Hierarkier i Power Pivot

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

En av endringene du kan utføre i en datamodell i Power Pivot-tillegget, er å legge til hierarkier. Hvis du for eksempel har geografiske data, ønsker du kanskje å opprette et hierarki som starter med land, og som går ned til område og by.

Et hierarki er en liste over kolonner som regnes som ett enkeltelement når det brukes i en pivottabellrapport eller en Power View-rapport. Et hierarki vises som et enkeltobjekt i feltlisten. Hierarkier gjør det enklere for brukerne å velge og navigere i vanlige databaner når de oppretter rapporter og pivottabeller. Bruk Power Pivot-tillegget til å opprette hierarkier.

 1. Åpne Power Pivot-vinduet

 2. Klikk Hjem > Visning > Diagramvisning.

 3. Når du er i diagramvisning, merker du en eller flere kolonner i samme tabell som du vil plassere i et hierarki. Hvis tabellen ikke inneholder alle kolonnene du vil bruke, kan du legge dem til ved hjelp av RELATED-funksjonen. Se RELATED-funksjonen (DAX).

 4. Høyreklikk en av de merkede kolonnene.

 5. Klikk Opprett hierarki. Et overordnet hierarkinivå opprettes nederst i tabellen, og de merkede kolonnene kopieres under hierarkiet som underordnede nivåer.

 6. Skriv inn et navn for det nye hierarkiet.

 7. Deretter kan du dra flere kolonner inn i hierarkiets overordnede nivå, der underordnede nivåer opprettes fra kolonnene og plasseres nederst i hierarkiet.

  Hvis du i stedet vil ha en kolonne i en bestemt plassering i hierarkilisten, kan du dra en kolonne for å opprette og plassere det underordnede nivået der du vil at det skal vises i hierarkiet.

  Kommentarer: 

  • Når du merker flere kolonner for å opprette et hierarki, er rekkefølgen til de underordnede nivåene i utgangspunktet basert på kolonnenes kardinalitet. Den høyeste kardinaliteten vises først, der de uvanligste og mest unike verdiene er, for eksempel identifikasjonsnumre og navn. Kolonnene med lavest kardinalitet vises sist, der verdiene er vanligere, for eksempel status, boolske verdier eller vanlige klassifiseringer. Hvis du imidlertid legger til flere kolonner, plasseres underordnede nivåer nederst i listen. Du kan dra kolonnene for å endre rekkefølgen.

  • Du kan opprette et hierarki fra en skjult kolonne (en kolonne som er skjult for klientverktøy).

  • Hvis du vet hvilke kolonner du vil opprette som underordnede nivåer i hierarkiet, kan du bruke kommandoen Opprett hierarki på hurtigmenyen til å merke disse kolonnene og raskt opprette et hierarki med flere underordnede nivåer.

Redigere et hierarki

Du kan gi nytt navn til et hierarki eller underordnet nivå, endre rekkefølgen på underordnede nivåer, legge til flere kolonner som underordnede nivåer, fjerne et underordnet nivå fra et hierarki, vise kildenavnet for et underordnet nivå (kolonnenavnet) og skjule et underordnet nivå hvis det har samme navn som det overordnede hierarkinivået.

Slik endrer du navnet på et hierarki eller underordnet nivå:

Høyreklikk det overordnede hierarkinivået eller et underordnet nivå, og klikk deretter Gi nytt navn. Du kan også dobbeltklikke det overordnede hierarkiet og deretter redigere navnet.

Slik endrer du rekkefølgen på et underordnet nivå i et hierarki:

Dra et underordnet nivå til en ny plassering i hierarkiet. Du kan også høyreklikke et underordnet nivå i hierarkiet og deretter klikke Flytt opp for å flytte nivået opp i listen eller klikke Flyttned for å flytte det ned i listen.

Merknad: Du kan legge til en kolonne bare én gang i ett hierarki. Når du har lagt til en kolonne i et hierarki, kan du ikke legge den til i samme hierarki på nytt. Dermed kan du ikke dra en kolonne inn i et hierarki, og Legg til i hierarki på hurtigmenyen for den bestemte kolonnen refererer ikke lenger til hierarkiene som kolonnen allerede er lagt til i. Hvis det ikke finnes andre hierarkier du kan legge til en kolonne i, vises ikke alternativet Legg til i hierarki på menyen.

Slik legger du til et nytt underordnet nivå i et hierarki:

 • Dra en kolonne over i det overordnede nivået i hierarkiet. Kolonnen kopieres som et underordnet nivå nederst i hierarkilisten.

 • Eller dra en kolonne inn i en bestemt plassering i hierarkiet. Kolonnen kopieres som et underordnet nivå i hierarkiet.

 • Eller høyreklikk en kolonne eller flere merkede kolonner, velg Legg til i hierarki på hurtigmenyen, og klikk deretter det bestemte hierarkiet. Et underordnet nivå opprettes fra kolonnen og legges til nederst i hierarkilisten.

Slik fjerner du et underordnet nivå fra et hierarki:

Høyreklikk et underordnet nivå, og klikk deretter Fjern fra hierarki. Eller klikk et underordnet nivå i hierarkiet, og trykk deretter DEL. Hvis du vil ha det underordnede nivået tilbake, må du legge til kolonnen på nytt.

Merknad: Hvis du gir nytt navn til et underordnet hierarkinivå, har det ikke lenger samme navn som kolonnen det er opprettet fra. Navnet på kildekolonnen vises som standard til høyre for det underordnede nivået. Hvis du skjuler navnet på kildekolonnen, bruker du kommandoen Vis navn på kildekolonne til å vise hvilken kolonne det ble opprettet fra.

Slik skjuler eller viser du et kildenavn:

Høyreklikk et underordnet hierarkinivå, og klikk deretter Skjul navn på kildekolonne eller Vis navn på kildekolonne for å veksle mellom de to alternativene.

Når du klikker Vis navn på kildekolonne, vises navnet på kolonnen som det ble kopiert fra, til høyre for det underordnede nivået.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×