Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser med kalenderen i Outlook

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser med kalenderen i Outlook

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Bruk kalenderen i Outlook 2016 med tastaturet og Skjermleser, den innebygde Windows-skjermleseren, til å gjøre grunnleggende oppgaver. Du kan også bruke skjermleseren JAWS. Du kan opprette nye kalenderhendelser, lese og besvare møteinnkallelser, bli med i nettmøter og mer.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Hvis du vil ha en oversikt over hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster for Outlook.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet gjør også oppmerksom på JAWS-funksjonaliteten. Hvis du vil lære mer om JAWS for Windows, kan du gå til Hurtigstartveiledning for JAWS for Windows.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

I dette emnet

Konfigurere kalendervisningen

Du kan konfigurere kalenderen til å vise et valgt antall dager, en arbeidsuke, en full uke eller en måned – avhengig av hva som er den foretrukne måten å arbeide på.

 1. Trykk på CTRL+2 i Outlook for å åpne kalenderen. Du hører navnet på den gjeldende visningen, for eksempel «Arbeidsukevisning».

 2. Bruk følgende hurtigtaster til å velge kalendervisningen:

  • Trykk på ALT+en numerisk tast for å vise et antall dager fra 1 til 10, fra og med dagens dato. Trykk for eksempel på ALT+0 for å vise 10 dager.

  • Trykk på CTRL+ALT+2 for å vise visningen for arbeidsuken.

  • Trykk på CTRL+ALT+3 for å vise visningen for hele uken.

  • Trykk på CTRL+ALT+4 for å vise visningen for måneden.

Lese og redigere kalenderhendelser

 1. Trykk på CTRL+2 i Outlook for å åpne kalenderen. Du hører navnet på den gjeldende visningen, for eksempel «Arbeidsuke-visning», etterfulgt av antall hendelser i visningen.

 2. Trykk på CTRL+PUNKTUM (.) for å bla gjennom hendelsene i den gjeldende visningen. Du hører navn, tidspunkt og arrangør for hver hendelse. Trykk på CTRL+KOMMA (,) for å flytte til forrige hendelse.

 3. Bruk følgende hurtigtaster til å bevege deg i kalenderen:

  • Trykk på CTRL+PIL HØYRE eller VENSTRE for å flytte til neste eller forrige dag.

  • Trykk på ALT+PIL NED eller PIL OPP for å flytte til neste eller forrige uke.

  • Trykk på ALT+SIDE NED eller SIDE OPP for å flytte til neste eller forrige måned.

 4. Hvis du vil redigere den merkede hendelsen, trykker du på ENTER. Bruk deretter følgende hurtigtaster for å endre detaljene:

  • Trykk på ALT+U hvis du vil flytte fokus til Emne-feltet, og bruk deretter tastaturet til å redigere teksten.

  • Trykk på ALT+I hvis du vil flytte fokus til Plassering-feltet, og bruk deretter tastaturet til å redigere teksten.

  • Trykk på ALT+T for å flytte fokus til Starttidspunkt-raden. Hvis du vil endre startdatoen, trykker du på PIL NED eller PIL OPP for å flytte datoen fremover eller bakover med en dag. Hvis du vil endre klokkeslettet, trykker du på TAB til du hører «Starttidspunkt», og deretter trykker du på PIL NED eller PIL OPP for å flytte tidspunktet fremover eller bakover med en halvtime.

  • Trykk på ALT+D hvis du vil flytte fokuset til raden for Sluttidspunkt. Hvis du vil endre sluttdatoen, trykker du på PIL NED eller PIL OPP for å flytte datoen fremover eller bakover med en dag. Hvis du vil endre klokkeslettet, trykker du på TAB til du hører «Sluttidspunkt», og deretter trykker du på PIL NED eller PIL OPP for å flytte tidspunktet fremover eller bakover med en halvtime.

 5. Hvis du vil redigere beskrivelsen til hendelsen, trykker du på TAB til du hører: «Melding, redigerer». Bruk deretter tastaturet til å redigere teksten. Med JAWS hører du: «Notater, redigere.»

 6. Hvis du vil lagre endringene, trykker du på ALT+H, A og deretter på V. Hendelsevinduet lukkes og fokuset returnerer til kalenderen.

Lese og besvare møteinnkallelser

 1. Trykk på CTRL+1 i Outlook for å åpne e-postvisningen.

 2. Naviger til møteforespørselen i meldingslisten.

 3. Trykk på F6 for å lese møteinvitasjonen. Fokus flyttes til leseruten. Trykk på CAPS LOCK+M for å høre meldingen som leses av Skjermleser. Med JAWS trykker du på INS+PIL NED.

 4. Hvis du vil godta møteinvitasjonen, trykker du på TAB til du hører: «Godta-knapp». Trykk deretter på ENTER. Med JAWS hører du: «Verktøylinje, godta-knapp.» Du kan godta forespørselen på 3 forskjellige måter:

  • Hvis du vil redigere svaret før du sender, trykker du på E. Du hører: «Modus for meldingskompatibilitet, redigerer». Skriv inn svaret ditt, og trykk deretter på ALT+S for å sende.

  • Hvis du vil sende svaret uten å redigere, trykker du på S.

  • For å velge ikke å sende et svar, trykk D.

Tips!: Hvis du vil avslå møteforespørselen, trykker du på PIL HØYRE til du hører «Avslå-knapp», etter at du hører «Godta-knapp». Trykk deretter på ENTER. De samme svaralternativene er tilgjengelige.

Bli med i et Skype for Business-møte fra Outlook-kalenderen

Obs!: Hvis du vil bli med i et Skype for Business-møte som beskrevet nedenfor, må du kontrollere at du har installert Skype for Business på datamaskinen og at du er logget på med arbeids- eller skolekontoen.

 1. Trykk på CTRL+2 i Outlook for å åpne kalendervisningen.

 2. Skjermleseren leser hvilken visning som åpnes, for eksempel Arbeidsuke-visning eller Måned-visning, og antall elementer i denne visningen. Fokuset er på i dag.

  Obs!: Du kan ikke navigere i dagens kalenderhendelser i Måned-visning, så hvis du er i Måned-visning, må du først endre til en annen visning. Hvis du vil endre til for eksempel Arbeidsuke-visning, kan du trykke på CTRL+ALT+2.

 3. Trykk på TAB for å navigere i de kommende kalenderhendelsene for i dag. Trykk på SKIFT+TAB for å gå til tidligere elementer.

 4. Når du hører møtet du vil bli med i, trykker du på CTRL+O. Kalenderelementet åpnes.

 5. Trykk på ALT+H, Y for å delta i møtet. Skype for Business-møtevinduet åpnes. Trykk på ENTER for å delta med komplett lyd- og videoopplevelse.

  Tips!: 

  • Hvis du vil dempe eller oppheve dempingen på mikrofonen, kan du trykke på WINDOWS-LOGOTASTEN+F4.

  • Trykk på CTRL+ENTER for å legge på.

Planlegge et møte

Når du oppretter et møte i Outlook, kan du kontrollere om personene du vil invitere, er tilgjengelige på det valgte tidspunktet, slik at du vet om du er nødt til velge et annet tidspunkt. Du kan også opprette et regelmessig møte, for eksempel for å arrangere et raskt prosjektmøte hver ukedag på samme tidspunkt.

Opprette et nytt møte

 1. Hvis du vil opprette en møteinvitasjon fra hvor som helst i Outlook, trykker du på CTRL+SKIFT+Q. Du hører «Uten tittel, møte, til, redigerer», og fokuset flyttes til Til-feltet i den nye invitasjonen. Med JAWS hører du: «Uten tittel, tankestrek, møte, skal redigeres.»

 2. Hvis du vil invitere personer til møtet, skriver du inn e-postadressene deres. Hvis du vil invitere mer enn én person, skiller du adressene med semikolon.

 3. Hvis du vil sjekke om personer du har invitert, er tilgjengelige, trykker du på ALT+H, og deretter på U for å åpne Planleggingsassistenten. Du hører: «Alle deltakere, listeboksen.» Bruk PIL OPP og PIL NED for å bla gjennom deltakerne og høre tilgjengelighetsinformasjonen deres, for eksempel «Ledig». Hvis du vil at fokus skal gå tilbake til møteinvitasjonen etter at tilgjengeligheten er sjekket, trykker du på ALT+H, P og deretter på P.

  Obs!: 

  • Hvis du hører «Ingen informasjon» etter e-postadressen til en deltaker, betyr det at Outlook ikke kan hente personens kalenderinformasjon. Dette kan skje hvis personen tilhører en annen organisasjon.

  • Planleggingsassistent fungerer bare med Skjermleser.

 4. Trykk på TAB for å gå til Emne-feltet, og skriv deretter inn emnet for møtet.

 5. Trykk på TAB for å gå til Plassering-feltet, og skriv deretter inn plasseringen.

 6. Hvis du vil angi varigheten av møtet, trykker du TAB til du hører «Startdato», skriver inn datoen for møtet, for eksempel 15. juni 2017, og trykker deretter på ENTER.

  Obs!: Outlook kan bruke tid på å konvertere datoen du skrev inn til sitt eget format. Du kan fortsette når du hører «Starttidspunkt».

 7. Skriv inn starttidspunktet for møtet, og trykk deretter på ENTER. Hvis du vil hoppe over sluttdatoalternativet (dette er som standard den samme som startdato for møtet), trykker du på TAB to ganger. Du hører: «Sluttidspunkt».

 8. Skriv inn sluttidspunktet for møtet, og trykk deretter på ENTER.

 9. Trykk på TAB til du hører: «Melding, redigerer». Bruk deretter tastaturet til å skrive invitasjonen. Med JAWS hører du: «Notater, redigere.»

 10. Hvis du vil legge til en Skype for Business-kobling til møtet, trykker du på ALT+H, O og deretter M. Koblingen settes inn under den gjeldende markørposisjonen.

  Obs!: Skype for Business må kjøre før du kan legge til en kobling.

 11. Trykk på ALT+S hvis du vil sende møteinvitasjonen. Vinduet lukkes, og fokuset går tilbake til den forrige visningen.

Gjør møtet til en regelmessig hendelse

 1. Når du har en møteinvitasjon åpen, trykker du på ALT+H, E for å åpne Regelmessig avtale-dialogboksen. Du hører: «Regelmessig avtale, start.» Du hører også starttidspunktet for møtet.

 2. Hvis du vil flytte fokus til Regelmessig mønster-området i Regelmessig møte-dialogboksen, trykker du på TAB tre ganger. Du hører navnet på det valgte mønsteret, for eksempel «Ukentlig».

 3. Bruk følgende hurtigtaster til å velge mønster for regelmessighet:

  • Trykk på ALT+D for å velge det daglige alternativet. Hvis du vil at møtet skal gjentas hver ukedag, trykker du på ALT+K.

  • Trykk på ALT+W for å velge det ukentlige alternativet.

  • Trykk på ALT+M for å velge det månedlige alternativet.

  • Trykk på ALT+Y for å velge det årlige alternativet.

 4. Trykk på ENTER for å lukke Regelmessig avtale-dialogboksen.

 5. Trykk på ALT+S hvis du vil sende møteinvitasjonen. Vinduet lukkes, og fokuset går tilbake til den forrige visningen.

Planlegge en avtale

opprette en ny avtale

 1. Trykk på CTRL+2 i Outlook for å åpne kalenderen. Du hører navnet på den gjeldende visningen, for eksempel «Arbeidsuke-visning», etterfulgt av antall hendelser i visningen.

 2. Trykk på ALT+H, og trykk deretter på N for å åpne et tomt avtalevindu. Med JAWS må du trykke på 1 etter å ha trykt på N. Fokuset er i Emne-feltet.

 3. Skriv inn et emne for avtalen, og trykk deretter på TAB for å flytte fokus til Plassering-feltet.

 4. Skriv inn en plassering for avtalen, og trykk deretter på TAB for å flytte fokus til Startdato-feltet.

 5. Hvis du vil endre startdatoen, trykker du på PIL NED eller PIL OPP for å flytte datoen fremover eller bakover med en dag. Hvis du vil endre klokkeslettet, trykker du på TAB til du hører «Starttidspunkt», og deretter trykker du på PIL NED eller PIL OPP for å flytte tidspunktet fremover eller bakover med en halvtime.

 6. Trykk på TAB til du hører: «Sluttdato.» Hvis du vil endre sluttdatoen, trykker du på PIL NED eller PIL OPP for å flytte datoen fremover eller bakover med en dag. Hvis du vil endre klokkeslettet, trykker du på TAB til du hører «Sluttidspunkt», og deretter trykker du på PIL NED eller PIL OPP for å flytte tidspunktet fremover eller bakover med en halvtime.

 7. Trykk på TAB til du hører: «Melding, redigerer». Bruk deretter tastaturet til å skrive inn all informasjonen du vil bruke for avtalen. Med JAWS hører du: «Notater, redigere».

 8. Hvis du vil lagre avtalen, trykker du på ALT+H, A, og deretter V. Avtalevinduet lukkes, og fokuset returnerer til kalenderen.

La andre få vite om du er tilgjengelig

Du kan legge til en statusindikator for avtalen for å informere andre om du er tilgjengelig eller ikke. Hvis noen prøver å planlegge et møte med deg, ser de om du er tilgjengelig eller opptatt.

 1. Når du har en avtale åpen, trykker du på ALT+H, B for å åpne Vis som-menyen.

 2. Trykk på PIL OPP eller PIL NED for å bla gjennom de tilgjengelige alternativene.

  • Ledig

  • Arbeider et annet sted

  • Foreløpig

  • Opptatt

  • Fraværende

  Trykk på ENTER for å velge et alternativ og lukke Vis som-menyen.

 3. Hvis du vil lagre endringene, trykker du på ALT+H, A og deretter V. Avtalevinduet lukkes og fokuset returnerer til kalenderen.

Skrive ut hendelsen

 1. Trykk på CTRL+2 i Outlook for å åpne kalenderen. Du hører navnet på den gjeldende visningen, for eksempel «Arbeidsuke-visning», etterfulgt av antall hendelser i visningen.

 2. Trykk på CTRL+PUNKTUM (.) for å bla gjennom hendelsene i den gjeldende visningen. Du hører navn, tidspunkt og arrangør for hver hendelse. Trykk på CTRL+KOMMA (,) for å flytte til forrige hendelse.

 3. Bruk følgende hurtigtaster til å bevege deg i kalenderen:

  • Trykk på CTRL+PIL HØYRE eller VENSTRE for å flytte til neste eller forrige dag.

  • Trykk på ALT+PIL NED eller PIL OPP for å flytte til neste eller forrige uke.

  • Trykk på ALT+SIDE NED eller SIDE OPP for å flytte til neste eller forrige måned.

 4. Trykk på ENTER hvis du vil åpne den valgte hendelsen.

 5. Trykk på ALT+F, og deretter på P. Skriv ut-menyen åpnes.

 6. Hvis du vil velge hvilken skriver du vil bruke, trykker du på I, finner skriveren med PIL OPP og PIL NED, og trykker deretter på ENTER.

 7. Hvis du vil skrive ut hendelsen, trykker du på ALT+P, og deretter P.

 8. Hvis du skriver ut til en fil, for eksempel for å konvertere hendelsen til PDF-format, skriver du inn et filnavn, og deretter trykker du på ENTER for å opprette filen.

  Skriv ut-vinduet lukkes, og fokuset returnerer til hendelsevinduet.

Se også

Bruk av en skjermleser for å legge til en avtale i Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med e-post i Outlook

Hurtigtaster for Outlook

Hurtigtaster for å navigere i kalenderen i Outlook

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Finn ut hvordan du navigerer i Outlook ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruke kalenderen i Outlook 2016 for Mac med VoiceOver, den innebygde Mac OS-skjermleseren, til å gjøre grunnleggende oppgaver. Du kan opprette nye kalenderhendelser, lese og besvare møteinnkallelser, bli med i nettmøter og mer.

Obs!: 

I dette emnet

Konfigurere kalendervisningen

Du kan konfigurere kalenderen til å vise en valgt dag, en arbeidsuke, en full uke eller en måned, avhengig av hva som er den foretrukne måten å arbeide på.

 1. Trykk på KOMMANDO+2 i Outlook for å åpne kalenderen. Du hører tidsrammen som vises.

 2. Bruk følgende hurtigtaster til å velge kalendervisningen:

  • Trykk på CTRL+KOMMANDO+1 for å vise dagsvisningen.

  • Trykk på CTRL+KOMMANDO+2 for å vise visningen for arbeidsuken.

  • Trykk på CTRL+KOMMANDO+3 for å vise visningen for hele uken.

  • Trykk på CTRL+KOMMANDO+4 for å vise månedsvisningen.

Åpne, lese og redigere kalenderhendelser

For å holde tritt med den travle planen din kan du raskt lese og redigere informasjon om hendelser.

Obs!: Du kan bare redigere hendelser som du har opprettet. Du kan for eksempel ikke redigere møteinnkallelser som du har mottatt fra noen andre.

 1. Trykk på KOMMANDO+2 i Outlook for å åpne kalenderen. Du hører tidsperioden og om noen hendelser er planlagt.

 2. Avhengig av visningen din gjør du ett av følgende for å flytte i kalenderen:

  • Hvis du vil flytte til neste dag, uke eller måned, trykker du på KOMMANDO+PIL HØYRE.

  • Hvis du vil flytte til forrige dag, uke eller måned, trykker du på KOMMANDO+PIL VENSTRE.

 3. I en hvilken som helst visning trykker du på TAB eller SKIFT+TAB for å bla gjennom hendelsene for tidsperioden som vises. Etter hvert som du flytter, leser VoiceOver opp hendelsene som: «<date>, <hours>, <event subject>, <event location>.»

 4. Hvis du vil se hendelsen mer detaljert, trykker du på MELLOMROM. Hendelsen åpnes i et nytt vindu. Trykk på ESC for å lukke vinduet.

 5. Hvis du vil åpne og redigere hendelsen, trykker du på KOMMANDO+O. Et hendelsesvindu åpnes, og du hører: «Nå i <event subject>, <Appointment/Meeting>.»

 6. Hvis du vil bla gjennom detaljer og alternativer for hendelsen, trykker du på TAB. VoiceOver leser opp detaljene og alternativene etter hvert som du flytter.

 7. Gjør ett av følgende når du er ferdig:

  • Hvis du redigerer et møte, trykker du på SKIFT+TAB til du hører: «Send oppdatering-knapp». Trykk deretter på MELLOMROM.

  • Hvis du redigerer et møte, trykker du på SKIFT+TAB til du hører: «Lagre og lukk-knapp». Trykk deretter på MELLOMROM.

 8. Hendelsen er endret, og fokuset flyttes til Kalender.

Lese og besvare møteinnkallelser

Du kan enkelt godta, foreløpig godta eller avslå en invitasjon direkte fra Kalender i Outlook 2016 for Mac. VoiceOver leser nye møteforespørsler når de mottas.

 1. Bla til møtet, som forklart i Åpne, lese og redigere kalenderhendelser, og trykk deretter på KOMMANDO+O.

 2. Hvis du vil svare på invitasjonen, gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil godta, trykker du på SKIFT+TAB til du hører: «Godta meny-knapp». Trykk deretter på MELLOMROM.

  • Hvis du vil avslå, trykker du på SKIFT+TAB til du hører: «Avslå meny-knapp». Trykk deretter på MELLOMROM.

  • Hvis du er usikker på om du kan delta, trykker du på SKIFT+TAB til du hører: «Foreløpig meny-knapp». Trykk deretter på MELLOMROM.

 3. En liste over svaralternativer åpnes. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil svare med kommentarer, trykker du på PIL NED. Du hører: «Svare med kommentarer.» Trykk deretter på MELLOMROM for å velge. Det åpnes et svarvindu med fokus i kommentartekstfeltet. Skriv inn kommentarene, og trykk deretter på KOMMANDO+ENTER. Svaret er sendt.

  • Hvis du vil svare uten kommentarer, trykker du på PIL NED til du hører: «Svar uten kommentarer». Trykk deretter på MELLOMROM. Svaret er sendt.

Bli med i et Skype for Business-møte fra Outlook-kalenderen

Obs!: Hvis du vil bli med i et Skype for Business-møte som beskrevet nedenfor, må du kontrollere at du har installert Skype for Business for Mac-appen på datamaskinen og at du er logget på med arbeids- eller skolekontoen.

 1. Trykk på KOMMANDO+2 i Outlook for å åpne kalendervisningen.

 2. Skjermleseren leser hvilken visning som åpnes og antall elementer i denne visningen. Trykk på TAB for å navigere i hendelsene. Når du er i hendelsen du vil åpne, trykker du på KOMMANDO+O.

 3. Trykk på TAB for å navigere i hendelsesdialogboksen. Når du kommer til tekstområdet, leser VoiceOver: «Dokument, tekst» eller «Melding, rediger tekst».

 4. Koblingen for å delta i møtet er i teksten. Trykk på CTRL+TILVALG+SKIFT+PIL NED for å gå inn i tekstområdet.

 5. Trykk på PIL OPP eller PIL NED for å navigere i teksten. Når du hører «Kobling, bli med i et nettmøte», trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge.

 6. Hvis du hører «Du er på et tekstelement», kan nettleseren be om tillatelse til å åpne møtevinduet Skype for Business. Du kan bruke elementvelgeren til å gå til Tillat-knappen for å tillate det. Trykk på CTRL+TILVALG+I for å åpne elementvelgeren. Trykk deretter på PIL NED til du hører: «Tillat veksleknapp.» Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å flytte fokus til knappen. Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM igjen for å trykke på knappen.

 7. Dialogboksen Koble til møtelyd åpnes. Trykk på ENTER for å delta med komplett lyd- og videoopplevelse.

 8. Dialogboksen Koble til Møtelyd lukkes, Skype for Business-møtevinduet åpnes, og du er koblet til møtet.

  Tips!: Hvis du vil dempe eller oppheve dempingen på mikrofonen, kan du trykke på SKIFT+KOMMANDO+M. Trykk på SKIFT+KOMMANDO+E for å legge på.

Planlegge ny avtale eller nytt møte

La skjermleseren hjelpe deg med å planlegge en avtale eller et møte.

 1. Trykk på CTRL+TILVALG+M i Outlook. Du hører: «Menylinje, Apple.» Trykk på PIL HØYRE til du hører: «Fil». Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å åpne Fil-menyen.

 2. Hvis du vil åpne Ny-undermenyen, trykker du på PIL NED og deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 3. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil opprette en ny avtale, trykker du på PIL NED til du hører: «Avtale». Trykk deretter på ENTER. Det åpnes et nytt avtalevindu med fokus i Emne-tekstfeltet.

  • Hvis du vil opprette et nytt møte, trykker du på PIL NED til du hører: «Møte». Trykk deretter på ENTER. Det åpnes et nytt møtevindu med fokus på Til:-tekstfeltet.

 4. Hvis du vil bla gjennom alternativene for avtalen eller møtet, trykker du på TAB eller SKIFT+TAB.

  • Hvis du oppretter et møte, skriver du inn kontaktene i Til:-tekstfeltet.

  • Hvis du vil gi hendelsen et navn, trykker du på TAB til du hører: «Emne, redigere tekst». Skriv deretter inn et navn for hendelsen.

  • Hvis du vil angi en plassering for møtet, trykker du TAB til du hører: «Plassering redigere tekst». Skriv deretter inn plasseringen du vil bruke.

  • Hvis du vil angi start- og sluttdato og tidspunkt for hendelsen, trykker du på TAB til du hører standardverdiene. Hvis du vil endre verdiene, skriver du inn nye verdier.

   Tips!: Hvis du vil opprette en heldagshendelse, trykker du på TAB eller SKIFT+TAB til du hører: «Heldagshendelse, ikke avmerket avmerkingsboks». Trykk deretter på MELLOMROM.

  • Hvis du vil velge påminnelsestidspunkt for hendelsen, trykker du på SKIFT+TAB til du hører: «Påminnelse-hurtigknapp». Trykk deretter på MELLOMROM. Trykk på PIL NED til du hører alternativet du vil bruke, og trykk deretter på MELLOMROM.

  • Hvis du vil legge til mer informasjon om hendelsen, for eksempel en saksliste, trykker du på TAB til du hører: «Dokumenttekst». Skriv deretter inn informasjonen du vil bruke.

 5. Når du er ferdig med å legge til informasjon om hendelsen, gjør du ett av følgende:

  • Hvis du oppretter en avtale, trykker du på SKIFT+TAB til du hører: «Lagre og lukk-knapp». Trykk deretter på MELLOMROM.

  • Hvis du oppretter et møte, trykker du på SKIFT+TAB til du hører: «Send-knapp». Trykk deretter på MELLOMROM.

 6. Det nye vinduet for hendelsen lukkes og fokuset flyttes til den forrige Outlook-visningen.

Gjøre det regelmessig

Hvis du planlegger for eksempel et ukentlig møte, kan du enkelt angi møtene dine som regelmessige. På denne måten trenger du ikke å legge til et møte for hver uke separat.

 1. Trykk på TAB eller SKIFT+TAB i hendelsevinduet til du hører: «Regelmessig-knapp». Trykk deretter på MELLOMROM. Det åpnes et nytt vindu hvor du kan velge alternativer for den regelmessige hendelsen, med fokus på popup-knappen Gjentar.

 2. Hvis du vil velge hyppigheten for møtet, trykker du på MELLOMROM og deretter på PIL OPP eller PIL NED til du hører hyppigheten du vil ha for avtalen (daglig, ukentlig, månedlig, årlig). Trykk på MELLOMROM for å velge.

 3. Hvis du vil bla gjennom andre alternativer, trykker du på TAB eller SKIFT+TAB. Når du er ferdig, trykker du på TAB til du hører: «OK-standardknapp». Trykk deretter på MELLOMROM.

Vis tilgjengelighet

Vis andre at du er tilgjengelig når en hendelse er i gang.

 1. I hendelsevinduet trykker du på TAB eller SKIFT+TAB til du hører gjeldende tilgjengelighetsstatus (for eksempel «Opptatt») og «Vis som, popup-knapp». Trykk deretter på MELLOMROM.

 2. Hvis du vil velge tilgjengeligheten, trykker du på MELLOMROM, og deretter på PIL OPP eller PIL NED til du hører tilgjengeligheten du vil vise. Trykk på MELLOMROM for å velge.

Invitere andre til å delta på et møte

Inviter andre til å delta og gjør om en avtale til et møte.

 1. Trykk på TAB eller SKIFT+TAB i avtalevinduet til du hører: «Invitere-knapp». Trykk deretter på MELLOMROM for å gjøre det til et møte.

 2. Fokuset flyttes til et nylig opprettet Til-tekstfelt, og du kan skrive inn kontaktene du vil invitere til møtet.

 3. Når du er ferdig, sender du invitasjonene ved å trykke på SKIFT+TAB til du hører: «Send-knapp». Trykk deretter på MELLOMROM.

Kontrollere tilgjengelighet for inviterte

Etter at du har skrevet inn navnene i en møteinvitasjon, kan du sjekke for å se når de er tilgjengelige.

 1. Trykk på TAB eller SKIFT+TAB i hendelsevinduet til du hører: «Planlegging, ikke avmerket avmerkingsboks». Trykk deretter på MELLOMROM for å åpne Planlegging-visningen.

 2. Trykk på TAB til du hører: «Statustabell for deltakere, rad 1 av (...), <organizer name>, <status>». Trykk på PIL NED for å bla gjennom status for de som er invitert. VoiceOver leser opp navnene til de som er invitert, og tilgjengeligheten deres etter hvert som du flytter.

 3. Hvis du vil gå tilbake til Avtale-visningen, trykker du på SKIFT+TAB til du hører «Avtale, ikke avmerket avmerkingsboks». Trykk deretter på MELLOMROM.

Delta på et Skype-møte

Du kan enkelt gjøre om møtet til et nettmøte via Skype.

 1. Trykk på TAB eller SKIFT+TAB i møtevinduet til du hører: «Nettmøte, menyknapp». Trykk deretter på MELLOMROM.

 2. Hvis du vil opprette en kobling for et Skype-møte, trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 3. Outlook legger til nettmøtedetaljene og koblingen i Beskrivelse-feltet.

Skrive ut kalenderen din

Skrive ut en valgt dag, uke eller kalendermåned i Outlook.

 1. Trykk på KOMMANDO+2 i Outlook for å åpne kalenderen. Du hører tidsperioden som vises, og om noen hendelser er planlagt.

 2. Konfigurere kalenderen til å vise visningen du vil skrive ut (dag, arbeidsuke, uke eller måned). Naviger til dagen, uken eller måneden du vil inkludere i utskriften.

 3. Trykk på KOMMANDO+P for å åpne Skriv ut-dialogboksen. Dialogboksen åpnes. Du hører standardnavnet på skriveren.

 4. Trykk på MELLOMROM for å velge en skriver, trykk på PIL NED til du hører navnet på skriveren du vil bruke, og trykk deretter på MELLOMROM.

 5. Trykk på TAB eller SKIFT+TAB for å bla gjennom andre skriveralternativer. Når du er ferdig, trykker du på TAB til du hører: «Skriv ut-standardknapp». Trykk deretter på MELLOMROM. Kalenderen er skrevet ut.

Se også

Bruke en skjermleser til å kontrollere stavemåte og grammatikk i Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med e-post i Outlook

Hurtigtaster for Outlook for Mac

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Finn ut hvordan du navigerer i Outlook ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruke kalenderen i Outlook for iOS med VoiceOver, den innebygde iOS-skjermleseren, til å gjøre grunnleggende oppgaver. Du kan opprette nye kalenderhendelser, lese og besvare møteinnkallelser, bli med i nettmøter og mer.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

 • Dette emnet antar at du bruker en iPhone. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for iPad.

I dette emnet

Konfigurere kalendervisningen

Du kan velge mellom tre alternativer for å vise kalenderen: Saksliste-, dag- eller 3 dag-visning. Standardalternativet er Saksliste.

 1. Sveip til venstre eller høyre til du hører den gjeldende visningen, for eksempel «Saksliste-visning». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. En liste over visningsalternativer åpnes. Sveip til venstre eller høyre til du hører alternativet du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

Åpne, lese og redigere kalenderhendelser

For å holde tritt med den travle planen din kan du raskt lese og redigere informasjon om hendelser.

Obs!: Du kan bare redigere hendelser som du har opprettet. Du kan for eksempel ikke redigere møteinnkallelser som du har mottatt fra noen andre.

 1. Sveip til høyre til du hører den første hendelsen for dagen, i en hvilken som helst visning. Hvis du vil bla til andre hendelser i fremtiden, sveiper du opp. VoiceOver leser opp hendelsens tittel, dato, klokkeslett, plassering og varighet etter hvert som du går gjennom hendelsene.

 2. Hvis du vil se flere detaljer om hendelsen, dobbelttrykker du på skjermen når du er på en hendelse. Hendelsen åpnes i et nytt vindu.

 3. Hvis du vil høre detaljer om hendelsen, sveiper du til venstre eller høyre eller skyver en finger ned på vinduet for hendelsesdetaljene.

 4. Hvis du vil redigere hendelsen, sveiper du til venstre eller høyre i vinduet for hendelser til du hører: «Rediger». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Rediger hendelse-vinduet åpnes.

 5. Sveip til høyre til du hører detaljer om hendelsen du vil redigere. Dobbelttrykk deretter på skjermen, og gjør endringene du ønsker.

 6. Når du er ferdig, sveiper du til venstre eller høyre til du hører: «Fullført». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Lese og besvare møteinnkallelser

Du kan enkelt godta, foreløpig godta eller avslå en invitasjon direkte fra Kalender i Outlook for iOS. VoiceOver leser nye møteforespørsler når de mottas.

 1. Åpne og lese hendelsen som forklart i Åpne, lese og redigere kalenderhendelser.

 2. Hvis du vil svare på invitasjonen, sveiper du til venstre eller høyre i vinduet for hendelser til du hører: «Svar utbedes-knappen». Dobbelttrykk deretter på skjermen. En liste over svaralternativer åpnes.

 3. Sveip til venstre eller høyre til du hører alternativet du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Hvis du vil endre svaret ditt, sveiper du til venstre eller høyre til du hører: «Rediger Svar utbedes-knappen». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Sveip til det nye alternativet, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

Bli med i et Skype for Business-møte fra Outlook-kalenderen

Obs!: Hvis du vil bli med i et Skype for Business-møte som beskrevet nedenfor, må du kontrollere at du har installert Skype for Business-appen for iOS på telefonen, at appen kjører og at du er logget på med arbeids- eller skolekontoen. Hvis du vil bli med i et møte uten en arbeids- eller skolekonto, kan du se Bli med i et møte som gjest.

 1. Sveip til høyre i Outlook-kalenderen til du hører: «Saksliste, i dag, < dagens dato>.» Hvis du bare har én hendelse for i dag, dobbelttrykker du på skjermen for å åpne hendelsen. Hvis du har flere hendelser, kan du bla gjennom dem ved å sveipe opp eller ned. Når du er i hendelsen du vil åpne, dobbelttrykker du på skjermen.

 2. Sveip til høyre til du hører «Bli, knapp», og dobbelttrykk på skjermen. Skype for Business åpnes. Du vil høre en ringelyd, og så er du koblet til møtet.

  Tips!: Hvis du vil flytte mellom knappene i møtevinduet, sveiper du til venstre eller høyre. Dobbelttrykk på skjermen for å trykke på en knapp.

Bli med i et møte som gjest

Du kan bli med i et Skype for Business-møte som gjest. Dette betyr at du ikke trenger å logge på Skype for Business med legitimasjonen for arbeids- eller skolekontoen, men du må likevel ha Skype for Business-appen installert på telefonen.

 1. Gå til Outlook-kalenderen, og sveip til høyre til du hører: «Saksliste, i dag, < dagens dato>.» Hvis du bare har én hendelse for i dag, dobbelttrykker du på skjermen for å åpne hendelsen. Hvis du har flere hendelser, kan du bla gjennom dem ved å sveipe opp eller ned. Når du er i hendelsen du vil åpne, dobbelttrykker du på skjermen.

 2. Sveip til høyre til du hører «Bli, knapp», og dobbelttrykk på skjermen. Skype for Business åpnes.

 3. Sveip til høyre til du hører «Bli med i møte, knapp», og dobbelttrykk på skjermen.

 4. Bruk skjermtastaturet til å skrive inn navnet du vil at skal vises i møtet. Når du er ferdig, går du til Gå tilbake-knappen i nedre høyre hjørne av skjermen og dobbelttrykker på skjermen. Du vil høre en ringelyd, og så er du koblet til møtet.

Planlegge ny avtale eller nytt møte

La skjermleseren hjelpe deg med å planlegge en avtale eller et møte.

 1. Sveip til venstre eller høyre til du hører: «Legg til en handling-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Ny hendelse-vinduet åpnes, fokuset er på Tittel-feltet, og skjermtastaturet er i nederste halvdel av skjermen.

 2. Skriv inn et navn for hendelsen.

 3. Hvis du vil angi start- og sluttdato og klokkeslett for hendelsen, sveiper du til venstre til du hører standardverdiene. Hvis du vil endre verdiene, dobbelttrykker du på skjermen. Sveip til høyre til du hører alternativet du vil endre, og sveip deretter opp eller ned til du hører du verdien du vil bruke. Hvis du vil bekrefte utvalget, sveiper du til venstre til du hører: «Ferdig-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

  Tips!: Hvis du vil opprette en heldagshendelse, sveiper du til venstre eller høyre til du hører: «Heldagshendelse, bryter, av». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Hvis du vil angi en plassering for møtet, sveiper du til høyre til du hører: «Plassering-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Begynn å skrive plasseringen. De foreslåtte plasseringene lister opp oppdateringer etter hvert som du skriver. Hvis du vil velge en plassering, sveiper du til høyre til du hører plasseringen du vil bruke. Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 5. Hvis du vil angi varseltidspunktet for hendelsen, sveiper du til høyre til du hører: «Varsel, <current alert value>». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Sveip til høyre til du hører alternativet du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 6. Hvis du vil legge til mer informasjon om hendelsen, for eksempel en saksliste, sveiper du til høyre til du hører: «Beskrivelse-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Skjermtastaturet er i nederste halvdel av skjermen. Skriv inn detaljene, og når du er ferdig, sveiper du til venstre til du hører: «Fullført». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 7. Når du er ferdig med å legge til informasjon om hendelsen, sveiper du til venstre eller høyre til du hører: «Fullført-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Invitere andre til å delta på et møte

Inviter andre til å delta og gjør om en avtale til et møte.

 1. Når du redigerer eller oppretter en hendelse, sveiper du til høyre i Redigere hendelse- eller Ny hendelse-vinduet til du hører: «Personer-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

  Personer-vinduet åpnes, fokuset er på et redigerbart felt, og skjermtastaturet er i nederste halvdel av skjermen.

 2. Begynn å skrive navnet på en kontakt. Listen over foreslåtte kontakter oppdateres mens du skriver. Hvis du vil velge en kontakt, sveiper du til høyre til du hører navnet du vil bruke. Dobbelttrykk deretter på skjermen. Gjenta dette for alle kontaktene du vil invitere.

 3. Når du er ferdig, sveiper du til venstre eller høyre til du hører: «Ferdig». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Delta på et Skype-møte

Du kan enkelt gjøre om møtet til et nettmøte via Skype.

 1. Når du redigerer eller oppretter en hendelse, sveiper du til høyre i Redigere hendelse- eller Ny hendelse-vinduet til du hører: «Skype-samtale, veksle-knapp, av». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Du lagrer endringene ved å sveipe til venstre til du hører: «Fullført». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

  Outlook legger til nettmøtedetaljene og koblingen i Beskrivelse-feltet.

 3. Hvis du vil bli med i et Skype-møte, åpner du hendelsen, og deretter sveiper du til høyre til du hører: «Bli med-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Se også

Bruke en skjermleser til å kontrollere stavemåte og grammatikk i Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med e-post i Outlook

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Finn ut hvordan du navigerer i Outlook ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruke kalenderen i Outlook for Android med TalkBack, den innebygde Android-skjermleseren, til å gjøre grunnleggende oppgaver. Du kan opprette nye kalenderhendelser, lese og besvare møteinnkallelser, bli med i nettmøter og mer.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Android-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for et Android-nettbrett.

I dette emnet

Konfigurere kalendervisningen

Du kan velge mellom tre alternativer for å vise kalenderen: Saksliste-, dag- eller 3 dag-visning. Standardalternativet er Saksliste.

 1. Sveip til venstre eller høyre til du hører: «Bytt fra <current view>». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. En liste over visningsalternativer åpnes. Sveip til venstre eller høyre til du hører alternativet du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

Åpne, lese og redigere kalenderhendelser

For å holde tritt med den travle planen din kan du raskt lese og redigere informasjon om hendelser.

Obs!: Du kan bare redigere hendelser som du har opprettet. Du kan for eksempel ikke redigere møteinnkallelser som du har mottatt fra noen andre.

 1. Skyv en finger på tvers av skjermen fra en hvilken som helst visning til du hører tittelen på hendelsen du vil åpne, og dobbelttrykk deretter på skjermen. Hendelsen åpnes i et nytt vindu som viser detaljene.

 2. Hvis du vil høre tittel, dato, klokkeslett, plassering og annen informasjon for hendelsen, sveiper du til venstre eller høyre eller skyver én finger ned vinduet for hendelsesdetaljene.

 3. Hvis du vil redigere hendelsen, sveiper du til venstre eller høyre i vinduet for hendelser til du hører: «Rediger». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Rediger hendelse-vinduet åpnes med skjermtastaturet åpent.

  Sveip til venstre eller høyre til du hører detaljer om hendelsen du vil redigere, og dobbelttrykk deretter på skjermen. Gjør endringene du ønsker. Når du er ferdig, sveiper du til venstre eller høyre til du hører: «Lagre». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Hvis du vil lukke informasjonsvinduet for hendelsen, sveiper du til venstre eller høyre til du hører: «Tilbake-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Lese og besvare møteinnkallelser

Du kan enkelt godta, foreløpig godta eller avslå en invitasjon direkte fra Kalender i Outlook for Android. Du hører en lyd når du mottar en ny møteinnkallelse.

 1. Åpne og lese hendelsen som forklart i Åpne, lese og redigere kalenderhendelser.

 2. Hvis du vil svare på invitasjonen, sveiper du til venstre eller høyre i vinduet for hendelser til du hører: «Svar utbedes-knappen». Dobbelttrykk deretter på skjermen. En liste over svaralternativer åpnes.

 3. Sveip til venstre eller høyre til du hører alternativet du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Hvis du vil endre svaret ditt, sveiper du til venstre eller høyre til du hører: «Rediger Svar utbedes-knappen». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Sveip til det nye alternativet, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

Bli med i et Skype for Business-møte fra Outlook-kalenderen

Obs!: Hvis du vil bli med i et Skype for Business-møte som beskrevet nedenfor, må du kontrollere at du har installert Skype for Business for Android-appen på telefonen, at appen kjører og at du er logget på Skype for Business for Android med arbeids- eller skolekontoen. Hvis du vil bli med i et møte uten en arbeids- eller skolekonto, kan du se Bli med i et møte som gjest.

 1. Gå til Outlook-kalenderen. Fokus er på i dag, og dagens hendelser er plassert på midten av skjermen. Hvis det er mange hendelser, kan du bla gjennom dem ved å sveipe opp og ned med to fingre. Hvis du vil gå til en hendelse plasserer du fingeren på skjermen, drar til du hører hendelsen du vil ha og dobbelttrykker på skjermen. Møtedetaljer-visningen åpnes.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Bli med, knapp.» Dobbelttrykk på skjermen.

 3. Skype for Business-appen åpnes, og TalkBack leser: «Skype for Business», og så er du koblet til møtet.

  Tips!: Hvis du vil flytte mellom knappene i møtevinduet, sveiper du til høyre eller venstre. Dobbelttrykk på skjermen for å trykke på en knapp.

Bli med i et møte som gjest

Du kan bli med i et Skype for Business-møte som gjest. Dette betyr at du ikke trenger å logge på Skype for Business med legitimasjonen for arbeids- eller skolekontoen, men du må likevel ha Skype for Business-appen installert på telefonen.

 1. Gå til Outlook-kalenderen. Fokus er på i dag, og gjeldende eller neste hendelse er plassert midt på skjermen. Hvis du vil gå til en hendelse, plasserer du fingeren på skjermen og drar til du hører møtet. Hvis du har mange møter, sveiper du oppover med to fingre for å rulle nedover i møtelisten. Når du er i møtet du vil bli med i, dobbelttrykker du på skjermen for å åpne detaljvisning for møtet.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Bli med, knapp.» Dobbelttrykk på skjermen.

 3. Skype for Business-appen åpnes. Sveip til høyre til du hører «Bli med i møte, knapp», og dobbelttrykk på skjermen.

 4. Bruk skjermtastaturet til å skrive inn navnet du vil at skal vises i møtet. Når du er ferdig, sveiper du til høyre til du hører: «Fortsett, knapp» og dobbelttrykker på skjermen. TalkBack leser «Skype for Business», og så er du koblet til møtet.

  Tips!: Hvis du vil flytte mellom knappene i Skype for Business-møtevinduet, sveiper du til høyre eller venstre. Dobbelttrykk på skjermen for å trykke på en knapp.

Planlegge ny avtale eller nytt møte

La skjermleseren hjelpe deg med å planlegge en avtale eller et møte.

 1. Sveip til venstre eller høyre til du hører: «Legg til ny handling-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Ny hendelse-vinduet åpnes, fokuset er i Tittel-feltet, og skjermtastaturet er i nederste halvdel av skjermen.

 2. Skriv inn et navn for hendelsen.

 3. Hvis du vil angi start- og sluttdato og klokkeslett for hendelsen, sveiper du til venstre til du hører standardverdiene. Hvis du vil endre verdier, dobbelttrykker du på skjermen, sveiper til venstre eller høyre til du hører alternativet du vil bruke, og deretter dobbelttrykker du på skjermen. Hvis du vil bekrefte utvalget, sveiper du til venstre eller høyre til du hører: «OK-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

  Tips!: Hvis du vil opprette en heldagshendelse, sveiper du til venstre eller høyre til du hører: «Heldagshendelse». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Hvis du vil angi plassering for et møte, sveiper du til høyre til du hører: «Plassering». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Skriv inn navnet på plasseringen du vil bruke, dobbelttrykk på skjermen og begynn å skrive. De foreslåtte plasseringene lister opp oppdateringer etter hvert som du skriver. Hvis du vil velge en plassering, sveiper du til høyre til du hører plasseringen du vil bruke. Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 5. Hvis du bruker flere kalendere, kan du angi hvilke kalendere du skal legge til den nye hendelsen i. Sveip til høyre til du hører: «Kalender, <the current calendar account>». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Sveip til høyre til du hører kalenderen du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 6. Hvis du vil angi varseltidspunktet for hendelsen, sveiper du til høyre til du hører: «Varsel, <current alert value>». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Sveip til høyre til du hører alternativet du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 7. Hvis du vil legge til mer informasjon om hendelsen, for eksempel en saksliste, sveiper du til høyre til du hører: «Beskrivelse». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Skjermtastaturet vises i nederst i halvdel av skjermen. Skriv inn detaljene, og sveip til venstre eller høyre når du er ferdig til du hører: «Fullført». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 8. Når du er ferdig med å legge til informasjon om hendelsen, sveiper du til venstre eller høyre til du hører: «Lagre». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Invitere andre til å delta på et møte

Inviter andre til å delta og gjør om en avtale til et møte.

 1. Når du redigerer eller oppretter en hendelse, sveiper du til høyre i Redigere hendelse- eller Ny hendelse-vinduet til du hører: «Personer». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

  Legg til personer-vinduet åpnes, fokuset er på et redigerbart felt, og skjermtastaturet er i nederste halvdel av skjermen.

 2. Begynn å skrive navnet på en kontakt. Listen over foreslåtte kontakter oppdateres mens du skriver. Hvis du vil velge en kontakt, sveiper du til høyre til du hører navnet du vil bruke. Dobbelttrykk deretter på skjermen. Gjenta dette for alle kontaktene du vil invitere.

 3. Når du er ferdig, sveiper du til venstre eller høyre til du hører: «Fullført». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Delta på et Skype-møte

Du kan enkelt gjøre om møtet til et nettmøte via Skype.

 1. Når du redigerer eller oppretter en hendelse, sveiper du til høyre i Redigere hendelse- eller Ny hendelse-vinduet til du hører: «Skype», «Skype-møte» eller «Av-bryter». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Du lagrer endringene ved å sveipe til venstre eller høyre til du hører: «Lagre». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

  Outlook legger til nettmøtedetaljene og koblingen i Beskrivelse-feltet.

 3. Hvis du vil bli med i et Skype-møte, åpner du hendelsen, og deretter sveiper du til høyre til du hører beskrivelsen og deretter nettadressen for Skype-møtet. Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Se også

Bruke en skjermleser til å formatere tekst i e-post i Outlook

Bruke en skjermleser til å sette inn et bilde i Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med e-post i Outlook

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Finn ut hvordan du navigerer i Outlook ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruke Outlook Kalender med Skjermleser, den innebygde Windows-skjermleseren, til å gjøre grunnleggende oppgaver. Du kan opprette nye kalenderhendelser, lese og besvare møteinnkallelser, bli med i nettmøter og mer.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Windows-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for nettbrett eller PC.

I dette emnet

Konfigurere kalendervisningen

Du kan velge mellom fem alternativer for å vise kalenderen: Saksliste-, dag-, uke-, måned- eller år-visning. Standardalternativet er Saksliste.

 1. Sveip opp eller ned på skjermen med én finger til du hører: «Elementer». Sveip deretter til høyre eller venstre til du hører: «Ny knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. En liste over visningsalternativer åpnes. Sveip til høyre til du hører alternativet du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

Åpne, lese og redigere kalenderhendelser

For å holde tritt med den travle planen din kan du raskt lese og redigere informasjon om hendelser.

Obs!: Du kan bare redigere hendelser som du har opprettet. Du kan for eksempel ikke redigere møteinnkallelser som du har mottatt fra noen andre.

 1. Sveip opp eller ned på skjermen med én finger i Saksliste-visningen til du hører: «Elementer». Sveip deretter til høyre eller venstre til du hører den første hendelsen. Hvis du vil bla til andre hendelser i fremtiden, sveiper du til høyre. Skjermleser leser opp hendelsens tittel, dato og klokkeslett, plassering og arrangør etter hvert som du går gjennom hendelsene.

 2. Hvis du vil se flere detaljer om hendelsen, dobbelttrykker du på skjermen når du er på en hendelse. Hendelsen åpnes i et nytt vindu.

 3. Hvis du vil høre detaljer om hendelsen, sveiper du til høyre eller venstre.

 4. Hvis du vil redigere hendelsen, sveiper du til venstre eller høyre i vinduet for hendelser til du hører: «Redigere-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Sveip til venstre til du hører detaljer om hendelsen du vil redigere. Dobbelttrykk deretter på skjermen og gjør endringene du ønsker.

 5. Gjør ett av følgende når du er ferdig:

  • Hvis du redigerer et møte, sveiper du til høyre til du hører: «Send oppdatering-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

  • Hvis du redigerer et møte, sveiper du til høyre til du hører: «Lagre og lukk-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 6. Hendelsen er endret, hendelsesvinduet lukkes og fokuset flyttes til Saksliste-visningen.

Lese og besvare møteinnkallelser

Du kan enkelt godta, foreløpig godta eller avslå en invitasjon direkte i Outlook Kalender.

 1. Åpne og lese hendelsen som forklart i Åpne, lese og redigere kalenderhendelser.

 2. Hvis du vil svare på invitasjonen, gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil godta, sveiper du til høyre til du hører: «Godta-knappen er skjult». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

  • Hvis du vil avslå, sveiper du til høyre til du hører: «Avslå-knappen er skjult». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

  • Hvis du er usikker på om du kan delta, sveiper du til høyre til du hører: «Foreløpig-knappen skjult». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Hvis du vil sende svaret, sveiper du til høyre til du hører: «Send svaret nå». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Svaret er sendt, hendelsesvinduet lukkes og fokuset flyttes til Saksliste-visningen.

Bli med i et Skype for Business-møte fra Outlook Kalender

Obs!: Hvis du vil bli med i et Skype for Business-møte som beskrevet nedenfor, må du kontrollere at du har installert Skype for Business-appen på telefonen, at appen kjører og at du er logget på Skype for Business med arbeids- eller skolekontoen. Hvis du vil bli med i et møte uten en arbeids- eller skolekonto, kan du se Bli med i et møte som gjest.

 1. Gå til Outlook Kalender-appen på telefonen.

 2. Sveip til høyre til du hører dagens dato, og dobbeltrykk på skjermen.

 3. Sveip til høyre til du hører møtehendelsen du vil åpne, og dobbelttrykk på skjermen.

 4. Visningen for hendelsesdetaljer åpnes, og du hører: «Detaljer-fane, element valgt.» Sveip til høyre til du hører «Bli med på nettet, kobling», og dobbelttrykk på skjermen.

 5. Skype for Business-appen åpnes. Du hører «Skype for Business, overgangsrammerute» etterfulgt av en pling-lyd, og så er du koblet til møtet.

  Tips!: Hvis du vil flytte mellom knappene i møtevinduet – for eksempel demp, opphev demping og avslutt samtale – sveiper du til høyre. Dobbelttrykk på skjermen for å trykke på en knapp.

Bli med i et møte som gjest

Du kan bli med i et Skype for Business-møte som gjest. Dette betyr at du ikke trenger å logge på Skype for Business med legitimasjonen for arbeids- eller skolekontoen, men du må likevel ha Skype for Business-appen installert på telefonen.

 1. Åpne Outlook Kalender-appen på telefonen.

 2. Sveip til høyre til du hører dagens dato, og dobbeltrykk på skjermen.

 3. Sveip til høyre til du hører møtehendelsen du vil åpne, og dobbelttrykk på skjermen.

 4. Visningen for hendelsesdetaljer åpnes, og du hører: «Detaljer-fane, element valgt.» Sveip til høyre til du hører «Bli med i nettmøte», og dobbelttrykk på skjermen.

 5. Skype for Business-appen åpnes. Du hører: «Skype for Business, overgangsrammerute.» Sveip til høyre til du hører «Bli med som gjest, knapp», og dobbelttrykk på skjermen.

 6. Sveip til høyre til du hører: «Skriv inn navn», og dobbelttrykk på skjermen. Bruke skjermtastaturet til å skrive inn navnet du vil at skal vises i møtet.

 7. Når du er ferdig, går du til ENTER i nedre høyre hjørne på tastaturet og dobbelttrykker på skjermen. Du hører «Overgangsramme» etterfulgt av en pling-lyd, og så er du koblet til møtet.

  Tips!: Hvis du vil flytte mellom knappene i møtevinduet, sveiper du til høyre eller venstre. Dobbelttrykk på skjermen for å trykke på en knapp.

Planlegge ny avtale eller nytt møte

La skjermleseren hjelpe deg med å planlegge en avtale eller et møte.

 1. I en hvilken som helst visning, sveiper du opp eller ned på skjermen med én finger til du hører: «Elementer». Sveip deretter til høyre eller venstre til du hører: «Ny knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Vinduet for den nye hendelsen åpnes.

 2. Hvis du vil gi hendelsen et navn, sveiper du til høyre til du hører: «Hendelsesnavn», dobbelttrykker på skjermen, og deretter skriver du inn et navn for hendelsen ved hjelp av skjermtastaturet.

  Tips!: Du finner tastaturet ved å utforske elementene på skjermen. Dette gjør du ved å plassere en finger på skjermen og dra den rundt. Skjermleser leser opp elementene etter hvert som du lander på dem. Velg et element ved å løfte fingeren og dobbelttrykke på skjermen.

 3. Hvis du vil angi en plassering for møtet, sveiper du til høyre til du hører: «Plassering redigerbar tekst». Dobbelttrykk deretter på skjermen, og skriv inn plasseringen ved hjelp av skjermtastaturet.

 4. Hvis du vil angi start- og sluttdato og klokkeslett for hendelsen, sveiper du til venstre til du hører standarddato og -tidspunkt. Hvis du vil endre verdiene, dobbelttrykker du på skjermen. Sveip til høyre eller venstre til du hører datoen eller tidspunktet du ønsker, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

  Tips!: Hvis du vil opprette en heldagshendelse, sveiper du til venstre eller høyre til du hører: «Ikke avmerket heldags avmerkingsboks». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 5. Hvis du vil legge til mer informasjon om hendelsen, sveiper du til høyre til du hører: «Beskrivelse av hendelse, redigerbar tekst». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Skriv deretter inn den ekstra informasjonen ved hjelp av skjermtastaturet.

 6. Hvis du oppretter et møte, og du vil invitere noen, sveiper du til høyre til du hører «Invitere noen, redigerbar tekst». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Hvis du vil legge til en kontakt, skriver du inn i kontakten ved hjelp av skjermtastaturet. Sveip deretter mot høyre til du hører «ENTER», og dobbelttrykk på skjermen.

 7. Hvis du vil angi plassering for et møte, sveiper du til høyre til du hører: «Flere alternativer-knapp skjult». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Sveip til høyre til du hører: «Påminnelse-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen, og sveip til høyre eller venstre til du hører alternativet du vil bruke. Dobbelttrykk på skjermen for å velge.

 8. Når du er ferdig med å legge til informasjon om hendelsen, gjør du ett av følgende:

  • Hvis du oppretter en avtale, sveiper du til høyre til du hører: «Lagre og lukk-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

  • Hvis du oppretter et møte, sveiper du til høyre til du hører: «Send-knapp». Trykk deretter på MELLOMROM.

 9. Det nye vinduet for hendelsen lukkes, og fokuset returnerer til kalender-visningen.

Gjøre det regelmessig

Hvis du planlegger for eksempel et ukentlig møte, kan du enkelt angi møtene dine som regelmessige. På denne måten trenger du ikke å legge til et møte for hver uke separat.

 1. I hendelsevinduet sveiper du til høyre eller venstre til du hører: «Flere alternativer-knapp skjult». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Sveip til høyre til du hører: «Av, gjenta-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Det åpnes en ny fane hvor du kan velge alternativer for den regelmessige hendelsen.

 2. Hvis du vil merke hyppigheten av møtet, sveiper du til høyre til du hører: «Gjenta mønster ukentlig». Hvis du vil ha en hyppighet som ikke er ukentlig, dobbelttrykker du på skjermen. Sveip deretter til høyre eller venstre til du hører hyppigheten du vil ha for møtet. Dobbelttrykk på skjermen for å velge.

 3. Sveip til høyre eller venstre for å bla gjennom andre alternativer. Skjermleser leser opp alternativene etter hvert som du flytter.

Vis tilgjengelighet

Vis andre at du er tilgjengelig når en hendelse er i gang.

 1. I hendelsevinduet sveiper du til høyre eller venstre til du hører: «Flere alternativer-knapp skjult». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Sveip til høyre til du hører: «Vis som-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Vis som-menyen åpnes.

 2. Hvis du vil merke tilgjengeligheten, sveiper du til høyre eller venstre til du hører tilgjengeligheten du vil vise. Dobbelttrykk på skjermen for å velge.

Invitere andre til å delta på et møte

Inviter andre til å delta og gjør om en avtale til et møte.

 1. Når du redigerer eller oppretter en hendelse, sveiper du til høyre eller venstre til du hører: «Invitere noen, redigerbar tekst». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Hvis du vil legge til en kontakt, skriver du inn i kontakten ved hjelp av skjermtastaturet. Sveip deretter mot høyre til du hører «ENTER», og dobbelttrykk på skjermen. Hvis du vil legge til flere kontakter, gjentar du dette for andre inviterte.

 3. Hvis du vil sende invitasjonen, sveiper du til høyre til du hører: «Send-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Skrive ut kalenderen din

Skrive ut en valgt dag, uke eller kalendermåned i Outlook Kalender.

 1. I en hvilken som helst kalendervisning sveiper du opp eller ned på skjermen med én finger til du hører «Elementer». Sveip deretter til høyre eller venstre til du hører «Flere alternativer-knapp skjult», og dobbelttrykk på skjermen.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Skriv ut-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Utskriftsvisning-dialogboksen åpnes med fokus på alternativet for utskriftsvisning. Du hører: «<current view selection>, skrivebeskyttet kombinasjonsboks».

 3. Hvis du vil velge utskriftsvisning, dobbelttrykker du på skjermen, sveiper til høyre til du hører visningen du vil bruke, og deretter dobbelttrykker du for å velge.

 4. Hvis du vil merke datoene der visningen starter, sveiper du til høyre til du hører «Fra» og standarddatoen. Deretter dobbelttrykker du på skjermen for å åpne kalenderens rullegardinliste. Sveip til høyre eller venstre for å bla gjennom datoene, og dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge.

 5. Hvis du vil åpne utskriftsdialogboksen, sveiper du til høyre til du hører: «Forhåndsvisning». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 6. Sveip til høyre for å bla gjennom utskriftsalternativer. Når du er ferdig, sveiper du til høyre til du hører: «Skriv ut-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Kalenderen er skrevet ut.

Se også

Bruke en skjermleser til å kontrollere stavemåte og grammatikk i Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med e-post i Outlook

Finn ut hvordan du navigerer i Outlook ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk kalenderen i Outlook Web App med tastatur og Skjermleser, den innebygde Windows-skjermleseren, til å gjøre grunnleggende oppgaver. Du kan opprette nye kalenderhendelser, lese og besvare møteinnkallelser, bli med i nettmøter og mer.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Gå til Hurtigtaster for Outlook på nettet for å få en oversikt over hurtigtaster.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

 • Når du bruker Outlook Web App, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Siden Outlook Web App kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du kan for eksempel bruke CTRL+F6 i stedet for F6 for å gå inn og ut av kommandoene. Også vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne) fungerer for nettleseren, men ikke for Outlook Web App.

I dette emnet

Konfigurere kalendervisningen

Du kan konfigurere kalenderen til å vise en valgt dag, en arbeidsuke, en full uke eller en måned, avhengig av hva som er den foretrukne måten å arbeide på.

 1. Trykk på CTRL+SKIFT+2 i Outlook for å åpne kalenderen. Skjermleser sier: «Lastet <number of events> hendelser i en valgt kalender.»

 2. Bruk følgende hurtigtaster til å velge kalendervisningen:

  • Trykk på SKIFT+ALT+1 for å vise dagsvisningen.

  • Trykk på SKIFT+ALT+2 for å vise visningen for arbeidsuken.

  • Trykk på SKIFT+ALT+3 for å vise visningen for hele uken.

  • Trykk på SKIFT+ALT+4 for å vise månedsvisningen.

Åpne, lese og redigere kalenderhendelser

For å holde tritt med den travle planen din kan du raskt lese og redigere informasjon om hendelser.

Obs!: Du kan bare redigere hendelser som du har opprettet. Du kan for eksempel ikke redigere møteinnkallelser som du har mottatt fra noen andre.

 1. Trykk på CTRL+SKIFT+2 i Outlook for å åpne kalenderen. Du hører: «Lastet <number of events> hendelser i en valgt kalender.»

 2. Avhengig av visningen din gjør du ett av følgende for å flytte i kalenderen:

  • Hvis du vil flytte til neste dag, uke eller måned, trykker du på CTRL+SKIFT+PIL HØYRE.

  • Hvis du vil flytte til forrige dag, uke eller måned, trykker du på CTRL+SKIFT+PIL VENSTRE.

 3. I en hvilken som helst visning trykker du på TAB eller SKIFT+TAB for å bla gjennom hendelsene for tidsperioden som vises. Etter hvert som du flytter, leser Skjermleser opp hendelsene som: «Hendelse fra <date>, <hours>, <event title>, <event location>, <organizer>».

 4. Hvis du vil se gjennom hendelsen mer detaljert eller åpne hendelsen for å redigere den, trykker du på ENTER. Detaljer-vinduet for hendelsen åpnes. Du hører: «Legg til en tittel for hendelsen.»

 5. Hvis du vil bla gjennom detaljer og alternativer for hendelsen, trykker du på TAB. Skjermleser leser opp detaljene og alternativene etter hvert som du flytter.

 6. Gjør ett av følgende når du er ferdig:

  • Hvis du redigerer et møte, trykker du på SKIFT+TAB til du hører: «Send-knapp». Trykk deretter på ENTER.

  • Hvis du redigerer et møte, trykker du på SKIFT+TAB til du hører: «Lagre-knapp». Trykk deretter på MELLOMROM.

   Hvis du ikke endret noe i hendelsen, trykker du på ESC-tasten for å lukke Detaljer-vinduet for hendelsen.

 7. Hendelsen er endret, og fokuset flyttes til Kalender.

Lese og besvare møteinnkallelser

Du kan enkelt godta, foreløpig godta eller avslå en invitasjon direkte fra Kalender i Outlook Web App.

 1. Bla til møtet, som forklart i Åpne, lese og redigere kalenderhendelser, og trykk deretter på ENTER. Detaljer-vinduet for møtet åpnes.

 2. Hvis du vil svare på invitasjonen, gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil godta, trykker du på SKIFT+TAB til du hører: «Godta-knappen er skjult». Trykk deretter på MELLOMROM. Trykk på PIL NED til du hører: «Send svar nå», og trykk på MELLOMROM.

  • Hvis du vil avslå, trykker du på SKIFT+TAB, og deretter på PIL HØYRE til du hører: «Avslå-knapp skjult». Trykk på MELLOMROM for å velge. Trykk deretter på PIL NED til du hører «Send svar nå», og trykk deretter på MELLOMROM.

  • Hvis du er usikker på om du kan delta, trykker du på SKIFT+TAB og deretter på PIL HØYRE. Du hører: «Foreløpig-knappen skjult.» Trykk på MELLOMROM for å velge. Trykk på PIL NED til du hører: «Send svar nå». Trykk deretter på MELLOMROM.

  • Hvis du vil sende et mer detaljert svar, trykker du på SKIFT+TAB og deretter på PIL HØYRE til du hører: «Svar-knappen er skjult». Trykk på MELLOMROM for å velge. Det åpnes et svarvindu med fokus i meldingstekstfeltet. Skriv meldingen du vil sende, trykk på TAB til du hører «Send-knapp», og trykk deretter på MELLOMROM.

 3. Svaret sendes, og fokuset flyttes tilbake til Kalender.

Bli med i et Skype for Business-møte fra Outlook-kalenderen

 1. Trykk på CTRL+SKIFT+2 i Outlook på nettet for å åpne kalenderen.

 2. Trykk på TAB gjentatte ganger til du hører hendelsen du vil bli med i, og trykk på ENTER for å åpne hendelsen.

 3. Trykk på TAB til du hører «Bli med i nettmøte, kobling», og trykk på ENTER.

 4. Dialogboksen Koble til møtelyd åpnes.

  Trykk på ENTER for å delta med komplett lyd- og videoopplevelse. Dialogboksen Koble til Møtelyd lukkes, og så er du koblet til møtet.

  Tips!: Hvis du vil dempe eller oppheve dempingen på mikrofonen mens du er i møtet, kan du trykke på WINDOWS-LOGOTASTEN+F4. Trykk på CTRL+ENTER for å legge på.

Planlegge ny avtale eller nytt møte

La skjermleseren hjelpe deg med å planlegge en avtale eller et møte.

 1. Trykk på CTRL+SKIFT+2 i Outlook for å åpne kalenderen. Du hører: «Lastet <number of events> hendelser i en valgt kalender».

 2. Trykk på CTRL+N for å opprette en ny hendelse. Det åpnes et nytt Detaljer-vindu med fokus på hendelsetittel-tekstfeltet. Du hører: «Legg til en tittel for hendelsen.»

 3. Hvis du blar gjennom alternativer for hendelsen, trykker du på TAB eller SKIFT+TAB.

  • Hvis du vil navngi hendelsen, skriver du inn et navn i tekstfeltet for hendelsens tittel.

  • Hvis du oppretter et møte, trykker du på TAB. Du hører: «Legg til personer, redigerer.» Hvis du vil legge til en kontakt, skriver du inn kontakten og trykker på ENTER.

  • Hvis du vil angi en plassering for møtet, trykker du TAB til du hører: «Redigerer». Skriv deretter inn plasseringen du vil bruke.

  • Hvis du vil angi start- og sluttdato og tidspunkt for hendelsen, trykker du på TAB til du hører standardverdiene. Hvis du vil endre datoen, trykker du på MELLOMROM mens du er på start- eller sluttdato for å åpne kalenderens rullegardinlisten, og deretter bruker du piltastene til å bla gjennom kalenderens rullegardinlisten. Trykk deretter på ENTER for å velge. Hvis du vil endre tidspunkt, skriver du inn de nye verdiene.

  • Hvis du vil legge til mer informasjon om hendelsen, trykker du på TAB til du hører: «Hendelsetekst, redigerer». Skriv deretter inn informasjonen du vil bruke.

 4. Når du er ferdig, trykker du SKIFT+TAB til du hører «Send-knapp» (for et møte) eller «Lagre-knapp» (for en avtale). Trykk deretter på MELLOMROM.

 5. Det nye vinduet for hendelsen lukkes, og fokuset returnerer til Kalender.

Invitere andre til et møte

Inviter andre til å delta og gjør om en avtale til et møte.

 1. Trykk på TAB eller SKIFT+TAB i Detaljer-vinduet for avtaler, til du hører: «Legg til personer, redigerer.»

 2. Hvis du vil legge til en kontakt, skriver eller limer du inn e-postadressen til en deltaker. Trykk deretter på ENTER. Gjenta dette for andre deltakere.

Kontrollere tilgjengelighet for inviterte

Etter at du har skrevet inn navnene i en møteinvitasjon, kan Outlook hjelpe deg med å finne et tidspunkt hvor alle de inviterte er tilgjengelige.

 1. Trykk på TAB eller SKIFT+TAB i Detaljer-vinduet for møter til du hører et forslag for møtetidspunkt. Skjermleser sier: «Foreslått møtetidspunkt på <event date>, fra <hours>.»

 2. Hvis du vil bla gjennom for å se flere foreslåtte tidspunkter, trykker du på PIL OPP eller PIL NED til du hører den foreslåtte tidsluken du vil ha. Skjermleser leser opp foreslåtte tidspunkt etter hvert som du flytter. Trykk på MELLOMROM for å velge et tidspunkt.

 3. Hvis du ikke finner et ledig tidspunkt for denne bestemte dagen, kan du sjekke tilgjengeligheten til de som er invitert for en annen dag. Hvis du vil bla gjennom for å se andre dager, trykker du på TAB til du hører: «Åpen månedsvelger, knapp skjult». Trykk deretter på MELLOMROM. Trykk på SKIFT+TAB til du hører den valgte dagen, og bruk deretter piltastene til å bla gjennom dagene. Trykk på ENTER for å velge en fane.

Delta på et Skype-møte

Du kan enkelt gjøre om møtet til et nettmøte via Skype.

 1. Trykk på TAB eller SKIFT+TAB i Detaljer-vinduet for møter, til du hører: «Send-knapp».

 2. Trykk på PIL HØYRE til du hører: «Legg til Skype-møte-knappen.» Hvis du vil opprette et Skype-møte, trykker du på MELLOMROM.

 3. Outlook legger til nettmøtedetaljene og koblingen i brødteksten for hendelsen når invitasjonen er sendt.

Angi alternativer for kalenderen

I kalenderinnstillinger kan du endre utseendet til kalenderen, eller velge å motta varsler. Du kan også endre fraværsmeldinger, og hvordan du ønsker å sende dem.

 1. Trykk på TAB eller SKIFT+TAB i Outlook, for å åpne Innstillinger-ruten, til du hører: «Bruk PIL NED for å bruke innstillingsruten». Trykk deretter på PIL NED.

 2. Hvis du vil navigere mellom de tilgjengelige innstillingene i ruten, trykker du på TAB eller SKIFT+TAB. Skjermleser leser opp innstillingene etter hvert som du går gjennom ruten.

 3. Hvis du vil velge en innstilling eller åpne flere alternativer fra en innstilling, trykker du på ENTER. Hvis du vil flytte mellom innstillinger, trykker du på TAB eller SKIFT+TAB.

 4. Trykk på ESC når du er ferdig for å lukke Innstillinger-ruten.

Skrive ut kalenderen din

Skrive ut en valgt dag, uke eller kalendermåned i Outlook.

 1. Trykk på CTRL+SKIFT+2 i Outlook for å åpne kalenderen.

 2. Velg kalendervisningen du vil skrive ut.

 3. Trykk på TAB eller SKIFT+TAB i Kalender-hovedvinduet til du hører: «Ny-knapp skjult.» Trykk deretter på PIL HØYRE til du hører «Skriv ut-knapp», og trykk på MELLOMROM. En forhåndsvisning for utskriften åpnes, og du hører: «Skriv ut.»

 4. Trykk på MELLOMROM for å åpne Skriv ut-dialogboksen. Dialogboksen åpnes med fokus på Skriver-kombinasjonsboksen.

 5. Trykk på MELLOMROM for å velge en skriver, trykk på PIL NED til du hører navnet på skriveren du vil bruke, og trykk deretter på MELLOMROM.

 6. Trykk på TAB eller SKIFT+TAB for å bla gjennom andre skriveralternativer. Når du er ferdig, trykker du på TAB til du hører: «Skriv ut-knapp». Trykk deretter på MELLOMROM. Kalenderen er skrevet ut.

Se også

Bruke en skjermleser til å kontrollere stavemåte og grammatikk i Outlook

Bruke en skjermleser til å formatere tekst i e-post i Outlook

Hurtigtaster i Outlook på nettet

Finne ut hvordan du navigerer i Outlook ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×