Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med e-post i Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med e-post i Outlook

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Bruk e-post i Outlook med Skjermleser, den innebygde Windows-skjermleseren, til å gjøre grunnleggende oppgaver. Du kan opprette og sende nye e-postmeldinger, lese og svare på mottatte e-postmeldinger, søke, filtrere, skrive ut e-postmeldinger, arbeide med vedlegg og mer til.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Hvis du vil ha en oversikt over hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster for Outlook.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet gjør også oppmerksom på JAWS-funksjonaliteten. Hvis du vil lære mer om JAWS for Windows, kan du gå til Hurtigstartveiledning for JAWS for Windows.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

I dette emnet

Lese og besvare eller videresende e-postmeldinger

Bruk skjermleseren og hurtigtaster til å lese og besvare e-postmeldinger. Du hører en lyd når du mottar en ny e-postmelding.

Åpne og lese en e-postmelding

 1. Trykk på TAB eller SKIFT+TAB i innboksen til du hører den første e-postmeldingen i meldingslisten. Skjermleseren sier avsender, emne, mottaksdato og klokkeslett, og angir om e-postmeldingen er ulest.

  • Hvis du vil bla gjennom meldingslisten, trykker du på PIL OPP eller PIL NED.

  • Du åpner en e-postmelding ved å trykke på ENTER.

  • Hvis du vil lese e-post fra topp til bunn, trykker du CapsLock + M.

  • Trykk på CTRL for å avslutte lesingen.

  • Hvis du vil gå til den neste e-postmeldingen, trykker du på Alt+5.

  • Hvis du vil gå til den forrige e-postmeldingen, trykker du på Alt+4.

 2. Når du er ferdig med å lese e-postmeldingen, trykker du på ESC for å gå tilbake til innboksen.

Svare på en e-postmelding

 1. I en e-postmelding eller på en e-postmelding i innboks, gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil svare på den opprinnelige avsenderen, trykker du Ctrl + R. Du hører: "Re", etterfulgt av Meldingsemnet.

  • Hvis meldingen har flere mottakere, og du vil svare til alle, trykker du på CTRL+SKIFT+R.

 2. Det åpnes en ny e-postmelding med samme emne og konfigurert til å svare til enten avsenderen alene eller alle som er inkludert i den opprinnelige e-postmeldingen. Fokuset er på meldingsteksten. Skriv inn meldingen.

 3. Når du er ferdig med å skrive meldingen, trykker du på ALT+S for å sende e-postmeldingen.

Videresende en e-postmelding

 1. I en e-postmelding eller på en e-postmelding i innboksen, trykker du Ctrl + F. Du hører: "Fw," etterfulgt av Meldingsemnet.

 2. Fokuset er på Til-feltet. Skriv inn navnene til andre mottakere.

 3. Hvis du vil inkludere en melding, trykker du TAB til du hører "Fw," etterfulgt av Meldingsemne, og "Melding redigerer,", og Skriv inn meldingen.

 4. Når du er ferdig med å skrive meldingen, trykker du på ALT+S for å sende e-postmeldingen.

Opprette og sende e-post

 1. I innboksen, trykker du Ctrl + N. Du hører: "Uten tittel, meldingen", etterfulgt av meldingsformatet, og "-vinduet til å redigere."

 2. Fokuset er på Til-feltet. Skriv inn navnene til andre mottakere.

 3. Hvis du vil sende en kopi, trykker du TAB. Du hører: «CC, redigere.» Skriv inn navnene på kontaktene som mottar en kopi.

 4. Hvis du vil sende en skjult kopi, trykker du TAB. Du hører: «Blindkopi, redigere.» Skriv inn navnene på kontaktene som mottar en kopi.

  Hvis du ikke hører «Blindkopi, redigerer», er Blindkopi-feltet skjult. Hvis du vil vise det, trykker du på CTRL+P, B.

 5. Trykk på TAB til du hører «Emne, redigerer» for å legge til et emne for e-postmeldingen. Skriv deretter inn meldingen.

 6. Trykk TAB til du hører emnet for e-post, etterfulgt av "Melding, redigere," for å legge til meldingen, og skriv deretter meldingen.

 7. Når du er ferdig med å skrive meldingen, trykker du på ALT+S for å sende e-postmeldingen.

Arbeide med innboks med fokus

Fokuser på de e-postmeldingene som er de viktigste. Som standard opprettes en innboks med fokus og en Annet-innboks i Outlook. De viktigste e-postmeldingene dine er sortert i innboksen med fokus, mens resten er lett tilgjengelige, men ute av veien, i Annet-innboksen.

Bytte mellom innboksene Fokusert og Annet

Outlook åpner Fokusert-innboksen som standard.

 1. Trykk på F6 til du hører «tabell, tabellvisning» etterfulgt av antall rader i innboksen.

 2. Trykk på SKIFT+TAB til du hører «annet-knapp», og trykk deretter på ENTER.

 3. Hvis du vil gå tilbake til Fokusert-innboksen, trykker du på F6 til du hører «tabell, tabellvisning». Trykk deretter SKIFT+TAB til du hører «fokusert-knapp». Trykk på ENTER for å velge.

Flytte en e-postmelding fra Annet-innboksen til Fokusert-innboksen

 1. Gå til e-postmeldingen i Annet-innboksen som du vil flytte til innboksen med fokus.

 2. Trykk på SKIFT+F10, V for å flytte e-postmeldingen.

Skjule Fokusert-innboksen

Du kan skjule Fokusert-innboksen og arbeide med en enkelt liste med meldinger.

 1. Hvis du vil sjekke om Fokusert-innboksen vises eller allerede er skjult, trykker du på F6 til du hører «tabell, tabellvisning» etterfulgt av antall rader i innboksen. Gjør ett av følgende:

  • Hvis Leseruten er av, trykker du én gang på TAB. Hvis du hører «fokusert-knapp», vises Fokusert-innboksen.

  • Hvis Leseruten er på, trykker du to ganger på SKIFT+TAB. Hvis du hører «annet-knapp», vises Fokusert-innboksen.

 2. For å skjule Fokusert-innboksen trykker du på ALT+V, W.

Bruke søkefunksjonen, og filtrere for å finne en e-postmelding

Ikke kast bort tid på å lete gjennom lister eller arkiver etter viktige e-postmeldinger. Bruk søkefunksjonen og filtre for raskt å finne det du er på utkikk etter.

Søke etter en e-postmelding

 1. Trykk på CTRL+E i innboksen. Fokuset flyttes til Søk-tekstfeltet. Du hører: «Søkespørring, redigere, søke i gjeldende postboks.»

 2. Hvis du vil endre mappen der du vil søke, trykker du på TAB til du hører: «Gjeldende postboks». Trykk deretter på MELLOMROM. Trykk PIL NED til du hører alternativet du vil bruke, og trykk deretter på ENTER.

 3. Skriv inn søkeordene dine.

 4. Trykk på PIL NED for å bla gjennom forslagene. Trykk på ENTER for å velge et forslag. De uleste elementene vises i meldingslisten.

 5. Trykk på TAB til du hører den første meldingen. Trykk på PIL NED for å bla gjennom listen. Du åpner en e-postmelding ved å trykke på ENTER.

 6. Hvis du vil fjerne listen over søkeresultater, trykker du på ESC.

  Hvis du vil gå tilbake til innboksen fra en åpen e-postmelding og fjerne listen over søkeresultater, trykker du på ESC to ganger.

Bruke et filter for å finne en e-postmelding

 1. Trykk på ALT+H,L i innboksen. Fokuset flyttes til det første elementet i listen over filtreringsalternativer.

 2. Trykk PIL NED til du hører alternativet du vil bruke, og trykk deretter på ENTER. Du hører: «Innlasting av tabellvisning er ferdig.»

 3. Hvis du vil flytte til listen over e-postmeldinger som samsvarer med filteret, trykker du på TAB til du hører første melding. Trykk på PIL NED for å bla gjennom listen. Du åpner en e-postmelding ved å trykke på ENTER.

 4. Hvis du vil fjerne resultatlisten og filteret, trykker du på ESC.

  Hvis du vil gå tilbake til innboksen fra en åpen e-postmelding og fjerne listen over søkeresultater, trykker du på ESC to ganger.

Åpne eller legge til vedlegg

Du kan åpne og legge til vedlegg i e-postmeldingene i Outlook.

Åpne vedlegg

Når du mottar en e-postmelding, sier skjermleseren fra om e-postmeldingen har vedlegg og hvor mange filer som er vedlagt.

 1. Åpne en e-postmelding med et vedlegg. Fokuset er på meldingsteksten.

 2. Trykk på SKIFT+TAB til du hører vedleggsdetaljene, inkludert filnavn og -type.

 3. Trykk på ENTER for å åpne vedlegget. Filen åpnes i et kompatibelt program.

Legg til vedlegg

Du kan sende filer som CV-er, nyhetsbrev og bilder som kopier eller som OneDrive-filer.

 1. Trykk på ALT+N, A i en e-postmelding. En hurtigmeny åpnes.

 2. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil legge ved en nylig åpnet fil, trykker du på PIL NED til du hører filen. Trykk deretter på ENTER.

  • Hvis du vil legge ved en fil fra en nettplassering, trykker du på W. Du hører det første stedet på nettet, for eksempel «OneDrive». Trykk på ENTER for å velge. Dialogboksen Sett inn fil åpnes. Trykk på TAB og piltastene til du hører filen du vil bruke, og trykk deretter på ALT+S.

  • Hvis du vil legge ved en fil fra lokal lagringplass, for eksempel harddisken, trykker du på B. Sett inn fil-dialogboksen åpnes. Trykk på TAB og piltastene til du hører filen du vil bruke, og trykk deretter på ALT+S.

Skrive ut en e-postmelding

Du kan skrive ut en e-postmelding på et papir eller til en fil.

 1. Trykk på CTRL+P i en e-postmelding eller på en e-postmelding i innboksen. Skriv ut-dialogboksen åpnes.

 2. Hvis du vil skrive ut ved hjelp av standardinnstillingene, trykker du på ALT+F, P, P.

Slå på eller av visuelle varslinger eller lydvarslinger

Lydeffekter eller visuelle effekter kan varsle deg når du mottar en ny e-postmelding. Hvis du vil jobbe uavbrutt, kan du deaktivere varslene.

 1. Trykk på ALT+F, T i innboksen. Alternativer for Outlook-vinduet åpnes, og fokuset er på Generelt-fanen.

 2. Trykk på M. E-post-fanen åpnes.

 3. Trykk på TAB, og trykk deretter på P. Du hører enten: «Merket» eller «Fjernet merke» etterfulgt av «Spille av en lyd, avmerkingsboks.» Trykk på MELLOMROM for å merke eller fjerne merket for dette alternativet.

 4. Hvis du vil gå gjennom de andre alternativene for varsling, trykker du på TAB. Trykk på MELLOMROM for å merke eller fjerne merket for et alternativ. Når du hører «Bla gjennom, knapp», er det ingen flere varslingsalternativer å velge.

 5. Hvis du vil bekrefte valgene og lukke Alternativer for Outlook-vinduet, trykker du på TAB til du hører: «OK-knappen». Trykk deretter på ENTER.

Se også

Bruke en skjermleser til å formatere tekst i e-post i Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med kalenderen i Outlook

Hurtigtaster for Outlook

Hurtigtaster for å navigere i e-post i Outlook

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Outlook e-post

Bruk e-postmeldingen i Outlook for Mac med VoiceOver, innebygde Mac OS-skjermleseren til viktige grunnleggende oppgaver. Du kan opprette og sende ny e-post, lese og svare på mottatte e-postmeldinger, søk, filtrere og skrive ut e-post, arbeide med vedlegg, og mer.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil vite hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil ha en oversikt over hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster for Outlook for Mac.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i Mac OS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Startveiledning for VoiceOver.

I dette emnet

Lese og besvare eller videresende en e-postmelding

Lese en e-postmelding

Som standard lister Outlook-appen opp den nyeste e-posten først.

 1. Trykk på KOMMANDO+1 i Outlook for å åpne E-post-hovedvisning. Hvis du vil flytte fokus til meldingslisten i E-post-visningen, trykker du på TAB til du hører: «Tabell med disposisjonsvisning for meldingliste.»

 2. Hvis du vil bla gjennom meldingslisten, trykker du på CTRL+] (høyre hakeparentes) for å gå til neste melding, eller CTRL+[ (venstre parentes) for å gå til forrige melding.

 3. VoiceOver leser informasjon om e-postmeldinger i innboksen din etter hvert som du beveger deg. Du hører for eksempel følgende:

  • Navnet på avsenderen

  • Emnet for e-postmeldingen

  • Send-datoen

  • Hvis det er vedlegg

 4. Hvis du vil åpne en enkelt e-postmelding eller en e-postsamtale med flere meldinger, trykker du på KOMMANDO+O. Et meldingsvindu åpnes, og du hører: «Åpne melding.» Nå i <meldingsemne>.»

  Hvis du vil gå til neste e-postmelding raskt, trykker du på CTRL+venstre hakeparentes ([). Hvis du vil gå til forrige e-postmelding, trykker du på CTRL+høyre hakeparentes (]).

 5. Hvis du vil lese en e-postmelding eller meldinger i en samtale, trykker du på PIL HØYRE eller PIL VENSTRE. VoiceOver leser meldingen etter hvert som du beveger deg.

 6. Når du er ferdig, trykker du på KOMMANDO+W for å lukke meldingsvinduet. Meldingsvinduet lukkes, og fokuset flyttes til meldingslisten for innboksen.

Lese en e-postmelding fra den Varslingssenteret

Gå til Varslingssenteret på Mac hvis du vil lese de siste e-postmeldingene fra Outlook.

 1. Trykk på KONTROLL+TILVALG+MM for å gå til menytilleggene i menylinjen. Du hører: «Meny-tillegg.»

 2. Gå til Varslingssenteret, trykk på PIL HØYRE til du hører: «Varslingssenter, menytillegg». Trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 3. Hvis du vil gå til Varslinger i Varslingssenteret, trykker du på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE eller VENSTRE til du hører: «Varslinger, alternativknapp». Trykk deretter på CTRL+TILVALG+SKIFT+PIL VENSTRE.

 4. Trykk Pil høyre eller venstre for å bla gjennom listen varsler. Når du havner i varselet Outlook, leser VoiceOver varselet som "Microsoft Outlook," etterfulgt av melding-tidspunkt, emne, avsenderen og meldingsteksten. For å åpne e-postmeldingen, trykker du ENTER.

Svare på en e-postmelding

 1. Gjør ett av følgende i en e-postmelding:

  • Trykk på KOMMANDO+R for å svare til avsenderen av meldingen.

  • Trykk på SKIFT+KOMMANDO+R for å svare til alle.

 2. Det åpnes en ny e-postmelding med samme emne og konfigurert til å svare til enten avsenderen alene eller alle som er inkludert i den opprinnelige e-postmeldingen. Fokuset er på meldingsteksten. Skriv inn meldingen.

 3. Når du er ferdig med å skrive meldingen, til å sende e-post, trykk kommando + retur.

Videresende en e-postmelding

 1. Trykk på KOMMANDO+J i en e-postmelding.

 2. Fokuset er på Til-feltet. Du hører: «Til, redigere tekst.» Skriv inn navnet på hver mottaker.

 3. Hvis du vil inkludere en melding, trykker du på TAB til du hører: «Dokumenttekst». Skriv deretter meldingen din.

 4. Når du er ferdig med å skrive meldingen, trykk kommando + retur for å sende e-postmeldingen.

Opprette og sende e-post

 1. Trykk på KOMMANDO+1 i Outlook for å åpne E-post-hovedvisning.

 2. Trykk på KOMMANDO+N for å opprette en ny e-postmelding. En ny melding åpnes med fokus plassert i Til-feltet. Du hører: «Uten navn (…) vinduet, for å redigere tekst.»

 3. Skriv inn navnet på hver mottaker i Til-feltet.

 4. Hvis du vil sende en kopi, trykker du TAB for å gå til Kopi-feltet. Du hører: «Kopi, redigere tekst.» Skriv inn navnene på kontaktene du vil skal motta en kopi.

  Hvis du vil sende en skjult kopi, trykker du på SKIFT+TAB til du hører: «Meldinger, valgt fane». Trykk deretter på PIL HØYRE, og du vil høre «Alternativer-fanen» Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å åpne Alternativer-fanen. Trykk på TAB til du hører: «Blindkopi ikke avmerket i avmerkingsboks». Trykk deretter på MELLOMROM. Blindkopi-feltet legges til i meldingen. Trykk på TAB til du hører: «Blindkopi, rediger tekst». Skriv deretter inn kontaktnavnene.

 5. Skriv inn et emne for e-postmeldingen, trykk på TAB til du hører «Emne, redigere tekst», og skriv deretter inn emnet du vil bruke.

 6. Skriv inn meldingen, trykk på TAB til du hører «Dokumenttekst», og skriv deretter inn meldingen du vil bruke.

 7. Når du er ferdig med å skrive meldingen, trykk kommando + retur for å sende e-postmeldingen.

Bruke søkefunksjon og filter for å finne en e-postmelding

Ikke kast bort tid på å lete gjennom lister eller arkiver etter viktige e-postmeldinger. Bruk søkefunksjonen og filtreringsalternativene for raskt å finne det du er på utkikk etter.

Søke etter en e-postmelding

 1. Trykk ALT + kommando + F for å søke i den gjeldende mappen i e-post-visningen. Du hører: "Søk og søk tekstfelt." Skriv inn søkeord, og trykk deretter ENTER.

 2. Gå til listen over søkeresultater, og trykk på TAB til du hører: «Tabell med disposisjonsvisning for meldingliste.»

 3. Hvis du vil se gjennom søkeresultatene, trykker du opp eller pil ned. Når du flytter, VoiceOver gir beskjed om meldinger etter Meldingsemne, avsender og dato.

 4. Trykk på KOMMANDO+O for å åpne en e-postmelding. Lukk e-postvinduet og gå tilbake til E-post-visningen ved å trykke KOMMANDO+W.

 5. Når du er ferdig trykker du på SKIFT+TAB i E-post-visningen til du hører «Søk, søk tekstfelt», for å avslutte Søk. Trykk deretter på ESC.

Bruke et filter for å finne en e-postmelding

 1. Trykk på TAB eller SKIFT+TAB i E-post-visningen til du hører: «Filter e-post, menyknapp».

 2. Trykk på CTRL+TILVALG+SKIFT+M for å åpne listen over filtreringsalternativer. Trykk på PIL NED til du hører filtreringsalternativet du vil bruke. Trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM. Fokuset flyttes til meldingslisten som inneholder e-postmeldinger som samsvarer med filteret.

 3. Hvis du vil bla gjennom e-postmeldinger som samsvarer med filteret, trykker du på CTRL+] (høyre hakeparentes) for å gå til neste melding, eller CTRL+[ (venstre hakeparentes) for å gå til forrige melding. VoiceOver leser meldingsdetaljene etter hvert som du går gjennom listen.

 4. Trykk på KOMMANDO+O for å åpne en e-postmelding.

 5. Hvis du vil fjerne filtreringsalternativet, trykker du på TAB eller SKIFT+TAB i E-post-visningen til du hører: «Filtrere e-post, menyknapp». Trykk deretter på CTRL+TILVALG+SKIFT+M. Trykk på PIL NED til du hører: «Fjern alle filtre». Trykk deretter på MELLOMROM.

Åpne eller legge til vedlegg

Du kan åpne og legge til vedlegg i e-postmeldinger i Outlook for Mac.

Åpne et vedlegg

VoiceOver sier fra hvis en mottatt e-postmelding har vedlegg.

 1. Åpne e-postmeldingen med ett eller flere vedlegg.

 2. Trykk TAB eller Skift + Tab til du hører "Vedlegg," etterfulgt av filnavnet og størrelse, og trykk deretter mellomrom. Vedlegget åpnes i støttede appen.

Legge til et vedlegg

Du kan sende filer som CV-er, bilder eller møteinvitasjoner som vedlegg.

Legge ved en fil

 1. Når du skriver en melding, trykker du på TAB eller SKIFT+TAB i vinduet for ny e-post til du hører: «Legg ved fil, knapp». Trykk deretter på MELLOMROM. En dialogboks åpnes, og du kan bla gjennom denne for å finne filen du vil legge ved, for eksempel fra Dokumenter eller iCloud.

 2. Bla til filen du vil bruke, og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge den.

 3. Filen er vedlagt på e-postmeldingen, og fokuset flyttes tilbake til det nye e-postvinduet.

Sette inn et bilde

 1. Når du skriver en melding, trykker du på TAB eller SKIFT+TAB i vinduet for ny e-post til du hører: «Bilder-menyknappen». Trykk deretter på MELLOMROM for å utvide Bilder-undermenyen.

 2. Trykk på PIL NED til du hører: «Bilde fra fil». Trykk deretter på MELLOMROM. En dialogboks åpnes, og du kan bla gjennom for å finne bildefilen du vil legge ved.

 3. Bla til bildet du vil bruke, og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge det.

 4. Bildet er satt inn i meldingsteksten.

Skrive ut en e-postmelding

Du kan skrive ut en e-postmelding på et papir eller til en fil.

 1. Velg meldingen du vil skrive ut i Outlook.

 2. Trykk kommando + P for å åpne dialogboksen Skriv ut. Hvis du vil skrive ut e-postmeldingen, trykk TAB til du hører "Skrive ut, standardknapp,", og trykk deretter ENTER for å sende dokumentet til standardskriveren.

Slå på eller av visuelle varslinger eller lydvarslinger

Du kan raskt slå på eller av varsler.

 1. Trykk på KOMMANDO+KOMMA (,) i Outlook for å åpne Innstillinger for Outlook. Du hører: «Innstillinger, vis alt-knappen.»

 2. Trykk på TAB til du hører «Knapp for varsler og lyder». Trykk deretter på MELLOMROM. Varsler og lyder-vinduet åpnes.

 3. Hvis du vil aktivere eller deaktivere alle varslinger, trykker du på TAB til du hører: «Vis et varsel på skrivebordet». Trykk deretter på MELLOMROM for å aktivere («avmerket») eller deaktivere («ikke avmerket») innstillingen.

 4. Hvis du vil aktivere eller deaktivere lydvarslinger, trykker du på TAB til du hører: «Ny melding» eller «Påminnelse». Trykk deretter på MELLOMROM for å aktivere lydvarsler for nye meldinger eller påminnelser, på («avmerket») eller («ikke avmerket»).

Se også

Bruke en skjermleser til å formatere tekst i e-post i Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med kalenderen i Outlook

Hurtigtaster for Outlook for Mac

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Outlook e-post

Bruk e-post i Outlook for iOS med VoiceOver, den innebygde iOS-skjermleseren, til å gjøre grunnleggende oppgaver. Du kan opprette og sende nye e-postmeldinger, lese og svare på mottatte e-postmeldinger, søke, filtrere og arbeide med meldinger i fokus og vedlegg.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

 • Dette emnet antar at du bruker en iPhone. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for iPad.

I dette emnet

Lese og besvare eller videresende en e-postmelding

Lese en e-postmelding

Outlook-appen viser den nyeste e-postmeldingen først som standard.

Tips!: Når du er i meldingslisten og på en e-postmelding, sveiper du opp eller ned for å høre handlinger du kan utføre på meldingen. Hvis du vil utføre en handling, dobbelttrykker du på skjermen så snart du hører alternativet.

 1. Hvis du vil høre VoiceOver lese e-postmeldingene dine i innboksen, sveiper du til høyre eller skyver fingeren ned gjennom meldingslisten. Du hører for eksempel følgende:

  • Navnet på avsenderen

  • Emnet for e-postmeldingen

  • Send-datoen

  • Vedlegg (hvis det er noen)

  • De første par linjene i e-postmeldingen

  • Antall meldinger i en samtale

 2. Hvis du vil åpne en enkelt e-postmelding eller en e-postsamtale som inneholder flere meldinger, dobbelttrykker du på skjermen.

 3. Hvis du vil lese en e-postmelding eller meldinger i en samtale, sveiper du til høyre eller skyver fingeren fra toppen av skjermen ned til listen over e-postmeldinger. Du hører emnet, avsendernavn, meldingen og hvor mange meldinger det er i en samtale.

 4. Hvis samtalen er lang, kan det være du må åpne hele meldingen for å høre den. Sveip til høyre når den første meldingen er lest. Hvis du hører «Åpne hele meldingen-knappen», er det mer tekst i samtalen. Dobbelttrykk på skjermen for å åpne.

  Hvis du vil gå tilbake til den skjulte meldingsvisningen, sveiper du til venstre til du hører: «Lukk-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 5. Hvis du vil gå raskt til neste e-post, sveiper du til venstre til du hører: «Ny melding-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Hvis du vil gå raskt til forrige e-post, sveiper du til venstre til du hører: «Forrige melding-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 6. Når du er ferdig med å lese meldingen, kan du gå tilbake til innboksen ved å sveipe til venstre til du hører: «Tilbake-knappen». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Svare på en e-postmelding

 1. Sveip til venstre eller høyre i e-postmeldingen til du hører «Svar-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Du hører: «Varsel, Svar-knapp.» Hvis du bare vil svare den opprinnelige avsenderen, dobbelttrykker du på skjermen. Hvis meldingen har flere mottakere, og du vil svare til alle, sveiper du til høyre til du hører: «Svar til alle-knappen». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Det åpnes en ny e-postmelding med samme emne og konfigurert til å svare til enten avsenderen alene eller alle som er inkludert i den opprinnelige e-postmeldingen. Fokuset er på meldingsteksten, og skjermtastaturet er på nederst i halvdel av skjermen. Skriv inn meldingen.

 4. Når du er ferdig med å skrive meldingen, sveiper du mot venstre til du hører: «Send-knappen». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Videresende en e-postmelding

 1. Sveip til høyre i e-postmeldingen til du hører: «Videresend-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Du hører: «Til, tekstfelt, redigerer». Fokuset er i Til-feltet, og skjermtastaturet er i nederst i halvdel av skjermen. Skriv inn navnet på hver mottaker.

 3. Hvis du vil inkludere en melding, sveiper du til høyre til du hører: «Flerlinjet tekstfelt», og dobbelttrykker. Skriv inn meldingen.

 4. Når du er ferdig med å skrive meldingen, sveiper du mot venstre til du hører: «Send-knappen». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Arbeide med fokuserte meldinger

Fokuser på de e-postmeldingene som er de viktigste. Som standard oppretter Outlook en Fokusert-innboks og en Annet-innboks. De viktigste e-postmeldingene dine er sortert i Fokusert-innboksen, mens resten er lett tilgjengelige – men ute av veien – i Andre-innboksen.

Outlook åpner Fokusert-innboksen som standard. Slik bytter du til den andre innboksen:

 1. Sveip til venstre eller høyre til du hører: «Andre, knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Hvis du vil flytte tilbake til Fokusert-innboksen, sveiper du til venstre eller høyre til du hører: «Fokusert, knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Slik flytter du en e-postmelding fra den andre innboksen til Fokusert-innboksen:

 1. Gå til meldingen du vil flytte, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Sveip til høyre til du hører «Flere samtalehandlinger». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Sveip til høyre til du hører: «Flytt den fokuserte innboksen, knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Du hører en varsling. Sveip til høyre til du hører alternativet du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

Slik deaktiverer du Fokusert-innboksen og arbeider med en enkelt liste med meldinger:

 1. Sveip til høyre til du hører: «Innstillinger, fane». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Sveip til venstre eller høyre til du hører: «Fokusert innboks, bytt-knapp, på», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Outlook viser nå en enkelt innboks.

Opprette og sende e-post

 1. Sveip til venstre eller høyre i meldingslisten til du hører: «Skriv-knappen». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Ny melding-vinduet åpnes, fokuset er på Til-feltet, og skjermtastaturet er i nederst i halvdel av skjermen. Skriv inn navnene til andre mottakere.

 3. Hvis du vil sende en skjult kpoi, sveiper du til høyre til du hører: «Kopi/blindkopi-knappen». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Kopi-tekstfelt, redigerer». Skriv inn navnene på kontaktene som mottar en kopi.

  Hvis du vil sende en skjult kopi, sveiper du til høyre. Du hører: «Blindkopi, null med mellomrom, tekstfelt.» Dobbelttrykk på skjermen, og skriv deretter inn kontaktnavnene.

 4. Skriv inn et emne for e-postmeldingen ved å sveipe til høyre til du hører: «Emne, tekstfelt». Dobbelttrykk på skjermen, og skriv deretter inn meldingen.

 5. Skriv inn meldingen, og sveip til høyre til du hører «Flerlinjet tekstfelt». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 6. Når du er ferdig med å skrive meldingen, sveiper du mot venstre til du hører: «Send-knappen». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Bruke søkefunksjon og filter for å finne en e-postmelding

Ikke kast bort tid på å lete gjennom lister eller arkiver etter viktige e-postmeldinger. Bruk søkefunksjonen og filtre for raskt å finne det du er på utkikk etter.

Søke etter en e-postmelding

 1. Sveip til venstre eller høyre i meldingslisten til du hører: «Søk-knappen». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Fokuset flyttes til Søk i E-post-feltet. Begynn å skrive søkeordene. Søkeresultatene lister opp oppdateringer mens du skriver.

 3. Sveip til høyre for å bla gjennom søkeresultatene. VoiceOver leser detaljene og meldingen etter hvert som du går gjennom listen.

 4. Når du hører en e-postmelding du vil åpne, dobbelttrykker du på skjermen.

 5. Sveip til venstre til du hører: «Avbryt-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen for å avslutte Søk.

Bruke filter for å finne en e-postmelding

 1. Sveip til venstre eller høyre i meldingslisten til du hører: «Filter-knappen». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Sveip til høyre til du hører filtreringsalternativet du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Sveip til høyre for å bla gjennom e-postmeldinger som samsvarer med filteret. VoiceOver leser detaljene og meldingen etter hvert som du går gjennom listen.

 4. Når du hører en e-postmelding du vil åpne, dobbelttrykker du på skjermen.

 5. Hvis du vil fjerne filtreringsalternativet, sveiper du til venstre eller høyre i innboksen til du hører: «Avbryt filter-knappen». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Åpne eller legge til vedlegg

Du kan åpne og legge til vedlegg i e-postmeldingene i Outlook for iOS.

Åpne et vedlegg

VoiceOver sier fra hvis en mottatt e-postmelding har vedlegg.

 1. Åpne e-postmeldingen med ett eller flere vedlegg.

 2. Sveip til høyre til du hører filtypen vedlegg, etterfulgt av "Vedlegg," og filnavnet og størrelse, og dobbelttrykk deretter skjermen. Vedlegget åpnes i en støttet app.

Legge til et vedlegg

Du kan sende filer som CV-er, bilder eller møteinvitasjoner som vedlegg.

Legge ved en fil

 1. Når du skriver en melding, sveiper du til høyre til du hører: «Legg ved en fil eller et bilde, knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Legg ved fil.» Dobbelttrykk på skjermen.

 2. Bla til filen du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge.

 3. Sveip til høyre til du hører: «Legg ved fil». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Legge ved et bilde

 1. Når du skriver en melding, sveiper du til høyre til du hører: «Legg ved en fil eller et bilde, knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Slik tar du bilder med enhetskamera som kan legges ved:

 1. Sveip til høyre. Du hører: «Ta bilde, knapp.»

 2. Dobbelttrykk på skjermen. Kameraet aktiveres.

 3. Sveip til høyre til du hører: «Ta bilde, knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Sveip til høyre til du hører «Bruk bilde». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Hvis du vil legge ved det siste bildet som er tatt, sveiper du til høyre til du hører: «Bruk siste bilde som er tatt. Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Slik legger du ved et bilde fra Bilder:

 1. Sveip til høyre til du hører: «Velg bilde fra bibliotek». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Bla etter bildet du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

Legge ved en møteinvitasjon

 1. Når du skriver en melding, sveiper du til høyre til du hører: «Legg ved møte, knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Du hører: «Sende tilgjengelighet, knapp.» Hvis du vil sende den første tilgjengelig tidsluken for et møte, dobbelttrykker du på skjermen.

  Sveip alternativt til høyre til du hører «Opprett invitasjon, knapp» for å opprette invitasjonen på nytt. Dobbelttrykk deretter på skjermen. Et nytt OutlookKalender-hendelsesvindu åpnes. Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du oppretter møteinvitasjoner, kan du se Grunnleggende oppgaver som bruker en skjermleser med kalenderen i Outlook.

 3. Når du er ferdig med å planlegge møtet, sveiper du til venstre eller høyre i Kalender-hendelsevinduet til du hører: «Ferdig-knappen». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Se også

Bruke en skjermleser til å formatere tekst i e-post i Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med kalenderen i Outlook

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Outlook e-post

Bruk e-post i Outlook for Android med TalkBack, den innebygde Android-skjermleseren, til å gjøre grunnleggende oppgaver. Du kan opprette og sende nye e-postmeldinger, lese og svare på mottatte e-postmeldinger, søke, filtrere, arbeide med meldinger i fokus og vedlegg og mer til.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Android-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for et Android-nettbrett.

I dette emnet

Lese og besvare eller videresende en e-postmelding

Lese en e-postmelding

Som standard vises de nyeste e-postmeldingene først.

 1. Sveip til venstre eller høyre, eller skyv fingeren ned i meldingslisten for å høre TalkBack lese e-postmeldingene. Du vil høre informasjon om hver e-postmelding, inkludert:

  • Avsenderens navn

  • Datoen eller klokkeslettet meldingen ble mottatt

  • Emnet

  • De første par linjene i e-postinnholdet

 2. Dobbelttrykk på skjermen for å åpne en e-postmelding. TalkBack begynner automatisk å lese meldingen fra begynnelsen.

  Sveip alternativt ned og til høyre hvis du vil at TalkBack skal lese en e-postmelding fra topp til bunn. Den globale hurtigmenyen åpnes. Sveip til høyre til du hører «Les fra toppen». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

  Hvis du vil skumlese raskt gjennom meldingen, skyver du fingeren nedover fra toppen av skjermen.

  Sveip oppover med to fingre for å bla nedover i meldingen. Sveip nedover med to fingre for å bla oppover.

 3. Når du er ferdig med å lese meldingen, kan du gå tilbake til innboksen ved å sveipe til venstre eller høyre til du hører: «Naviger opp-knappen». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Svare på en e-postmelding

 1. Med e-postmeldingen åpen gjør du ett av følgende:

  • Hvis du bare vil svare til den opprinnelige avsenderen, sveiper du til venstre eller høyre til du hører «Svar-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

  • Hvis meldingen har flere mottakere, og du vil svare til alle, sveiper du til høyre til du hører: «Svar til alle-knappen». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Det åpnes en ny e-postmelding med samme emne, og den er konfigurert til å svare til enten avsenderen alene eller alle som er inkludert i den opprinnelige e-postmeldingen. Fokuset er på meldingsteksten, og skjermtastaturet er i nederst i halvdel av skjermen. Skriv inn meldingen.

 3. Når du er ferdig med å skrive meldingen, sveiper du mot venstre til du hører: «Send». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Sendt, Outlook, tastaturet er skjult.»

Videresende en e-postmelding

Du kan videresende en e-postmelding ved hjelp av TalkBack.

 1. Med e-postmeldingen åpen sveiper du til venstre eller høyre til du hører: «Videresend-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Det åpnes en ny e-postmelding med samme emne. Fokuset er på Til-feltet, og skjermtastaturet er i nederst i halvdel av skjermen.

 2. Skriv inn navnet på hver mottaker.

 3. Skriv en melding ved å sveipe til høyre til du hører: «Meldingstekst». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Skriv inn meldingen.

 4. Når du er ferdig med å skrive meldingen, sveiper du mot venstre til du hører: «Send». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Arbeide med fokuserte meldinger

Fokuser på de e-postmeldingene som er de viktigste. Som standard oppretter Outlook en Fokusert-innboks og en Annet-innboks. De viktigste e-postmeldingene dine er i Fokusert-innboksen, mens resten er lett tilgjengelige, men ute av veien, i Annet-innboksen.

Outlook åpner Fokusert-innboksen som standard. Slik bytter du til den andre innboksen:

 1. Sveip til venstre eller høyre til du hører «Veksle til Annet-e-postmeldinger, bytt». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Hvis du vil gå tilbake til Fokusert-innboksen, sveiper du til venstre eller høyre til du hører: «Veksle til Fokusert-e-postmeldinger, knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Slik flytter du en e-postmelding fra den andre innboksen til Fokusert-innboksen:

 1. Gå til meldingen du vil flytte, og dobbelttrykk deretter skjermen. Du hører: "Merket", etterfulgt av meldingsdetaljene.

 2. Sveip til venstre til du hører: «Flere alternativer-knappen». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Sveip til høyre til du hører: «Flytt den fokuserte innboksen, knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Du hører en varsling. Sveip til høyre til du hører alternativet du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

Slik deaktiverer du Fokusert-innboksen og arbeider med en enkelt liste med meldinger:

 1. Sveip til høyre til du hører: «Innstillinger». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Sveip til venstre eller høyre til du hører: «Fokusert innboks, på». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Outlook viser nå en enkelt innboks.

Opprette og sende e-post

 1. Sveip til høyre i meldingslisten til du hører: «Skriv-knappen». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Ny melding-vinduet åpnes, fokuset er på Til-feltet, og skjermtastaturet er i nederst i halvdel av skjermen.

 2. Skriv inn navnene eller e-postadressene til mottakerne. Listen over samsvarende kontakter oppdateres etter hvert som du skriver.

  Obs!: Du må kanskje sveipe til høyre, avhengig av enheten du bruker, til du hører: «Søkekatalog». Dobbelttrykk deretter på skjermen for å se etter en kontakt.

 3. Hvis du vil velge en kontakt, sveiper du til høyre til du hører navnet du vil bruke. Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Hvis du vil sende en kopi av meldingen til andre mottakere, sveiper du til høyre til du hører: «Kopi-feltet». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Legg til mottakere som forklart i forrige trinn.

 5. Hvis du vil sende en skjult kopi til andre mottakere, sveiper du mot høyre til du hører «Blindkopi-felt». Dobbelttrykk deretter på skjermen, og legg til mottakerne.

 6. Hvis du vil legge til et emne for e-postmeldingen, sveiper du til høyre. Du hører: «Emne, redigeringsboks.» Dobbelttrykk på skjermen, og skriv inn et emne.

 7. Sveip til høyre for å skrive meldingen. Du hører: «Meldingstekst.» Dobbelttrykk på skjermen, og skriv meldingen.

 8. Når du er ferdig med å skrive meldingen, sveiper du mot venstre til du hører: «Send». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Bruke søkefunksjonen, og filtrere for å finne en e-postmelding

Ikke kast bort tid på å lete gjennom lister eller arkiver etter viktige e-postmeldinger. Bruk søkefunksjonen og filtre for raskt å finne det du er på utkikk etter.

Søke etter en e-postmelding

 1. Sveip til venstre eller høyre i meldingslisten til du hører: «Søk». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Fokuset flyttes til Søk i E-post-tekstfeltet, og skjermtastaturet er i nederst i halvdel av skjermen. Begynn å skrive søkeordene. Søkeresultatene lister opp oppdateringer mens du skriver.

 3. Sveip til høyre for å bla gjennom søkeresultatene. TalkBack leser detaljene og meldingen etter hvert som du går gjennom listen.

 4. Når du hører en e-postmelding du vil åpne, dobbelttrykker du på skjermen.

 5. Sveip til venstre til du hører: «Skjult knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen for å avslutte Søk.

Bruke filter for å finne en e-postmelding

 1. Sveip til venstre eller høyre i meldingslisten til du hører: «Filter-knappen». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Sveip til høyre til du hører filtreringsalternativet du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Sveip til høyre for å bla gjennom e-postmeldinger som samsvarer med filteret. TalkBack leser meldingsdetaljene etter hvert som du går gjennom listen.

 4. Når du hører e-postmeldingen du vil åpne, dobbelttrykker du på skjermen.

 5. Hvis du vil fjerne filtreringsalternativet og vise alle e-postmeldinger i meldingslisten, sveiper du til venstre eller høyre til du hører: «Fjern meldingsfilter-knappen» Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Åpne eller legge til vedlegg

Du kan åpne og legge til vedlegg i e-postmeldingene i Outlook for Android.

Åpne et vedlegg

TalkBack sier fra hvis en mottatt e-postmelding har vedlegg.

 1. Åpne e-postmeldingen med ett eller flere vedlegg.

 2. Sveip til venstre til du hører filtype, navn og størrelse, og dobbelttrykk deretter på skjermen. Hvis du hører «Åpne med følgende programmer», sveiper du til høyre til du hører alternativet du vil bruke. Dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge.

 3. Dobbelttrykk på skjermen for å åpne vedlegget i den valgte appen.

Legge til et vedlegg

Du kan sende filer som CV-er, bilder eller møteinvitasjoner som vedlegg.

Legge ved en fil

 1. Når du skriver en melding, sveiper du til høyre til du hører: «Legg ved filer». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Velg fra filer.»

 2. Hvis du vil legge til en fil fra Outlook, dobbelttrykker du på skjermen. Hvis du vil legge til en fil fra enheten, sveiper du til høyre til du hører: «Velg fra enhetens filer». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Bla til filen du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge og legge den ved.

Legge ved et bilde

 1. Når du skriver en melding, sveiper du til høyre til du hører: «Legg ved filer». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Slik tar du et bilde med enhetens kamera som kan legges ved:

 1. Sveip til høyre. Du hører: «Ta et bilde, knapp.»

 2. Dobbelttrykk på skjermen. Kameraet aktiveres.

 3. Sveip til høyre til du hører: «Lukker-knappen». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Bildet er tatt.

 4. Hvis du hører «Utløserknappen er nå aktivert, ferdig», dobbelttrykker du på skjermen for å legge ved bildet.

  Hvis du ikke hører «Utløserknappen er nå aktivert, ferdig», sveiper du til venstre eller høyre til du hører «OK, knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen for å legge ved bildet.

Slik legger du ved et bilde fra Bilder:

 1. Sveip til høyre til du hører «Velg fra bilder». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Bla til bildet du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

  Du må kanskje bla til plasseringen hvor bildet lagres først, avhengig av enheten.

Legge ved en møteinvitasjon

 1. Når du skriver en melding, sveiper du til høyre til du hører: «Legg ved møte». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Du hører: «Send tilgjengelighet.» Hvis du vil sende den første tilgjengelig tidsluken for et møte, dobbelttrykker du på skjermen.

 3. Hvis du vil opprette en ny invitasjon, sveiper du til høyre til du hører «Opprett en invitasjon». Dobbelttrykk deretter på skjermen. OutlookKalenderen åpnes. Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du oppretter møteinvitasjoner, kan du se Planlegge en ny avtale eller et nytt møte.

 4. Når du er ferdig med å planlegge møtet, sveiper du til venstre eller høyre i Kalender-hendelsevinduet til du hører: «Fullført». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Se også

Bruke en skjermleser til å formatere tekst i e-post i Outlook

Bruke en skjermleser til å sette inn et bilde i Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med e-post i Outlook

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Outlook e-post

Bruk Outlook E-post med Skjermleser, den innebygde Windows-skjermleseren, til å gjøre grunnleggende oppgaver. Du kan opprette og sende nye e-postmeldinger, lese, ordne og svare på mottatte e-postmeldinger, søke og filtrere e-postmeldinger, arbeide med vedlegg og mer til.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Windows-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for nettbrett eller PC.

I dette emnet

Lese og besvare eller videresende en e-postmelding

Lese en e-postmelding

Som standard vises de nyeste e-postmeldingene først.

 1. Sveip til venstre eller høyre eller skyv fingeren ned i meldingslisten for å høre Skjermleser lese e-postmeldingene. Du vil høre informasjon om hver e-postmelding, inkludert:

  • Avsenderens navn

  • Datoen eller klokkeslettet meldingen ble mottatt

  • Emnet

  • De første linjene i e-postinnholdet

 2. Dobbelttrykk på skjermen for å åpne en e-postmelding. Du hører: «Leserute, melding.»

  Hvis du vil høre Skjermleser lese meldingen fra topp til bunn, sveiper du opp med tre fingre.

  Sveip oppover med to fingre for å bla nedover i meldingen. Sveip nedover med to fingre for å bla oppover.

  Hvis du vil gå raskt til neste e-postmelding, sveiper du til høyre til du hører: «Nyere-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Hvis du vil gå raskt til forrige e-postmelding, sveiper du til høyre til du hører: «Eldre-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Når du er ferdig med å lese meldingen, kan du gå tilbake til innboksen ved å sveipe til høyre til du hører: «Tilbake-knappen, skjult». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Svare på en e-postmelding

 1. Med e-postmeldingen åpen sveiper du til venstre eller høyre til du hører: «Svar, knapp, skjult». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Svare, meny.»

 2. Hvis du bare vil svare den opprinnelige avsenderen, sveiper du til høyre. Du hører: «Svar-knappen.» Dobbelttrykk på skjermen. Hvis meldingen har flere mottakere, og du vil svare til alle, sveiper du til høyre til du hører: «Svar til alle-knappen». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Det åpnes en ny e-postmelding med samme emne, og den er konfigurert til å svare til enten avsenderen alene eller alle som er inkludert i den opprinnelige e-postmeldingen. Du hører: «Vindu for Outlook E-post.» Fokuset er på meldingsteksten, og skjermtastaturet er i nederste halvdel av skjermen.

 4. Skriv inn meldingen.

 5. Når du er ferdig med å skrive meldingen, sveiper du til høyre til du hører: «Send-knappen». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Videresende en e-postmelding

 1. Med e-postmeldingen åpen sveiper du til venstre eller høyre til du hører: «Svar, knapp, skjult». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Svare-meny.»

 2. Sveip til høyre til du hører: «Videresend-knappen». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Det åpnes en ny e-postmelding med samme emne. Fokuset er på Til-tekstfeltet, og skjermtastaturet er i nederste halvdel av skjermen.

 4. Skriv inn navnet på hver mottaker.

 5. Skriv en melding ved å sveipe til høyre til du hører: «Melding, redigerbar tekst». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Skriv inn meldingen.

 6. Når du er ferdig med å skrive meldingen, sveiper du til høyre til du hører: «Send-knappen». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Ordne meldinger

Outlook E-post grupperer som standard meldinger etter samtale. Hvis du i stedet foretrekker å liste opp e-postmeldingene dine én om gangen i kronologisk rekkefølge, kan du enkelt endre måten meldingene blir sortert på.

 1. I innboksen sveiper du til høyre til du hører: «Flere alternativer-knappen, skjult». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Flere alternativer, meny.»

 2. Sveip til høyre til du hører: «Innstillinger-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Innstillinger, Administrere konto-knapp».

 3. Sveip til høyre til du hører: «Lese-knappen». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Leserute-vinduet åpnes.

 4. Sveip til høyre til du hører: «På, Vis meldinger ordnet etter samtale, veksle-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 5. Hvis du vil gå ut av Lese-vinduet, skyver du en finger langs skjermens nedre kant til du hører: «Navigasjonsfelt, tilbakeknapp skjult». Dobbeltrykk deretter på skjermen. Du hører: «Innstillinger, Lese-knappen.»

 6. Hvis du vil gå ut av Innstillinger-vinduet og tilbake til innboksen, skyver du en finger langs skjermens nedre kant til du hører: «Navigasjonsfelt, tilbakeknapp skjult». Dobbeltrykk deretter på skjermen.

Opprette og sende e-post

La skjermleseren hjelpe deg med å opprette en ny e-postmelding, og sende den.

 1. I innboksen sveiper du til høyre til du hører: «Kommandopalett, ny knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Et nytt vindu med en tom e-postmelding åpnes, med fokus på Til-feltet og skjermtastaturet i nedre halvdel av skjermen.

 2. Skriv inn navnene eller e-postadressene til mottakerne. Listen over samsvarende kontakter oppdateres etter hvert som du skriver. Hvis du vil merke en kontakt, skyver du fingeren ned til du hører «Forslagsliste», etterfulgt av navnet på kontakten du vil bruke. Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Hvis du vil legge til et emne for e-postmeldingen, sveiper du til høyre. Du hører: «Emne, redigerbar tekst.» Dobbelttrykk på skjermen, og skriv inn et emne.

 4. Sveip til høyre for å skrive meldingen. Du hører: «Melding, redigerbar tekst.» Dobbelttrykk på skjermen, og skriv meldingen.

 5. Hvis du vil sende en kopi eller en skjult kopi av en melding, sveiper du til høyre til du hører: «Flere alternativer-knappen skjult». Dobbelttrykk deretter på skjemen.

  Sveip til høyre til du hører: «Vis kopi og blindkopi-knappen». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Adressering, kopi-redigering.» Legge til mottakerne fra en kopi.

  Hvis du vil sende en skjult kopi, sveiper du til høyre til du hører: «Blindkopi redigerbar tekst». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Legge til mottakerne.

 6. Når du er ferdig med å skrive meldingen, sveiper du til venstre til du hører: «Send-knappen». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Bruke søkefunksjonen, og filtrere for å finne en e-postmelding

Ikke kast bort tid på å lete gjennom lister eller arkiver etter viktige e-postmeldinger. Bruk søkefunksjonen og filtre for raskt å finne det du er på utkikk etter.

Søke etter en e-postmelding

 1. Sveip til venstre eller høyre i innboksen til du hører «Søkeknapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Søk, redigerer».

 2. Fokuset flyttes til søketekstfeltet, og skjermtastaturet er i nederste halvdel av skjermen. Begynn å skrive søkeordene. Søkeresultatene lister opp oppdateringer mens du skriver.

 3. Hvis du vil bla gjennom søkeresultatene, sveiper du til venstre eller høyre til du hører Skjermleser lese detaljene for meldinger etter hvert som du går gjennom listen.

 4. Når du hører e-postmeldingen du vil åpne, dobbelttrykker du på skjermen for å åpne den.

 5. Sveip til venstre til du hører: «Lukk søk-knappen». Dobbelttrykk deretter på skjermen for å avslutte Søk.

Bruke filter for å finne en e-postmelding

 1. Sveip til venstre eller høyre i innboksen til du hører: «Filtrer, alle, knapp skjult». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Sveip til høyre til du hører filtreringsalternativet du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Sveip til høyre for å bla gjennom e-postmeldinger som samsvarer med filteret. Skjermleser leser meldingsdetaljene etter hvert som du går gjennom listen.

 4. Når du hører e-postmeldingen du vil åpne, dobbelttrykker du på skjermen.

 5. Hvis du vil fjerne filtreringsalternativet og vise alle e-postmeldinger i meldingslisten, sveiper du til venstre eller høyre til du hører: «Filter, <gjeldende filter>, knappen er skjult». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Sveip til venstre til du hører «Alle, ikke merket». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Åpne eller legge til vedlegg

Du kan åpne og legge til vedlegg i e-postmeldingene ved å bruke Skjermleser.

Åpne et vedlegg

Skjermleser sier fra hvis en mottatt e-postmelding har vedlegg.

 1. Åpne e-postmeldingen med ett eller flere vedlegg.

 2. Sveip mot venstre til du hører "Meldingshodet, laste ned," etterfulgt av filnavnet og størrelse og "Vedlegg", og dobbelttrykk deretter skjermen.

 3. Når nedlastingen er fullført, du hører: "Åpne", etterfulgt av filnavnet og størrelse, og: "Vedlegg." Hvis du vil åpne vedlegget, trykk skjermen.

Legge til et vedlegg

Du kan sende filer som CV-er, bilder eller møteinvitasjoner som vedlegg.

Legge ved en fil

 1. Når du skriver en melding, sveiper du til høyre til du hører: «Legg ved-knappen». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Velg en app.»

 2. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil legge ved en nylig åpnet fil, dobbelttrykker du på skjermen.

  • Hvis du vil legge til en fil fra enheten, sveiper du til høyre til du hører: «Denne enheten». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Bla til filen du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge. Hvis du vil legge ved filen, sveiper du til høyre til du hører: «Ferdig, appfelt-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Legge ved et bilde

 1. Når du skriver en melding, sveiper du til høyre til du hører: «Legg ved-knappen». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Velg en app.»

Slik tar du et bilde med enhetens kamera:

 1. Sveip til høyre til du hører: «Kamera», og dobbelttrykk deretter skjermen. Kameraet aktiveres.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Ta bilde-knappen». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Sveip til høyre til du hører: «Ferdig, appfelt-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Slik legger du ved et bilde fra Bilder:

 1. Sveip til høyre til du hører: «Bilder». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Bla til bildet du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge.

 3. Sveip til høyre til du hører: «Ferdig, appfelt-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Slå på eller av visuelle varslinger eller lydvarslinger

Du kan raskt slå på eller av varsler.

 1. I innboksen sveiper du til høyre til du hører: «Flere alternativer-knappen». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Flere alternativer popup, egendefinert.»

 2. Sveip til høyre til du hører: «Innstillinger-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Innstillinger, Administrere konto-knapp».

 3. Sveip til høyre til du hører: «Innstillinger, Varsel-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Varsel-vinduet åpnes.

 4. Hvis du vil aktivere eller deaktivere alle varslinger, sveip til høyre til du hører: «Vis varsler i handlingssenteret». Dobbelttrykk deretter for å slå veksleknappen på eller av.

 5. Hvis du vil aktivere eller deaktivere separate varslingstyper, kan du slå på alle varsler, som er forklart i forrige trinn, og deretter sveipe til høyre til du hører alternativene du vil avmerke eller fjerne avmerkingen for. Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Se også

Bruke en skjermleser til å formatere tekst i e-post i Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med kalenderen i Outlook

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Outlook e-post

Bruk Outlook Web App med tastaturet og Skjermleseren, den innebygde skjermleseren til å arbeide med E-post. Du kan opprette nye e-postmeldinger, lese og svare på mottatte e-postmeldinger, søke, filtrere, skrive ut e-postmeldinger og arbeide med vedlegg.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Gå til Hurtigtaster for Outlook på nettet for å få en oversikt over hurtigtaster.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

 • Dette emnet antar at leseruten er avslått.

 • Når du bruker Outlook Web App, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Siden Outlook Web App kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du kan for eksempel bruke CTRL+F6 i stedet for F6 for å gå inn og ut av kommandoene. Også vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne) fungerer for nettleseren, men ikke for Outlook Web App.

I dette emnet

Lese og besvare eller videresende en e-postmelding

Bruk skjermleseren og hurtigtaster til å lese og besvare e-postmeldinger. Du hører en lyd når du mottar en ny e-postmelding.

Lese en e-postmelding

Naviger til en e-postmelding i meldingslisten i E-post, så leser skjermleseren e-postmeldingen og detaljene.

 1. Trykk Tab-tasten i primære e-post-visningen til du hører første ny melding i meldingslisten. Skjermleser gir beskjed om: "Ulest," etterfulgt av detaljene e-post og meldingen, og deretter: "Ikke er valgt."

 2. Hvis du vil åpne en e-postmelding, trykker du CapsLock + Enter.

  Tips!: Du åpner e-postmeldingen i et separat vindu ved å trykke på SKIFT+ENTER, når e-postmeldingen er valgt i meldingslisten.

 3. Hvis du vil flytte i meldingslisten, trykker du på PIL OPP eller PIL NED.

 4. Hvis du vil lese gjennom hele e-postmeldingen, trykker du CapsLock + M.

 5. Hvis du vil høre detaljene for hvert felt i e-postmeldingen, trykker du CapsLock + pil venstre eller høyre.

Svare på en e-postmelding

Bruk skjermleseren til å besvare e-postmeldinger raskt i Outlook Web App.

 1. Trykk på CTRL+R i meldingslisten eller den åpnede e-postmeldingen du ønsker å besvare. Hvis du ønsker å svare alle, trykker du på CTRL+SKIFT+R. Du hører: «Meldingstekst, redigerer.»

 2. Skriv svaret ditt.

 3. Du sender e-postmeldingen ved å trykke på CTRL+ENTER. Du hører: «Melding sendt.»

Videresende en e-postmelding

Du kan enkelt videresende en e-postmelding ved bruk av hurtigtaster og skjermleseren.

 1. Trykk på CTRL+SKIFT+F i meldingslisten eller den åpnede e-postmeldingen du ønsker å videresende. Du hører: «Til, redigerer.» Fokuset er på Til-feltet i e-postmeldingen.

 2. Skriv inn e-postadressen til mottakeren. Du skriver inn mottakerens navn og trykker deretter på CTRL+K for å legge til mottakere fra kontaktene dine.

 3. Trykk på TAB til du hører: «Meldingstekst». Skriv deretter inn meldingen.

 4. Du sender e-postmeldingen ved å trykke på CTRL+ENTER.

Opprette og sende en e-post

La skjermleseren hjelpe deg med å opprette en ny e-postmelding, og sende den.

 1. Trykk på CTRL+N i E-post-hovedvisningen. Du hører: «Til, redigerer.» Fokuset er på Til-feltet i den nye e-postmeldingen.

 2. Skriv inn e-postadressen til mottakeren. Du skriver inn mottakerens navn og trykker på CTRL+K, for å legge til mottakere fra kontaktene dine.

 3. Trykk på TAB. Du hører: «CC, redigerer.» Fokuset flyttes til Kopi-feltet. Skriv inn e-postadressen til kopi-mottakeren, ved behov. Du skriver inn mottakerens navn og trykker deretter på CTRL+K for å legge til mottakere fra kontaktene dine.

 4. Trykk på TAB. Du hører: «Legg til et emne, rediger.» Skriv inn et emne for e-postmeldingen.

 5. Trykk på TAB. Du hører: «Meldingstekst, redigerer».

 6. Skriv inn meldingen.

  Tips!: Du navigerer til alternativene for meldingsformatering ved å trykke på TAB til du hører: «Ikke merket av for skrifttype.» Du kan flytte til menyen for formateringsalternativer ved å trykke på PIL VENSTRE eller PIL HØYRE. Trykk på MELLOMROM for å velge eller utvide undermenyer.

 7. Du sender e-postmeldingen ved å trykke på CTRL+ENTER.

Bruke søkefunksjon og filter for å finne en e-postmelding

Ikke kast bort tid på å lete gjennom lister eller arkiver etter viktige e-postmeldinger. Bruk søkefunksjonen og filtre for raskt å finne det du er på utkikk etter.

Søke etter en e-postmelding

Bruk søkefunksjonen for raskt å finne spesifikke e-postmeldinger.

 1. Trykk på TAB i E-post-hovedvisningen til du hører: «Søk etter e-post og personer.» Du kan alternativt trykke på ALT+Q (Outlook) eller SKRÅSTREK (/) (Outlook.com).

 2. Skriv inn søkeordene, og trykk deretter på ENTER. Fokuset flyttes til en liste over søkeresultatene. Du hører antallet elementer i listen.

  Tips!: Du kan søke etter e-postemne, -avsender eller -dato.

 3. Du kan navigere mellom søkeresultatene ved å trykke på PIL OPP eller PIL NED. Du hører resultatene mens du flytter deg gjennom listen.

 4. Du begrenser søkeresultatene ved å trykke på TAB til du hører: «Søk, begrens og navigasjonsrute.» Du kan endre følgende søkedetaljer:

  • Mappen der resultatene vises fra

  • Avsenderen hvis meldinger vises i resultatene

  • Om du bare skal vise e-postmeldinger med vedlegg

  • Datoen til elementene i resultatene

  Du flytter mellom detaljene i ruten ved å trykke på TAB. Du flytter mellom alternativene for en søkedetalj ved å trykke på PIL OPP eller PIL NED. Trykk på MELLOMROM for å velge.

 5. Trykk på ESC for å gå tilbake til E-post.

  Tips!: Du kan også bruke søkefunksjonen for Microsoft Edge til å finne spesifikk tekst i en åpen e-postmelding. Trykk på F3 eller CTRL+F i enhver visning i E-post. Du hører: «Skriv inn tekst for å søke, redigerer.»

Filtrere e-postmeldingene dine

Hvis du ønsker å vise e-postmeldingene dine på en litt mer hensiktsmessig måte, kan du for eksempel sortere dem etter dato, omtaler eller avsender.

 1. Trykk på TAB i meldingslisten til du hører: «Filter-knapp». Trykk deretter på MELLOMROM. Du hører: «Hurtigmeny.»

 2. Du flytter rundt i menyen ved å trykke på PIL OPP eller PIL NED til du hører alternativet du vil velge. Trykk på MELLOMROM for å utvide menyalternativer. Trykk på MELLOMROM for å velge et alternativ.

 3. Hvis du vil fjerne et filter, trykker du TAB til du hører gjeldende filter, etterfulgt av-knappen er skjult, deaktivert,"og trykker mellomrom.

Åpne eller legge til vedlegg

Du kan åpne og legge til vedlegg i e-postmeldingene dine i Outlook Web App.

Åpne et vedlegg

Når skjermleseren leser en e-postmelding i meldingslisten og i leseruten, hører du om e-postmeldingen inneholder et vedlegg.

 1. Trykk på TAB i leseruten i e-postmeldingen, helt til du hører vedleggsnavnet og -størrelsen.

 2. Trykk på TAB én gang. Du hører: «Flere handlinger, knapp skjult.»

 3. Trykk på MELLOMROM for å åpne knappen. Du hører: «Hurtigmeny.»

 4. Trykk på PIL NED. Du hører: «Vis, menyelement». Trykk på ENTER. Vedlegget åpnes.

Legge til et vedlegg

Du kan sende filer som CV-er, nyhetsbrev eller søte kattebilder som kopier eller som OneDrive-filer.

Legge til en fil fra OneDrive

 1. Når du oppretter en ny e-postmelding, trykker du på TAB til du hører «Sett inn-knapp». Trykk deretter på MELLOMROM. Du hører: «Dialogboks, velg en fil.»

 2. Trykk på TAB til du hører: «Legg til en fil, gruppe.» Fokuset er nå på OneDrive-mappen.

 3. Trykk pil ned til du hører OneDrive plassering alternativet du vil merke, og trykk deretter Enter. Du hører "Fillisten" og hvor mange elementer.

 4. I fillisten trykker du på PIL OPP eller PIL NED til du hører filnavnet du vil legge ved. Filen velges automatisk.

 5. Trykk på TAB til du hører: «Neste-knappen». Trykk deretter på ENTER.

 6. Hvis du vil legge til filen som en kopi eller som en fil som er lagret til E-postvedlegg-mappen i OneDrive, trykker du på TAB til du hører alternativet du ønsker å velge. Deretter trykker du på ENTER.

Legge til en lokal fil fra datamaskinen

 1. Når du oppretter en ny e-postmelding, trykker du på TAB til du hører «Sett inn-knapp». Trykk deretter på MELLOMROM. Du hører: «Dialogboks, velg en fil.»

 2. Trykk på TAB til du hører: «Gruppe.» Fokuset er nå på OneDrive-mappen.

 3. Trykk på TAB til du hører «Velg filer fra datamaskinen-knappen». Trykk deretter på ENTER. Du hører: «Åpne dialogboks.» Åpne fil-dialogboksen i Windows åpnes.

 4. Gå til filen du vil legge ved.

 5. Trykk på ALT+O når filen er valgt.

Skrive ut en e-postmelding

Du kan skrive ut en e-postmelding på et papir eller til en fil.

 1. Trykk på TAB i leseruten i e-postmeldingen, helt til du hører: «Svar alle-knapp».

 2. Trykk på TAB én gang. Du hører: «Flere handlinger, knapp skjult.»

 3. Trykk på MELLOMROM for å åpne knappen. Du hører: «Hurtigmeny.»

 4. Trykk på PIL NED til du hører «Skriv ut, menyelement», og trykk deretter på ENTER. Du hører: «Skriv ut-vindu, skriver.» Skriv ut-dialogboksen åpnes.

 5. Velg utskriftsalternativer i dialogboksen. Trykk på TAB for å navigere mellom alternativene. Trykk på MELLOMROM for å utvide menyalternativer. Trykk på ENTER for å velge et alternativ.

 6. Trykk TAB til du hører «Skriv ut-knappen». Trykk deretter på ENTER for å skrive ut.

Be om tilgjengelig e-post

I Outlook Web App, kan du la kontaktene vite at du foretrekker tilgjengelige e-postmeldinger.

Når en avsender ved hjelp av Outlook Web App legger deg til som en mottaker for en e-postmelding, mottar en som senderen et varsel om at du foretrekker tilgjengelig innhold og en kobling til tilgjengelighetskontroll. Hvis du stavekontrollen finner eventuelle tilgjengelighetsproblemer i e-postmeldingen, er problemene oppført, sammen med instruksjoner om hvordan du løser du dem.

 1. Trykk på TAB til du hører «Bruk PIL NED for å bruke innstillingsruten», og deretter trykker du på PIL NED.

 2. Trykk på TAB i Innstillinger-ruten til du hører: «E-postkobling». Trykk deretter på ENTER.

 3. Trykk på SKIFT+TAB til du hører «Generelt», og deretter trykker du på PIL HØYRE.

 4. Trykk på PIL NED til du hører «Tilgjengelighetsinnstillinger», og trykk deretter på ENTER.

 5. Trykk på TAB til du hører: «Ikke kontrollert, be avsender sende innhold som er tilgjengelig». Trykk deretter på MELLOMROM.

 6. Trykk på TAB til du hører: «Lagre-knappen». Trykk deretter på ENTER.

  Obs!: Du slår av denne funksjonen ved å navigere til tilgjengelighetsinnstillinger, som vist ovenfor. Trykk på TAB til du hører: «Kontrollert, be avsender sende innhold som er tilgjengelig». Trykk deretter på MELLOMROM. Trykk på TAB til du hører: «Lagre-knapp». Trykk deretter på ENTER.

Se også

Bruke en skjermleser til å kontrollere stavemåte og grammatikk i Outlook

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser med kalenderen i Outlook

Hurtigtaster i Outlook på nettet

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Outlook e-post

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×