Hente data ved hjelp av Power Pivot-tillegget

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Import av relasjonsdata ved hjelp av Power Pivot-tillegget er ofte et raskere og mer effektivt alternativ til import i Excel.

 1. Kontakt databaseadministrator for å få informasjon om databasetilkobling og bekrefte at du har tilgangstillatelse til dataene.

 2. Klikk Hjem > Hent eksterne data > Fra database i Power Pivot hvis det er relasjonsdata eller dimensjonale data.

Du kan også importere fra andre datakilder:

 • Klikk Hjem > Fra datatjeneste Hvis er dataene fra Microsoft Azure Marketplace eller en OData-feed.

 • Klikk Hjem > Hent eksterne data > Fra andre kilder for å velge fra hele listen over støttede datakilder.

På siden Velg hvordan du vil importere dataene kan du velge om du vil ta med alle dataene i datakilden, eller om du vil filtrere dataene, enten ved å velge tabeller og visninger fra en liste eller ved å skrive en spørring som spesifiserer hvilke data som skal importeres.

Fordelene ved å importere via Power Pivot er at du kan gjøre følgende:

 • Filtrere ut unødvendige data for å importere bare et delsett.

 • Gi nytt navn til tabeller og kolonner mens du importerer data.

 • Lim inn en forhåndsdefinert spørring for å velge dataene som returneres.

Tips for å velge datakilder

 • OLE DB-leverandører kan noen ganger gi raskere ytelse for data i stor skala. Når du har valget mellom ulike leverandører for samme datakilde, bør du prøve OLE DB-leverandøren først.

 • Importere tabeller fra relasjonsdatabaser ettersom det sekundærnøkkelrelasjoner er under importen brukes til å opprette relasjoner mellom regneark i vinduet Power Pivot.

 • Det kan også være arbeidsbesparende å importere flere tabeller og deretter slette dem du ikke trenger. Hvis du importerer én og én tabell, må du kanskje opprette relasjoner mellom tabellene manuelt.

 • Kolonner med like data i forskjellige datakilder er grunnlaget for å opprette relasjoner iPower Pivot -vinduet. Når du bruker heterogene datakilder, kan du velge tabeller med kolonner som kan tilordnes til tabeller i andre datakilder med identiske eller lignende data.

 • Hvis du vil kunne oppdatere dataene i en arbeidsbok som du publiserer på SharePoint, velger du datakilder som er like tilgjengelige både for arbeidsstasjoner og servere. Når du har publisert arbeidsboken, kan du utarbeide en plan for automatisk oppdatering av informasjonen i arbeidsboken. Slik dataoppdatering er mulig når du bruker datakilder som er tilgjengelige på nettverksservere.

Hente data fra andre kilder

Hente data fra Analysis Services

Hente data fra en datafeed

Hente data fra Microsoft Azure Marketplace

Koble til en Flat fil fra PowerPivot

Legge til regnearkdata i en datamodell ved hjelp av en koblet tabell

Kopiere og lime inn rader i en datamodell i Power Pivot

Oppdatere relasjonsdata

Klikk Data > Tilkoblinger > Oppdater alt i Excel for å koble til en database og oppdatere dataene i arbeidsboken.

Oppdatering vil oppdatere enkeltceller og legge til rader som er introdusert i den eksterne databasen etter den forrige importen. Bare rader og eksisterende kolonner blir oppdatert. Hvis du vil legge til en ny kolonne i modellen, må du importere den ved hjelp av fremgangsmåten som er beskrevet tidligere i denne artikkelen.

Oppdatering kjører spørringen som brukes til å importere dataene, på nytt. Hvis datakilden ikke lenger er på samme plassering, eller hvis tabellene eller kolonnene er fjernet eller gitt nytt navn, vil oppdateringen mislykkes, men du vil fremdeles ha dataene du importerte tidligere. Hvis du vil vise spørringen som brukes under dataoppdateringen, klikker du Power Pivot > Behandle for å åpne Power Pivot-vinduet. Klikk Utforming > Egenskaper for tabell for å vise spørringen.

Det kreves vanligvis tillatelser for å oppdatere data. Hvis du deler arbeidsboken med andre som også vil oppdatere dataene, må de ha lesetillatelse for databasen.

Husk at måten du deler arbeidsboken din på, bestemmer om dataene kan oppdateres. I Office 365 kan du ikke oppdatere data i en arbeidsbok som er lagret i Office 365. I SharePoint Server 2013 kan du planlegge en uovervåket dataoppdatering på serveren, men dette krever at Power Pivot for SharePoint 2013 er installert og konfigurert i ditt SharePoint-miljø. Kontakt SharePoint-administratoren for å finne ut om en planlagt dataoppdatering er tilgjengelig.

Til toppen av siden

Datakilder som støttes

Du kan importere data fra datakildene i tabellen nedenfor. Power Pivot i Microsoft Excel 2013 installerer ikke leverandørene som er oppført for hver datakilde. Enkelte leverandører er kanskje allerede installert med andre programmer på datamaskinen. I andre tilfeller må du kanskje laste ned og installere leverandøren.

Du kan også koble til tabeller i Excel og kopiere og lime inn data fra programmer som Excel og Word som bruker et HTML-format for utklippstavlen. For mer informasjon, kan du se Legge til Data ved hjelp av Excel koblede tabeller og Kopier og Lim inn dataene i Power Pivot.

Kilde

Versjoner

Filtype

Leverandører 1

Access-databaser

Microsoft Access 2003 eller senere.

ACCDB eller MDB

ACE 14 OLE DB-leverandør

SQL Server-relasjonsdatabaser

Microsoft SQL Server 2005 eller senere. Microsoft Azure SQL-Database

(ikke relevant)

OLE DB-leverandør for SQL Server

OLE DB-leverandør for SQL Server Native Client

OLE DB-leverandør for SQL Server Native 10.0 Client

.NET Framework-dataleverandør for SQL-klient

SQL Server Parallel Data Warehouse (PDW)

Sqlserver 2008 eller senere

(ikke relevant)

OLE DB-leverandør for SQL Server PDW

Oracle-relasjonsdatabaser

Oracle 9i, 10g, 11g.

(ikke relevant)

Oracle OLE DB-leverandør

.NET Framework-dataleverandør for Oracle-klient

.NET Framework-dataleverandør for SQL Server

MSDAORA OLE DB-leverandør 2

OraOLEDB

MSDASQL

Teradata-relasjonsdatabaser

Teradata V2R6, V12

(ikke relevant)

TDOLEDB OLE DB-leverandør

.Net-dataleverandør for Teradata

Informix-relasjonsdatabaser

(ikke relevant)

Informix OLE DB-leverandør

IBM DB2-relasjonsdatabaser

8.1

(ikke relevant)

DB2OLEDB

Sybase-relasjonsdatabaser

(ikke relevant)

Sybase OLE DB-leverandør

Andre relasjonsdatabaser

(ikke relevant)

(ikke relevant)

OLE DB-leverandør eller ODBC-driver

Tekstfiler
koble til en Flat fil

(ikke relevant)

TXT, TAB, CSV

ACE 14 OLE DB-leverandør for Microsoft Access

Microsoft Excel-filer

Excel 97-2003 eller senere

XLSX, XLSM, XLSB, XLTX, XLTM

ACE 14 OLE DB-leverandør

Power Pivot arbeidsboken
Importere Data fra Analysis Services eller PowerPivot

Microsoft SQL Server 2008 R2 eller senere

XLSX, XLSM, XLSB, XLTX, XLTM

ASOLEDB 10.5

(brukes bare med Power Pivot-arbeidsbøker som publiseres på SharePoint-farmer der Power Pivot for SharePoint er installert)

Analysis Services-kube
Importere Data fra Analysis Services eller PowerPivot

Microsoft SQL Server 2005 eller senere

(ikke relevant)

ASOLEDB 10

Datafeeder
Importere Data fra en Datafeed

(brukes til å importere data fra Reporting Services-rapporter, Atom-servicedokumenter, Microsoft Azure Marketplace DataMarket og en enkelt datafeed)

Atom 1.0-format

En database eller et dokument som vises som en Windows Communication Foundation-datatjeneste (WCF) (tidligere kalt ADO.NET Data Services).

ATOMSVC for et servicedokument som definerer én eller flere feeder

ATOM for et Atom-nettfeeddokument

Leverandør av Microsoft-datafeed for Power Pivot

Leverandør av .NET Framework-datafeed for Power Pivot

Reporting Services-rapporter
Importere Data fra en Reporting Services-rapport

Microsoft SQL Server 2005 eller senere

RDL

Office-databasetilkoblingsfiler

ODC

1Du kan også bruke OLE DB-leverandøren for ODBC.

2 Når du bruker MSDAORA OLE DB-leverandøren, kan det i enkelte tilfeller oppstå tilkoblingsfeil, særlig med nyere versjoner av Oracle. Hvis det oppstår feil, anbefaler vi at du bruker en av leverandørene som er oppført for Oracle.

Til toppen av siden

Kilder som ikke støttes

Følgende datakilde støttes ikke per i dag:

 • Publiserte serverdokumenter, for eksempel Access-databaser som allerede er publisert i SharePoint, kan ikke importeres.

Til toppen av siden

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×