Hurtigstartveiledning for Project

Med Project kan du:

 • Opprette prosjektplaner

 • Bygge prosjektgrupper og tildele ressurser.

 • Se ulike visninger av oppgaver og ressurser.

 • Måle fremdrift.

 • Administrere budsjetter.

Bilde som viser to visninger av en prosjektplan

Denne hurtigstarten er spesifikk for Microsoft Project 2016 og skrivebordsklienten for Project Online for et Office 365-abonnement. Project Online har noen flere funksjoner som støtter samhandling via Internett.

Opprette et prosjekt fra en mal

 1. Åpne Project.
  Velg Fil > Ny hvis du allerede arbeider i en prosjektplan.

 2. Velg en mal eller skriv inn Søk etter maler på nettet-boksen, og trykk deretter på ENTER.
  Du kan eventuelt velge Tomt prosjekt til å opprette et prosjekt fra grunnen av.

 3. Velg en mal for å vise informasjon om elementene som er inkludert i malen og alternativene.

 4. Merk alternativene du vil ha, og velg deretter Opprett.

Endre ressurser, oppgaver og varigheter i malen slik at de er riktige for prosjektet.

Merknad: Hvis du vil opprette et nytt prosjekt fra et eksisterende prosjekt, kan du endre prosjektets start- og sluttdatoer, og deretter lagre prosjektfilen med et nytt navn eller i en annen plassering.

Skjermbilde av prosjektplanmaler i forretningskategorien.

Legge til oppgaver i et prosjekt

 1. Velg Vis > Oppgavevisning > Gantt-diagram.

 2. Skriv inn et navn på oppgaven i det første tomme Oppgavenavn-feltet.

 3. Trykk Enter.

 4. Gjenta trinn 2 og 3 for å angi oppgavene du vil bruke.

Hvis det tar for lang tid å legge til én aktivitet om gangen, kan du også gjøre følgende:

Skjermbilde av automatisk planlagte aktiviteter som er angitt i en ny prosjektplan.

Skissere oppgaver i et prosjekt

Øke eller redusere innrykk for oppgaver for å vise hierarki. En innrykket oppgave blir en deloppgave av oppgaven over den, det blir et oppgavesammendrag.

 1. Velg Vis > Oppgavevisning > Gantt-diagram.

 2. Velg oppgaven eller oppgavene i Oppgavenavn-kolonnen der du vil øke eller redusere innrykk.

 3. Gjør noe av følgende:

  • Velg Oppgave > Tidsplan >Rykk inn oppgave Rykk inn aktivitet-knappen på båndet. , eller trykk på ALT+SKIFT+PIL VENSTRE, slik at oppgaven blir en deloppgave.

  • Velg Oppgave > Tidsplan > Reduser innrykk for oppgave Knappen Reduser innrykk for aktivitet på båndet. , eller trykk på ALT+SKIFT+PIL HØYRE for å flytte oppgaven til samme nivå som oppgaven over den.

Du kan bruke deloppgaver og oppgavesammendrag for å vise faser, enkelt navigere gjennom et stort prosjekt med mer.

Skjermbilde av disponerte aktiviteter i en prosjektplan.

Koble oppgaver i et prosjekt

Du kan koble to oppgaver i et prosjekt for å vise forholdet mellom dem, også kalt en oppgaveavhengighet. Når du har koblet oppgavene, vil alle endringer du gjør i én oppgave påvirke den andre.

 1. Velg Vis > Oppgavevisning > Gantt-diagram.

 2. Hold nede CTRL og merk de to oppgavene du vil koble (i Oppgavenavn-kolonnen).

 3. Velg Oppgave > Koble valgte oppgaver Knappen Koble sammen de merkede aktivitetene i kategorien Aktivitet på båndet , eller trykk på CTRL+F2.

Project støtter fire typer oppgavekoblinger til å vise ulike relasjoner.

Hvis du vil ha mer informasjon om oppgavekoblinger og planlegging, se Slik planlegger Project oppgaver: Bak kulissene.

Sammensatt skjermbilde av oblede oppgaver i en prosjektplan og Gantt-diagram.

Endre visningen

 1. Velg Vis-fanen.

 2. Gjør noe av følgende:

  • Velg visningen du vil bruke i Oppgavevisninger-gruppen eller Ressursvisninger-gruppen.

  • Hvis du vil se alle tilgjengelige visninger, velger du Gantt-diagram > Flere visninger, og velger fra alternativene i dialogboksen Flere visninger.

Trenger du hjelp til å velge riktig visning av prosjektet?

Sammensatt skjermbilde av gruppene Aktivitetsvisninger og Ressursvisninger på Vis-fanen og en prosjektplan i kalendervisning.

Legg til en milepæl

 1. Velg Vis > Oppgavevisning > Gantt-diagram.

 2. Skriv inn navnet på milepælen i den første tomme raden, eller velg en oppgave du vil gjøre om til en milepæl.

 3. Skriv inn 0 i Varighet-feltet.

 4. Trykk på ENTER. Milepælsymbolet er nå en del av Gantt-diagrammet.

Bilde av milepælsymbol i et Gantt-diagram

Tilordne oppgaver til personer

 1. Velg Vis > Oppgavevisning > Gantt-diagram.

 2. Velg pilen i Ressursnavn-kolonnen for oppgaven du vil tilordne.

 3. Gjør noe av følgende:

  • Velge personer fra listen til å arbeide på oppgaven.

  • Hvis du ikke ser navnet på personen du vil tildele oppgave, skriver du inn et nytt navn.

Merknad: Hvis det ikke er noen navn i listen, har ingen blitt lagt til prosjektet ennå. Skriv enten inn et nytt navn i kolonnen eller legg til ressurser i prosjektet før du tilordner dem til å arbeide med oppgaver.

Sammensatt skjermbilde av aktiviteter med tildelte ressurser i en prosjektplan og Gantt-diagram.

Angi en grunnlinje

Du kan ta et øyeblikksbilde av den opprinnelige tidsplanen ved å angi og lagre en grunnlinje. Dermed kan du se hvordan prosjektet går sammenlignet med den opprinnelige planen.

 1. Velg Prosjekt > Tidsplan > Angi grunnlinje > Angi grunnlinje.

 2. Merk den grunnlinjen du vil angi, fra Angi grunnlinje-listen.

  Tips!: Du kan angi så mange som elleve grunnlinjer i ett enkelt prosjekt. Gjør dette for å få hyppige øyeblikksbilder av statusen.

 3. Velg Hele prosjektet.

 4. Velg OK.

Skjermbilde av Angi opprinnelig plan-dialogboksen.

Opprette en prosjektrapport

 1. Velg Rapport-fanen.

 2. Velg rapporttypen du vil ha under Vis rapporter-gruppen, og velg en bestemt rapport.

  Hvis du for eksempel vil åpne rapporten Prosjektoversikt, velger du Rapport > Instrumentbord > Prosjektoversikt.

Prosjektoversikt-rapport

Få hjelp med Project

 1. Velg Fortell meg hva du vil gjøre.

 2. Skriv inn det du vil ha hjelp med.

 3. Velg et av søkeresultatene, eller velg Få hjelp, og velg deretter et emne i Hjelp.

«Fortell meg hva du vil gjøre» i Project 2016
Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×