Grunnleggende oppgaver i Publisher 2013

I Microsoft Publisher 2013 kan du opprette visuelt rike publikasjoner med profesjonelt utseende uten å investere penger og tid i et komplisert program for trykksakfremstilling.

Du kan lage så enkle ting som visittkort og etiketter, eller kompliserte ting som årbøker, kataloger og profesjonelle e-postnyhetsbrev.

Lage en publikasjon

Alle publikasjoner starter fra en mal, selv om det bare er en tom mal. Knepet er å finne en mal som ligner på det du ønsker at publikasjonen din skal være. Publisher 2013 har innebygde maler og tilgang til maler på Office.com.

Skjermbilde av malene for å komme i gang i Publisher.

 1. Klikk Fil > Ny, og gjør deretter ett av følgende:

 2. Velg en av malene under Aktuelt, og klikk Opprett.

 3. Hvis du vil bruke en av malene som er installert i Publisher, velger du Innebygd. Klikk ønsket kategori, velg en mal, og klikk Opprett.

 4. Hvis du vil søke etter en mal på Office.com, bruker du boksen Søk etter maler på Internett til å finne det du trenger. Skriv for eksempel inn "nyhetsbrev", bla til en mal du liker, og klikk Opprett.

Lagre publikasjonen

Lagre publikasjonen for første gang ved å følge trinnene nedenfor.

 1. Klikk Fil > Lagre som.

 2. Velg hvor du vil lagre publikasjonen, under Lagre som.

Skjermbilde av Lagre som-alternativet i Publisher.

 • OneDrive er en gratis Microsoft-tjeneste som gir passordbeskyttet lagring av filer på Internett.

 • Andre plasseringer på nettet inneholder nettsteder du nylig har brukt til å lagre eller åpne filer, og en Bla gjennom-knapp slik at du kan lagre publikasjonen på alle nettsteder du har tilgang til.

 • Datamaskin omfatter alle mappene på datamaskinen.

 • Legg til et sted lar deg legge til en plassering på nettet der du kan lagre publikasjonen.

 • Skriv inn navnet på publikasjonen, og klikk Lagre.

Når du har lagret publikasjonen én gang, trenger du bare å klikke Fil > Lagre når du vil lagre den senere.

Hvis du vil endre filnavnet eller plasseringen for publikasjonen, klikker du Fil > Lagre som og lagrer publikasjonen som om det er første gang du lagrer den.

Legge til bilder i publikasjonen

 1. Klikk Hjem > Bilder.

 2. Finn et bilde i en mappe på datamaskinen under Sett inn bilder, søk i utklippsgalleriet på Office.com, eller søk på nettet.

  Sett inn bilder

  Hvis du velger flere bilder på én gang, legges alle ikladdeområdet. Derfra kan du dra bilder til sidene i publikasjonen.

Legge til tekst i publikasjonen

Du må sette inn en tekstboks for å legge til tekst i publikasjonen. De fleste maler inneholder tekstbokser du kan fylle ut, men du kan også legge til dine egne tekstbokser.

Først: Legge til en tekstboks

 1. Klikk Hjem > Tegn tekstboks, og dra den kryssformede markøren for å tegne en boks der du vil ha tekst.

Skjermbilde av Tegn-tekstboksen i Publisher.

 1. Skrive inn tekst i tekstboksen.

  Hvis teksten du skriver inn, er for lang for tekstboksen, kan du gjøre tekstboksen større eller koble den til en annen tekstboks.

Deretter: Koble tekstbokser

Du kan koble tekstbokser, slik at tekst flyter fra én boks til den andre.

 1. Når en tekstboks har for mye tekst, vises liten boks med ellipser nede til høyre i tekstboksen.

Skjermbilde av tekstboksoverflyt i Publisher.

 1. Opprett en ny tekstboks.

 2. Klikk overflytsindikatoren. Markøren endrer form til en mugge. Tekstbokskoblingskanne, brukes til å koble tekstbokser.

 3. Gå til den nye tekstboksen, og klikk.

Den overflytende teksten vises i den nye tekstboksen.

Når du nå legger inn tekst, flyter ord fra den ene boksen til den andre. Hvis den andre boksen blir full, kan du koble til en tredje tekstboks, og teksten vil flyte gjennom alle tre boksene.

Legge til byggeblokker i publikasjonen

Byggeblokker er innholdsdeler du kan bruke på nytt, for eksempel overskrifter, kalendere, kantlinjer og annonser, som er lagret i gallerier. Publisher har innebygde byggeblokker, og du kan også opprette dine egne.

 1. Velg en side i publikasjonen i sidenavigasjonsruten.

 2. Velg et byggeblokkgalleri under Sett inn > Byggeblokker.

Skjermbilde av Byggeblokker-gruppen på Sett inn-fanen i Publisher.

 1. Rull for å finne en byggeblokk, eller klikk Flere <gallerinavn> for å åpne Byggeblokkbibliotek.

 2. Opprett en byggeblokk.

Skrive ut en publikasjon

 1. Klikk Fil > Skriv ut.

  Skjermbilde av utskriftsalternativene i Publisher.

 2. Angi antall eksemplarer du vil skrive ut, i boksen Eksemplarer av utskriftsjobben under Skriv ut.

 3. Kontroller at riktig skriver er valgt.

  Merknad   Egenskapene for standardskriveren legges inn automatisk.

 4. Gjør følgende under Innstillinger:

 5. Kontroller at riktig sideområde eller riktige inndelinger er valgt.

 6. Velg oppsettformatet for utskrift.

 7. Angi papirstørrelse.

 8. Angi om du vil skrive ut på den ene siden eller begge sidene av papiret.

 9. Hvis du har en fargeskriver, velger du om du vil skrive ut i farger eller gråtoner.

 10. Klikk Skriv ut-knappen når du er klar til å skrive ut.

Gjelder for: Publisher 2013Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Støtteressurser

Endre språk