Hurtigtaster for Microsoft Office Word

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Hurtigtastene som er beskrevet i dette hjelpeemnet, er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

Merknad: Denne artikkelen dekker ikke tilpassing av hurtigtaster eller oppretting av hurtigtaster for makroer eller Autotekst. Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du en kobling under Se også.

I denne artikkelen

Finne og bruke hurtigtaster

Grunnleggende funksjoner i Microsoft Office

Navigere på Office Fluent-båndet

Hurtigreferanse for Microsoft Office Word

Referanse for funksjonstaster

Finne og bruke hurtigtaster

Hurtigtaster som krever at du trykker to eller flere taster samtidig, har tastene atskilt med et plusstegn (+) i Hjelp for Microsoft Office Word 2007. Hurtigtaster der du tykker én tast etterfulgt av en annen tast, er skilt med komma (,).

Bruke tastaturet til å utvide inndelinger

 • Hvis du vil utvide alle inndelingene i artikkelen, trykker du TAB til Vis alle er merket, og deretter trykker du ENTER. Trykk ENTER igjen for å trekke sammen alle inndelinger.

 • Hvis du vil utvide bare én inndeling, trykker du TAB til inndelingsoverskriften og plusstegnet er merket, og deretter trykker du ENTER. Trykk ENTER igjen for å trekke sammen inndelingen.

Søke i denne artikkelen

Viktig: Før du begynner å søke, trykker du TAB til Vis alle er merket, og deretter trykker du ENTER.

 1. Trykk CTRL+F.

  Dialogboksen Søk åpnes, og markøren er klar for innskriving.

 2. Skriv inn søketeksten i boksen.

 3. Trykk ENTER.

Skriv ut denne artikkelen

Hvis du vil skrive ut dette emnet, trykker du TAB til Vis alle er merket, og deretter trykker du ENTER og CTRL+P.

Til toppen av siden

Grunnleggende funksjoner i Microsoft Office

Vise og bruke vinduer

Hvis du vil

Trykk

Bytte til neste vindu.

ALT+TAB

Bytte til forrige vindu.

ALT+SKIFT+TAB

Lukke det aktive vinduet.

CTRL+W eller CTRL+F4

Gjenopprette størrelsen på det aktive vinduet etter at du har maksimert det.

ALT+F5

Flytte til en oppgaverute fra en annen rute i programvinduet (i retning med solen). Det kan bli nødvendig å trykke F6 flere ganger.

F6

Flytte til en oppgaverute fra en annen rute i programvinduet (i retning mot klokken).

SKIFT+F6

Bytte til neste vindu når flere vinduer er åpne.

CTRL+F6

Bytte til forrige vindu.

CTRL+SKIFT+F6

Maksimere eller gjenopprette et aktivt vindu.

CTRL+F10

Kopiere et bilde av skjermen til utklippstavlen.

PRINTSCRN

Kopiere et bilde av det aktive vinduet til utklippstavlen.

ALT+PRINTSCRN

Bruke dialogbokser

Hvis du vil

Trykk

Flytte fra en åpen dialogboks tilbake til dokumentet for dialogbokser, for eksempel Søk og erstatt, som har støtte for denne funksjonen.

ALT+F6

Flytt til neste alternativ eller alternativgruppe.

TAB

Flytt til forrige alternativ eller alternativgruppe.

SKIFT+TAB

Bytte til neste kategori i en dialogboks.

CTRL+TAB

Bytt til forrige kategori i en dialogboks.

CTRL+SKIFT+TAB

Flytte mellom alternativer i en åpen rullegardinliste, eller mellom alternativer i en alternativgruppe.

Piltaster

Utføre handlingen som er tilordnet valgt knapp. Merke av for eller fjerne merket for valgt alternativ.

MELLOMROM

Velg et alternativ. Merk av for eller fjern merket for et alternativ.

ALT+ bokstaven som er er understreket i et alternativ

Åpne en aktiv rullegardinliste.

Alt+Pil ned

Velge et alternativ fra en rullegardinliste.

Første bokstav i et alternativ i en rullegardinliste

Lukk en valgt rullegardinliste. Avbryt en kommando og lukk en dialogboks.

ESC

Kjør valgt kommando.

ENTER

Bruke redigeringsbokser i dialogbokser

En redigeringsboks er en tom boks der du kan skrive eller lime inn tekst, for eksempel brukernavnet ditt eller banen til en mappe.

Hvis du vil

Trykk

Flytt til begynnelsen av oppføringen.

HOME

Flytt til slutten av oppføringen.

END

Flytt ett tegn til venstre eller høyre.

Pil venstre eller Pil høyre

Flytt ett ord til venstre.

Ctrl+Pil venstre

Flytt ett ord til høyre.

Ctrl+Pil høyre

Merk eller fjern merking av ett tegn til venstre.

SKIFT+PIL VENSTRE

Merk eller fjern merking av ett tegn til høyre.

SKIFT+PIL HØYRE

Merk eller fjern merking av ett ord til venstre.

CTRL+SKIFT+PIL VENSTRE

Merk eller fjern merking av ett ord til høyre.

CTRL+SKIFT+PIL HØYRE

Merke alt fra innsettingspunktet til begynnelsen av teksten.

SKIFT+HOME

Merke alt fra innsettingspunktet til slutten av teksten.

SKIFT+END

Bruke dialogboksene Åpne og Lagre som

Hvis du vil

Trykk

Vis dialogboksen Åpne.

CTRL+F12 eller CTRL+O

Vis dialogboksen Lagre som.

F12

Gå til forrige mappe. Knapp

ALT+1

Opp ett nivå-knappen Knapp : Åpne mappen ett nivå over den åpne mappen.

ALT+2

Slett-knappen Knapp : Slette merket mappe eller fil.

DEL

Opprett ny mappe-knappen Knapp : Opprette en ny mappe.

ALT+4

Visninger-knappen Knapp : Bytte mellom tilgjengelige mappevisninger.

ALT+5

Vise en hurtigmeny for et element som er merket, for eksempel en mappe eller en fil.

SKIFT+F10

Flytte mellom alternativer eller områder i en dialogboks.

TAB

Åpne Søk i-listen.

F4 eller ALT+I

Oppdatere fillisten.

F5

Angre og gjøre om handlinger

Hvis du vil

Trykk

Avbryt en handling.

ESC

Angre en handling.

CTRL+Z

Gjør om eller gjenta en handling.

CTRL+Y

Få tilgang til og bruke oppgaveruter og gallerier

Hvis du vil

Trykk

Flytte til en oppgaverute fra en annen rute i programvinduet. (Det kan hende du må trykke F6 flere ganger.)

F6

Flytte til en oppgaverute når en meny eller verktøylinje er aktiv. (Det kan hende du må trykke CTRL+TAB flere ganger.)

CTRL+TAB

Velge neste eller forrige alternativ i oppgaveruten når en oppgaverute er aktivert.

Tab eller Skift+Tab

Vise alle kommandoene på menyen i oppgaveruten.

CTRL+MELLOMROM

Utføre handlingen som er tilordnet den valgte knappen.

MELLOMROM eller ENTER

Åpne en rullegardinliste for det valgte gallerielementet.

SKIFT+F10

Velge første eller siste element i et galleri.

Home eller End

Rull opp eller ned i valgte galleriliste.

PGUP eller PGDN

Lukke en oppgaverute

 1. Trykk F6 for å flytte til oppgaveruten, om nødvendig.

 2. Trykk CTRL+MELLOMROM.

 3. Bruk piltastene til å velge Lukk, og trykk deretter ENTER.

Flytte en oppgaverute

 1. Trykk F6 for å flytte til oppgaveruten, om nødvendig.

 2. Trykk CTRL+MELLOMROM.

 3. Bruk piltastene til å merke Flytt, og trykk deretter ENTER.

 4. Bruk piltastene til å flytte oppgaveruten, og trykk deretter ENTER.

Endre størrelse på en oppgaverute

 1. Trykk F6 for å flytte til oppgaveruten, om nødvendig.

 2. Trykk CTRL+MELLOMROM.

 3. Bruk piltastene til å merke Størrelse, og trykk deretter ENTER.

 4. Bruk piltastene til å endre størrelse på oppgaveruten, og trykk deretter ENTER.

Få tilgang til og bruke smartflagg

Hvis du vil

Trykk

Vise hurtigmenyen for elementet som er merket.

SKIFT+F10

Vise menyen eller meldingen for et smartflagg eller for knappen Alternativer for Autokorrektur Knappesymbol eller knappen for innlimingsalternativer Knappesymbol . Hvis det finnes flere smartflagg, bytter du til neste smartflagg og viser menyen eller meldingen for dette flagget.

ALT+SKIFT+F10

Velge neste element på en smartflaggmeny.

PIL NED

Velge forrige element på en smartflaggmeny.

PIL OPP

Utføre handlingen for det valgte elementet på en smartflaggmeny.

ENTER

Lukke smartflaggmenyen eller -meldingen

ESC

Tips

 • Du kan be om å bli varslet med et lydsignal hver gang det dukker opp et smartflagg. Du må ha et lydkort for å kunne høre lydsignaler. Du må også ha Microsoft Office Sounds installert på datamaskinen.

 • Hvis du har tilgang til Internett, kan du laste ned Microsoft Office Sounds fra webområdet for Microsoft Office Online. Når du har lastet ned lydfilene, gjør du følgende i Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 eller Microsoft Office Word 2007:

  1. Trykk ALT+F for å åpne menyen under Microsoft Office-knappen Office-knappen , og trykk deretter I for å åpne Alternativer for program.

  2. Trykk A for å velge Avansert, og trykk deretter TAB for å flytte til Avanserte alternativer for arbeid i program .

  3. Trykk ALT+S to ganger for å flytte til avmerkingsboksen Gi tilbakemelding med lyd, som er under Generelt, og trykk deretter MELLOMROM.

  4. Trykk TAB flere ganger for å velge OK, og trykk deretter ENTER.

   Merknad: Når du merker av for eller fjerner merket for dette alternativet, gjelder innstillingen for alle Office-programmer som støtter lyd.

Til toppen av siden

Navigere på Office Fluent-båndet

Få tilgang til alle kommandoene med noen få tastetrykk

Merknad: Båndet er en komponent i Brukergrensesnittet Microsoft Office Fluent.

Tilgangstaster er en måte å bruke en kommando raskt på med noen få tastetrykk, uansett hvor du er i programmet. Du kan få tilgang til alle kommandoer i Office Word 2007 ved å bruke en tilgangstast. Du kan komme deg til de fleste kommandoer ved bruk av to til fem tastetrykk. Slik bruker du en tilgangstast:

 1. Trykk ALT.

  Et tastetips vises over hver funksjon som er tilgjengelig i den gjeldende visningen.

  Bånd der tastetipset vises

  Bildet ovenfor er hentet fra Opplæring i Microsoft Office.

 2. Trykk bokstaven som vises i tastetipset over funksjonen du vil bruke.

 3. Avhengig av hvilken bokstav du trykker, kan det vises flere tastetips. Hvis for eksempel Hjem-fanen er aktiv og du trykker I, vises Sett inn-fanen sammen med tastetipsene for gruppene i fanen.

 4. Fortsett å trykke bokstaver til du trykker bokstaven for kommandoen eller kontrollen du vil bruke. I noen tilfeller må du først trykke bokstaven for gruppen som inneholder kommandoen.

  Merknad: Hvis du vil avbryte handlingen du utfører og skjule tastetipset, trykker du ALT.

Endre fokus på tastaturet uten å bruke musen

En annen måte du kan bruke tastaturet til å arbeide med programmer som har Office Fluent-båndet på, er å flytte fokus mellom kategoriene og kommandoene til du finner funksjonen du vil bruke. I tabellen nedenfor vises noen måter å flytte fokus på tastaturet uten å bruke musen.

Hvis du vil

Trykk

Velge den aktive kategorien i båndet og aktivere tilgangstastene.

ALT eller F10. Trykk en av disse tastene på nytt for å gå tilbake til dokumentet og avbryte tilgangstastene.

Flytte til en annen kategori i båndet.

F10 for å merke den aktive kategorien og deretter PIL VENSTRE eller PIL HØYRE.

Skjule eller vise båndet.

CTRL+F1

Vise hurtigmenyen for den valgte kommandoen.

SKIFT+F10

Flytte fokus for å velge hvert av følgende områder i vinduet:

 • Aktiv kategori på båndet

 • Alle åpne oppgaveruter

 • Statuslinjen nederst i vinduet

 • Dokumentet

F6

Flytte fokus til hver kommando på båndet henholdsvis fremover eller bakover.

Tab eller Skift+Tab

Flytte henholdsvis ned, opp, til venstre eller til høyre mellom elementene på båndet.

PIL NED, PIL OPP, PIL VENSTRE eller PIL HØYRE

Aktivere valgt kommando eller kontroll på båndet.

MELLOMROM eller ENTER

Åpne valgt meny eller galleri på båndet.

MELLOMROM eller ENTER

Aktivere en kommando eller kontroll på båndet, slik at du kan endre en verdi.

ENTER

Fullføre endring av en verdi i en kontroll på båndet, og flytte fokus tilbake til dokumentet.

ENTER

Få hjelp for valgt kommando eller kontroll på båndet. (Hvis det ikke er noe hjelpeemne knyttet til den valgte kommandoen, vises et generelt hjelpeemne om programmet i stedet.)

F1

Til toppen av siden

Hurtigreferanse for Microsoft Office Word

Vanlige oppgaver som gjøres i Microsoft Office Word

Hvis du vil

Trykk

Opprett et hardt mellomrom.

CTRL+SKIFT+MELLOMROM

Opprett en hard bindestrek.

CTRL+BINDESTREK

Fet formatering.

CTRL+F

Kursiv formatering.

CTRL+K

Understreking.

CTRL+U

Redusere skriftstørrelsen med én verdi.

CTRL+SHIFT+<

Øke skriftstørrelsen med én verdi.

CTRL+SKIFT+>

Redusere skriftstørrelsen med ett punkt.

CTRL+[

Øke skriftstørrelsen med ett punkt.

CTRL+]

Fjern avsnitts- eller tegnformatering.

CTRL+MELLOMROM

Kopier valgt tekst eller objekt.

CTRL+C

Klipp ut valgt tekst eller objekt.

CTRL+X

Lim inn tekst eller objekt.

CTRL+V

Lime inn utvalg

CTRL+ALT+V

Lime inn bare formatering

CTRL+SKIFT+V

Angre siste handling.

CTRL+Z

Gjør om siste handling.

CTRL+Y

Åpne dialogboksen Ordtelling.

CTRL+SKIFT+G

Arbeide med dokumenter og websider

Opprette, vise og lagre dokumenter

Hvis du vil

Trykk

Opprett et nytt dokument av samme type som gjeldende eller siste dokument.

CTRL+N

Åpne et dokument.

CTRL+O

Lukk et dokument.

CTRL+W

Del dokumentvinduet.

Alt+Ctrl+S

Fjern deling av dokumentvinduet.

ALT+SKIFT+C

Lagre et dokument.

CTRL+S

Søke etter, erstatte og bla gjennom tekst

Hvis du vil

Trykk

Søk etter tekst, formatering og bestemte elementer.

CTRL+F

Gjenta søk (etter å ha lukket vinduet Søk og erstatt).

ALT+CTRL+Y

Erstatt tekst, bestemt formatering og bestemte elementer.

CTRL+H

Gå til en side, et bokmerke, en fotnote, en tabell, en merknad, en grafikk eller et annet sted.

CTRL+G

Bytte mellom de fire siste stedene du har redigert.

ALT+CTRL+Z

Åpne en oversikt over alternativer for å bla gjennom. Bruk piltastene til å velge et alternativ, og trykk deretter ENTER for å bla gjennom et dokument ved hjelp av valgt alternativ.

ALT+CTRL+HOME

Flytte til forrige redigeringssted.

CTRL+PGUP

Flytte til neste redigeringssted.

CTRL+PGDN

Bytte til en annen visning

Hvis du vil

Trykk

Bytte til utskriftsoppsettvisning.

ALT+CTRL+P

Bytte til disposisjonsvisning.

ALT+CTRL+O

Bytte til kladdevisning.

ALT+CTRL+N

Disposisjonsvisning

Hvis du vil

Trykk

Hev et avsnitt.

ALT+SKIFT+PIL VENSTRE

Senk et avsnitt.

ALT+SKIFT+PIL HØYRE

Senk til brødtekst.

CTRL+SKIFT+N

Flytt opp valgte avsnitt.

ALT+SKIFT+PIL OPP

Flytt ned valgte avsnitt.

ALT+SKIFT+PIL NED

Vis tekst under en overskrift.

ALT+SKIFT+PLUSSTEGN

Skjul tekst under en overskrift.

ALT+SKIFT+MINUSTEGN

Vis eller skjul all tekst eller alle overskrifter.

ALT+SKIFT+A

Vis eller skjul tegnformatering.

Tasten skråstrek (/) på det numeriske tastaturet

Vis første linje av brødtekst eller hele brødteksten.

ALT+SKIFT+B

Vis alle overskrifter med stilen Overskrift 1.

ALT+SKIFT+1

Vise alle overskrifter opptil Overskrift n.

ALT+SKIFT+N

Sett inn et tabulatortegn.

CTRL+TAB

Skrive ut og forhåndsvise dokumenter

Hvis du vil

Trykk

Skriv ut et dokument.

CTRL+P

Bytte til i eller utenfor forhåndsvisning.

ALT+CTRL+K

Flytt rundt i forhåndsvisningssiden når det er zoomet inn.

Piltaster

Flytt én forhåndsvisningsside om gangen når det er zoomet ut.

PGUP eller PGDN

Flytt til første forhåndsvisningsside når det er zoomet ut.

CTRL+HOME

Flytt til siste forhåndsvisningsside når det er zoomet ut.

CTRL+END

Se gjennom dokumenter

Hvis du vil

Trykk

Sette inn en merknad.

Alt+Ctrl+A

Aktivere eller deaktivere sporing av endringer.

CTRL+SKIFT+E

Lukk korrekturvinduet hvis det er åpent.

ALT+SKIFT+C

Fullskjermsvisning

Merknad: Det kan hende at noen skjermlesere ikke er kompatible med fullskjermsvisning.

Hvis du vil

Trykk

Gå til begynnelsen av dokumentet.

HOME

Gå til slutten av dokumentet.

END

Gå til side n.

n, ENTER

Avslutt leseoppsettvisning.

ESC

Referanser, fotnoter og sluttnoter

Hvis du vil

Trykk

Merk en oppføring i innholdsfortegnelsen.

ALT+SKIFT+O

Merk en oppføring i kildelisten (sitat).

ALT+SKIFT+I

Merk et stikkord.

ALT+SKIFT+X

Sett inn en fotnote.

ALT+CTRL+F

Sett inn en sluttnote.

ALT+CTRL+D

Arbeide med nettsider

Hvis du vil

Trykk

Sette inn en hyperkobling.

CTRL+K

Gå tilbake én side.

ALT+PIL VENSTRE

Gå frem én side.

ALT+PIL HØYRE

Oppdatere.

F9

Redigere og flytte tekst og grafikk

Slette tekst og grafikk

Hvis du vil

Trykk

Slett ett tegn mot venstre.

TILBAKE

Slett ett ord mot venstre.

CTRL+TILBAKE

Slett ett tegn mot høyre.

DELETE

Slett ett ord mot høyre.

CTRL+DEL

Klipp ut valgt tekst til Office-utklippstavlen.

CTRL+X

Angre siste handling.

CTRL+Z

Klippe ut til innsamlingslageret.

CTRL+F3

Kopiere og flytte tekst og grafikk

Hvis du vil

Trykk

Åpne Office-utklippstavlen

Trykk ALT+H for å flytte til kategorien Hjem, og trykk deretter F,O.

Kopiere merket tekst eller grafikk til Office-utklippstavlen.

CTRL+C

Klippe ut merket tekst eller grafikk til Office-utklippstavlen.

CTRL+X

Lime inn det siste elementet på Office-utklippstavlen.

CTRL+V

Flytte tekst eller grafikk én gang.

F2 (flytt deretter markøren, og trykk Enter)

Kopiere tekst eller grafikk én gang.

SKIFT+F2 (flytt deretter markøren, og trykk Enter)

Åpne dialogboksen Opprett ny byggeblokk når tekst eller et objekt er merket.

ALT+F3

Vise hurtigmenyen som er tilknyttet byggeblokken, for eksempel et SmartArt-grafikkobjekt, når du merker den.

SKIFT+F10

Klippe ut til innsamlingslageret.

CTRL+F3

Lime inn innhold fra innsamlingslageret.

CTRL+SKIFT+F3

Kopier topptekst eller bunntekst som ble brukt i forrige del av dokumentet.

ALT+SKIFT+R

Sette inn spesialtegn

Når du vil sette inn

Trykk

Et felt

CTRL+F9

Et linjeskift

SKIFT+ENTER

Et sideskift

CTRL+ENTER

Et spalteskift

CTRL+SKIFT+ENTER

En lang tankestrek

ALT+CTRL+MINUSTEGN

En kort tankestrek

CTRL+MINUSTEGN

En myk bindestrek

CTRL+BINDESTREK

En hard bindestrek

CTRL+SKIFT+BINDESTREK

Et hardt mellomrom

CTRL+SKIFT+MELLOMROM

Symbolet for opphavsrett

ALT+CTRL+C

Symbolet for registrert varemerke

ALT+CTRL+R

Symbolet for varemerke

ALT+CTRL+T

En ellipse

ALT+CTRL+PUNKTUM

Et enkelt innledende anførselstegn

CTRL+`(enkelt anførselstegn), `(enkelt anførselstegn)

Et enkelt avsluttende anførselstegn

CTRL+' (enkelt anførselstegn), ' (enkelt anførselstegn)

Doble innledende anførselstegn

CTRL+` (enkelt anførselstegn), SKIFT+' (enkelt anførselstegn)

Doble avsluttende anførselstegn

CTRL+' (enkelt anførselstegn), SKIFT+' (enkelt anførselstegn)

En Autotekst-oppføring

ENTER (etter at du har skrevet inn de første tegnene i navnet på Autotekst-oppføringen og når Skjermtips vises)

Sette inn tegn ved hjelp av tegnkoder

Hvis du vil

Trykk

Sette inn Unicode-tegnet for den angitte Unicode-tegnkoden (heksadesimal). Hvis du for eksempel vil sette inn eurosymbolet ( Euro-symbol ), skriver du inn 20AC, holder nede ALT og trykker X.

Tegnkoden, ALT+X

Finne ut hva Unicode-tegnkoden er for det merkede tegnet

ALT+X

Sette inn ANSI-tegnet for den angitte ANSI-tegnkoden (desimal). Hvis du for eksempel vil sette inn eurosymbolet, holder du nede ALT og trykker 0128 på det numeriske tastaturet.

ALT+tegnkoden (på det numeriske tastaturet)

Merke tekst og grafikk

Merke tekst ved å holde nede SKIFT og bruke piltastene til å flytte markøren.

Utvide et merket område

Hvis du vil

Trykk

Aktiver utvidelsesmodus.

F8

Merk nærmeste tegn.

F8, og trykk deretter Pil venstre eller Pil høyre

Øk størrelsen på et merket område.

F8 (trykk én gang for å merke et ord, to ganger for å merke en setning, og så videre)

Reduser størrelsen på et merket område.

SKIFT+F8

Deaktiver utvidelsesmodus.

ESC

Utvide det merkede området ett tegn mot høyre.

SKIFT+PIL HØYRE

Utvide det merkede området ett tegn mot venstre.

SKIFT+PIL VENSTRE

Utvide et merket område til slutten av et ord.

CTRL+SKIFT+PIL HØYRE

Utvide et merket område til begynnelsen av et ord.

CTRL+SKIFT+PIL VENSTRE

Utvide et merket område til slutten av en linje.

SKIFT+END

Utvide et merket område til begynnelsen av en linje.

SKIFT+HOME

Utvide et merket område én linje ned.

SKIFT+PIL NED

Utvide et merket område én linje opp.

SKIFT+PIL OPP

Utvide et merket område til slutten av et avsnitt.

CTRL+SKIFT+PIL NED

Utvide et merket område til begynnelsen av et avsnitt.

CTRL+SKIFT+PIL OPP

Utvide et merket område ett skjermbilde ned.

SKIFT+PGDN

Utvide et merket område ett skjermbilde opp.

SKIFT+PGUP

Utvide et merket område til begynnelsen av et dokument.

CTRL+SKIFT+HOME

Utvide et merket område til slutten av et dokument.

CTRL+SKIFT+END

Utvide et merket område til slutten av et vindu.

ALT+CTRL+SKIFT+PGDN

Utvide et merket område til hele dokumentet.

CTRL+A

Merke en loddrett tekstblokk.

CTRL+SKIFT+F8, og bruk deretter piltastene. Trykk ESC for å gå ut av merkemodus

Utvide et merket område til et bestemt sted i et dokument.

F8+piltastene. Trykk ESC for å gå ut av merkemodus

Merke tekst og grafikk i en tabell

Hvis du vil

Trykk

Merk innholdet i neste celle.

TAB

Merk innholdet i forrige celle.

SKIFT+TAB

Utvid et merket område til tilstøtende celler.

Hold nede Skift, og trykk en piltast gjentatte ganger

Merk en kolonne.

Bruk piltastene til å flytte til øverste eller nederste celle i kolonnen, og gjør deretter ett av følgende:

 • Trykk SKIFT+ALT+PGDN hvis du vil merke kolonnen fra topp til bunn.

 • Trykk SKIFT+ALT+PGUP hvis du vil merke kolonnen fra bunn til topp.

Utvid et merket område (eller en blokk).

CTRL+SKIFT+F8, og bruk deretter piltastene. Trykk ESC for å gå ut av merkemodus

Merk en hel tabell.

ALT+5 på det numeriske tastaturet (med NUM LOCK av)

Flytte gjennom dokumentet

Hvis du vil flytte

Trykk

Ett tegn mot venstre

PIL VENSTRE

Ett tegn mot høyre

PIL HØYRE

Ett ord mot venstre

Ctrl+Pil venstre

Ett ord mot høyre

Ctrl+Pil høyre

Ett avsnitt opp

CTRL+PIL OPP

Ett avsnitt ned

CTRL+PIL NED

Én celle mot venstre (i en tabell)

SKIFT+TAB

Én celle mot høyre (i en tabell)

TAB

Opp én linje

Pil opp

Ned én linje

Pil ned

Til slutten av en linje

END

Til begynnelsen av en linje

HOME

Til øverst i vinduet

ALT+CTRL+PGUP

Til nederst i vinduet

ALT+CTRL+PGDN

Opp ett skjermbilde (rulling)

PgUp

Ned ett skjermbilde (rulling)

PgDn

Til øverst på neste side

CTRL+PGDN

Til øverst på forrige side

CTRL+PGUP

Til slutten av et dokument

CTRL+END

Til begynnelsen av et dokument

CTRL+HOME

Til en tidligere endring

SKIFT+F5

Til stedet der du arbeidet da dokumentet sist ble lukket (etter at du har åpnet et dokument)

SKIFT+F5

Flytte rundt i en tabell

Hvis du vil flytte

Trykk

Til neste celle i en rad

TAB

Til forrige celle i en rad

SKIFT+TAB

Til første celle i en rad

ALT+HOME

Til siste celle i en rad

ALT+END

Til første celle i en kolonne

ALT+PGUP

Til siste celle i en kolonne

ALT+PGDN

Til forrige rad

Pil opp

Til neste rad

Pil ned

Én rad opp

ALT+SKIFT+PIL OPP

Én rad ned

ALT+SKIFT+PIL NED

Sette inn avsnitt og tabulatortegn i en tabell

Hvis du vil sette inn

Trykk

Nye avsnitt i en celle

ENTER

Tabulatortegn i en celle

CTRL+TAB

Bruke overskrivingsmodus

Hvis du vil endre innstillingene for overskriving slik at du kan få tilgang til overskrivingsmodus ved å trykke INS, gjør du følgende:

 1. Trykk ALT+F for å åpne menyen under Microsoft Office-knappen Office-knappen , og trykk deretter I for å åpne Alternativer for Word.

 2. Trykk N for å velge AVANSERT, og trykk deretter TAB.

 3. Trykk ALT+O for å flytte til avmerkingsboksen Bruk INS-tasten til å styre overskrivingsmodus.

 4. Trykk MELLOMROM for å merke av for alternativet, og trykk deretter ENTER.

Trykk INS for å slå overskrivingsmodus av og på.

Tegn- og avsnittsformatering

Kopiere formatering

Hvis du vil

Trykk

Kopier formatering fra tekst.

CTRL+SKIFT+C

Bruk kopiert formatering på tekst.

CTRL+SKIFT+V

Endre skriften eller skriftstørrelsen

Merknad: Følgende hurtigtaster virker ikke i fullskjermsvisning.

Hvis du vil

Trykk

Åpne dialogboksen Skrift for å endre skriften.

CTRL+SKIFT+F

Øk skriftstørrelsen.

CTRL+SKIFT+>

Reduser skriftstørrelsen.

CTRL+SHIFT+<

Øk skriftstørrelsen med 1 punkt.

CTRL+]

Reduser skriftstørrelsen med 1 punkt.

CTRL+[

Bruke tegnformatering

Hvis du vil

Trykk

Åpne dialogboksen Skrift for å endre tegnformateringen.

Ctrl+D

Endre bokstavtypen.

SKIFT+F3

Formatere alle bokstaver som store bokstaver.

CTRL+SKIFT+A

Bruk fet formatering.

CTRL+F

Bruk understreking.

CTRL+U

Understrek ord, men ikke mellomrom.

CTRL+SKIFT+W

Tekst med dobbel understreking.

CTRL+SKIFT+D

Bruk skjult tekstformatering.

CTRL+SKIFT+H

Bruk kursiv formatering.

CTRL+K

Formater bokstaver til kapitéler.

CTRL+SKIFT+K

Bruk senket tekstformatering (automatisk mellomrom).

CTRL+LIKHETSTEGN

Bruk hevet tekstformatering (automatisk mellomrom).

Ctrl+\

Fjern manuell tegnformatering.

CTRL+MELLOMROM

Endre merket område til skriften Symbol.

CTRL+SKIFT+Q

Vise og kopiere tekstformateringer

Hvis du vil

Trykk

Vis tegn som ikke skrives ut.

CTRL+SKIFT+* (stjernen på det numeriske tastaturet virker ikke)

Se gjennom tekstformatering.

SKIFT+F1 (deretter klikker du teksten som du vil se gjennom formateringen til)

Kopier formateringer.

CTRL+SKIFT+C

Lim inn formateringer.

CTRL+SKIFT+V

Angi linjeavstanden

Hvis du vil

Trykk

Enkel linjeavstand.

CTRL+1

Dobbel linjeavstand.

CTRL+2

Halvannen linjeavstand.

CTRL+5

Legge til eller fjerne én linjeavstand foran et avsnitt.

Ctrl+0 (null)

Justere avsnitt

Hvis du vil

Trykk

Bytte mellom midtstilt og venstrejustert for et avsnitt.

CTRL+E

Bytte mellom blokkjustert og venstrejustert for et avsnitt.

CTRL+J

Bytte mellom høyrejustert og venstrejustert for et avsnitt.

CTRL+R

Venstrejuster et avsnitt.

CTRL+L

Sett inn et avsnittsinnrykk fra venstre.

CTRL+M

Fjerne et avsnittsinnrykk fra venstre.

CTRL+SKIFT+M

Opprett et hengende innrykk.

CTRL+T

Reduser et hengende innrykk.

CTRL+SKIFT+T

Fjern avsnittsformatering.

CTRL+Q

Bruke avsnittsstiler

Hvis du vil

Trykk

Åpne oppgaveruten Bruk stiler.

CTRL+SKIFT+S

Åpne oppgaveruten Stiler.

ALT+CTRL+SKIFT+S

Start Autoformat.

ALT+CTRL+K

Bruk stilen Normal.

CTRL+SKIFT+N

Bruk stilen Overskrift 1.

ALT+CTRL+1

Bruk stilen Overskrift 2.

ALT+CTRL+2

Bruk stilen Overskrift 3.

ALT+CTRL+3

Lukke oppgaveruten Stiler

 1. Hvis oppgaveruten Stiler ikke er merket, trykker du F6 for å merke den.

 2. Trykk CTRL+MELLOMROM.

 3. Bruk piltastene til å velge Lukk, og trykk deretter ENTER.

Sette inn og redigere objekter

Sette inn et objekt

 1. Trykk ALT, N, J og deretter J for å åpne dialogboksen Objekt.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Trykk PIL NED for å velge en objekttype, og trykk deretter ENTER for å opprette et objekt.

  • Trykk CTRL+TAB hvis du vil bytte til kategorien Opprett fra fil, og skriv deretter inn filnavnet på objektet du vil sette inn, eller bla gjennom til filen.

Redigere et objekt

 1. Når markøren står til venstre for objektet i dokumentet, merker du objektet ved å trykke SKIFT+PIL HØYRE.

 2. Trykk SKIFT+F10.

 3. Trykk TAB for å velge Objektnavn Objekt, trykk ENTER og deretter ENTER på nytt.

Sette inn SmartArt-grafikk

 1. Trykk og slipp ALT, N og deretter M for å velge SmartArt.

 2. Bruk piltastene til å velge ønsket type grafikk.

 3. Trykk TAB, og bruk deretter piltastene til å merke grafikken du vil sette inn.

 4. Trykk ENTER.

Sette inn WordArt

 1. Trykk og slipp ALT, N og deretter W for å velge WordArt.

 2. Bruk piltastene til å velge ønsket WordArt-stil, og trykk deretter ENTER.

 3. Skriv inn ønsket tekst.

 4. Trykk TAB og deretter ENTER.

Utskriftsfletting og felt

Utføre en utskriftsfletting

Merknad: Du må være i kategorien Masseutsendelser for å bruke disse hurtigtastene.

Hvis du vil

Trykk

Forhåndsvis en utskriftsfletting.

ALT+SKIFT+K

Flett et dokument.

ALT+SKIFT+N

Skriv ut flettet dokument.

ALT+SKIFT+M

Rediger et utskriftsflettet datadokument.

ALT+SKIFT+E

Sett inn et flettefelt.

ALT+SKIFT+F

Arbeide med felt

Hvis du vil

Trykk

Sette inn et DATE-felt.

ALT+SKIFT+D

Sette inn et LISTNUM-felt.

ALT+CTRL+L

Sett inn et PAGE-felt.

ALT+SKIFT+P

Sett inn et TIME-felt.

ALT+SKIFT+T

Sett inn et tomt felt.

CTRL+F9

Oppdatere koblet informasjon i et kildedokument fra Microsoft Office Word.

CTRL+SKIFT+F7

Oppdater valgte felt.

F9

Koble fra et felt.

CTRL+SKIFT+F9

Bytte mellom en valgt feltkode og dens resultater.

SKIFT+F9

Bytt mellom alle feltkodene og deres resultater.

ALT+F9

Kjør GOTOBUTTON eller MACROBUTTON fra feltet som viser feltresultatene.

ALT+SKIFT+F9

Gå til neste felt.

F11

Gå til forrige felt.

SKIFT+F11

Lås et felt.

CTRL+F11

Lås opp et felt.

CTRL+SKIFT+F11

Språklinje

Håndskriftsgjenkjenning

Hvis du vil

Trykk

Bytt mellom språk- eller tastaturoppsett.

Venstre Alt+Skift

Vis en oversikt over korrigeringsalternativer.

Knappesymbol +C

Aktivere eller deaktivere håndskrift.

Knappesymbol +H

Aktiver eller deaktiver japansk IME (Input Method Editor) på 101-tastatur.

ALT+~

Aktiver eller deaktiver koreansk IME på 101-tastatur.

Høyre Alt

Aktiver eller deaktiver kinesisk IME på 101-tastatur.

CTRL+MELLOMROM

Tips

 • Du kan velge tastekombinasjonen for å bytte mellom språk eller tastaturoppsett i dialogboksen Avanserte tasteinnstillinger. Vil du åpne dialogboksen Avanserte tasteinnstillinger, høyreklikker du Språk-linjen, og deretter klikker du Innstillinger. Under Innstillinger klikker du Tasteinnstillinger.

 • Windows-tasten Knappesymbol finnes på den nederste tasteraden på de fleste tastaturer.

Til toppen av siden

Referanse for funksjonstaster

Funksjonstaster

Hvis du vil

Trykk

Vis Hjelp eller besøk Microsoft Office Online.

F1

Flytt tekst eller grafikk.

F2

Gjenta siste handling.

F4

Velge kommandoen Gå til (kategorien Hjem).

F5

Gå til neste rute eller ramme.

F6

Velge kommandoen Stavekontroll (kategorien Se gjennom).

F7

Utvid et merket område.

F8

Oppdatere de merkede feltene.

F9

Vise tastetips.

F10

Gå til neste felt.

F11

Velge kommandoen Lagre som (Microsoft Office-knappen Office-knappen ).

F12

SKIFT+funksjonstast

Hvis du vil

Trykk

Start kontekstsensitiv Hjelp eller vis formatering.

SKIFT+F1

Kopier tekst.

SKIFT+F2

Endre bokstavtypen.

SKIFT+F3

Gjenta handlingen Søk eller Gå til.

SKIFT+F4

Flytt til siste endring.

SKIFT+F5

Gå til forrige rute eller ramme (etter at du har trykt F6).

SKIFT+F6

Velge kommandoen Synonymordbok (gruppen Korrektur i kategorien Se gjennom).

SKIFT+F7

Reduser et merket område.

SKIFT+F8

Bytt mellom en feltkode og dens resultater.

SKIFT+F9

Vis en hurtigmeny.

SKIFT+F10

Gå til forrige felt.

SKIFT+F11

Velge kommandoen Lagre (Microsoft Office-knappen Office-knappen ).

SKIFT+F12

CTRL+funksjonstast

Hvis du vil

Trykk

Velg kommandoen Forhåndsvisning (Microsoft Office-knappen Office-knappen ).

CTRL+F2

Klippe ut til innsamlingslageret.

CTRL+F3

Lukk vinduet.

CTRL+F4

Gå til neste vindu.

CTRL+F6

Sett inn et tomt felt.

CTRL+F9

Maksimer dokumentvinduet.

CTRL+F10

Lås et felt.

CTRL+F11

Velge kommandoen Åpne (Microsoft Office-knappen Office-knappen ).

CTRL+F12

CTRL+SKIFT+funksjonstast

Hvis du vil

Trykk

Sette inn innholdet fra innsamlingslageret.

CTRL+SKIFT+F3

Rediger et bokmerke.

CTRL+SKIFT+F5

Gå til forrige vindu.

CTRL+SKIFT+F6

Oppdatere koblet informasjon i et kildedokument fra Office Word 2007.

CTRL+SKIFT+F7

Utvide et merket område eller en blokk.

CTRL+SKIFT+F8, og trykk deretter en piltast

Koble fra et felt.

CTRL+SKIFT+F9

Lås opp et felt.

CTRL+SKIFT+F11

Velge kommandoen Skriv ut (Microsoft Office-knappen Office-knappen ).

CTRL+SKIFT+F12

ALT+funksjonstast

Hvis du vil

Trykk

Gå til neste felt.

ALT+F1

Opprette en ny Byggeblokk.

ALT+F3

Avslutt Office Word 2007.

ALT+F4

Gjenopprett størrelsen på programvinduet.

ALT+F5

Flytte fra en åpen dialogboks tilbake til dokumentet for dialogbokser, for eksempel Søk og erstatt, som har støtte for denne funksjonen.

ALT+F6

Søke etter neste stavefeil eller grammatiske feil.

ALT+F7

Kjør en makro.

ALT+F8

Bytt mellom alle feltkodene og deres resultater.

ALT+F9

Maksimer programvinduet.

ALT+F10

Vis Microsoft Visual Basic-kode.

ALT+F11

ALT+SKIFT+funksjonstast

Hvis du vil

Trykk

Gå til forrige felt.

ALT+SKIFT+F1

Velge kommandoen Lagre (Microsoft Office-knappen Office-knappen ).

ALT+SKIFT+F2

Vise oppgaveruten Oppslag.

ALT+SKIFT+F7

Kjør GOTOBUTTON eller MACROBUTTON fra feltet som viser feltresultatene.

ALT+SKIFT+F9

Vise en meny eller melding for et smartflagg.

ALT+SKIFT+F10

CTRL+ALT+funksjonstast

Hvis du vil

Trykk

Vis Microsoft Systeminformasjon.

CTRL+ALT+F1

Velge kommandoen Åpne (Microsoft Office-knappen Office-knappen ).

CTRL+ALT+F2

Til toppen av siden

Hvis denne artikkelen ikke besvarte spørsmålet ditt, kan du få hjelp fra en OmniTech-supportagent. Førstegangsbrukere kan få opptil 15 minutters gratis støtte i en begrenset periode.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×