Office
Logg på

Hurtigtaster for InfoPath

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Dette hjelpeemnet beskriver hurtigtaster som kan brukes ved utfylling av Microsoft Office InfoPath-skjemaer.

Hvis du bruker et tastaturoppsett som er forskjellig fra programmets språkversjon – for eksempel et tysk tastaturoppsett og en engelsk versjon av programmet – kan det hende at noen av hurtigtastene i listen nedenfor, virker forskjellig fra det som er angitt.

Hurtigtaster der du trykker to eller flere taster samtidig, vises i listen skilt med et plusstegn (+). Hurtigtaster der du trykker en tast etterfulgt av en annen tast, vises i listen skilt med komma (,).

Tips!: Hvis du vil søke etter en bestemt hurtigtast i dette hjelpeemnet, trykk TAB for å velge Vis alle, trykk ENTER, og trykk deretter CTRL+F. Hvis du vil skrive ut dette emnet, trykk TAB for å velge Vis alle, trykk ENTER, og trykk deretter CTRL+P.

Fylle ut skjemaer

Flytte mellom felt

Hvis du vil

Trykk

Flytte fremover mellom felt i tabulatorrekkefølgen til skjemaet.

TAB

Flytte bakover mellom felt i tabulatorrekkefølgen til skjemaet.

SKIFT+TAB

Sette inn en ny gjentatt tabellrad eller inndeling.

CTRL+ENTER

Skrive inn tekst i felt

Hvis du vil

Trykk

Søke etter et ord eller en setning i et felt.

CTRL+B

Erstatte et ord eller en setning i et felt.

CTRL+H

Klippe ut merket tekst eller element.

CTRL+X

Kopiere den merkede teksten.

CTRL+C

Lime inn tekst eller element.

CTRL+V

Vise den valgte datovelgeren.

ALT+PIL NED

Flytt til begynnelsen av oppføringen.

HOME

Flytt til slutten av oppføringen.

END

Flytte ett tegn til venstre.

PIL VENSTRE

Flytte ett tegn til høyre.

PIL HØYRE

Flytte ett ord til venstre.

CTRL+PIL VENSTRE

Flytt ett ord til høyre.

CTRL+PIL HØYRE

Slette ett tegn mot venstre.

TILBAKE

Slette ett tegn mot høyre.

DELETE

Slette ett ord til venstre.

CTRL+TILBAKE

Slette ett ord til høyre.

CTRL+DELETE

Sette inn eurosymbolet.

CTRL+ALT+E

Sette inn et linjeskift.

SKIFT+ENTER

Merke tekst i felt

Hvis du vil

Trykk

Velger eller avbryter det merkede området ett tegn til venstre.

SKIFT+PIL VENSTRE

Velger eller avbryter det merkede området ett tegn til høyre.

SKIFT+PIL HØYRE

Velger eller avbryter det merkede området ett ord til venstre.

CTRL+SKIFT+PIL VENSTRE

Velger eller avbryter det merkede området ett ord til høyre.

CTRL+SKIFT+PIL HØYRE

Merke alt fra innsettingspunktet til begynnelsen av linjen.

SKIFT+HOME

Merke fra innsettingspunktet til slutten av linjen.

SKIFT+END

Merke alt fra innsettingspunktet til begynnelsen av oppføringen i felt med flere linjer.

CTRL+SKIFT+HOME

Merke alt fra innsettingspunktet til slutten av oppføringen i felt med flere linjer.

CTRL+SKIFT+END

Formatere tekst i felt

Du kan formatere tekst bare i felt med rik tekst som støtter formatering og grafikk i tillegg til tekst.

Tips!: Plasser innsettingspunktet i feltet for raskt å bestemme om et felt er felt for rik tekst. Hvis knappene på formateringsverktøylinjen er aktiv i stedet for nedtonet, er feltet felt for rik tekst.

Hvis du vil

Trykk

Fjerne all formatering fra den merkede teksten.

CTRL+MELLOMROM

Sette inn en hyperkobling.

CTRL+ALT+K

Bruke eller fjerne fet formatering fra den merkede teksten.

CTRL+F

Bruke eller fjerne kursiv formatering fra den merkede teksten.

CTRL+K

Bruke eller fjerne understreking fra den merkede teksten.

CTRL+U

Bruke eller fjerne gjennomstreking fra den merkede teksten.

ALT+SKIFT+K

Bruke eller fjerne hevet skrift fra den merkede teksten.

CTRL+ PLUSSTEGN (+)

Bruke eller fjerne senket skrift fra den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+0

Kopiere formatering fra den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+C

Bruk kopiert formatering på tekst.

CTRL+SKIFT+V

Bruke eller fjerne normalstilen fra den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+N

Bruke eller fjerne stilen Overskrift 1 fra den merkede teksten.

ALT+CTRL+1

Bruke eller fjerne stilen Overskrift 2 fra den merkede teksten.

ALT+CTRL+2

Bruke eller fjerne stilen Overskrift 3 fra den merkede teksten.

ALT+CTRL+3

Bruke eller fjerne formatering av punktlister fra det merkede avsnittet.

CTRL+SKIFT+L

Rykke et avsnitt inn fra venstre.

CTRL+M

Fjerne et avsnittsinnrykk fra venstre.

CTRL+SKIFT+M

Justere det merkede avsnittet.

CTRL+J

Høyrejustere det merkede avsnittet.

CTRL+R

Midtstille det merkede avsnittet.

CTRL+E

Venstrejustere det merkede avsnittet.

CTRL+L

Bruke en skrifttype i den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+F

Bruke en skriftstørrelse i den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+P

Øke skriftstørrelsen med to punkter for den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+,

Redusere skriftstørrelsen med to punkter for den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+.

Øke skriftstørrelsen med ett punkt for den merkede teksten.

CTRL+]

Redusere skriftstørrelsen med ett punkt for den merkede teksten.

CTRL+[

Åpne Skrifttype-oppgaveruten.

CTRL+D

Arbeide med høyre-mot-venstre-tekst

De etterfølgende hurtigtastene aktiveres bare hvis du har installert språk som flyter fra høyre mot venstre.

Hvis du vil

Trykk

Endre avsnittsretningen til høyre mot venstre.

CTRL+HØYRE SKIFT

Endre avsnittsretningen til venstre mot høyre.

CTRL+VENSTRE SKIFT

Arbeide med tabeller

Hurtigtastene nedenfor aktiveres bare i felt med rik tekst.

Tips!: Plasser innsettingspunktet i feltet for raskt å bestemme om et felt er felt for rik tekst. Hvis knappene på formateringsverktøylinjen er aktiv i stedet for nedtonet, er feltet felt for rik tekst.

Hvis du vil

Trykk

Endre bredden på kolonnen til venstre uten å endre bredden på andre kolonner.

Hold nede SKIFT-tasten mens du drar pekeren

Flytte mellom tilstøtende celler.

Piltastene (trykk gjentatte ganger hvis cellene inneholder tekst)

Endre størrelse på alle merkede rader eller kolonner til samme høyde eller bredde.

Hold nede ALT-tasten mens du drar pekeren

Merke innholdet i en tabellcelle.

F2

Korrigeringene og lagre endringer

Hvis du vil

Trykk

Angre siste handling.

CTRL+Z

Gjør om siste handling.

CTRL+Y

Viser neste datavalideringsfeil.

CTRL+SKIFT+E

Viser detaljer om den valgte datavalideringsfeilen.

CTRL+SKIFT+S

Stavekontroll.

F7

Vise Lagre som-dialogboksen.

SKIFT+F12

Lagre skjemaet.

CTRL+S

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×