Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser med kalenderen i Outlook

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser med kalenderen i Outlook

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer med synshemninger som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene. Den er en del av innholdsettet Tilgjengelighet for Office. For mer generell hjelp, kan du se Støtte for Office.

Bruke kalenderen i Outlook 2016 med tastaturet og Skjermleser, innebygde Windows Skjermleser, til å gjøre viktige grunnleggende oppgaver. Du kan også bruke skjermleseren JAWS. Du kan åpne og redigere kalenderhendelser, bli med i nettmøter og mer.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil ha en oversikt over hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster for Outlook.

 • Dette emnet antar at du bruker Skjermleser, den innebygde skjermleseren for Windows. Hvis du vil finne ut mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du gå til Den fullstendige veiledningen for Skjermleser.

 • Dette emnet gjør også oppmerksom på JAWS-funksjonaliteten. Hvis du vil lære mer om JAWS for Windows, kan du gå til Hurtigstartveiledning for JAWS for Windows.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

I dette emnet

Konfigurere kalendervisningen

Du kan konfigurere kalenderen til å vise et valgt antall dager, en arbeidsuke, en full uke eller en måned – avhengig av hva som er den foretrukne måten å arbeide på.

 1. Trykk på CTRL+2 i Outlook for å åpne kalenderen. Du hører navnet på den gjeldende visningen, for eksempel «Arbeidsukevisning».

 2. Bruk følgende hurtigtaster til å velge kalendervisningen:

  • Trykk på ALT+en numerisk tast for å vise et antall dager fra 1 til 10, fra og med dagens dato. Trykk for eksempel på ALT+0 for å vise 10 dager.

  • Trykk på CTRL+ALT+2 for å vise visningen for arbeidsuken.

  • Trykk på CTRL+ALT+3 for å vise visningen for hele uken.

  • Trykk på CTRL+ALT+4 for å vise visningen for måneden.

Åpne, lese og redigere kalenderhendelser

 1. Trykk på CTRL+2 i Outlook for å åpne kalenderen. Du hører navnet på den gjeldende visningen, for eksempel «Arbeidsuke-visning», etterfulgt av antall hendelser i visningen.

 2. Trykk på CTRL+PUNKTUM (.) for å bla gjennom hendelsene i den gjeldende visningen. Du hører navn, tidspunkt og arrangør for hver hendelse. Trykk på CTRL+KOMMA (,) for å flytte til forrige hendelse.

 3. Bruk følgende hurtigtaster til å bevege deg i kalenderen:

  • Trykk på CTRL+PIL HØYRE eller VENSTRE for å flytte til neste eller forrige dag.

  • Trykk på ALT+PIL NED eller PIL OPP for å flytte til neste eller forrige uke.

  • Trykk på ALT+SIDE NED eller SIDE OPP for å flytte til neste eller forrige måned.

 4. Hvis du vil redigere den merkede hendelsen, trykker du på ENTER. Bruk deretter følgende hurtigtaster for å endre detaljene:

  • Trykk på ALT+U hvis du vil flytte fokus til Emne-feltet, og bruk deretter tastaturet til å redigere teksten.

  • Trykk på ALT+I hvis du vil flytte fokus til Plassering-feltet, og bruk deretter tastaturet til å redigere teksten.

  • Trykk på ALT+T for å flytte fokus til Starttidspunkt-raden. Hvis du vil endre startdatoen, trykker du på PIL NED eller PIL OPP for å flytte datoen fremover eller bakover med en dag. Hvis du vil endre klokkeslettet, trykker du på TAB til du hører «Starttidspunkt», og deretter trykker du på PIL NED eller PIL OPP for å flytte tidspunktet fremover eller bakover med en halvtime.

  • Trykk på ALT+D hvis du vil flytte fokuset til raden for Sluttidspunkt. Hvis du vil endre sluttdatoen, trykker du på PIL NED eller PIL OPP for å flytte datoen fremover eller bakover med en dag. Hvis du vil endre klokkeslettet, trykker du på TAB til du hører «Sluttidspunkt», og deretter trykker du på PIL NED eller PIL OPP for å flytte tidspunktet fremover eller bakover med en halvtime.

 5. Hvis du vil redigere beskrivelsen til hendelsen, trykker du på TAB til du hører: «Melding, redigerer». Bruk deretter tastaturet til å redigere teksten. Med JAWS hører du: «Notater, redigere.»

 6. Hvis du vil lagre endringene, trykker du på ALT+H, A og deretter på V. Hendelsevinduet lukkes og fokuset returnerer til kalenderen.

Bli med i et Skype for Business-møte fra Outlook-kalenderen

Obs!: Hvis du vil bli med i et Skype for Business-møte som beskrevet nedenfor, må du kontrollere at du har installert Skype for Business på datamaskinen og at du er logget på med arbeids- eller skolekontoen.

 1. I Outlook, trykker du Ctrl + 2 for å åpne Kalender-visningen.

 2. Skjermleseren leser hvilken visning som åpnes, for eksempel Arbeidsuke-visning eller Måned-visning, og antall elementer i denne visningen. Fokuset er på i dag.

  Obs!: Du kan ikke navigere i dagens kalenderhendelser i Måned-visning, så hvis du er i Måned-visning, må du først endre til en annen visning. Hvis du vil endre til for eksempel Arbeidsuke-visning, kan du trykke på CTRL+ALT+2.

 3. Trykk på TAB for å navigere i de kommende kalenderhendelsene for i dag. Trykk på SKIFT+TAB for å gå til tidligere elementer.

 4. Når du hører møtet du vil bli med i, trykker du på CTRL+O. Kalenderelementet åpnes.

 5. Trykk på ALT+H, Y for å delta i møtet. Skype for Business-møtevinduet åpnes. Trykk på ENTER for å delta med komplett lyd- og videoopplevelse.

  Tips!: 

  • Hvis du vil dempe eller oppheve dempingen på mikrofonen, kan du trykke på WINDOWS-LOGOTASTEN+F4.

  • Trykk på CTRL+ENTER for å legge på.

Skrive ut hendelsen

 1. Trykk på CTRL+2 i Outlook for å åpne kalenderen. Du hører navnet på den gjeldende visningen, for eksempel «Arbeidsuke-visning», etterfulgt av antall hendelser i visningen.

 2. Trykk på CTRL+PUNKTUM (.) for å bla gjennom hendelsene i den gjeldende visningen. Du hører navn, tidspunkt og arrangør for hver hendelse. Trykk på CTRL+KOMMA (,) for å flytte til forrige hendelse.

 3. Bruk følgende hurtigtaster til å bevege deg i kalenderen:

  • Trykk på CTRL+PIL HØYRE eller VENSTRE for å flytte til neste eller forrige dag.

  • Trykk på ALT+PIL NED eller PIL OPP for å flytte til neste eller forrige uke.

  • Trykk på ALT+SIDE NED eller SIDE OPP for å flytte til neste eller forrige måned.

 4. Trykk på ENTER hvis du vil åpne den valgte hendelsen.

 5. Trykk på ALT+F, og deretter på P. Skriv ut-menyen åpnes.

 6. Hvis du vil velge hvilken skriver du vil bruke, trykker du på I, finner skriveren med PIL OPP og PIL NED, og trykker deretter på ENTER.

 7. Hvis du vil skrive ut hendelsen, trykker du på ALT+P, og deretter P.

 8. Hvis du skriver ut til en fil, for eksempel for å konvertere hendelsen til PDF-format, skriver du inn et filnavn, og deretter trykker du på ENTER for å opprette filen.

  Skriv ut-vinduet lukkes, og fokuset returnerer til hendelsevinduet.

Se også

Bruke skjermleser til å lese og svare på en møteinvitasjon i Outlook

Bruk en skjermleser til å planlegge avtaler eller møter i Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med e-post i Outlook

Hurtigtaster for Outlook

Hurtigtaster for å navigere i kalenderen i Outlook

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Outlook-kalenderen

Bruk kalenderen i Outlook 2016 for Mac med VoiceOver, innebygde Mac OS-skjermleseren til viktige grunnleggende oppgaver. Du kan åpne og redigere kalenderhendelser, bli med i nettmøter og mer.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil ha en oversikt over hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster for Outlook for Mac.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i Mac OS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Startveiledning for VoiceOver.

I dette emnet

Konfigurere kalendervisningen

Du kan konfigurere kalenderen til å vise en valgt dag, en arbeidsuke, en full uke eller en måned, avhengig av hva som er den foretrukne måten å arbeide på.

 1. Trykk på KOMMANDO+2 i Outlook for å åpne kalenderen. Du hører tidsrammen som vises.

 2. Bruk følgende hurtigtaster til å velge kalendervisningen:

  • Trykk på CTRL+KOMMANDO+1 for å vise dagsvisningen.

  • Trykk på CTRL+KOMMANDO+2 for å vise visningen for arbeidsuken.

  • Trykk på CTRL+KOMMANDO+3 for å vise visningen for hele uken.

  • Trykk på CTRL+KOMMANDO+4 for å vise månedsvisningen.

Åpne, lese og redigere kalenderhendelser

For å holde tritt med den travle planen din kan du raskt lese og redigere informasjon om hendelser.

Obs!: Du kan bare redigere hendelser som du har opprettet. Du kan for eksempel ikke redigere møteinnkallelser som du har mottatt fra noen andre.

 1. Trykk på KOMMANDO+2 i Outlook for å åpne kalenderen. Du hører tidsperioden og om noen hendelser er planlagt.

 2. Avhengig av visningen din gjør du ett av følgende for å flytte i kalenderen:

  • Hvis du vil flytte til neste dag, uke eller måned, trykker du på KOMMANDO+PIL HØYRE.

  • Hvis du vil flytte til forrige dag, uke eller måned, trykker du på KOMMANDO+PIL VENSTRE.

 3. I en hvilken som helst visning trykker du på TAB eller SKIFT+TAB for å bla gjennom hendelsene for tidsperioden som vises. Etter hvert som du flytter, leser VoiceOver opp hendelsene som: «<date>, <hours>, <event subject>, <event location>.»

 4. Hvis du vil se hendelsen mer detaljert, trykker du på MELLOMROM. Hendelsen åpnes i et nytt vindu. Trykk på ESC for å lukke vinduet.

 5. Hvis du vil åpne og redigere hendelsen, trykker du på KOMMANDO+O. Et hendelsesvindu åpnes, og du hører: «Nå i <event subject>, <Appointment/Meeting>.»

 6. Hvis du vil bla gjennom detaljer og alternativer for hendelsen, trykker du på TAB. VoiceOver leser opp detaljene og alternativene etter hvert som du flytter.

 7. Gjør ett av følgende når du er ferdig:

  • Hvis du redigerer et møte, trykker du på SKIFT+TAB til du hører: «Send oppdatering-knapp». Trykk deretter på MELLOMROM.

  • Hvis du redigerer et møte, trykker du på SKIFT+TAB til du hører: «Lagre og lukk-knapp». Trykk deretter på MELLOMROM.

 8. Hendelsen er endret, og fokuset flyttes til Kalender.

Bli med i et Skype for Business-møte fra Outlook-kalenderen

Obs!: Hvis du vil bli med i et Skype for Business-møte som beskrevet nedenfor, må du kontrollere at du har installert Skype for Business for Mac-appen på datamaskinen og at du er logget på med arbeids- eller skolekontoen.

 1. Trykk kommando + 2 for å åpne Kalender-visningen i Outlook.

 2. Skjermleseren leser hvilken visning som åpnes og antall elementer i denne visningen. Trykk på TAB for å navigere i hendelsene. Når du er i hendelsen du vil åpne, trykker du på KOMMANDO+O.

 3. Trykk på TAB for å navigere i hendelsesdialogboksen. Når du kommer til tekstområdet, leser VoiceOver: «Dokument, tekst» eller «Melding, rediger tekst».

 4. Koblingen for å delta i møtet er i teksten. Trykk på CTRL+TILVALG+SKIFT+PIL NED for å gå inn i tekstområdet.

 5. Trykk på PIL OPP eller PIL NED for å navigere i teksten. Når du hører «Kobling, bli med i et nettmøte», trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge.

 6. Hvis du hører «Du er på et tekstelement», kan nettleseren be om tillatelse til å åpne møtevinduet Skype for Business. Du kan bruke elementvelgeren til å gå til Tillat-knappen for å tillate det. Trykk på CTRL+TILVALG+I for å åpne elementvelgeren. Trykk deretter på PIL NED til du hører: «Tillat veksleknapp.» Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å flytte fokus til knappen. Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM igjen for å trykke på knappen.

 7. Dialogboksen Koble til møtelyd åpnes. Trykk på ENTER for å delta med komplett lyd- og videoopplevelse.

 8. Dialogboksen Koble til Møtelyd lukkes, Skype for Business-møtevinduet åpnes, og du er koblet til møtet.

  Tips!: Hvis du vil dempe eller oppheve dempingen på mikrofonen, kan du trykke på SKIFT+KOMMANDO+M. Trykk på SKIFT+KOMMANDO+E for å legge på.

Skrive ut kalenderen din

Skrive ut en valgt dag, uke eller kalendermåned i Outlook.

 1. Trykk på KOMMANDO+2 i Outlook for å åpne kalenderen. Du hører tidsperioden som vises, og om noen hendelser er planlagt.

 2. Konfigurere kalenderen til å vise visningen du vil skrive ut (dag, arbeidsuke, uke eller måned). Naviger til dagen, uken eller måneden du vil inkludere i utskriften.

 3. Trykk på KOMMANDO+P for å åpne Skriv ut-dialogboksen. Dialogboksen åpnes. Du hører standardnavnet på skriveren.

 4. Trykk på MELLOMROM for å velge en skriver, trykk på PIL NED til du hører navnet på skriveren du vil bruke, og trykk deretter på MELLOMROM.

 5. Trykk på TAB eller SKIFT+TAB for å bla gjennom andre skriveralternativer. Når du er ferdig, trykker du på TAB til du hører: «Skriv ut-standardknapp». Trykk deretter på MELLOMROM. Kalenderen er skrevet ut.

Se også

Bruke skjermleser til å lese og svare på en møteinvitasjon i Outlook

Bruk en skjermleser til å planlegge avtaler eller møter i Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med e-post i Outlook

Hurtigtaster for Outlook for Mac

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Outlook-kalenderen

Bruk kalenderen i Outlook for iOS med VoiceOver, innebygde iOS-Skjermleser til viktige grunnleggende oppgaver. Du kan åpne og redigere kalenderhendelser, bli med i nettmøter og mer.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

 • Dette emnet antar at du bruker en iPhone. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for iPad.

I dette emnet

Konfigurere kalendervisningen

Du kan velge mellom tre alternativer for å vise kalenderen: Saksliste-, dag- eller 3 dag-visning. Standardalternativet er Saksliste.

 1. Sveip mot høyre eller venstre før du høre i gjeldende visning, for eksempel "visning på sakslisten", og dobbelttrykk deretter skjermen.

 2. En liste over visningsalternativene åpnes. Sveip mot høyre eller venstre til du hører alternativet du ønsker, og dobbelttrykk deretter skjermen.

Åpne, lese og redigere kalenderhendelser

For å holde tritt med den travle planen din kan du raskt lese og redigere informasjon om hendelser.

Obs!: Du kan bare redigere hendelser som du har opprettet. Du kan for eksempel ikke redigere møteinnkallelser som du har mottatt fra noen andre.

 1. Sveip til høyre til du hører den første hendelsen for dagen, i en hvilken som helst visning. Hvis du vil bla til andre hendelser i fremtiden, sveiper du opp. VoiceOver leser opp hendelsens tittel, dato, klokkeslett, plassering og varighet etter hvert som du går gjennom hendelsene.

 2. Hvis du vil se flere detaljer om hendelsen, dobbelttrykker du på skjermen når du er på en hendelse. Hendelsen åpnes i et nytt vindu.

 3. For å høre hendelsesdetaljer, sveip mot høyre eller venstre eller lysbilde med én finger ned hendelse detaljer-vinduet.

 4. Hvis du vil redigere hendelsen, hører i vinduet, sveip mot høyre eller venstre til du "Rediger", og dobbelttrykk deretter skjermen. Redigere hendelsen-vinduet åpnes.

 5. Sveip til høyre til du hører detaljer om hendelsen du vil redigere. Dobbelttrykk deretter på skjermen, og gjør endringene du ønsker.

 6. Når du er ferdig, sveip mot høyre eller venstre inntil du høre «Fullført», og dobbelttrykk deretter skjermen.

Bli med i et Skype for Business-møte fra Outlook-kalenderen

Obs!: Hvis du vil bli med i et Skype for Business-møte som beskrevet nedenfor, må du kontrollere at du har installert Skype for Business-appen for iOS på telefonen, at appen kjører og at du er logget på med arbeids- eller skolekontoen. Hvis du vil bli med i et møte uten en arbeids- eller skolekonto, kan du se Bli med i et møte som gjest.

 1. Sveip mot høyre til du hører i Outlook kalender: "Sakslisten, i dag, < dagens dato >." Hvis du har bare én hendelse for i dag, bare dobbelttrykk deretter skjermen for å åpne hendelsen. Hvis du har flere hendelser, kan du Bla gjennom dem ved å sveipe opp eller ned. Når du vil åpne på hendelsen, trykk skjermen.

 2. Sveip til høyre til du hører «Bli, knapp», og dobbelttrykk på skjermen. Skype for Business åpnes. Du vil høre en ringelyd, og så er du koblet til møtet.

  Tips!: Hvis du vil flytte mellom knappene i møtevinduet, sveiper du til høyre eller venstre. Dobbelttrykk på skjermen for å trykke på en knapp.

Bli med i et møte som gjest

Du kan bli med i et Skype for Business-møte som gjest. Dette betyr at du ikke trenger å logge på Skype for Business med legitimasjonen for arbeids- eller skolekontoen, men du må likevel ha Skype for Business-appen installert på telefonen.

 1. Gå til Outlook kalender, og sveip høyre til du hører: "Sakslisten, i dag, < dagens dato >." Hvis du har bare én hendelse for i dag, bare dobbelttrykk deretter skjermen for å åpne hendelsen. Hvis du har flere hendelser, kan du Bla gjennom dem ved å sveipe opp eller ned. Når du vil åpne på hendelsen, trykk skjermen.

 2. Sveip til høyre til du hører «Bli, knapp», og dobbelttrykk på skjermen. Skype for Business åpnes.

 3. Sveip til høyre til du hører «Bli med i møte, knapp», og dobbelttrykk på skjermen.

 4. Bruk skjermtastaturet til å skrive inn navnet du vil at skal vises i møtet. Når du er ferdig, går du til Gå tilbake-knappen i nedre høyre hjørne av skjermen og dobbelttrykker på skjermen. Du vil høre en ringelyd, og så er du koblet til møtet.

Reagere på påminnelser om hendelser

Hvis du har hendelser planlagt i Outlook-app Hvis du har aktivert varsler, og hvis VoiceOver er aktivert, vil du høre påminnelser for hendelser i forhåndsdefinerte samtidig før hendelsen. Hendelsen påminnelsen vises på skjermen. Skyv fingeren ned i popup-påminnelsen for å høre teksten for hendelsen. Under arrangementsteksten er knapper med ulike alternativer for å svare på hendelsen. Knappene variere avhengig av hvilken type e-postkonto du bruker. Du ser vanligvis minst:

 • Vis. Dobbelttrykk for å åpne hendelsen.

 • Pause. Dobbelttrykk for å lukke hendelsen frem til starttidspunktet.

 • Lukk. Dobbelttrykk hvis du vil lukke påminnelsen uten å gjøre noe.

Se også

Bruke skjermleser til å lese og svare på en møteinvitasjon i Outlook

Bruk en skjermleser til å planlegge avtaler eller møter i Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med e-post i Outlook

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Outlook-kalenderen

Bruke kalenderen i Outlook for Android med TalkBack, den innebygde Android-skjermleseren, til å gjøre grunnleggende oppgaver. Du kan opprette nye kalenderhendelser, lese og besvare møteinnkallelser, bli med i nettmøter og mer.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Android-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for et Android-nettbrett.

I dette emnet

Konfigurere kalendervisningen

Du kan velge mellom tre alternativer for å vise kalenderen: Saksliste-, dag- eller 3 dag-visning. Standardalternativet er Saksliste.

 1. Sveip mot høyre eller venstre til du hører "Bytt vekk fra < gjeldende visning >" og dobbelttrykk deretter skjermen.

 2. En liste over visningsalternativene åpnes. Sveip mot høyre eller venstre til du hører alternativet du ønsker, og dobbelttrykk deretter skjermen.

Åpne, lese og redigere kalenderhendelser

For å holde tritt med den travle planen din kan du raskt lese og redigere informasjon om hendelser.

Obs!: Du kan bare redigere hendelser som du har opprettet. Du kan for eksempel ikke redigere møteinnkallelser som du har mottatt fra noen andre.

 1. Skyv en finger på tvers av skjermen fra en hvilken som helst visning til du hører tittelen på hendelsen du vil åpne, og dobbelttrykk deretter på skjermen. Hendelsen åpnes i et nytt vindu som viser detaljene.

 2. For å høre hendelse tittelen, dag, dato, klokkeslett, plassering, og andre informasjon, sveip mot høyre eller venstre eller lysbilde med én finger ned hendelse detaljer-vinduet.

 3. Hvis du vil redigere hendelsen, hører i vinduet, sveip mot høyre eller venstre til du "Rediger", og dobbelttrykk deretter skjermen. Redigere hendelsen-vindu åpnes med de skjermtastaturet åpne.

  Sveip mot høyre eller venstre til du hører hendelsesdetaljer du vil redigere, og dobbelttrykk deretter skjermen. Gjør endringene du ønsker. Når du er ferdig, sveip mot høyre eller venstre til du hører «Lagre», og dobbelttrykk deretter skjermen.

 4. Sveip mot høyre eller venstre til du hører "Tilbake-knapp", og dobbelttrykk deretter skjermen for å lukke vinduet hendelse detaljer.

Bli med i et Skype for Business-møte fra Outlook-kalenderen

Obs!: Hvis du vil bli med i et Skype for Business-møte som beskrevet nedenfor, må du kontrollere at du har installert Skype for Business for Android-appen på telefonen, at appen kjører og at du er logget på Skype for Business for Android med arbeids- eller skolekontoen. Hvis du vil bli med i et møte uten en arbeids- eller skolekonto, kan du se Bli med i et møte som gjest.

 1. Gå til kalenderen Outlook. Fokuserer på i dag, og dagens hendelser befinner seg rundt midten av skjermen. Hvis det er mange hendelser, kan du Bla gjennom dem ved å sveipe oppover og nedover med to fingre. Plasser fingeren på skjermen for å gå til en hendelse, og dra den til du hører hendelsen du ønsker, og dobbelttrykk skjermen. Møtet detaljen Vis åpnes.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Bli med, knapp.» Dobbelttrykk på skjermen.

 3. Skype for Business-appen åpnes, og TalkBack leser: «Skype for Business», og så er du koblet til møtet.

  Tips!: Hvis du vil flytte mellom knappene i møtevinduet, sveiper du til høyre eller venstre. Dobbelttrykk på skjermen for å trykke på en knapp.

Bli med i et møte som gjest

Du kan bli med i et Skype for Business-møte som gjest. Dette betyr at du ikke trenger å logge på Skype for Business med legitimasjonen for arbeids- eller skolekontoen, men du må likevel ha Skype for Business-appen installert på telefonen.

 1. Gå til kalenderen Outlook. Fokuserer på i dag, og den gjeldende eller neste hendelsen er plassert midten av skjermen. Plasser fingeren på skjermen for å gå til hendelsen, og dra den til du hører møtet. Hvis du har mange møter, sveip opp med to fingre rulle nedover møtelisten. Når du vil bli med på møtet, dobbelttrykk deretter skjermen for å åpne møtet Detaljstiler visning.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Bli med, knapp.» Dobbelttrykk på skjermen.

 3. Skype for Business-appen åpnes. Sveip til høyre til du hører «Bli med i møte, knapp», og dobbelttrykk på skjermen.

 4. Bruk skjermtastaturet til å skrive inn navnet du vil at skal vises i møtet. Når du er ferdig, sveiper du til høyre til du hører: «Fortsett, knapp» og dobbelttrykker på skjermen. TalkBack leser «Skype for Business», og så er du koblet til møtet.

  Tips!: Hvis du vil flytte mellom knappene i Skype for Business-møtevinduet, sveiper du til høyre eller venstre. Dobbelttrykk på skjermen for å trykke på en knapp.

Reagere på påminnelser om hendelser

Hvis du har varsler er aktivert for Outlook Kalender hendelser, og hvis TalkBack er aktivert, vil du høre hendelse påminnelser i forhåndsdefinerte samtidig før hendelsen.

 1. Å hente frem hendelse påminnelsen, sveiper du nedover fra toppen av skjermen med to fingre for å åpne varsel sjattering.

 2. Sveip høyre gjentatte ganger til du hører arrangementsdetaljene.

 3. Hvis du vil åpne hendelsen, trykk skjermen.

  Hvis du vil lukke påminnelsen uten å gjøre noe, Plasser to fingre på skjermbildet side ved side og sveip høyre vannrett.

Se også

Bruke skjermleser til å lese og svare på en møteinvitasjon i Outlook

Bruk en skjermleser til å planlegge avtaler eller møter i Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med e-post i Outlook

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Outlook-kalenderen

Bruk Outlook Kalender med Skjermleser, innebygde Windows Skjermleser, til viktige grunnleggende oppgaver. Du kan åpne og redigere kalenderhendelser, bli med i nettmøter og mer.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker Skjermleser, den innebygde skjermleseren for Windows. Hvis du vil finne ut mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du gå til Den fullstendige veiledningen for Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Windows-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for nettbrett eller PC.

I dette emnet

Konfigurere kalendervisningen

Du kan velge mellom fem alternativer for å vise kalenderen: Saksliste-, dag-, uke-, måned- eller år-visning. Standardalternativet er Saksliste.

 1. Sveip opp eller ned på skjermen med én finger til du hører "Elementer," deretter sveip mot høyre eller venstre til du hører "visningsknapp skjult," og dobbelttrykk deretter skjermen.

 2. En liste over visningsalternativer åpnes. Sveip til høyre til du hører alternativet du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

Åpne, lese og redigere kalenderhendelser

For å holde tritt med den travle planen din kan du raskt lese og redigere informasjon om hendelser.

Obs!: Du kan bare redigere hendelser som du har opprettet. Du kan for eksempel ikke redigere møteinnkallelser som du har mottatt fra noen andre.

 1. Sveip opp eller ned på skjermen med én finger i Saksliste-visningen til du hører: «Elementer». Sveip deretter til høyre eller venstre til du hører den første hendelsen. Hvis du vil bla til andre hendelser i fremtiden, sveiper du til høyre. Skjermleser leser opp hendelsens tittel, dato og klokkeslett, plassering og arrangør etter hvert som du går gjennom hendelsene.

 2. Hvis du vil se flere detaljer om hendelsen, dobbelttrykker du på skjermen når du er på en hendelse. Hendelsen åpnes i et nytt vindu.

 3. Hvis du vil høre detaljer om hendelsen, sveiper du til høyre eller venstre.

 4. Hvis du vil redigere hendelsen, hører i vinduet, sveip mot høyre eller venstre inntil du "Redigeringsikon", og dobbelttrykk deretter skjermen. Sveip mot venstre til du hører hendelsesdetaljer du vil redigere, dobbelttrykk skjermen, og gjør endringene du ønsker.

 5. Gjør ett av følgende når du er ferdig:

  • Hvis du redigerer et møte, sveiper du til høyre til du hører: «Send oppdatering-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

  • Hvis du redigerer et møte, sveiper du til høyre til du hører: «Lagre og lukk-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 6. Hendelsen er endret, hendelsesvinduet lukkes og fokuset flyttes til Saksliste-visningen.

Bli med i et Skype for Business-møte fra Outlook Kalender

Obs!: Hvis du vil bli med i et Skype for Business-møte som beskrevet nedenfor, må du kontrollere at du har installert Skype for Business-appen på telefonen, at appen kjører og at du er logget på Skype for Business med arbeids- eller skolekontoen. Hvis du vil bli med i et møte uten en arbeids- eller skolekonto, kan du se Bli med i et møte som gjest.

 1. Gå til Outlook Kalender-appen på telefonen.

 2. Sveip til høyre til du hører dagens dato, og dobbeltrykk på skjermen.

 3. Sveip til høyre til du hører møtehendelsen du vil åpne, og dobbelttrykk på skjermen.

 4. Visningen for hendelsesdetaljer åpnes, og du hører: «Detaljer-fane, element valgt.» Sveip til høyre til du hører «Bli med på nettet, kobling», og dobbelttrykk på skjermen.

 5. Skype for Business-appen åpnes. Du hører «Skype for Business, overgangsrammerute» etterfulgt av en pling-lyd, og så er du koblet til møtet.

  Tips!: Hvis du vil flytte mellom knappene i møtevinduet – for eksempel demp, opphev demping og avslutt samtale – sveiper du til høyre. Dobbelttrykk på skjermen for å trykke på en knapp.

Bli med i et møte som gjest

Du kan bli med i et Skype for Business-møte som gjest. Dette betyr at du ikke trenger å logge på Skype for Business med legitimasjonen for arbeids- eller skolekontoen, men du må likevel ha Skype for Business-appen installert på telefonen.

 1. Åpne Outlook Kalender-appen på telefonen.

 2. Sveip til høyre til du hører dagens dato, og dobbeltrykk på skjermen.

 3. Sveip til høyre til du hører møtehendelsen du vil åpne, og dobbelttrykk på skjermen.

 4. Visningen for hendelsesdetaljer åpnes, og du hører: «Detaljer-fane, element valgt.» Sveip til høyre til du hører «Bli med i nettmøte», og dobbelttrykk på skjermen.

 5. Skype for Business-appen åpnes. Du hører: «Skype for Business, overgangsrammerute.» Sveip til høyre til du hører «Bli med som gjest, knapp», og dobbelttrykk på skjermen.

 6. Sveip til høyre til du hører: «Skriv inn navn», og dobbelttrykk på skjermen. Bruke skjermtastaturet til å skrive inn navnet du vil at skal vises i møtet.

 7. Når du er ferdig, går du til ENTER i nedre høyre hjørne på tastaturet og dobbelttrykker på skjermen. Du hører «Overgangsramme» etterfulgt av en pling-lyd, og så er du koblet til møtet.

  Tips!: Hvis du vil flytte mellom knappene i møtevinduet, sveiper du til høyre eller venstre. Dobbelttrykk på skjermen for å trykke på en knapp.

Skrive ut kalenderen din

Skrive ut en valgt dag, uke eller kalendermåned i Outlook Kalender.

 1. I en hvilken som helst kalendervisning sveiper du opp eller ned på skjermen med én finger til du hører «Elementer». Sveip deretter til høyre eller venstre til du hører «Flere alternativer-knapp skjult», og dobbelttrykk på skjermen.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Skriv ut-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Utskriftsvisning-dialogboksen åpnes med fokus på alternativet for utskriftsvisning. Du hører: «<current view selection>, skrivebeskyttet kombinasjonsboks».

 3. Hvis du vil velge utskriftsvisning, dobbelttrykker du på skjermen, sveiper til høyre til du hører visningen du vil bruke, og deretter dobbelttrykker du for å velge.

 4. Hvis du vil merke datoene der visningen starter, sveiper du til høyre til du hører «Fra» og standarddatoen. Deretter dobbelttrykker du på skjermen for å åpne kalenderens rullegardinliste. Sveip til høyre eller venstre for å bla gjennom datoene, og dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge.

 5. Hvis du vil åpne utskriftsdialogboksen, sveiper du til høyre til du hører: «Forhåndsvisning». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 6. Sveip til høyre for å bla gjennom utskriftsalternativer. Når du er ferdig, sveiper du til høyre til du hører: «Skriv ut-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Kalenderen er skrevet ut.

Se også

Bruke skjermleser til å lese og svare på en møteinvitasjon i Outlook

Bruk en skjermleser til å planlegge avtaler eller møter i Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med e-post i Outlook

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Outlook-kalenderen

Bruke kalenderen i Outlook Web App med tastaturet og Skjermleser, innebygde Windows Skjermleser, til å gjøre viktige grunnleggende oppgaver. Du kan åpne og redigere kalenderhendelser, bli med i nettmøter og mer.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Gå til Hurtigtaster for Outlook på nettet for å få en oversikt over hurtigtaster.

 • Dette emnet antar at du bruker Skjermleser, den innebygde skjermleseren for Windows. Hvis du vil finne ut mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du gå til Den fullstendige veiledningen for Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

 • Når du bruker Outlook Web App, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Siden Outlook Web App kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du kan for eksempel bruke CTRL+F6 i stedet for F6 for å gå inn og ut av kommandoene. Også vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne) fungerer for nettleseren, men ikke for Outlook Web App.

I dette emnet

Konfigurere kalendervisningen

Du kan konfigurere kalenderen til å vise en valgt dag, en arbeidsuke, en full uke eller en måned, avhengig av hva som er den foretrukne måten å arbeide på.

 1. Trykk på CTRL+SKIFT+2 i Outlook for å åpne kalenderen. Skjermleser sier: «Lastet <number of events> hendelser i en valgt kalender.»

 2. Bruk følgende hurtigtaster til å velge kalendervisningen:

  • Trykk på SKIFT+ALT+1 for å vise dagsvisningen.

  • Trykk på SKIFT+ALT+2 for å vise visningen for arbeidsuken.

  • Trykk på SKIFT+ALT+3 for å vise visningen for hele uken.

  • Trykk på SKIFT+ALT+4 for å vise månedsvisningen.

Åpne, lese og redigere kalenderhendelser

For å holde tritt med den travle planen din kan du raskt lese og redigere informasjon om hendelser.

Obs!: Du kan bare redigere hendelser som du har opprettet. Du kan for eksempel ikke redigere møteinnkallelser som du har mottatt fra noen andre.

 1. Trykk på CTRL+SKIFT+2 i Outlook for å åpne kalenderen. Du hører: «Lastet <number of events> hendelser i en valgt kalender.»

 2. Avhengig av visningen din gjør du ett av følgende for å flytte i kalenderen:

  • Hvis du vil flytte til neste dag, uke eller måned, trykker du på CTRL+SKIFT+PIL HØYRE.

  • Hvis du vil flytte til forrige dag, uke eller måned, trykker du på CTRL+SKIFT+PIL VENSTRE.

 3. I en hvilken som helst visning trykker du på TAB eller SKIFT+TAB for å bla gjennom hendelsene for tidsperioden som vises. Etter hvert som du flytter, leser Skjermleser opp hendelsene som: «Hendelse fra <date>, <hours>, <event title>, <event location>, <organizer>».

 4. Hvis du vil se gjennom hendelsen mer detaljert eller åpne hendelsen for å redigere den, trykker du på ENTER. Detaljer-vinduet for hendelsen åpnes. Du hører: «Legg til en tittel for hendelsen.»

 5. Hvis du vil bla gjennom detaljer og alternativer for hendelsen, trykker du på TAB. Skjermleser leser opp detaljene og alternativene etter hvert som du flytter.

 6. Gjør ett av følgende når du er ferdig:

  • Hvis du redigerer et møte, trykker du på SKIFT+TAB til du hører: «Send-knapp». Trykk deretter på ENTER.

  • Hvis du redigerer et møte, trykker du på SKIFT+TAB til du hører: «Lagre-knapp». Trykk deretter på MELLOMROM.

   Hvis du ikke endret noe i hendelsen, trykker du på ESC-tasten for å lukke Detaljer-vinduet for hendelsen.

 7. Hendelsen er endret, og fokuset flyttes til Kalender.

Bli med i et Skype for Business-møte fra Outlook-kalenderen

 1. Trykk på CTRL+SKIFT+2 i Outlook på nettet for å åpne kalenderen.

 2. Trykk på TAB gjentatte ganger til du hører hendelsen du vil bli med i, og trykk på ENTER for å åpne hendelsen.

 3. Trykk på TAB til du hører «Bli med i nettmøte, kobling», og trykk på ENTER.

 4. Dialogboksen Koble til møtelyd åpnes.

  Trykk på ENTER for å delta med komplett lyd- og videoopplevelse. Dialogboksen Koble til Møtelyd lukkes, og så er du koblet til møtet.

  Tips!: Hvis du vil dempe eller oppheve dempingen på mikrofonen mens du er i møtet, kan du trykke på WINDOWS-LOGOTASTEN+F4. Trykk på CTRL+ENTER for å legge på.

Angi alternativer for kalenderen

I kalenderinnstillinger kan du endre utseendet til kalenderen, eller velge å motta varsler. Du kan også endre fraværsmeldinger, og hvordan du ønsker å sende dem.

 1. Trykk på TAB eller SKIFT+TAB i Outlook, for å åpne Innstillinger-ruten, til du hører: «Bruk PIL NED for å bruke innstillingsruten». Trykk deretter på PIL NED.

 2. Hvis du vil navigere mellom de tilgjengelige innstillingene i ruten, trykker du på TAB eller SKIFT+TAB. Skjermleser leser opp innstillingene etter hvert som du går gjennom ruten.

 3. Hvis du vil velge en innstilling eller åpne flere alternativer fra en innstilling, trykker du på ENTER. Hvis du vil flytte mellom innstillinger, trykker du på TAB eller SKIFT+TAB.

 4. Trykk på ESC når du er ferdig for å lukke Innstillinger-ruten.

Skrive ut kalenderen din

Skrive ut en valgt dag, uke eller kalendermåned i Outlook.

 1. Trykk på CTRL+SKIFT+2 i Outlook for å åpne kalenderen.

 2. Velg kalendervisningen du vil skrive ut.

 3. Trykk på TAB eller SKIFT+TAB i Kalender-hovedvinduet til du hører: «Ny-knapp skjult.» Trykk deretter på PIL HØYRE til du hører «Skriv ut-knapp», og trykk på MELLOMROM. En forhåndsvisning for utskriften åpnes, og du hører: «Skriv ut.»

 4. Trykk på MELLOMROM for å åpne Skriv ut-dialogboksen. Dialogboksen åpnes med fokus på Skriver-kombinasjonsboksen.

 5. Trykk på MELLOMROM for å velge en skriver, trykk på PIL NED til du hører navnet på skriveren du vil bruke, og trykk deretter på MELLOMROM.

 6. Trykk på TAB eller SKIFT+TAB for å bla gjennom andre skriveralternativer. Når du er ferdig, trykker du på TAB til du hører: «Skriv ut-knapp». Trykk deretter på MELLOMROM. Kalenderen er skrevet ut.

Se også

Bruke skjermleser til å lese og svare på en møteinvitasjon i Outlook

Bruk en skjermleser til å planlegge avtaler eller møter i Outlook

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser med e-post i Outlook

Hurtigtaster i Outlook på nettet

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Outlook-kalenderen

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×