Grupper og kanaler på mobile enheter

Grupper og kanaler på mobile enheter

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Skrivebords- eller web app-bruker? Se grupper og kanaler i skrivebords- og web app.

Grupper er grupper av personer som arbeider sammen med forskjellige prosjekter. Kanaler ligner på chatterommene for hele gruppen. Organisere ditt kanaler etter emne, sted, project eller disiplin. Du må være eier av et gruppeområde til å legge til medlemmer, men alle i gruppen kan legge til kanaler.

I dette emnet

Arbeide i grupper

Legg til gjester i grupper

Arbeide i kanaler

Arbeide i grupper

Når du favoritt en gruppe, vises den i gruppe-listen. Trykk grupper, og gå til bunnen av listen over grupper og kanaler. Trykk alle grupper (Android og Windows Phone), eller se alle grupper (iOS). Trykk deretter favoritt Velg et element til favoritt for gruppe eller grupper som du vil favoritt.

Hvis du vil endre rekkefølgen på gruppene, kan du gå til listen over grupper på skrivebordet eller web app. Deretter klikker og drar navnet på laget hvor som helst i gruppe-listen.

Til @mention noen i en kanal, trykk @ i boksen Skriv, og Skriv inn navnet. Dette er den enkleste måten å få oppmerksomhet til en person i en samtale.

Den beste måten å sikre at noen i arbeidsgruppen ser meldingen er å @mention dem. Skriv inn @ før en persons navn, og de vil bli varslet.

Hvis du vil få oppmerksomhet av hele gruppen, Skriv inn @team eller @general før meldingen, og alle andre gruppemedlemmene vil motta varsler. Skrive inn @channel før meldingen varsler alle gruppemedlemmer som har favorited som kanal om meldingen!

Bare så du er klar over det: Omtaler av typen @team og @kanal må aktiveres av teameierne.

Du kan gå til kontaktkortet til en annen bruker fra profilbildet deres.

Android

Når du er i en chat eller kanal, kan du trykke på profilbildet til en annen bruker for å se kontaktkortet deres. Når du er i en gruppechat, trykker du på Flere alternativer Knappen Flere alternativer i toppteksten for chatdetaljene. Trykk på personens profilbilde derfra.

iOS

Når du er i en kanal, kan du trykke på profilbildet til en annen bruker for å se kontaktkortet deres. Når du er i en chat, trykker du på navnet eller navnene i toppteksten for chatdetaljene. Trykk på personens profilbilde derfra.

Windows Phone

Når du er i en kanal, kan du trykke på profilbildet til en annen bruker for å se kontaktkortet deres. Når du er i en chat, trykker du på samtaleoverskriften for å se deltakerne.

Flere alternativer for team eieren legges hele tiden. Så kontroll jevnlig.

Android

Trykk grupper > flere alternativer Flere alternativer-knappen (ved siden av navnet ditt team) til å gjøre følgende:

  • Behandle medlemmer

  • Behandle kanaler

  • La gruppen

iOS

Trykk grupper > flere alternativer Flere alternativer-knappen (ved siden av navnet ditt team) til å gjøre følgende:

  • Legge til medlemmer

  • Vise medlemmer

  • Vis kanaler

Windows Phone

For gruppen Eiere på Windows Phone er desktop eller web-app verktøyet valg for øyeblikket. For mer informasjon, kan du se stasjonære artikkelen arbeider i grupper.

Du kan behandle innstillinger for gruppen fra skrivebordet eller web app. Eventuelle endringer du gjør gjenspeiles i din mobilappen. For mer informasjon, kan du se emnet stasjonære Hvordan endrer jeg innstillingene for gruppen?

Du kan ikke opprette nye grupper på mobile ennå. Foreløpig ESE over desktop eller web-appen for nå kan du få tall med øynene og se denne stasjonære artikkelen Hvordan oppretter jeg en ny gruppe?

Alle gruppemedlemmer bli varslet om at de er lagt til en gruppe. Du kan @mention navnet på laget i generelle kanalen å få samtalen i gang.

Teameiere må aktivere @teamomtaler.

Android

Trykk grupper > flere alternativer Flere alternativer-knappen > Behandle medlemmer.

iOS

Trykk grupper > flere alternativer Flere alternativer-knappen > Vis medlemmer. Hvis du er eieren av en gruppe, kan du gjøre noen eieren av en gruppe ved å trykke en brukerprofil og velge gjør eier.

Windows Phone

Hvis du vil se gruppen eiere, kan du gå til appen skrivebordsbaserte og webbaserte for nå. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se denne stasjonære artikkelen: hvordan kan jeg gjøre noen en team eieren eller se hvem som er for øyeblikket eier av et gruppeområde?

Gruppen Eiere kan endre innstillingene for team i desktop eller web app. Hvis du ikke er eieren av en gruppe, nå vet du hvem du kan snakke med. Vil du vil ha mer informasjon? Se denne stasjonære artikkelen: Hvordan endrer jeg innstillingene for gruppen?

Her er hvordan du legger til et gruppemedlem hvis du er eieren av en gruppe.

Android

Trykk grupper > flere alternativer Flere alternativer-knappen > Behandle medlemmer. Velg Legg til medlem Legge til personer-knappen , og Skriv inn navnet på personen.

iOS

Trykk grupper > flere alternativer Flere alternativer-knappen > Legg til medlemmer. Skriv deretter inn navnet på personen.

Windows Phone

Du kan legge til medlemmer av prosjektgruppen skrivebords- og mobile-appen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se denne stasjonære artikkelen: Hvordan legger jeg til et gruppemedlem?

Hvis du vil legge til flere personer i en eksisterende gruppe, kan du gå til skrivebordet eller web app. For mer informasjon, kan du se emnet stasjonære: Hvordan legger jeg til flere personer i en gruppe?

Den beste metoden for å sikre at andre ser meldinger du skriver, er å @omtale dem.

Skriv inn @ før et navn, og Velg personen du vil omtale fra listen eller skrive inn navnene deres. Et tall vises ved siden av kanalen du omtalt dem i, og de får et varsel i deres feeden for aktiviteter.

Aktivitet-knapp med to varsler

Hvis du er eieren av en gruppe, kan du virkelig fjerne noen fra arbeidsgruppen.

Android

Trykk grupper > flere alternativer Flere alternativer-knappen > Behandle medlemmer. Trykk flere alternativer Flere alternativer-knappen ved siden av navnet på personen, og velg Fjern bruker.

iOS

Trykk grupper > flere alternativer Flere alternativer-knappen > Vis medlemmer. Deretter trykker du navnet på personen og velger Fjern fra gruppe.

Windows Phone

Du kan fjerne gruppemedlemmer skrivebords- og mobile-appen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se denne stasjonære artikkelen: hvordan fjerner jeg noen fra en gruppe?

Alltid er det lurt å la en på nytt når den er over.

Trykk grupper på Android > flere alternativer Flere alternativer-knappen > la gruppen. Hvis du vil forlate en gruppe, kan du ellers gjøre det i den desktop eller web app. For mer informasjon, kan du se emnet stasjonære hvordan jeg forlate en gruppe?

Du kan ikke slette en gruppe fra mobilappen; Det er noe bare gruppen Eiere kan gjøre i desktop eller web app.

Du kan bare opprette nye grupper på skrivebordet eller web app for øyeblikket, men vi jobber med å legge til dette alternativet i mobile.

Hvis du ikke kan opprette en gruppe på skrivebordet, er det sannsynligvis fordi organisasjonen din har bestemt seg å aktivere bare oppretting av teamet for en begrenset gruppe personer.

Trenger gruppen et nytt navn? Dette er gjort i desktop eller web app (og bare av gruppen Eiere). Fine er nå du vet hvor du fortsetter, og som du kan snakke med!

Legg til gjester i grupper

Gjestetilgang er tilgjengelig på Android og kommer snart for iOS.

Gode nyheter – du kan nå legge til gjester arbeidsgruppen! Men du kan gjøre det fra mobilappen ennå. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se artikkelen stasjonære Hvordan legger jeg til gjester i en gruppe?

Merknad: Gjester trenger en skole- eller organisasjonskontoen for Office 365.

Gruppen Eiere kan angi gjestetillatelser for, men bare fra skrivebordet eller web app. For en fullstendig oppsummering, kan du gå til skrivebordet artikkelen hvordan angir jeg gjestetillatelser?

For å bytte mellom en gjestekonto og andre grupper-kontoer, trykk mer, deretter Bytt konto, og velg ønsket konto.

Den raskeste måten å finne ut om gruppen har alle gjester er å kontrollere under overskriften samtale.

Du kan se om noen er gjest ved å se hvor som helst navnene vises – ordet "Gjest" vises etter den. Du kan også se alles roller i kategorien medlemmer i en gruppe.

Når du legger til gjest, legges bare navnet til kontaktkortet. Hvis du vil legge til eller endre andre informasjon (for eksempel telefonnummer eller tittel), kan du kontakte IT-administratoren.

Trenger du å arbeide med noen utenfor organisasjonen? Legge dem til som gjest! Gjester kan delta i kanaler, samtaler, samtaler og møter; de kan dele filer i kanaler, legge til nye kanaler og bruke Wiki.

Funksjon

Gruppemedlem

Gjest

Opprett en kanal

merke

merke

Delta i en privat nettprat

merke

merke

Delta i en kanalsamtale

merke

merke

Del en kanalfil

merke

merke

Del en nettprat-fil

merke

Legge til apper (for eksempel tabulatorstopp, boter eller koblinger)

merke

Kan bli invitert via en skole- eller konto for Office 365

merke

Lag et team

merke

Slette eller redigere meldinger

merke

merke

Oppdage og bli med på offentlige grupper

merke

Legge inn i den generelle kanalen

merke

merke

Vis organisasjonskart

merke

Arbeide i kanaler

Kanaler inneholder diskusjonene du har med personene i gruppen. Du kan også se filer som andre har delt i kanalen, og åpne filer med apper du har installert. Hvis du vil se filer i en kanal, trykk fanene > filer.

Når du favoritt en kanal, vises den hele tiden i gruppe-listen. Når du følger en kanal, kan du mottar meldinger i feeden for alle nye aktivitet for kanalen for aktiviteter.

Hvis du vil ha mer informasjon om kanaler, kan du se den Hva er en kanal? stasjonære artikkelen.

Når du favoritt en kanal, vises den hele tiden i gruppe-listen. Trykk grupper, og gå til bunnen av listen gruppe. Trykk deretter kan du se alle grupper (iOS) eller alle grupper (Android og Windows). Trykk favoritt Velg et element til favoritt ved siden av kanalen eller kanaler som du vil favoritt.

Når du følger en kanal, kan du mottar meldinger i feeden for alle nye aktivitet for kanalen for aktiviteter.

Android

Gå til skrivebordet eller web app for nå. For mer informasjon, kan du se artikkelen stasjonære hvordan jeg følger en kanal?

iOS

Trykk grupper, og velg en kanal. Trykk Følg Følg kanal-knappen i toppteksten for kanalen og velger du Følg kanal.

Windows Phone

Trykk grupper, og velg en kanal. I toppteksten for kanalen Trykk rullegardinmenyen ved siden av kanalnavnet på, og velg Følg kanal.

Bare kanaler du favoritt er synlige fra listen gruppe. Og en fet kanal er en aktiv kanal som har uleste meldinger. Hvis en kanal viser et tall, som viser hvor mange ganger du har vært @ nevnt.

Kanal listen med fete navn og antall

For @teams omtaler ser du denne gruppen ikonet Grupper-knappen i aktiviteten din feed.

Du kan også få en bekreftelse i feeden når noen for aktiviteter @mentions du eller svar i en diskusjon som du er i.

Hvis et gruppenavn eller kanalnavn vises fet, betyr det at det er uleste meldinger.

Tall ved kanalnavn angir hvor mange ganger du har blitt omtalt.

Android

Trykk grupper > flere alternativer Flere alternativer-knappen > Behandle kanaler.

iOS

Trykk grupper > flere alternativer Flere alternativer-knappen > Vis kanaler.

Windows Phone

Trykk grupper, gå til slutten av listen over kanaler for gruppen, og velg alle kanaler.

Alle i gruppen kan se gruppen eiere og alles gjeldende status.

Trykk grupper på iOS eller Android > flere alternativer Flere alternativer-knappen (iOS) eller Flere alternativer-knappen (Android) ved siden av gruppen navn, og velg Vis medlemmer.

Gå til skrivebordet eller web app til å se hvem som er på gruppeområdet på Windows Phone. Hvis du vil ha mer informasjon, se Hvordan finner jeg ut hvem som er på min gruppe?

Hvis du vil finne ut hvilke samtaler inkluderer du, trykk aktiviteten Aktivitet-knapp . Det, kan du vise alle @mentions og andre varsler. Trykk en melding om å gå direkte til dette punktet i diskusjonen!

Ny melding til en person @ nevnt i en samtale

Alle i gruppen kan opprette en kanal.

Android

Trykk grupper > flere alternativer Flere alternativer-knappen > Behandle kanaler. Deretter velger du Legg til Legg til-knapp , og Skriv inn et navn og beskrivelse.

iOS

Trykk grupper > flere alternativer Flere alternativer-knappen > Vis kanaler. Deretter velger du Legg til Legg til-knapp i toppteksten, og Skriv inn et navn og beskrivelse.

Windows Phone

Gå til skrivebordet eller web app til å opprette nye kanalen. Når en ny kanal er opprettet, vil du se det i mobile-app. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se artikkelen stasjonære Hvordan oppretter jeg en kanal?

Når gruppen Eiere legge til noen i gruppen, de har umiddelbar tilgang til alle kanaler (og kan hoppe i helst liker de).

Android

Trykk gruppen > flere alternativer Flere alternativer-knappen > Behandle medlemmer. Deretter velger du Legg til medlem Legge til personer-knappen , og Skriv inn navnet på personen.

iOS

Trykk gruppen > flere alternativer Flere alternativer-knappen > Legg til medlemmer. Skriv inn navnet på personen.

Windows Phone

Gå til skrivebordet eller web app. For mer informasjon, kan du se artikkelen stasjonære Hvordan legger jeg til et gruppemedlem?

Vi kan ikke ha privat kanaler, men vi jobber med det! Hvis du vil holde ting privat i mellomtiden, kan du opprette en ny gruppe (på skrivebordet eller web app) og invitere en mer Velg målgruppe.

Hvis du vil la noen få vite at du har opprettet en kanal, @mention får dem i kanalen og de et varsel. Når du oppretter en ny kanal, vises i tillegg en melding i Generelt-kanalen for gruppe la brukerne om den.

Vil du endre navnet på en kanal?

Trykk grupper på Android > flere alternativer Flere alternativer-knappen > Behandle kanaler. Deretter trykker du flere alternativer Flere alternativer-knappen ved siden av kanalnavnet på, og velg Oppdater kanal.

Gruppemedlemmer kan endre et kanalnavn fra skrivebordet eller web app på iOS- og Windows Phone. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se artikkelen stasjonære: Hvordan endrer jeg et kanalnavn?

Bare gruppen Eiere kan slette kanaler og når du har slettet en kanal, må du også miste den hele samtaleloggen. Imidlertid vises OneNote-inndelinger som er knyttet til kanalen fortsatt i gruppens SharePoint-område.

Trykk grupper på Android > flere alternativer Flere alternativer-knappen > Behandle kanaler. Deretter trykker du flere alternativer Flere alternativer-knappen ved siden av kanalnavnet på, og velg Slett kanal.

Gruppen Eiere på iOS- og Windows Phone kan gjøre dette fra skrivebordet eller web app. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se artikkelen stasjonære: Hvordan sletter jeg en kanal?

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×