Grunnleggende oppgaver i SharePoint Server 2010

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Komme i gang med Office 2010 Her er noen grunnleggende oppgaver og informasjon som skal hjelpe deg med å lære hvordan du bruker Microsoft SharePoint Server 2010.

I denne artikkelen

Oversikt over Foundation for SharePoint og SharePoint Server

Funksjonene i SharePoint Server

Deler av et SharePoint-område

Områdekjennetegn som påvirker opplevelsen

Legge til innhold på et område

Administrere og arbeide med områdeinnhold

Oversikt over SharePoint Foundation og SharePoint Server

SharePoint Foundation 2010 er den underliggende teknologien for SharePoint-områder som er tilgjengelig gratis og ble kalt Windows SharePoint Services i tidligere versjoner. SharePoint Server 2010, avhengig av SharePoint Foundation-teknologi for å gi en konsekvent og kjent rammeverk for lister og biblioteker, områdeadministrasjon og tilpassing av nettsteder. Funksjoner som er tilgjengelige i SharePoint Foundation er også tilgjengelige i SharePoint Server 2010.

SharePoint Server 2010 utvider imidlertid SharePoint Foundation ved hjelp av flere funksjoner og funksjoner. Både SharePoint Server og SharePoint Foundation omfatter for eksempel områdemaler for samarbeid med kolleger på gruppeområder, blogger og arbeidsområder for møte. SharePoint Server inneholder imidlertid forbedrede funksjoner for sosial databehandling som merking og nyheter feeder som kan hjelpe personer i organisasjonen å oppdage, organisere, navigerer og dele informasjon med kolleger. På samme måte, forbedrer SharePoint Server search-teknologi fra SharePoint Foundation skal tas med funksjoner som er nyttige for ansatte i store organisasjoner, for eksempel muligheten til å søke etter forretningsdata i SAP, Siebel og andre forretningsprogrammer.

Både SharePoint Foundation og SharePoint Server er utformet for å arbeide effektivt med andre programmer, servere og teknologier, inkludert dem i Microsoft Office-systemet. Du kan for eksempel koble et område, en liste eller et bibliotek fra nettverket i SharePoint-arbeidsområdet, arbeide med områdeinnholdet mens du er koblet fra nettverket, og synkronisere endringene automatisk når du kobler til på nytt. Du kan fullføre mange SharePoint-oppgaver i kjente Microsoft Office-programmer. Du kan for eksempel starte eller delta i en arbeidsflyt for å godkjenne en utgiftsrapport fra Microsoft Word.

Funksjonene i SharePoint Server

Funksjonene i SharePoint Server 2010 er fokusert på seks områder. Denne artikkelen gir en kort hver av disse funksjonene og deretter koblinger relaterte artikler der du kan lære mer.

Samarbeid og sosial databehandling

SharePoint Server 2010 utvider samarbeidsfunksjonene i SharePoint Foundation ved å heve nivået enkel redigering fra nettleseren eller kjente programmer, for eksempel Microsoft Word, slik at brukerne kan relatere ressurser med merking og vurderinger og hjelper personer finne svar raskere gjennom nyhetsfeeder og personer søk.

Ett av de primære stedene der du kan utnytte disse mulighetene, er på ditt Mitt område. Mitt område er ditt eget SharePoint-område der du kan dele dokumenter, koblinger og informasjon om deg selv i en elektronisk profil. Du kan også blogge om emner av interesse eller søke etter informasjonen du trenger for å gjøre jobben din.

WN-profil

Du bestemmer hvilken informasjon du vil dele, og hvilken informasjon du vil holde privat på Mitt område. Deretter kan du kode koblinger til informasjon og finne informasjon som andre personer koder eller deler i sine nyhetsfeeder. Hvis du vil lære mer om administrasjon av informasjon på Mitt område, kan du se Behandle informasjon du deler gjennom Mitt område og profilen.

SharePoint Server 2010 gjør det også mulig deltakelse hvor som helst ved å tilby en rik SharePoint Workspace-opplevelse under tilkoblet eller frakoblet fra nettverket og forkaste brukere for å samarbeide på farten.

Administrasjon av virksomhetsinnhold

Enterprise innhold Management (ECM) fra Microsoft hjelper organisasjoner løse utfordringene som store mengder ikke-administrert innhold. SharePoint Server 2010 er en sentral del av Microsoft ECM løsningen, noe som øker Innholdsbehandling til hver ansatt i en organisasjon via integrasjon med kjente verktøy for eksempel Microsoft Office-systemet. Microsoft ECM løsningen gir funksjoner for å administrere hele livssyklusen av innhold, fra opprettelse til redigering og samarbeid til utløp – på én enkelt enkelt plattform.

SharePoint Server 2010 hjelper organisasjoner behandle hele livssyklusen til innhold ved å tilby forskjellige sett med funksjoner som gjør at organisasjoner å oppnå følgende mål:

 • Behandle variert innhold    Dokumentbehandling -funksjoner i SharePoint Server 2010 hjelper organisasjoner konsolidere variert innhold fra flere steder i et sentralt administrerte repositorium med konsekvent kategorisering. Det nye dokumentet angir funksjonen aktiverer organisasjonen til å opprette og behandle produkter som strekker seg over flere dokumenter. Integrert søkefunksjoner hjelpe andre å finne, dele og bruke denne informasjonen. Funksjoner for behandling av metadata for eksempel den nye funksjonen for termlager lar organisasjoner for sentral behandling av metadata på tvers av områder. Metadata er informasjon om data som brukes til å identifisere, struktur, oppdage og behandle informasjon. Ny støtte for metadata hendelsesdrevet navigasjon og muligheten til å bygge inn metadatafeltene i dokumenter forbedrer informasjon Søk og søk. Også du kan beskytte innhold mot uautorisert tilgang. Samarbeidsverktøy, for eksempel arbeidsflyt, hjelpe andre å arbeide bedre sammen for å opprette, se gjennom og godkjenne dokumenter på en strukturert måte.

 • Oppfyller hvilke samsvar og juridiske krav    Funksjoner for postbehandling i SharePoint Server 2010 gjør at organisasjoner å lagre og beskytte forretningsoppføringer, enten lokal ved siden av pågår-poster eller i et sentralt repositorium låst. Organisasjoner kan bruke utløpspolicyer til poster for å sikre at de er tilgjengelige for den aktuelle tidsperioden slik at de samsvarer med forskrifter eller firmaets retningslinjer, dermed reduserer juridiske risikoen for organisasjonen. Overvåkingsspor beviser til interne og eksterne revisorer poster ble beholdt riktig. Sperringer kan plasseres ved bestemte poster under juridiske søk til å hindre at deres ødeleggelse.

 • Administrere effektivt flere webområder    Behandle nettinnhold -funksjoner i SharePoint Server 2010 kan personer publisere webinnhold med en enkelt å bruke innhold redigering verktøyet og en innebygd godkjenningsprosessen. Ansatte kan laste opp innhold, inkludert bilder, lyd og video – til webområder i tide uten omfattende støtte fra IT-avdelingen. Ny støtte for rike medier inneholder en ny Aktivabibliotek, med rik visninger og plukkere; støtte for videoer som en SharePoint-innholdstype; en direkteavspilling video infrastruktur og en skinable Silverlight media player. Maler i form av hoveddokumenter og sideoppsett gjør at organisasjoner kan bruke konsekvent varemerking på sider. Innebygde Web analytics-funksjoner gir støtte for trafikk, søk og lager analytics-rapporter. SharePoint Server 2010 tilbyr også én distribusjons- og infrastruktur for intranett, ekstranett og Internett-områder, i tillegg til flerspråklige områder.

Enterprise-søk

SharePoint Server 2010 leverer en infrastruktur for effektive søk som er tilpasset andre funksjoner for produktivitet slike Innholdsbehandling for virksomheter og samarbeid slik at andre kan få bedre svar raskere og utvider virkningen av kunnskap og ekspertise.

Søk tar hensyn til din personlige kontekst og hjelper deg med å forbedre søket ved hjelp av interaktiv navigering for å veilede deg til informasjonen du trenger. SharePoint Server utvider rekkevidden av søk på tvers av flere innholdskilder og innholdstyper for å koble deg til all tilgjengelig informasjon i organisasjonen , medregnet virksomhetsprogrammer som SAP, Siebel eller egendefinerte databaser , og gjøre informasjonen tilgjengelig for personer som trenger det.

Forretningsanalyse

Forretningsanalyse er et sett med metoder, teknologi og prosesser som tar informasjon som er lagret i organisatoriske systemer og gjør den aktiv ved å plassere det i hendene på personer som trenger det mest slik at de kan gjøre informerte beslutninger. Som en viktig del av Microsoft business intelligence-plattformen, kan SharePoint Server 2010 hjelpe utvide funksjoner for forretningsintelligens til alle i en organisasjon, slik at alle har tilgang til de riktige dataene hvis du vil at de riktige beslutningene.

Organisasjonen lagrer sannsynligvis data i en rekke formater, for eksempel databaser, e-postmeldinger og filer med regneark. SharePoint Server 2010 hjelper deg å trekke ut data fra en rekke kilder og presentere dataene på måter som gjør det lettere analyse og beslutningstaking.

Excel-tjenester setter beslutningstakere i stand til å publisere, dele og administrere Excel-regneark på et SharePoint-område. Andre personer i organisasjonen kan deretter endre celleverdier, formler og formatering fra webleseren mens de analyserer dataene.

PerformancePoint Services i SharePoint Server 2010 kan øke synlighet til viktige organisatoriske mål og mål, og Aktiver rikere dybde for analyse og innsikt. Du eller andre i organisasjonen kan opprette og bruke interaktive instrumentbord med målstyringer, rapporter og filtre til å finne trender. Du kan også legge til rik diagrammer i SharePoint-områder og koble diagrammene til data fra en rekke kilder, for eksempel SharePoint-lister, eksterne datalister, Forretningsdatatilkoblingstjenester, Excel Services eller andre webdeler.

Portaler

Med SharePoint Server 2010, kan organisasjoner bygge og vedlikeholde portalområder for alle aspekter av virksomheten (portaler for virksomhetens intranett, bedriftens Internett-områder og avdelinger portalområder). Enterprise intranett og portaler avdelinger kan koble individuelle nettsteder på tvers av en organisasjon og konsolidere tilgang til eksisterende forretningsprogrammer. Grupper og enkeltpersoner i en organisasjon kan bruke en portalområdet tilgang til ekspertise, informasjon og forretningsprogrammer de trenger for å utføre arbeidet sitt.

Enkeltpersoner i en organisasjon som bruker et portalområde, kan dra nytte av områdene på Mitt område. Mitt område er et personlig område som gir deg en sentral plassering for administrasjon og lagring av dokumenter, innhold, koblinger og kontakter. Mitt område fungerer som et kontaktpunkt for andre brukere i organisasjonen som ønsker å finne informasjon om deg, dine ferdigheter og interesser. Mine områder inneholder sosiale databehandlingsfunksjonene som er nevnt tidligere i denne artikkelen.

SharePoint Server 2010 inneholder også funksjoner som organisasjoner kan bruke til å tilpasse brukeropplevelsen til et portalnettsted for enkeltbrukere, for eksempel målretting av innhold til bestemte typer brukere. Organisasjonen kan tilpasse portalområdet ytterligere ved å bruke et SharePoint-kompatibelt nettutformingsprogram for eksempel SharePoint Server 2010.

Forretningsprosess og skjemaer

SharePoint Server 2010 inneholder mange funksjoner som kan hjelpe deg å integrere og Effektiviser forretningsprosesser. Arbeidsflyter kan strømlinjeforme kostnadene for koordinere vanlige forretningsprosesser, for eksempel godkjenning eller dokumentgjennomgang, ved å behandle og spore oppgavene i forbindelse med disse prosessene. SharePoint Server 2010 har flere forhåndsdefinerte arbeidsflyter som du kan bruke som de er eller tilpasse etter behov. Du kan også bruke SharePoint Designer til å opprette egendefinerte arbeidsflyter som støtter unike forretningsprosesser.

Du kan også opprette leserbaserte skjemaer og samle data fra organisasjoner som ikke bruker Microsoft InfoPath 2010.

Deler av et SharePoint-område

Et område er en gruppe med relaterte websider der teamet kan arbeide med prosjekter, holde møter og dele informasjon. Teamet kan for eksempel ha sitt eget område der det lagrer tidsplaner, filer og fremgangsmåter. Teamområdet kan være del av et stort organisatorisk portalområde der avdelinger som Personale skriver og publiserer informasjon for resten av organisasjonen.

Alle SharePoint-områder har felleselementer du bør kjenne for å komme i gang: lister, biblioteker, webdeler og visninger.

Gruppeområde

Lister    En liste er en webområdekomponent der organisasjonen kan lagre, dele og administrere informasjon. Du kan for eksempel opprette en oppgaveliste for å spore arbeidstildelinger eller spore teamhendelser i en kalender. Du kan også gjennomføre undersøkelser eller være vert for diskusjoner på en diskusjonstavle.

Bibliotek    Et bibliotek er en spesiell type liste som lagrer filer, samt informasjon om filer. Du kan kontrollere hvordan filene vises, spores, administreres og opprettes i biblioteker.

Visninger    Du kan bruke visninger når du vil se på elementene i en liste eller et bibliotek som er viktigst for deg, eller som egner seg best for et formål. Du kan for eksempel opprette en visning av alle elementene i en liste som gjelder en bestemt avdeling, eller utheve bestemte dokumenter i et bibliotek. Du kan opprette flere visninger av en liste eller et bibliotek som personer kan velge fra. Du kan også bruke en webdel for å vise en visning av en liste eller et bibliotek på en egen side på webområdet.

Mine oppgaver-visning

Webdeler    En webdel er en modulær informasjonsenhet som danner en grunnleggende byggeblokk for de fleste sidene på et område. Hvis du har tillatelse til å redigere sider på området, kan du bruke webdeler til å tilpasse området for visning av bilder og diagrammer, deler av andre websider, dokumentlister, tilpassede visninger av forretningsdata og mer.

Webdel

Områdekjennetegn som påvirker opplevelsen

Detaljene ved installasjon og konfigurasjon av SharePoint påvirker hva du ser og hvilke alternativer som er tilgjengelige for deg på webområdet.

Tillatelser    Hvis du er tilordnet det standard tillatelsesnivået Full kontroll, har du en rekke alternativer når du skal administrere området. Hvis du er tilordnet tillatelsesnivået Bidra eller Les, er dine alternativer og tilgangen til områdets innhold mer begrenset. Mange av alternativene som beskrives i denne artikkelen, er ikke tilgjengelige for brukere med tillatelsesnivået Les, som gir brukere mulighet til å lese innhold, men ikke endre det. Fordi tillatelser er utformet for å være fleksible og tilpasningsbare, kan organisasjonen ha sine egne unike innstillinger.

Tilpassing    Organisasjonen kan ha tilpasset områdets tillatelser og varemerking, eller til og med tilpasset områdenavigasjonen og flyttet kontroller som Områdehandlinger-menyen til et annet sted på siden. På tilsvarende måte kan organisasjonen ha bestemt seg for ikke å bruke båndfunksjonaliteten som ble innført i SharePoint 2010.

Versjonen av SharePoint    Denne artikkelen beskriver hvordan du kommer i gang i SharePoint Server 2010. Hvis organisasjonen bruker SharePoint Foundation 2010, kan du se Komme i gang med SharePoint Foundation 2010. Hvis du bruker en tidligere versjon av SharePoint, kan du se Hjelp for denne versjonen.

Legge til innhold på et område

Du kan legge til elementer i lister og filer i biblioteker ved hjelp av en webleser. Båndet inneholder knappene du bruker til å utføre de fleste vanlige handlinger, og de ligger nær toppen av siden på de fleste sider på et område.

WN-bånd

Knappene på båndet kan være nedtonet av en av følgende årsaker:

 • Handlingen er ikke tilgjengelig eller er avhengig av en annen handling. Du må for eksempel merke av for et dokument før du kan sjekke det ut.

 • Du har ikke tillatelse til å fullføre oppgaven.

 • Funksjonen er ikke aktivert for området. Arbeidsflyter er for eksempel ikke aktivert på området.

Du kan også lagre filer i et bibliotek fra enkelte klientprogrammer som er kompatible med SharePoint Server. Du kan for eksempel lagre et Microsoft Word-dokument i et bibliotek på et SharePoint-område mens du arbeider i Word.

Hvis du vil legge til et element i en liste eller en fil i et bibliotek, må du ha tillatelse til å bidra til listen eller biblioteket. Hvis du vil vite hvordan organisasjonen bruker tillatelser og tillatelsesnivåer, må du spørre områdeeieren eller administratoren.

Når du legger til elementet eller filen, kan andre personer som har tillatelse til å lese listen, vise elementet eller filen hvis ikke godkjenning kreves. Hvis elementet eller filen krever godkjenning, lagres den i en ventetilstand i listen eller biblioteket inntil noen med riktige tillatelser godkjenner den. Hvis du allerede viser listen eller biblioteket når et element eller en fil legges til, kan det hende at du må oppdatere leseren for å se det nye elementet eller den nye filen.

Lister og biblioteker kan også dra nytte av e-postfunksjoner, hvis innkommende eller utgående e-post er aktivert på området. Noen lister, for eksempel kalendre, kunngjøringer, blogger og diskusjonstavler, kan konfigureres slik at personer kan legge til innhold i dem ved å sende e-post. Andre lister, for eksempel oppgaver og lister for problemsporing, kan konfigureres til å sende e-post til personer når elementer er tilordnet til dem.

I tillegg til å legge til innhold i eksisterende lister og biblioteker, kan du ha tillatelse til å opprette nye lister og biblioteker. Med liste- og bibliotekmaler kommer du raskt i gang. Avhengig av tillatelsesnivået kan du også opprette og tilpasse nye sider og områder.

Lister

Selv om det finnes forskjellige typer lister, er fremgangsmåten for å legge til elementer på dem lik, så du trenger ikke å lære mange nye teknikker for å arbeide med forskjellige typer lister. Et listeelement inneholder tekst i en serie med kolonner, men noen lister tillater kanskje ikke at vedlegg legges til i elementet.

Legge til et element i en liste

 1. Klikk kategorien Elementer på båndet, i listen der du vil legge til elementet. (Det er kategorien Hendelser for en kalender.)

 2. Klikk Nytt element (Ny hendelse for en kalender).

  Tips!: En annen rask måte å legge til en hendelse i en kalender på, er å peke på datoen på kalenderen, og deretter klikke Legg til.

 3. Fyll ut de obligatoriske feltene og eventuelle andre du vil fylle ut.

 4. Klikk Lagre.

Redigere eller slette et element i en liste

 1. Pek på et element, og merk av i avmerkingsboksen ved siden av elementet.

  Tips!: Du kan utføre handlinger på flere elementer ved å merke av i flere avmerkingsbokser.

 2. Klikk Rediger element eller Slett element i kategorien Elementer på båndet etter behov.

På mange typer områder er noen lister opprettet for deg. Disse standardlistene varierer fra diskusjonstavler til kalenderlister. Hvis du har tillatelse, kan du også opprette lister fra flere typer listemaler, som sparer deg tid ved å tilby ferdig struktur og innstillinger.

Opprette en liste

 1. Hvis du vil opprette en liste, klikker du Områdehandlinger-menyen Menyen Områdehandlinger , og deretter klikker du Flere alternativer for oppretting.

  Obs!: Hvis du ikke ser Områdehandlinger-menyen, eller hvis alternativet for å opprette ikke vises, har du kanskje ikke tillatelse til å opprette en liste.

 2. Klikk ønsket listetype på Opprett-siden, for eksempel Koblinger.

 3. Skriv inn et Navn for listen. Fyll ut eventuelle andre felt du vil fylle ut, og klikk deretter Opprett.

Bibliotek

Et bibliotek er en plassering på et område der du kan opprette, samle, oppdatere og behandle filer med medlemmer av gruppen. Hvert bibliotek viser en liste over filer og nøkkelinformasjon om filene, slik at det blir enklere å samarbeide om filene.

Du kan legge til en fil i et bibliotek ved å laste den opp fra webleseren. Når du har lagt til filen i biblioteket, kan andre personer med riktig tillatelse se filen. Hvis du allerede viser biblioteket når en fil blir lagt til, må du oppdatere webleseren for å se den nye filen.

Hvis du bruker et program som er kompatibelt med SharePoint Server, kan du opprette en ny fil basert på en mal, mens du arbeider i biblioteket. Du kan også lagre en fil i biblioteket fra et annet program, for eksempel SharePoint-arbeidsområde eller Microsoft Word.

Legge til en fil i et bibliotek

 1. Klikk kategorien Dokumenter på båndet i biblioteket der du vil legge til filen.

 2. Klikk Last opp dokument.

 3. Bla til dokumentet, og klikk deretter OK.

Tips!: Hvis du bruker et program som er kompatibelt med SharePoint Server 2010, for eksempel Microsoft Word 2010, kan du dra og slippe dokumenter fra Windows Utforsker i dialogboksen Last opp dokument.

Redigere eller slette en fil i et bibliotek

 1. Pek på en fil, og merk av i avmerkingsboksen ved siden av filen.

 2. Klikk Rediger dokument eller Slett dokument i kategorien Dokumenter på båndet etter behov.

Standardbiblioteket Delte dokumenter opprettes for deg når du oppretter mange typer områder. Delte dokumenter er et dokumentbibliotek du kan bruke til å lagre flere typer filer. Du kan opprette flere biblioteker, for eksempel et bildebibliotek for lagring av bilder, hvis du har tillatelse til å administrere lister.

Opprette et dokumentbibliotek

 1. Hvis du vil opprette et dokumentbibliotek, klikker du Områdehandlinger-menyen Menyen Områdehandlinger , og deretter klikker du Nytt dokumentbibliotek.

  Obs!: Hvis du ikke ser Områdehandlinger-menyen, eller hvis alternativet for å opprette ikke vises, har du kanskje ikke tillatelse til å opprette et bibliotek.

 2. Skriv inn et Navn på biblioteket, fyll ut eventuelle andre felt du vil fylle ut, og klikk deretter Opprett.

Hvis du vil se andre typer biblioteker du kan opprette, klikker du Områdehandlinger og klikker Flere alternativer for oppretting. Pek på et bibliotekalternativ for å se en beskrivelse av det.

Opprette en annen type bibliotek

 1. Hvis du vil opprette et bibliotek, klikker du Områdehandlinger-menyen Menyen Områdehandlinger , og deretter klikker du Flere alternativer.

  Obs!: Hvis du ikke ser Områdehandlinger-menyen, eller hvis alternativet for å opprette ikke vises, har du kanskje ikke tillatelse til å opprette et bibliotek.

 2. Pek på et bibliotekalternativ for å se en beskrivelse av det.

 3. Skriv inn et Navn på biblioteket, fyll ut eventuelle andre felt du vil fylle ut, og klikk deretter Opprett.

  Hvis du vil angi alternativer som for eksempel at biblioteket vises på hurtigstartlinjen, klikker du Flere alternativer før du klikker Opprett.

Områder og sider

Et område kan ha et generelt formål, for eksempel å lagre tidsplaner, retningslinjer, filer og annen informasjon som gruppen ofte refererer til. Et område kan også ha et bestemt formål, for eksempel å holde oversikten over et møte, eller være vert for en blogg, der et medlem av organisasjonen ofte legger inn nyheter og ideer.

Bloggområde

Organisasjonen kan bruke sider, sekundære områder og områder på øverste nivå til å dele innholdet på webområdet inn i forskjellige, separate områder som er lettere å behandle. Hver avdeling i organisasjonen kan for eksempel ha et eget gruppeområde som er del av et større portalområde.

Du kan legge til innhold på områder ved å legge til lister og biblioteker. Hvis du har tillatelse, kan du også legge til sider på områder. Du kan vurdere å legge til webdel-sider, slik at du kan bruke webdeler til raskt å legge til dynamisk innhold.

Hvis du har behov for å opprette nye områder, kan du velge blant flere typer områdemaler for å spare tid når du skal opprette et nytt område. Om du kan opprette områder og sekundære områder avhenger av hvordan organisasjonen har satt opp sine områder og tillatelsene til å opprette dem. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan organisasjonen håndterer tilgang til områder, kan du kontakte områdeeieren eller administratoren.

Opprette et område

 1. Hvis du vil opprette et område, klikker du Områdehandlinger-menyen Menyen Områdehandlinger , og deretter klikker du Nytt område.

  Obs!: Hvis du ikke ser Områdehandlinger-menyen, eller hvis alternativet for å opprette ikke vises, har du kanskje ikke tillatelse til å opprette et område.

 2. Skriv inn en tittel og et URL-navn for området.

 3. Velg en områdemal under Malvalg.

 4. Velg eventuelle andre alternativer du ønsker, og klikk deretter Opprett.

Opprette en side

Obs!: Fremgangsmåten for å opprette en side kan variere avhengig av områdetypen du er på, om publiseringsfunksjoner er aktivert og om godkjenning er nødvendig for å publisere sider.

 1. Hvis du vil opprette en side, klikker du Områdehandlinger-menyen Menyen Områdehandlinger , og deretter klikker du Ny side.

  Obs!: Hvis du ikke ser Områdehandlinger-menyen, eller hvis alternativet for å opprette ikke vises, har du kanskje ikke tillatelse til å opprette en side.

 2. Skriv inn et navn på siden, og klikk deretter Opprett.

 3. Gjør ett eller flere av følgende på den nye siden du har opprettet:

  • Skriv inn i eller kopier tekst til boksen for å legge til tekst.

  • Hvis du vil formatere teksten, klikker du kategorien Formater tekst på båndet, og velger en knapp.

  • Hvis du vil sette inn en webdel eller en eksisterende liste, klikker kategorien Sett inn, klikker du den aktuelle knappen, velger webdelen eller listen du vil bruke, og klikker deretter Legg til.

  • Hvis du vil sette inn en ny liste, klikker du kategorien Sett inn, skriver inn en tittel på listen, klikker en listetype for å merke den, og klikker deretter OK.

 4. Når du er ferdig med å redigere siden, klikker du Lagre på båndet.

Redigere en side

 1. Hvis du vil redigere en side, klikker du Rediger på båndet.

  Obs!: Hvis du ikke ser Rediger-knappen, har du kanskje ikke tillatelse til å redigere en side.

 2. Gjør ett eller flere av følgende:

  • Skriv inn i eller kopier tekst til boksen for å legge til tekst.

  • Hvis du vil formatere teksten, klikker du kategorien Formater tekst på båndet, og velger en knapp.

  • Hvis du vil sette inn en webdel eller en eksisterende liste, klikker kategorien Sett inn, klikker du den aktuelle knappen, velger webdelen eller listen du vil bruke, og klikker deretter Legg til.

  • Hvis du vil sette inn en ny liste, klikker du kategorien Sett inn, skriver inn en tittel på listen, klikker en listetype for å merke den, og klikker deretter OK.

 3. Når du er ferdig med å redigere siden, klikker du Lagre på båndet.

Administrere og arbeide med innhold

Du kan behandle og legge til innhold i lister, biblioteker og områder på flere måter for å hjelpe gruppen med å bli mer produktiv. Noen funksjoner hjelper gruppen med å finne og arbeide mer effektivt med informasjon. Andre funksjoner hjelper deg med å behandle tilgang til informasjonen.

Navigere til innhold

Navigasjonselementer hjelper brukere med å bla gjennom aktuelt innhold. To navigasjonselementer som du kan tilpasse, er den øverste koblingslinjen og hurtigstartlinjen.

Ved hjelp av innstillingssiden for hver liste eller et bibliotek, kan du velge hvilke lister og biblioteker som skal vises på hurtigstartlinjen. Du kan også endre rekkefølgen på koblinger, legge til eller slette koblinger og legge til eller slette inndelinger som koblingene er organisert. Hvis du har for mange lister i delen liste, kan du for eksempel legge til en ny inndeling for Aktiviteter viser hvor du kan inkludere koblinger til oppgavelistene. Du kan gjøre alle disse endringene i Hurtigstart fra i en nettleser som er kompatibelt med SharePoint Server 2010. Du kan også legge til koblinger til sider utenfor området.

Hurtigstart

Den øverste koblingslinjen gjør det mulig for brukere av området å flytte til andre områder i områdesamlingen ved at det vises en rad med faner øverst på hver side på området. Når du oppretter et nytt område, kan du velge om du vil inkludere området i den øverste koblingslinjen på det overordnede området, og om du vil bruke den øverste koblingslinjen fra det overordnede området.

Øverste koblingslinje

Hvis området bruker en koblingslinje som er unik, kan du tilpasse koblingene som vises i den øverste koblingslinjen for området. Eventuelle områder som opprettes innenfor det overordnede området, kan også vises i den øverste koblingslinjen, så lenge områdene er konfigurert til å arve koblingslinjen til det overordnede området. Du kan også inkludere koblinger til andre områder utenfor områdesamlingen.

Behandle tilgang til innhold

En områdeeier eller -administrator kan gi tillatelsesnivåer til brukere og til SharePoint-grupper som inneholder brukere. Tillatelsene kan brukes på et område, listene og bibliotekene på et område, og elementene i listene og bibliotekene.

Du kan tilordne forskjellige tillatelsesnivåer for forskjellige objekter, for eksempel bestemte områder, lister, biblioteker, mapper i en liste eller et bibliotek, listeelementer eller dokumenter.

Organisere lister og biblioteker

Hvordan du organiserer listene og bibliotekene avhenger av behovene til gruppen, og hvordan du foretrekker å lagre og søke etter informasjonen. Med litt planlegging kan du sette opp den strukturen som fungerer best for organisasjonen.

Informasjon i lister og biblioteker blir lagret i kolonner, for eksempel Tittel, Etternavn eller Selskap. Du kan bruke kolonner til å sortere og filtrere elementer på samme måte som i et regneark, ved å klikke kolonneoverskriftene i en liste eller et bibliotek. Du kan også bruke visninger når du vil se på elementene i en liste eller et bibliotek som er viktigst for deg.

Endre visningen til en liste eller et bibliotek

 1. Klikk kategorien Liste eller Bibliotek på båndet, i listen eller biblioteket du vil endre visningen for.

 2. Klikk pilen ved siden av visningslisten i Administrer visninger-gruppen under Gjeldende visning, og velg deretter en visning.

Mine oppgaver-visning

Hvis du trenger å lagre mer informasjon om listeelementer eller filer i et bibliotek, kan du legge til kolonner som hjelper deg med å sortere og gruppere listen og opprette flere visninger for listen. Du kan for eksempel sortere en liste etter forfallsdato eller gruppere elementene etter avdelingsnavn.

Du har flere alternativer for kolonnetypen du oppretter, inkludert en enkelt tekstlinje, en rullegardinliste med alternativer, et tall som blir beregnet fra andre kolonner eller til og med navn og bilde for en person på området.

Opprette en kolonne

 1. Klikk kategorien Liste eller Bibliotek på båndet, i listen eller biblioteket der du vil legge til filen.

 2. Klikk Opprett kolonne.

 3. Skriv inn et navn på kolonnen, og velg en kolonnetype.

 4. Velg eventuelle tilleggsinnstillinger, og klikk deretter OK.

Du kan også bruke kolonnene i en liste eller et bibliotek for å opprette visninger for å hjelpe bestemte avdelinger med å finne informasjonen som de er mest interessert i, for eksempel oppgaver med høyeste prioritet, eller alle elementene som er tilordnet til hver person. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppretter og sletter visninger, kan du se Opprette, endre eller slette en visning.

Noen funksjoner i lister hjelper gruppen med å opprette og behandle elementer effektivt på tvers av flere lister eller biblioteker. Du kan for eksempel opprette en kolonne som inneholder informasjon om listeelementer, og deretter dele den på tvers av andre lister. Eller hvis du vil gjøre en fil tilgjengelig i flere biblioteker, kan du enkelt kopiere den til andre biblioteker på området. Du kan bli spurt om oppdateringer hvis filen endres.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du behandler store lister og biblioteker, kan du se Behandle lister og biblioteker med mange elementer.

Bruke tilgjengelighetsfunksjoner

Områder er utformet slik at det er mulig å få tilgang til lister, biblioteker og andre funksjoner bare ved hjelp av tastetrykk. En modus med større tilgjengelighet gjør at brukere kan kommunisere med menyer og ulike kontroller på en enklere måte. Med koblinger av typen Hopp til hovedinnhold kan tastaturbrukere hoppe over gjentakende navigasjonskoblinger til viktigere innhold på siden.

Merkingen av overskrifter er utformet for å definere strukturen på en bedre måte og forbedre navigering for personer som bruker skjermlesere. Bilder som lastes opp til området, åpner for at alternativ tekst kan defineres. Du kan for eksempel tilordne egendefinert alternativ tekst til bildet som vises på hjemmesiden i Områdeavbildning-webdelen, eller til et bilde som du legger til i et bildebibliotek. For visning av områder fungerer høykontrastalternativene i Windows bra for svaksynte brukere.

Spore versjoner

Listen eller biblioteket kan være konfigurert til å spore versjoner, slik at du kan gjenopprette en tidligere versjon hvis du gjør en feil, og vise en versjonslogg over endringer. Når versjoner spores, lagres endringer i elementene eller filene og egenskapene. Dette gjør det lettere for deg å behandle innhold etter hvert som det endres, og til og med gjenopprette en tidligere versjon hvis du gjør en feil i den gjeldende versjonen. Versjonskontroll er særlig nyttig når flere personer arbeider sammen på prosjekter, eller når informasjon går gjennom flere utviklings- og gjennomgangstrinn.

Versjonslogg

1. Gjeldende publiserte hovedversjon er uthevet, og versjonsnummeret er et heltall.

2. En versjon opprettes når egenskaper eller metadata endres.

3. Den første versjonen av en fil har alltid hovedversjonsnummer 0.1.

Versjonskontroll er tilgjengelig for listeelementer i alle standard listetyper, medregnet kalendere, problemsporingslister og egendefinerte lister, og for alle filtyper som kan lagres i biblioteker, medregnet webdelsider.

Samtidig redigering av dokumenter

To eller flere brukere kan redigere et Word-dokument eller en PowerPoint-presentasjon samtidig. Denne nye funksjonen gjør det mulig å lese og skrive deler av en fil lagret i SharePoint. Du kan for eksempel arbeide med et avsnitt i et Word-dokument mens en kollega arbeider på et annet avsnitt i samme dokument samtidig.

Holde deg oppdatert med endringer

RSS inneholder en praktisk metode for å distribuere og motta informasjon i et standardisert format, inkludert oppdateringer i lister og biblioteker. Et standardisert XML-filformat tillater at informasjonen vises av mange forskjellige programmer. Du kan også abonnere på lister og biblioteker ved å angi varsler slik at du vet når innhold er endret.

En gruppe kan bruke feedene som en metode for å tilpasse innholdet for gruppemedlemmer som abonnerer på feedene, og til å tilby koblinger tilbake til webområdene. Med RSS-feeder er det enkelt å holde oversikten over gruppens fremdrift og prosjektoppdateringer. I stedet for å søke på flere webområder for gruppen, mottar du automatisk de siste nyhetene eller oppdateringene fra disse områdene.

Behandle arbeidsflyt

Arbeidsflyter hjelper personer med å samarbeide på dokumenter og behandle prosjektoppgaver ved å implementere bestemte forretningsprosesser for dokumenter og elementer på et område. Arbeidsflyter hjelper organisasjoner med å følge konsekvente forretningsprosesser. Arbeidsflyter kan også forbedre effektiviteten og produktiviteten til organisasjonen ved at de behandler oppgavene og trinnene for bestemte forretningsprosesser. Dette gjør at personene som utfører disse oppgavene, kan konsentrere seg om selve arbeidet i stedet for å behandle arbeidsflyten.

Arbeidsflyter kan strømlinjeforme kostnadene og tiden det tar å koordinere vanlige forretningsprosesser, for eksempel prosjektgodkjenning eller dokumentgjennomgang, ved å behandle og spore de menneskelige oppgavene som er involvert i disse prosessene. En organisasjon kan for eksempel bruke en forhåndsdefinert godkjenningsarbeidsflyt eller opprette og distribuere en egendefinert arbeidsflyt for å behandle en annen forretningsprosess.

Arbeide med innholdstyper

Listen eller biblioteket kan støtte flere innholdstyper. Ved hjelp av innholdstyper kan organisasjoner organisere, behandle, og håndtere store mengder innhold på en mer effektiv måte. Hvis listen eller biblioteket er konfigurert til å tillate flere innholdstyper, kan du legge til innholdstyper fra en liste over tilgjengelige alternativer som organisasjonen bruker ofte, for eksempel Markedsføringspresentasjoner eller Kontrakter.

Når du legger til en innholdstype i en liste eller et bibliotek, blir det mulig å inkludere elementer av denne typen i listen eller biblioteket. Brukere kan deretter velge Nytt element-knappen i den listen eller det biblioteket for å opprette nye elementer av den typen.

En av hovedfordelene med innholdstyper for lister og biblioteker er at de gjør det mulig å inkludere flere element- eller dokumenttyper for én liste eller ett bibliotek, som hver kan ha unike metadata, policyer eller virkemåter. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med innholdstyper, kan du se Innføring i innholdstyper og publisering av innholdstype.

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×