Grunnleggende oppgaver i SharePoint Workspace 2010

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Her er noen grunnleggende oppgaver du kan gjøre for å lære hvordan du bruker Microsoft SharePoint Workspace 2010.

Merknad: SharePoint Workspace ble tidligere kalt Office Groove.

I denne artikkelen

Hva er SharePoint Workspace?

Arbeidsområdetyper i SharePoint Workspace

Deler av et SharePoint-arbeidsområde

Deler av et Groove-arbeidsområde

Opprette et SharePoint-arbeidsområde

Opprette et SharePoint-arbeidsområde der elementer i alle listene og bibliotekene lastes ned

Opprette et SharePoint-arbeidsområde for å synkronisere en valgt liste eller et valgt bibliotek

Synkronisere innhold på et SharePoint-arbeidsområde med SharePoint-serveren

Synkronisere en enkelt liste eller et bibliotek

Synkronisere alle lister og biblioteker i SharePoint-arbeidsområdet

Navigere til et SharePoint-arbeidsområde

Navigere til et SharePoint-arbeidsområde i startfeltet

Navigere til et SharePoint-arbeidsområde i filsystemet

Opprette et Groove-arbeidsområde

Invitere personer til et Groove-arbeidsområde

Hva er SharePoint Workspace?

Med Microsoft SharePoint Workspace 2010 kan du få tilgang til SharePoint-innholdet enten du er koblet til SharePoint-serveren eller arbeider frakoblet. Når du er koblet til SharePoint-serveren, synkroniseres alle innholdsoppdateringene på serveren og arbeidsområdet automatisk. Når du ikke er tilkoblet, hurtigbufres endringene du gjør på arbeidsområdet, lokalt. Neste gang du kobler til SharePoint-serveren, synkroniseres alle endringene automatisk.

Det er enkelt å navigere på SharePoint-arbeidsområder når du skal ha tilgang til og arbeide med SharePoint-innholdet. Hvis du vet hvordan du bruker et SharePoint-område, vet du med en gang hvordan du bruker et SharePoint-arbeidsområde.

Til toppen av siden

Arbeidsområdetyper i SharePoint Workspace

Det er tre arbeidsområdetyper i SharePoint Workspace: SharePoint-arbeidsområder, Groove-arbeidsområder og delte mapper.

SharePoint-arbeidsområder i denne utgaven, kan du opprette en kopi av et SharePoint-område på datamaskinen som automatisk synkroniseres med serveren. Denne typen arbeidsområde kan ta med bare ett medlem, personen som opprettet arbeidsområdet.

Groove-arbeidsområder blir kjent for alle som har brukt en tidligere versjon av denne programvaren, for eksempel Office Groove 2007. Denne typen arbeidsområde inneholder vanligvis en rekke produktivitetsverktøy, legges til etter behov, og inneholder vanligvis to eller flere medlemmer som bli med i via invitasjon.

En delt mappe er en spesialtype av et Groove-arbeidsområde som du kan bruke til å dele innholdet i en mappe i Windows-filsystemet. Hvis du vil ha mer informasjon om denne arbeidsområdetypen, kan du se Om delte mapper.

Til toppen av siden

Deler av et SharePoint-arbeidsområde

Et SharePoint-arbeidsområde.

1. SharePoint-dokumentbiblioteker synkronisert i arbeidsområdet.

2. SharePoint-lister synkroniseres i arbeidsområdet.

3. lister eller biblioteker som ikke støttes i SharePoint workspace. Du finner en Web-kobling for å navigere til dette innholdet på SharePoint-området.

4. innhold i det valgte dokumentbiblioteket.

Dette dokumentet handler om hvordan du oppretter et SharePoint-arbeidsområde med et SharePoint-område som utgangspunkt.

Til toppen av siden

Deler av et Groove-arbeidsområde

Grupper eller organisasjoner med felles formål og mål kan bruke Groove-arbeidsområder til å dele ideer og samarbeide. Et Groove-arbeidsområde inneholder vanligvis to eller flere "medlemmer", det vil si personer som blir medlemmer av arbeidsområdet via invitasjon. Arbeidsområdets innhold er svært dynamisk. Oppdateringer som du eller andre legger til, vises øyeblikkelig for alle medlemmer som er pålogget. Du og andre medlemmer sender og mottar oppdateringer når dere logger på.

Groove-arbeidsområder tillater medlemmer å arbeide med mange ulike spesialiserte programverktøy. La oss si at du for eksempel har ukentlige møter for å diskutere utviklingen av markedsføringsmateriell. Aktivitetene kan dreie seg om å fastsette tidsfrister, tildele oppgaver og gå gjennom fullført arbeid. Medlemmene av arbeidsområdet kan legge til rette for dette møtet ved å legge inn filer i et dokumentverktøy, diskutere problemer i et diskusjonsverktøy og samarbeide om sakslister ved å bruke et kalenderverktøy. Alle medlemmene som er logget på arbeidsområdet samtidig, kan kommunisere ved å bruke chat.

Groove-arbeidsområde

1. verktøy i arbeidsområdet.

2. medlemmene i arbeidsområdet.

3. innhold i det merkede arbeidsområdeverktøyet.

4. et element som inneholder ny eller ulest innhold.

5. invitere nye medlemmer i arbeidsområdet i boksen Inviter til arbeidsområde.

6. arbeidsområde chatteutskriften.

Opprette et SharePoint-arbeidsområde

Du kan opprette SharePoint-arbeidsområder ved å starte med et SharePoint-område i en webleser eller med startfeltet for SharePoint Workspace.

Opprette et SharePoint-arbeidsområde der elementer i alle listene og bibliotekene lastes ned

Du kan enklest opprette et SharePoint-arbeidsområde ved å gå til SharePoint-området og synkronisere området med datamaskinen. Alle elementene i lister og biblioteker som støttes, lastes ned til SharePoint-arbeidsområdet. Merk at innholdet i elementer i dokumentbiblioteker bare lastes ned etter behov når du åpner dokumenter på SharePoint-arbeidsområdet.

Lister og biblioteker som ikke støttes ennå, vises i innholdsruten på arbeidsområdet og har koblinger til SharePoint-området.

Merknad: Du blir varslet i SharePoint Workspace hvis det valgte SharePoint-området er svært stort, slik at det dermed tar lang tid å laste ned alle elementene.

 1. Gå til SharePoint-området du vil synkronisere i et SharePoint-arbeidsområde, i en webleser.

 2. Klikk Områdehandlinger, og klikk deretter Synkroniser med SharePoint-arbeidsområde.

  Velg dette alternativet hvis du vil synkronisere et SharePoint-område med datamaskinen.

 3. Klikk OK i dialogboksen Synkroniser med SharePoint-arbeidsområde.

  Dialogboksen Synkroniser med datamaskin

  Dialogboksen Synkroniseringsfremdrift åpnes for å vise fremdriften for nedlastingen fra SharePoint-området til SharePoint-arbeidsområdet.

  Fremdriftsvinduet Synkroniser med datamaskin

 4. Når nedlastingen er fullført, klikker du Åpne arbeidsområde eller Lukk.

Til toppen av siden

Opprette et SharePoint-arbeidsområde for å synkronisere en valgt liste eller et valgt bibliotek

Noen ganger vil du kanskje synkronisere bare en bestemt liste eller et bestemt bibliotek med datamaskinen på et SharePoint-arbeidsområde. Du kan unngå å bruke tid på å laste ned elementer fra andre lister og biblioteker.

Merknad: Du kan også tilpasse opprettelsen av SharePoint-arbeidsområdet slik at en samling bestemte lister og biblioteker lastes ned. Se "Opprette SharePoint-arbeidsområdet som laster ned elementer fra valgte lister og biblioteker" i Opprette et nytt arbeidsområde hvis du vil ha mer informasjon.

 1. Bruk en webleser til å gå til SharePoint-området du vil synkronisere på et SharePoint-arbeidsområde.

 2. Velg listen eller biblioteket du vil synkronisere med datamaskinen.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du valgte en liste, klikker du Liste under Listeverktøy.

   Kategorien Liste under Listeverktøy på et SharePoint-område

  • Hvis du har valgt et bibliotek, klikker du Bibliotek under Bibliotekverktøy.

   Kategorien Bibliotek under Bibliotekverktøy

 4. Klikk Synkroniser med SharePoint Workspace i gruppen Koble til og eksporter på SharePoint-båndet.

 5. Klikk OK.
  En dialogboks for synkroniseringsfremdrift åpnes for å vise fremdriften for nedlastingen fra SharePoint-området til SharePoint-arbeidsområdet.

 6. Klikk Åpne arbeidsområde eller Lukk når nedlastingen er fullført.

Til toppen av siden

Synkronisere innhold på et SharePoint-arbeidsområde med SharePoint-serveren

Et SharePoint-arbeidsområde synkroniseres automatisk med SharePoint-området, på følgende måte:

 • Alle oppdateringer du foretar i et SharePoint-arbeidsområde, sendes umiddelbart til SharePoint-området når du lagrer dem.

 • Alt innhold i SharePoint-arbeidsområdet og SharePoint-området synkroniseres automatisk så ofte som mulig, minst hvert tiende minutt, avhengig av nettverkstrafikken.

Du trenger ikke gjøre hva du bør innholdet synkronisert. Imidlertid siden oppdateringer som skjer på SharePoint-området ikke sendes umiddelbart til SharePoint-arbeidsområdet, kan du noen ganger vil manuelt synkronisere SharePoint-arbeidsområdet for å forsikre deg om at du har det nyeste innholdet.

Du kan synkronisere en enkeltliste eller et enkeltbibliotek eller alle listene og bibliotekene på SharePoint-arbeidsområdet samtidig.

Synkronisere en enkeltliste eller et enkeltbibliotek

 1. Klikk listen eller biblioteket du vil synkronisere, i innholdsruten.

 2. Klikk Synkroniser i kategorien Synk, og klikk deretter Synkroniseringsverktøy.

  Kommandoen Synkroniseringsverktøy

På statuslinjen ser du fremdriften til synkroniseringen.

Synkronisere alle lister og biblioteker i SharePoint-arbeidsområdet

 • Klikk Synkroniser i kategorien Synk, og klikk deretter Synkroniser arbeidsområde.

På statuslinjen ser du fremdriften til synkroniseringen.

Til toppen av siden

Navigere til et SharePoint-arbeidsområde

Navigere til et SharePoint-arbeidsområde i startfeltet

Du kan gå til et hvilket som helst SharePoint-arbeidsområde du har opprettet, ved å åpne det i startfeltet.

 1. Start SharePoint Workspace.

 2. Klikk kategorien Hjem i startfeltet.

 3. Dobbeltklikk navnet på SharePoint-arbeidsområdet for å åpne det.

Et SharePoint-arbeidsområde i startfeltet

Til toppen av siden

Navigere til et SharePoint-arbeidsområde i filsystemet

Du kan navigere direkte til SharePoint-arbeidsområdene i filsystemet.

Hvis du kjører Windows Vista eller nyere, er arbeidsområdene lagret i Arbeidsområder-mappen i Brukerprofil-mappen.

Hvis du kjører Windows XP, er arbeidsområdene lagret i Arbeidsområder-mappen i Mine dokumenter-mappen.

Når Arbeidsområder-mappen åpnes, startes SharePoint-arbeidsområdet automatisk hvis det ikke kjører allerede. Arbeidsområder er oppført med samme ikoner som i startfeltet.

SharePoint Workspace 2010-arbeidsområder vises i denne mappen i filsystemet.

Merknad: Det er bare 2010 SharePoint- eller Groove-arbeidsområder som vises i listen. SharePoint-arbeidsområder vises også bare hvis de inneholder minst ett dokumentbibliotek, og Groove-arbeidsområder vises bare hvis de inneholder minst ett dokumentverktøy.

Åpne en arbeidsområdemappe for å se en liste over alle dokumentverktøy i arbeidsområdet.

SharePoint Workspace 2010-arbeidsområder

Til toppen av siden

Opprette et Groove-arbeidsområde

Du kan opprette et nytt Groove-arbeidsområde i startfeltet.

 1. Klikk Ny i kategorien Hjem, og klikk deretter Groove-arbeidsområde.

 2. Skriv inn et navn for arbeidsområdet.

 3. Klikk Opprett.

SharePoint Workspace oppretter Groove-arbeidsområde, og viser du som det opprinnelige medlemmet med rollen til Manager. Du kan nå legge til eller oppdatere arbeidsområdeverktøy og Inviter personer for å bli med som medlemmer.

Til toppen av siden

Invitere personer til et Groove-arbeidsområde

Slik kan du invitere noen til et Groove-arbeidsområde:

 1. Åpne arbeidsområdet.

 2. Skriv inn e-postadressen til mottakeren i boksen Inviter til arbeidsområde i Medlemmer-ruten, og klikk deretter Start.

  Invitere til et arbeidsområde via e-postadresse

  Merknad: Hvis personen du vil invitere, allerede er et medlem av andre Groove-arbeidsområder eller i kontaktlisten, kan du finne vedkommende raskt ved å skrive inn de første bokstavene i skjermnavnet i boksen.

 3. Klikk Inviter i Send invitasjon-boksen.

  Dialogboksen Send invitasjon

Når du sender invitasjonen, må mottakeren åpne og godta den. Du får deretter en melding om å bekrefte godtakelsen.

Når du bekrefter godtakelsen, sendes arbeidsområdet til datamaskinen til det nye medlemmet. Det nye medlemmet legges til i medlemslisten på arbeidsområdet.

Hvis du vil ha detaljert informasjon om hvordan du sender invitasjoner, kan du se Invitere noen til et Groove-arbeidsområde.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×