Gruppere eller dele opp grupper med figurer, bilder eller andre objekter

Gruppere eller dele opp grupper med figurer, bilder eller andre objekter

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan gruppere figurer, bilder eller andre objekter. Gruppering kan du rotere, vende, flytte eller endre størrelse på alle figurer eller objekter samtidig som om de var én figur eller ett objekt.

Du kan også endre attributtene for alle figurene i en gruppe om gangen, for eksempel legge til et Figurfyll eller effekteller en effekt på et bilde. Du kan dele opp en gruppe figurer når som helst og deretter gruppere dem på nytt senere.

Klikk på overskriftene nedenfor for mer informasjon

 1. Trykk og hold nede CTRL mens du klikker figurene, bilder eller andre objekter du vil gruppere. Du må velge mer enn én figur, bilde eller objekt for å aktivere grupper-knappen.

  Tips!: For hjelp til å merke en figur eller et bilde, kan du se merke en figur eller et annet objekt.

  Legg merke til at å gruppere bilder i Word, alternativet Bryt tekst må settes til noe annet enn på linje med teksten for hvert bilde du vil gruppere. Hvis du vil endre dette alternativet, høyreklikker du hvert bilde, klikk Bryt tekst, og velg deretter alt annet enn på linje med teksten

 2. Gjør ett av følgende:

  • Klikk gruppen du vil gruppere figurer og andre objekter i kategorien Format under tegneverktøy > gruppe.

   Grupper-knappen i kategorien Tegneverktøy | Format

  • Klikk gruppen du vil gruppere bilder på fanen Bildeverktøy | Format > gruppe.

   Grupper-knapp funnet i kategorien Bildeverktøy Format

   Obs!: Kategoriene Tegneverktøy | Format eller Bildeverktøy | Format er kontekstavhengig, noe som betyr at de bare vises på båndet når du har en figur eller et bilde som er valgt.

   Tips!: 

   • Hvis du vil gruppere flere SVG ikoner må du først konvertere dem til figurer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konverterer dem til figurer, kan du se: konvertere et SVG bilde til en Office-figur.

   • Når du har laget gruppen, kan du fortsatt arbeide med enkeltelementer i gruppen. Merk gruppen, og klikk deretter elementet for å merke det.

Du vil kanskje flytte en gruppe, men la én figur eller ett bilde være igjen, eller kanskje du vil foreta omfattende endringer av én figur uten å endre andre figurer i gruppen.

 1. Merk gruppen du vil dele opp.

 2. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil dele opp grupper med figurer og objekter i kategorien Format under tegneverktøy, klikk grupper > Del opp gruppe.

   Alternativet Del opp gruppe i kategorien Tegneverktøy | Format

  • Hvis du vil dele opp grupper med bilder, i kategorien Bildeverktøy | Format, klikk grupper > Del opp gruppe.

   Knappen Del opp gruppe i kategorien Bildeverktøy

Obs!: 

 • Grupper-knappen er ikke tilgjengelig i Word 2013 og Word 2016. Å gruppere, Velg alle figurer eller bilder til å gruppere, og deretter grupper > grupper.

 • Hvis du har konvertert en SmartArt-grafikk til enkeltfigurer, kan du kan ikke konvertere dem tilbake til en SmartArt-grafikk eller gruppere dem på nytt.

For alle programmer unntatt Word

 1. Merk én figur, ett bilde eller ett objekt som tidligere var i en gruppe.

 2. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil gruppere figurer og objekter i kategorien Format under tegneverktøy, klikk grupper > grupper på nytt.

   Knappen Grupper på nytt i kategorien Tegneverktøy | Format

  • Hvis du vil gruppere bilder på fanen Bildeverktøy | Format, klikk grupper > grupper på nytt.

   Knappen Grupper på nytt i kategorien Bildeverktøy | Format

Her er noen årsaker til at Grupper-knappen er nedtonet, og det du kan gjøre for å få den tilbake.

 • Bare én figur eller et bilde er valgt. Kontroller at du har flere figurer eller bilder som er valgt. Du kan ikke bruke verktøyet gruppe med SVG ikoner, slik at de ikke telle.

 • Utvalget inkluderer en tabell, regnearket eller GIF-bilde. Grupper-knappen, vil ikke være tilgjengelig hvis noen av disse objektene er valgt.

 • Hvis du bruker Word, og prøver å gruppere bilder, Bryt tekst kan være satt til på linje med teksten. Høyreklikk bildene, velger du Bryt tekst ogEndre oppsett-alternativet i alt annet enn på linje med teksten for hver enkelt bilde du vil gruppere.

 • Hvis du bruker PowerPoint, kanskje har du prøvd å gruppere noe med tittelplassholderen ("Klikk for å legge til tittel») eller med innholdsplassholderen ("Klikk for å legge til tekst»).

  Et lysbilde med to plassholdere og to atskilte objekter

  Du kan gruppere den blå firkanten og grønne sirkelen i eksemplet ovenfor. Men du kan ikke gruppere figurer med plassholderteksten.

  Du kan få Grupper-knappen tilbake ved å flytte figuren, bildet eller objektet til et annet sted på lysbildet utenfor plassholderteksten eller fjerne plassholderen fra tingene du vil gruppere.

Obs!: Hvis ikke noe av dette gjør Grupper-knappen tilgjengelig, søker du i Answers-forumet eller legger inn spørsmål der.

Klikk på overskriftene nedenfor for mer informasjon

 1. Trykk og hold nede CTRL mens du merker figurer, bilder eller objekter som du vil gruppere.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Gruppere figurer og andre objekter: Klikk Knappesymbol under Tegneverktøy i kategorien Format i Ordne-gruppen, og deretter grupper.

  • Å gruppere bilder: Klikk Knappesymbol under Bildeverktøy i kategorien Format i Ordne-gruppen, og deretter grupper.

   Hvis du ikke ser kategoriene Tegneverktøy eller Bildeverktøy, må du kontrollere at du har valgt en figur, bilder eller andre objekter. Du må kanskje dobbeltklikke objektet for å åpne kategorien Format.

  Obs!: 

  • Når du grupperer elementer, kan du fortsette å merke et enkelt element i gruppen. Velg gruppen, og klikk deretter individuelle elementet du vil merke.

  • Alle bilder eller objekter i gruppen må være i samme program. Du kan ikke gruppere figurer, bilder og andre objekter på tvers av flere programmer.

Hvis du vil dele opp en gruppe med figurer, bilder eller andre objekter (for eksempel hvis du vil flytte en gruppe, men la én figur være igjen, eller du vil foreta omfattende endringer av én figur uten å endre de andre figurene), gjør du følgende:

 1. Merk gruppen du vil dele opp.

 2. Gjør et av følgende:

  • Klikk gruppen Knappesymbol Hvis du vil dele opp grupper med figurer eller andre objekter under Tegneverktøy i kategorien Format i Ordne-gruppen, og klikk deretter Del opp gruppe.

   Gruppe-listen der Del opp gruppe er valgt

  • Klikk Knappesymbol Hvis du vil dele opp grupper med bilder, under Bildeverktøy i kategorien Format i Ordne-gruppen, og klikk deretter Del opp gruppe.

   Gruppe-listen der Del opp gruppe er valgt

   Hvis du ikke ser kategoriene Tegneverktøy, Bildeverktøy, eller Format, må du kontrollere at valgte du en gruppe med figurer, bilder eller andre objekter. Du må kanskje dobbeltklikke objektet for å åpne kategorien Format.

 1. Merk én av figurene eller ett av objektene som tidligere var i en gruppe.

  Obs!: Hvis du konverterte et SmartArt-grafikk til enkeltfigurer, er det ikke mulig å konvertere dem tilbake til SmartArt-grafikk eller gruppere dem på nytt.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Til å gruppere figurer og objekter: Klikk Knappesymbol under Tegneverktøy i kategorien Format i Ordne-gruppen, og klikk deretter grupper.

  • Til å gruppere bilder: Klikk Knappesymbol under Bildeverktøy i kategorien Format i Ordne-gruppen, og klikk deretter grupper.

   Gruppelisten med Gruppere på nytt merket

   Hvis du ikke ser kategoriene Tegneverktøy, Bildeverktøy, eller Format, må du kontrollere at valgte du en gruppe med figurer, bilder eller andre objekter. Du må kanskje dobbeltklikke objektet for å åpne kategorien Format.

Obs!: Grupper-knappen er ikke tilgjengelig i Word 2010. Hvis du vil gruppere objekter, merker du alle bildene du vil gruppere, og klikk deretter grupper.

Hvis utvalget inneholder en tabell, regnearket eller GIF-bilde, er ikke grupper-knappen tilgjengelig. I PowerPoint, kanskje grupper-knappen ikke tilgjengelig hvis figuren, bildet eller objekt er satt inn i en plassholder, eller du prøver å gruppere en plassholder som plassholdere ikke kan grupperes med andre figurer, bilder, objekter.

Et lysbilde med to plassholdere og to atskilte objekter
Fig. 1 i eksemplet ovenfor, blå firkant og grønn sirkel kan grupperes sammen. Blå firkant kan imidlertid ikke grupperes med innholdsplassholderen ("Klikk for å legge til tekst") eller tittelplassholderen ("Klikk for å legge til tittel»).
 • Flytte figuren, bildet eller objektet til et annet sted på lysbildet utenfor plassholderen eller fjerne plassholderen fra objektene du vil gruppere.

Obs!: Hvis flytte figuren, bildet eller objektet ikke gjør grupper-knappen tilgjengelig, kan du søke i PSS-kunnskapsbasen.

Klikk på overskriftene nedenfor for mer informasjon

 1. Sette inn et lerret. Klikk på Figurer i Illustrasjoner-gruppen på Sett inn-fanen, og klikk deretter på Nytt lerret.

 2. Klippe ut og lime inn figurer eller objekter som du vil gruppere på lerretet.

 3. Merk figurene eller de andre objektene du vil gruppere.

  Hvis du vil ha mer informasjon om å merke figurer, kan du se merke en figur eller et annet objekt.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Klikk Knappesymbol for figurer uten tekst, under Tegneverktøy i kategorien Format i Ordne-gruppen, og deretter grupper.

  • Klikk gruppen Knappesymbol for figurer med tekst, under Tekstboksverktøy, kategorien Format i Ordne-gruppen, og deretter grupper.

   Hvis du ikke ser Tegneverktøy, Tekstboksverktøy eller Format-fanen, må du kontrollere at valgte du en figur eller et annet objekt.

 5. Dra den grupperte figurer eller objekter bort fra lerretet.

 6. Merk lerretet, og trykk deretter Slett.

  Obs!: 

  • Når du har gruppert figurer eller andre objekter, kan du fortsette med å merke enkeltfigurer eller enkeltobjekter i gruppen. Merk gruppen, og klikk deretter enkeltfiguren eller enkeltobjektet du vil merke.

  • Du kan ikke gruppere figurer og andre objekter på tvers av flere programmer.

 1. Høyreklikk hvert bilde du vil gruppere, og velg Tekstbryting på hurtigmeny.

 2. Klikk firkant eller et annet alternativ enn på linje med teksten.

 3. Sette inn et lerret. Klikk på Figurer i Illustrasjoner-gruppen på Sett inn-fanen, og klikk deretter på Nytt lerret.

 4. Klippe ut og lime inn bilder som du vil gruppere på lerretet.

 5. Merk bildene du vil gruppere.

  Hvis du vil ha mer informasjon om å velge bilder, kan du se merke en figur eller et annet objekt.

 6. Klikk gruppen Knappesymbol under Bildeverktøy i kategorien Format i Ordne-gruppen, og deretter grupper.

  Hvis fanene Bildeverktøy og Format ikke vises, må du kontrollere at du har merket et bilde eller et annet objekt.

 7. Dra de grupperte bildene av lerretet.

 8. Merk lerretet, og trykk deretter Slett.

  Obs!: 

  • Når du har gruppert bilder eller andre objekter, kan du fortsette med å merke enkeltbilder eller enkeltobjekter i gruppen. Merk gruppen, og klikk deretter enkeltbildet eller enkeltobjektet du vil merke.

  • Du kan ikke gruppere bilder og andre objekter på tvers av flere programmer.

 1. Høyreklikk bildet du vil gruppere, og velg Tekstbryting på hurtigmeny.

 2. Klikk firkant eller et annet alternativ enn på linje med teksten.

 3. Sette inn et lerret. Klikk på Figurer i Illustrasjoner-gruppen på Sett inn-fanen, og klikk deretter på Nytt lerret.

 4. Klippe ut og Lim inn bildet du vil gruppere på lerretet.

 5. Klippe ut og lime inn tekstboksen du vil gruppere på lerretet.

 6. Merk bildet og tekstboksen som du vil gruppere.

  Hvis du vil ha mer informasjon om å velge bilder og tekstbokser, kan du se merke en figur eller et annet objekt.

 7. Klikk gruppen Knappesymbol under Bildeverktøy i kategorien Format i Ordne-gruppen, og deretter grupper.

  Hvis fanene Bildeverktøy og Format ikke vises, må du kontrollere at du har merket et bilde eller et annet objekt.

 8. Dra grupperte bilde og tekst for av lerretet.

 9. Merk lerretet, og trykk deretter Slett.

  Obs!: 

  • Når du grupperer bildet og tekstboksen, kan du fortsette å velge hvert enkelt objekt og endre den. Velg gruppen, og klikk deretter boksen bilde eller tekst som du vil merke.

  • Du kan ikke gruppere bilder og andre objekter på tvers av flere programmer.

Du kan også legge til en bildetekst for et bilde i Office Word 2007 uten å bruke en tekstboks. Gjør følgende:

 1. Høyreklikk bildet, og velg Sett inn bildetekst på hurtigmeny.

 2. Velg alternativene du vil bruke. eksempel eksisterende tekst, bildetekst plassering og valgfrie nummerering, og klikk deretter OK.

Du kan nå Merk tittelen og endre teksten og tekstformateringen.

Hvis du vil dele opp en gruppe med figurer, bilder eller andre objekter (for eksempel hvis du vil flytte en gruppe, men la én figur være igjen, eller du vil foreta omfattende endringer av én figur uten å endre de andre figurene), gjør du følgende:

 1. Sette inn et lerret. Klikk på Figurer i Illustrasjoner-gruppen på Sett inn-fanen, og klikk deretter på Nytt lerret.

 2. Dra objektet du vil dele på lerretet.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Klikk Knappesymbol Hvis du vil oppheve grupperingen av figurene uten tekst eller andre objekter under Tegneverktøy i kategorien Format i Ordne-gruppen, og klikk deretter Del opp gruppe.

  • Klikk gruppen Knappesymbol for figurer med tekst, under Tekstboksverktøy, kategorien Format i Ordne-gruppen, og deretter grupper.

  • Klikk gruppen Knappesymbol Hvis du vil dele opp grupper med bilder, under Bildeverktøy i kategorien Format i Ordne-gruppen, og klikk deretter Del opp gruppe.

 4. Hvis du ikke ser TegneverktøyTekstboksverktøyBildeverktøy, eller formatfanene, må du kontrollere at valgte du en gruppe med figurer, bilder eller andre objekter.

 5. Dra figurer, bilder eller objekter bort fra lerretet.

 6. Merk lerretet, og trykk deretter Slett.

Hvis du vil gi figurene i SmartArt-grafikken et komplekst utseende eller få god kontroll over endring av størrelse på og plassering av figurer i SmartArt-grafikken, bør du konvertere SmartArt-grafikken til enkeltfigurer.

Viktig!: Når du har konvertert SmartArt-grafikken til enkeltfigurer, er det ikke mulig å konvertere dem tilbake til en SmartArt-grafikk. Når du konverterer en SmartArt-grafikk, kan du ikke automatisk sette opp figurer, og du mister utformings- og formateringsverktøyene som finnes på fanene i SmartArt-verktøy. Dette inkluderer Oppsett, Endre farger og galleriene i SmartArt-stiler. Du kan imidlertid fortsatt formatere figurene ved hjelp av alternativene på Tegneverktøy-fanen i stedet.

 1. Merk alle figurene i SmartArt-grafikken.

  Hvis du vil merke alle figurene, klikker du en figur og trykker deretter CTRL+A.

 2. Klikk Kopier i Utklippstavle-gruppen på fanen Hjem.

 3. Hvis du vil konvertere SmartArt-grafikken til enkeltfigurer, klikker du et annet område i dokumentet, og deretter klikker du Lim innHjem-fanen i Utklippstavle-gruppen.

Obs!: Når du konverterer en SmartArt-grafikk til figurer, blir alle enkeltfigurer til en gruppert figur. Dette betyr at for hver figur i SmartArt-grafikken, blir to figurer gruppert når du limer inn – én figur er for teksten, og den andre figuren er for geometrien. Hvis figuren i SmartArt-grafikken ikke inneholder tekst, ser du kanskje en skrift- eller tekststørrelse som er forskjellig fra de andre figurene, når du skriver inn tekst i figuren.

 1. Sette inn et lerret. Klikk på Figurer i Illustrasjoner-gruppen på Sett inn-fanen, og klikk deretter på Nytt lerret.

 2. Dra figurer eller objekter som du vil gruppere på nytt på lerretet.

 3. Merk én av figurene eller ett av objektene som tidligere var i en gruppe.

  Hvis du konverterte SmartArt-grafikken til enkeltfigurer, er det ikke mulig å konvertere dem tilbake til en SmartArt-grafikk eller å gruppere dem på nytt.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Klikk Knappesymbol Hvis du vil gruppere figurer uten tekst eller andre objekter under Tegneverktøy i kategorien Format i Ordne-gruppen, og klikk deretter grupper.

  • Klikk gruppen Knappesymbol Hvis du vil gruppere figurer med tekst, under Tekstboksverktøy, kategorien Format i Ordne-gruppen, og klikk deretter grupper.

 5. Hvis du ikke ser kategoriene Tegneverktøy, Tekstboksverktøy, eller Format, må du kontrollere at valgte du en gruppe med figurer, bilder eller andre objekter.

 6. Dra regrouped figurer eller objekter bort fra lerretet.

 7. Merk lerretet, og trykk deretter Slett.

 1. Sette inn et lerret. Klikk på Figurer i Illustrasjoner-gruppen på Sett inn-fanen, og klikk deretter på Nytt lerret.

 2. Dra bilder eller objekter som du vil gruppere på nytt på lerretet.

 3. Merk ett av bildene eller objektene som tidligere var i en gruppe.

 4. Klikk gruppen Knappesymbol under Bildeverktøy i kategorien Format i Ordne-gruppen, og klikk deretter grupper.

  Hvis fanene Bildeverktøy og Format ikke vises, må du kontrollere at du har merket et bilde eller et annet objekt.

 5. Dra regrouped figurer eller objekter bort fra lerretet.

 6. Merk lerretet, og trykk deretter Slett.

Grupper figurer, bilder eller andre objekter

 1. Trykk og hold nede Kommando mens du bruker mus eller styrepute til å velge figurene, bilder eller andre objekter som du vil gruppere.

 2. Klikk Formater figur-fanen eller kategorien Bildeverktøy Format, og deretter grupper > grupper.

  Obs!: Kategoriene Figur og Bilde-formatet er kontekstavhengig, noe som betyr at de bare vises på båndet når du har en figur eller et bilde som er valgt.

  Hvis du vil opprette en gruppe med merkede bilder eller objekter, klikker du gruppe.

  Office kan vise ett eller begge av disse fanene, avhengig av hva slags objekter som er valgt i en side.

  Hvis du vil opprette en gruppe med merkede bilder eller objekter, klikker du gruppe.

  Hvis gruppen ikke vises på båndet, Du må kanskje klikke Ordne å se gruppen i kategorien Formater figur, og på fanen bildeformat. , klikker du Ordne for å vise den.

Når du har gjort en gruppe objekter, kan du fremdeles arbeider med ett enkelt element i gruppen ved å velge gruppen, og deretter klikke elementet for å merke den.

Obs!: Hvis grupper-knappen ikke er tilgjengelig, må du kontrollere at du har mer enn ett objekt er merket. Hvis du ikke kan velge et ekstra objekt, må du kontrollere at ingen av objektene du vil legge til i gruppen har Tekstbryting satt til på linje med teksten.

Vil du kanskje flytte en gruppe, men lar én figur eller et bilde bak, eller du må kanskje gjøre omfattende endringer i én figur uten å endre de andre figurene i gruppen. Du gjør dette, du første oppløsning eller dele opp, gruppering av objekter.

 1. Velg gruppen som inneholder objektet eller objektene du vil skille fra de andre.

 2. Klikk grupper i kategorien Formater figur eller kategorien Bildeverktøy Format, og klikk deretter Del opp gruppe.

  Hvis du vil oppløsning en gruppering, klikker du Del opp gruppe i kategorien Formater figur eller fanen bildeformat.

  Hvis gruppen ikke vises på båndet, Du må kanskje klikke Ordne å se gruppen i kategorien Formater figur, og på fanen bildeformat. , klikker du Ordne for å vise den.

  Office dissolves gruppen slik at enkelte objekter i gjeldende plassering og valgt.

Hvis tekstbryting for et objekt er satt til på linje med tekst, kan du ikke gruppere den med andre objekter. Som standard bilder har denne innstillingen, og du må endre innstillingen for å gruppere et bilde med andre objekter. Hvis du vil endre innstillingen, Ctrl + klikk bildet eller et annet objekt, pek på Bryt tekst, og klikk deretter en innstillingen andre enn på linje med teksten. Hvis du vil lære mer om tekstbryting, kan du se styre tekstbryting rundt objekter.

Hvis tekstbryting er riktig innstilt for de merkede objektene, men grupper-knappen er ikke tilgjengelig for deg, søker du i Answers-forumet eller legger inn spørsmål finnes.

Obs!: 

 • Grupper-knappen er ikke tilgjengelig i Word 2013 og Word 2016. Å gruppere, Velg alle figurer eller bilder til å gruppere, og deretter grupper > grupper.

 • Hvis du har konvertert en SmartArt-grafikk til enkeltfigurer, kan du kan ikke konvertere dem tilbake til en SmartArt-grafikk eller gruppere dem på nytt.

For alle programmer unntatt Word

 1. Merk én figur, ett bilde eller ett objekt som tidligere var i en gruppe.

 2. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil gruppere figurer og objekter på Figurformat-fanen, klikk grupper > grupper på nytt.

   Knappen Grupper på nytt i kategorien Tegneverktøy | Format

  • Hvis du vil gruppere bilder på fanen Bildeformat Klikk grupper > grupper på nytt.

   Knappen Grupper på nytt i kategorien Bildeverktøy | Format

Her er noen årsaker til at Grupper-knappen er nedtonet, og det du kan gjøre for å få den tilbake.

 • Bare én figur eller et bilde er valgt. Kontroller at du har flere figurer eller bilder som er valgt. Du kan ikke bruke verktøyet gruppe med SVG ikoner, slik at de ikke telle.

 • Utvalget inkluderer en tabell, regnearket eller GIF-bilde. Grupper-knappen, vil ikke være tilgjengelig hvis noen av disse objektene er valgt.

 • Hvis du bruker Word, og prøver å gruppere bilder, Bryt tekst kan være satt til på linje med teksten. Høyreklikk bildene, velger du Bryt tekst ogEndre oppsett-alternativet i alt annet enn på linje med teksten for hver enkelt bilde du vil gruppere.

 • Hvis du bruker PowerPoint, kanskje har du prøvd å gruppere noe med tittelplassholderen ("Klikk for å legge til tittel») eller med innholdsplassholderen ("Klikk for å legge til tekst»).

  Et lysbilde med to plassholdere og to atskilte objekter

  Du kan gruppere den blå firkanten og grønne sirkelen i eksemplet ovenfor. Men du kan ikke gruppere figurer med plassholderteksten.

  Du kan få Grupper-knappen tilbake ved å flytte figuren, bildet eller objektet til et annet sted på lysbildet utenfor plassholderteksten eller fjerne plassholderen fra tingene du vil gruppere.

Obs!: Hvis ikke noe av dette gjør Grupper-knappen tilgjengelig, søker du i Answers-forumet eller legger inn spørsmål der.

Office Online støtter ikke gruppering av objekter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×