Hurtigtaster

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Dette emnet beskriver hurtigtaster for vanlige oppgaver på et Windows SharePoint Services 3.0-område. Disse hurtigtastene refererer til det norske tastaturoppsettet. Taster på andre oppsett tilsvarer kanskje ikke tastene på det norske tastaturet.

Hurtigtaster der du trykker to eller flere taster samtidig, vises i listen atskilt med et plusstegn (+). Hurtigtaster der du trykker en tast etterfulgt av en annen tast, vises i listen atskilt med komma (,).

Hurtigtaster er utformet til å fungere med støttede lesere.

Du kan skrive ut dette emnet ved å trykke TAB-tasten for å velge Merk alt, trykke ENTER og deretter trykke CTRL+P.

Obs!: Virkemåten til hurtigtastene varierer avhengig av webleseren du bruker. I Windows Internet Explorer plasserer for eksempel hurtigtastkombinasjonen som er tilordnet til en hyperkobling, det aktive fokuset på den hyperkoblingen. Du må deretter trykke ENTER for å følge hyperkoblingen. I Firefox følger tastekombinasjonen du trykker, automatisk koblingen.

I denne artikkelen

Alle sider

Vanlige oppgaver

Få hjelp

Beslektede emner

Alle sider

Alle sider

Hvis du vil

Trykk

Aktivere eller deaktivere Modus med større tilgjengelighet.

Modusen med større tilgjengelighet endrer måten innhold gjengis på, på et Windows SharePoint Services 3.0-område, og den optimaliseres for hjelpeteknologier, for eksempel skjermlesere.

TAB (Trykk gjentatte ganger umiddelbart etter at du åpner siden i en leser.)

Aktivere eller fokusere på koblingen Hopp til hovedinnhold.

ALT+J

Aktivere eller fokusere på koblingen Vis alt sideinnhold.

Alt+3

Aktivere eller fokusere på Områdehandlinger-menyen.

Alt+/

Aktivere eller fokusere på Søk-koblingen.

ALT+S

Aktivere eller fokusere på Hjelp-koblingen.

ALT+6

Aktivere eller fokusere på Hjem-koblingen.

Alt+1

Aktivere eller fokusere på Velkommen-menyen.

Alt+L

Aktivere eller fokusere på Vis-menyen.

ALT+V

Utvide menyer, for eksempel Områdehandlinger-menyen.

SKIFT+ENTER

Utvide rullegardinlister, for eksempel Søkeomfang-menyen ved siden av Søk-boksen øverst på de fleste sidene.

Alt+Pil ned

Flytte valgene fra webdel til webdel på sider som bruker flere webdeler, for eksempel på hjemmesiden.

ALT+W

Til toppen av siden

Vanlige oppgaver

Redigeringsprogram for rik tekst

For å aktivere eller fokusere på

Trykker du

Bruke knappen Tekstretning høyre mot venstre.

Ctrl+<

Bruke knappen Tekstretning venstre mot høyre.

CTRL+SKIFT+>

Bruke Fet-knappen.

CTRL+F

Bruke Kopier-knappen.

CTRL+C

Bruke Tekstfarge-knappen.

Ctrl+Skift+C

Bruke Midtstill-knappen.

Ctrl+E

Bruke Nummerert liste-knappen.

Ctrl+Skift+E

Bruke Skrift-menyen.

CTRL+SKIFT+F

Bruke Kursiv-knappen.

CTRL+K

Bruke Venstrejuster-knappen.

CTRL+L

Bruke Punktliste-knappen.

Ctrl+Skift+L

Bruke Øk innrykk-knappen.

CTRL+M

Bruke Reduser innrykk-knappen.

Ctrl+Skift+M

Bruke Skriftstørrelse-menyen.

Ctrl+Skift+P

Bruke Høyrejuster-knappen.

Ctrl+R

Bruke Understreking-knappen.

CTRL+U

Bruke Lim inn-knappen.

Ctrl+V

Bruke Bakgrunnsfarge-menyen.

Ctrl+Skift+W

Bruke Klipp ut-knappen.

CTRL+X

Legge til eller redigere elementer, dokumenter, diskusjonskommentarer eller svar på undersøkelser

Hvis du vil

Trykk

Bruke Avbryt-knappen (avbryter endringene og går tilbake til listen, biblioteket, diskusjonstavlen eller undersøkelsen).

ALT+A

Bruke OK-knappen (lagrer endringer og lukker siden).

ALT+O

Liste-eller bibliotekside

Hvis du vil

Trykk

Aktivere eller fokusere på Ny-menyen på en liste- eller biblioteksverktøylinje.

ALT+N (Trykk SKIFT+ENTER for å aktivere menyen. Trykk PIL NED for å velge en kommando.)

Aktivere eller fokusere på Last opp-menyen på en liste- eller biblioteksverktøylinje.

Avhengig av typen bibliotek inneholder Last opp-menyen kommandoene Last opp dokument og Last opp flere dokumenter.

ALT+U (Trykk SKIFT+ENTER for å aktivere menyen. Trykk PIL NED for å velge en kommando.)

Aktivere eller fokusere på Handlinger-menyen på en liste- eller biblioteksverktøylinje.

Avhengig av typen liste eller bibliotek inneholder Handlinger-menyen kommandoene Rediger i dataark, Åpne i Windows Utforsker, Eksporter til regneark, Vis RSS-feed og Varsle meg.

ALT+C (Trykk SKIFT+ENTER for å aktivere menyen. Trykk PIL NED for å velge en kommando.)

Aktivere eller fokusere på Innstillinger-menyen på en liste- eller biblioteksverktøylinje.

Avhengig av typen liste eller et bibliotek kommandoene Innstillinger-menyen Opprett kolonne, Opprett visning og Bibliotekinnstillinger for.

ALT+I (Trykk SKIFT+ENTER for å aktivere menyen. Trykk PIL NED for å velge en kommando.)

Bruke kommandoen Nytt dokument.

Denne kommandoen finnes på Ny-menyen.

ALT+N (Trykk SKIFT+ENTER for å aktivere menyen. Trykk PIL NED for å velge en kommando.)

Bruke kommandoen Ny mappe.

Denne kommandoen finnes på Ny-menyen.

ALT+N (Trykk SKIFT+ENTER for å aktivere menyen. Trykk PIL NED for å velge en kommando.)

Bruke kommandoen Last opp dokument.

Denne kommandoen finnes på Last opp-menyen.

ALT+U (Trykk SKIFT+ENTER for å aktivere menyen. Trykk PIL NED for å velge en kommando.)

Bruke kommandoen Rediger i dataark i standardvisning.

Denne kommandoen finnes på Handlinger-menyen.

ALT+C (Trykk SKIFT+ENTER for å aktivere menyen. Trykk PIL NED for å velge en kommando.)

Utvide menyen for alternativer for et dokument eller bibliotek.

SKIFT+ENTER

Filtrere en kolonne i en liste. Dette krever at kolonneoverskriften har aktivt fokus (trykk ALT+J for å hoppe til hovedinnholdsområdet, og trykk deretter TAB-tasten til overskriften er valgt).

SKIFT+ENTER

Bildebibliotekside

Hvis du vil

Trykk

Rediger

Denne kommandoen finnes på Handlinger-menyen.

ALT+C (Trykk SKIFT+ENTER for å aktivere menyen. Trykk PIL NED for å velge en kommando.)

Bruke Slett-kommandoen.

Denne kommandoen finnes på Handlinger-menyen.

ALT+C (Trykk SKIFT+ENTER for å aktivere menyen. Trykk PIL NED for å velge en kommando.)

Bruke kommandoen Last ned.

Denne kommandoen finnes på Handlinger-menyen.

ALT+C (Trykk SKIFT+ENTER for å aktivere menyen. Trykk PIL NED for å velge en kommando.)

Bruke Send til-kommandoen.

Denne kommandoen finnes på Handlinger-menyen.

ALT+C (Trykk SKIFT+ENTER for å aktivere menyen. Trykk PIL NED for å velge en kommando.)

Bruke kommandoen Vis lysbildefremvisning.

Denne kommandoen finnes på Handlinger-menyen.

ALT+C (Trykk SKIFT+ENTER for å aktivere menyen. Trykk PIL NED for å velge en kommando.)

Bruke kommandoenÅpne i Windows Utforsker.

Denne kommandoen finnes på Handlinger-menyen.

ALT+C (Trykk SKIFT+ENTER for å aktivere menyen. Trykk PIL NED for å velge en kommando.)

Undersøkelsesside

Hvis du vil

Trykk

Aktivere eller fokusere på Handlinger-menyen.

ALT+C (Trykk SKIFT+ENTER for å aktivere menyen. Trykk PIL NED for å velge en kommando.)

Aktivere eller fokusere på knappen Svar på denne undersøkelsen.

Alt+N

Bruke kommandoen Eksporter til regneark.

Denne kommandoen finnes på Handlinger-menyen.

ALT+C (Trykk SKIFT+ENTER for å aktivere menyen. Trykk PIL NED for å velge en kommando.)

Bruke koblingen Vis et grafisk sammendrag av svar.

ALT+R

Bruke knappen Lagre og lukk i et skjema for redigering av svar på undersøkelse.

ALT+S

Aktivere eller fokusere på koblingen Vis alle svar.

Alt+U

Aktivere eller fokusere på Innstillinger-menyen.

ALT+I

Aktivere eller fokusere på Neste side-knappen.

Alt+N

Tillatelsesside

Hvis du vil

Trykk

Bruke kommandoen Fjern brukertillatelser.

Denne kommandoen finnes på Handlinger-menyen.

ALT+C (Trykk SKIFT+ENTER for å aktivere menyen. Trykk PIL NED for å velge en kommando.)

Bruke kommandoen Rediger brukertillatelser.

Denne kommandoen finnes på Handlinger-menyen.

ALT+C (Trykk SKIFT+ENTER for å aktivere menyen. Trykk PIL NED for å velge en kommando.)

Bruke kommandoen Overta tillatelser.

Denne kommandoen finnes på Handlinger-menyen.

ALT+C (Trykk SKIFT+ENTER for å aktivere menyen. Trykk PIL NED for å velge en kommando.)

Siden alt områdeinnhold

Hvis du vil

Trykk

Aktivere eller fokusere på Opprett-knappen.

Alt+N

Diskusjonstavle

Hvis du vil

Trykk

Aktivere eller fokusere på Ny diskusjon-knappen.

Alt+N

Aktivere eller fokusere på kommandoen for Diskusjonstråd-visning (når standardvisningen Flat brukes).

Denne kommandoen finnes på Vis-menyen.

ALT+W (Trykk SKIFT+ENTER for å aktivere menyen. Trykk PIL NED for å velge en kommando.)

Aktivere eller fokusere på kommandoen for Flat-visning (når Diskusjonstråd-visningen brukes).

Denne kommandoen finnes på Vis-menyen.

ALT+W (Trykk SKIFT+ENTER for å aktivere menyen. Trykk PIL NED for å velge en kommando.)

Kalendervisning

Hvis du vil

Trykk

Aktivere eller fokusere på koblingen for Dag-visning.

ALT+PUNKTUM

Aktivere eller fokusere på koblingen for Uke-visning.

ALT+MINUSTEGN

Aktivere eller fokusere på koblingen for Måned-visning.

ALT+LIKHETSTEGN

Flytte til forrige dag, uke eller måned i en visning.

ALT+[

Flytte til neste dag, uke eller måned i en visning.

ALT+]

Flytte til forrige måned i en datovelger.

ALT+<

Flytte til neste måned i en datovelger.

ALT+>

Kontaktliste

Hvis du vil

Trykk

Bruke kommandoen Koble til Outlook.

Denne kommandoen finnes på Handlinger-menyen.

ALT+C (Trykk SKIFT+ENTER for å aktivere menyen. Trykk PIL NED for å velge en kommando.)

Webdel-side

Hvis du vil

Trykk

Flytte til neste webdel eller verktøyrutedel.

ALT+W

Åpne Webdel-menyen. (Dette krever at webdelen har aktivt fokus. Trykk ALT+W gjentatte ganger til tittelen på webdelen du vil ha, merkes, og trykk deretter TAB.)

ALT+ENTER

Endre en webdel. (Dette krever at Webdel-menyen har aktiv fokus. Trykk ALT+W gjentatte ganger til tittelen på webdelen du vil ha, merkes, trykk TAB og trykk deretter ALT+ENTER.)

PIL NED (trykk flere ganger)

Lagre egenskapsendringer i Webdel-verktøyruten og deretter lukke verktøyruten.

ALT+O

Lagre egenskapsendringer i Webdel-verktøyruten og la verktøyruten være åpen.

ALT+Y

Avbryte egenskapsendringer i Webdel-verktøyruten og deretter lukke verktøyruten.

ALT+L

Legge til valgt webdel i vinduet Legg til webdeler på en webdel-side.

ALT+O

Flytte til forrige element i en rullegardinliste, meny eller undermeny.

PIL OPP

Flytte til neste element i en rullegardinliste, meny eller undermeny.

PIL NED

Lukke en undermeny og returnere til forrige meny eller undermeny.

PIL VENSTRE

Åpne neste undermeny.

PIL HØYRE

Redigeringsprogram for rik tekst i webdelen for innholdsredigering

Standardverktøylinjen

Hvis du vil

Trykk

Klippe ut merket område og plassere det på utklippstavlen.

CTRL+X

Kopiere merket område til utklippstavlen.

CTRL+C

Lime inn innholdet fra utklippstavlen på gjeldende plassering.

CTRL+V
SKIFT+INSERT

Angre siste kommando.

CTRL+Z

Gjøre om den siste kommandoen du angret.

CTRL+Y

Søke etter tekst.

CTRL+B

Bytte mellom å skjule og vise rutenett.

CTRL+SKIFT+G

Opprette en hyperkobling for et merket område, eller redigere en eksisterende hyperkobling.

CTRL+L

Sette inn et bilde.

ALT+CTRL+I

Sette inn en tabell.

ALT+SKIFT+T

Sette inn en rad i en tabell.

ALT+CTRL+R

Sette inn en kolonne i en tabell.

ALT+CTRL+C

Sette inn en celle i en tabell.

ALT+CTRL+L

Slå sammen celler i en tabell.

ALT+CTRL+M

Dele celler i en tabell.

ALT+CTRL+S

Hente hjelp.

F1

Formateringsverktøylinjen

Hvis du vil

Trykk

Endre tekststilen.

CTRL+SKIFT+S

Endre skriften.

CTRL+SKIFT+F

Bruke eller fjerne fet formatering fra den merkede teksten.

CTRL+F

Bruke eller fjerne kursiv formatering fra den merkede teksten.

CTRL+K

Bruke eller fjerne understreking på merket tekst.

CTRL+U

Endre bakgrunnsfargen i tekst.

CTRL+SKIFT+B

Venstrejustere det merkede avsnittet.

ALT+SKIFT+[

Midtstille det merkede området.

ALT+SKIFT+|

Høyrejustere det merkede avsnittet.

ALT+SKIFT+]

Konvertere det merkede området til en venstre mot høyre-papirretning.

CTRL+SKIFT+ >

Konvertere det merkede området til en høyre mot venstre-papirretning.

CTRL+SKIFT+ <

Opprette en nummerert liste.

ALT+CTRL+N

Bruke eller fjerne formatering av punktlister fra det merkede avsnittet.

ALT+CTRL+B

Fjerne et avsnittsinnrykk fra venstre.

CTRL+SKIFT+T

Sette inn et avsnittsinnrykk fra venstre.

CTRL+T

Redigere innhold

Hvis du vil

Trykk

Slette det merkede området uten at det plasseres på utklippstavlen.

DELETE

Bytte mellom å sette inn og overskrive tekst.

INSERT

Slette det merkede området, eller tegnet som står foran markøren hvis det ikke finnes noe merket område.

TILBAKE

Slette hele ordet foran markøren, men ikke mellomrommet foran markøren.

CTRL+TILBAKE

Sette inn en ny linje (men ikke i et HTML-avsnittselement: <P>).

SKIFT+ENTER

Navigere innhold

Hvis du vil

Trykk

Flytte markøren ett tegn til høyre.

PIL HØYRE

Flytte markøren ett tegn til venstre.

PIL VENSTRE

Flytte markøren én linje opp.

PIL OPP

Flytte markøren én linje ned.

PIL NED

Flytte markøren ett ord fremover.

CTRL+PIL HØYRE

Flytte markøren ett ord bakover.

CTRL+PIL VENSTRE

Flytte markøren til begynnelsen av linjen.

HOME

Flytte markøren til slutten av linjen.

END

Flytte markøren ett avsnitt opp.

CTRL+PIL OPP

Flytte markøren ett avsnitt ned.

CTRL+PIL NED

Flytte markøren én side opp.

PGUP

Flytte markøren én side ned.

PGDN

Flytte markøren til begynnelsen av innholdet.

CTRL+HOME

Flytte markøren til slutten av innholdet.

CTRL+END

Utvide merket innholdsområde

Hvis du vil

Trykk

Utvide det merkede området ett tegn mot høyre.

SKIFT+PIL HØYRE

Utvide det merkede området ett tegn mot venstre.

SKIFT+PIL VENSTRE

Utvide det merkede området ett ord mot høyre.

CTRL+SKIFT+PIL HØYRE

Utvide det merkede området ett ord mot venstre.

CTRL+SKIFT+PIL VENSTRE

Utvide det merkede området én linje opp.

SKIFT+PIL OPP

Utvide det merkede området én linje ned.

SKIFT+PIL NED

Utvide det merkede området til slutten av linjen.

SKIFT+END

Utvide det merkede området til begynnelsen av linjen.

SKIFT+HOME

Utvide det merkede området én side opp.

SKIFT+PGUP

Utvide det merkede området én side ned.

SKIFT+PGDN

Utvide det merkede området til begynnelsen av innholdet.

CTRL+SKIFT+HOME

Utvide det merkede området til slutten av innholdet.

CTRL+SKIFT+END

Merke hele innholdet.

CTRL+A

Navigere tabeller, bilder eller objekter (HTML-Blokkelementer)

Hvis du vil

Trykk

Flytte til neste tabell, bilde eller objekt (HTML-blokkelement) i innholdet.

TAB

Flytte til forrige tabell, bilde eller objekt (HTML-blokkelement) i innholdet.

SKIFT+TAB

Flytte fra innholdet til neste blokkelement på websiden.

CTRL+TAB

Flytte til Lagre-knappen.

SKIFT+CTRL+TAB

Bytte mellom absolutt og relativ plassering for tabellen, bildet eller objektet (HTML-blokkelement).

CTRL+I

Vedlikeholdssiden for nettdelen

Hvis du vil

Trykk

Flytte til Lukk-knappen.

ALT+L

Flytte til Slett-knappen.

ALT+X

Returnere til forrige webside.

ALT+G

Flytte til Tilbakestill-knappen.

ALT+R

Bytte mellom delt og personlig visning.

ALT+S

Til toppen av siden

Hente Hjelp

Bruk i hjelpevinduet

Hjelpevinduet gir tilgang til alt innhold i Hjelp for et SharePoint-område, og det viser emner og annet innhold.

I hjelpevinduet

Hvis du vil

Trykk

Åpne hjelpevinduet.

ALT+6

Lukke Hjelp-vinduet.

ALT+F4

Bytte mellom hjelpevinduet og det aktive programmet.

ALT+TAB

Utføre standardhandlingen for det valgte elementet.

ENTER

Velge henholdsvis neste eller forrige element i hjelpevinduet eller vinduet for fremgangsmåte.

TAB eller SKIFTt+TAB

Vise eller skjule det valgte elementet i et hjelpeemne.

ENTER

Merke den neste skjulte teksten eller hyperkoblingen, inkludert Vis alt eller Skjul alt øverst i et emne

TAB

Velge forrige skjulte tekst eller hyperkobling.

SKIFT+TAB

Utfør handlingen for valgt Vis alt, Skjul alt, skjult tekst eller hyperkobling.

ENTER

Gå tilbake til forrige emne i Hjelp (Tilbake-knappen).

ALT+PIL VENSTRE eller TILBAKE

Flytte frem til neste hjelpeemne (Frem-knappen).

ALT+PIL HØYRE

Rulle henholdsvis litt opp eller ned i gjeldende hjelpeemne.

PIL OPP, PIL NED

Rulle henholdsvis mye opp eller ned i gjeldende emne i Hjelp.

PGUP, PGDN

Stoppe siste handling (Stopp-knappen).

ESC

Oppdatere vinduet (Oppdater-knappen).

F5

Skrive ut gjeldende hjelpeemne.

Obs!: Trykk F6 og deretter CTRL+P hvis gjeldende hjelpeemne ikke finnes i det aktive vinduet.

Ctrl+P

Skrive inn tekst i søkeboksen.

TAB (trykk gjentatte ganger)

Velge forrige hyperkobling.

SKIFT+TAB

Skriv ut gjeldende emne i Hjelp.

Ctrl+P

Til toppen av siden

Beslektede emner

Tilgjengelighetsfunksjoner

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×