Hurtigtaster for Microsoft Office Project Web Access

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hurtigtastene som beskrives i dette hjelpeemnet, er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

For hurtigtaster der du trykker to eller flere taster samtidig, er de to tastene som skal trykkes, atskilt med et plusstegn (+) i Hjelp for Microsoft Office Project 2007. For hurtigtaster der du trykker én tast som følges like etterpå av en annen tast, er tastene som skal trykkes, atskilt med et komma (,).

Obs!: Trykk TAB for å merke Vis alt, og trykk ENTER og deretter CTRL+P hvis du vil skrive ut dette emnet.

Elektronisk hjelp

Bruke Hjelp-vinduet

Hjelp-vinduet gir tilgang til all hjelp i Office. Hjelp-vinduet viser emner og annet innhold i Hjelp.

I hjelpevinduet

Hvis du vil

Trykk

Åpne hjelpevinduet.

F1

Lukke hjelpevinduet.

ALT+F4

Bytte mellom hjelpevinduet og det aktive programmet.

ALT+TAB

Gå tilbake til Programnavn Hjem.

ALT+HOME

Merke neste element i hjelpevinduet.

TAB

Merke forrige element i hjelpevinduet.

SKIFT+TAB

Utføre handlingen for det merkede elementet.

ENTER

I Bla gjennom programnavnhjelp-delen av Hjelp-vinduet, velger du henholdsvis neste eller forrige element.

TAB eller SKIFT+TAB

I Bla gjennom programnavnhjelp-delen i Hjelp-vinduet, henholdsvis viser eller skjuler du det valgte elementet.

ENTER

Merk den neste skjulte teksten eller hyperkoblingen, inkludert Vis alt eller Skjul alt øverst i et emne.

TAB

Merke den forrige skjulte teksten eller hyperkoblingen.

SKIFT+TAB

Utføre handlingen for valgt Vis alle, Skjul alle, skjult tekst eller hyperkobling.

ENTER

Gå tilbake til forrige emne i Hjelp (Tilbake-knappen).

ALT+PIL VENSTRE eller TILBAKE

Gå frem til neste emne i Hjelp (Frem-knappen).

ALT+PIL HØYRE

Rulle henholdsvis litt opp eller ned i gjeldende emne i Hjelp.

PIL OPP eller PIL NED

Rulle henholdsvis mye opp eller ned i gjeldende emne i Hjelp.

PGUP eller PGDN

Endre om Hjelp-vinduet skal vises tilkoblet til (side ved side) eller atskilt fra det aktive programmet.

ALT+U

Vise en meny med kommandoer for Hjelp-vinduet. Dette forutsetter at Hjelp-vinduet er det aktive vinduet (klikk i Hjelp-vinduet).

SKIFT+F10

Stoppe den siste handlingen (Stopp-knappen).

ESC

Oppdatere vinduet (Oppdater-knappen).

F5

Skrive ut gjeldende hjelpeemne.

Obs!: Hvis markøren ikke er i gjeldende emne i Hjelp, trykker du F6 og deretter CTRL+P.

CTRL+P

Endre tilkoblingsstatusen.

F6, og klikk deretter PIL NED

Skrive inn tekst i boksen Skriv inn ord det skal søkes etter.

F6, og klikk deretter PIL NED

Bytte mellom områder i Hjelp-vinduet, for eksempel bytte mellom verktøylinjen, boksen Skriv inn ord det skal søkes etter og Søk-listen.

F6

Velge henholdsvis neste eller forrige element i en innholdsfortegnelse i trevisning.

PIL NED eller PIL OPP

Henholdsvis vise eller skjule det valgte elementet i en innholdsfortegnelse i trevisning.

PIL VENSTRE eller PIL HØYRE

Microsoft Office Project Web Access

Navigere i Project Web Access

Hvis du vil

Trykker du

Flytte valgene mellom koblingene på den øverste koblingslinjen.

ALT+J

Flytte valget fra webdel til webdel på sider som bruker flere webdeler.

ALT+W

Utvide rullegardinlister.

ALT+PIL NED

Få tilgang til menyelementer med tastaturet

Hvis du vil

Trykker du

Åpne Ny-menyen.

ALT+N

Åpne Handlinger-menyen.

ALT+C

Åpne Gå til-menyen.

ALT+G

Velge Vis-kommandoen.

ALT+W

Velge Innstillinger-kommandoen.

ALT+I

Velge Filter-kommandoen.

ALT+R

Velge Grupper-kommandoen.

ALT+P

Velge Søk-kommandoen.

ALT+Q

Velge det første elementet i en utvidet del med faner.

ALT+B

Navigere i skjemasider

Hvis du vil

Trykker du

Velge OK.

ALT+O eller ENTER

Velge Sende/Lagre.

ALT+S

Velge Avbryt/Lukk.

ALT+C

Velge Slett.

ALT+X

Navigere i dialogboksen Importer

Hvis du vil

Trykker du

Velge OK.

ALT+O eller ENTER

Velge Avbryt/Lukk.

ALT+C

Legge inn tilordning.

ALT+M

Hente listen som skal importeres.

ALT+G

Navigere på bestemte sider

Hvis du vil

Trykker du

Velge Tilgjengelige grupper-boksen på siden Rediger ressurs under Sikkerhetsgrupper.

ALT+B

Velge Tilgjengelige kategorier-boksen på siden Rediger ressurs under Sikkerhetskategorier.

ALT+G

Kjøre den valgte regelen på Regler-siden.

CTRL+R

Redigere den valgte forespørselen på siden Statusrapporter.

ALT+I

Slette den valgte forespørselen på siden Statusrapporter.

ALT+L

Vise svar for den valgte forespørselen på siden Statusrapporter.

ALT+W

Planlegge administrativ tid på Timeregistreringssenter-siden.

ALT+P

Opprette ny timeregistreringserstatning på Timeregistreringssenter-siden.

ALT+S

Oppdatere listen med timeregistrering på Timeregistreringssenter-siden.

ALT+R

Navigere i en rutenettkontroll

Microsoft Office Project Web Access, webklienten for Microsoft Office Project Server 2007, bruker ActiveX- og HTML-rutenettkontroller til å vise ulike typer informasjon.

Noen av sidene i Office Project Web Access bruker et HTML-tabell-basert rutenett til å vise og redigere informasjon. Siden Oppgaver bruker for eksempel et HTML-tabell-basert rutenett. I HTML-rutenett kan du bruke følgende hurtigtaster:

Hvis du vil

Trykker du

Flytte til neste celle eller rad.

PIL HØYRE eller TAB

Flytte til forrige celle eller rad.

PIL VENSTRE eller SKIFT TAB

Flytte opp.

PIL OPP

Flytte ned.

PIL NED eller ENTER

Navigere til URL-adressen i den valgte cellen.

ENTER

Fjerne fokus fra den valgte cellen.

ESC

Flytte til siste celle eller rad.

CTRL+END

Flytte til første celle eller rad.

CTRL+HOME

Veksle utheving av rad.

CTRL+MELLOMROM

Vise eller skjule en gruppering.

CTRL+MELLOMROM

Utvide en gruppe.

CTRL+PLUSS

Skjule en gruppe.

CTRL+MINUS

Aktivere eller deaktivere en avmerkingsboks.

MELLOMROM

Åpne en rullegardincelle.

ALT+PIL NED

Office Project Web Access bruker også ActiveX-rutenettkontroller til å vise og redigere informasjon. Prosjektsenter-siden bruker for eksempel et ActiveX-rutenett. I ActiveX-rutenett kan du bruke følgende hurtigtaster:

Hvis du vil

Trykker du

Flytte til neste celle eller rad.

PIL HØYRE

Flytte til forrige celle eller rad.

PIL VENSTRE

Flytte opp.

PIL OPP

Flytte ned.

PIL NED

Flytte til siste celle eller rad.

CTRL+END

Flytte til første celle eller rad.

CTRL+HOME

Vise eller skjule en gruppe.

CTRL+SKIFT+PLUSS eller CTRL+SKIFT+MINUS

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×