaster

Utføre handlingen som er tilordnet til valgt knapp. Merke av for eller fjerne merket for valgt alternativ.

MELLOMROM

Velge et alternativ. Merke av for eller fjerne merket for et alternativ.

ALT+ understreket bokstav i et alternativ

Åpne en aktiv rullegardinliste.

ALT+PIL NED

Velge et alternativ fra en rullegardinliste.

Første bokstav i et alternativ i en rullegardinliste

Lukke en valgt rullegardinliste. Avbryte en kommando og lukke en dialogboks.

ESC

Kjøre valgt kommando.

ENTER

Bruke redigeringsbokser i dialogbokser

En redigeringsboks er en tom boks der du kan skrive eller lime inn en oppføring, for eksempel brukernavnet eller banen til en mappe.

Hvis du vil

Trykk

Gå til begynnelsen av teksten.

HOME

Gå til slutten av teksten.

END

Flytte ett tegn til venstre eller høyre.

PIL VENSTRE eller PIL HØYRE

Flytte ett ord til venstre.

CTRL+PIL VENSTRE

Flytte ett ord til høyre.

CTRL+PIL HØYRE

Merke eller fjerne merking av ett tegn til venstre.

SKIFT+PIL VENSTRE

Merke eller fjerne merking av ett tegn til høyre.

SKIFT+PIL HØYRE

Merke eller fjerne merking av ett ord til venstre.

CTRL+SKIFT+PIL VENSTRE

Merke eller fjerne merking av ett ord til høyre.

CTRL+SKIFT+PIL HØYRE

Merke alt fra innsettingspunktet til begynnelsen av teksten.

SKIFT+HOME

Merke alt fra innsettingspunktet til slutten av teksten.

SKIFT+END

Bruke dialogboksene Åpne og Lagre som

Hvis du vil

Trykk

Vise dialogboksen Åpne.

CTRL+F12 eller CTRL+O

Vise dialogboksen Lagre som.

F12

Åpne valgt mappe eller fil.

ENTER

Åpne mappen ett nivå over den valgte mappen.

TILBAKE

Slette valgt mappe eller fil.

DELETE

Vise en hurtigmeny for et element som er merket, for eksempel en mappe eller en fil.

SKIFT+F10

Flytte fremover gjennom alternativer.

TAB

Flytte bakover gjennom alternativer.

SKIFT+TAB

Åpne Søk i-listen.

F4 eller ALT+I

Angre og gjøre om handlinger

Hvis du vil

Trykk

Avbryte en handling.

ESC

Angre en handling.

CTRL+Z

Gjøre om eller gjenta en handling.

CTRL+Y

Få tilgang til og bruke oppgaveruter og gallerier

Hvis du vil

Trykk

Flytte til en oppgaverute fra en annen rute i programvinduet. (Det kan hende du må trykke F6 flere ganger.)

F6

Flytte til en oppgaverute når en meny eller verktøylinje er aktiv. (Det kan hende du må trykke CTRL+TAB flere ganger.)

CTRL+TAB

Velge neste eller forrige alternativ i oppgaveruten når en oppgaverute er aktivert.

TAB eller SKIFT+TAB

Vise alle kommandoer på menyen i oppgaveruten.

CTRL+MELLOMROM

Utføre handlingen som er tilordnet den valgte knappen.

MELLOMROM eller ENTER

Åpne en rullegardinliste for det valgte gallerielementet.

SKIFT+F10

Velge første eller siste element i et galleri.

HOME eller END

Rulle opp eller ned i den valgte gallerilisten.

PGUP eller PGDN

Lukke en oppgaverute

 1. Trykk F6 for å flytte til oppgaveruten, om nødvendig.

 2. Trykk CTRL+MELLOMROM.

 3. Bruk piltastene til å velge Lukk, og trykk deretter ENTER.

Flytte en oppgaverute

 1. Trykk F6 for å flytte til oppgaveruten, om nødvendig.

 2. Trykk CTRL+MELLOMROM.

 3. Bruk piltastene til å merke Flytt, og trykk deretter ENTER.

 4. Bruk piltastene til å flytte oppgaveruten, og trykk deretter ENTER.

Endre størrelse på en oppgaverute

 1. Trykk F6 for å flytte til oppgaveruten, om nødvendig.

 2. Trykk CTRL+MELLOMROM.

 3. Bruk piltastene til å merke Størrelse, og trykk deretter ENTER.

 4. Bruk piltastene til å endre størrelse på oppgaveruten, og trykk deretter ENTER.

Få tilgang til og bruke tilgjengelige handlinger

Hvis du vil

Trykk

Vise hurtigmenyen for elementet som er merket.

SKIFT+F10

Vise menyen eller meldingen for en tilgjengelig handling eller for knappen Alternativer for Autokorrektur Knappesymbol eller knappen for innlimingsalternativer Knappesymbol . Hvis det finnes flere handlinger, bytter du til neste handling og viser menyen eller meldingen for denne handlingen.

ALT+SKIFT+F10

Flytte mellom alternativer på en meny for tilgjengelige handlinger.

Piltaster

Utføre handlingen for det merkede elementet på en meny for tilgjengelige handlinger.

ENTER

Lukke menyen eller meldingen for tilgjengelige handlinger.

ESC

Tips

 • Du kan be om å bli varslet med et lydsignal hver gang en handling er tilgjengelig (ikke tilgjengelig i Word Starter). Du må ha et lydkort for å kunne høre lydsignaler. Du må også ha Microsoft Office Sounds installert på datamaskinen.

 • Hvis du har tilgang til Internett, kan du laste ned Microsoft Office Sounds fra Office.com. Når du har lastet ned lydfilene, gjør du følgende:

  1. Trykk ALT+F, T for å åpne Alternativer for Word.

  2. Trykk A for å velge Avansert, og trykk deretter TAB for å flytte til Avanserte alternativer for arbeid i Word .

  3. Trykk ALT+S to ganger for å flytte til avmerkingsboksen Gi tilbakemelding med lyd, som er under Generelt, og trykk deretter MELLOMROM.

  4. Trykk TAB flere ganger for å velge OK, og trykk deretter ENTER.

   Merknad: Når du merker av for eller fjerner merket for dette alternativet, gjelder innstillingen for alle Office-programmer som støtter lyd.

Til toppen av siden

Navigere på båndet

Få tilgang til alle kommandoene med noen få tastetrykk

Tilgangstaster er en måte å bruke en kommando raskt på med noen få tastetrykk, uansett hvor du er i programmet. Du kan få tilgang til alle kommandoer i Word 2010 ved å bruke en tilgangstast. Du kan komme deg til de fleste kommandoer ved hjelp av to til fem tastetrykk. Slik bruker du en tilgangstast:

 1. Trykk ALT.

  Et tastetips vises over hver funksjon som er tilgjengelig i den gjeldende visningen.

 2. Trykk bokstaven som vises i tastetipset over funksjonen du vil bruke.

 3. Avhengig av hvilken bokstav du trykker, kan det vises flere tastetips. Hvis for eksempel Hjem-fanen er aktiv og du trykker N, vises Sett inn-fanen sammen med tastetipsene for gruppene i denne fanen.

 4. Fortsett å trykke bokstaver til du trykker bokstaven for kommandoen eller kontrollen du vil bruke. I noen tilfeller må du først trykke bokstaven for gruppen som inneholder kommandoen.

  Merknad: Hvis du vil avbryte handlingen du utfører, og skjule tastetipset, trykker du ALT.

Endre fokus på tastaturet uten å bruke musen

En annen måte du kan bruke tastaturet til å arbeide med programmer som har Office-båndet på, er å flytte fokus mellom kategoriene og kommandoene til du finner funksjonen du vil bruke. I tabellen nedenfor vises noen måter å flytte fokus på tastaturet uten å bruke musen.

Hvis du vil

Trykk

Velge den aktive kategorien i båndet og aktivere tilgangstastene.

ALT eller F10. Trykk en av disse tastene på nytt for å gå tilbake til dokumentet og avbryte tilgangstastene.

Flytte til en annen kategori i båndet.

F10 for å merke den aktive kategorien og deretter PIL VENSTRE eller PIL HØYRE.

Vise eller skjule båndet.

CTRL+F1

Vise hurtigmenyen for det valgte elementet.

SKIFT+F10

Flytte fokus for å velge hvert av følgende områder i vinduet:

 • Aktiv kategori på båndet

 • Alle åpne oppgaveruter

 • Statuslinjen nederst i vinduet

 • Dokumentet

F6

Flytte fokus til hver kommando på båndet henholdsvis fremover eller bakover.

TAB eller SKIFT+TAB

Flytte henholdsvis ned, opp, til venstre eller til høyre mellom elementene på båndet.

PIL NED, PIL OPP, PIL VENSTRE eller PIL HØYRE

Aktivere valgt kommando eller kontroll på båndet.

MELLOMROM eller ENTER

Åpne valgt meny eller galleri på båndet.

MELLOMROM eller ENTER

Aktivere en kommando eller kontroll på båndet, slik at du kan endre en verdi.

ENTER

Fullføre endring av en verdi i en kontroll på båndet, og flytte fokus tilbake til dokumentet.

ENTER

Få hjelp for valgt kommando eller kontroll på båndet. (Hvis det ikke er noe hjelpeemne knyttet til den valgte kommandoen, vises et generelt hjelpeemne om programmet i stedet.)

F1

Til toppen av siden

Hurtigreferanse for Microsoft Word

Vanlige oppgaver som gjøres i Microsoft Word

Hvis du vil

Trykk

Sette inn et hardt mellomrom.

CTRL+SKIFT+MELLOMROM

Sette inn en hard bindestrek.

CTRL+SKIFT+BINDESTREK

Fet formatering.

CTRL+F

Kursiv formatering.

CTRL+K

Understreking.

CTRL+U

Redusere skriftstørrelsen med én verdi.

CTRL+SKIFT+<

Øke skriftstørrelsen med én verdi.

CTRL+SKIFT+>

Redusere skriftstørrelsen med ett punkt.

CTRL+7

Øke skriftstørrelsen med ett punkt.

CTRL+8

Fjern avsnitts- eller tegnformatering.

CTRL+MELLOMROM

Kopiere merket tekst eller objekt.

CTRL+C

Klippe ut merket tekst eller objekt.

CTRL+X

Lime inn tekst eller objekt.

CTRL+V

Lime inn utvalg

CTRL+ALT+V

Lime inn bare formatering

CTRL+SKIFT+V

Angre siste handling.

CTRL+Z

Gjøre om siste handling.

CTRL+Y

Åpne dialogboksen Ordtelling.

CTRL+SKIFT+G

Arbeide med dokumenter og websider

Opprette, vise og lagre dokumenter

Hvis du vil

Trykk

Opprette et nytt dokument.

CTRL+N

Åpne et dokument.

CTRL+O

Lukke et dokument.

CTRL+W

Dele dokumentvinduet.

ALT+CTRL+S

Fjerne deling av dokumentvinduet.

ALT+SKIFT+C eller ALT+CTRL+S

Lagre et dokument.

CTRL+S

Søke etter, erstatte og bla gjennom tekst

Hvis du vil

Trykk

Åpne oppgaveruten Navigasjon (for å søke i dokumentet).

CTRL+B

Gjenta søk (etter å ha lukket vinduet Søk og erstatt).

ALT+CTRL+Y

Erstatte tekst, bestemt formatering og bestemte elementer.

CTRL+H

Gå til en side, et bokmerke, en fotnote, en tabell, en merknad, en grafikk eller et annet sted.

CTRL+G

Bytte mellom de fire siste stedene du har redigert.

ALT+CTRL+Z

Åpne en liste over alternativer for å bla gjennom. Bruk piltastene til å velge et alternativ, og trykk deretter ENTER for å bla gjennom et dokument ved hjelp av valgte alternativ.

ALT+CTRL+HOME

Flytte til forrige søkeobjekt (angitt i søkealternativer).

CTRL+PGUP

Flytte til neste søkeobjekt (angitt i søkealternativer).

CTRL+PGDN

Bytte til en annen visning

Hvis du vil

Trykk

Bytte til utskriftsoppsettvisning.

ALT+CTRL+P

Bytte til disposisjonsvisning.

ALT+CTRL+O

Bytte til kladdevisning.

ALT+CTRL+N

Disposisjonsvisning

Hvis du vil

Trykk

Heve et avsnitt.

ALT+SKIFT+PIL VENSTRE

Senke et avsnitt.

ALT+SKIFT+PIL HØYRE

Senke til brødtekst.

CTRL+SKIFT+N

Flytte valgte avsnitt opp.

ALT+SKIFT+PIL OPP

Flytte valgte avsnitt ned.

ALT+SKIFT+PIL NED

Vise tekst under en overskrift.

ALT+SKIFT+PLUSSTEGN

Skjule tekst under en overskrift.

ALT+SKIFT+MINUSTEGN

Vise eller skjule all tekst eller alle overskrifter.

ALT+SKIFT+A

Vise eller skjul tegnformatering.

Tasten skråstrek (/) på det numeriske tastaturet

Vise første linje av brødtekst eller hele brødteksten.

ALT+SKIFT+G

Vise alle overskrifter med stilen Overskrift 1.

ALT+SKIFT+1

Vise alle overskrifter opptil Overskrift n.

ALT+SKIFT+N

Sette inn et tabulatortegn.

CTRL+TAB

Skrive ut og forhåndsvise dokumenter

Hvis du vil

Trykk

Skrive ut et dokument.

CTRL+P

Bytte til forhåndsvisning.

ALT+CTRL+I

Flytte rundt i forhåndsvisningssiden når det er zoomet inn.

Piltaster

Flytte én forhåndsvisningsside om gangen når det er zoomet ut.

PGUP eller PGDN

Flytte til første forhåndsvisningsside når det er zoomet ut.

CTRL+HOME

Flytte til siste forhåndsvisningsside når det er zoomet ut.

CTRL+END

Se gjennom dokumenter

Hvis du vil

Trykk

Sette inn en merknad.

ALT+CTRL+A

Aktivere eller deaktivere sporing av endringer.

CTRL+SKIFT+E

Lukke korrekturvinduet hvis det er åpent.

ALT+SKIFT+C

Fullskjermsvisning

Merknad: Det kan hende at noen skjermlesere ikke er kompatible med fullskjermsvisning.

Hvis du vil

Trykk

Gå til begynnelsen av dokumentet.

HOME

Gå til slutten av dokumentet.

END

Gå til side n.

n, ENTER

Avslutte leseoppsettvisning.

ESC

Referanser, fotnoter og sluttnoter

Hvis du vil

Trykk

Merke en oppføring i innholdsfortegnelsen.

ALT+SKIFT+O

Merke en oppføring i kildelisten (sitat).

ALT+SKIFT+I

Merke et stikkord.

ALT+SKIFT+X

Sette inn en fotnote.

ALT+CTRL+F

Sette inn en sluttnote.

ALT+CTRL+D

Arbeide med nettsider

Hvis du vil

Trykk

Sette inn en hyperkobling.

CTRL+ALT+K

Gå tilbake én side.

ALT+PIL VENSTRE

Gå frem én side.

ALT+PIL HØYRE

Oppdatere.

F9

Redigere og flytte tekst og grafikk

Slette tekst og grafikk

Hvis du vil

Trykk

Slette ett tegn til venstre.

TILBAKE

Slette ett ord til venstre.

CTRL+TILBAKE

Slette ett tegn til høyre

DELETE

Slette ett ord til høyre.

CTRL+DELETE

Klippe ut merket tekst til Office-utklippstavlen.

CTRL+X

Angre siste handling.

CTRL+Z

Klippe ut til innsamlingslageret.

CTRL+F3

Kopiere og flytte tekst og grafikk

Hvis du vil

Trykk

Åpne Office-utklippstavlen

Trykk ALT+H for å flytte til Hjem-fanen, og trykk deretter F,O.

Kopiere merket tekst eller grafikk til Office-utklippstavlen.

CTRL+C

Klippe ut merket tekst eller grafikk til Office-utklippstavlen.

CTRL+X

Lime inn det siste elementet på Office-utklippstavlen.

CTRL+V

Flytte tekst eller grafikk én gang.

F2 (flytt deretter markøren, og trykk ENTER)

Kopiere tekst eller grafikk én gang.

SKIFT+F2 (flytt deretter markøren, og trykk ENTER)

Åpne dialogboksen Opprett ny byggeblokk når tekst eller et objekt er merket.

ALT+F3

Vise hurtigmenyen som er tilknyttet byggeblokken, for eksempel et SmartArt-grafikkobjekt, når du merker den.

SKIFT+F10

Klippe ut til innsamlingslageret.

CTRL+F3

Lime inn innhold fra innsamlingslageret.

CTRL+SKIFT+F3

Kopier topptekst eller bunntekst som ble brukt i forrige del av dokumentet.

ALT+SKIFT+R

Sette inn spesialtegn

Når du vil sette inn

Trykk

Et felt

CTRL+F9

Et linjeskift

SKIFT+ENTER

Et sideskift

CTRL+ENTER

Et spalteskift

CTRL+SKIFT+ENTER

En lang tankestrek

ALT+CTRL+MINUSTEGN

En kort tankestrek

CTRL+MINUSTEGN

En myk bindestrek

Ctrl+BINDESTREK

En hard bindestrek

CTRL+SKIFT+BINDESTREK

Et hardt mellomrom

CTRL+SKIFT+MELLOMROM

Symbolet for opphavsrett

ALT+CTRL+C

Symbolet for registrert varemerke

ALT+CTRL+R

Symbolet for varemerke

ALT+CTRL+T

En ellipse

ALT+CTRL+PUNKTUM

Et enkelt innledende anførselstegn

CTRL+`(enkelt anførselstegn), `(enkelt anførselstegn)

Et enkelt avsluttende anførselstegn

CTRL+' (enkelt anførselstegn), ' (enkelt anførselstegn)

Doble innledende anførselstegn

CTRL+` (enkelt anførselstegn), SKIFT+' (enkelt anførselstegn)

Doble avsluttende anførselstegn

CTRL+' (enkelt anførselstegn), SKIFT+' (enkelt anførselstegn)

En Autotekst-oppføring

ENTER (etter at du har skrevet inn de første tegnene i navnet på Autotekst-oppføringen og når Skjermtips vises)

Sette inn tegn ved hjelp av tegnkoder

Hvis du vil

Trykk

Sette inn Unicode-tegnet for den angitte Unicode-tegnkoden (heksadesimal). Hvis du for eksempel vil sette inn eurosymbolet ( Euro-symbol ), skriver du inn 20AC, holder nede ALT og trykker X.

Tegnkoden, ALT+X

Finne ut hva Unicode-tegnkoden er for det merkede tegnet

ALT+X

Sette inn ANSI-tegnet for den angitte ANSI-tegnkoden (desimal). Hvis du for eksempel vil sette inn eurosymbolet, holder du nede ALT og trykker 0128 på det numeriske tastaturet.

ALT+tegnkoden (på det numeriske tastaturet)

Merke tekst og grafikk

Merke tekst ved å holde nede SKIFT og bruke piltastene til å flytte markøren.

Utvide et merket område

Hvis du vil

Trykk

Aktivere utvidelsesmodus.

F8

Merke nærmeste tegn.

F8, og trykk deretter PIL VENSTRE eller PIL HØYRE

Øke størrelsen på et merket område.

F8 (trykk én gang for å merke et ord, to ganger for å merke en setning, og så videre)

Redusere størrelsen på et merket område.

SKIFT+F8

Deaktivere utvidelsesmodus.

ESC

Utvide det merkede området ett tegn mot høyre.

SKIFT+PIL HØYRE

Utvide det merkede området ett tegn mot venstre.

SKIFT+PIL VENSTRE

Utvide et merket område til slutten av et ord.

CTRL+SKIFT+PIL HØYRE

Utvide et merket område til begynnelsen av et ord.

CTRL+SKIFT+PIL VENSTRE

Utvide et merket område til slutten av en linje.

SKIFT+END

Utvide et merket område til begynnelsen av en linje.

SKIFT+HOME

Utvide et merket område én linje ned.

SKIFT+PIL NED

Utvide et merket område én linje opp.

SKIFT+PIL OPP

Utvide et merket område til slutten av et avsnitt.

CTRL+SKIFT+PIL NED

Utvide et merket område til begynnelsen av et avsnitt.

CTRL+SKIFT+PIL OPP

Utvide et merket område ett skjermbilde ned.

SKIFT+PGDN

Utvide et merket område ett skjermbilde opp.

SKIFT+PGUP

Utvide et merket område til begynnelsen av et dokument.

CTRL+SKIFT+HOME

Utvide et merket område til slutten av et dokument.

CTRL+SKIFT+END

Utvide et merket område til slutten av et vindu.

ALT+CTRL+SKIFT+PGDN

Utvide et merket område til hele dokumentet.

CTRL+A

Merke en loddrett tekstblokk.

CTRL+SKIFT+F8, og bruk deretter piltastene. Trykk ESC for å gå ut av merkemodus

Utvide et merket område til et bestemt sted i et dokument.

F8+piltastene. Trykk ESC for å gå ut av merkemodus

Merke tekst og grafikk i en tabell

Hvis du vil

Trykk

Merke innholdet i neste celle.

TAB

Merke innholdet i forrige celle.

SKIFT+TAB

Utvide et merket område til tilstøtende celler.

Hold nede SKIFT, og trykk en piltast gjentatte ganger

Merke en kolonne.

Bruk piltastene til å flytte til øverste eller nederste celle i kolonnen, og gjør deretter ett av følgende:

 • Trykk SKIFT+ALT+PGDN hvis du vil merke kolonnen fra topp til bunn.

 • Trykk SKIFT+ALT+PGUP hvis du vil merke kolonnen fra bunn til topp.

Utvide et merket område (eller en blokk).

CTRL+SKIFT+F8, og bruk deretter piltastene. Trykk ESC for å gå ut av merkemodus

Merke en hel tabell.

ALT+5 på det numeriske tastaturet (med NUM LOCK av)

Flytte gjennom dokumentet

Hvis du vil flytte

Trykk

Ett tegn mot venstre

PIL VENSTRE

Ett tegn mot høyre

PIL HØYRE

Ett ord mot venstre

CTRL+PIL VENSTRE

Ett ord mot høyre

CTRL+PIL HØYRE

Ett avsnitt opp

CTRL+PIL OPP

Ett avsnitt ned

CTRL+PIL NED

Én celle mot venstre (i en tabell)

SKIFT+TAB

Én celle mot høyre (i en tabell)

TAB

Opp én linje

PIL OPP

Ned én linje

PIL NED

Til slutten av en linje

END

Til begynnelsen av en linje

HOME

Til øverst i vinduet

ALT+CTRL+PGUP

Til nederst i vinduet

ALT+CTRL+PGDN

Opp ett skjermbilde (rulling)

PGUP

Ned ett skjermbilde (rulling)

PGDN

Til øverst på neste side

CTRL+PGDN

Til øverst på forrige side

CTRL+PGUP

Til slutten av et dokument

CTRL+END

Til begynnelsen av et dokument

CTRL+HOME

Til en tidligere endring

SKIFT+F5

Til stedet der du arbeidet da dokumentet sist ble lukket (etter at du har åpnet et dokument)

SKIFT+F5

Flytte rundt i en tabell

Hvis du vil flytte

Trykk

Til neste celle i en rad

TAB

Til forrige celle i en rad

SKIFT+TAB

Til første celle i en rad

ALT+HOME

Til siste celle i en rad

ALT+END

Til første celle i en kolonne

ALT+PGUP

Til siste celle i en kolonne

ALT+PGDN

Til forrige rad

PIL OPP

Til neste rad

PIL NED

Rad opp

ALT+SKIFT+PIL OPP

Rad ned

ALT+SKIFT+PIL NED

Sette inn avsnitt og tabulatortegn i en tabell

Hvis du vil sette inn

Trykk

Nye avsnitt i en celle

ENTER

Tabulatortegn i en celle

CTRL+TAB

Bruke overskrivingsmodus

Hvis du vil endre innstillingene for overskriving slik at du kan få tilgang til overskrivingsmodus ved å trykke INSERT, gjør du følgende:

 1. Trykk ALT+F, T for å åpne Alternativer for Word.

 2. Trykk A for å velge AVANSERT, og trykk deretter TAB.

 3. Trykk ALT+O for å flytte til avmerkingsboksen Bruk INSERT-tasten til å styre overskrivingsmodus.

 4. Trykk MELLOMROM for å merke av for alternativet, og trykk deretter ENTER.

Trykk INSERT for å slå overskrivingsmodus av og på.

Tegn- og avsnittsformatering

Kopiere formatering

Hvis du vil

Trykk

Kopiere formatering fra tekst.

CTRL+SKIFT+C

Bruke kopiert formatering på tekst.

CTRL+SKIFT+V

Endre skriften eller skriftstørrelsen

Merknad: Følgende hurtigtaster virker ikke i fullskjermsvisning.

Hvis du vil

Trykk

Åpne dialogboksen Skrift for å endre skriften.

CTRL+SKIFT+F

Øke skriftstørrelsen.

CTRL+SKIFT+>

Redusere skriftstørrelsen.

CTRL+SKIFT+<

Øke skriftstørrelsen med ett punkt.

CTRL+8

Redusere skriftstørrelsen med ett punkt.

CTRL+7

Bruke tegnformatering

Hvis du vil

Trykk

Åpne dialogboksen Skrift for å endre tegnformateringen.

Ctrl+D

Endre bokstavtypen.

SKIFT+F3

Formatere alle bokstaver som store bokstaver.

CTRL+SKIFT+A

Bruke fet formatering.

CTRL+F

Bruke understreking.

CTRL+U

Understreke ord, men ikke mellomrom.

CTRL+SKIFT+W

Tekst med dobbel understreking.

CTRL+SKIFT+D

Bruke skjult tekstformatering.

CTRL+SKIFT+H

Bruke kursiv formatering.

CTRL+K

Formatere bokstaver til kapitéler.

CTRL+SKIFT+K

Bruke senket tekstformatering (automatisk mellomrom).

CTRL+LIKHETSTEGN

Bruke hevet tekstformatering (automatisk mellomrom).

CTRL+SKIFT+PLUSSTEGN

Fjerne manuell tegnformatering.

CTRL+MELLOMROM

Endre merket område til skriften Symbol.

CTRL+SKIFT+Q

Vise og kopiere tekstformateringer

Hvis du vil

Trykk

Vise tegn som ikke skrives ut.

CTRL+SKIFT+* (stjernen på det numeriske tastaturet virker ikke)

Se gjennom tekstformatering.

SKIFT+F1 (deretter klikker du teksten som du vil se gjennom formateringen til)

Kopiere formateringer.

CTRL+SKIFT+C

Lime inn formateringer.

CTRL+SKIFT+V

Angi linjeavstanden

Hvis du vil

Trykk

Enkel linjeavstand.

CTRL+1

Dobbel linjeavstand.

CTRL+2

Halvannen linjeavstand.

CTRL+5

Legge til eller fjerne én linjeavstand foran et avsnitt.

CTRL+0 (null)

Justere avsnitt

Hvis du vil

Trykk

Bytte mellom midtstilt og venstrejustert for et avsnitt.

CTRL+E

Bytte mellom blokkjustert og venstrejustert for et avsnitt.

CTRL+J

Bytte mellom høyrejustert og venstrejustert for et avsnitt.

CTRL+R

Venstrejustere et avsnitt.

CTRL+L

Sette inn et avsnittsinnrykk fra venstre.

CTRL+M

Fjerne et avsnittsinnrykk fra venstre.

CTRL+SKIFT+M

Lage et hengende innrykk.

CTRL+T

Redusere et hengende innrykk.

CTRL+SKIFT+T

Fjerne avsnittsformatering.

CTRL+Q

Bruke avsnittsstiler

Hvis du vil

Trykk

Åpne oppgaveruten Bruk stiler.

CTRL+SKIFT+S

Åpne oppgaveruten Stiler.

ALT+CTRL+SKIFT+S

Starte Autoformat.

ALT+CTRL+K

Bruke stilen Normal.

CTRL+SKIFT+N

Bruke stilen Overskrift 1.

ALT+CTRL+1

Bruke stilen Overskrift 2.

ALT+CTRL+2

Bruke stilen Overskrift 3.

ALT+CTRL+3

Lukke oppgaveruten Stiler

 1. Hvis oppgaveruten Stiler ikke er merket, trykker du F6 for å merke den.

 2. Trykk CTRL+MELLOMROM.

 3. Bruk piltastene til å velge Lukk, og trykk deretter ENTER.

Sette inn og redigere objekter

Sette inn et objekt

 1. Trykk ALT, N, J og deretter J for å åpne dialogboksen Objekt.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Trykk PIL NED for å velge en objekttype, og trykk deretter ENTER for å opprette et objekt.

  • Trykk CTRL+TAB hvis du vil bytte til Opprett fra fil-fanen, trykk TAB, og skriv deretter inn filnavnet på objektet du vil sette inn eller bla gjennom til filen.

Redigere et objekt

 1. Når markøren står til venstre for objektet i dokumentet, merker du objektet ved å trykke SKIFT+PIL HØYRE.

 2. Trykk SKIFT+F10.

 3. Trykk TAB for å velge objektnavn, og trykk ENTER to ganger.

Sette inn SmartArt-grafikk

 1. Trykk og slipp ALT, N og deretter M for å velge SmartArt.

 2. Bruk piltastene til å velge ønsket type grafikk.

 3. Trykk TAB, og bruk deretter piltastene til å merke grafikken du vil sette inn.

 4. Trykk ENTER.

Sette inn WordArt

 1. Trykk og slipp ALT, N og deretter W for å velge WordArt.

 2. Bruk piltastene til å velge ønsket WordArt-stil, og trykk deretter ENTER.

 3. Skriv inn ønsket tekst.

 4. Trykk ESC for å merke WordArt-objektet, og bruk deretter piltastene til å flytte objektet.

 5. Trykk ESC på nytt for å gå tilbake til dokumentet.

Utskriftsfletting og felt

Utføre en utskriftsfletting

Merknad: Du må være i kategorien Masseutsendelser for å bruke disse hurtigtastene.

Hvis du vil

Trykk

Forhåndsvise en utskriftsfletting.

ALT+SKIFT+K

Flette et dokument.

ALT+SKIFT+N

Skrive ut flettet dokument.

ALT+SKIFT+M

Redigere et utskriftsflettet datadokument.

ALT+SKIFT+E

Sette inn et flettefelt.

ALT+SKIFT+F

Arbeide med felt

Hvis du vil

Trykk

Sette inn et DATE-felt.

ALT+SKIFT+D

Sette inn et LISTNUM-felt.

ALT+CTRL+L

Sette inn et PAGE-felt.

ALT+SKIFT+P

Sette inn et TIME-felt.

ALT+SKIFT+T

Sette inn et tomt felt.

CTRL+F9

Oppdatere koblet informasjon i et kildedokument fra Microsoft Word.

CTRL+SKIFT+F7

Oppdatere valgte felt.

F9

Koble fra et felt.

CTRL+SKIFT+F9

Bytte mellom en valgt feltkode og dens resultater.

SKIFT+F9

Bytte mellom alle feltkodene og deres resultater.

ALT+F9

Kjøre GOTOBUTTON eller MACROBUTTON fra feltet som viser feltresultatene.

ALT+SKIFT+F9

Gå til neste felt.

F11

Gå til forrige felt.

SKIFT+F11

Låse et felt.

CTRL+F11

Låse opp et felt.

CTRL+SKIFT+F11

Språklinje

Håndskriftsgjenkjenning

Hvis du vil

Trykk

Bytte mellom språk- eller tastaturoppsett.

Venstre ALT+SKIFT

Vise en oversikt over korrigeringsalternativer.

Knappesymbol +C

Aktivere eller deaktivere håndskrift.

Knappesymbol +H

Aktivere eller deaktivere japansk IME (Input Method Editor) på 101-tastatur.

ALT+~

Aktivere eller deaktivere koreansk IME på 101-tastatur.

Høyre ALT

Aktivere eller deaktivere kinesisk IME på 101-tastatur.

CTRL+MELLOMROM

Tips

 • Du kan velge tastekombinasjonen for å bytte mellom språk eller tastaturoppsett i dialogboksen Avanserte tasteinnstillinger. Vil du åpne dialogboksen Avanserte tasteinnstillinger, høyreklikker du Språk-linjen, og deretter klikker du Innstillinger. Under Innstillinger klikker du Tasteinnstillinger.

 • Windows-tasten Knappesymbol finnes på den nederste tasteraden på de fleste tastaturer.

Til toppen av siden

Referanse for funksjonstaster

Funksjonstaster

Hvis du vil

Trykk

Vise Hjelp eller besøke Microsoft Office.com.

F1

Flytte tekst eller grafikk.

F2

Gjenta siste handling.

F4

Velge kommandoen Gå til (kategorien Hjem).

F5

Gå til neste rute eller ramme.

F6

Velge kommandoen Stavekontroll (kategorien Se gjennom).

F7

Utvide et merket område.

F8

Oppdatere de merkede feltene.

F9

Vise tastetips.

F10

Gå til neste felt.

F11

Velge kommandoen Lagre som.

F12

SKIFT+funksjonstast

Hvis du vil

Trykk

Starte kontekstsensitiv Hjelp eller vise formatering.

SKIFT+F1

Kopiere tekst.

SKIFT+F2

Endre bokstavtypen.

SKIFT+F3

Gjenta handlingen Søk eller Gå til.

SKIFT+F4

Flytte til siste endring.

SKIFT+F5

Gå til forrige rute eller ramme (etter at du har trykt F6).

SKIFT+F6

Velge kommandoen Synonymordbok (gruppen Korrektur i kategorien Se gjennom).

SKIFT+F7

Redusere størrelsen på et merket område.

SKIFT+F8

Bytte mellom en feltkode og dens resultater.

SKIFT+F9

Vise en hurtigmeny.

SKIFT+F10

Gå til forrige felt.

SKIFT+F11

Velge kommandoen Lagre.

SKIFT+F12

CTRL+funksjonstast

Hvis du vil

Trykk

Vise eller skjule båndet.

CTRL+F1

Velge kommandoen Forhåndsvisning.

CTRL+F2

Klippe ut til innsamlingslageret.

CTRL+F3

Lukke vinduet.

CTRL+F4

Gå til neste vindu.

CTRL+F6

Sette inn et tomt felt.

CTRL+F9

Maksimere dokumentvinduet.

CTRL+F10

Låse et felt.

CTRL+F11

Velge kommandoen Åpne.

CTRL+F12

CTRL+SKIFT+funksjonstast

Hvis du vil

Trykk

Sette inn innholdet fra innsamlingslageret.

CTRL+SKIFT+F3

Redigere et bokmerke.

CTRL+SKIFT+F5

Gå til forrige vindu.

CTRL+SKIFT+F6

Oppdatere koblet informasjon i et kildedokument fra Word 2010.

CTRL+SKIFT+F7

Utvide et merket område eller en blokk.

CTRL+SKIFT+F8, og trykk deretter en piltast

Koble fra et felt.

CTRL+SKIFT+F9

Låse opp et felt.

CTRL+SKIFT+F11

Velge kommandoen Skriv ut.

CTRL+SKIFT+F12

ALT+funksjonstast

Hvis du vil

Trykk

Gå til neste felt.

ALT+F1

Opprette en ny Byggeblokk.

ALT+F3

Avslutt Word 2010.

ALT+F4

Gjenopprette størrelsen på programvinduet.

ALT+F5

Flytte fra en åpen dialogboks tilbake til dokumentet (for dialogbokser som har støtte for denne funksjonen).

ALT+F6

Søke etter neste stavefeil eller grammatiske feil.

ALT+F7

Kjøre en makro.

ALT+F8

Bytte mellom alle feltkodene og deres resultater.

ALT+F9

Vise oppgaveruten Utvalg og synlighet.

ALT+F10

Vise Microsoft Visual Basic-kode.

ALT+F11

ALT+SKIFT+funksjonstast

Hvis du vil

Trykk

Gå til forrige felt.

ALT+SKIFT+F1

Velge kommandoen Lagre.

ALT+SKIFT+F2

Vise oppgaveruten Oppslag.

ALT+SKIFT+F7

Kjøre GOTOBUTTON eller MACROBUTTON fra feltet som viser feltresultatene.

ALT+SKIFT+F9

Vise en meny eller melding for en tilgjengelig handling.

ALT+SKIFT+F10

Velg Innholdsfortegnelse-knappen i Innholdsfortegnelse-beholderen når beholderen er aktiv.

ALT+SKIFT+F12

CTRL+ALT+funksjonstast

Hvis du vil

Trykk

Vise Microsoft Systeminformasjon.

CTRL+ALT+F1

Velge kommandoen Åpne.

CTRL+ALT+F2

Til toppen av siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×