Gruppere, kopiere, flytte eller justere kontroller i et regneark

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Når du legger til skjema- og ActiveX-kontroller i et regnearkskjema du kanskje vil gruppe, kopiere, flytte eller justere kontroller for å opprette et godt utformet, bruker egendefinert skjema.

Hva du vil gjøre?

Gruppere kontroller, dele opp en gruppe kontroller eller gruppere kontroller på nytt

Kopiere en eller flere kontroller

Flytte en eller flere kontroller

Flytte en kontroll fremover eller bakover i stabelen objekt

Justere og fordele kontroller

Gruppere kontroller, dele opp en gruppe kontroller eller gruppere kontroller på nytt

Når du grupperer kontroller, kombinerer du dem slik at du kan arbeide med dem som om de var en enkelt kontroll. Du kan for eksempel endre størrelsen på eller flytte alle kontrollene i en gruppe som en enkelt enhet.

Merknad: Du kan ikke kombinere skjemakontroller eller ActiveX-kontroller med objekter i Tegneverktøy eller SmartArt-verktøy (som figurer og SmartArt-grafikk) i samme gruppevalg.

Gjør ett av følgende:

Gruppere kontroller

 1. Gjør følgende hvis en eller flere kontroller er en ActiveX-kontroll:

  1. Kontroller at kategorien Utvikler er tilgjengelig.

   Vis Utvikler-fanen

   1. Klikk knappen Microsoft Office Office-knappen , og klikk deretter Alternativer for Excel.

   2. Merk av for Vis kategorien Utvikler på båndet under Beste alternativer for arbeid med Excel i kategorien Populær, og klikk deretter OK.

    Båndet er en komponent i Brukergrensesnittet Microsoft Office Fluent.

  2. Kontroller at du er i utformingsmodus. Aktiver Utformingsmodus i Kontroller-gruppen i kategorien Utvikler Knappesymbol .

 2. Merk kontrollene du vil gruppere. For mer informasjon, kan du se Merk av for eller fjern merket for kontroller i et regneark.

 3. Høyreklikk valget, og velg Gruppering, og klikk deretter Grupper.

Dele opp en gruppe kontroller

 1. Gjør følgende hvis en eller flere kontroller er en ActiveX-kontroll:

  1. Kontroller at kategorien Utvikler er tilgjengelig.

   Vis Utvikler-fanen

   1. Klikk knappen Microsoft Office Office-knappen , og klikk deretter Alternativer for Excel.

   2. Merk av for Vis kategorien Utvikler på båndet under Beste alternativer for arbeid med Excel i kategorien Populær, og klikk deretter OK.

    Båndet er en komponent i Brukergrensesnittet Microsoft Office Fluent.

  2. Kontroller at du er i utformingsmodus. Aktiver Utformingsmodus i Kontroller-gruppen i kategorien Utvikler Knappesymbol .

 2. Velg gruppen som du vil dele. For mer informasjon, kan du se Merk av for eller fjern merket for kontroller i et regneark.

 3. Høyreklikk valget, og velg Gruppering, og klikk deretter Del opp gruppe.

  1. Klikk Ja når meldingsboksen åpnes, hvis du vil fortsette å dele opp grupper.

  2. Hvis du vil endre en enkelt kontroll, fortsetter du å velge og dele opp grupper med kontroller til den du vil endre, blir tilgjengelig.

Gruppere kontroller på nytt

 1. Gjør følgende hvis en eller flere kontroller er en ActiveX-kontroll:

  1. Kontroller at kategorien Utvikler er tilgjengelig.

   Vise kategorien Utvikler

   1. Klikk knappen Microsoft Office Office-knappen , og klikk deretter Alternativer for Excel.

   2. Merk av for Vis kategorien Utvikler på båndet under Beste alternativer for arbeid med Excel i kategorien Populær, og klikk deretter OK.

    Båndet er en komponent i Brukergrensesnittet Microsoft Office Fluent.

  2. Kontroller at du er i utformingsmodus. Aktiver Utformingsmodus i Kontroller-gruppen i kategorien Utvikler Knappesymbol .

 2. Velg ett av kontrollene som tidligere var gruppert. For mer informasjon, kan du se Merk av for eller fjern merket for kontroller i et regneark.

 3. Høyreklikk valget, og velg Gruppering, og klikk deretter Grupper på nytt.

Til toppen av siden

Kopiere en eller flere kontroller

Du kan kopiere en eller flere kontroller på flere måter

Merknad: Du kan ikke kombinere skjemakontroller eller ActiveX-kontroller med objekter i Tegneverktøy eller SmartArt-verktøy (som figurer og SmartArt-grafikk) i samme gruppevalg.

Bruke kommandoene Kopier og Lim inn

 1. Gjør følgende hvis en eller flere kontroller er en ActiveX-kontroll:

  1. Kontroller at kategorien Utvikler er tilgjengelig.

   Vis Utvikler-fanen

   1. Klikk knappen Microsoft Office Office-knappen , og klikk deretter Alternativer for Excel.

   2. Merk av for Vis kategorien Utvikler på båndet under Beste alternativer for arbeid med Excel i kategorien Populær, og klikk deretter OK.

    Båndet er en komponent i Brukergrensesnittet Microsoft Office Fluent.

  2. Kontroller at du er i utformingsmodus. Aktiver Utformingsmodus i Kontroller-gruppen i kategorien Utvikler Knappesymbol .

 2. Merk kontrollen eller kontrollene. For mer informasjon, kan du se Merk av for eller fjern merket for kontroller i et regneark.

 3. Hvis du vil lage en enkelt duplikat av en kontroll, klikker du Kopier Knappesymbol og deretter Lim inn Knappesymbol i Utklippstavle-gruppen i kategorien Hjem.

  Hvis du vil lage flere duplikater, gjentar du innlimingen til du får det antall kopier du ønsker.

Bruke tastaturet og musen

 1. Gjør følgende hvis en eller flere kontroller er en ActiveX-kontroll:

  1. Kontroller at kategorien Utvikler er tilgjengelig.

   Vis Utvikler-fanen

   1. Klikk knappen Microsoft Office Office-knappen , og klikk deretter Alternativer for Excel.

   2. Merk av for Vis kategorien Utvikler på båndet under Beste alternativer for arbeid med Excel i kategorien Populær, og klikk deretter OK.

    Båndet er en komponent i Brukergrensesnittet Microsoft Office Fluent.

  2. Kontroller at du er i utformingsmodus. Aktiver Utformingsmodus i Kontroller-gruppen i kategorien Utvikler Knappesymbol .

 2. Merk kontrollen eller kontrollene. For mer informasjon, kan du se Merk av for eller fjern merket for kontroller i et regneark.

 3. Trykk CTRL, og dra kontrollen.

  Hvis du vil lage flere duplikater, drar du gjentatte ganger til du får det antall kopier du ønsker.

Til toppen av siden

Flytte en eller flere kontroller

Du kan flytte en eller flere kontroller på flere måter

Merknad: Du kan ikke kombinere skjemakontroller og ActiveX-kontroller med objekter i Tegneverktøy eller SmartArt-verktøy (som figurer og SmartArt-grafikk) i samme gruppevalg.

Bruke musen

 1. Gjør følgende hvis en eller flere kontroller er en ActiveX-kontroll:

  1. Kontroller at kategorien Utvikler er tilgjengelig.

   Vis Utvikler-fanen

   1. Klikk knappen Microsoft Office Office-knappen , og klikk deretter Alternativer for Excel.

   2. Merk av for Vis kategorien Utvikler på båndet under Beste alternativer for arbeid med Excel i kategorien Populær, og klikk deretter OK.

    Båndet er en komponent i Brukergrensesnittet Microsoft Office Fluent.

  2. Kontroller at du er i utformingsmodus. Aktiver Utformingsmodus i Kontroller-gruppen i kategorien Utvikler Knappesymbol .

 2. Merk kontrollen eller kontrollene. For mer informasjon, kan du se Merk av for eller fjern merket for kontroller i et regneark.

 3. Hold pekeren over kontrollen til pekeren endres til en korspeker, og dra deretter kontrollen eller kontrollene til et annet sted.

Bruke tastaturet

 1. Gjør følgende hvis en eller flere kontroller er en ActiveX-kontroll:

  1. Kontroller at kategorien Utvikler er tilgjengelig.

   Vis Utvikler-fanen

   1. Klikk knappen Microsoft Office Office-knappen , og klikk deretter Alternativer for Excel.

   2. Merk av for Vis kategorien Utvikler på båndet under Beste alternativer for arbeid med Excel i kategorien Populær, og klikk deretter OK.

    Båndet er en komponent i Brukergrensesnittet Microsoft Office Fluent.

  2. Kontroller at du er i utformingsmodus. Aktiver Utformingsmodus i Kontroller-gruppen i kategorien Utvikler Knappesymbol .

 2. Merk kontrollen eller kontrollene. For mer informasjon, kan du se Merk av for eller fjern merket for kontroller i et regneark.

 3. Trykk piltastene for å flytte kontrollene i intervaller på en enkelt piksel.

Til toppen av siden

Flytte en kontroll fremover eller bakover i objektrekkefølgen

Kontroller og andre objekter på lerret ordnes automatisk i individuelle lag når du legger dem til. Du kan se rekkefølgen når kontrollene overlapper hverandre – den øverste kontrollen dekker delvis over kontrollene under seg.

Merknad: Skjemakontroller og ActiveX-kontroller har en objektrekkefølge som er separat og distinkt fra objekter laget med Tegneverktøy og SmartArt-verktøy, som figurer og SmartArt-grafikk.

 1. Gjør følgende hvis en eller flere kontroller er en ActiveX-kontroll:

  1. Kontroller at kategorien Utvikler er tilgjengelig.

   Vis Utvikler-fanen

   1. Klikk knappen Microsoft Office Office-knappen , og klikk deretter Alternativer for Excel.

   2. Merk av for Vis kategorien Utvikler på båndet under Beste alternativer for arbeid med Excel i kategorien Populær, og klikk deretter OK.

    Båndet er en komponent i Brukergrensesnittet Microsoft Office Fluent.

  2. Kontroller at du er i utformingsmodus. Aktiver Utformingsmodus i Kontroller-gruppen i kategorien Utvikler Knappesymbol .

 2. Merk kontrollen. For mer informasjon, kan du se Merk av for eller fjern merket for kontroller i et regneark.

 3. Høyreklikk det merkede området, velg Rekkefølge, og gjør deretter følgende:

  1. Klikk Flytt fremover hvis du vil flytte kontrollen ett lag opp i rekkefølgen.

  2. Klikk Plasser lengst frem hvis du vil flytte kontrollen til øverste lag i rekkefølgen.

  3. Klikk Flytt bakover hvis du vil flytte kontrollen ett lag ned i rekkefølgen.

  4. Klikk Plasser lengst bak hvis du vil flytte kontrollen til nederste lag i rekkefølgen.

Til toppen av siden

Justere og fordele kontroller

Viktig: Før du kan utføre følgende prosedyrer må du legge til knappemenyen Juster i kategorien Tegneverktøyverktøylinjen for hurtigtilgang.

Legge til Juster Knappemeny fra kategorien Tegneverktøy på verktøylinjen for hurtigtilgang

 1. Klikk pilen ved siden av verktøylinjen for hurtigtilgang, og klikk deretter Flere kommandoer.

 2. Velg Alle kommandoer under Velg kommandoer fra.

 3. Velg Juster Knappesymbol fra listen.

 4. Klikk Legg til, og klikk deretter OK.

Merknad: Du kan ikke kombinere skjemakontroller og ActiveX-kontroller med objekter laget med SmartArt-verktøy (som figurer og SmartArt) i samme gruppevalg.

Justere alle kontroller til rutenettet eller til figurer

Gjør ett av følgende:

 • For å justere alle objekter med øvre venstre hjørne av en celle klikker du pilen ved siden av Juster Knappesymbolverktøylinjen for hurtigtilgang, og deretter klikker du Fest til rutenett Knappesymbol .

  Fest til-funksjonen fungerer både når rutenettet er aktivert og ikke aktivert. Du kan også justere kontroller med cellerutenettet ved å holde ALT-tasten mens du flytter en kontroll eller et objekt.

 • For å justere kontroller automatisk med de loddrette eller vannrette kantene på andre figurer når du flytter eller drar dem, klikker du pilen ved siden av Juster Knappesymbolverktøylinjen for hurtigtilgang , og deretter klikker du Fest til figur Knappesymbol .

Justere kontroller etter kantene på dem

Viktig: Justering av kontroller kan få dem til å stables oppå hverandre. Forviss deg om at kontrollene er plassert relativt i forhold til hverandre på den måten du ønsker, før du kjører en kommando for å justere dem.

 1. Gjør følgende hvis en eller flere kontroller er en ActiveX-kontroll:

  1. Kontroller at kategorien Utvikler er tilgjengelig.

   Vis Utvikler-fanen

   1. Klikk knappen Microsoft Office Office-knappen , og klikk deretter Alternativer for Excel.

   2. Merk av for Vis kategorien Utvikler på båndet under Beste alternativer for arbeid med Excel i kategorien Populær, og klikk deretter OK.

    Båndet er en komponent i Brukergrensesnittet Microsoft Office Fluent.

  2. Kontroller at du er i utformingsmodus. Aktiver Utformingsmodus i Kontroller-gruppen i kategorien Utvikler Knappesymbol .

 2. Merk kontrollene. For mer informasjon, kan du se Merk av for eller fjern merket for kontroller i et regneark.

 3. For å justere kontrollene klikker du pilen ved siden av Juster Knappesymbolverktøylinjen for hurtigtilgang, og deretter gjør du ett av følgende:

  1. Klikk Toppjuster Knappesymbol hvis du vil justere kontrollene etter den øverste kontrollen.

  2. Klikk Bunnjuster Knappesymbol hvis du vil justere kontrollene etter den nederste kontrollen.

  3. Klikk Venstrejuster Knappesymbol hvis du vil justere kontrollene etter kontrollen lengst til venstre.

  4. Klikk Høyrejuster Knappesymbol hvis du vil justere kontrollene etter kontrollen lengst til høyre.

Justere kontroller vannrett og loddrett

 1. Gjør følgende hvis en eller flere kontroller er en ActiveX-kontroll:

  1. Kontroller at kategorien Utvikler er tilgjengelig.

   Vis Utvikler-fanen

   1. Klikk knappen Microsoft Office Office-knappen , og klikk deretter Alternativer for Excel.

   2. Merk av for Vis kategorien Utvikler på båndet under Beste alternativer for arbeid med Excel i kategorien Populær, og klikk deretter OK.

    Båndet er en komponent i Brukergrensesnittet Microsoft Office Fluent.

  2. Kontroller at du er i utformingsmodus. Aktiver Utformingsmodus i Kontroller-gruppen i kategorien Utvikler Knappesymbol .

 2. Merk kontrollene. For mer informasjon, kan du se Merk av for eller fjern merket for kontroller i et regneark.

 3. For å justere kontrollene klikker du pilen ved siden av Juster Knappesymbolverktøylinjen for hurtigtilgang, og deretter gjør du ett av følgende:

  1. Klikk Midtstill vannrett Knappesymbol hvis du vil justere kontrollene vannrett gjennom den midterste av kontrollene.

  2. Klikk Midtstill loddrett Knappesymbol hvis du vil justere kontrollene loddrett gjennom den midterste av kontrollene.

Fordele kontroller vannrett og loddrett

 1. Gjør følgende hvis en eller flere kontroller er en ActiveX-kontroll:

  1. Kontroller at kategorien Utvikler er tilgjengelig.

   Vis Utvikler-fanen

   1. Klikk knappen Microsoft Office Office-knappen , og klikk deretter Alternativer for Excel.

   2. Merk av for Vis kategorien Utvikler på båndet under Beste alternativer for arbeid med Excel i kategorien Populær, og klikk deretter OK.

    Båndet er en komponent i Brukergrensesnittet Microsoft Office Fluent.

  2. Kontroller at du er i utformingsmodus. Aktiver Utformingsmodus i Kontroller-gruppen i kategorien Utvikler Knappesymbol .

 2. Velg minst tre kontroller. For mer informasjon, kan du se Merk av for eller fjern merket for kontroller i et regneark.

 3. For å fordele kontrollene klikker du pilen ved siden av Juster Knappesymbolverktøylinjen for hurtigtilgang, og deretter gjør du ett av følgende:

  1. Klikk Fordel vannrett Knappesymbol hvis du vil fordele kontrollene med jevn avstand vannrett.

  2. Klikk Fordel loddrett Knappesymbol hvis du vil fordele kontrollene med jevn avstand loddrett.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×