HYPERKOBLING (funksjon)

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen HYPERKOBLING i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Hyperkobling-funksjonen oppretter en snarvei som går til et annet sted i gjeldende arbeidsbok, eller åpner et dokument som er lagret på en nettverksserver, et intranett eller Internett. Når du klikker en celle som inneholder en hyperkobling-funksjonen, hopper til delen som er oppført i Excel, eller åpner dokumentet du har angitt.

Syntaks

Hyperkobling (kobling, [Egendefinert_navn])

Syntaksen for HYPERKOBLING-funksjonen har følgende argumenter:

  • Kobling    Banen og filnavnet til dokumentet som skal åpnes som tekst. Kobling kan referere til et sted i et dokument – for eksempel til en bestemt celle eller et navngitt område i et Excel-regneark eller i en Excel-arbeidsbok, eller til et bokmerke i et Microsoft Word-dokument. Banen kan være til en fil lagret på en harddisk, eller den kan være en UNC-bane på en server (i Excel eller en nettadresse) på Internett eller et intranett.

    Obs!    I Excel Online er funksjonen HYPERKOBLING gyldig bare for nettadresser (URL-adresser). Kobling kan være en tekststreng som står mellom anførselstegn, eller en referanse til en celle som inneholder koblingen, angitt som en tekststreng.

    Hvis hoppet som er angitt i kobling, ikke eksisterer, eller det ikke er mulig å navigere til det, vises en feilmelding når du klikker cellen.

  • Egendefinert_navn     Valgfri. Koblingsteksten eller den numeriske verdien som vises i cellen. Egendefinert_navn vises i blått og er understreket. Hvis egendefinert_navn utelates, viser cellen kobling som hopptekst.

    Celleinnhold kan være en verdi, en tekststreng, et navn eller en celle som inneholder hoppteksten eller koblingsverdien.

    Hvis egendefinert_navn returnerer en feilverdi, for eksempel #VERDI!, viser cellen feilen i stedet for hoppteksten.

Kommentarer

I skrivebordsversjonen av Excel, for å merke en celle som inneholder en hyperkobling uten å hoppe til målet for hyperkoblingen, klikker du cellen og hold museknappen til pekeren endres til en tvers Excel-merkingspeker , og deretter slipper du museknappen. Velg en celle i Excel Online, ved å klikke den når markøren er en pilen. hoppe til målet for hyperkoblingen ved å klikke når pekeren er en pekende hånd.

Eksempler

Eksempel

Resultat

=HYPERKOBLING("http://example.microsoft.com/report/Budsjettrapport.xlsx"; "Klikk for rapport")

Åpner en arbeidsbok som er lagret på http://example.microsoft.com/report. Cellen viser «Klikk for rapport» som koblingstest.

=HYPERKOBLING("[http://example.microsoft.com/report/Budsjettrapport.xlsx]Årlig!F10"; D1)

Oppretter en hyperkobling til celle F10 i regnearket Årlig i arbeidsboken som er lagret på example.microsoft.com/report. Regnearkcellen som inneholder hyperkoblingen, viser innholdet av celle D1 som sin koblingstekst.

=HYPERKOBLING("[http://example.microsoft.com/report/Budsjettrapport.xlsx]'Første kvartal'!Avdelingstotal"; "Klikk hvis du vil se avdelingstotal for første kvartal")

Oppretter en hyperkobling til området med navnet Avdelingstotal i regnearket Første kvartal i arbeidsboken som er lagret på example.microsoft.com/report. Regnearkcellen som inneholder hyperkoblingen, viser teksten «Klikk hvis du vil se avdelingstotal for første kvartal» som sin koblingstekst.

=HYPERKOBLING("http://example.microsoft.com/Annual Report.docx]QrtlyProfits"; "Quarterly Profit Report")

Hvis du vil opprette en hyperkobling til et bestemt sted i en Word-fil, bruker du et bokmerke til å angi stedet du vil hoppe til i filen. Dette eksemplet oppretter en hyperkobling til bokmerket QrtlyProfits i filen Annual Report.docx, som er plassert på http://example.microsoft.com.

=HYPERKOBLING("\\FINANS\Kontoutdrag\1stekvrt.xlsx"; D5)

Viser innholdet i celle D5 som koblingstekst i cellen, og åpner arbeidsboken som er lagret på FINANS-serveren i ressursen Kontoutdrag. Dette eksemplet bruker en UNC-bane.

=HYPERKOBLING("D:\FINANS\1stekvrt.xlsx"; H10)

Åpner arbeidsboken 1stekvrt.xlsx, som er lagret i katalogen Finans på stasjon D, og viser den numeriske verdien som er lagret i celle H10.

=HYPERKOBLING("[C:\My Documents\Minbok.xlsx]Totaler")

Oppretter en hyperkobling til området Totaler i en annen (ekstern) arbeidsbok, Minbok.xlsx.

= HYPERLINK("[Book1.xlsx]Sheet1! A10 "," gå til Ark1 > A10 ")

Hvis du vil hoppe til et annet sted i gjeldende regneark, inkludere både arbeidsboknavn og regnearknavn slik ut, der Ark1 er gjeldende regneark.

= HYPERLINK("[Book1.xlsx]January! A10 "," gå til januar > A10 ")

Hvis du vil hoppe til et annet sted i gjeldende regneark, inkludere både arbeidsboknavn og regnearknavn slik ut, der januar er et annet regneark i arbeidsboken.

= HYPERKOBLING (celle ("address», januar! A1); "gå til januar > A1")

Hvis du vil hoppe til et annet sted i gjeldende regneark uten å bruke fullstendige regnearkreferansen ([Book1.xlsx]), kan du bruke dette, der CELL("address") returnerer gjeldende arbeidsboknavnet.

=HYPERKOBLING($Z$1)

Hvis du vil oppdatere alle formler i et regneark som bruker en HYPERKOBLING-funksjon med de samme argumentene raskt, kan du plassere koblingsmålet i en annen celle i samme eller et annet regneark, og så bruke en absolutt referanse til den cellen som kobling i HYPERKOBLING-formlene. Endringer du gjør i koblingsmålet, gjenspeiles direkte i HYPERKOBLING-formlene.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×