Hente eksterne data fra en nettside

Du kan opprette eller kjøre en nettspørring for å hente tekst eller data fra en nettside. Nettsider inneholder ofte informasjon som er perfekt for analyse i Excel. Avhengig av behovene kan du hente data som lar seg oppdatere, det vil si at du kan oppdatere dataene i Excel med de siste dataene på nettsiden. Alternativt kan du hente data fra en nettside og bruke dem statisk i regnearket.

Hvis du bruker Excel 2010 eller nyere, kan du bruke Hent og transformer (Power Query)-opplevelsen i Excel for å koble til en nettside.

Hva vil du gjøre?

Les mer om å hente eksterne data fra en nettside

Opprette og redigere en nettspørring

Opprette en parameterspørring for en nettspørring

Kopiere data fra en nettside

Kjøre en lagret nettspørringsfil

Få en nettside til å omadressere en nettspørring til en annen datakilde

Problem: Jeg har problemer med å sortere, filtrere eller søke i eksterne data fra en nettspørring

Les mer om å hente eksterne data fra en nettside

Du kan bruke en nettspørring til å hente data som lar seg oppdatere, som er lagret på et intranett eller på Internett, for eksempel én enkelt tabell, flere tabeller eller all tekst på en nettside. Deretter kan du analysere dataene ved hjelp av verktøyene og funksjonene i Excel. Du kan for eksempel hente og oppdatere aksjekurser fra en offentlig nettside eller hente og oppdatere en tabell med salgsinformasjon fra nettsiden til et firma.

Nettspørringer er spesielt nyttige for å hente data i tabeller eller forhåndsformaterte områder. (Tabeller defineres med HTML <TABLE>-koden. Forhåndsformaterte områder defineres ofte med HTML-koden <PRE>.) De hentede dataene inneholder ikke bilder, for eksempel GIF-bilder, og inkluderer ikke innholdet i skript.

Hvis du vil opprette en nettspørring, trenger du tilgang til Internett (WWW) gjennom firmaets intranett eller gjennom et modem på datamaskinen eller nettverket. Alternativt kan du opprette en spørring mot lokale HTML- eller XML-filer.

Eksempler på nettspørringer

Microsoft Office Excel 2007 er installert med flere eksempler på nettspørringer. Som standard er disse spørringene plassert i mappen \Program Files\Microsoft Office\Office12\QUERIES på harddisken:

 • MSN MoneyCentral Investor Major Indicies.iqy

 • MSN MoneyCentral Investor Currency Rates.iqy

 • MSN MoneyCentral Investor Stock Quotes.iqy (en parameterspørring for en nettspørring)

Metoder for å hente eksterne data

Hvis du bruker Excel, kan du importere data fra en nettside ved hjelp av dialogboksen Ny nettspørring. (Klikk på Fra nett i gruppen Hent eksterne data under Data-fanen.)

Hvis du bruker Internet Explorer, finnes det to metoder for å få eksterne data inn i Office Excel:

 • Bruk velkjente kopier og lim inn-kommandoer for å hente dataene fra en nettside og føre dem inn i et Excel-regneark. Når du limer inn nettsidedata i Excel, kan du holde dataene statiske eller gjøre dem oppdaterbare ved å klikke på Alternativer for innliming Knappesymbol og deretter klikke på Opprett oppdaterbar nettspørring.

 • Høyreklikk på nettsiden, og klikk deretter på Eksporter til Microsoft Excel på hurtigmenyen. Dette får frem dialogboksen Ny nettspørring.

Merknad: Du kan også åpne alle HTML-filer, MHTML-filer og riktig utformede XML-filer i Excel. Når du åpner en HTML- eller MHTML-fil, får du hele nettsiden, men du kan miste noe av formateringen, skript, bildefiler (bare HTML) eller lister med data i en enkeltcelle. Når du åpner en XML-fil, har du muligheten til å bruke én eller flere refererte stilark. I begge tilfeller er ikke dataene oppdaterbare.

Opprette en parameterspørring for en nettspørring

En parameterspørring er en spørring som ber om inndata hver gang du kjører den. Du kan opprette en parameterspørring for en nettspørring ved å redigere en lagret nettspørringsfil (IQY). En nettspørring som henter aksjekurser fra en nettside, kan for eksempel be om en parameterverdi, for eksempel et aksjesymbol, hver gang du kjører parameterspørringen for nettspørringen.

En parameterspørring for en nettspørring er basert på en URL-spørringsstreng, som er ett eller flere navn/verdipar tilføyd på slutten av en nettadresse. Noen nettsteder bruker en URL-spørringsstreng for å endre innholdet på en nettside. En URL-spørringsstreng har følgende format, som vist i dette eksemplet: 1 2 3 4 5 -----------------------------URL------------------------------?<Name>=<Val> http://moneycentral.msn.com/investor/external/excel/quotes.asp?quote=MSFT

1

Nettadresse

Adressen til nettsiden

2

?

Spørsmålstegnet (?) starter URL-spørringsstrengen.

3

<Name>

Navnet i dette eksemplet er Sitat.

4

=

Likhetstegnet (=) avgrenser navnet fra verdien.

5

<Val>

Verdien i dette eksemplet er MSFT.

Hvis du sender to eller flere navn/verdipar, skiller du dem med et &-tegn. Eksempel: 1 2 3 ...?<Name>=<Val>&<Name>=<Val> ...?Quote=MSFT&Quote=IBM

1

<Name>=<Val>

Det første navnet/verdiparet er Sitat=MSFT.

2

&

&-tegnet avgrenser hvert navn/verdipar.

3

<Name>=<Val>

Det andre navnet/verdiparet er Sitat=IBM.

Du baserer en parameterspørring for en nettspørring på en URL-spørringsstreng ved å bruke følgende format. Eksempel: 1 2 3 4 5 6 ...?<Name>=["Parameter","Prompt"] ...?Symbol=["StockSymbol","Enter stock symbol:"]

1

<Name>

Navnet i dette eksemplet er Symbol.

2

=

Likhetstegnet (=) avgrenser navnet fra parameteren og ledeteksten.

3

«Parameter»

Navnet på parameteren, omgitt av anførselstegn, som Excel bruker til å identifisere parameteren i dialogboksen Parametere i dette eksemplet, er Aksjesymbol.

4

,

Tegnet komma (,) avgrenser parameteren fra ledeteksten.

5

«Ledetekst»

Ledeteksten, omgitt av anførselstegn, som Excel viser i dialogboksen Skriv inn aksjesymbol: i dette eksemplet, er Skriv inn aksjesymbol:.

6

[...]

Tegnene venstre hakeparentes ([) og høyre hakeparentes (]) avgrenser ledeteksten.

Omadressere nettspørringer til andre datakilder

Hvis du er forfatteren av en nettside, kan du øke påliteligheten til dataene som brukere henter fra sidene, ved å få nettspørringer fra Excel omadressert til en datakilde, for eksempel en XML-fil eller tekstfil.

Hvis en HTML-side for eksempel inneholder en tabell med aksjekurser, kan disse tabelldataene brukes i en nettspørring, selv om dataene hentes fra en annen datakilde. Eller, hvis du peker på en tabell på et Windows SharePoint Services-nettsted som oppsummerer prosjektstatus, kan du opprette en nettspørring for å hente data fra hovedstatuslisten.

Denne omadresseringen har to viktige fordeler. For det første kan HTML-nettsiden du importerer, formateres for visning, selv om dataene er optimaliserte for analyse (for eksempel i XML-format). For det andre kan HTML-visningen av dataene deles opp i sider med data (for eksempel 20 resultater om gangen), men nettspørringen kan omadresseres til det komplette datasettet.

Du kan bruke et HTML-attributt med koden TABLE, PRE, XMP, LISTING eller PLAINTEXT som identifiserer hvor de underliggende dataene er lagret. Forfattere av nettsider kan bruke omadresseringsattributtet o:WebQuerySourceHRef til å angi nettadressen til datakilden, slik at nettspørringer kan koble til de underliggende kildedataene. Dette omadresseringsattributtet er definert i Microsoft Office-navneområdet for å unngå konflikt med andre omadresseringsattributter. Datakilden kan være en støttet datatype for nettspørringer, for eksempel HTML, tekst eller XML. Når dette attributtet brukes, trenger du ikke å bekymre deg for om innholdet er korrekt når du oppdaterer. Nettspørringen inneholder informasjon om banen til datakilden og kan hente de oppdaterte dataene direkte fra kilden.

Til toppen av siden

Opprette og redigere en nettspørring

 1. Gjør ett av følgende for å opprette en ny nettspørring eller redigere en eksisterende nettspørring:

  Opprette en ny nettspørring   

  1. Gjør ett av følgende:

   • Klikk på Fra nett i gruppen Hent eksterne data under Data-fanen i Office Excel.

   • Gå til nettsiden du vil opprette en spørring om dataene for i nettleseren, høyreklikk på nettsiden, og klikk deretter på Eksporter til Microsoft Excel på hurtigmenyen.

    Dialogboksen Ny nettspørring vises.

  2. Skriv inn adressen til nettsiden du vil hente data fra, i dialogboksen Ny nettspørring. Du kan skrive inn nettadressen, lime den inn fra en kopiert adresse eller klikke på pilen ved siden av Adresse-listen og velge en nylig brukt adresse.

   Merknad: Den maksimale lengden på en nettadresse er 255 tegn.

  3. Klikk på Gå til.

   Redigere en eksisterende nettspørring    

  4. Klikk på Tilkoblinger i Tilkoblinger-gruppen under fanen Data.

   Bilde av båndet i Excel

  5. Merk nettspørringen i dialogboksen Arbeidsboktilkoblinger, og klikk deretter på Egenskaper.

  6. Klikk på kategorien Definisjon i dialogboksen Tilkoblingsegenskaper, og klikk deretter på Rediger spørring.

 2. Klikk på Velg en tabell -knappen ved siden av tabellene du vil importere, eller klikk på knappen Velg en tabell i øverste venstre hjørne av siden for å importere hele siden.

  Tips!: Hvis det ikke finnes noen Velg en tabell -knapper ved siden av tabellene på siden, klikker du på Vis ikoner Skjul ikoner øverst i dialogboksen for å vise dem.

 3. Hvis du vil angi formateringen og importalternativene for retur av data, klikker du på Alternativer og gjør deretter én eller flere av følgende handlinger i dialogboksen Innstillinger for nettspørring:

  1. Klikk på ett av følgende alternativer under Formatering:

   • Ingen     Dette alternativet returnerer ikke noe av formateringen på nettsiden du har opprettet en spørring for, bare tekst. Eksisterende formatering på regnearket blir brukt.

   • Bare rik tekstformatering     Dette alternativet returnerer typen formatering som Office Excel kan reprodusere best, for eksempel skriftstiler. Det inkluderer ikke HTML-formatering, for eksempel hyperkobling-formatering.

   • Fullstendig HTML-formatering     Dette alternativet returnerer all HTML-formatering som Excel støtter, for eksempel formatering for hyperkoblinger. Dette alternativet fjerner merket i avmerkingsboksen Bruk autoformat i dialogboksen Egenskaper for eksternt dataområde.

  2. Velg ett eller flere av følgende alternativer under Importinnstillinger for forhåndsformaterte <PRE>-blokker.

   • Importer <PRE>-blokker til kolonner     Blokker med data som er omgitt av <PRE>-koder, vil importeres til separate kolonner i regnearket. Fjern merket i denne avmerkingsboksen for å returnere data til en enkeltkolonne.

   • Behandle påfølgende skilletegn som ett     Hvis du har tegn som definerer, eller skiller, teksten for hver kolonne i <PRE>-delene (for eksempel komma), kan du angi at når Excel kommer over flere enn ett av disse skilletegnene sammen, skal de behandles som ett. En tom kolonne blir derfor ikke plassert mellom hvert påfølgende skilletegn. Dette alternativet er bare tilgjengelig når du velger avmerkingsboksen Importer <PRE>-blokker til kolonner.

   • Bruk samme importinnstillinger for hele delen     Velg denne avmerkingsboksen for å bruke innstillingen for Behandle påfølgende skilletegn som ett på alle forhåndsformaterte deler på nettsiden. Fjern merket i denne avmerkingsboksen for å bruke innstillingen på bare den første forhåndsformaterte delen, eller hvis du vil at Excel skal finne de beste innstillingene. Dette alternativet er bare tilgjengelig når du velger avmerkingsboksen Importer <PRE>-blokker til kolonner.

  3. Velg ett eller flere av følgende alternativer under Andre importinnstillinger.

   • Deaktiver datogjenkjenning     Dette alternativet sørger for at tall på en nettside som ligner datoer, vises som tall i regnearket. For eksempel vil Excel tolke stillingen 03-07 i sportssammenheng som datoen 7. mars hvis dette alternativet ikke er valgt.

   • Deaktiver omadresseringer for nettspørringer     Dette alternativet sørger for at nettspørringen ikke omadresseres til en annen datakilde enn den du ser på nettsiden du har opprettet en spørring for. Velg denne avmerkingsboksen for å sikre kompatibilitet med spørringer som er opprettet i tidligere versjoner av Excel.

 4. Klikk på OK. Nettspørringen lagres med arbeidsboken.

 5. Du kan også lagre nettspørringen til en nettspørringsfil (IQY). Da kan du kjøre spørringen i andre arbeidsbøker og opprette en parameterspørring.

  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette en parameterspørring for en nettspørring.

  Lagre en nettspørring til en nettspørringsfil

  1. Klikk på Lagre spørring Knappesymbol i dialogboksen Rediger nettspørring.

  2. Finn frem til mappen der du vil lagre spørringen.

   Lagrede spørringer er som standard plassert i mappen \Documents and Settings\<username>\Application Data\Microsoft\Queries på harddisken.

  3. Skriv inn et filnavn i Filnavn-boksen.

  4. Klikk på Lagre.

   Spørringen lagres i en tekstfil med filtypen IQY.

 6. Klikk på Importer.

  Gjør ett av følgende i dialogboksen Importer data:

  1. Hvis du vil returnere dataene fra nettsiden til det valgte regnearket, klikker du på Eksisterende regneark. Klikk på cellen der du vil plassere det øverste venstre hjørnet av eksternt dataområde i regnearket, og klikk deretter på OK.

  2. Hvis du vil returnere dataene til et nytt regneark, klikker du på Nytt regneark, og deretter på OK. Excel legger til et nytt regneark i arbeidsboken og starter automatisk det eksterne dataområdet i øverste venstre hjørne av det nye regnearket.

   Når du har klikket på OK, vil et Bakgrunnsoppdatering-ikon Oppdater indikator vises på statuslinje for å angi at spørringen kjører. Hvis du vil kontrollere statusen til spørringen, dobbeltklikker du på oppdateringsikonet.

Til toppen av siden

Opprette en parameterspørring for en nettspørring

 1. Finn spørringsfilen på datamaskinen, i Windows Explorer.

  Lagrede spørringer er som standard plassert i mappen \Documents and Settings\<username>\Application Data\Microsoft\Queries på harddisken.

 2. Høyreklikk filen, og klikk deretter Rediger i Notisblokk. Spørringen åpnes i Microsoft Notisblokk, der du kan gjøre endringer i filen.

 3. Finn URL-adressen i teksten, som de opprinnelige dataene stammer fra. For eksempel:

http://moneycentral.msn.com/investor/external/excel/quotes.asp

Skriv inn følgende på slutten av nettadressen (ikke sett inn et mellomrom på slutten av nettadressen):

?Symbol=["Quote", "Enter one or more financial symbols separated by commas."]

 1. Klikk på LagreFil-menyen, og lukk deretter Notisblokk.

Til toppen av siden

Kopiere data fra en nettside

 1. Merk dataene du vil kopiere, i Nettleser.

 2. Kopier dataene.

  Merknad: Se nettleserens hjelpeinformasjon om kopiering.

 3. Bytt til Excel.

 4. Klikk i det øverste venstre hjørnet i regnearkområdet der du vil at de kopierte dataene skal vises.

 5. Klikk på Lim inn i gruppen Utklippstavle under fanen Hjem.

  Bilde av Excel-båndet

 6. Hvis dataene ikke vises som forventet, klikker du på Alternativer for innliming Knappesymbol , og deretter på ett av følgende alternativer:

  • Behold kildeformatering hvis du ikke vil gjøre endringer.

  • Bruk målformatering hvis du vil ha samsvar med eksisterende celleformatering.

  • Opprett oppdaterbar nettspørring hvis du vil opprette en spørring til nettsiden du kopierte dataene fra. Hvis nettsiden endres på et senere tidspunkt, kan du oppdatere dataene.

Til toppen av siden

Kjøre en lagret nettspørringsfil

Nettspørringer lagres i tekstfiler med filtypen IQY. De lagrede spørringene er nyttige hvis du vil dele den samme nettspørringen i ulike arbeidsbøker eller med andre brukere, og hvis du vil opprette en parameterspørring for en nettspørring.

 1. Klikk på Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter på Åpne.

 2. Finn mappen der spørringsfilen er lagret i boksen Søk i.

 3. Velg nettspørringen du vil kjøre.

 4. Klikk på Åpne.

 5. Gjør ett av følgende i dialogboksen Importer data:

  • Hvis du vil returnere dataene fra nettsiden til det valgte regnearket, klikker du på Eksisterende regneark. Klikk på cellen der du vil plassere det øverste venstre hjørnet av eksternt dataområde i regnearket, og klikk deretter på OK.

  • Hvis du vil returnere dataene til et nytt regneark, klikker du på Nytt regneark, og deretter på OK. Excel legger til et nytt regneark i arbeidsboken og starter automatisk det eksterne dataområdet i øverste venstre hjørne av det nye regnearket.

 6. Hvis nettspørringen er en parameterspørring, vil dialogboksen Skriv inn parameterverdi be deg om å angi parametere, med mindre du allerede har angitt at parameterspørringen skal returnere en bestemt verdi.

  Klikk på Parametere i dialogboksen Importer data i trinn 5 for å redigere innstillingene for parameterne.

  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tilpass en parameterspørring.

  Excel kjører spørringen. Et Bakgrunnsoppdatering-ikon Oppdater indikator vises på statuslinje for å angi at spørringen kjører. Hvis du vil kontrollere statusen til spørringen, dobbeltklikker du på oppdateringsikonet.

Til toppen av siden

Få en nettside til å omadressere en nettspørring til en annen datakilde

 1. Ta med navneområdedeklarasjonen til Microsoft Office i åpningsHTMLkoden til nettsiden:

  <HTML xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office”>

 2. Legg til følgende attributt ved første forekomst av kodene TABLE, PRE, XMP, LISTING og PLAINTEXT i hoveddelen av nettsiden. Eksempel:

  <TABLE ... o:WebQuerySourceHRef="URL">

  der verdien er en nettadresse (relativ eller absolutt) som du vil omadressere nettspørringen til.

Merknad:  Brukere kan unngå omadressering på nettsider ved å velge avmerkingsboksen Deaktiver omadresseringer for nettspørringer i dialogboksen Innstillinger for nettspørring. Du kan få tilgang til dette fra dialogboksen Ny nettspørring.

Til toppen av siden

Problem: Jeg har problemer med å sortere, filtrere eller søke i eksterne data fra en nettspørring

Eksterne data fra en nettspørring kan inneholde foranstilte, etterfølgende eller flere innebygde Unicode mellomromstegn (verdi 160). Disse mellomromstegnene kan noen ganger føre til uventede resultater når du sorterer eller filtrerer data, eller utfører en søkeoperasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du håndterer disse og andre tegn, kan du se Fjerne mellomrom og tegn som ikke skrives ut fra tekst.

Til toppen av siden

Se også

Importere data fra eksterne datakilder (Power Query)

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×