Grunnleggende oppgaver i Publisher 2010

Komme i gang med Office 2010 Her er noen grunnleggende oppgaver du kan gjøre for å komme i gang med Microsoft Publisher 2010.

I denne artikkelen

Hva er Publisher?

Finne og bruke en mal

Opprette en ny publikasjon

Åpne en publikasjon

Lagre en publikasjon

Sette inn en tekstboks

Sette inn og beskjære bilder

Sette inn et bilde

Beskjære et bilde

Sette inn en byggeblokk

Skrive ut en publikasjon

Hva er Publisher?

Du kan bruke Microsoft Publisher 2010 til å lage publikasjoner med et profesjonelt utseende raskt og enkelt. Du kan bruke Publisher til å opprette, utforme og publisere profesjonelt markeds- og kommunikasjonsmateriell som skal trykkes, sendes via e-post eller brukes i e-postfletting.

Til toppen av siden

Finne og bruke en mal

I Publisher 2010 kan du bruke innebygde maler eller dine egne tilpassede maler, og du kan søke blant mange forskjellige maler på Office.com. På Office.com finner du et stort utvalg av populære Publisher-maler, inkludert nyhetsbrev, flygeblad.

Slik finner og bruker du en mal i Publisher 2010:

 1. Klikk Ny i kategorien Fil.

 2. Gjør ett av følgende under Tilgjengelige maler:

  • Hvis du vil bruke en mal du allerede har installert, klikker du Mine maler. Klikk ønsket mal, og klikk deretter Opprett.

  • Hvis du vil bruke en av de forhåndsbygde malene som er installert i Publisher, klikker du ønsket kategori og ønsket mal under Mest populær eller Flere maler, og deretter klikker du Opprett.

  • Hvis du vil finne en mal på Office.com, klikker du ønsket kategori og ønsket mal under Mest populær eller Flere maler, og deretter klikker du Last ned.

Merknad    Du kan også søke etter maler på Office.com fra Publisher. Skriv inn ett eller flere søkeord i boksen Søk etter maler på Office.com, og klikk deretter pilknappen for å søke.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker en mal, kan du se Komme i gang - Lage en publikasjon.

Til toppen av siden

Opprette en ny publikasjon

 1. Klikk kategorien Fil, og klikk deretter Ny.

 2. Klikk en tom publikasjonsmal under Tilgjengelige maler, og klikk deretter Opprett.

  Merknad    Hvis det ikke vises en tom mal med ønsket størrelse, klikker du Flere størrelser på tomme sider.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du lager en publikasjon, kan du se Komme i gang - Lage en publikasjon.

Til toppen av siden

Åpne en publikasjon

 1. Klikk kategorien Fil, og klikk deretter Åpne.

 2. Klikk stasjonen eller mappen som inneholder ønsket fil, i venstre rute i dialogboksen Åpne publikasjon.

 3. Åpne mappen som inneholder ønsket publikasjon, i høyre rute i dialogboksen Åpne publikasjon.

 4. Klikk ønsket fil, og klikk deretter Åpne.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du lager en publikasjon, kan du se.

Til toppen av siden

Lagre en publikasjon

I Publisher lagres filer som standard i en standard arbeidsmappe. Du kan angi en annen plassering hvis du vil.

 • Klikk kategorien Fil, og klikk deretter Lagre.

  Kommentarer   Gjør følgende hvis du lagrer en fil for første gang:

  1. Skriv inn et navn for publikasjonen i Filnavn-boksen i dialogboksen Lagre som.

  2. Klikk Lagre.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du lagrer en publikasjon, kan du se Lagre en fil.

Til toppen av siden

Sette inn en tekstboks

 1. Klikk Tegn tekstboks Knapp i kategorien Sett inn.

 2. Velg stedet i publikasjonen der du vil at det ene hjørnet av tekstboksen skal vises, og dra deretter diagonalt til tekstboksen har ønsket størrelse.

 3. Klikk i tekstboksen, og skriv inn teksten.

Til toppen av siden

Sette inn og beskjære bilder

Sette inn et bilde

 1. Klikk Bilde i Illustrasjoner-gruppen i kategorien Sett inn.

 2. Klikk mappen som inneholder ønsket bilde, i venstre rute i dialogboksen Sett inn bilde.

 3. Åpne mappen som inneholder ønsket bilde, i høyre rute i dialogboksen Sett inn bilde.

 4. Klikk bildet, og klikk deretter Sett inn.

Til toppen av siden

Beskjære et bilde

 1. Merk bildet du vil beskjære.

 2. Klikk Beskjær i Beskjær-gruppen i kategorien Format under Bildeverktøy.

  Merknad    Hvis kategorien Tegneverktøy eller Format ikke vises, må du kontrollere at du har merket bildet. Du må kanskje dobbeltklikke bildet for å få kategorien Format til å vises.

 3. Plasser beskjæringshåndtaket over en kant eller et hjørne.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil beskjære én side, drar du det midterste håndtaket på den aktuelle siden.

  • Hvis du vil beskjære jevnt på to sider samtidig, holder du nede CTRL mens du drar et av de midterste håndtakene.

  • Du beskjærer alle fire sidene samtidig og opprettholder proporsjonene for bildet ved å holde nede CTRL+SKIFT mens du drar et hjørnehåndtak.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du beskjærer et bilde, kan du se Beskjære bilder.

Til toppen av siden

Sette inn en byggeblokk

Byggeblokker er innholdsdeler du kan bruke på nytt, for eksempel forretningsinformasjon, overskrifter, kalendere, kantlinjer og annonser, som er lagret i gallerier. Publisher 2010 har mange innebygde byggeblokker du kan velge mellom. Du kan også laste ned byggeblokker fra Office.com.

Slik setter du inn en innebygd byggeblokk:

 1. Velg siden i publikasjonen der du vil sette inn byggeblokken, i Sidenavigasjon-ruten.

 2. Klikk riktig byggeblokkgalleri i Byggeblokker-gruppen i kategorien Sett inn.

 3. Rull for å finne en byggeblokk, eller klikk Flere <gallerinavn> for å åpne dialogboksen Byggeblokkbibliotek.

 4. Klikk byggeblokken du vil sette inn.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker byggeblokker, kan du se Byggeblokker.

Til toppen av siden

Skrive ut en publikasjon

 1. Klikk kategorien Fil, og klikk deretter Skriv ut.

 2. Angi antallet eksemplarer du vil skrive ut, i boksen Eksemplarer av utskriftsjobben under Skriv ut.

 3. Kontroller at riktig skriver er valgt under Skriver.

  Merknad    Egenskapene for standardskriveren vises automatisk.

 4. Gjør følgende under Innstillinger:

  • Kontroller at riktig sideområde eller riktige områder er valgt.

  • Velg formatet for utskyting av sidene på arket.

  • Angi papirstørrelse.

  • Angi om du vil skrive ut på den ene siden eller begge sidene av arket.

  • Hvis du har en fargeskriver, velger du om du vil skrive ut i farger eller gråtoner.

 5. Klikk Skriv ut-knappen når du er klar til å skrive ut.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du skriver ut en publikasjon, kan du se Skrive ut.

Til toppen av siden

Gjelder for: Publisher 2010Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Støtteressurser

Endre språk