Grunnleggende oppgaver i Visio 2010

Komme i gang med Office 2010 Her er noen grunnleggende oppgaver du kan gjøre, slik at det blir enklere å lære hvordan du bruker Microsoft Visio 2010.

I denne artikkelen

Hva er Visio?

Datatilkoblede Visio-diagrammer

Webtegninger med Visio-tjenester

Finne og bruke en mal

Opprette et nytt diagram

Åpne et diagram

Lagre et diagram

Legge til en figur

Legge til en kobling mellom to figurer

Legge til tekst i figurer eller på siden

Legge til tekst i en figur

Legge til tekst på siden

Legge til data i en figur

Koble datakilder til figurer

Formatere diagrammet

Skrive ut diagrammet

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Hva er Visio?

Visio 2010 er et grafikk- og tegneprogram du kan bruke til å visualisere, utforske og meddele sammensatt informasjon. Du kan bruke Visio til å gjøre om komplisert tekst og kompliserte tabeller som er vanskelige å forstå, til Visio-diagrammer som meddeler informasjon på et blunk.

Visio inneholder moderne figurer og maler for mange ulike diagrambehov, inkludert IT-administrasjon, prosessmodellering, bygg og arkitektur, utforming av brukergrensesnitt, personaladministrasjon, prosjektstyring og mye mer.

Datatilkoblede Visio-diagrammer

I stedet for statiske bilder kan du opprette datatilkoblede Visio Professional 2010- og Visio Premium 2010-diagrammer der data vises, som er enkle å oppdatere, og som øker produktiviteten dramatisk. Du kan bruke mange ulike diagrammaler og sjablonger i Visio til å forstå, handle i henhold til og dele informasjon om organisasjonssystemer, -ressurser og -prosesser over hele virksomheten.

Du kan integrere data i figurer fra mange ulike sanntidsdatakilder, inkludert Excel, Access, SQL, SharePoint-lister eller OLEDB- eller ODBC-datakilder, med bare noen få klikk i en dataveiviser.

Webtegninger med Visio-tjenester

I tillegg til å foreta grunnleggende deling via e-post eller statiske websider kan brukere bruke de siste nyskapningene i Visio 2010 til å vise rikholdige, iøynefallende visuelle virkemidler, figurer og prosesser via webleseren, selv om de en gang ikke har Visio. Du kan publisere Visio Professional 2010- og Visio Premium 2010-webtegninger ved å bruke Visio-tjenester, en funksjon i SharePoint Server 2010 for gjengivelse av interaktive og datatilkoblede diagrammer. Du kan bruke Visio-webtegningene til å vise data fra mange ulike kilder, inkludert Excel, SQL, SharePoint-lister eller OLEDB- eller ODBC-datakilder.

Advarsel:  Access Services støttes ikke når det gjelder datakobling i Visio-webtegninger.

Når du kobler webdiagrammene til en oppdaterbar kildefil, kan brukere i tillegg vise sanntidsdata i figurene, slik at de får et nøyaktig og oppdatert bilde.

Til toppen av siden

Finne og bruke en mal

I Visio 2010 kan du bruke innebygde maler, bruke egendefinerte maler og søke blant mange ulike maler på Office.com. Office.com har et bredt utvalg av populære Excel-maler, inkludert prosessdiagrammer, nettverksdiagrammer og etasjeplaner.

Slik finner og bruker du en mal i Visio:

 1. Klikk Ny i kategorien Fil.

 2. Gjør ett av følgende under Velg en mal:

  • Hvis du vil bruke en av de innebygde malene, klikker du ønsket kategori under Malkategorier, og deretter klikker du ønsket mal og Opprett.

  • Hvis du vil bruke en mal som du nylig har brukt, på nytt, klikker du ønsket mal under Nylig brukte maler, og deretter klikker du Opprett.

  • Hvis du vil bruke en egen mal som du har laget tidligere, klikker du Ny fra eksisterende under Andre måter å komme i gang, navigerer til ønsket fil og klikker Opprett ny.

  • Hvis du vil finne en mal på Office.com, klikker du Office.com-maler under Andre måter å komme i gang, velger ønsket mal og klikker deretter Last ned for å laste ned malen fra Office.com til datamaskinen.

Merknad:  Du kan også søke etter maler på Office.com fra Visio. Hvis du vil søke etter maler på Office.com, klikker du Office.com-maler under Andre måter å komme i gang. Skriv inn én eller flere søkeord i boksen Søk etter maler på Office.com, og klikk deretter pilknappen for å søke.

Til toppen av siden

Opprette et nytt diagram

 1. Klikk kategorien Fil. Dermed åpnes Backstage-visningen.

  Merknad:  Du er i Backstage-visningen når du først åpner Visio. Hvis du nettopp har åpnet Visio, går du videre til neste trinn.

 2. Klikk Ny.

 3. Klikk Tom tegning under Andre måter å komme i gang under Velg en mal.

 4. Klikk Opprett.

Når diagrammalen åpnes, tar en tom diagramside opp det meste av plassen. Langs siden vises Figurer-vinduet, som inneholder flere sjablonger som er fulle av figurer.

Avdeling-sjablongen i Figurer-vinduet

Sjablongene angis av tittellinjer øverst i Figurer-vinduet, og du må kanskje bla nedover tittellinjeruten for å vise alle. Når du klikker en sjablongtittellinje, vises figurene i ruten under.

Til toppen av siden

Åpne et diagram

 1. Klikk kategorien Fil, og klikk deretter Åpne.

 2. Klikk stasjonen eller mappen som inneholder tegningen, i venstre rute i dialogboksen Åpne.

 3. Åpne mappen som inneholder ønsket tegning, i høyre rute i dialogboksen Åpne.

 4. Klikk tegningen, og klikk deretter Åpne.

Til toppen av siden

Lagre et diagram

Du kan lagre diagrammet som en standard Visio-fil du kan dele med andre personer som har Visio. I tillegg finnes det mange formater du kan lagre diagrammet i, direkte fra dialogboksen Lagre som.

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk Lagre som, og velg deretter et format i Filtype-listen.

De forskjellige formatene er nyttige for ulike måter å bruke eller dele diagrammet på.

 • Standard bildefil    inkludert JPG-, PNG- og BMP-formater.

 • Webside    i HTM-format. Bildefiler og andre ressursfiler lagres i en undermappe der du lagret HTM-filen.

 • PDF- eller XPS-fil   

 • AutoCAD-tegning     i DWG- eller DXF-format.

Til toppen av siden

Legge til en figur

 1. Hold nede museknappen når du klikker ønsket figur i Figurer-vinduet.

 2. Dra figuren til diagramsiden.

Hvis vil ha mer informasjon om hvordan du legger til figurer, kan du se Bruke Figurer-vinduet til å ordne og søke etter figurer og Søke etter flere figurer og sjablonger.

Til toppen av siden

Legge til en kobling mellom to figurer

Slik legger du til en figur på tegningssiden slik at den kobles til automatisk når du legger den til på siden:

 1. Dra den første tegningen til tegningssiden.

 2. Hold pekeren over figuren som allerede er på siden. Legg merke til de små, blå pilene som vises ved figurens fire sider. Dette er pilene for automatisk tilkobling som du kan bruke til å koble figurer.

  Figur med piler for automatisk tilkobling

  Serviceforespørsel-figuren, der pilene for automatisk tilkobling vises.

 3. Flytt pekeren slik at den dekker én av pilene.

  En miniverktøylinje, som inneholder fire figurer, vises, og en forhåndsvisningsfigur vises kanskje også på siden. Etter hvert som du flytter pekeren over figurene på miniverktøylinjen, forhåndsvises figurene. Figurene på verktøylinjen er de fire øverste figurene i området Hurtigfigurer.

 4. Klikk én av figurene på miniverktøylinjen for å legge den til på siden.

Slik kobler du sammen to figurer automatisk når du drar den andre figuren til siden:

 1. Dra én figur til tegningssiden.

 2. Dra en ny figur til tegningssiden, og hold den slik at den dekker den første figuren, men ikke slipp den ennå. Legg merke til at pilene for automatisk tilkobling vises.

  Koble figurer ved å slippe én figur på en annen figurs pil for automatisk tilkobling

  Analyser-figuren er plassert på den nederste pilen for automatisk tilkobling i Serviceforespørsel-figuren.

 3. Flytt den andre figuren ned over pilen for automatisk tilkobling som peker i ønsket retning, og slipp den på pilen.

  To koblede figurer

  Analyser-figuren er plassert i standard avstand til Serviceforespørsel-figuren, og figurene kobles sammen automatisk.

Slik kobler du sammen to figurer som allerede er på siden:

 1. Hold pekeren over den ene av figurene du vil koble til.

 2. Når pilen for automatisk tilkobling vises, flytter du pekeren over en pil som peker mot den andre figuren du vil koble til.

 3. Hold nede musepekeren når du klikker pilen for automatisk tilkobling, og dra deretter en kobling fra den til midten av den andre figuren.

  Når pilen er over midten av den andre figuren, vises det en rød kantlinje rundt figuren. Slipp koblingen for å feste den til, eller "lime" den på, figuren.

Hvis vil ha mer informasjon om hvordan du kobler figurer, kan du se Koble figurer ved hjelp av Automatisk tilkobling eller koblingsverktøyet.

Til toppen av siden

Legge til tekst i figurer eller på siden

Legge til tekst i en figur

 1. Velg figuren du vil legge til tekst i.

 2. Skriv inn ønsket tekst.

  Når du begynner å skrive, bytter Visio den merkede figuren til tekstredigeringsmodus. Du legger til en ny tekstlinje ved å trykke ENTER.

 3. Klikk et tomt område på siden eller trykk ESC når du er ferdig.

 4. Merk figuren på nytt. Det vises et lite gult håndtak i tekstområdet. Dra det gule kontrollhåndtaket for å flytte teksten.

Til toppen av siden

Legge til tekst på siden

 1. Klikk tekstverktøyet i Verktøy-gruppen i kategorien Startside.

 2. Klikk et tomt område på siden. Det vises en tekstboks.

 3. Skriv inn ønsket tekst.

 4. Klikk pekeverktøyet i Verktøy-gruppen i kategorien Startside for å stoppe bruken av tekstverktøyet.

Tekstboksen har nå egenskapene til andre figurer. Du kan merke tekstboksen og skrive inn ny tekst, du kan dra tekstboken til en annen del av siden, og du kan formatere teksten ved hjelp av gruppene Skrift og Avsnitt i kategorien Startside. I tillegg vises pilene for automatisk tilkobling når du holder pekeren over teksten, og du kan bruke disse til å koble tekst til andre figurer.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger til tekstblokker, kan du se Legge til, redigere, flytte eller rotere tekst og tekstblokker.

Til toppen av siden

Legge til data i en figur

Slik angir du data i en dataegenskap eller et datafelt som en figur allerede har:

 1. Velg en figur på tegningssiden.

 2. Høyreklikk figuren, og klikk Figurdata.

 3. Angi ønskede data i ønsket egenskapsrad i Figurdata-vinduet.

Slik definerer du en ny dataegenskap eller et nytt datafelt for en figur:

 1. Velg en figur på tegningssiden.

 2. Høyreklikk figuren, og klikk Definer figurdata.

 3. Klikk Ny i dialogboksen Definer figurdata.

 4. Slett standardteksten i Etikett-boksen, og skriv inn et navn for egenskapen.

 5. Velg typen data som du vil skal angis i denne egenskapen, fra Type-listen.

  Tips!:  Hvis du vil at tekst (for eksempel et personnavn) skal være typen data i egenskapen, velger du Streng.

 6. Skriv inn verdien til de ønskede dataene i Verdi-boksen.

 7. Klikk OK.

 8. Høyreklikk figuren på nytt, velg Data, og klikk Figurdata denne gangen.

Figurdata-vinduet åpnes, og alle dataene som er definert for figuren, vises. Hvis alle figurene inneholder bestemt informasjon, kan du la Figurdata-vinduet være åpent og klikke figurene du er interessert i, for å vise dataene de inneholder.

Til toppen av siden

Koble datakilder til figurer

Manuell tillegging av figurdata kan tilføre mange nye funksjoner til diagrammet, men hvis dataene er lagret i en database eller en Excel-arbeidsbok, kan du trekke dataene inn i diagrammet automatisk og koble dataradene til bestemte figurer.

Bruk veiviseren Datavelger til å importere dataene til Eksterne data-vinduet.

Dataene som vises i Eksterne data-vinduet, er et øyeblikksbilde av kildedataene på importtidspunktet. Du kan oppdatere dataene i tegningen for å samsvare med endringene i kildedataene ved å klikke Oppdater alle i kategorien Data.

 1. Klikk Koble data til figurer i Eksterne data-gruppen i kategorien Data.

 2. Velg hvilken av følgende typer datakilder du bruker, på den første siden i veiviseren Datavelger:

  • Microsoft Office Excel-arbeidsbok

  • Microsoft Office Access-database

  • Microsoft Windows SharePoint Services-liste

  • Microsoft SQL Server-database

  • Annen OLEDB- eller ODBC-datakilde

 3. Fullfør resten av veiviseren.

Når du har klikket Fullfør på den siste siden i Datatilkobling-veiviseren, vises Eksterne data-vinduet med de importerte dataene vist i et rutenett. Dra en datarad til en figur for å legge til dataene automatisk i Figurdata for denne figuren. Eller merk en figur i Figurer-vinduet som du vil skal ha dataene, og dra deretter en datarad som du slipper i et tomt område på siden. Den merkede figuren legges til på siden og er koblet til dataene.

Til toppen av siden

Formatere diagrammet

Slik bruker du en bakgrunn på tegningen:

 1. Klikk kategorien Utforming.

 2. Klikk Bakgrunner i Bakgrunner-gruppen.

 3. Klikk ønsket bakgrunn. En ny bakgrunnsside legges til i diagrammet, som vises i sidekategoriene langs bunnen av diagramområdet.

Slik bruker du en kantlinje eller tittel på tegningen:

 1. Klikk Kantlinjer og titler i kategorien Utforming.

 2. Klikk ønsket tittel.

  Tittelen og kantlinjen legges til på bakgrunnssiden (kalt VBakgrunn-1 som standard). Hvis du vil endre tittelen og annen tekst, må du utføre endringene på bakgrunnssiden. Du kan ikke endre tittelen på andre sider.

 3. Klikk kategorien VBakgrunn-1 nederst i diagramområdet.

  Sidekategoriene med VBakgrunn-siden

 4. Klikk tittelteksten. Hele kantlinjen merkes, men hvis du begynner å skrive inn tekst, endres standard titteltekst.

 5. Skriv inn ønsket tittel.

 6. Hvis du vil redigere annen tekst i kantlinjen, merker du hele kantlinjen, og deretter klikker du teksten du vil endre, og begynner å skrive inn ny tekst.

Slik bruker du et enhetlig fargevalg og andre formateringseffekter:

 1. Hold pekeren over de ulike temaene i Temaer-gruppen i kategorien Utforming. Det vises en forhåndsvisning av temaet på siden.

  Hvis du vil vise andre tilgjengelige temaer, klikker du Mer Mer-knappen .

 2. Klikk temaet du vil bruke i diagrammet.

Til toppen av siden

Skrive ut diagrammet

 1. Klikk kategorien Fil, og klikk deretter Skriv ut.

 2. Klikk Skriv ut for å skrive ut diagrammet.

 3. Gjør følgende i dialogboksen Skriv ut:

  • Velg ønsket skriver i Navn-boksen (hvis den ikke allerede er valgt).

  • Angi sidene i tegningen du vil skrive ut, under Sideområde.

  • Angi antall eksemplarer du vil skrive ut, under Eksemplarer.

 4. Klikk OK når du er klar til å skrive ut.

Til toppen av siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×