Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med OneNote

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med OneNote

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer med synshemninger som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og er en del av innholdssettet Office-tilgjengelighet. Hvis du vil ha mer generell hjelp, kan du gå til kundestøtte for Office.

Bruke OneNote digitale notatblokken med tastaturet og en skjermleser til å utføre grunnleggende oppgaver, for eksempel åpner en notatblokk, legge til sider og inndelinger og skrive inn tekst for notattaking. Vi har testet med Skjermleser og JAWS, men den kan fungere sammen med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandardene og teknikker. Også lærer du hvordan du kan legge til formatering på teksten, stavekontroll eller skrive ut sider.

Obs!: 

I dette emnet

Åpne OneNote

Trykk på Windows-logo+SKIFT+N for å åpne OneNote.

Logge på OneNote

Etter å ha åpnet OneNote, må du kanskje logge på.

 1. Gå til Fil-menyen og trykk ALT + F. I Skjermleser hører du: «Fil-menyen.» I JAWS hører du: «Backstage-visning. Filinformasjon-kategorien.»

 2. Hvis du vil gå til kontoer-menyen, trykker du Y2. Du hører: "Konto-fanen."

 3. Trykk S for å logge inn på kontoen din. I Skjermleser hører du: «Kontoer-vinduet. Skriv inn e-post eller telefonnummer.» I JAWS hører du: «Konto. Logg deg på Office.»

 4. Skriv inn din e-post eller ditt telefonnummer, og trykk ENTER. I Skjermleser hører du: «PIN-kode for pålogging. Passord, redigerer tekst.» I JAWS hører du: «Passord, rediger. Skriv inn tekst.»

 5. Skriv inn passordet og trykk ENTER.

Åpne en notatblokk i OneNote

 1. Trykk på CTRL+G for å åpne notatblokknavigering OneNote.

 2. Bruk PIL OPP og PIL NED for å flytte mellom notatblokker. Trykke ENTER for å velge en notatblokk.

  Tips!: Hvis du vil opprette en ny notatblokk i notatblokknavigasjon, trykk SKIFT + Tab flere ganger til du hører: "Knappen Legg til Notebook."

Opprett ny inndeling

 1. Trykk CTRL+T for å opprette en ny inndeling i en notatblokk.

 2. Delen er opprettet, markøren er plassert på delfanen, og du kan skrive inn navnet på delen.

 3. Når du er ferdig, trykker du ENTER.

  Inndelingen har fått navn, og markøren er flyttet til sidetittelfeltet.

Legge til en side

 1. Hvis du har mer enn én inndeling i en notatblokk, kan du trykke CTRL+SKIFT+G for å gå til inndelingsnavigasjonen. Bruk piltastene til å flytte mellom inndelingene. Skjermleser leser opp inndelingsnavnene etter hvert som du beveger deg. Trykk ENTER for å gå til en inndeling.

 2. Hvis du vil legge til en side på slutten av inndelingen, trykker du CTRL+N.

 3. Det opprettes en ny side, markøren er plassert i sidetittelfeltet og du kan skrive inn en tittel.

Legge til tekst

Legge til eller åpne en inndeling eller side i en notatblokk, og begynn å skrive.

Tips!: Trykk på CTRL+G for å åpne notatblokknavigering. Trykk på CTRL+SKIFT+G for å åpne delnavigering. Trykk på CTRL+ALT+G for å åpne sidenavigering. Bruk piltastene til å flytte mellom elementene, og trykk på ENTER for å velge.

Redigere tekst

Formatert tekst inneholder mer informasjon og er ofte lettere å lese enn ren tekst. Oppgavene nedenfor forklarer hvordan du kan bruke alternativer for grunnleggende tekstformatering i OneNote, hvordan du retter feilstavinger i teksten og hvilke tastaturkommandoer som skal brukes for noen grunnleggende tekstredigeringsoppgaver.

Formatere tekst

 1. Merk den delen av teksten i OneNote du vil formatere.

 2. Trykk Alt+H for å åpne Hjem-menyen.

 3. Velg et alternativ for formatering, for eksempel:

  • F, F for skrift

  • F, S for skriftstørrelse

  • A for avsnittsformatering, for eksempel tekstjustering og alternativer for linjeavstand

  • 1 for fet

  Bruk tabulatortasten eller piltastene for å bla gjennom alternativene. Hvis du vil velge et alternativ, trykker du Enter.

Angre eller gjøre om en handling.

Hvis du vil angre en handling, trykker du CTRL+Z.

Hvis du vil gjøre om en handling, trykker du CTRL+Y.

Kopiere og lime inn innhold

 1. Merk den delen av innhold i OneNote du vil kopiere.

 2. Trykk CTRL+C for å kopiere.

 3. Trykk CTRL+V for å lime inn det kopierte innholdet.

Rette stavefeil

 1. I OneNote, trykker du Alt + R, S for å åpne ruten Stavekontroll.

 2. Trykk SKIFT+TAB i Stavekontroll-ruten flere ganger til du hører et forslag til stavemåte.

 3. Bruk piltastene til å bla gjennom forslag til stavemåte. Skjermleseren gir forslagene beskjed om når du flytter.

 4. Trykk ENTER for å velge et alternativ. Det feilstavede ordet er rettet, og du blir flyttet til det neste feilstavede ordet, hvis det finnes flere.

 5. Når stavekontrollen er fullført, du hører: "OK-knappen". Trykk mellomrom for å merke.

Skrive ut en side

 1. Trykk CTRL+P på siden vil du skrive ut.

 2. Dialogboksen Skriv ut åpnes og skjermleser sier det gjeldende skriveralternativet. Bruk piltastene for å endre skriver.

  Tips!: Hvis du vil endre utskriftsinnstillinger, for eksempel tosidig utskrift eller utskriftsutforming eller papirretning, trykker du ALT+R for å åpne dialogboksen Utskriftsinnstillinger.

 3. Trykk ALT+P i dialogboksen Skriv ut for å starte utskrift.

  Hvis du valgte en skriverenhet, blir siden skrevet ut.

  Hvis du har valgt utskrift til en fil, åpnes dialogboksen Lagre utskriftsdata som. Markøren er plassert i Filnavn-feltet.

  • Skriv inn et filnavn for utskriftsdataene.

  • Hvis du vil endre hvor utskriftsdataene lagres, kan du bruke SKIFT+TAB og TAB til å flytte bakover og fremover i dialogboksen.

   Trykk ENTER for å åpne en mappe eller for å velge en plassering eller en knapp i dialogboksen.

  • Når du er klar, trykker du ALT+S for å lagre. Siden skrives ut til en fil.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn innhold i notatblokker i OneNote

Bruke en skjermleser til å dele og samarbeide på notatblokker i OneNote

Hurtigtaster i OneNote for Windows

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Lær hvordan du navigerer i OneNote ved hjelp av tilgjengelige funksjoner

Du kan bruke OneNote for Mac digitale notatblokken med VoiceOver, de innebygde Mac OS skjermbildet leser, for å utføre grunnleggende oppgaver, for eksempel åpner en notatblokk, legge til sider og inndelinger og skrive inn tekst for notattaking. På din måte, bør du også legge til formatering på teksten, stavekontroll eller skrive ut sider.

OneNote for Mac er spesielt utformet for personer som bruker skjermlesere. Med det nye utseendet og funksjonaliteten kan du navigere gjennom notatblokker, inndelinger og sider enklere og mer effektivt.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil vite hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du trenger hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster i OneNote for Mac.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i Mac OS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Startveiledning for VoiceOver.

I dette emnet

Åpne OneNote

 1. Åpne OneNote, trykk på KOMMANDO+F, og skriv inn onenote.

 2. Trykk Tab-tasten. Du hører: "Microsoft OneNote-programmet."

 3. Trykk på KOMMANDO+PIL NED for å starte programmet.

  Obs!: Hvis du har mer enn ett språkoppsett for tastaturet, trykker du på KOMMANDO+SKIFT+A for å få tilgang til OneNote. Trykk på M og deretter TAB i Programmer til du hører: «Microsoft OneNote». Trykk deretter på KOMMANDO+PIL NED for å åpne appen.

 4. Trykk på KONTROLL+TILVALG+M for å gå til menylinjen. Du hører «Menylinje Apple».

 5. Trykk på PIL HØYRE til du hører: «OneNote-meny». Trykk på PIL NED-tasten til du hører «Logg på», og trykk deretter på ENTER.

 6. Skriv inn e-postadressen din eller telefonnummeret ditt, og trykk deretter på ENTER. Du hører: «Passord, sikker redigering av tekst».

 7. Skriv inn passordet ditt, og trykk deretter på ENTER. Du hører: «Begynne å bruke OneNote-knapp».

 8. Trykk på MELLOMROM. OneNote åpnes i redigeringsmodus.

  Obs!: Hvis du bruker en konto fra organisasjonen som ikke er en Microsoft-konto, er kanskje fremgangsmåten for pålogging litt annerledes. Det kan for eksempel hende du må bruke en PIN-kode eller et smartkort.

Åpne en notatblokk i OneNote

 1. Trykk på KONTROLL+G for å åpne notatblokknavigering i OneNote.

 2. Hvis du vil flytte mellom notatblokker, trykker du på PIL NED for å gå til listen over notatblokker. Deretter trykker du KONTROLL+TILVALG+SKIFT+ PIL NED eller PIL OPP for å bevege deg i listen. Trykk på ENTER eller KONTROLL+TILVALG+MELLOMROM for å velge en notatblokk.

  Tips!: Trykk på KONTROLL+KOMMANDO+N for å opprette en ny notatblokk.

Opprett ny inndeling

 1. Hvis du vil opprette en ny inndeling i en notatblokk, trykker du på KOMMANDO+T.

 2. Inndelingen opprettes, markøren plasseres på inndelingens tittelfelt, og du kan skrive inn navnet på inndelingen.

 3. Når du er ferdig, trykker du på ENTER. Delen har nå fått navn.

Legge til en side

 1. Hvis du har mer enn én inndeling i en notatblokk, kan du trykke på KONTROLL+SKIFT+G for å gå til inndelingsnavigasjonen.

 2. Bruk pil opp eller pil ned for å flytte mellom inndelingene. VoiceOver gir inndelingsnavn beskjed om når du flytter.

  Obs!: Hvis delen der du vil legge til en side er plassert i en inndelingsgruppe, trykker du mellomrom for å utvide delen-gruppen. Deretter Bruk pil opp eller pil ned for å gå til den riktige inndelingen.

 3. Når du er i inndelingen du vil bruke, trykker du på KOMMANDO+N for å legge til en side.

 4. Det opprettes en ny Side uten tittel. Markøren flyttes til sidetittelfeltet og du kan skrive inn en tittel på siden.

Legge til tekst

Legge til eller åpne en inndeling eller side i en notatblokk, og begynn å skrive.

Obs!: Det redigerbare tekstområdet på en side identifiseres som «OneNote Sideoverflate» og inneholder en «sidetittel», en «sidedato» og en «innholdsblokk» under tittelen.

Tips!: Hvis du vil åpne notatblokknavigasjon, trykker du CTRL + G. Hvis du vil åpne delen navigasjon, trykker du CTRL + SKIFT + G. Hvis du vil åpne sidenavigasjon, trykker du CTRL + kommando + G. Hvis du vil navigere mellom notatblokker og sider, trykker du ned pil for å angi listen over notatblokker eller sider, og deretter trykker du Ctrl + Tilvalg + Skift + Pil opp eller pil ned for å flytte i listen. Hvis du vil navigere mellom inndelinger, Bruk pil opp eller pil ned, og trykk Enter for å velge.

Redigere tekst

Formatert tekst inneholder mer informasjon og er ofte lettere å lese enn ren tekst. Oppgavene nedenfor forklarer hvordan du kan bruke alternativer for grunnleggende tekstformatering i OneNote, hvordan du retter feilstavinger i teksten og hvilke tastaturkommandoer som skal brukes for noen grunnleggende tekstredigeringsoppgaver.

Formatere tekst

 1. Merk den delen av teksten i OneNote du vil formatere. Merk tekst ved å holde nede SKIFT og bruke piltastene til å flytte markøren.

 2. Trykk på KONTROLL+TILVALG+M for å gå til menylinjen.

 3. Trykk på PIL HØYRE til du hører: «Format».

 4. Trykk på PIL NED til du hører alternativet du vil velge, og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 5. Når du vil gå tilbake til den aktive siden, trykker du på ESC til du hører: «Sidelerret, <sidedetaljer>, du er for øyeblikket på et rullbart område».

Tips!: Hvis du vil formatere teksten raskt, kan du bruke hurtigtaster etter å ha merket teksten. Bruk for eksempel følgende snarveier:

 • Hvis du vil bruke fet formatering, trykker du på KOMMANDO+B.

 • Hvis du vil bruke kursiv formatering, trykker du på KOMMANDO+I.

 • Hvis du vil bruke understrekformatering, trykker du på KOMMANDO+U.

 • Hvis du vil justere teksten til venstre, trykker du på KOMMANDO+L.

 • Hvis du vil justere teksten til høyre, trykker du på KOMMANDO+R.

Tips!: Hvis du vil fjerne all formatering i en merket del av teksten, trykker du på PIL HØYRE i menylinjen til du hører «Rediger», og trykker deretter på KONTROLL+TILVALG+MELLOMROM. Trykk på PIL OPP eller PIL NED til du hører «Fjern all formatering», og trykk deretter på KONTROLL+TILVALG+MELLOMROM.

Angre eller gjøre om en handling.

 • Hvis du vil angre en handling, trykker du på KOMMANDO+Z.

 • Hvis du vil gjøre om en handling, trykker du på KOMMANDO+Y.

Kopiere og lime inn innhold

 1. Merk den delen av innhold i OneNote du vil kopiere.

 2. Trykk på KOMMANDO+C for å kopiere.

 3. Trykk på KOMMANDO+V for å lime inn det kopierte innholdet.

Rette stavefeil

 1. Hvis du vil kjøre stavekontroll på en hel side, trykker du på SKIFT+KOMMANDO+L for å åpne oppgaveruten for Stavekontroll.

 2. Trykk Tab for å navigere alternativene i Stavekontroll-ruten, og gjør ett av følgende:

  • Velg Ignorer for å hoppe over den merkede teksten og gå til neste element.

  • Velg Legg til for å legge til den valgte teksten i ordlisten slik at OneNote ikke registrerer ordet som en feil i fremtiden.

  • Velg et av forslagene stavekontroll i tabellen Word forslag. Bruk pil opp eller pil ned for å bla gjennom forslag til stavemåte. VoiceOver gir forslagene beskjed om når du flytter. Når du vil bruke på et forslag, trykker du Tab-tasten. Du hører: "Endre-knappen."

 3. Trykk på MELLOMROM for å velge et alternativ. Det feilstavede ordet blir rettet, og du blir flyttet til det neste feilstavede ordet, hvis det finnes flere.

 4. Når stavekontrollen er fullført, sier VoiceOver følgende: «Stavekontrollen er fullført.»

 5. Trykk på ENTER hvis du vil fortsette å skrive notatene dine.

  Obs!: Når du skriver inn et ord, vil VoiceOver lese opp ordet du nettopp skrev. Hvis OneNote oppdager en skrivefeil, vil du også høre «feilstavet» foran ordet.

Skrive ut en side

 1. Trykk på KOMMANDO+P på siden vil du skrive ut.

 2. Dialogboksen Skriv ut åpnes og VoiceOver gir beskjed om "Skrive ut". Fokus er plassert på alternativet for gjeldende skriver. Hvis du vil endre skriveren, Bruk pil opp eller pil ned. Trykk mellomrom for å merke.

 3. Hvis du vil endre utskriftsinnstillinger, for eksempel tosidig utskrift eller omvendt papirretning, trykk TAB til du hører: "Vis detaljer." Trykk deretter mellomrom. Hvis du vil navigere alternativene, trykk TAB til du hører ønsket alternativ. Trykk mellomrom.

 4. Hvis du vil starte utskriften, trykk TAB til du hører: "Skriv ut standardknappen." Trykk mellomrom for å starte utskriften.

 5. Hvis du vil skrive ut til en PDF-fil i dialogboksen Skriv ut, trykker du TAB til du hører: "PDF menyknappen." Trykk mellomrom for å utvide menyen. Bruk pil ned til å gå til Lagre som PDF.... Det åpnes en dialogboks. Markøren er plassert i Filnavn-feltet. Velge Lagre plassering, gå til der popup-knappen. Hvis du vil lagre, trykk kommando + S.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn innhold i notatblokker i OneNote

Bruke en skjermleser til å organisere notatblokker, inndelinger og sider i OneNote

Hurtigtaster i OneNote for Mac

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Lær hvordan du navigerer i OneNote ved hjelp av tilgjengelige funksjoner

Bruk VoiceOver, den innebygde skjermleseren i iOS, til å utforske og oppleve OneNote for iOS. Ta notatene med deg uansett hvor du går, og noter de fantastiske nye ideene dine i det øyeblikket du får dem.

OneNote for iOS er spesielt utformet for personer som bruker skjermlesere. Med det nye utseendet og funksjonaliteten kan du navigere gjennom notatblokker, inndelinger og sider enklere og mer effektivt.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil vite hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

I dette emnet

Åpne OneNote

 1. Sveip til venstre eller høyre med én finger på Hjem-skjermen på telefonen til du hører: «OneNote».

 2. Dobbelttrykk på skjermen for å åpne appen. Du hører: «OneNote, Innstillinger-knapp». Fokuset er på Notatblokker-listen på Innstillinger-knappen.

Obs!: Hvis du må logge på OneNote, må du oppgi legitimasjonen din når du blir spurt.

Hvis du trenger instruksjoner for hvordan du åpner en notatblokk i OneNote for iOS, kan du se Bruke en skjermleser til å organisere notatblokker, inndelinger og sider i OneNote.

Tips!: Hvis du vil åpne notatblokken i OneNote-klienten fra OneNote Online i nettleseren, sveiper du mot venstre eller høyre til du hører: «Redigere i OneNote-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen, og følg instruksjonene på skjermen.

Legge til en side

Legg til en ny side for idéene dine, og begynn å opprette innhold i notatblokken.

Obs!: Hvis du vil gå til Sider-listen fra sidelerretet, sveiper du fra venstre til du hører: «Tilbake til sideliste for <navn på inndeling>, tilbake-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Fokuset er nå på Tilbake-knappen i Sider-listevisningen.

Legge til en uformatert side

 1. Sveip til høyre i Sider-listen for en inndeling til du hører: «Ny side-knapp.»

 2. Dobbelttrykk på skjermen. Du hører: «Ny side, sidetittel, disposisjon, tekstfelt».

 3. Dobbelttrykk på skjermen, og skriv inn navnet på siden.

 4. Sveip til høyre til du hører «Returner», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Fokuset flyttes til sidelerretet. Du hører: «Innholdsblokk».

Legge til en side med en liste

 1. Sveip til høyre i Sider-listen for en inndeling til du hører: «knappen Ny side med liste», og dobbelttrykk på skjermen. Fokuset er i tekstfeltet for det første listeelementet på siden.

 2. Hvis du vil gi navn til siden, sveiper du mot venstre til du hører «Listetittel uten overskrift», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Skriv inn navnet på siden, og sveip deretter til høyre til du hører: «Fullført». Dobbelttrykk på skjermen.

Legge til en side med et bilde

 1. Sveip til høyre i Sider-listen av en inndeling til du hører «knappen Ny side med bilde», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Vinduet Sett inn bilde åpnes.

 2. Gjør noe av følgende:

  Legge til et bilde fra Bilder-appen

  1. Sveip mot høyre til du hører: «Fra bibliotek-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

  2. Sveip mot høyre i Bilder til du hører albumalternativet du vil velge, og dobbelttrykk på skjermen.

  3. Sveip mot høyre i listen over bilder til du hører bildet du vil velge, og dobbelttrykk på skjermen.

  4. Sveip mot venstre til du hører: «Fullført-knapp». Dobbelttrykk på skjermen.

  5. Sveip til høyre til du hører: «Bruk-knapp». Dobbelttrykk på skjermen. Fokuset flyttes til den nye siden.

  6. Hvis du vil angi et navn på den nye siden, sveiper du til høyre til du hører «Sidetittel», og dobbelttrykker deretter på skjermen.

  7. Skriv inn navnet og sveip til høyre til du hører «Returner», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

  Ta og legge til et bilde

  1. Hvis du vil legge til et nytt bilde direkte fra telefonkameraet, sveiper du til høyre til du hører: «Ta bilde-knapp».

  2. Dobbelttrykk på skjermen. Kameraappen åpnes.

  3. Sveip til høyre til du hører «Ta bilde-knapp», og dobbelttrykk på skjermen for å ta et bilde.

  4. Sveip til høyre til du hører «Bruk-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Fokuset flyttes til den nye siden.

  5. Hvis du vil angi et navn på den nye siden, sveiper du til høyre til du hører «Sidetittel», og dobbelttrykker på skjermen. Skriv inn navnet. Sveip deretter til høyre til du hører «Returner», og dobbelttrykk på skjermen.

Opprett ny inndeling

Hvis du vil organisere innholdet ditt eller opprette en ny blokk med notater i notatblokken, kan du opprette en ny inndeling.

 1. I Inndelinger-listen i notatblokken din sveiper du til høyre til du hører: «Ny inndeling-knapp.» Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Skriv inn navnet på den nye inndelingen, og sveip deretter til høyre til du hører: «Fullført». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Obs!: Hvis du vil gå til Inndelinger-listen fra Sider-listen eller et sidelerret, sveiper du fra venstre til du hører: «Tilbake til <forrige listevisning>, tilbake-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Gjenta dette til du hører: «<Navn på notatblokk>, tilbake til notatblokkliste, tilbake-knapp». Fokuset er nå på Tilbake-knappen i Inndelings-listevisningen. Hvis du vil gå til en tidligere listevisning, kan du også sveipe en Z-figur med to fingre.

Legg til og redigere tekst

Skriv inn tekst eller bruk innskriving av forutsigende tekst for å ta kjappe notater eller gjøre raske endringer i teksten.

 1. Sveip mot venstre eller høyre på en side til du hører: «Innholdsblokk, disposisjon, ny linje, tekstfelt». Dobbelttrykk på skjermen. Du kan nå legge til eller redigere tekst i innholdsblokken.

 2. Når du er ferdig med å skrive, sveiper du mot venstre til du hører: «Skjul tastatur».

Formatere tekst

Hvis du vil gjøre det enklere å lese teksten, kan du bruke de grunnleggende tekstformateringsalternativene i hurtighandlinger på menylinjen. Du kan for eksempel legge til punktlister og ordnede lister, bruke fet, kursiv og understreking samt legge til hyperkoblinger og vedlegg.

 1. Gå til innholdsblokken der du vil redigere tekst, og dobbelttrykk på skjermen. Innholdsblokken er nå valgt, og tastaturet med menylinjen med hurtighandlinger spretter opp.

  Tips!: Du kan gjøre ett av følgende for å merke tekst:

  • Dobbelttrykk på skjermen med to fingre. Sveip deretter mot høyre til du hører «Merk» eller «Merk alt», og dobbelttrykk på skjermen med én finger.

  • Slå VoiceOver-rotoren over til «Rediger», sveip opp eller ned til du hører «Merk» eller «Merk alt», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Sveip til høyre i innholdsblokken til du hører formateringsalternativet du vil velge, for eksempel «Fet-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Endre standard skrifttype eller -størrelse

 1. Gå til Notatblokker-listen, som forklart i Bruke en skjermleser til å organisere notatblokker, inndelinger og sider i OneNote. Fokuset flyttes til Innstillinger-knappen på Notatblokker-listevisningen.

 2. Dobbelttrykk på skjermen. Innstillinger-menyen åpnes.

 3. Sveip til høyre til du hører «Rediger og vis-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Gjør ett eller begge av følgende:

  Endre standard skrifttype

  1. Sveip mot høyre til du hører «Standardskrift <gjeldende skrift>», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

  2. Sveip mot venstre eller høyre i listen over skrifter til du hører skrifttypen du vil velge, og dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Valgt, <skrifttypen>».

  3. Sveip mot venstre til du hører «Tilbake-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen for å gå ut av listen over skrifter.

  Endre standard skriftstørrelse

  1. Sveip mot høyre til du hører: «Standardstørrelse <gjeldende standardstørrelse>».

  2. Sveip oppover eller nedover med én finger for å justere størrelsen.

 5. Hvis du vil avslutte redigerings- og visningsinnstillingene, sveiper du mot venstre til du hører: «Tilbake-knapp». Dobbelttrykk på skjermen. Fokuset flyttes til hovedmenyen for Innstillinger.

 6. Sveip mot venstre til du hører «Lukk-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen for å avslutte Innstillinger. Fokuset flyttes til Innstillinger-knappen på Notatblokker-listevisningen.

Rette stavefeil

Du kan raskt finne og rette opp stavefeil i OneNote samt kontrollere at sidene er klare til å deles med andre. Aktiver stavekontrollen, og hør skjermleseren lese opp stavefeil mens du skriver eller leser innholdsblokker.

Aktivere stavekontrollen

 1. Gå til Notatblokker-listen, som forklart i Bruke en skjermleser til å organisere notatblokker, inndelinger og sider i OneNote. Fokuset flyttes til Innstillinger-knappen i Notatblokker-listevisningen.

 2. Dobbelttrykk på skjermen. Innstillinger-menyen åpnes.

 3. Sveip til høyre til du hører «Rediger og vis-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Sveip mot høyre til du hører: «Stavekontroll, vekslingsknapp, av».

  Obs!: Hvis stavekontrollen allerede er på, hører du: «Stavekontroll, vekslingsknapp, på». Du kan fortsette til siste trinn.

  Dobbelttrykk på skjermen. Du hører: «På».

 5. Sveip mot venstre til du hører «Tilbake-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Lukk-knapp». Dobbelttrykk på skjermen. Fokuset flyttes tilbake til Innstillinger-knappen i Notatblokker-listevisningen.

Finne og rette stavefeil

 1. Stavekontrollen leser opp stavefeil mens du skriver. Du hører: <ordet du har skrevet inn>, feilstavet».

  Tips!: Du kan også sette VoiceOver-rotoren til Ord og sveipe ned i innholdsblokken for å finne feilstavede ord.

 2. Dobbelttrykk på skjermen med to fingre. Hurtigmenyen åpnes.

 3. Sveip mot høyre til du hører «Velg menyelement», og dobbelttrykk på skjermen med én finger. Det feilstavede ordet er nå merket.

 4. Sveip mot høyre til du hører «Vis flere elementer», og dobbelttrykk deretter på skjermen med én finger.

 5. Sveip mot venstre til du hører «Erstatt ellipse», og dobbelttrykk deretter på skjermen med én finger. En liste over rettingsforslag åpnes.

 6. Sveip mot venstre eller høyre for å se gjennom listen til du hører forslaget du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen med én finger.

  Tips!: Hvis du vil lukke hurtigmenyen, skyver du to fingre frem og tilbake på skjermen.

Angre eller gjøre om en handling.

Hvis du akkurat formaterte teksten og ombestemmer deg, kan du riste telefonen for å angre eller gjøre om en handling.

 1. Rist telefonen til du hører: «Varsle, angre».

 2. Gjør ett av følgende:

  • Sveip til høyre til du hører «Angre», og dobbelttrykk deretter på skjermen for å angre en handling.

  • Sveip til høyre til du hører «Gjør om», og dobbelttrykk deretter på skjermen for å gjøre om en handling.

Kopiere og lime inn innhold

Hvis du trenger å flytte en del av en tekst til en annen plassering, kan du kopiere teksten og lime den inn et annet sted.

Kopiere og lime inn tekst

 1. Dobbelttrykk på skjermen med to fingre på innholdsblokken der du vil kopiere tekst. En hurtigmeny åpnes.

 2. Du kan merke teksten ved å sveipe mot venstre eller høyre til du hører «Merk» eller «Merk alt», og dobbelttrykke på skjermen med én finger.

 3. Sveip mot venstre eller høyre til du hører «Kopier», og dobbelttrykk deretter på skjermen med én finger.

 4. Flytt det kopierte innholdet til innholdsblokken der du vil lime det inn, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 5. Sveip mot venstre eller høyre til du hører «Lim inn», og dobbelttrykk deretter på skjermen med én finger.

  Tips!: Hvis du vil lukke hurtigmenyen, skyver du to fingre frem og tilbake på skjermen.

Kopiere og lime inn et bilde

 1. Sveip til venstre eller høyre på innholdsblokken til du hører at VoiceOver leser opp bildet.

 2. Dobbelttrykk på skjermen med to fingre. En hurtigmeny åpnes.

 3. Sveip mot venstre eller høyre til du hører: «Kopier», og dobbelttrykk deretter på skjermen med én finger.

 4. Flytt det kopierte innholdet til innholdsblokken der du vil lime det inn, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 5. Sveip mot venstre eller høyre til du hører «Lim inn», og dobbelttrykk deretter på skjermen med én finger.

Se også

Bruke en skjermleser til å dele og samarbeide på notatblokker i OneNote

Bruke en skjermleser til å sette inn innhold i notatblokker i OneNote

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Lære hvordan du navigerer i OneNote ved hjelp av tilgjengelige funksjoner

Du kan bruke OneNote digital notatblokk med TalkBack, den innebygde skjermleseren for Android, til å utføre grunnleggende notatoppgaver, for eksempel åpne en notatblokk, legge til sider og inndelinger, og skrive inn tekst.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil vite hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

 • Kontroller at TalkBack er slått på før du starter OneNote for Android.

I dette emnet

Åpne OneNote

Obs!: Du trenger en Microsoft-konto eller en jobb- eller skolekonto for å logge deg på OneNote.

 1. Sveip mot høyre eller venstre med to fingre på telefonen for å gå til startskjermen, hvor du finner OneNote for Android-appen.

 2. Sveip mot høyre til du hører: «OneNote», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Angi e-post, telefon eller Skype-navn, redigeringsboks». Dobbelttrykk på skjermen for å åpne appen.

 3. Bruk skjermtastaturet til å skrive inn e-postadressen til kontoen du vil bruke.

 4. Naviger til Neste-tasten i nedre høyre hjørne av skjermtastaturet, og dobbelttrykk på skjermen. Du hører: «Kobler til».

 5. Sveip til høyre til du hører enten «Passord, redigeringsboks» eller «Passord, skriv inn passordet», avhengig av din kontotype, og dobbelttrykk på skjermen.

 6. Bruk skjermtastaturet for å skrive inn passordet ditt.

 7. Naviger til Gå til-tasten i nedre høyre hjørne av skjermtastaturet, og dobbelttrykk på skjermen.

  Obs!: Hvis du hører: «Tillat at OneNote får tilgang til kontaktene dine», sveiper du til høyre til du hører: «Tillat-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

  Obs!: Hvis du hører: «OneNote-merke», sveiper du mot høyre til du hører: «Senere-knapp», og deretter dobbelttrykker du på skjermen.

 8. Når du hører: «Naviger opp-knappen», vet du at påloggingen var vellykket og at OneNote har åpnet en liste over notatene. Dobbelttrykk på skjermen for å flytte fokus til hovedvisningen av OneNote for Android-appen.

Åpne en notatblokk

Hvis du vil åpne en nylig brukt notatblokkside eller -inndeling, sveiper du til høyre i hovedvisningen til du hører: «Nylige notater-velger, i listen», og dobbelttrykker på skjermen. Sveip deretter mot høyre til du hører delen du ønsker, og dobbelttrykk på skjermen for å åpne den.

Hvis du vil åpne en bestemt notatblokk, sveiper du mot høyre i hovedvisningen til du hører: «Notatblokker-overskrift». Fortsett å sveipe til du finner den riktige notatblokken, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

Opprette en inndeling

Organiser notatblokkene ved å dele dem inn i inndelinger.

 1. Når du har åpnet en notatblokk, sveiper du til venstre til du hører: «Ny inndeling-knapp», og dobbelttrykker deretter på skjermen. Du hører: «Opprett en ny inndeling, inndelingsnavn, redigeringsboks».

 2. Skriv inn et navn på inndelingen ved hjelp av skjermtastaturet.

 3. Naviger til Fullført-tasten i nedre høyre hjørne av skjermtastaturet, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Deretter sveiper du til høyre til du hører: «Opprett-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Inndeling opprettet, OneNote».

  Den nye inndelingen er lagt til som det siste avsnittet i notatblokken. Den har én side uten tittel.

 5. Sveip mot høyre til du hører: «Av, tilbake, knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen for å gå tilbake til lysbildevisningen.

Legge til tekst på en side

 1. Når du har åpnet en notatblokk, sveiper du mot høyre til du hører navnet på inndelingen der du vil skrive, og dobbelttrykker deretter på skjermen.

 2. Sveip mot høyre til du finner siden hvor du vil legge til tekst, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Sveip mot høyre til du hører: «Flere alternativer-knapp». Sveip deretter mot høyre én gang til, og dobbelttrykk på skjermen.

 4. Bruk skjermtastaturet til å skrive tekst på siden.

 5. Sveip ned og deretter mot venstre for å lukke tastaturet.

 6. Gå tilbake til inndelingsvisningen ved å sveipe mot høyre til du hører: «Naviger opp-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Dobbelttrykk på skjermen igjen for å gå tilbake til notatblokk-visningen.

Legge til en side

Legg til flere sider til en inndeling i stedet for å gjøre den første siden veldig lang.

 1. Når du har åpnet en notatblokk, sveiper du mot høyre til du hører navnet på inndelingen der du vil legge til en side, og dobbelttrykker deretter på skjermen.

 2. Sveip mot venstre til du hører: «Ny tekstside-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Ny side lagt til».

 3. Fokus er på siden du nettopp la til. Bruk skjermtastaturet til å skrive tekst på siden.

 4. Sveip ned og deretter mot venstre for å lukke tastaturet.

 5. Gå tilbake til inndelingsvisningen ved å sveipe mot høyre til du hører: «Naviger opp-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Dobbelttrykk på skjermen igjen for å gå tilbake til notatblokk-visningen.

Se også

Bruke en skjermleser til å lese sider i OneNote

Bruke en skjermleser til å sette inn innhold i notatblokker i OneNote

Bruke en skjermleser til å organisere notatblokker, inndelinger og sider i OneNote

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Finne ut hvordan du navigerer i OneNote ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruke OneNote digitale notatblokk med tastaturet og en skjermleser til å utføre grunnleggende oppgaver, for eksempel åpner en notatblokk, legge til sider og inndelinger og skrive inn tekst for notattaking. Vi har testet med Skjermleser og JAWS, men den kan fungere sammen med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandardene og teknikker. Du kan også lære hvordan du legger til formatering på teksten, eller skrive ut sider.

Obs!: 

I dette emnet

Åpne OneNote

 1. Kontroller at du logger deg på Microsoft-kontoen på enheten din.

 2. Åpne OneNote for Windows 10 ved å trykke på Windows-logotasten og skrive inn onenote. Så trykker du på PIL OPP eller PIL NED til du hører: «OneNote. Klarert Microsoft Store-app.» Deretter trykker du på ENTER.

Åpne en notatblokk

 1. Trykk på CTRL+G for å åpne notatblokknavigering OneNote.

 2. Bruk PIL OPP og PIL NED for å flytte mellom notatblokker. Trykke ENTER for å velge en notatblokk.

  Tips!: Hvis du vil opprette en ny notatblokk, trykker du på SKIFT+TAB flere ganger i notatblokknavigering til du hører: «Ny notatblokk-knapp».

Opprett ny inndeling

 1. Hvis du vil opprette en ny del i en notatblokk, trykker du på CTRL+G, og deretter på CTRL+T.

 2. Delen er opprettet. Markøren er plassert på ny inndeling Navn-feltet. Du hører: "Delen Navn-tekstboksen."

 3. Skriv inn et navn for delen.

 4. Når du er ferdig, trykker du på ENTER. Delen har fått navn, og markøren er flyttet til sidenavigeringen.

Legge til en side

 1. Hvis du har mer enn én inndeling i en notatblokk, trykker du Ctrl + Skift + G for å gå til delen navigasjonen. Trykk TAB til du hører navnet på en inndeling. Deretter Bruk pil opp eller pil ned for å flytte mellom inndelingene. Delen navnene er mottatt som du flytter.

 2. Hvis du vil legge til en side på slutten av delen, trykker du på CTRL+N. Det opprettes en ny side uten tittel.

 3. Hvis du vil gå til siden Tittel-feltet, og Skriv inn en sidetittel, trykker du Enter to ganger. Du hører: "Sidetittel."

Legge til tekst

Legge til eller åpne en inndeling eller side i en notatblokk, og begynn å skrive.

Obs!: Tittelen er angitt som «sidetittel» på sidene, og notatene nedenfor er angitt som «innholdsblokk».

Tips!: Hvis du vil åpne notatblokknavigasjon, trykker du Ctrl + G. Hvis du vil åpne delen navigasjon, trykker du Ctrl + Skift + G. For å åpne sidenavigasjon, trykker du Ctrl + Alt + G. Bruk opp eller pil ned for å flytte mellom elementene, og trykk Enter for å velge. Du kan også bruke F6 til å flytte mellom områder i OneNote-vinduet.

Redigere tekst

Formatert tekst inneholder mer informasjon og er ofte lettere å lese enn ren tekst. Oppgavene nedenfor forklarer hvordan du kan bruke alternativer for grunnleggende tekstformatering i OneNote for Windows 10 og hvilke tastaturkommandoer som skal brukes for noen grunnleggende tekstredigeringsoppgaver.

Formatere tekst

 1. Merk den delen av teksten i OneNote du vil formatere. Merk tekst ved å holde nede SKIFT og bruke piltastene til å flytte markøren.

 2. Trykk Alt+H for å åpne Hjem-menyen.

 3. Hvis du vil velge et formateringsalternativ, trykk Pil ned, og bruk deretter piltastene til å bla gjennom alternativene. Trykk mellomrom for å utvide et alternativ, eller for å velge. Du kan også bruke hurtigtastene til raskt for å bruke formatering på teksten:

  • Trykk Ctrl + Skift + venstre vinkelparentes (>) å øke størrelsen.

  • Trykk Ctrl + Skift + høyre vinkelparentes (<) til å redusere størrelsen.

  • Trykk Ctrl + B for å bruke fet tekst.

  • Trykk Ctrl + k å bruke kursiv tekst.

  • Trykk Ctrl + du å bruke understreket tekst.

  • Trykk Ctrl + Skift + H for å utheve tekst med gult.

  • Trykk Ctrl + Skift + likhetstegn (=) skal brukes hevet skrift.

  • Trykk Ctrl + L for å justere venstre eller Ctrl + R for å justere teksten.

Tips!: Hvis du vil fjerne all formatering i en merket del av teksten, trykker du på CTRL+SKIFT+N.

Angre en handling.

Hvis du vil angre en handling, trykker du CTRL+Z.

Kopiere og lime inn innhold

 1. Merk den delen av innhold i OneNote du vil kopiere.

 2. Trykk CTRL+C for å kopiere.

 3. Trykk CTRL+V for å lime inn det kopierte innholdet.

Skrive ut en side

 1. Trykk CTRL+P på siden vil du skrive ut.

 2. Dialogboksen Skriv ut åpnes, og alternativet for gjeldende skriver angis. Hvis du vil endre skriveren, Bruk pil opp eller pil ned.

 3. Trykk Tab-tasten og bruker pil opp eller pil ned for å endre utskriftsretning, Stående eller Liggende.

 4. Hvis du vil starte utskriften, i dialogboksen Skriv ut, trykker du Tab-tasten til du hører: "Skriv ut-knappen." Trykk deretter mellomrom.

 5. Hvis du valgte en skriverenhet, blir siden skrevet ut.

  Hvis du har valgt utskrift til en fil, åpnes dialogboksen Lagre utskriftsdata som. Markøren er plassert i Filnavn-feltet.

  • Skriv inn et filnavn for utskriftsdataene.

  • Hvis du vil endre hvor utskriftsdataene lagres, kan du bruke SKIFT+TAB og TAB til å flytte bakover og fremover i dialogboksen. Trykk ENTER for å åpne en mappe eller for å velge en plassering eller en knapp i dialogboksen.

  • Når du er klar, trykker du ALT+S for å lagre. Siden skrives ut til en fil.

Se også

Bruke en skjermleser til å dele og samarbeide på notatblokker i OneNote

Bruke en skjermleser til å sette inn innhold i notatblokker i OneNote

Hurtigtaster i OneNote for Windows 10

Finne ut hvordan du navigerer i OneNote ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk OneNote Online i nettleseren med tastaturet og en skjermleser til å opprette, åpne, redigere og formatere OneNote notatblokkene som du opprettet på en server for Skyen med en av enhetene dine. Vi har testet med Skjermleser, men den kan fungere sammen med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandardene og teknikker.

Hvis organisasjonen eller skolen har et Office 365SharePoint-plan eller et område, kan du begynne å bruke OneNote Online ved å opprette eller deling av notatblokker i biblioteker på området.

OneNote Online er spesielt utformet for personer som bruker skjermlesere. Med det nye utseendet og funksjonaliteten kan du navigere gjennom notatblokker, inndelinger og sider enklere og mer effektivt.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil vite hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil finne ut mer om skjermlesere, går du til Hvordan fungerer skjermlesere med Microsoft Office.

 • Når du bruker OneNote Online, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Siden OneNote Online kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du bruker for eksempel CTRL + F6 i stedet for F6 til å gå inn og ut av kommandoene. I tillegg fungerer vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne) for nettleseren, men ikke for OneNote Online.

 • Trykk Alt + Q for å hoppe til på Fortell meg søk som en snarvei til kommandoer, og skriv deretter kommandoen du vil bruke (bare tilgjengelig i redigeringsvisningen ). Hvis du vil navigere i listen over søkeresultater, trykker opp eller pil ned, og for å velge en kommando, trykker du Enter.

I dette emnet

Åpne OneNote

Utforsk og opplev OneNote Online for å ta notatene med deg uansett hvor du går, og noter de fantastiske nye idéene dine i det øyeblikket du får dem.

 1. Gå til onenote.comi nettleseren.

 2. På påloggingssiden, trykk TAB til du hører "Pålogging", og trykk Enter. Logg på med legitimasjonen for jobb- eller skolekonto, eller Bruk Microsoft-kontoen.

 3. Trykk på ALT+A for å logge deg på med Microsoft-kontoen din. Trykk på ALT+N for å logge deg på med jobb- eller skolekontoen din.

Åpne en notatblokk

Du kan raskt åpne nylig brukte notatblokker for å fortsette arbeidet der du slapp. Du kan også utforske og åpne private og delte notatblokker.

Når du logger deg på OneNote Online, åpnes appen i Notatblokker-visningen og viser en liste over nylig brukte notatblokker.

 1. Hvis du vil åpne en notatblokk, trykker du TAB eller Skift + Tab til du hører navnet på notatblokken du vil åpne. Trykk Enter.

  Tips!: Hvis du allerede arbeider på en notatblokk i visningen for redigering, og du vil åpne en annen notatblokk, trykker du Ctrl + F6 til du hører "Bruk dette panelet til å velge notatblokker, inndelinger og sider.", og trykk deretter Enter. Du hører navnet på en notatblokk. Trykk pil ned til du hører notatblokken du vil bruke, og trykk deretter Enter.

Tips!: Hvis tilgjengelig, til å opprette en ny notatblokk i notatblokkvisningen, trykk TAB til du hører "Notatblokkene mine", og trykk deretter Enter. I Mine notatblokker, trykk TAB til du hører: "New, kobling." Trykk Enter.

Obs!: Hvis du bruker en skole- eller organisasjonskontoen, kan fremgangsmåten være litt annerledes.

Åpne en notatblokk i den fullstendige versjonen av OneNote

Den fullstendige skrivebordsversjonen av OneNote gir deg mange flere alternativer når du arbeider med filene dine. Det er enkelt å åpne den fullstendige versjonen fra OneNote Online.

 1. Åpne notatblokken du vil bruke i den fullstendige skrivebordsversjonen av OneNote i OneNote Online.

 2. Trykk Ctrl + F6 til du hører «Hjem-fanen element», og deretter trykker du TAB til du hører "Åpne i OneNote-knappen," og trykker mellomrom.

 3. Den mente du Bytt apper? varsel dialogboksen åpnes. Trykk venstre piltast til du hører "Ja", og trykk deretter mellomrom.

 4. Hvis en Sikkerhetsmelding i Microsoft OneNote-dialogboks åpnes, trykker du Y. Dialogboksen pålogging åpnes.

 5. Skriv inn e-post eller telefon ditt, og trykk Enter. Du hører: "Logg PIN-koden. Passord, tekstredigering."

 6. Skriv inn passordet og trykk ENTER.

  Obs!: Hvis du bruker en konto fra organisasjonen som ikke er en Microsoft-konto, er kanskje fremgangsmåten for pålogging litt annerledes. Det kan for eksempel hende du må bruke en PIN-kode eller et smartkort.

  Notatblokken åpnes i OneNote.

Opprett ny inndeling

Hvis du vil organisere innholdet ditt eller opprette en ny blokk med notater i notatblokken, kan du opprette en ny inndeling.

 1. I en notatblokk, trykk Alt + Windows-tasten + N, S. Du hører: "Inndelingsnavn."

 2. Skriv inn et navn for den nye inndelingen, og trykk deretter Enter.

  Delen heter, og flyttes fokus til den nye sidetittelen. Du hører: "Siden tittel, redigeringsområdet, tittel."

Legge til en side

Hvis du vil skrive ned nye idéer eller notater, kan du legge til en side for dem.

 1. Hvis du vil navigere til inndelingen der du vil legge til en ny side, trykker du Ctrl + F6 til du hører: "Bruk dette panelet for å velge notatblokker, inndelinger og sider."

 2. Trykk TAB til du hører "Delen list" etterfulgt av et inndelingsnavn. Hvis du vil merke en inndeling, bruker du opp eller pil ned til du hører navnet på inndelingen du vil legge til en ny side. Trykk Enter.

 3. I den valgte delen, trykker du Alt + Windows-logotasten + n., N. Det opprettes en ny side uten tittel og flyttes fokus til siden Tittel-feltet.

 4. Skriv inn en tittel for den nye siden.

Legge til tekst

Når du utforsker sider, vil Skjermleser lese opp tittelen som «sidetittel» og innholdet under den som «innholdsblokk».

 1. Hvis du vil gå til siden der du vil legge til tekst, trykker du Ctrl + F6 til du hører: "Bruk dette panelet for å velge notatblokker, inndelinger og sider."

 2. Trykk TAB til du hører "Sideliste" etterfulgt av et sidenavn. Hvis du vil merke en side, bruker du opp eller pil ned til du hører navnet på siden du vil bruke, og trykk deretter Enter.

 3. Fokus flyttes til siden Tittel-feltet, og du hører: "Siden tittel, redigeringsområdet, tittel." Trykk TAB for å flytte til innhold blokken og legge til tekst, og begynn å skrive notatene dine.

Rediger og formater tekst

Hvis du vil gjøre det enklere å lese teksten, kan du bruke de grunnleggende tekstformateringsalternativene i OneNote Online med tastaturet.

 1. Merk teksten du vil formatere ved å trykke på og holde inne SKIFT og trykke på piltastene for å flytte markøren.

 2. Bruk hurtigtastene nedenfor til å raskt angi et formateringsalternativ:

  • Hvis du vil bruke fet formatering, trykker du på CTRL+F.

  • Hvis du vil bruke kursiv formatering, trykker du på CTRL+K.

  • Hvis du vil bruke understrekformatering, trykker du på CTRL+U.

  • Hvis du vil opprette en punktliste, trykker du på CTRL+PUNKTUM.

  • Hvis du vil opprette en nummerert liste, trykker du på CTRL+SKRÅSTREK eller CTRL+SKIFT+O.

  • Hvis du vil justere teksten til venstre, trykker du på CTRL+L.

  • Hvis du vil justere teksten til høyre, trykker du på CTRL+R.

  • Trykk på ALT+SKIFT+PIL HØYRE for å øke tekstinnrykk.

  • Trykk på ALT+SKIFT+PIL HØYRE for å redusere tekstinnrykk.

 3. Hvis du vil se gjennom flere formateringsalternativer, trykker du på CTRL+F6 til du hører: «Hjem-faneelement». Trykk deretter på ENTER. Hjem-fanen åpnes.

  Trykk TAB eller Skift + Tab for å bla gjennom alternativer i kategorien. Skjermleseren av gir beskjed om alternativene som du flytter. Hvis du vil vise alternativer med undermenyer, trykker du Enter. Hvis du vil flytte i alternativet undermenyer, trykker du TAB eller Skift + Tab.

  Hjem-fanen kan du for eksempel endre skrifttype, skriftfarge eller legge til forhåndsformaterte stiler i teksten.

Angre eller gjøre om en handling.

Du kan enkelt angre eller gjøre om en handling ved hjelp av tastaturet. Hvis du for eksempel akkurat har formatert teksten og ombestemmer deg, kan du trykke på CTRL+Z for å angre formateringen. Hvis du vil gjøre om en handling, trykker du på CTRL+Y.

Kopiere og lime inn innhold

Hvis du trenger å flytte en del av en tekst til en annen plassering, kan du kopiere teksten og lime den inn et annet sted.

 1. På en OneNote-side velger du innholdet du vil kopiere, som forklart i Redigere og formatere tekst.

 2. Hvis du vil kopiere utvalget, trykker du på CTRL+C.

 3. Trykk CTRL+V for å lime inn det kopierte innholdet.

kjøre stavekontroll

Du kan raskt finne og rette opp stavefeil samt kontrollere at sidene er klare til å deles med andre.

 1. På en OneNote-side trykker du på ALT+F7. Et feilstavet ord er uthevet i teksten. Fokuset flyttes til en hurtigmeny med forslag til riktig stavemåte.

 2. Trykk Tab for å gå gjennom forslagene. Når du hører et forslag du vil bruke, trykker du Enter.

  Hvis du ikke vil endre gjeldende stavemåten, trykker du TAB til du hører "Ignorer når", og trykk deretter Enter.

 3. Hvis du vil gå til neste feilstavede ord, trykker du på ALT+F7.

Skrive ut en side

Hvis du vil ha en fysisk kopi av en side, kan du skrive den ut. Du kan også skrive ut en side til en fil og lagre filen på enheten.

 1. Trykk CTRL+P på siden vil du skrive ut.

 2. Dialogboksen Skriv ut åpnes, og alternativet for gjeldende skriver angis. Hvis du vil endre skriveren, trykker du opp eller pil ned.

 3. Hvis du vil endre papirretningen til Stående eller Liggende, trykk TAB til du hører "Retning, stående, kombinasjonsboks", og trykk deretter Enter.

  Trykk opp eller pil ned til du hører alternativet du vil velge.

 4. Hvis du vil starte utskriften, i dialogboksen Skriv ut, trykker du Tab-tasten til du hører: "Skriv ut-knappen." Trykk Enter.

  Hvis du valgte en skriverenhet, blir siden skrevet ut.

  Hvis du valgte skrive til en fil, åpnes dialogboksen Skriv ut utdata filtype. Markøren er plassert i filnavn-feltet. Skriv inn et filnavn for skrive ut resultatet. Hvis du vil endre hvor skrive ut resultatet vil bli lagret, trykker du TAB eller Skift + Tab og Tab for å flytte fremover eller bakover i dialogboksen. Åpne en mappe, eller velg en plassering eller en knapp i dialogboksen, trykker du Enter. Når du er klar, trykker du Alt + S for å lagre. Siden er skrevet ut til en fil.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn innhold i notatblokker i OneNote

Bruke en skjermleser til å dele og samarbeide på notatblokker i OneNote

Hurtigtaster i OneNote Online

Lær hvordan du navigerer i OneNote ved hjelp av tilgjengelige funksjoner

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×