Hurtigtaster for Microsoft Outlook 2010

Noe av innholdet i dette emnet gjelder bare enkelte språk.

Hvis du vil skrive ut dette emnet, trykker du TAB for å merke Vis alle øverst på emnet, trykker ENTER, og deretter trykker du CTRL+P.

Merknad: Outlook har ikke alternativet for å endre eller tilpasse hurtigtaster. Se denne TechCenter-artikkelen for å se noen andre alternativer.

Vanlige fremgangsmåter

Grunnleggende navigering

Hvis du vil

Trykk

Bytte til E-post.

CTRL+1

Bytte til kalender.

CTRL+2

Bytte til kontakter.

CTRL+3

Bytte til oppgaver.

CTRL+4

Bytte til notater.

CTRL+5

Bytte til mappelisten i navigasjonsruten.

CTRL+6

Bytte til snarveier.

CTRL+7

Bytte til neste melding (med åpen melding).

CTRL+PUNKTUM

Bytte til forrige melding (med åpen melding).

CTRL+KOMMA

Flytte mellom navigasjonsruten, hovedvinduet i Outlook, leseruten og gjøremålsfeltet.

CTRL+SKIFT+TAB eller SKIFT+TAB

Flytte mellom Outlook-vinduet, de mindre rutene i navigasjonsruten, leseruten og inndelingene i gjøremålsfeltet.

TAB

Flytte mellom Outlook-vinduet, de mindre rutene i navigasjonsruten, leseruten og delene i gjøremålsfeltet, og vise tilgangstastene på Outlook-båndet.

F6

Flytte meldingshodelinjer rundt i navigasjonsruten eller en åpen melding.

CTRL+TAB

Flytte rundt i navigasjonsruten.

Piltaster

Gå til en annen mappe.

CTRL+Y

Gå til Søk-boksen.

F3 eller CTRL+E

Gå til forrige melding i leseruten.

ALT+PIL OPP eller CTRL+KOMMA eller ALT+PGUP

Bla ned gjennom teksten i leseruten.

MELLOMROM

Bla opp gjennom teksten i leseruten.

SKIFT+MELLOMROM

Vis eller skjul en gruppe i listen over e-postmeldinger.

PIL VENSTRE eller PIL HØYRE

Gå tilbake til forrige visning i hovedvinduet i Outlook.

ALT+B eller ALT+PIL VENSTRE

Gå frem til neste visning i hovedvinduet i Outlook.

ALT+PIL HØYRE

Velge informasjonslinjen og vise menyen med kommandoer hvis tilgjengelig.

CTRL+SKIFT+W

Søk

Hvis du vil

Trykk

Søke etter en melding eller et annet element.

CTRL+E

Fjerne søkeresultatene.

ESC

Utvide søket til å inkludere Alle e-postelementer, Alle kalenderelementer eller Alle kontaktelementer, avhengig av visningen du er i.

CTRL+ALT+A

Bruke Avansert søk.

CTRL+SKIFT+F

Opprette en søkemappe.

CTRL+SKIFT+P

Søke etter tekst i et åpent element.

F4

Finne og erstatte tekst, symboler eller enkelte formateringskommandoer. Fungerer i leseruten på et åpent element.

CTRL+H

Utvide søket til å inkludere elementer fra gjeldende mappe.

CTRL+ALT+K

Utvide søket til å inkludere undermapper.

CTRL+ALT+Z

Flagg

Hvis du vil

Trykk

Åpne dialogboksen Flagg for oppfølging for å tilordne et flagg.

CTRL+SKIFT+G

Fargekategorier

Hvis du vil

Trykk

Slette den valgte kategorien fra listen i dialogboksen Fargekategorier.

ALT+D

Opprette et element eller en fil

Hvis du vil

Trykk

Opprette en avtale.

CTRL+SKIFT+A

Opprette en kontakt.

CTRL+SKIFT+C

Opprette en kontaktliste.

CTRL+SKIFT+L

Opprette en telefaks.

CTRL+SKIFT+X

Opprette en mappe.

CTRL+SKIFT+E

Opprette en loggoppføring.

CTRL+SKIFT+J

Opprette en møteinnkallelse.

CTRL+SKIFT+Q

Opprette en melding.

CTRL+SKIFT+M

Opprette et notat.

CTRL+SKIFT+N

Opprette et nytt Microsoft Office-dokument.

CTRL+SKIFT+H

Legge inn i denne mappen.

CTRL+SKIFT+S

Legge inn et svar i denne mappen.

CTRL+T

Opprette en søkemappe.

CTRL+SKIFT+P

Opprette en oppgave.

CTRL+SKIFT+K

Opprette en oppgaveforespørsel

CTRL+SKIFT+U

Fremgangsmåter i alle elementer

Hvis du vil

Trykk

Lagre (unntatt i Oppgaver).

CTRL+S eller SKIFT+F12

Lagre og lukke (unntatt i E-post).

ALT+S

Lagre som (bare i E-post).

F12

Angre.

CTRL+Z eller ALT+TILBAKE

Slette et element.

CTRL+D

Skrive ut.

CTRL+P

Kopiere et element.

CTRL+SKIFT+Y

Flytte et element.

CTRL+SKIFT+V

Kontrollere navn.

CTRL+I

Kjøre stavekontroll.

F7

Flagg for oppfølging.

CTRL+SKIFT+G

Videresende.

CTRL+B

Sende, legge inn eller invitere alle.

ALT+S

Aktivere redigering i et felt (unntatt i E-post- eller ikonvisning).

F2

Venstrejustere tekst.

CTRL+L

Midtstille tekst.

CTRL+E

Høyrejustere tekst.

CTRL+R

E-post

Hvis du vil

Trykk

Bytte til Innboks.

CTRL+SKIFT+I

Bytte til Utboks.

CTRL+SKIFT+O

Velge kontoen som det skal sendes en melding fra.

CTRL+TAB (med fokus på Til-boksen) og deretter TAB til Kontoer-knappen

Kontrollere navn.

CTRL+I

Sende.

ALT+S

Svare på en melding.

CTRL+R

Svare alle på en melding.

CTRL+SKIFT+R

Svar med møteinnkallelse.

CTRL+ALT+R

Videresende en melding.

CTRL+B

Merke en melding som ikke søppel.

CTRL+ ALT+J

Vise blokkert eksternt innhold (i en melding).

CTRL+SKIFT+I

Legge inn i en mappe.

CTRL+ SKIFT+S

Bruke stilen Normal.

CTRL+SKIFT+N

Se etter nye meldinger.

CTRL+M eller F9

Gå til den forrige meldingen.

PIL OPP

Gå til den neste meldingen.

PIL NED

Opprette en melding (i E-post).

CTRL+N

Opprette en melding (fra en hvilken som helst Outlook-visning).

CTRL+SKIFT+M

Åpne en mottatt melding.

CTRL+O

Slette og ignorere en diskusjon.

CTRL+DEL

Åpne adresseboken.

CTRL+SKIFT+B

Legge til hurtigflagg i en uåpnet melding.

INS

Vise dialogboksen Flagg for oppfølging.

CTRL+SKIFT+G

Markere som lest.

CTRL+Q

Markere som ulest.

CTRL+U

Åpne e-posttipset i den valgte meldingen.

CTRL+SKIFT+W

Søke etter eller erstatte.

F4

Søk etter neste.

SKIFT+F4

Sende.

CTRL+ENTER

Skrive ut.

CTRL+P

Videresende.

CTRL+B

Videresende som vedlegg.

CTRL+ALT+F

Vise egenskapene for det merkede elementet.

ALT+ENTER

Opprette en multimediemelding.

CTRL+SKIFT+U

Opprette en tekstmelding.

CTRL+SHIFT+T

Markere for nedlasting.

CTRL+ALT+M

Fjerne markeringen for nedlasting.

CTRL+ALT+U

Vise fremdrift for sending/mottak.

CTRL+B (når sending/mottak pågår)

Kalender

Hvis du vil

Trykk

Opprette en ny avtale (i Kalender).

CTRL+N

Opprette en ny avtale (i en hvilken som helst Outlook-visning).

CTRL+SKIFT+A

Opprette en møteinnkallelse.

CTRL+SKIFT+Q

Videresende en avtale eller møte.

CTRL+B

Svare på en møteinnkallelse med en melding.

CTRL+R

Svare alle på en møteinnkallelse med en melding.

CTRL+SKIFT+R

Vise 10 dager i kalenderen.

ALT+0

Vise 1 dag i kalenderen.

ALT+1

Vise 2 dager i kalenderen.

ALT+2

Vise 3 dager i kalenderen.

ALT+3

Vise 4 dager i kalenderen.

ALT+4

Vise 5 dager i kalenderen.

ALT+5

Vise 6 dager i kalenderen.

ALT+6

Vise 7 dager i kalenderen.

ALT+7

Vise 8 dager i kalenderen.

ALT+8

Vise 9 dager i kalenderen.

ALT+9

Gå til en dato.

CTRL+G

Bytte til månedsvisning.

ALT+= eller CTRL+ALT+4

Gå til neste dag.

CTRL+PIL HØYRE

Gå til neste uke.

ALT+PIL NED

Gå til neste måned.

ALT+PGDN

Gå til dagen før.

CTRL+PIL VENSTRE

Gå til forrige uke.

ALT+PIL OPP

Gå til forrige måned.

ALT+PGUP

Gå til starten av uken.

ALT+HOME

Gå til slutten av uken.

ALT+END

Bytte til visning av hel uke.

ALT+MINUSTEGN eller CTRL+ALT+3

Bytte til visning av arbeidsuke.

CTRL+ALT+2

Gå til forrige avtale.

CTRL+KOMMA eller CTRL+SKIFT+KOMMA

Gå til neste avtale.

CTRL+PUNKTUM eller CTRL+SKIFT+PUNKTUM

Angi regelmessighet for en åpen avtale eller et åpent møte.

CTRL+G

Se også under Visninger, Dag-/uke-/månedsvisning for kalender og Datovelger

Kontakter

Hvis du vil

Trykk

Foreta en ny samtale.

CTRL+SKIFT+D

Finne en kontakt eller et annet element (Søk).

F3 eller CTRL+E

Skrive inn et navn i boksen Søk i adressebøker.

F11

Gå til den første kontakten som begynner med en bestemt bokstav, i Kort- eller Visittkort-visningen i kontakter.

SKIFT+bokstav

Merke alle kontaktene.

CTRL+A

Opprett en melding som bruker den valgte kontakten som emne.

CTRL+B

Opprette en loggoppføring for den valgte kontakten.

CTRL+J

Opprett en ny kontakt (i Kontakter).

CTRL+N

Opprette en kontakt (fra en hvilken som helst Outlook-visning).

CTRL+SKIFT+C

Åpne en kontakt som bruker den valgte kontakten.

CTRL+O

Opprette en kontaktliste.

CTRL+SKIFT+L

Skrive ut.

CTRL+P

Oppdater en liste over medlemmer i en kontaktliste.

F5

Gå til en annen mappe.

CTRL+Y

Åpne adresseboken.

CTRL+SKIFT+B

Bruke Avansert søk.

CTRL+SKIFT+F

Åpne den neste kontakten som vises, i en åpen kontakt.

CTRL+SKIFT+PUNKTUM

Finne en kontakt.

F11

Lukke en kontakt.

ESC

Sende en telefaks til den valgte kontakten.

CTRL+SKIFT+X

Åpne dialogboksen Kontroller adresse.

ALT+D

Vise informasjon om E-post 1 under Internett i kontaktskjemaet.

ALT+SKIFT+1

Vise informasjon om E-post 2 under Internett i kontaktskjemaet.

ALT+SKIFT+2

Vise informasjon om E-post 3 under Internett i kontaktskjemaet.

ALT+SKIFT+3

I dialogboksen Elektroniske visittkort

Hvis du vil

Trykk

Åpne Legg til-listen.

ALT+A

Merke teksten i Etikett-boksen når det er merket av i feltet som har en tilordnet etikett.

ALT+B

Åpne dialogboksen Legg til kortbilde.

ALT+C

Plassere markøren i begynnelsen av Rediger-boksen.

ALT+E

Velge Felt-boksen.

ALT+F

Velge rullegardinlisten Bildejustering.

ALT+G

Velge en fargepalett for bakgrunn.

ALT+K, deretter ENTER

Velge rullegardinlisten Oppsett.

ALT+L

Fjerne et valgt felt fra Felt-boksen.

ALT+R

Oppgaver

Hvis du vil

Trykk

Vise eller skjule gjøremålsfeltet.

ALT+F2

Godta en oppgaveforespørsel.

ALT+C

Avslå en oppgaveforespørsel.

ALT+D

Søke etter en oppgave eller et annet element.

CTRL+E

Åpne dialogboksen Gå til mappe.

CTRL+Y

Opprette en oppgave (i Oppgaver).

CTRL+N

Opprette en oppgave (fra en hvilken som helst Outlook-visning).

CTRL+SKIFT+K

Åpne valgt element.

CTRL+O

Skrive ut valgt element.

CTRL+P

Merke alle elementer.

CTRL+A

Slette valgt element.

CTRL+D

Videresende en oppave som et vedlegg.

CTRL+B

Opprette en oppgaveforespørsel.

CTRL+SKIFT+ALT+U

Veksle mellom navigasjonsruten, oppgavelisten og gjøremålsfeltet.

TAB eller SKIFT+TAB

Åpne valgt element som et loggelement.

CTRL+J

Angre siste handling.

CTRL+Z

Flagge et element eller markere som fullført.

INS

Formatere tekst

Hvis du vil

Trykk

Vise Format-menyen.

ALT+O

Vise dialogboksen Skrift.

CTRL+SKIFT+P

Bytte bokstavtype (med merket tekst).

SKIFT+F3

Formatere bokstaver til kapitéler.

CTRL+SKIFT+K

Fet formatering.

CTRL+F

Legge til punktlister.

CTRL+SKIFT+L

Kursiv formatering.

CTRL+K

Øke innrykket.

CTRL+T

Minske innrykket.

CTRL+SHIFT+T

Venstrejustere.

CTRL+L

Midtstill.

CTRL+E

Understreking.

CTRL+U

Øke skriftstørrelse.

CTRL+] eller CTRL+SKIFT+>

Redusere skriftstørrelse.

CTRL+[ eller CTRL+SKIFT+<

Klippe ut.

CTRL+X eller SKIFT+DEL

Kopiere.

CTRL+C eller CTRL+INS

Merknad: CTRL+INSERT er ikke tilgjengelig i leseruten.

Lime inn.

CTRL+V eller SKIFT+INS

Fjerne formatering.

CTRL+SKIFT+Z eller CTRL+MELLOMROM

Slette det neste ordet.

CTRL+SKIFT+H

Strekke et avsnitt slik at det passer mellom margene.

CTRL+SKIFT+J

Bruke stiler.

CTRL+SKIFT+S

Opprette et hengende innrykk.

CTRL+T

Sette inn en hyperkobling.

CTRL+I

Venstrejustere et avsnitt.

CTRL+L

Høyrejustere et avsnitt.

CTRL+R

Redusere et hengende innrykk.

CTRL+SHIFT+T

Fjerne avsnittsformatering.

CTRL+Q

Legge til webinformasjon i elementer

Hvis du vil

Trykk

Redigere en URL-adresse i tekstdelen av et element.

Hold nede CTRL og deretter klikk.

Sette inn en hyperkobling.

CTRL+I

Skrive ut

Hvis du vil

Trykk

Åpne kategorien Skriv ut i Backstage-visning.

Trykk ALT+F, og trykk deretter P

Skrive ut et element fra et åpent vindu.

ALT+F, trykk P, og trykk deretter F og 1

Åpne Utskriftsformat fra Forhåndsvisning.

ALT+S eller ALT+U

Velge en skriver fra Forhåndsvisning.

ALT+F, trykk P, og trykk deretter I

Definere utskriftsstiler.

ALT+F, trykk P, og trykk deretter L

Åpne Utskriftsalternativer.

ALT+F, trykk P, og trykk deretter R

Sende/motta

Hvis du vil

Trykk

Starte sending/mottak for alle definerte grupper for sending/mottak når det er merket av for Inkluder denne gruppen i sending/mottak (F9). Denne kan inneholde meldingshoder, hele elementer, bestemte mapper, elementer mindre enn en bestemt størrelse eller en hvilken som helst kombinasjon du definerer.

F9

Starte sending/mottak for gjeldende mappe som henter hele elementer (meldingshode, element og eventuelle vedlegg).

SKIFT+F9

Starte sending/mottak.

CTRL+M

Definere grupper for sending/mottak.

CTRL+ALT+S

Visual Basic Editor

Hvis du vil

Trykk

Åpne Visual Basic Editor.

ALT+F11

Makroer

Hvis du vil

Trykk

Spille av makro.

ALT+F8

Skjemaer

Hvis du vil

Trykk

Opprette et Microsoft Office InfoPath-skjema.

Klikk i en InfoPath-mappe, og deretter CTRL+N.

Velge et Microsoft InfoPath-skjema.

CTRL+SKIFT+ALT+T

Til toppen av siden

Visninger

Tabellvisning

Generell bruk

Hvis du vil

Trykk

Åpne et element.

ENTER

Merke alle elementer.

CTRL+A

Gå til elementet nederst på skjermen.

PGDN

Gå til elementet øverst på skjermen.

PGUP

Utvide eller redusere de valgte elementene med ett element.

SKIFT+PIL OPP eller SKIFT+PIL NED

Gå til neste eller forrige element uten å utvide det merkede området.

CTRL+PIL OPP eller CTRL+PIL NED

Merke eller fjerne merkingen av det aktivere elementet.

CTRL+MELLOMROM

Med en valgt gruppe

Hvis du vil

Trykk

Vise én enkelt valgt gruppe.

PIL HØYRE

Skjule én enkelt valgt gruppe.

PIL VENSTRE

Velge den forrige gruppen.

PIL OPP

Velge den neste gruppen.

PIL NED

Velge den første gruppen.

HOME

Velge den siste gruppen.

END

Velge det første elementet på skjermen i en utvidet gruppe eller det første elementet som ikke vises på skjermen til høyre.

PIL HØYRE

Dag-/uke-/månedsvisning for kalender

Alle tre

Hvis du vil

Trykk

Vise fra 1 til 9 dager.

ALT+tast for antall dager

Vise 10 dager.

ALT+0 (NULL)

Bytte til uker.

ALT+MINUSTEGN

Bytte til måneder.

ALT+=

Flytte mellom kalenderen, oppgaveblokken og mappelisten.

CTRL+TAB eller F6

Velge forrige avtale.

SKIFT+TAB

Gå til dagen før.

PIL VENSTRE

Gå til neste dag.

PIL HØYRE

Gå til samme dag i uken etter.

ALT+PIL NED

Gå til samme dag i forrige uke.

ALT+PIL OPP

Dagsvisning

Hvis du vil

Trykk

Velge tidspunktet arbeidsdagen begynner.

HOME

Velge tidspunktet arbeidsdagen slutter.

END

Velge forrige tidsområde.

PIL OPP

Velge neste tidsområde.

PIL NED

Velge tidsområdet øverst på skjermen.

PGUP

Velger tidsområdet nederst på skjermen

PGDN

Utvide eller redusere det valgte tidspunktet.

SKIFT+PIL OPP eller SKIFT+PIL NED

Flytte en avtale opp eller ned.

ALT+PIL OPP eller ALT+PIL NED med markøren i avtalen

Endre start- eller sluttidspunkt for en avtale.

ALT+SKIFT+PIL OPP eller ALT+SKIFT+PIL NED med markøren i avtalen

Flytte valgt element til den samme dagen i neste uke.

ALT+PIL NED

Flytte valgt element til den samme dagen i forrige uke.

ALT+PIL OPP

Ukesvisning

Hvis du vil

Trykk

Gå til begynnelsen av arbeidsdagen for den valgte dagen.

HOME

Gå til slutten av arbeidsdagen for den valgte dagen.

END

Gå opp én sidevisning på den valgte dagen.

PGUP

Gå ned én sidevisning på den valgte dagen.

PGDN

Endre varigheten til det valgte tidsområdet.

SKIFT+PIL VENSTRE, SKIFT+PIL HØYRE, SKIFT+PIL OPP eller SKIFT+PIL NED, eller SKIFT+HOME eller SKIFT+END

Månedsvisning

Hvis du vil

Trykk

Gå til den første dagen i uken.

HOME

Gå til samme dag i uken på forrige side.

PGUP

Gå til samme dag i uken på neste side.

PGDN

Datovelger

Hvis du vil

Trykk

Gå til den første dagen i den gjeldende uken.

ALT+HOME

Gå til den siste dagen i den gjeldende uken.

ALT+END

Gå til samme dag i forrige uke.

ALT+PIL OPP

Gå til samme dag i uken etter.

ALT+PIL NED

Visittkort- eller adressekortvisning

Generell bruk

Hvis du vil

Trykk

Velge et bestemt kort fra listen

Én eller flere bokstaver i navnet som kortet er arkivert under, eller navnet på feltet du sorterer etter

Velge det forrige kortet.

PIL OPP

Velge det neste kortet.

PIL NED

Velge det første kortet i listen.

HOME

Velge det siste kortet i listen.

END

Velge det første kortet på den gjeldende siden.

PGUP

Velge det første kortet på den neste siden.

PGDN

Velge det nærmeste kortet i den neste kolonnen.

PIL HØYRE

Velge det nærmeste kortet i den forrige kolonnen.

PIL VENSTRE

Merke eller fjerne merkingen av det aktive kortet.

CTRL+MELLOMROM

Utvide det merkede området til det forrige kortet, og oppheve merkingen av kort etter utgangspunktet.

SKIFT+PIL OPP

Utvide det merkede området til det neste kortet, og oppheve merkingen av kort før utgangspunktet.

SKIFT+PIL NED

Utvide det merkede området til det forrige kortet, uavhengig av utgangspunktet.

CTRL+SKIFT+PIL OPP

Utvide det merkede området til det neste kortet, uavhengig av utgangspunktet.

CTRL+SKIFT+PIL NED

Utvide det merkede området til det første kortet i listen.

SKIFT+HOME

Utvide det merkede området til det siste kortet i listen.

SKIFT+END

Utvide det merkede området til det første kortet på den forrige siden.

SKIFT+PGUP

Utvide det merkede området til det siste kortet på den siste siden.

SKIFT+PGDN

Flytte mellom felt i et åpent kort

Hvis du vil bruke følgende taster, må du sørge for at et felt på et kort er valgt. Klikk feltet for å velge et felt når et kort er valgt.

Hvis du vil

Trykk

Flytte til neste felt og kontroll.

TAB

Flytte til forrige felt og kontroll.

SKIFT+TAB

Lukke det aktive kortet.

ENTER

Flytte mellom tegn i et felt

Hvis du vil bruke følgende taster, må du sørge for at et felt på et kort er valgt. Klikk feltet for å velge et felt når et kort er valgt.

Hvis du vil

Trykk

Legge til en linje i et flerlinjet felt.

ENTER

Flytte til begynnelsen av en linje.

HOME

Flytte til slutten av en linje.

END

Flytte til begynnelsen av et flerlinjet felt.

PGUP

Flytte til slutten av et flerlinjet felt.

PGDN

Flytte til den forrige linjen i et flerlinjet felt.

PIL OPP

Flytte til den neste linjen i et flerlinjet felt.

PIL NED

Flytte til det forrige tegnet i et felt.

PIL VENSTRE

Flytte til det neste tegnet i et felt.

PIL HØYRE

Tidslinjevisning (oppgaver eller logg)

Når et element er valgt

Hvis du vil

Trykk

Velge det forrige elementet.

PIL VENSTRE

Velge det neste elementet.

PIL HØYRE

Velge flere tilstøtende elementer.

SKIFT+PIL VENSTRE eller SKIFT+PIL HØYRE

Velge flere elementer som ikke tilstøter hverandre.

CTRL+PIL VENSTRE+MELLOMROM eller CTRL+PIL HØYRE+MELLOMROM

Åpne de valgte elementene.

ENTER

Velge det første elementet på tidslinjen (hvis elementene ikke er gruppert) eller det første elementet i gruppen.

HOME

Velge det siste elementet på tidslinjen (hvis elementene ikke er grupperte) eller det siste elementet i gruppen.

END

Vise (uten å velge) det første elementet på tidslinjen (hvis elementene ikke er grupperte) eller det første elementet i gruppen.

CTRL+HOME

Vise (uten å velge) det siste elementet på tidslinjen (hvis elementene ikke er grupperte) eller det siste elementet i gruppen.

CTRL+END

Når en gruppe er valgt

Hvis du vil

Trykk

Utvide gruppen.

ENTER eller PIL HØYRE

Skjule gruppen.

ENTER eller PIL VENSTRE

Velge den forrige gruppen.

PIL OPP

Velge den neste gruppen.

PIL NED

Velge den første gruppen på tidslinjen.

HOME

Velge den siste gruppen på tidslinjen.

END

Velge det første elementet på skjermen i en utvidet gruppe eller det første elementet som ikke vises på skjermen til høyre.

PIL HØYRE

Når en tidsenhet for dager er valgt på tidsskalaen

Hvis du vil

Trykk

Flytte tilbake i tidsintervaller som er de samme som dem som vises på tidsskalaen.

PIL VENSTRE

Flytte fremover i tidsintervaller som er de samme som dem som vises på tidsskalaen.

PIL HØYRE

Bytte mellom aktiv visning, gjøremålsfeltet, søk, loggmapper og tilbake til aktiv visning.

TAB og SKIFT+TAB

Til toppen av siden

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×