HYPERKOBLING (funksjon)

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen HYPERKOBLING i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Oppretter en snarvei eller et hopp som åpner et dokument som er lagret på en nettverksserver, et intranett eller Internett. Når du klikker cellen som inneholder HYPERKOBLING-funksjonen, åpner Microsoft Excel filen som er lagret på kobling.

Syntaks

HYPERKOBLING(kobling;egendefinert_navn)

Syntaksen for HYPERKOBLING-funksjonen har følgende argumenter:

  • Kobling    Banen og filnavnet til dokumentet som skal åpnes som tekst. Kobling kan referere til et sted i et dokument – for eksempel til en bestemt celle eller et navngitt område i et Excel-regneark eller i en Excel-arbeidsbok, eller til et bokmerke i et Microsoft Word-dokument. Banen kan være til en fil lagret på en harddisk, eller den kan være en UNC-bane på en server (i Excel eller en nettadresse) på Internett eller et intranett.

    Obs!    I Excel Online er funksjonen HYPERKOBLING gyldig bare for nettadresser (URL-adresser). Kobling kan være en tekststreng som står mellom anførselstegn, eller en referanse til en celle som inneholder koblingen, angitt som en tekststreng.

    Hvis hoppet som er angitt i kobling, ikke eksisterer, eller det ikke er mulig å navigere til det, vises en feilmelding når du klikker cellen.

  • Egendefinert_navn     Valgfri. Koblingsteksten eller den numeriske verdien som vises i cellen. Egendefinert_navn vises i blått og er understreket. Hvis egendefinert_navn utelates, viser cellen kobling som hopptekst.

    Celleinnhold kan være en verdi, en tekststreng, et navn eller en celle som inneholder hoppteksten eller koblingsverdien.

    Hvis egendefinert_navn returnerer en feilverdi, for eksempel #VERDI!, viser cellen feilen i stedet for hoppteksten.

Kommentarer

Når du er i skrivebordsversjonen av Excel og vil merke en celle som inneholder en hyperkobling uten å gå til målet for hyperkoblingen, klikker du cellen og holder nede museknappen til pekeren blir til et kryss Excel-merkingspeker , og deretter slipper du museknappen. I Excel Online merker du en celle ved å klikke den når pekeren er en pil, gå til hyperkoblingsmålet ved å klikke når pekeren er en pekerhånd.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Eksempel

Resultat

=HYPERKOBLING("http://example.microsoft.com/report/Budsjettrapport.xlsx"; "Klikk for rapport")

Åpner en arbeidsbok som er lagret på http://example.microsoft.com/report. Cellen viser «Klikk for rapport» som koblingstest.

=HYPERKOBLING("[http://example.microsoft.com/report/Budsjettrapport.xlsx]Årlig!F10"; D1)

Oppretter en hyperkobling til celle F10 i regnearket Årlig i arbeidsboken som er lagret på example.microsoft.com/report. Regnearkcellen som inneholder hyperkoblingen, viser innholdet av celle D1 som sin koblingstekst.

=HYPERKOBLING("[http://example.microsoft.com/report/Budsjettrapport.xlsx]'Første kvartal'!Avdelingstotal"; "Klikk hvis du vil se avdelingstotal for første kvartal")

Oppretter en hyperkobling til området med navnet Avdelingstotal i regnearket Første kvartal i arbeidsboken som er lagret på example.microsoft.com/report. Regnearkcellen som inneholder hyperkoblingen, viser teksten «Klikk hvis du vil se avdelingstotal for første kvartal» som sin koblingstekst.

=HYPERKOBLING("http://example.microsoft.com/Annual Report.docx]QrtlyProfits"; "Quarterly Profit Report")

Hvis du vil opprette en hyperkobling til et bestemt sted i en Word-fil, bruker du et bokmerke til å angi stedet du vil hoppe til i filen. Dette eksemplet oppretter en hyperkobling til bokmerket QrtlyProfits i filen Annual Report.docx, som er plassert på http://example.microsoft.com.

=HYPERKOBLING("\\FINANS\Kontoutdrag\1stekvrt.xlsx"; D5)

Viser innholdet i celle D5 som koblingstekst i cellen, og åpner arbeidsboken som er lagret på FINANS-serveren i ressursen Kontoutdrag. Dette eksemplet bruker en UNC-bane.

=HYPERKOBLING("D:\FINANS\1stekvrt.xlsx"; H10)

Åpner arbeidsboken 1stekvrt.xlsx, som er lagret i katalogen Finans på stasjon D, og viser den numeriske verdien som er lagret i celle H10.

=HYPERKOBLING("[C:\My Documents\Minbok.xlsx]Totaler")

Oppretter en hyperkobling til området Totaler i en annen (ekstern) arbeidsbok, Minbok.xlsx.

=HYPERKOBLING("[Budsjett.xlsx]E56"; E56)

Hvis du vil hoppe til et annet ark i samme arbeidsbok, tar du med navnet på arket, etterfulgt av et utropstegn, i koblingen. I forrige eksempel tar du med September! i koblingen for å opprette en kobling til celle E56 på September-arket.

=HYPERKOBLING($Z$1)

Hvis du vil oppdatere alle formler i et regneark som bruker en HYPERKOBLING-funksjon med de samme argumentene raskt, kan du plassere koblingsmålet i en annen celle i samme eller et annet regneark, og så bruke en absolutt referanse til den cellen som kobling i HYPERKOBLING-formlene. Endringer du gjør i koblingsmålet, gjenspeiles direkte i HYPERKOBLING-formlene.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×