Grunnleggende oppgaver i Outlook 2010

Komme i gang med Office 2010 Her er noen grunnleggende oppgaver du kan gjøre i Microsoft Outlook 2010.

Hvis du ikke finner det du ser etter her, bruker du søkeboksen ovenfor.

I denne artikkelen

Hva er Outlook?

Legge til en e-postkonto

Opprette en ny e-postmelding

Videresende eller svare på en e-postmelding

Legge til et vedlegg i en e-postmelding

Åpne eller lagre et vedlegg i en e-postmelding

Åpne et vedlegg

Lagre et vedlegg

Legge til en e-postsignatur i meldinger

Opprette en signatur

Legge til en signatur

Opprette en avtale i kalenderen

Planlegge et møte med andre personer

Angi en påminnelse

For avtaler eller møter

For e-postmeldinger, kontakter og oppgaver

Opprette en kontakt

Opprette en oppgave

Lage et notat

Skrive ut en e-postmelding, en kontakt, et kalenderelement eller en oppgave

Hva er Outlook?

Microsoft Outlook 2010 er et førsteklasses verktøy for håndtering av e-post for privatpersoner og bedrifter for over 500 millioner brukere av Microsoft Office på verdensbasis. Med lanseringen av Outlook 2010 får du et bredere spekter av muligheter til å dekke kommunikasjonsbehovene på jobben, hjemme og på skolen.

Fra et helt nytt utseende til avansert organisering av e-post, søk, kommunikasjon og funksjoner for sosiale nettverk – Outlook 2010 gir deg en brukeropplevelse i verdensklasse som gjør deg i stand til å opprettholde produktiviteten og holde kontakten med private og jobbrelaterte nettverk.

Til toppen av siden

Legge til en e-postkonto

Før du kan sende og motta e-post ved å bruke Outlook 2010, må du legge til og konfigurere en e-postkonto. Hvis du har brukt en tidligere versjon av Microsoft Outlook på samme datamaskin som du har installert Outlook 2010 på, importeres kontoinnstillingene automatisk.

Hvis du ikke har brukt Outlook før, eller du installerer Outlook 2010 på en ny datamaskin, starter funksjonen Automatisk kontooppsett automatisk og hjelper deg med å konfigurere kontoinnstillingene for e-postkontoene. Denne konfigurasjonen krever bare navn, e-postadresse og passord. Hvis e-postadressen ikke kan konfigureres automatisk, må du skrive inn den nødvendige informasjonen manuelt.

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk Legg til konto under Kontoinformasjon.

Backstage-visningen og kommandoen Legg til konto

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Legge til eller fjerne en e-postkonto.

Merknad    Hvis du vil legge til en Windows Live Hotmail-konto, kan du se Bruke Windows Live Hotmail-konto i Outlook.

Til toppen av siden

Opprette en ny e-postmelding

Du kan bruke mange ulike funksjoner og tilpasninger i Outlook 2010 til å kommunisere med én eller flere mottakere.

 • Klikk Ny e-post i Ny-gruppen i kategorien Hjem i E-post.

Kommandoen Ny e-post på båndet

Hurtigtast    Trykk CTRL+SKIFT+M for å opprette en e-postmelding.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette en e-postmelding.

Til toppen av siden

Videresende eller svare på en e-postmelding

 • Klikk Svar, Svar alle eller Videresend i Svar-gruppen i kategorien Hjem eller Melding.

Svar-gruppen på båndet

Merknad    Navnet på kategorien varierer i henhold til om du merker meldingen i meldingslisten eller åpner den i et eget vindu.

Du kan fjerne et navn fra Til- og Kopi-linjen ved å klikke navnet og deretter trykke DEL. Hvis du vil legge til en mottaker, klikker du i Til-, Kopi- eller Blindkopi-boksen og skriver inn mottakeren.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Svare på eller videresende en e-postmelding.

Til toppen av siden

Legge til et vedlegg i en e-postmelding

Du kan legge ved filer i en e-postmelding. Du kan også inkludere andre Outlook-elementer, for eksempel meldinger, kontakter eller oppgaver, med meldinger du sender.

 1. Opprett en melding, eller klikk Svar, Svar alle eller Videresend for en eksisterende melding.

 2. Klikk Legg ved fil i Inkluder-gruppen i kategorien Melding i meldingsvinduet.

Kommandoen Legg ved fil på båndet

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Legge ved en fil eller et annet element i en e-postmelding.

Til toppen av siden

Åpne eller lagre et vedlegg i en e-postmelding

Du kan åpne et vedlegg fra leserute eller en åpen melding. Etter at du har åpnet og vist et vedlegg, kan du velge om du vil lagre det på en harddisk. Hvis en melding har flere vedlegg, kan du lagre dem som en gruppe eller ett vedlegg om gangen.

Åpne et vedlegg

 • Dobbeltklikk vedlegget.

Lagre et vedlegg

 1. Klikk vedlegget i leseruten eller den åpne meldingen.

 2. Klikk Lagre som i Handlinger-gruppen i kategorien Vedlegg. Du kan også høyreklikke vedlegget og deretter klikke Lagre som.

Lagre som-kommandoen på båndet

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Åpne og lagre vedlegg.

Til toppen av siden

Legge til en e-postsignatur i meldinger

Du kan opprette personlig tilpassede signaturer for e-postmeldinger, som inkluderer tekst, bilder, elektronisk visittkort, en logo eller et bilde av din håndskrevne underskrift.

Opprette en signatur

 1. Åpne en ny melding. Klikk Signatur i Inkluder-gruppen i kategorien Melding, og klikk deretter Signaturer.

Kommandoen Signaturer på båndet

 1. Klikk Ny i kategorien E-postsignatur.

Legge til en signatur

 • Klikk Signatur i Inkluder-gruppen i kategorien Melding i en ny melding, og klikk deretter ønsket signatur.

Kommandoen Signaturer på båndet

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette og legge til en e-postsignatur.

Til toppen av siden

Opprette en avtale i kalenderen

Avtaler er aktiviteter du planlegger i kalenderen, og som ikke innebærer at du kaller inn andre personer eller reserverer ressurser.

 • Klikk Ny avtale i Ny-gruppen i kategorien Hjem i Kalender. Du kan også høyreklikke en tidsblokk i kalenderrutenettet og klikke Ny avtale.

Ny avtale-kommandoen på båndet

Hurtigtast    Trykk CTRL+SKIFT+A for å opprette en avtale.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Planlegge en avtale.

Til toppen av siden

Planlegge et møte med andre personer

Et møte er en avtale som inkluderer andre personer og kan inkludere ressurser, for eksempel konferanserom. Svar på møteinnkallelsene vises i innboksen din.

 • Klikk Nytt møte i Ny-gruppen i kategorien Hjem i Kalender.

Nytt møte-kommandoen på båndet

Hurtigtast    Trykk CTRL+SKIFT+Q for å opprette en ny møteinnkallelse fra en mappe i Outlook.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Planlegge et møte med andre personer.

Til toppen av siden

Angi en påminnelse

Du kan angi eller fjerne påminnelser for mange ulike elementer, inkludert e-postmeldinger, avtaler og kontakter.

For avtaler eller møter

Velg hvor lenge før avtalen eller møtet du vil at påminnelsen skal vises, i rullegardinlisten Påminnelse under Alternativer i kategorien Avtale eller Møte i et åpent element. Hvis du vil deaktivere en påminnelse, velger du Ingen.

For e-postmeldinger, kontakter og oppgaver

 • Klikk Oppfølging og deretter Legg til påminnelse under Merker i kategorien Hjem.

  Kommandoen Legg til påminnelse på båndet

  Tips!    Du kan raskt flagge e-postmeldinger som gjøremålselementer ved å bruke påminnelser. Høyreklikk kolonnen Status for flagg i meldingslisten. Hvis meldingen er åpen, kan du også klikke Følg opp i Oppfølging-gruppen i kategorien Melding og deretter klikke Legg til påminnelse.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Angi eller fjerne påminnelser.

Til toppen av siden

Opprette en kontakt

Kontakter kan bestå av bare et navn og en e-postadresse eller omfatte detaljert tilleggsinformasjon, for eksempel gateadresse, flere telefonnumre, et bilde, fødselsdager og annen informasjon som er relatert til kontakten.

 • Klikk Ny kontakt i Ny-gruppen i kategorien Hjem under Kontakter.

Ny kontakt-kommandoen på båndet

Hurtigtast    Trykk CTRL+SKIFT+C for å opprette en kontakt fra en mappe i Outlook.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette eller legge til en kontakt.

Til toppen av siden

Opprette en oppgave

 Mange personer har en liste over gjøremål  – på papir, i et regneark eller i en kombinasjon av papirmetoder og elektroniske metoder. I Microsoft Outlook kan du kombinere ulike lister i én liste, få påminnelser og spore fremdriften i oppgavene.

 • Klikk Ny oppgave i Ny-gruppen i kategorien Hjem under Oppgaver.

Ny oppgave-kommandoen på båndet

Hurtigtast    Trykk CTRL+SKIFT+K for å opprette en ny oppgave.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette oppgaver og gjøremålselementer.

Til toppen av siden

Lage et notat

Notater er det elektroniske motstykket til klistrelapper. Du bruker notater til å notere spørsmål, ideer, påminnelser og det du ellers hadde skrevet på papir.

 • Klikk Nytt notat i Ny-gruppen under Notater.

Nytt notat-kommandoen på båndet

Hurtigtast    Trykk CTRL+SKIFT+N for å opprette et notat.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Lage et notat.

Til toppen av siden

Skrive ut en e-postmelding, en kontakt, et kalenderelement eller en oppgave

Du kan skrive ut individuelle elementer som e-postmeldinger, kontakter eller kalenderelementer, eller større visninger som kalendere, adressebøker eller innholdslister for e-postmapper.

Fremgangsmåten for utskrift er den samme i E-post, Kalender og de andre mappene i Microsoft Outlook – alle innstillingene og funksjonene for utskrift finnes i Backstage-visning. Klikk kategorien Fil for å åpne Backstage-visning.

 1. Klikk et element eller en mappe i Outlook som du vil skrive ut.

 2. Klikk kategorien Fil.

 3. Klikk Skriv ut.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Skrive ut elementer i Outlook.

Til toppen av siden

Gjelder for: Outlook 2010Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Støtteressurser

Endre språk